Kroniek 1993

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

'Kroniek van Nijmegen over 1993', in: Jaarboek Numaga XLI (1994), p. 183-203. (n.b. door de redactie bewerkte versie van een kroniek van Nijmegen samengesteld door H. de Heiden, medewerker van het gemeentearchief)


Januari

 • 1 Nijmegen telt met ingang van 1993 146.972 inwoners, 628 meer dan in 1992.- Tijdens een mistige jaarwisseling vallen er ongeveer 25 gewonden en worden er veel vernielingen aangericht.- De wandelorganisatie KNBLO-kring Arnhem en het Nijmeegs Wandelverbond fuseren tot KNBLO-kring Gelderland.
 • 4 De Nijmeegse korpschef W. Velings haalt in zijn nieuwjaarstoespraak uit naar het opkomend racisme.- Met een sloperskogel wordt een begin gemaakt met de sloop van de Christus-Koningkerk aan de Van 't Santstraat.
 • 5 De afgelopen dagen werd er in en rond Nijmegen druk geschaatst op natuurijs van goede kwaliteit.
 • 6 Overlijden van dr. Paula Sluijter (geb. 1909), oud-lerares Nederlands en Geschiedenis aan Mater Dei. - Het stadsbestuur nodigt bij de nieuwjaarsreceptie in De Vereeniging twee jubilerende instellingen uit: de honderdjarige VVV en de zeventigjarige Katholieke Universiteit. Bij deze gelegenheid wordt een nieuw stadslogo gepresenteerd, vergezeld van de slogan 'Nijmegen 'n rijk aan mogelijkheden'.
 • 7 Nijmegen krijgt als eerste stad in Nederland een roestvrijstalen stadsbus. Hij gaat langer mee, weegt minder dan conventionele bussen en is volledig te recyclen.- De Stedelijke Land- en Tuinbouwschool aan de Marga Klompélaan heet voortaan 'Groenschool 't Vanck'.- Vanaf vandaag gaat de Verkeersactiegroep Nijmegen elke eerste donderdag van de maand de Bisschop Hamerstraat blokkeren.
 • 8 Het Hekelgenootschap Snering en Inslag voert in het Waaggebouw een cabaretprogramma op, waarin een terugblik op het oude jaar wordt geboden.
 • 10 De piraat City-TV stopt met zijn uitzendingen.- Dankzij een toezegging van enkele miljoenen guldens door de provincie Gelderland kan de voorbereiding van het museum 'Kelfkensbos' een nieuwe fase ingaan.
 • 11 Een nepbom op het centraal station Nijmegen legt het treinverkeer gedurende anderhalf uur stil.
 • 12 Om de gezelligheid en veiligheid van de binnenstad in de avonduren te vergroten, bepalen B en W dat binnen vijf jaar alle geblindeerde rolluiken in de binnenstad vervangen moeten zijn door traliewerk of veiligheidsglas.- Aan de Archipelstraat wordt de sloop van het voormalige schoolgebouw voltooid, op de plek waar over enkele weken zal worden begonnen met de bouw van 51 etagewoningen voor ouderen.
 • 13 Vanaf vandaag is in het Willemskwartier een zogenaamde wijkonderhoudsploeg actief.
 • 15 Het dekenaat Nijmegen blijkt 1 miljoen gulden gereserveerd te hebben voor de renovatie van de Groenestraatskerk, Sint-Josefkerk en Maria-Geboortekerk. - Het Filmhuis Arnhem en Cinemariënburg besluiten intensief te gaan samenwerken. Samen trokken zij in 1992 meer dan 100.000 bezoekers. Een nieuwe stedelijke welzijnsorganisatie gaat van start door de fusie van de Nijmeegse Jeugdraad en de Stichting voor Samenlevingsopbouw Dacapo. De nieuwe organisatie zal Tandem gaan heten.- Café De Stoof verovert de tweede plaats in de landelijke finale biertappen tijdens de Horecava in Amsterdam.
 • 16 Volksdansgroep Nijmegen viert in het Kolpinghuis haar dertigjarig bestaan.
 • 18 Een felle binnenbrand bij zeefdrukkerij Blom aan de Biezenstraat zorgt voor grote ravage.
 • 19 Begin van de sloop van het uit 1916 daterende schoolgebouw aan de Gerard Noodtstraat, waarin laatstelijk de Vrouwenschool gevestigd was.- Op initiatief van de stedelijke ombudsvrouw voor minderheden Catharina Dracopoulou wordt een breed stedelijk platform ter bestrijding van vreemdelingenhaat samengesteld onder het motto 'Nijmegen moet kleur bekennen'.- Kees Alewijnse wordt de nieuwe voorzitter van de Kamer van Koophandel.- Een opslagruimte aan de Leemptstraat wordt bestemd als huisvesting voor de derde moskee in Nijmegen.
 • 20 Onverlaten bekladden het interieur van restaurant Anatolië aan de Smetiusstraat met racistische leuzen en hakenkruizen.- De sterrenkundeclub 'Saturnus' krijgt ƒ50.000,- subsidie om in Hatert een volkssterrenwacht te bouwen.
 • 24 Joop de Zeeuw, de gevallen leider van Groen Links, wordt op een matte gala-avond uitgeroepen tot het 'Grootste Swerte Schaop'.
 • 25 Dankzij een akkoord tussen de Dekenale Stichting en de Stichting Nabestaanden wordt het voortbestaan van de begraafplaats aan de Daalseweg veilig gesteld.
 • 26 De gemeente neemt enkele belangrijke besluiten:

- Circa 4670 huishoudens met een minimuminkomen kunnen de komende drie jaar rekenen op volledige kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. - Vaststelling van de toekomstige bestemming van het groengebied 'De Driehuizen': woningbouw en een golfschool. Protesten zijn het gevolg. - Verlening van een sloopvergunning voor het Vihamijcomplex aan de Arend Noorduijnstraat.

 • 27 De schoorsteen van het ketelhuis van het voormalige Canisiusziekenhuis wordt neergehaald. Van het grote ziekenhuiscomplex rest nu alleen nog de kapel.
 • 28 In de Sperwerstraat wordt een dertigtal graven uit de eerste eeuw na Christus gevonden.
 • 31 De Sagen- en Legendenroute langs dertien historische plekken trekt 3500 belangstellenden.

