Kroniek 1992

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

'Kroniek van Nijmegen over 1992', in: Jaarboek Numaga XL (1993), p. 146-167. (n.b. door de redactie bewerkte versie van een kroniek van Nijmegen samengesteld door H. de Heiden, medewerker van het gemeentearchief)


Januari

 • 1 Op Nieuwjaarsdag telt Nijmegen 146.471 inwoners. Dat zijn er 550 meer dan op 1 januari 1991.- Voortaan moet het stadhuis het stellen zonder chef-kamerbewaarder. Om bezuinigingsredenen moet de laatste bekleder van dit eeuwenoude, eerbiedwaardige ambt, de heer J. van der Linden, opstappen. Zijn bodebus levert hij in bij het Nijmeegs Museum Commanderie van St. Jan. - Met ingang van vandaag is W. Velings chef van het district Nijmegen van de nieuw te vormen politieregio Gelderland-Zuid.
 • 3 Werd in de nacht van 30 op 31 december de St. Stevenskerk beroofd van het grootste deel van haar kerkzilver, thans is de beurt aan de Groenestraatkerk. Hieruit worden een zilveren collecteschaal en een ciborie ontvreemd.-'Kerstboomversnippering', die om milieutechnische redenen in de plaats is gekomen van de traditionele kerst boomverbranding.
 • 4 Herman Detmers, alias 'vieze Herman', staat voor het laatst in zijn Parijse Keldertje aan de Holtermanstraat. Meer dan 35 jaar heeft hij zeven dagen per week tot in de kleine uurtjes zijn klanten voorzien van eigen gemaakte friet, gebakken lever en andere vleesgerechten uit een van zijn braadpannen.
 • 7 De stichting Vrienden van de Koninklijke Luchtmachtkapel maakt zich sterk voor het behoud van de kapel na de voorgenomen sluiting van de Limoskazerne.- B en W stappen over de eerder kenbaar gemaakte bezwaren van de actie groep Kruisweg heen en besluiten het plangebied Kruisweg op de Kopse Hof bouwrijp te maken.- De winkeliersvereniging Molenstraat protesteert tegen 'het paaltje van Hompe'. Wethouder voor Verkeer Wim Hompe wordt gezien als eerst verantwoordelijke voor de door B en W voorgenomen afsluiting van een deel van de Molenstraat voor autoverkeeer door middel van paaltjes.
 • 8 Harm Scheepbouwer, de 52-jarige directeur van de Streek-VVV onverwachts in het kasteel van Wijchen tijdens een vergadering in het kader van het Actieprogramma Regionale Economie overleden. Hij zat in tal van organisaties en was onder meer in 1987 Prins Carnaval van Nijmegen.
 • 10 Aad van Egmond, een van de steunpilaren van de Vierdaagse, sinds 1981 voorzitter van de WIOS en sinds 146 1986 penningmeester van het Nijmeegse Wandelverbond, overlijdt plotseling op de dag waarop hij zijn 40-jarig dienstverband bij Albert Heijn zou vieren en door de burgemeester gedecoreerd zou worden.
 • 13 Het Nijmeegse politiekorps versterkt met vijf allochtonen: een Rus, een Turk en drie Antillianen.
 • 16 Naar aanleiding van beschuldigingen van een oud-gemeenteambtenaar gaat Justitie onderzoeken of de gemeente een te slap milieubeleid gevoerd heeft.
 • 17 Sinds de invoering van de hondenpenning op 1 januari blijkt Nijmegen er opeens 11.000 honden 'bij gekregen' te hebben.- B en W blijken alleen tot medewerking aan een nieuw bouwproject van 24 woningen op de plaats van de vroegere school aan de Dobbelmanweg bereid, als de bomen van de vroegere kloostertuin gespaard blijven.
 • 21 B en W verlenen een subsidie van ƒ 50.000,- aan het Gelders Orkest om in het kader van de komende herdenking van het bombardement van Nijmegen tweemaal het Requiem van Verdi ten gehore te brengen.
 • 23 Het gemeentebestuur wil de sportzaal aan de Azaleastraat verkopen aan de stichting Islamitisch Centrum, die er een moskee van wil maken.
 • 24 Dr. Th.H.J. Stoelinga als opvolger van ir. W.C. van Lieshout benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit met ingang van 1 juni 1992.
 • 25 Drie Nijmegenaren gearresteerd op verdenking eind december 1991 de kunstroof uit de St.Stevenskerk begaan te hebben. Het kerkzilver is grotendeels teruggevonden en onder gebracht in de Commanderie van St. Jan.
 • 27 Zowel de stichting Werkgroep Milieubeheer als diverse buurtbewoners dienen bezwaarschriften in tegen de geplande bouw van acht villa's aan de Postweg op het terrein van het voor malige klooster De Westerhelling.
 • 28 De op 3 januari uit de Groenstraatkerk gestolen collecteschaal en ciborie op aanwijzing van de 19-jarige Nijmeegse dader weergevonden op de bodem van de Waalhaven.- In het natuurgebied Vogelenzang bij de Weezenhof laat het Gelders Landschap twee 'amfibiepoelen' graven voor padden en salamanders, die door de sterk gedaalde grondwaterstand dreigen uit te sterven.
 • 29 Oud-wethouder Jelle Brinxma benoemd tot directeur van de Centrale Vervoersdienst (CVD) als opvolger van de scheidende directeur Dick Verberne.
 • 30 Op een studiebijeenkomst over homoseksualiteit en hulpverlening presenteert wethouder Marja Alofs de nieuwe informatiefolder over de homowereld in Nijmegen: 'Nijmegen heeft een bloeiende homo- en lesbische cultuur, waar de beweging trots op kan zijn'.
 • 31 Het noordelijke gedeelte van de Molenstraat door het 'paaltje van Hompe' metterdaad voor het autoverkeer afgesloten.

Februari

 • 1 Fractieleider Theo Camps van het CDA treedt in verband met zijn drukke werkzaamheden bij een organisatieadviesbureau af als lid van de gemeenteraad.- De gemeente opnieuw geconfronteerd met forse financiële tegenvallers als gevolg van de door de Dienst Educatie en Welzijn sinds 1985 te hoog geschatte onderwijsbijdragen van het Rijk.
 • 4 Een 15-jarige Nijmeegse jongen blijkt het brein te zijn achter twee overvallen op Nijmeegse tankstations en een nog nèt verijdelde overval op een cafetaria.
 • 5 In het kader van hun streven naar intensieve samenwerking besluiten vijf Nijmeegse scholen tot een 'topfusie' met een centrale directie en bedrijfsvoering: het Stedelijk Gymnasium (682 leerlingen), de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSGN, 1056 leerlingen, MAVO, HAVO, VWO), het Lindenholtcollege (833 leerlingen MAVO, HAVO, VWO), de Scholengemeenschap Kranenburg (554 leerlingen, LBO) en de Technische School Jonkerbosch (513 leerlingen, individueel LBO).- De gemeenteraadscommissies voor algemene zaken en financiën staan weliswaar in meerderheid niet principieel afwijzend tegenover de invoering van een stedelijk referendum, maar ziet aan zo'n volksraadpleging op dit moment nog te veel haken en ogen zitten.
 • 8 De aanmoedigingsprijs, behorend bij de Karel-de-Groteprijs van de gemeente Nijmegen, uitgereikt aan de dirigente Ulrike Heider.- In De Vereeniging ontvangt de turnster Elvira Becks de gemeentelijke sportprijs, die niet alleen uit de wisseltrofee van de kunstenaar Charles Hammes, maar dit jaar ook uit een bedrag van ƒ 2500,- bestaat.- A.A. Wolff wordt onderscheiden bij gelegenheid van zijn 40-jarig dienst verband bij de fa. Latour Galvanotechniek.
 • 10 Erna van de Ven benoemd tot directeur van de Streek-VVV als opvolgster van de op 8 januari overleden Harm Scheepbouwer.
 • 12 De provinciale milieudienst ontdekt allerlei gevaarlijke bodemvervuilende stoffen op het terrein van de Stichting Overal aan de Bredestraat.
 • 18 'Artikel 12-aanvraag in de maak', bericht De Gelderlander. Dit om onder strenge begeleiding van het Rijk de drukkende financiële problemen van de gemeente op te lossen.
 • 19 Wethouder W. Hompe deelt in de raad mee dat, hoezeer de raad ook bereid is om zes jaar lang jaarlijks vijf ton te storten in een fonds voor de redding van markante kerkgebouwen ter stede, die door het teruglopen van het kerkbezoek leeg (zijn) komen te staan, de Christus-Koningkerk in Nijmegen-Oost gesloopt zal moeten worden.
 • 21-23 De Gelderlander verhuist van de Lange Hezelstraat naar zijn nieuwe gebouw aan de Voorstadslaan. Het monumentale poortje van het vroegere r.k. weeshuis, dat al jaren lang een verborgen bestaan leidde op het thans verlaten binnenterrein van het oude gebouw, zal steen voor steen worden afgebroken om tijdelijk te worden opgeslagen.
 • 26 Marius Beumer, tuinman van het Canisius-Wilhelminaziekenhuis krijgt uit handen van wethouder W. Hompe een koninklijke onderscheiding vanwege 40 jaar trouwe dienst.
 • 28 Dick Verberne, scheidend directeur van de CVD, benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Maart

 • 1 Op deze dag is het precies vier eeuwen geleden dat op last van het stadsbestuur de aloude middeleeuwse broederschappen werden samengevoegd in één stedelijke institutie: 'De Ellendige en andere gevoegde Broederschappen'.- Ruim 80.000 toeschouwers zien in de voor enkele dagen als 'Knotsen burg' getransformeerde stad onder aangenaam lenteweer de jaarlijkse carnavalsoptocht met 72 wagens en groepen voorbijtrekken.
 • 2 Na een herstelbeurt van bijna een jaar worden de laatste steigerpalen van de St. Stevenstoren verwijderd.
 • 6 Bij een herdenking van de Indische schrijver Tjalie Robinson, alias Vincent Mahieu (pseudoniemen voor Jan Boon) wordt in de gevel van zijn geboortehuis, Dominicanerstraat 117, een gedenksteen onthuld. Dit eerbetoon aan een bijzondere Indische auteur is mede mogelijk gemaakt door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, die met een delegatie bij deze onthulling is vertegenwoordigd. In het Gemeentearchief wordt een expositie geopend, gewijd aan het leven van deze in 1911 geboren schrijver en aan het Nijmegen van 1911.- Vandaag viert Jo van Gemert het feit dat hij veertig jaar - sinds 1972 als beheerder - in vaste dienst verbonden is aan de R.K. begraafplaats Jonkerbos. Een eremedaille in zilver wordt de jubilaris door de burgemeester opgespeld.
 • 9 Na een interne verbouwing wordt 'Het Kasteel', opvangtehuis voor daken thuislozen aan de Bijleveldsingel 10, heropend.
 • 10 Bij opgravingen in het Waterkwartier wordt ter hoogte van de Kanaalstraat een van noord naar zuid lopende spitsgracht aangetroffen. Daarmee hoopt men de westelijke grens van het Romeinse Ulpia Noviomagus te hebben getraceerd.
 • 14 Met veel feestgedruis viert Drumband en Majorettenkorps Neerbosch-Oost zijn zilveren jubileum.
 • 16 Onderzoekbureau 'Twijnstra en Gudde' concludeert dat de oudheidkundige collectie van het Provinciaal Museum G.M. Kam met de verzamelingen stads- en streekgeschiedenis en moderne kunst van het Stedelijk Museum Commanderie van St. Jan zou moeten worden bijeengebracht in een nieuw te bouwen museum op het Kelfkensbos.
 • 19 Bij gelegenheid van zijn afscheid na een dienstverband van dertig jaar wordt algemeen directeur K. Hagemans van het gelijknamige onderhoudsbedrijf aan de Bedrijfsweg benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.
 • 20 De burgemeester reikt enkele 'Draaginsignes Gewonden' uit aan Nijmegenaren die in de jaren veertig gewond zijn geraakt bij oorlogshandelingen in Nederland, Duitsland of Indonesië. Dit insigne is twee jaar geleden door de Tweede Kamer ingesteld, als teken van erkenning voor Nederlandse oorlogsveteranen.- De zogenaamde casino-pot van het 'Holland-Casino' aan de Waalkade wordt verdeeld over een groot aantal Nijmeegse organisaties. Een bedrag van maar liefst vier ton komt aldus ten goede aan allerlei projecten in de sfeer van toerisme, recreatie, sport en aan het promoten van hetzelfde casino.
 • 25 'Meevaller voor Nijmegen', jubelt de krant: de minister van Onderwijs blijkt bereid af te zien van de vordering van liefst 1,6 miljoen gulden, die de gemeente aan het departement zou moeten betalen als 'vergoeding' voor de grondverkoop van de voormalige HBS aan de Kronenburgersingel.- Ook meldt de krant het besluit van B en W om bij het Rijk te gaan pleiten voor toekenning van extra middelen voor diverse stedelijke vernieuwings projecten en noodzakelijke onderhouds- en beheerstaken.
 • 29 Laatste eucharistieviering in de Verrijzeniskerk aan de Marconistraat. Deze door Mgr. W. Bekkers op 9 juni 1962 ingewijde parochiekerk moet worden gesloten en kan haar dertigjarig bestaan net niet meer vieren.
 • 30 Begin van een feestweek in verband met het zilveren jubileum van wijk centrum Hatert, destijds het eerste wijkcentrum in Nederland.- Bij gelegenheid van zijn afscheid als directeur van Woningstichting Nijmegen wordt de heer W. Lieber benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. De heer Lieber is onder meer mede-oprichter van de Stichting Stadsherstel Nijmegen en lid van het algemeen bestuur van de Nationale Woningraad.

April

 • 1 Het echtpaar Besnard-ter Stege neemt de exploitatie ter hand van het in de Belvédère gevestigde restaurant.
 • 4 In het wijkcentrum Bottendaal vieren autochtonen en Marokkanen samen het einde van de Ramadan. Men blijkt elkaars aanwezigheid tijdens dit mooiste Ramadan-feest sinds jaren te waarderen.- Het jongerenkoor van de Petrus-Canisiuskerk viert zijn 25-jarig bestaan. Dit in 1967 op initiatief van de toenmalige pastoor W. Drion opgerichte koor wordt al sinds 1971 geleid door dirigent Jimmy Nas.
 • 5 De tiendaagse verhuisoperatie van het Caniusus-Wilhelminaziekenhuis (CWZ) gaat van start door de vorming van een kolossaal lint van bedden tussen het oude en nieuwe ziekenhuiscomplex. Men kan als 'sponsor' voor de prijs van ƒ 250,- een bed 'kopen'. Met de opbrengst van deze actie hoopt men de financiering rond te krijgen van de glazen overkapping van de centrale binnentuin in het nieuwe complex.- Met een concert in de Boskapel neemt Hans Meijer als dirigent af scheid van het Nijmeegs Blazers Ensemble, waar hij 25 jaar voor heeft gestaan.
 • 6 Na veertig jaar overheidsdienst neemt Piet Ansorgh, plaatsvervangend directeur van de Dienst Sociale Zaken van de gemeente Nijmegen, afscheid. Bij die gelegenheid wordt hij benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau. De heer Ansorgh was voorts niet alleen mede-initiatiefnemer van het Bureau Burgerraadslieden, maar ook vele jaren lid van het College van Regenten van de beide Weeshuizen.
 • 9 In het kader van de zogeheten Week van de Winkel, een campagne om werkzoekenden enthousiast te maken voor een baan in de winkel, wisselen de wethouders Ronald Migo en Wim Hompe het stadhuis eventjes voor het grootwinkelbedrijf. De heer Migo staat korte tijd op de worstafdeling van de Hema, terwijl zijn collega Hompe in datzelfde warenhuis taarten verkoopt.
 • 12 Een splinternieuwe brug (met een gewicht van 110 ton en een lengte van 22 meter) voor de oude sluis bij Weurt wordt op de plaats van haar bestemming gehesen.- Vandaag, Palmzondag, wordt de laatste kerkdienst in de voor afbraak bestemde kapel van het Canisiusziekenhuis gehouden.
 • 13 Ook Nijmegen wordt in de vroege morgen opgeschrikt door een voor onze streken ongekend krachtige aardbeving, waarvan het epicentrum ten zuiden van Roermond ligt.
 • 16 Voor de patiënten van het CWZ is het vandaag een ongewone dag: zij verhuizen naar het nieuwe ziekenhuiscomplex aan de Weg door Jonkerbos. De operatie begint 's morgens om 3.30 uur en is rond 12 uur voltooid. Ook de patiënten van de Dr. Veegerkliniek verhuizen deze dag van het oude adres van de kliniek aan de Javastraat naar het nieuwe gebouw op het terrein van het St. Radboudziekenhuis.
 • 21 De kruiswegstaties in de kapel van het voormalige Canisiusziekenhuis worden overgebracht naar de Stephanuskerk aan de Berg en Dalseweg. Daarmee worden deze kunstwerken van Joan Colette voor afbraak en sloop behoed.
 • 23 De krant meldt vandaag dat er tijdens de afgelopen dagen op het terrein van Honig aan de Waalbandijk een klein deel van een Romeins badhuis is opgegraven: de onderste vloer van een verwarmingssysteem. Het is dit jaar de tweede maal dat de verdwenen Romeinse stad Ulpia Noviomagus iets van haar geheimen prijs geeft.
 • 24 Van het beroemde schilderij 'Gezicht op het Valkhof van Jan van Goyen is de restauratie gereed gekomen. Daar bij is een laag vergeeld vernis verwijderd en zijn beschadigingen hersteld. Bij gelegenheid van het Nationaal Museumweekeinde is het schilderij heel even terug in Nijmegen, want kort daarop zal het naar Japan worden vervoerd om daar voor drie exposities een jaar te blijven.
 • 28 De heer G.A. Hendricx, werkzaam bij de Dienst Stadsontwikkeling, ontvangt een koninklijke onderscheiding.- De dieven van het kerkzilver van de St. Stevenskerk worden door de rechtbank te Arnhem tot gevangenisstraffen veroordeeld.
 • 29 Van de jaarlijkse lintjesregen vallen aan de vooravond van Koninginnedag ook te Nijmegen enkele druppels. Pater G. Mathot die al zo'n zestig jaar het kloosterleven met beeldhouwen weet te combineren, wordt ridder in de orde van Oranje-Nassau. Prof. Dr G. Stoelinga, hoogleraar in de kindergeneeskunde, wordt ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. De Nijmeegse hoogleraar in de rechtsgeleerdheid Mr A.V.M. Struycken krijgt de versierselen van de orde van de Nederlandse Leeuw uitgereikt in het ministerie van Justitie te Den Haag.