Februari

 • 1 De Studentenkerk opent een tweede vestiging in het voormalige klooster van de Zusters onder de Bogen aan de Erasmuslaan.- De Raad van State verwerpt de bezwaren van de Werkgroep Milieubeheer en de Groenen tegen de bouw van kuuroord en paramedisch centrum Sanadome aan de Oude Mollenhutseweg.
 • 2 Bij een telefonische enquête scoort de Nijmeegse politie met het waarderingscijfer 6,5 het laagst in de regio Gelderland-Zuid.
 • 3 Geslaagde brandstichting maakt de sloop van de Dominicuskapel aan de Dennenstraat onvermijdelijk.
 • 7 Een olielozing aan de Westkanaaldijk zorgt voor ernstige verontreiniging.- Mgr. J. ter Schure, bisschop van 's-Hertogenbosch, zegent in Lindenholt de nieuwe Agneskerk in.- De veertienjarige jeugdprins Daniël I (Overdijk) maakt zijn debuut in het Kolpinghuis.
 • 8 De Raad van State verwerpt de bezwaren van de Stichting Behoud Canisiuskapel tegen de sloop van de kapel van het voormalige Canisiusziekenhuis. Reeds de volgende dag begint men met de afbraak. De dakruiter blijft gespaard, omdat deze voorbestemd is voor het dak van het kantoor van sloopbedrijf Hijmans in Winssen.
 • 10 De gemeente Ubbergen gaat akkoord met de vestiging in de Ooij van het fonograaf- en grammofoonmuseum van de Nijmegenaar Tonny Willems.
 • 11 De Amsterdamse architect Sjoerd Soeters wordt door B en W aangezocht om in het kader van de nota Centrum 2000 het Nijmeegse Mariënburg vorm te gaan geven.- Nijmegen krijgt een rechtswinkel voor jongeren. Deze wordt in Lindenholt gevestigd.- Restaurateur Jan Broekhoff van de Commanderie van Sint-Jan legt de laatste hand aan de restauratie van de muurschilderingen uit 1921 van Piet Gerrits in de kapel van Dekkerswald.
 • 13 In de Wolfskuil vindt een multicultureel wijkfeest plaats.
 • 14 Na achttien jaar stopt even voor middernacht radiopiraat De Grijze Duif uit Neerbosch-Oost met zijn uitzendingen.- Mevrouw Judith Dekker-Boone, woonachtig in Nieuw Malderborgh, wordt 100 jaar oud.
 • 17 De Nijmeegse stedebouwkundigen treden naar buiten met hun plannen met betrekking tot de Waalsprong en krijgen een positief onthaal van de gemeenteraad.- Het plan voor weer een kostbare herinrichting van de Waalkade wordt door de raad goedgekeurd.
 • 19 Opening van het carnaval met het Knotsenburgse Hofbal voor 700 gasten in De Vereeniging. Wethouder R. Migo treedt op als prins Ronald I.
 • 21 In de carnavalsoptocht door het koude Knotsenburg staat de Waalsprong centraal.
 • 24 Ook Nijmegen wordt geconfronteerd met de oorlog in voormalig Joegoslavië. Tot nu toe hebben 200 Joegoslavische vluchtelingen hier hun toe vlucht gezocht.
 • 25 De Sport- en Ontspanningsvereniging Groot Dukenburg bestaat 25 jaar.
 • 27 De Nijmeegse afdeling van het Nederlandse Rode Kruis bestaat 125 jaar. Nijmeegse notabelen zoals C. Noorduijn, J.H. Graadt van Roggen en burgemeester F.P. Bijleveld hebben deze afdeling destijds opgericht. Nu omvat zij 15.000 contribuanten en 600 vrijwilligers.

Maart

 • 1 De zusters van de Sociëteit van J.M.J. tonen zich onaangenaam verrast door het voorstel aan de gemeenteraad om het karakteristieke klooster Mariënbosch van architect Charles Estourgie op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, zo meldt de krant vandaag. De provinciaal overste vreest dat een monumentenstatus de herbestemming van het vrijkomende gebouw en terrein zal frustreren.- A.P.M. Aelberts, eerder gemeente raadslid (1972-1978) en wethouder van Onderwijs en Cultuur (1978-1988) van Nijmegen, burgemeester van Smilde sinds 1988, is met ingang van heden burgemeester van de gemeente Druten.
 • 2 Wethouder E. Weber van Sociale Zaken maakt bekend dat het Turks Islamitisch Centrum erin geslaagd is voor 300.000 gulden een gymzaal in de Krekelstraat aan te kopen. Het is de bedoeling deze in te richten als moskee. Daarmee komt een einde aan een bijna twee jaar durende zoektocht naar een acceptabele locatie.
 • 3 'Een zwembad zonder water' noemt planoloog Johan de Kievit het Plein 1944 in zijn proefschrift Handelen en ruimte. En dat terwijl het plein na de grondige vernieuwing in 1986 volgens de gemeentelijke plannen tot een 'stedelijk forum' had moeten worden.
 • 5 Het Natuurmuseum ontvangt de honderdduizendste bezoeker: een leerling van groep 5 van basisschool De Wingerd uit Lindenholt.- Wethouder voor Milieu J. Wijnia plakt een nieuwe reclamewerende sticker op de brievenbus van het stadhuis. Inmiddels hebben al 1100 Nijmegenaren de sticker in huis.
 • 8 Bij gelegenheid van de Internationale Vrouwendag krijgt de Nijmeegse brandweer de Emancipatieprijs 1993 van de gemeente. Dit vanwege de moeite die de brandweer zich getroostte om vrouwen in dienst te nemen. Deze week is komen vast te staan dat de bouw van het Hotel Business Centre, dat de kroon moet worden op de Brabantse Poort, doorgaat. De exploitatie komt in handen van de Carltongroep.
 • 11 Vanaf vandaag wordt er op verschillende plaatsen in de stad negen dagen lang aandacht besteed aan Russische kunst, cultuur, politiek, economie, film en literatuur: een initiatief van de Stedenband Nijmegen-Pskov.
 • 13 Het staat nu vast dat de sloop van de ruïne van de Dominicuskapel aan de Dennenstraat doorgaat. Het rijksmonument met zijn rijke interieur was door vandalen kort en klein geslagen en tenslotte in brand gestoken. De schrijver Gerard Reve signeert vandaag bij boekhandel Dekker van de Vegt. Hij mag zich in een grote belangstelling verheugen.
 • 17 Wethouder W. Hompe haalt verontwaardigd uit naar enige planologen van de universiteit. Volgens hen komen de plannen voor de Waalsprong 25 jaar te laat, is het project te kleinschalig en het risico van mislukken te groot.
 • 19 Na een in 1989 door vrijwilligers begonnen restauratie wordt het orgel van de Sint-Josefkerk officieel ingespeeld. Het uit 1919-1920 daterende instrument van de orgelbouwer N.A. van den Berg uit Aalten straalt weer in oude pracht.
 • 20 Op Plein 1944 wordt een anti-racismemarkt gehouden. In een toe spraak wijst de burgmeester erop dat Nijmegen altijd een verdraagzame stad is geweest, maar dat er zich de laatste tijd hier en daar zorgwekkende verschijnselen voordoen. Aan de markt is ook een briefkaartenactie verbonden, die een groot succes wordt. Ruim 1100 kaarten zullen er later bij B en W in de bus vallen.
 • 21 In de Sint-Franciscuskerk aan de Sint Jacobslaan viert pater Henk Groenewegen zijn 25-jarig pastoraat.
 • 24 De resultaten van een onderzoek naar woon-werkverkeer in de gemeente Nijmegen worden openbaar gemaakt. Een kwart tot een derde van de automobilisten uit Nijmegen en drie buurgemeenten wil voortaan best met de bus of de fiets naar het werk, zo blijkt.- In zijn kasteeltje te Heijen (zijn 'stenen bruid') overlijdt op 90-jarige leeftijd de beeldhouwer Peter Roovers. In Nijmegen vindt men van zijn hand een buste van professor Molkenboer (universiteit), een kruisbeeld (Huize Joachim en Anna) en een reliëf met een fluitspeler, een hond en drie kinderen (Thesaurierweg).
 • 30 Op 66-jarige leeftijd overlijdt in zijn woonplaats Sinderen Adrie Laan. Hij was vele jaren onder meer als kunstredacteur verbonden aan De Gelderlander.