Mei

 • 1 De Nijmeegse studentenroeivereniging 'Phocas' viert haar 45-jarig bestaan met een 'vlootschouw' op het Maas-Waalkanaal.
 • 5 Bevrijdingsdag. Op het Valkhof wordt de Dag van het Levenslied gehouden.- Bij het Universitair Sportcentrum arriveert met bijna drie weken vertraging een bus uit Pskov. De passagiers hadden willen deelnemen aan de Batavierenrace, die inmiddels op 25 april gelopen is. Men was te laat vertrokken, maar ook langdurig oponthoud aan de grenzen van de Baltische staten had de vertraging veroorzaakt.
 • 7 Riet Berting-van Meer en Wil Stevens krijgen de zilveren medaille voor Bijzondere Verdiensten van de Republiek Polen opgespeld door de consul-generaal en gevolmachtigd minister van Polen Boleslaw Kulski. Dit voor hun vele werk voor de stichting 'Een hart voor Polen', die onder andere Poolse kinderen voor een vakantie naar Nederland laat komen.
 • 8 De toeristische route 'Via Romana' wordt officieel in gebruik genomen. De route loopt van Nijmegen via Ubbergen, Groesbeek, Kranenburg, Kleef en Bedburg Hau naar Xanten en geeft met name een cultuur-historisch beeld van deze regio.- De visnetten van de Nijmeegse kunstenares Anne Vossen, die tijdens de Zomerfeesten van 1991 als decoratie voor de Waalbrug hebben gediend, worden overgedragen aan de stichting 'Vissers voor Vissers' uit Urk, die op haar beurt de netten zal overdragen aan een visserijproject in Ghana.- De vertrekkende directeur J. Zondag van Smit-Transformatoren benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 • 9 Veertig Romeinse soldaten van de Engelse Ermine Street Guard leveren schijngevechten op Plein '44 om publiciteit te maken voor Romeinse activiteiten in het Bijbels Openlucht museum.
 • 10 Op het landelijk videofestival in Amsterdam winnen de Nijmegenaren Peter van der Heijden en Paul van der Heijden de 'Gouden Vlam', de eerste prijs in de categorie semi-professioneel met hun documentaire 'Op dood Spoor' over de laatste trein van Nijmegen naar Kleef.
 • 12 B en W gaan door de bocht en geven de ziektenkostenverzekeraar VGZ toestemming om in strijd met het bestemmingsplan zijn kantoor aan de St.Annastraat uit te breiden. Men is gezwicht voor het dreigement dat VGZ in geval van weigering van een bouwvergunning het hoofdkantoor met arbeidsplaatsen naar Eindhoven zal overplaatsen.
 • 16 De eremedailles in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan Th. Derksen voor 40 jaar trouwe dienst bij transportbedrijf Te Winkel en Oomes, en aan F. Otten voor 40 jaar trouwe dienst bij houthandel Emmerik.- Straatmuziek- en Theaterdag. Onverwachte publiekstrekker is het folkloristisch ensemble 'Rouskie Napevy' uit Moskou, dat toevallig in de stad is en onverwachts een aantal voorstellingen geeft op Plein '44.- Brakkenstein viert feest wegens het 25-jarig bestaan van de wijkraad. Rond de kerk is een informatiemarkt met de sfeer van 'een gezellig dorpstreffen'.- De organisatoren hadden gerekend op een vol Goffertstadion, maar er komen slechts 3000 zanglustigen opdraven voor de manifestatie Korenslag.- In de Waalmuur ter hoogte van de Kromme Elleboog wordt een gedenksteen onthuld ter herdenking van het feit dat de Nijmegenaren in mei en juni 1940 hulp boden aan tienduizenden Belgische krijgsgevangenen die per Rijnaak naar Nazi-kampen in Duitsland getransporteerd werden.
 • 16-17 De Kaloramamars trekt 5480 deelnemers.
 • 18 Basisschool 'De Akker' aan de Akkerlaan start een feestweek ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan.
 • 20 Het clubhuis van voetbalclub 'Oranje-Blauw' aan de Staddijk brandt af. Oorzaak is een kapot televisietoestel of brandstichting.
 • 21 Wethouder M. Alofs opent in de bibliotheek van de Lindenberg een expositie die is gewijd aan 150 jaar drankbestrijding. Aanleiding voor de expositie is het 150-jarig bestaan van de Algemene Nederlandse Drankbestrijdingsorganisatie (ANDO). Tevens opent de wethouder in de Commanderie van St.Jan de nieuw ingerichte bovenzalen.
 • 22 De heer D. van Golberdinge, gedurende zestien jaar educatief medewerker van de Commanderie van St. Jan, gaat in de VUT en houdt een afscheidsreceptie.
 • 24 Vandaag is het 400 jaar geleden dat het Nijmeegse stadsbestuur besloot om de fondsen van het St.Nicolaasen St.Jacobsgasthuis samen te voegen ten behoeve van een nieuw op te richten gasthuis (later Oud Burgeren Gasthuis genaamd) en dat onder te brengen in het leegstaande Regulierenklooster aan de Molenstraat. Een deel van de festiviteiten naar aanleiding van dit jubileum vinden plaats in de Molenpoortpassage, de plek waar het gasthuis tot 1967 heeft gestaan.- De Verrijzeniskerk in Grootstal, die op het punt staat gesloopt te worden, ten gevolge van brandstichting afgebrand. Eerder in de week is reeds verscheidene malen in de kerk brand gesticht en daarom laat de brandweer haar nu afbranden. Reeds de volgende dag worden de nog smeulende restanten gesloopt.
 • 27 Buurtbewoners beginnen een handtekeningenactie voor het veiliger maken van de Van Apelterenweg, die door veel automobilisten ten onrechte als een racebaan wordt beschouwd.
 • 29 De toren van de afgebrande Verrijzeniskerk wordt omgetrokken.
 • 30 De krant meldt dat het bestuur van de Openbare Bibliotheek in een open brief aan de gemeente protest heeft aangetekend tegen de plannen om de filialen Neerbosch-Oost en Tweede Oude Heselaan te sluiten.- De stichting Nijmeegse Potten- en Flikkersdag viert in het openbaar haar eerste lustrum. Op het zogenaamde Koningsplein wordt de stichting door de burgemeester namens de gemeente met haar jubileum gefeliciteerd.