April

 • 1 In Oosterhout wordt vanavond gesproken over mogelijkheden om de Nijmeegse Waalsprong tegen te houden. Gesuggereerd wordt onder andere om desnoods de Betuwse etappe van de Vierdaagse te blokkeren. Enig minpunt: er zijn slechts dertien aanwezigen.
 • 2 De gemeente Kranenburg treedt toe tot de streek-VVV Rijk van Nijmegen. Het contract wordt ondertekend in de Commanderie van Sint-Jan bij gelegenheid van de opening van de expositie over het 100-jarig bestaan van de Nijmeegse VVV. Een historisch moment, want Kranenburg is de eerste Duitse gemeente die lid wordt van een Nederlandse VVV.
 • 3 Dokter Cees Ooms neemt na 35 jaar samen met zijn vrouw afscheid van zijn huisartsenpraktijk in Hees.
 • 6 Omroep Nijmegen is failliet. De uitzendingen zijn al eerder gestaakt. De belastingdienst is niet bereid mee te werken aan een overlevingsplan en houdt vast aan een openbare verkoping van de inventaris.
 • 7 De gemeenteraad besluit akkoord te gaan met de verhuizing van een twintigtal Nijmeegse sportclubs van het sportpark Grootstal naar elders in de stad. De sportterreinen moeten verdwijnen om plaats te maken voor woningbouw.- Bij de aanbieding van haar uitvoerig gedocumenteerd rapport over de toestand van de begraafplaats aan de Prins Bernhardstraat pleit de monumentenwerkgroep van de vereniging Numaga bij wethouder A. Alofs voor het behoud van deze begraafplaats.
 • 8 Uit het vandaag gepubliceerde jaar verslag van de Nijmeegse politie blijkt dat de geregistreerde criminaliteit voor het eerst sinds 1989 weer een stijgende lijn vertoont. Vooral het aantal geweldsmisdrijven nam sterk toe.
 • 16 De Verkeersgroep Rijkspolitie Nijmegen wordt opgeheven in het kader van de landelijke reorganisatie van de politie.
 • 19 Sandra Wigman uit Beuningen wint de affichewedstrijd van de Stichting 5 Mei Viering en het Anti-Discriminatiebureau. Haar ontwerp verschijnt op 200 verlichte reclamezuilen in de stad.
 • 24 Minister H. d'Ancona van WVC is te gast in het Kolpinghuis bij de algemene ledenvergadering van de OLON, de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland, die in Nijmegen gevestigd is.
 • 26 Vandaag overlijdt, pas 53 jaar oud, de journalist Frans van Mierlo. Hij was onder andere chef van de stadsredactie en adjunct-hoofdredacteur van De Gelderlander.- Vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor de Nijmeegse gemeenschap gedurende de afgelopen 42 jaar wordt Ab Uijen onderscheiden met de Nijmeegse erepenning in zilver. Hij ontvangt de penning in de pauze van de vijftigste voorstelling van de stichting Nijmegen Blijft in Beeld, waar hij als gebruikelijk optreedt als explicateur.
 • 27 In het holst van de nacht bezetten studenten het Erasmusgebouw. Het is een protest tegen de plannen van minister J. Ritzen van Onderwijs om de basisbeurs af te schaffen en de geldigheid van de Openbaar-Vervoerjaarkaart te beperken. Dezelfde dag wordt het gebouw tot tweemaal toe door de politie ontruimd.
 • 28 GS van Gelderland stellen de provinciale ontwikkelingsvisie op het stedelijk Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) vast.
 • 29 Oud-Nijmegenaar dr. P.G. Zoetmulder S.J. is door het International Biographical Centre van de universiteit van Cambridge uitgeroepen tot 'Man of the Year 1992-1993'. Pater Zoetmulder (86) krijgt de onderscheiding vanwege zijn levenswerk, de samenstelling van The Old Javanese English Dictionary.- De toestand in het stedelijk tippelgebied dreigt uit de hand te lopen. Het voormalige Vijhamijcomplex is gesloopt en nu missen de tippelaarsters, die hier sinds enige tijd opereren, hun schuilgelegenheid. Die zoeken ze nu in de nabijgelegen woonomgeving.
 • 30 Ter gelegenheid van Koninginnedag worden door de burgemeester Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Pater A. Deenen, oud-deken van Nijmegen, en W. Snijders, oud-directeur van het Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie (GITP) worden officier in de Orde van Oranje-Nassau. Andere onderscheidingen gaan naar R. Zwart, oud huisarts, M. Wilting, onder meer voorzitter van de Stichting Bevordering Vrije Recreatie, en G. Brinkhoff, energie-adviseur bij de Zuidgelderse Nutsbedrijven.

Mei

 • 1 Op uitnodiging van het Samenwerkingsverband 1-Mei-viering neemt staatssecretaris van Sociale Zaken Elske ter Veld deel aan een debat over armoede en rijkdom in het Kolpinghuis.
 • 3 Dankzij de wervingscampagne 'Brandweervrouw. Iets voor Jou' kunnen zeven Nijmeegse brandweervrouwen beginnen aan hun opleiding tot hoofdbrandweerwacht. Er waren 80 sollicitantes.
 • 4 De jaarlijkse dodenherdenking heeft een nieuwe opzet. De deelnemers verzamelen zich in de Schepenzaal, waar de burgemeester een herdenkingsrede houdt. Vervolgens trekt men gezamenlijk voor de kranslegging naar het monument op het Trajanusplein.
 • 5 Overlijden van Jan van den Berg S.J., superior van het Berchmanianum. Van 1986 tot 1992 was hij pastoor van de Sint-Josefparochie en tot aan zijn dood pastoor-teamleider van de Distriktsparochie Titus Brandsma.- Op het Valkhof wordt de elfde Dag van het Levenslied gehouden.
 • 6 In het bejaardenhuis Nieuw Malderborgh viert mevrouw Judith Dekker-Boone haar 100ste verjaardag. Het verjaardagscadeau bestaat uit een rondrit door de stad in een Chevrolet uit 1931.
 • 10 Commissaris van de Koningin J. Terlouw slaat op het terrein van elektriciteitsmaatschappij EPON de eerste paal voor de Denox-installatie, die de uitstoot van schadelijke stoffen door de elektriciteitscentrale moet reduceren.
 • 11 Albert en Elisabeth van Leth 60 jaar getrouwd. Zij waren beiden vele jaren aktief in de Wandel- en Toneelvereniging Robinson.
 • 12 Na een schriftelijke stemming besluit de gemeenteraad Joop de Zeeuw tot de eerste ombudsman van de gemeente te benoemen.- Het monumentale hoofdgebouw van het Canisiuscollege wordt geveild. Een Lentse beheersmaatschappij koopt het college voor 2,6 miljoen.
 • 13 De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan een convenant tussen wethouder Hompe en het bisdom Den Bosch betreffende de financiering van de restauratie van de Sint-Josefkerk, Maria-Geboortekerk, Groenestraatskerk, en de glas-in-loodramen en de mozaïeken in de Sint-Stephanuskerk.- Ongeveer 100 ambtenaren van de gemeentelijke publieksdienst leggen voor twee uur het werk neer. Dit om te protesteren tegen een geweigerde loonsverhoging van 2,5%.
 • 14 Frans Eijkhout treedt na 30 jaar af als voorzitter van de afdeling Nijmegen van de Alliance Française en wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij wordt als voorzitter opgevolgd door Violette van der Spek-Chouzenoux.
 • 15 Achttiende Straattheaterdag.
 • 16 Jaarlijkse Maria-omdracht, die in afwijking van de eeuwenoude traditie ditmaal niet op Drievuldigheidszondag plaatsvindt.
 • 16+17 Dit jaar lopen in de Kaloramamars 4250 deelnemers mee.
 • 18 Het personeelsfeest ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Canisius-Wilhelminaziekenhuis wordt rond het middernachtelijk uur onverwacht met vuurwerk en een lichtshow met laserstralen afgesloten. Vele Nijmegenaren bellen geschrokken de politie.
 • 19 Staking van de CVD in het kader van de actie van gemeenteambtenaren voor een betere CAO.
 • 20 Op de Waalkade strijden dertien zangers en zangeressen om de Zilveren Microfoon. Winnares is de Antilliaans-Nijmeegse Karin Monsanto.
 • 24 Deze week worden de door betonrot aangetaste ballustrades van het Groene Balkon vervangen.
 • 26 Nijmeegse vishandelaren organiseren een Nijmeegse vlaggetjesdag. De burgemeester krijgt de eerste Hollandse Nieuwe, waarna op de Grote Markt aan voorbijgangers de gelegenheid tot proeven wordt geboden.
 • 27 In het kader van de lustrumfeesten van de universiteit speelt televisieschaker Hans Böhm op Plein 1944 een partijtje levende schaak tegen het computerprogramma dat wereldtitelhouder is op het gebied van computerschaken. De burgemeester en zijn vrouw treden op als de zwarte koning en koningin. Rector-magnificus A. Plasschaert van de universiteit en zijn vrouw als de witte koning en koningin. Studenten beelden de overige schaakstukken uit. Het wordt remise.
 • 28 A. Dupont, algemeen secretaris van de Kamer van Koophandel voor Nijmegen en Omgeving, gaat in de VUT.
 • 29 Op de zaterdagse markt loop een agent van politie rond in boeventenue. Hij wil de marktbezoekers attenderen op het feit dat zij het het zakkenrollersgilde vaak wel erg gemakkelijk maken. Nijmeegse Potten- en Flikkerdag met als thema sport en homosexualiteit

Juni

 • 1 Het echtpaar Goëken-Gigengack, woonachtig aan de Rentmeesterhof, is 65 jaar getrouwd.- B en W besluiten tot opheffing van een aantal eeuwenoude 'gildenfondsen', namelijk het Bakkersgilde, het Brouwersambt, het Kleermakersgilde, het Kramerengilde, het Leerlooiersgilde, het Schippergilde en het Smedenambt. Eigenlijk zijn deze caritatieve fondsen reeds in 1965 door invoering van de Bijstandswet overbodig geworden, maar om allerlei redenen hebben zij hun bestaan kunnen rekken. Gezamenlijk hebben ze nog een kleine ƒ50.000,- in kas, welk bedrag zal worden gestort in het gemeentelijk Declaratie- en Bufferfonds.- Het stadhuis is telefonisch moeilijk bereikbaar, doordat talloze Nijmegenaren hierheen bellen voor inlichtingen over de aanslag van de onroerendgoedbelasting, die zij een dag eerder ontvangen hebben.
 • 3 De gemeente-ambtenaren houden een estafettestaking om hun CAO-eisen kracht bij te zetten.
 • 5 Theo en Lies Eikmans 50 jaar getrouwd. Theo is bekend als tönnekesproater, buutredner, en onder de naam Groadus als Prins Carnaval (1959) en schrijver van het lied 'Al mot ik kruupe, ik wil nog één keer St. Steven höre slaon'. Tijdens het carnaval van 1993 promoveerde hij aan de Knotsenburgse Academie voor Carnavalisten.
 • 5+6 Optreden van de Amerikaanse popgroep Guns 'n Roses in het Goffertpark.
 • 6 Geen hard rock in de Stevenskerk, waar bijna 400 zanglustigen deel nemen aan de manifestatie 'Nijmegen Zingt'.
 • 7 In het kader van de CAO-strijd houden ambtenaren van de Centrale Vervoersdienst een 24-uursstaking.
 • 8 Het Nijmeegse woordenboek kent weer een nieuw woord: sanisette. Het eerste exemplaar van dit 'volautomatische' toilet wordt door de fa. Publex op Plein 1944 geplaatst. Bij een banketbakker aan de Hoogstraat schiet de sanisette in het verkeerde keelgat, omdat hij vanuit zijn winkel precies in het deurgat van het daar geplaatste exemplaar kijkt.
 • 10 Officiële heropening van de gerenoveerde hal en het eerste perron van het Centraal Station.
 • 12 De winkeliersvereniging Molenstraat neemt tijdelijk twee parkeerwachten in dienst. Hun taak: parkerende automobilisten behoeden voor een bekeuring door de gemeentelijke parkeerwachters, die naar het oordeel van de winkeliersvereniging te streng optreden.
 • 14 In de parkeergarage Eiermarkt worden nieuwe parkeerautomaten in gebruik genomen, waardoor automobilisten voortaan achteraf in plaats van vooraf kunnen betalen.- Sloop van de gebouwen van de voormalige rijksinrichting voor jongeren De Hunerberg aan de Berg en Dalseweg.- Ten behoeve van een restauratie wordt de toren van het voormalige Texaco-pompstation aan de Graafseweg verwijderd. Op 20 oktober zal de toren terugkeren.
 • 18 De burgemeester reikt de jaarlijkse gemeentelijke cultuurprijs, de Karel-de-Groteprijs, uit aan het jeugdtheater Teneeter in de persoon van Teneetervoorzitter Willem-Jan Raaijmakers, die hem ter plaatse doorgeeft aan artistiek leider Rinus Knobel. Het vijftienjarige theater Teneeter, voortgekomen uit het studententoneel, zetelt tegenwoordig in het voormalige badhuis aan de Daalseweg.
 • 20 R.K. Sportvereniging Brakkenstein viert haar 75-jarig bestaan. Popfestival 'Dijkdoorbraak' aan de Staddijk.
 • 21 De Nijmeegse PvdA protesteert in een nota tegen het voornemen van de gemeente om gelijktijdig met de invoering van elektronische stemmachines het aantal stembureaus van 99 naar 75 terug te brengen.- Start van de avondvierdaagse voor ouderen.
 • 25 In kinderdorp Neerbosch wordt 'HoteldeBotel', het eerste Nederlandse kinderhotel, officieel geopend. Het kinderhotel telt vijftien bedden en is zeven dagen per week geopend.
 • 26 Wethouder R. Migo opent het restaurantpaviljoen aan het Joris Ivensplein. Zowel het paviljoen als het hier opgerichte monument ter nagedachtenis aan de cineast Joris Ivens, in de volksmond de 'flesopener' genoemd, zijn een ontwerp van de Nijmegenaar Bas Maters.- Vanaf 's avonds 10 uur is het trein verkeer tussen Nijmegen en Den Bosch gestremd, doordat de ijzeren spoorbruggen bij de Brabantse Poort worden vervangen door betonnen exemplaren.- De Nijmeegse politie zorgt voor een bloemenhulde voor een inwoner van Meijhorst die een dag eerder een moeder en kind uit een brandend huis in de 91e straat zou hebben gered. Enkele dagen later blijkt dat niet hij maar een andere bewoner van die straat de mensenredder was.
 • 29 Op het sloopterrein van de Hunerberg maakt de Explosieven Opruimings Dienst een aantal explosieven onschadelijk, dat hier in een springput uit de Tweede Wereldoorlog werd aangetroffen.