Juni

 • 1 Deze week veilt het Canisius-Wilhelminaziekenhuis een groot deel van zijn oude inboedel, waaronder een olifantspoot, brandweerhelmen en broedstoven.
 • 3 De schuine glaswand van de kantoorflat van een verzekeringsmaatschappij aan het Takenhofplein blijkt zo oog verblindend, dat hij gevaar voor het verkeer oplevert. Ter afwending van het gevaar laat de firma de glaswand met een zeil bedekken.- Door indirecte blikseminslag raken in Nijmegen en omgeving talloze televisietoestellen onklaar.
 • 4 Wethouder J. Wijnia onthult het nieuwe uitkijkpunt bij de Weurtse Sluis. Op initiatief van de vrijwilligersorganisatie 'Stichting Milieu-Werk Rijk van Nijmegen' zijn hier banken en informatiepanelen geplaatst. Op 6 juni presenteert de wethouder een tweede project van de stichting: het dasseninformatiecentrum in speeltuin De Leemkuil.- Een commissie uit de gemeenteraad spreekt zich uit voor het verdwijnen van 480 Nijmeegse gokkasten ter bestrijding van gokverslaving onder jongeren.- B en W besluiten dat de centrummanagers voorlopig tot juli 1995 mogen voortgaan met hun werk het stads centrum aantrekkelijker te maken.- Op het Steve Bikoplein wordt de fakkel van de vrijheid onthuld ter gelegenheid van de aankomst in Nijmegen van een delegatie van inheemse volken. Deze delegatie reist in het kader van het Columbusjaar door Europa om dit continent te 'ontdekken'.
 • 5 Installatie van de Adviescommissie Allochtonen, die gevraagd en ongevraagd advies zal gaan uitbrengen aan B en W. De commissie is op verzoek van allochtone Nijmegenaren in het leven geroepen, om dezen meer te betrekken bij het gemeentelijke allochtonenbeleid.
 • 9 B en W besluiten dat het gemeentelijk apparaat overschakelt op kringlooppapier. Uitgezonderd zijn kopieerpapier en papier dat voor het archief is voorbestemd.
 • 10 Een brede raadsmeerderheid eist van de burgemeester duidelijkheid over de bouw van een nieuw politiebureau naast het NS-station. De heersende onzekerheid bedreigt namelijk het plan 'Centrum 2000', omdat de ingeschakelde projectonwikkelaar zich zal terugtrekken, als er geen duidelijk heid komt.
 • 11 De St.Nicolaasschool, school voor schipperskinderen, zal met ingang van het nieuwe schooljaar gaan fungeren als gewone basisschool voor de wijk Jonkerbos en houdt daarover een voor lichtingsavond voor de wijkbewoners.- De Amerikaanse firma Intermec sluit een overeenkomst met de gemeente over de aankoop van bouwgrond aan de Microweg. Intermec wil hier printers en labels voor streepjescodes gaan produceren, en er tevens zijn distributiecentrum voor Europa en Afrika vestigen.
 • 12 H.M. de Koningin opent het nieuwe hoofdgebouw van De Gelderlander, dat gelegen is op het terrein tussen Waal haven en spoordijk.- Martijn Leisink, VWO-leerling aan het Elshofcollege, krijgt tweemaal goed nieuws te horen: hij is geslaagd voor zijn eindexamen en is winnaar geworden van de Nationale Natuur kunde Olympiade. Van 5 tot 12 juli zal hij in Helsinki aan de Internationale Natuurkunde Olympiade deel nemen.
 • 13 Het echtpaar Henk en Trui de Waal, wonend aan de Treubstraat, vijftig jaar getrouwd.
 • 13-21 Zomerkermis op Plein '44.
 • 14 Drievuldigheidszondag, de zondag van de Maria-Omdracht, die vandaag ongeveer 200 deelnemers trekt.- De landelijke architectuur-estafette, die begeleid wordt door een serie AVRO-televisieprogramma's onder dezelfde naam, doet Nijmegen en Arnhem aan. Er worden rondleidingen georganiseerd door het Casino, langs diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten in de benedenstad en in het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis zijn maquettes van toekomstige Nijmeegse bouwprojecten tentoongesteld.- Dag van de (bas)-gitaar in de Lindenberg. Accent ligt niet zozeer op de muziek als wel op de vele nieuwe elektronische snufjes die hier gepresenteerd worden.
 • 15 Wethouder R. Migo laat weten dat B en W omwille van een snellere aanleg besloten hebben om het evenementenplein en de rijbaan op de Waalkade te asfalteren en niet met kinderkopjes te bestraten. Tevens laten B en W weten geen geld te hebben voor het realiseren van een tweede uitrukpost voor de brandweer.- Start van de 42ste Nijmeegse Avondvierdaagse met 3400 deelnemers.
 • 16 B en W besluiten dat de 2,2 miljoen winst van de Zuidgelderse Nutsbedrijven zullen worden aangewend voor de verlaging van de vastrechttarieven voor water en elektriciteit.- Een motie van de VVD, waarin wordt aangedrongen op het aftreden van de wethouder van Onderwijs Ton Buitenhuis, krijgt geen meerderheid in de raad. Aanleiding was het vernietigende rapport van een extern adviesbureau over het beheer van de gemeentelijke onderwijsfinanciën. Dit rapport stelde overigens ook vast dat de gemeenteraad zijn controlerende taak verzaakt had.
 • 17 De gemeente, de universiteit, De Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij en Giesbers Ontwikkeling b.v. starten een wervingscampagne voor het 'Mercator Technology en Science Park', dat gepland is op de hoek van de Houtlaan en de St.Annastraat en dat kennis-intensieve bedrijven moet lokken. Doel van dit alles is het aantrekken van werkgelegenheid.- De commissie Cultuur van de gemeenteraad spreekt zich uit tegen sluiting van de bibliotheekfilialen Neerbosch-Oost en Tweede Oude Heselaan.
 • 19 De Stichting Bewonersoverleg Bottendaal en de gemeente ondertekenen een contract, waardoor de bewoners van Bottendaal de Natuurtuin Bottendaal in beheer krijgen. Deze tuin is gelegen op het terrein van de voormalige kartonnagefabriek Van Kilsdonk aan de Trompstraat.- Rederij Thonissen bestaat 25 jaar en houdt haar nieuwe schip 'De Brandaris' ten doop. De Brandaris is een replica van een negentiende-eeuwse pakket-lijnboot.
 • 20 Feestelijke heropening van de St. Annastraat, nadat deze wegens een grondige renovatie bijna twee jaar voor het gemotoriseerde verkeer is afgesloten geweest. Om dit heugelijke feit te vieren, is bij de splitsing St.Annastraat-Stijn-Buijsstraat op het wegdek een tijdelijk terras met muziekpodium ingericht. De straat wordt op de 22ste eindelijk weer voor alle verkeer opengesteld.- Dr. J.K. Haalebos van de afdeling Provinciaal-Romeinse Archeologie van de universiteit geeft op het opgravingterrein achter het Canisiuscollege het publiek gelegenheid tot bezichtiging van het profiel van 200 meter Romeinse weg uit de eerste eeuw na Christus.
 • 21 Vijfenzeventigjarig bestaan van de Antonius-van-Paduakerk aan de Groesbeekseweg.- Nijmeegse Loesje houdt een picknick op het Valkhof ter gelegenheid van Vaderdag en het begin van de zomer. Tijdens deze happening kan men meeschrijven aan het langste gedicht van Nijmegen en persoonlijke gedachten op een kaartje schrijven onder het motto 'Stuur je gedachten de wereld in'. Aan het eind van de middag worden de kaartjes aan ballonnen de wereld ingestuurd.
 • 22 Tijdens een informatiebijeenkomst voor de bewoners van de Stieltjes straat, Vredestraat en Kronenburgersingel geeft de burgemeester een toelichting op zijn beleid met betrekking tot de straatprostitutie. Hij wil de gedoogzone handhaven, maar ook maatregelen nemen ter vermindering van de overlast.- Officiële opening van het nieuwe wooncomplex aan de Bilderdijkstraat.- Nadat het Nederlandse elftal in de halve finale van het Europese Kampioenschap Voetbal door Denemarken is verslagen, breken in de binnenstad rellen uit en worden vernielingen aangericht.
 • 23 Start van de opgravingen aan het Maasplein, waar stadsarcheoloog Jan Thijssen onder andere een Romeinse tempel hoopt te vinden.
 • 24 Een schipper glijdt uit op de Waal kade en belandt zeven meter lager op de gangboord van zijn eigen schip. Vanwege de opgelopen verwondingen moet hij liggend naar het ziekenhuis worden vervoerd. Met een hoogwerker van de brandweer wordt hij onder grote publieke belangstelling op de kade gehesen.
 • 27 Wethouder M. Alofs heropent het gerenoveerde buurthuis Waterkwartier aan de Waterstraat. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit worden op zondag 28 juni een informatie- en vlooienmarkt onder het motto 'Waterkwartier op Stelten' en een buurtfestijn georganiseerd. Stadsarcheoloog Jan Thijssen verzorgt rondleidingen in de opgravingsput op het Maasplein.
 • 29 Deze week opent Justitie in Nijmegen een grootscheepse klopjacht op wanbetalers die hardnekkig weigeren hun boetes te voldoen. Acht medewerkers van de parketpolitie van de Arnhemse rechtbank 'stropen' in continudienst de stad af met een arrestatie- en huiszoekingsbevel op zak. Een nevengevolg is dat 65% van de wanbetalers zich deze week naar het hoofdbureau van politie spoedt om te elfder ure te betalen en een arrestatiebevel te ontlopen.

Juli

 • 1 Na een acht maanden durende verbouwing wordt de gemoderniseerde stationshal in gebruik genomen.- Jammer voor het genomineerde Elshof College en voor stadsarchitect ir. P. Hoeke, maar de Scholenbouwprijs van het ministerie van Onderwijs is voor een school in Den Haag.- De Raad spreekt zich uit over de rol die de verantwoordelijke wethouders hebben gespeeld bij het ontstaan en het voortduren van de ernstige organisatorische en financiële misstanden bij de dienst Educatie en Welzijn. De betrokken wethouders krijgen een dikke onvoldoende, maar behouden het vertrouwen van de Raad.- De Sociale Dienst heeft een nieuwe directeur. Vandaag treedt mw. Hanneke Berben in dienst als opvolgster van mw. Marja Verhulst-Bots. Mw. Berben is afkomstig uit Nijmegen.
 • 2 Toenemende spanningen in de wijken als gevolg van het toewijzingsbeleid van schaarse goedkope huurwoningen. Nederlanders en allochtonen voelen zich beurtelings achtergesteld. Het stadsbestuur neemt de kwestie voor de derde maal dit jaar in onderzoek.
 • 3 Een derde Waalbrug is voor de provincie Gelderland voorwaarde voor medewerking aan de Betuwelijn. Deze brug moet als compensatie gelden voor de schade en overlast die de nieuwe spoorverbinding tussen Rotterdamen Duitsland zal veroorzaken. Overigens heeft de provincie zelf het doorgaan van de Nijmeegse Waalsprong weer afhankelijk gesteld van de komst van die derde brug.
 • 6 Brand verwoest de meubelzaak Van der Heijden/Framy aan de Weurtseweg. De schade bedraagt zeker vier miljoen gulden.
 • 7 De omwonenden van de Van Diemerbroeckstraat tonen zich verontwaardigd over de onverhoedse verschuiving van de straatprostitutie met bijbehorende randverschijnselen van de Stieltjesstraat naar hun buurt. Zij vragen opheldering en dreigen met acties. De Gemeente wast haar handen in onschuld.
 • 8 Door het aanbrengen van een stalen skelet voor een winterterras aan de gevel verliest de voormalige boekhandel Biessels aan de Grote Markt zijn ouderwetse aanzicht. In het pand komt een zogenaamd bruin café.
 • 9 Steeds meer forensen nemen de fiets. De toename van dit 'zakelijk verkeer' zal de eerste jaren nog tijdens de spitsuren blijven zorgen voor overvolle fietspaden rond Nijmegen, omdat de aanleg van nieuwe fietspaden de nodige tijd vraag. Aldus De Gelderlander.
 • 10 Maar liefst 1500 Nijmeegse allochtonen volgen onderwijs in de Nederlandse taal, zo meldt de krant. Niettemin zijn er toch nog wachtlijsten voor de cursussen.
 • 11 Nijmegen is al enkele jaren proefgemeente voor de aanpak van heling. Het ontvangt hiervoor elk jaar 1 miljoen van het Rijk. De politie boekt inmiddels goede resultaten met de aanpak van de kleinere opkopers van gestolen fietsen. Hiervoor wordt de advertentierubriek van de Zondagskrant wekelijks nageplozen. De Zondagskrant wil nu gaan stoppen met het opnemen van dergelijke advertenties. Niet om de politie dwars te zitten, maar om niet de naam te krijgen een krant voor helers te zijn.
 • 13 De Nijmeegse Boys voetbalt tegen UEFA-cup-winnaar Ajax in een stromende regen. Het regent ook doelpunten. De Nijmegenaren verliezen met 2-10.
 • 16 De Gemeentepolitie presenteert haar jaarverslag. De criminaliteit lijkt in Nijmegen evenals in het voorgaand jaar verder af te nemen. Er waren althans een kleine duizend minder aangiften. Opvallend is de forse daling van het aantal woninginbraken met 40 procent, waarschijnlijk als resultaat van voorlichting en preventieve maatregelen. Het aantal autokraken steeg echter met maar liefst een kwart.- De krant meldt dat de EG fikse subsidies heeft toegezegd voor een aantal grensoverschrijdende projecten, waarin Nijmegen participeert. Het betreft de expositie 'De Groene Grens', waar het Natuurmuseum aan meedoet, een plan om het riviertoerisme langs Rijn en Waal te ontwikkelen, de begeleiding van ondernemers in Nederland en Duitsland die een bedrijf willen starten in het buurland en een businessplan voor de samenwerking van de Container-Terminal-Nijmegen en de Rhein-Waal-Terminal in Emmerik.
 • 18-24 Zomerfeesten 1992. Ondanks de soms tropische temperaturen verloopt de organisatie ervan op rolletjes en is de belangstelling van het publiek voor de diverse (gratis!) evenementen groot. Soms zelfs te groot. Op de laatste avond wordt het Koningsplein met dranghekken afgezet. Nieuw dit jaar is het culturele element, ingebracht door het Literair Café Nijmegen. Het is bedoeld als tegenwicht voor de wat eenzijdige muziek- en bierfeestelijkheden. Op het Valkhof wordt een tweedaags poëzie-festival gehouden en kan men in een bioscoopje avant-gardefilms zien.
 • 18 Bakker Toonen in de Leliestraat sluit zijn winkel. De familiezaak werd in 1929 door vader Toonen opgericht en was toen nog gevestigd aan de Graafseweg.
 • 20 Een enorme brand woedt in het gebouwencomplex van het leegstaande Canisius-Wilhelminaziekenhuis. Alle gebouwen aan de zijde van de Groenewoudseweg worden in de as gelegd.
 • 21-24 Aan de 76e Vierdaagse doen 37.617 wandelaars mee uit 42 landen, waaronder voor het eerst Hongarije en Kroatië. Het aantal inschrijvingen overtreft dat van het jubileumjaar 1991 en dat terwijl er nog wel tropische temperaturen worden verwacht. Alle deelnemers krijgen inderhaast opgestelde richtlijnen uitgereikt, hoe zij zich het best tegen de hitte kunnen wapenen. Op de eerste dag, de zogeheten dag van Elst, breekt er al vroeg een noodweer los, maar het wordt daarna snel weer warm. Het wordt een zware Vierdaagse met een record aantal uitvallers op de derde dag. Dan moeten 1.245 wandelaars het afleggen tegen de combinatie van hitte en klimmen tegen de Groesbeekse heuvels. Dat dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt kan worden van de speciaal voor de Vierdaagse ontwikkelde geautomatiseerde deelnemersregistratie komt nu extra goed uit. De wachttijden bij het afmelden na de vermoeiende marsen zijn aanzienlijk verkort. Uiteindelijk lopen 32.902 deelnemers de Vierdaagse uit onder luide toejuichingen van een enthousiast publiek.
 • 22 WVC ziet af van het voornemen om 600 vluchtelingen uit Joegoslavië in Nijmegen onder te brengen. Aanvankelijk zou daarvoor een noodkamp worden ingericht op Heumensoord. De gemeente Heumen ging daarmee akkoord, maar Nijmegen, die eigenaresse is van Heumensoord, niet. De gemeente Nijmegen beloofde toen voor een ander onderkomen te zullen zorgen, maar kon die belofte niet waar maken.
 • 24 Het College van Ben W stemt met spijt in met de ontslagaanvrage van drs. N. Medema als hoofd Financiën van de gemeente. Het vertrek van deze bekwame topambtenaar komt slecht uit, juist nu de gemeente dringend behoefte heeft aan deskundigheid bij het oplossen van haar grote financiële problemen. De heer Medema heeft ontslag gevraagd op grond van meningsverschillen over zijn positie en bevoegdheden alsmede over de aanpak van de financiële moeilijkheden.
 • 29 Het casino aan de Waalkade ontvangt zijn miljoenste bezoeker sinds de opening in 1989.
 • 30 Nu 's nachts weer vier huizen zijn afgebrand, start vandaag versneld de sloop van ca. 50 leegstaande panden in het Willemskwartier. De afgelopen weken blijkt zich een nieuw volksvermaak te hebben ontwikkeld in die wijk. Brandstichters plachten in de nacht woning na woning aan te steken op de voet gevolgd door toe schouwers, waarna beide groepen op hun gemak van het schouwspel van de bluswerkzaamheden gingen genieten.- Het echtpaar De Jonge-Ten Tije viert zijn zestigjarig huwelijksfeest. De heer De Jonge was na de oorlog gedurende vele jaren voorzitter van de Raad van Arbeid in Nijmegen.