Juli

 • 1 'Volksmeeting' in het stadhuis over racisme in de stad. Een volle zaal met welwillende en begripvolle burgers, maar de avond levert geen concrete plannen op.- De burgemeester neemt meer dan 5000 handtekeningen in ontvangst van een bewonersdelegatie uit Hatert, waar men het vandalisme meer dan beu is. Hatert krijgt de toezegging dat de binnenkort te benoemen gemeentelijke projectleider 'integrale aanpak openbare orde en veiligheid' in die wijk met zijn werk zal beginnen.
 • 2 Afscheid van prof. dr. M. Spiertz als hoogleraar in de Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme aan de KUN. Zijn afscheidsrede is gewijd aan 'Reformatie en herleving van het katholicisme in Nijmegen (1591-1623): Rogier herzien en herdacht'.- Bij scheepswerf Gelria aan de Handelsweg ligt een Russische draagvleugelboot afgemeerd, waarmee de Arnhemse rederij Heijmen personenvervoer over de Waal en de Rijn wil gaan verzorgen. Het is een zeer snel vaartuig, geschikt voor 120 passagiers.- Gedeputeerde M. Nagel van Gelderland krijgt een lovend rapport aangeboden over een geslaagd experiment van het Nijmeegse wooncentrum Nieuw Doddendaal om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Zij hoopt dat vele verzorgingshuizen het Nijmeegse voorbeeld zullen volgen.
 • 3 In een paginagroot artikel biedt De Gelderlander een overzicht van alle potentiële bouwlocaties in Nijmegen. Als men wil bouwen, zullen de laatste open plekjes moeten worden benut. Voor het overige is het wachten op de Waalsprong.
 • 4 Ooit begonnen als jeugdleider bij Don Bosco in de Lange Brouwersstraat, neemt Coen Tosserams na 32 jaar afscheid van het welzijnswerk. Hij was vooral werkzaam in de Benedenstad en heeft zich ervoor ingezet dat die werd herbouwd als woonwijk voor de oorspronkelijke bewoners. Ook streed hij met succes voor het behoud van het buurthuis in het Oude Weeshuis.
 • 5 Dumpzaak 'Nijmeegs Jopie' aan de Grotestraat bestaat 40 jaar. De zaak werd gesticht door Jopie Smits uit Escharen en wordt nu gerund door zijn zoon Jopie II, geassisteerd door diens zoon Jopie III en dochter Petra.
 • 6 Blikman & Sartorius te Gouda neemt Payens Reprografie over. Er werken hier 40 mensen, van wie er 15 worden ontslagen. De zojuist verworven Nijmeegse vestiging zal verdwijnen.- Op het laatste moment zien de 90 vrijwilligers van de Vereniging Evenementen Begeleiding Nijmegen af van hun weigering mee te werken aan de Vierdaagse. Zij dreigden met een staking, omdat zij van NEC, sinds kort eigenaar van het Goffertstadion, tijdens de Vlaggenparade geen controlewerk meer mogen verrichten. Opluchting bij gemeente, politie en vooral de KNBLO.
 • 8 De voorbereidingen voor de Zomerfeesten en Vierdaagse zijn in volle gang. De KNBLO rekent opnieuw op 36.000 wandelaars. De NS plant de inzet van 300 extra treinen. Ook de nachtbussen gaan weer rijden. Nieuw is de 'blarenpas', waarmee de vierdaagselopers tegen gereduceerd tarief de bus kunnen nemen. Het Actief Comité Binnenstad krijgt alle aangevraagde gemeentelijke vergunningen voor terrassen, podiums en kramen, maar wel met de waarschuwing dat het zich niet mag bemoeien met de naleving van de vergunningvoorwaarden. Dat is een zaak van de gemeente zelf.
 • 9 Een zeer karakteristiek deel van het oude Willemskwartier dat bewaard zou blijven, wordt nu met sloop bedreigd. Het gaat om 33 huizen van de Woningstichting Nijmegen aan de Groenestraat en het aangrenzende deel van de Willemsweg. De bewoners protesteren en zoeken steun bij de gemeente.
 • 10 De krant peilt de mening van omwonenden van de Daalseweg over het pas geplaatste kunstwerk van Jan Samson op de rotonde bij het voormalige badhuis. De meningen blijken verdeeld: de een had liever bloemen gezien op het nieuwe pleintje, de ander noemt als voordeel dat automobilisten nu 's nachts niet meer dwars over de rotonde kunnen rijden. Onbekend blijft of de buurt het kunstwerk wel of niet mooi vindt.
 • 12 Het Stedelijk Platform tegen Racisme lanceert de campagne 'Colourful Nijmegen', waarmee tijdens de Zomerfeesten het racisme op feestelijke wijze onder de aandacht van de honderdduizenden bezoekers zal worden gebracht.
 • 13 De provincie weigert een investeringspremie van een half miljoen aan de organisatoren van de megaconcerten op de Goffertweide. Hun ambitieuze plan om het openluchttheater in het Goffertpark in een groot amfitheater met 12.000 zitplaatsen te veranderen gaat niet door.
 • 17 'Tippelen is een maatschappelijk verschijnsel dat niet valt uit te bannen', schrijft de burgemeester aan de bewoners van Bottendaal. Hij doelt hiermee niet op de Vierdaagse, maar op de prostitutie-overlast in de wijk.
 • 17-23 De Zomerfeesten brengen een kleine miljoen mensen op de been. Vaak moeten zij zich schuifelend door de overvolle straten bewegen, waar gelukkig 18.000 terrasstoelen klaarstaan voor de vermoeiden. In de Molenstraat geven drie dweilorkesten een heus gevelconcert; de dirigent staat op een hoogwerker. Op dinsdagavond kan het publiek weer genieten van de grote vlieg-, licht-, muziek- en vuurwerkshow aan de Waalkade, met dit jaar als extra attractie de varende 'trukendoos' van de 70-jarige KUN. De 100-jarige VW heeft gezorgd voor een feestelijke aankleding van de Waalkade met een wapperende expositie van tientallen artistieke vlaggen. De stad is weer een week lang één groot vermaakcentrum met veel feestgedruis en haast geen wanklanken. Dat alles zo op rolletjes verloopt, duidt op een perfecte organisatie.
 • 19 B en W besluiten in de komende jaren 37 miljoen gulden meer uit te geven aan het dagelijks onderhoud in de stad. Dit bedrag zal via 'artikel 12' voor een belangrijk deel van het Rijk moeten komen.- Het College besluit ook tot een bijdrage van 1 miljoen aan de uitbreiding van Container Terminal Nijmegen. Dit nog jonge bedrijf maakt een gestage groei door en heeft een veelbelovende toekomst, als het Knooppunt Arnhem-Nijmegen wordt uitgebouwd als vervoersregio.
 • 20-23 De 77ste Vierdaagse. Aan de start verschijnen 35.101 deelnemers, onder wie tien Japanse burgemeesters en het oud-kamerlid Maarten Schakel, die voor de 55ste keer meeloopt. Op de eerste dag, die door de Betuwe voert, worden de wandelaars op verschillende plaatsen geconfronteerd met protestacties tegen de Betuwelijn. Op alle dagen is het weer koel en valt er regelmatig een bui. Toch is het goed wandelweer, zoals ook merkbaar is aan de uitvalscore, die zelfs op de notoir zware derde dag opvallend laag is. In totaal lopen 32.354 personen de Vierdaagse 1993 uit.
 • 23 De Colourful Nijmegen-affches zorgen voor een rel in de stad. Een zestiental mupi's met deze posters wordt vermoedelijk uit racistische motieven vernield en Reclamemaatschappij Publex verwijdert op eigen gezag alle bijna 100 affiches. De gemeente is furieus en dreigt Publex met een proces. De firma hangt de affiches dezelfde dag weer op.
 • 26 De twintigjarige Nijmegenaar Jaap Rossen, die in februari Nederlands kampioen instrumentmaken werd, verdedigt dezer dagen de eer van ons land tijdens de internationale beroepenwedstrijd van 23 tot en met 26 juli in Taipei (Taiwan).
 • 27 De stedenbandorganisatie Pskov-Nijmegen zoekt donateurs en sponsors. Met de gemeentelijke subsidie alleen komt men niet meer uit. Het gaat overigens goed met de stedenband; steeds meer Nijmegenaren bezoeken Pskov.
 • 31 Stadsarcheoloog Jan Thijssen houdt open dag op het opgravingsterrein op het Maasplein, waar hij nu ruim een jaar bezig is. Buurtbewoners en andere geïnteresseerden bekijken de grondsporen van de gevonden Gallo-Romeinse tempels van de burgernederzetting Ulpia Noviomagus.- Tot verrassing van het winkelend publiek staan er op Plein 1944 plotsklaps veertien telefooncellen. Wie denkt dat de PTT geld teveel heeft, heeft het mis. De cellen bevatten geen telefoontoestellen, maar kunstobjecten, of brengen muziek ten gehore. Het blijkt een reizende expositie te zijn, georganiseerd door het Institute of Contemporary Art uit Amsterdam onder de naam 'Sound & Vision'.