Augustus

 • 4 Vanaf de Waalkade gaat de 19e Internationale Fietsvierdaagse van start met 5.773 officiële deelnemers. Het werkelijke aantal fietsers is hoger, omdat er naar schatting tussen de 500 tot 1.000 'zwartrijders' meefietsen. Dit zijn onsportievelingen die zich na de start aansluiten en zo het inschrijfgeld ontduiken. De organisatie loopt hierdoor duizenden guldens aan inkomsten mis.- Onder de kop: 'Stevenstoren ontmaskerd' bericht de krant over het onderzoek van de student Albert Lemmens naar de manier waarop de zwaar getroffen St. Stevenstoren na de oorlog werd gerestaureerd. Zijn conclusie is dat architect A. Janz zich daarbij nogal wat vrijheden heeft veroorloofd. De herbouwde toren blijkt hoger en slanker geworden dan de oude en het oorspronkelijke eikenhout is vervangen door beton. Albert Lemmens is van mening dat de huidige toren nog maar weinig gemeen heeft met de oude.- De heer W.C. Heshusius, veertig jaar in dienst bij de Fa. Alewijnse Nijmegen Electrotechniek, krijgt de zilveren eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau.
 • 6-16 Het Frans Nationaal Circus 'Alexis Gruss' staat op de Wedren.
 • 8 Einde van de fietsvierdaagse. Van de deelnemers halen er 5.483 de finish, onder wie een groep Nijmeegse 'prominenten'. Deze reden mee voor een goed doel. Samen hebben zij een bedrag van ƒ 25.000,- bij elkaar gefietst als bijdrage voor de bouw van een buitenmanege bij huize 'De Winckelsteegh'.
 • 10 Bij het Instituut Jonkerbosch aan de Kerkstraat in Hees verdwijnen 50 van de 83 banen. Ook zal het instituut zijn drie gehuurde accommodaties in Hees, Heseveld en Lindenholt, waar 50 verstandelijk gehandicapte kinderen worden verzorgd, moeten afstoten. De kinderen worden bij andere instellingen geplaatst en na de afslanking zal het instituut zelf opgaan in de J.P. Heijestichting. Een en ander is een gevolg van het door het Rijk voorgestane spreidingsbeleid.- Huize 'De Winckelsteegh' ontvangt 'De Gulden Pony 1992'. Deze prijs wordt jaarlijks tijdens de Bemmelse ponymarkt toegekend en bestaat ditmaal uit een (verhoogd) geldbedrag. Het zal worden besteed aan de bouw van een manege waar lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen kunnen paardrijden.
 • 12 Dertig Kroatische kinderen uit de omgeving van Osijek en verblijvend in opvangcentra in Hongarije, arriveren voor een korte vakantie bij gastgezinnen in Nijmegen en directe omgeving.- Stormloop bij de makelaar van gegadigden voor 77 te bouwen woningen op het CWZ-terrein aan de St. Annastraat. Meer dan 400 belangstellenden staan in de rij voor een huis van drie à vier ton. De makelaar zegt zoiets nog nooit te hebben meegemaakt.
 • 13 Het gebouw van het Leger des Heils in de Nieuwstraat staat al enige tijd te koop. Vandaag meldt de krant dat de afdeling Nijmegen is opgeheven en bij die van Arnhem is gevoegd. In het roomse Nijmegen heeft het Leger des Heils toch al nooit zo'n grote betekenis gehad en op het laatst telde de afdeling nog maar 18 actieve leden. Het 'Leger' verdwijnt niet uit het straatbeeld: de verkoop van De Strijd kreet, de collectes en de muziekoptreden blijven, zij het voortaan georganiseerd vanuit Arnhem.
 • 14-17 Concours Hippique Nijmegen op het landgoed Brakkenstein. Helaas zonder de drie springruiters die kort te voren in Barcelona Olympisch goud hebben veroverd. De verhoopte huldiging van de olympische équipe vindt dan ook geen doorgang.
 • 15 Sociaal werkster Arina Cremers vertrekt naar Masaya, de Nijmeegse zusterstad in Nicaragua. Zij gaat zich daar wijden aan het ontwikkelingswerk als werkneemster van de Stedenband. Verder wordt zij speciaal belast met het onderhouden van de contacten met Nijmegen. De Stedenband bestaat inmiddels al weer zes jaar en de contacten over en weer zijn heel intensief. Laatstelijk nog in juli bezocht een Nijmeegse delegatie onder leiding van de burgemeester deze zusterstad.
 • 16 Pastor J. Bakker neemt afscheid van de parochianen van de Maria Geboortekerk, waar hij 12 jaar aan verbonden was. Van 1947-1964 was hij pastoor van de Dominicuskerk aan de Prof. Molkenboerstraat, waarvan hij ook de bouwpastoor was.
 • 17 De Waalbrug wordt voor 26 miljoen gulden opgeknapt en ingrijpend gereconstrueerd. Onder meer wordt er een busbaan voor de route stadinwaarts aangelegd. Men is vandaag begonnen en het werk zal naar schatting twee jaar gaan duren.
 • 18 De versnelde aanpak van de sloop van een aantal woonblokken in het Willemskwartier kan niet voorkomen dat er nog regelmatig leegstaande panden in brand worden gestoken. Vandaag is het helemaal raak: 20 a 30 huizen worden gelijktijdig in de as gelegd.
 • 20 Om de St. Jozefkerk aan het Keizer Karelplein te behoeden voor algeheel verval voert een vrijwilligersgroep van negen personen al geruime tijd pro Deo allerhande onderhoudswerk uit. Vandaag konden de twee torens van de kerk weer worden bekroond met de manshoge kruizen, die de afgelopen twee jaar zijn gerestaureerd en opnieuw verguld.
 • 23 Mgr. J.W.M. Bluijssen legt de eerste steen van de nieuwe Agneskerk aan de St. Agnetenweg in Lindenholt, ter vervanging van de oude St. Agneskapel, die hij zelf in 1976 liet bouwen.
 • 27 Wethouder mw. M. Alofs reikt de gouden rolstoel 1992 uit. De onder scheiding gaat naar de voorbeeldig verbouwde Apotheek van de Ploeg aan de Tooropstraat. Men is zo verstandig geweest vóór de verbouwing advies in te winnen van de Werk groep Integratie Gehandicapten. De Mispoesprijs 1992 is voor de winkel van Zeeman in de Molenstraat.- De heer W. van Oss, veertig jaar in dienst bij Honig, krijgt de ere-medaille in goud verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. De jubilaris trad op 15-jarige leeftijd in dienst van het bedrijf, waar hij ook actief is in on dernemingsraad en personeelsvereniging.
 • 28 De krant meldt het overlijden van de heer W.H.G. Hetterscheid (geb. 1924), Nijmeegs hoofdcommissaris van politie in de jaren 1967-1984. De kapel van het voormalige Canisiusziekenhuis mag voorlopig niet worden gesloopt van de Raad van State. Dit college wil tijd om zich te kunnen beraden over de rechtmatigheid van het sloopbesluit van het Nijmeegs College van B en W, dat is aangevochten door de Stichting Behoud Petrus Canisius Kapel.
 • 29 Er komt geen bankgebouw op het parkeerterrein naast 'De Vereeniging'. De gemeente geeft hiervoor geen vergunning omdat het bestuur van N.V. Mensec, die de grond in eeuwigdurende erfpacht heeft, wei gert medewerking te verlenen. Men wenst op die plaats alleen nieuwbouw die een meerwaarde heeft voor 'De Vereeniging', zoals bijvoorbeeld een congresruimte met hotelaccommodatie.