Augustus

 • 2 De meeste Nederlandse universiteiten hebben dit jaar een lager aantal eerste-jaarsstudenten, maar de Nijmeegse universiteit verwacht op grond van de vooraanmeldingen juist een stijging. Ruim 3500 studenten hebben zich opgegeven.
 • 3 Optreden van de Ierse popgroep U2 in het Goffertpark. Er zijn bijna 60.000 bezoekers. -Start van de twintigste Internationale Fietsvierdaagse met 5604 deelnemers.
 • 4 Een massa bekijks bij het huwelijk van André Brugman, de Nijmeegse Elvis Presley, met Ans Knijf. De trouwauto is een witte Cadillac cabriolet, de bruid draagt een petticoat en André is uiteraard van top tot teen uitgemonsterd als Elvis.
 • 5 De archeologen werkzaam op het voormalige Canisiusterrein zien zich genoodzaakt om voor nachtwaker te gaan spelen om de opgravingen te beschermen tegen lieden die 's nachts vernielingen aanrichten bij hun vergeefse zoeken naar schatten.- De draagvleugelboot van de Arnhemse rederij Heijmen maakt een proefvaart over de Waal.
 • 6 Einde van de Fietsvierdaagse. Het weer was niet zo best, maar toch haalt meer dan 90 procent van de deelnemers de eindstreep. Eén nare ervaring is er: een onbekende schiet vanaf de brug bij Grave met een windbuks op de fietsers. Vijf personen worden geraakt.
 • 7 De Gelderlander meldt een zorgwekkende toename van het aantal ontslagen in de regio. Vacatures zijn moeilijk te vinden, speciaal voor afgestudeerde academici en HBO'ers, van wie er in Nijmegen 6000 à 7000 werkloos zijn.
 • 10 Nijmegen komt op een treurige manier in het wereldnieuws. Onverlaten hebben in de nacht van 9 op 10 augustus meer dan 200, voornamelijk Britse, graven en de herdenkingsmonumenten van de militaire erebegraafplaats Jonkerbosch beklad met racistische leuzen en tekens.
 • 12 Op initiatief van het gemeentebestuur vindt op de militaire begraafplaats Jonkerbosch een plechtige herdenkingsbijeenkomst plaats. De opkomst is massaal. Een lange stoet, waaronder veel Engelse veteranen en nabestaanden, trekt langs de geschonden graven. Een gespecialiseerde schoonmaakploeg uit leper van de Commonwealth War Graves Commission, begint met assistentie van de gemeentelijke reinigingsdienst met de schoonmaak van de graven.
 • 14 Op de Waalkade beginnen meer dan 30 antieke rijtuigen aan de Charlemagnerit, een nieuw onderdeel van het Concours Hippique, dat ook dit jaar weer op landgoed Brakkenstein plaatsvindt.
 • 16 Dorpsbelang Hees verzet zich tegen de gemeentelijke kapvergunning voor een aanzienlijke hoeveelheid groen op het terrein van het voormalig Dominicusklooster ten behoeve van de bouw van 88 woonhuizen en een flatgebouw. De vereniging behaalt een voorlopig succes bij de Raad van State. De kapvergunning mag pas van kracht worden, als alle overige procedures voor de nieuwbouw afgerond zijn.
 • 17 Een ongewoon schouwspel op de Waal: een Duitse U-boot passeert Nijmegen. Het vaartuig is op weg naar zijn laatste bestemming, een museum in de buurt van Mannheim. De duikboot ligt op een ponton, omdat de Rijn stroomopwaarts te ondiep is voor dit gevaarte.
 • 18 B en W en de Erven Terwindt sluiten een nieuw en nu definitief compromis over woningbouw bij De Driehuizen en de daaraan gekoppelde verplaatsing van de sportvelden van de Nijmeegse Mixed Hockey Club.
 • 20 De aangekondigde discussie in de gemeenteraad over de Nijmeegse Waalsprongplannen gaat niet door, evenmin als een tentoonstelling daarover in het Open Huis. Een behoedzaam college van B en W gelast beide af, omdat het onderwerp momenteel te gevoelig ligt bij de Overbetuwse gemeenten.
 • 23 Op het universitair sportcomplex aan de Kwekerijweg dansen 2550 studenten 60 minuten aan één stuk door. Met dit hoge aantal deelnemers breken zij het wereldrecord bewegen op muziek, het zogenaamde 'bommen'. Dit record levert een vermelding op in het Guinness Book of Records. Een luchtfoto moet het bewijs vormen voor deze prestatie.
 • 24-29 Het American Circus, onder andere befaamd om zijn olifantennummer, staat op de Goffertweide en trekt 35.000 bezoeken. Het Theatercircus De Parade zit intussen in Amsterdam vast in de modder en moet afzien van het geplande optreden op het Valkhof.
 • 25 Houthandel Key en bouwmaterialenhandel Van de Venne-van der Sluis, twee dochterondernemingen van Pontmeyer, bouwen gezamenlijk een bedrijfspand aan de Industrieweg, waar vandaag de vlag in top gaat.
 • 28 De bekende aquariumspeciaalzaak Nannings aan de Burghardt van den Berghstraat gaat dicht. Eigenaresse Sanny Nannings stuurt zichzelf vandaag met pensioen.
 • 30 In het tv-programma Opsporing Verzocht komt de bekladding van de Britse oorlogsgraven op Jonkerbosch aan de orde. Dit gebeurt op verzoek van de Nijmeegse recherche.
 • 31 Wil en Corrie Cornelissen trekken zich terug uit hun tabakszaak Cornerhouse aan de Daalseweg.

September

 • 1 Deze week gaat in Dukenburg de Wijkservicedienst van Solid, een gemeentelijke gesubsidieerde stichting, van start. Het doel van Solid is de leefomgeving van de wijken Dukenburg en Lindenholt te verbeteren. De Wijkservicedienst, bestaande uit drie personen, verricht tegen een geringe vergoeding klusjes in en om het huis van mensen met een smalle beurs.
 • 3 In het kader van de manifestatie 'Bewogen Koper' musiceren blaasorkesten uit drie werelddelen op diverse plaatsen in de stad.
 • 4 Stichting Overal, gespecialiseerd in het ophalen, herstellen en opnieuw verkopen van gebruikte goederen, opent een nieuw pand aan de Bredestraat.
 • 5 Het jaarlijkse Vrij-Uitfestival wordt een groot succes, mede dankzij het goede weer. Op Plein 1944 geeft Het Gelders Orkest een openluchtconcert. De kraam van het Comité Alleenstaande Moeders blijft leeg: de twee laatst overgebleven leden hebben het comité, dat tien jaar heeft bestaan, enkele dagen eerder opgeheven.- De heren van Atletiekvereniging Nijmegen degraderen uit de eerste divisie naar de lagere districtscompetitie.
 • 6 Start van de tweede inzamelingsactie van buitenlands geld, georganiseerd door de Stichting Stedenband Nijmegen-Massaya. Honderden scholieren van elf Nijmeegse scholen gaan op pad om geld in te zamelen voor een school in Massaya.- De opening van het academisch jaar aan de universiteit heeft vandaag een extra feestelijk karakter, omdat de universiteit dit jaar haar 70ste verjaardag viert. Ter gelegenheid hiervan worden enkele hete luchtballonnen opgelaten. Eén ballon vliegt enige tijd op zeer geringe hoogte en veroorzaakt daardoor een verkeerschaos.
 • 7 Ongeveer 60 medewerkers van WNO demonstreren in de stad, onder meer voor loonsverhoging en behoud van werkgelegenheid.- De Nijmeegse jurist en oud-kabinetsformateur prof. mr. W.C.L. van der Grinten viert zijn 80ste verjaardag. Ter gelegenheid daarvan wordt hem door de Faculteit Rechtsgeleerdheid het congres '80 Jaar Ondernemend' aangeboden, dat wordt gehouden op 10 september.- De verpleegkundig aids-consulent van het St. Radboudziekenhuis maakt bekend dat in het afgelopen jaar het aantal HlV-geïnfecteerden waarmee het ziekenhuis werd geconfronteerd met een derde is toegenomen. Onder de 26 nieuwe gevallen bevinden zich veel jongeren en vrouwen.
 • 9 Uit bouwketen op de Kopse Hof worden enkele bakken met Romeinse scherven, afkomstig van de opgravingen ter plaatse, gestolen. Enkele dagen later, nadat de archeologen hebben laten weten dat de scherven geen commerciële waarde hebben, worden ze op het Wilgplein teruggevonden. Opening van de tentoonstelling 'Tot hier en niet verder' over de Katholieke Universiteit in de Tweede Wereldoorlog. De tentoonstelling in de universiteitsaula is opgezet door medewerkers en studenten onder leiding van prof. dr. J. Bosmans.- De Open Monumentendag op 11 september werpt zijn schaduw voor uit: in het gemeentearchief wordt de expositie 'Graven in het Verleden' geopend, die betrekking heeft op de R.K. begraafplaats aan de Daalseweg en op de Nijmeegse 'begraafcultuur' tussen 1880 en 1950.
 • 10 Tijdens een symposium in De Vereeniging opent mr. P. van Vollenhoven de Nationale Monumentendag. In Nijmegen is het centrale thema van de Open Monumentendag 'kerken en kloosters'.- Universitair archeoloog dr. J.K. Haalebos maakt de vondst van een poort van de legioensplaats uit de tijd van keizer Augustus op het terrein van het voormalig Canisiuscollege bekend.- Voorzitter W. van Dekken van de Ondernemersvereniging Waalkade overhandigt aan wethouder R. Migo het eerste exemplaar van het Waaltje, het eigen betaalmiddel van de Waalkade.
 • 12 De veteranen van de Atletiek Vereniging Nijmegen worden landskampioen in de landelijke finale van de clubcompetitie.- Eerste voorstelling van het huiskamer-marionettentheater Boekie in de Javastraat.
 • 15 Wethouder Eva Weber van Sociale Zaken presenteert een actieprogramma ten behoeve van 'kansloze' bijstandscliënten. Het programma, waar aan vier jaar voorbereiding voorafging en waarvoor de gemeente 2,3 miljoen gulden in twee jaar heeft uitgetrokken, is erop gericht deze mensen via intensieve gezamenlijke begeleiding door Sociale Dienst en Arbeidsbureau aan werk te helpen.- In de Burgerzaal van het stadhuis vindt onder leiding van Willibrord Frequin een zogeheten 'stadsgesprek' plaats. Via dit gesprek, 'Nuilen of Ruilen' geheten, wil de gemeente ieder die grieven heeft de gelegenheid geven deze kenbaar te maken. Het gaat om een initiatief in het kader van de politieke en bestuurlijke vernieuwing.
 • 16 Jongeren die protesteren tegen het jongerenbeleid van de overheid roepen op Plein 1944 symbolisch de 'Jongerenvrijstaat Nijmegen' uit en hangen een spandoek aan de toren van de Stevenskerk.
 • 16-19 Filmhuis Cinemariënburg organiseert een porno-weekend: Lust in Blik.
 • 17 De jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Nijmegen in 1944 heeft dit jaar een bijzonder karakter: er wordt stilgestaan bij de bekladding van oorlogsgraven op de Britse begraafplaats Jonkerbosch in augustus van dit jaar. Op elk graf wordt een bloem gelegd.- Officiële onthulling van de naam van het viaduct van Rijksweg 73 over de Van Rosenburgweg: Prinses Irene Brigade Viaduct.
 • 17 De Arnhemse rederij Heijmen opent vanaf vandaag een lijndienst per draagvleugelboot op het traject Arnhem-Nijmegen-Duisburg. Het ligt in de bedoeling dat de Flying Dutchman door de week tweemaal en bovendien op zondag verschillende malen Nijmegen zal aandoen.
 • 18 De uit 1799 daterende villa Oud-Heyendaal heeft, na lange tijd met sloop bedreigd te zijn geweest, een nieuwe bestemming gekregen. Het Han Fortmanncentrum voor Bewust wording en Spirituele Groei zetelt vanaf vandaag officieel in het gerestaureerde gebouw.
 • 20 In een poging om uitbreiding van de straatprostitutie richting Bottendaal tegen te gaan, wordt vanaf heden de doorgang onder de Graafseweg tussen tussen de Van Diemerbroeckstraat en de Dr. Jan Berendsstraat in de avond uren voor doorgaand autoverkeer afgesloten.- Presentatie van het onderzoeksrapport 'Willemsweg Nijmegen, een nieuwe uitdaging voor winkeliers', met de aanbeveling in deze winkelstraat een grote supermarkt te vestigen.
 • 21 De directie van de papierfabriek KNP maakt het voorgenomen massaontslag van 250 werknemers bekend.
 • 22 Tijdens een zeer druk bezochte wijkvergadering in Bottendaal wordt gesproken over het prostitutieprobleem in deze wijk. Van de Nijmeegse politici wordt verwacht dat zij voor dit probleem een oplossing zoeken.- In de Aldenhof gaan op initiatief van het buurtbeheer zogeheten Z-teams aan het werk: jeugdigen die zwerfvuil opruimen.
 • 24 Ten stadhuize worden de contracten getekend voor de bouw van het kuuroord Sanadome, dat naast het Canisius-Wilhelminaziekenhuis in een van de laatste stukken van het Jonkerbosch zal verrijzen.
 • 25 Voor de kwaliteit van haar onderzoek ontvangt de afdeling Nierziekten van het AZN Sint-Radboud de Lustrumprijs van de Nierstichting, waaraan een bedrag van 250.000 gulden verbonden is.
 • 25-26 De jubilerende Nijmeegse pétanqueclub De Valkatties organiseert een jeu-de-boules-toernooi op Plein 1944, dat hiervoor met een laag zand bedekt is. Helaas maakt de aanhoudende regen het spelveld tot een moeras.
 • 26 Het eerste optreden in wedstrijdverband van de drie gecombineerde Nijmeegse zwemverenigingen Zeus, NZC '21 en Pluvius onder de naam StartGemeenschap Nijmegen.
 • 27 In Kleef overlijdt op 82-jarige leeftijd dr. Friedrich Gorissen, onder andere oud-archivaris van Kleef en auteur van de Stedeatlas van Nijmegen.
 • 28 De laatste kans op een akkoord tussen Nijmegen en de Overbetuwse gemeenten over de Waalsprong gaat voorbij. Het provinciaal bestuur moet nu knopen gaan doorhakken in de controverse over de door Nijmegen gewenste grenscorrecties.
 • 30 Er worden drie verdachten aangehouden in de zaak van de grafschennis op de militaire begraafplaats Jonkerbosch, die in augustus plaatsvond.- Het bedrijf Smitweld moet volgens de directie worden gereorganiseerd. Daarbij zullen 51 van de 277 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen.- Het Montessori College Nijmegen krijgt van de Minister van Onderwijs toestemming om het komende schooljaar met een VWO-klas te starten. De Nijmeegse school wordt daarmee de eerste Montessorischool in Nederland met in haar pakket zowel IVBO/VBO, VBO/MAVO, MAVO, HAVO als VWO.