September

*1 Vandalen hebben de afgelopen dagen huisgehouden in de kapel van het voormalige Dominicuscollege in Neerbosch aan de Dennenstraat. Glas-in-loodramen, marmeren altaren en het koorgestoelte zijn met grof geweld kort en klein geslagen. Het gebouw staat op de Rijkslijst van beschermde monumenten.
 • 4 De televisie-uitzendingen van Omroep Nijmegen worden met onmiddellijke ingang gestaakt. De reclame-inkomsten blijken ver achter te zijn gebleven bij de verwachtingen.- De gemeentelijke monumentenlijst wordt uitgebreid met twee gebouwen uit de tijd van het Rijke Roomsche Leven: het Albertinum (klooster van de dominicanen aan de Heyendaalseweg) en het Berchmanianum (het rusthuis van de jezuïeten in Brakkenstein).
 • 8 Het college van BenW kiest voor handhaving van de zaterdagse markt op de huidige locatie en het afsluiten van de route Burchtstraat.- Augustijnenstraat voor het openbaar vervoer. Maar het is de vraag of de Raad er precies zo over denkt.
 • 13 Pater W. Vulto S.J. neemt afscheid van de Petrus-Canisiuskerk, waar hij tien jaar pastoor is geweest. Tegelijk wordt pater J. Sanders S.J. geïnstalleerd als zijn opvolger.
 • 14 Nog nooit was het rond de schouw burg zo druk bij de start van de voor verkoop van losse kaartjes voor het nieuwe theaterseizoen. Nog vóór zonsopgang formeert zich een rij, die aanzwelt tot ruim 700 wachtenden met thermoskannen en klapstoeltjes en die reikt tot aan de Tunnelweg. Directeur Sandor Joó is zeer verheugd over de toenemende belangstelling.
 • 15 De voorziene opheffing van de Limos-kazerne werpt haar schaduw vooruit: het in 1964 gebouwde Katholiek Militair Tehuis aan de Coehoornstraat wordt opgeheven.
 • 16 Om een dreigende onder curatelestelling (de zogenaamde artikel-12 status) af te wenden gaat de gemeente een beroep doen op het Rijk om 200 miljoen gulden extra steun. Daarmee wil men een aantal grote projecten (Brabantse Poort, face-lift binnenstad, Museum Kelfkensbosch, cultureel kwartier Mariënburg) realiseren, die de sociaal-economische structuur van de stad moeten verbeteren.
 • 18 Vandaag wordt de vernieuwde stad huispassage door de burgemeester heropend. De dienstverlening aan de loketten is efficiënter geworden en het halfduister van het oorspronkelijk ontwerp heeft plaats gemaakt voor meer licht en een fel turkoois kleuraccent.- In hoger beroep wordt tegen de twee Nijmegenaren die eind december 1991 het kerkzilver van de St. Stevenskerk roofden, opnieuw vijf jaar gevangenisstraf geëist.
 • 19 Vandaag viert het klooster Albertinum van de paters dominicanen zijn 60-jarig jubileum.
 • 22 Ongeveer 600 mensen lopen mee in een demonstratie tegen racisme. Een nepbom voor de deur van de Gastarbeidwinkel in de Holtermanstraat ontregelt enkele uren eerder het leven in de wijk Bottendaal. Beide gebeurtenissen lijken met elkaar in verband te staan.
 • 23 Vandaag maak de krant bekend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland drieëneenhalfmiljoen gulden reserve ren voor de bouw van het nieuwe museum Kelfkensbosch.- Staatssecretaris De Graaf-Nauta bereidt de burgemeester alvast voor op een tegenvaller. Er is nauwelijks kans, dat het kabinet de 200 miljoen gulden vrijmaakt waarom de gemeente gevraagd heeft.
 • 25 Staatssecretaris A. Kosto van Justitie verricht de officiële opening van de nieuwbouw van de Pompekliniek aan de Weg door Jonkerbos. Met een druk op een knop maakt hij het zicht vrij op een kunstwerk van de Engelsman John Blake.
 • 27 De instelling voor geestelijk gehandicapten op het landgoed De Winckelsteegh staat geheel in het teken van de publieksdag onder het motto 'Bouw die manege'. Het hoogtepunt wordt gevormd door een gratis concert van stadsgenoot Frank Boeijen. De toeloop is enorm.- In financieel opzicht minder succesvol is het optreden van 'Sweetheart of the forces' Vera Lynn in de Concertgebouw 'De Vereeniging'. Daaraan is de hoge prijs van de toegangskaartjes (f 150,-) debet. De baten van dit concert zouden ten goede komen aan het Bevrijdingsmuseum te Groesbeek.
 • 29 Minister J. Ritzen van Onderwijs is de gehele dag te gast op de Technische School Jonkerbosch, waar hij zich persoonlijk op de hoogte stelt van projecten rond leerlingenbegeleiding en randgroepjongeren. Het doel daarvan is leerlingen aan een diploma en werk te helpen.

Oktober

 • Sinds oktober wordt het huisvuil in twee Nijmeegse wijken, Neerbosch-Oost en Brakkenstein, voor het eerst gescheiden ingezameld.
 • 1 Vandaag wordt pater W. van Meijgaarden S.S.S. uit Brakkenstein de nieuwe deken van Nijmegen. Hij volgt daarmee pater AJ. Deenen op, die met pensioen gaat.
 • 3 De benedenstad wordt opgeschrikt door een ontploffing. Een pizzazaak aan de Waalkade nabij de Grotestraat is vermoedelijk het doelwit van brandstichting. De bovenwoningen lopen veel schade op.
 • 5 De vakbondswinkel, ondergebracht in een paar noodbarakken, bij het gebouw van de FNV in de Steenbokstraat brandt geheel af. Oorzaak is brandstichting.
 • 8 J. Diepenbroek benoemd tot nieuwe directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Nijmegen en als zodanig opvolger van J. Steegmans, die vanaf 1985 deze functie heeft vervuld.
 • 10-11 Feestelijke drukte in het vierhonderd jaar jonge Oud-Burgeren Gasthuis, waar tijdens deze dagen voor de vijftiende maal ook voor de buurtbewoners een Vlaamse kermis wordt gehouden.
 • 14 Een boerderij in Neerbosch, voor heen in gebruik als jeugdgebouw van Neerbosch-Oost, brandt als gevolge van brandstichting helemaal af. Reden: rancune over de ongewenste sluiting.
 • 15 Onder druk van nabestaanden en buurtbewoners kondigen leden van de commissie Stadsontwikkeling aan op nieuw te willen bekijken of woning bouw op (een deel van) de begraaf plaats Daalseweg wel zo gewenst is.
 • 17 Vandaag meldt de krant de vondst aan de Ubbergseveldweg van een stenen riool uit de Romeinse tijd, kennelijk gebouwd ten behoeve van de nabije legioenvesting. Al eerder had men op de plaats van het voormalige Canisiuscollege twee raadselachtige paardengraven ontdekt.
 • 20 Voor het filmcentrum Cinemariënburg dreigt het bankroet, aldus de krant vandaag. De ernstige financiële problemen zijn ontstaan, doordat de gemeente voor dit jaar de subsidie moest inhouden, ten einde aldus enkele oude rekeningen te vereffenen. Bovendien is er een kostbare bestuurswisseling geweest.
 • 24 Tientallen mensen komen vandaag naar de R.K. Begraafplaats aan de Daalseweg om er onder leiding van de Werkgroep 't (te) behouden Kerkhof schoon te maken en herstellingen uit te voeren.
 • 28 Het Amerikaanse high-tech concern Du Pont kondigt aan, dat het zich uit Nijmegen terugtrekt. Dat betekent dat de bouw van een 60 miljoen gulden kostende productiefabriek voor fotomaskers op het nieuwe industrieterrein Bijsterhuizen niet doorgaat.- De afgelopen dagen is er druk gesloopt aan de Hessenberg, waar de oude gebouwen van De Gelderlander stonden. Hierdoor kwam het zicht vrij op het nog deels uit de middeleeuwen daterende complex van het R.K. Weeshuis, dat op de Rijkslijst van beschermde monumenten voorkomt. Dit laatste wordt door de gemeente bestreden, want zij wil hier het futuristische woningproject Flash Gordon laten bouwen.
 • 29 Een Amsterdamse projectontwikkelaar presenteert de gemeente Nijmegen de plannen voor de bouw van een luxe ijspaleis annex congrescentrum voor de som van 28 miljoen gulden. Het moet schaatsliefhebbers uit de wijde regio gaan aantrekken. Critici moemen het een nadeel, dat het plan niet voorziet in een wedstrijdbaan.
 • 31 Dit weekeinde wordt de laatste kerkdienst in de Christus Koning-kerk aan de Hengstdalseweg gehouden. Om brandstichters voor te zijn, is er in afwachting van de sloop een groot hek om het kerkgebouw geplaatst.

November

- Deze maand begint de afbraak van het nog staande achtergedeelte van het Canisiuscollege, met onder meer de aula.- Bij opgravingen in het Waterkwartier herontdekt stadsarcheoloog J. Thijssen het indertijd door M. Daniëls gevonden tempelcomplex.

 • 1 Met een Eucharistieviering in de Molenstraatkerk, een kranslegging bij het Titus Brandsma-monument en een speciale bijeenkomst in het Kolpinghuis wordt de vijftigste sterfdag van Titus Brandsma (op 26 juli 1942 in het concentratiekamp Dachau vermoord) herdacht. Tot de sprekers behoort ook minister-president Drs. R. Lubbers.
 • 3 In het kader van actie tegen heling, handel in hard drugs en dergelijke meer ziet het college van B en W zich genoopt een bekend café aan de Hezelstraat te doen sluiten.- Mede dank zij een protest van leerlingen van de Fatimaschool in het Willemskwartier worden in plaats van acht slechts vier bomen in de Ten Katestraat geveld.
 • 4 Minister M. Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat bezoekt Nijmegen voor de officiële opening van het in september ingevoerde nieuwe busnet, waarbij Centrale Vervoersdienst en Zuid-Ooster samenwerken. Maar niet iedereen blijkt over dit busnet tevreden, want na afloop van die opening brengen buschauffeurs hun onvrede over dat al twee maanden beproefde lijnnet onder de aandacht van de minister.- De Gemeenteraad spreek zich uit voor uitbreiding van de voortuinen bij de panden aan de Oranjesingel en is bereid daarvoor subsidie ter beschikking te stellen.
 • 5 De 'Stadt Breisach', een met kerosine geladen vrachtschip, botst - gelukkig zonder ernstige gevolgen - tegen een peiler van de verkeersbrug over de Waal.
 • 7 De krant signaleert dat de Nijmeegse Raadsfracties met zorg de discussie in de Tweede Kamer volgen over het opvoeren van het gemeentelijk aandeel in de bijstandskosten van 10 naar 20 procent. Voor Nijmegen zou zo'n lastenverzwaring neerkomen op ongeveer dertig miljoen gulden. In dat geval zou 'Artikel 12' echt onontkoombaar worden.- Het Gemeentearchief houdt een druk bezochte 'open dag'.- Tijdens de jaarlijkse prinsenproclamatie in de Vereeniging vindt de onthulling plaats van de toekomstige aanvoerder van het Knotsenburgse carnavalsvolk. Achter de titel prins Ronald I blijkt R. Migo, wethouder van Economische Zaken en Financiën, schuil te gaan.
 • 11 De Gelderlander vestigt zelf de aandacht op de dreigende sloop van zijn door Dick Dooijes ontworpen en door architect Charles Estourgie gebouwde 'stotter-gevel' van het voormalige kantoor aan de Lange Hezelstraat.- De St. Maartenskliniek organiseert, los van de reeds langs bestaande Sint-Maarten-buurtoptocht in Lindenholt, een dergelijke kinderoptocht ten bate van het Sint-Maartensfonds. Ook elders in de stad wordt St. Maarten gevierd: op de 'Mississippi Queen' vindt een groot galadiner plaats voor genodigden van ruim honderd bedrijven in de regio. De opbrengst van deze 'party' komt ten goede aan de verbouwing van de kapel van de St. Maartenskliniek tot multifunctionele ruimte.
 • 13 Milieuwethouder J. Wijnia maakt aan de Sterreschansweg de eerste particuliere olietank onschadelijk. Deze handeling vormt het startsein voor de actie 'Denk aan je tank'.
 • 14 Aankomst van Sint Nicolaas op de Waalkade.- In de afbraak van het voormalige Canisiusziekenhuis aan de St. Annastraat wordt een grootscheepse rampenoefening gehouden.- Wethouder Buitenhuis hijst bij het wijkcentrum in Meijhorst de eigen vlag van Dukenburg in de top. Deze vlag, naar een ontwerp van Frans Tünnissen (bij wie ook het idee geboren werd), draagt de kleuren blauw (vanwege het vele water in de wijk), wit (vanwege het schone milieu) en groen (vanwege de in deze wijk rijk vertegenwoordigde natuur).
 • 18 Vandaag gaat een anti helingscampagne van start. Door middel van affiches, posters, folders en advertenties in mupi's, op stadsbussen, op scholen en in sporthallen wordt potentiële kopers van gestolen waar gewezen op hun rol en aansprakelijkheid in de criminaliteit.
 • 20 Drukkerij MacDonald, die in 1947 gevestigd werd aan de Weurtseweg (na in 1944 uit de Broerstraat weggebombardeerd te zijn), verhuist naar Lindenholt.- Op 72-jarige leeftijd overlijdt de Nijmeegse architect J.H. ten Have, onder meer ontwerper van het Oud-Burgeren Gasthuis, het belastingkantoor en verschillende winkelpanden. Ten Have was ook lange tijd als docent verbonden aan de Arnhemse Academie. Voorts maakte hij deel uit van enkele commissie die de regering moesten adviseren en was hij lid van verschillende welstandscommissies.

December

 • 1 Dankzij de toezegging van een financiële bijdrage van het Rijk kan het Politiebureau te gelegener tijd gaan verhuizen van het Mariënburg naar de 'Spoorkuil'. De bouw zal begin 1994 van start gaan. De politie zal hier naaste buur worden van de Stadshobbywerkplaats en van de Popoefenruimte onder het stationspostkantoor.
 • 2 De burgemeester opent de expositie 'Van achter de rododendrons', relatiegeschenken van en aan de Gemeente Nijmegen.- Sinterklaas schenkt de Gemeente Nijmegen een heuse 'Sinterklaas boom'. Samen met de burgemeester plant de goedheilig man deze boom op de stoep van een grootwarenhuis (V&D) en zijn commentaar tijdens dit milieuvriendelijk karwei luidt: 'De grond is hier heel anders dan in Spanje'- De Nijmeegse politie legt in een huis aan de Voorstenkamp beslag op een grote hoeveelheid cocaïne en weet daarbij ook een complete cocaïnelijn tussen Curaçao en Nijmegen op te rollen.
 • 5 W. de Koning, bedrijfsleider van hotel 'Altea', kondigt aan een hotel onder de naam 'King's Residence' in het kasteeltje aan de Neerbosscheweg (het zogeheten 'Slotje van de Baron') te zullen beginnen. Dominee A. Altena uit St. Jacobiparochie wordt de nieuwe predikant van de protestantse streekgemeente Maas en Waal. Deze streekgemeente telt rond 5.500 zielen (hervormd en gereformeerd) en is in oppervlakte een van de grootste kerkelijke gemeentes in Nederland.- Jan van Lier, een kwart eeuw Nijmegen's enig echte, alles en iedereen overkoepelende Sinterklaas, gaat de mijter aan de wilgen hangen, maar vandaag speelt hij zijn vertrouwde rol nog eenmaal in Huize Nyevelt.
 • 10 De stichting DAK overweegt de aankoop van de kapel van het voormalige Dominicuscollege, een Rijksmonument, ten einde aldaar ateliers en een expositieruimte in onder te brengen.- 's Avonds trekken twee fakkeloptochten door de stad vanwege de Dag voor de rechten van de Mens.
 • 12 Leden van de fracties in de Tweede Kamer spreken als hun mening uit dat Nijmegen niet mag rekenen op toekenning vanuit de Kamer van extra gelden, waarom de Gemeente in een 'pleitnota' had gevraagd.- Henk Ederveen, volgens de krant een 'Calvinist tussen Bourgondiërs', neemt na 22 jaar trouwe dienst afscheid als directeur van de Vrije Academie.- Een (achteraf als vals te beschouwen) bommelding leidt ertoe dat het NS-station voor enkele uren moet worden ontruimd.
 • 13 Ingebruikneming van de nieuwe R.K. Agneskerk aan de Agnetenweg in Lindenholt.- Watersportvereniging 'De Batavier' viert met receptie en feest haar 75-jarig bestaan.
 • 14 C. Alewijnse volgt M. Otto op als voorzitter van de Nijmeegse Kamer van Koophandel. Tevens wordt bekend gemaakt dat de Kamers van Arnhem en Nijmegen in 1993 zullen fuseren.
 • 15 Liefst vijftienhonderd leerlingen van de Technische School Poels-Roncalli houden in het Goffertpark een sponsorloop ten bate van de hongersnood in Somalië.
 • 16 Na een lidmaatschap van 22 jaar neemt Joop de Zeeuw afscheid als Raadslid (en als fractievoorzitter van Groen Links).- Geschokt wordt gereageerd op de bekend geworden resultaten van een onderzoek naar fraude onder Nijmeegse bijstandontvangers: liefst 3.257 (15 %) van hen blijken in 1991 niet opgegeven neveninkomsten te hebben genoten.
 • 17 Het ministerie van Volkshuisvesting zegt 89 miljoen toe voor grote, tussen 1995 en 2004 te verwezenlijken woningbouwprojecten in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen. Nijmegen zal dan 6.500 woningen kunnen bouwen in het Waalsprong-gebied.
 • 18 Mevrouw J. van den Besselaar-van der Kallen en wethouder W. Hompe geven het startsein voor de restauratie van Villa Oud-Heyendaal als toekomstige zetel van het Han Fortmann-centrum.- Bij de Kopse Hof, op het terrein van de Hunnenberg, ontdekt de R.O.B. resten van een omstreeks het jaar 80 aangelegde markthal, die bij het Romeinse legerkamp aldaar heeft behoord.- Gebruikers van 'De Driesprong' in de Wolfskuil beginnen met een (uiteindelijk succesvolle) protestactie tegen sluiting van dit buurthuis.
 • 21 Na veertig jaar trouwe dienst sluit Carla Schlöter-Bokhorst de deuren van haar kapsalon 'Monsieur Antoine' aan de Dominicanenstraat.
 • 24 Na een geslaagde schoonmaakbeurt, uitgevoerd door J. Broekhoff, presenteert de Commanderie de in vergetelheid geraakte 'Nijmeegse Rubens', een schilderij uit een katholieke schuilkerk dat vanaf 1668 op een wat onopvallende plaats het Stadhuis heeft gehangen.
 • 26 Mevrouw Josefien van Haaren-Michiels, voormalig lerares Frans aan de HBS en de MMS aan de Kronenburgersingel, viert vandaag in de Graadt van Roggenstraat temidden van trouwe verzorg(st)ers haar honderdste verjaardag.
 • 29 De Winkeliersvereniging Binnenstad reikt voor de tiende maal een 'Blauw Steentje' uit, ditmaal aan de Stichting 'Nijmegen Blijft In Beeld'. Arjan H. Melger neemt in O 42 de Nijmeegse Literatuurprijs in ontvangst.
 • 31 In kapsalon 'Kuif' knippen Theo Knoop en tien kapsters bijna drieduizend gulden bij elkaar voor Somalië: een goede daad in het oude jaar en een voorbeeld voor het nieuwe jaar.

Jaaroverzicht

NUMAGA JAARKRONIEKEN
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011