Oktober

 • 2-10 Nijmeegse Najaarskermis.
 • 3 Laatste eucharistieviering in de Theresiakerk aan de Waterstraat. De parochianen kunnen voortaan ter kerke gaan in de centrale kerk van de Bethlehemparochie aan de Tweede Oude Heselaan, de Heilig-Hartkerk. De sloop van de Theresiakerk gaat eind oktober van start.
 • 5 De N.V. Mensec, de n.v. van de Stads schouwburg en De Vereeniging, meldt dat voor het eerst sinds jaren het boekjaar met een batig saldo kon worden afgesloten. Deze bekendmaking geschiedt daags voordat de gemeenteraad moet beslissen over de invoering van budgetfinanciering voor deze n.v.
 • 6 De gemeenteraad gaat akkoord met de fusie van de Zuidgelderse Nutsbedrijven en de PGEM, die opgaan in de Energiemaatschappij voor Gelderland en Flevoland.- Fotokring Meer Licht bestaat dit jaar 100 jaar en viert dit jubileum met enkele exposities, waarvan de eerste vandaag in het gemeentelijk Open Huis wordt geopend.
 • 8 Tijdens een hoorzitting in Tiel van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Vervoer van de Tweede Kamer pleiten burgemeester E. d'Hondt en wethouder R. Migo voor de aanleg van de Betuwelijn, waarmee zij ingaan tegen het standpunt van het KAN. Wethouder voor Milieu J. Wijnia toont zich onaangenaam verrast.
 • 9 Te Esbjerg in Denemarken eindigt een wedstrijd in de kwartfinale van het Europese toernooi voor landskampioenen tussen het Nijmeegse ijs- hockeyteam en de Deense kampioen Esbjerg in een massale vechtpartij. Enkele Nijmeegse spelers worden opgebracht naar het politiebureau en met geldboetes bestraft.
 • 11 Deze week krijgen de ambtenaren van de gemeente een persoonlijk advies over beste manier om naar hun werk te reizen. De meesten krijgen het advies per fiets te komen.- In het kader van de 70ste verjaardag van de universiteit wordt deze week op de campus en in de stad de internationale studentenmanifestatie 'European Culture Unlimited' gehouden.
 • 12 Het Holland Casino Nijmegen houdt een open dag, in de hoop dat kijkers ook gokkers worden.
 • 16 Eerste Nijmeegse energiemarkt op Plein 1944, waar onder andere energiezuinige artikelen worden verkocht.- Sportdag voor ouderen in de Jan Massinkhal, met honderden deelnemers.
 • 21 De Gelderlander meldt dat onlangs op initiatief van de Valkhofvereniging op het Valkhofterrrein door de TU Delft met radarapparatuur onderzoek is verricht. Daarbij zijn op zes meter diepte de vermoedelijke restanten van de reuzentoren, van een waterput en van een vicarishuisje bij de Nicolaaskapel gelokaliseerd.
 • 22 Kinderboekenweek Festival in Nijmegen. Er rijdt een paardentram vol met kinderboekenschrijvers door de stad.
 • 23 Nijmegen maakt kennis met een Vlaams fenomeen: de 'Roefeldag' van Jantje Beton. Kinderen tussen zes en twaalf jaar mogen een kijkje nemen bij bedrijven en instellingen. MacDonalds en het politiebureau op het Mariënburg zijn duidelijk favoriet.- Festival 'Time for the Blues' in het Kolpinghuis. Het is een poging van enkele liefhebbers om de beoefening van dit muziekgenre in Nijmegen nieuw leven in te blazen.
 • 24 Carnavalsvereniging De Waoterjokers presenteert een eigen cd met de profetische titel 'Waotersnoot'.
 • 25 Ongeveer 1500 personen bezoeken in De Vereeniging de commerciële beurs 'Jong van Hart'.
 • 25-26 Een jaar nadat in het Willemskwartier enkele tientallen sloopwoningen in vlammen zijn opgegaan, staan - nu er een nieuwe sloop- en bouwronde wordt uitgevoerd - opnieuw verschillende huizen in lichterlaaie. Uit angst verlaten bewoners vroegtijdig hun huis, waardoor de gemeente niet erin slaagt de verlaten woningen tijdig dicht te timmeren.
 • 26 De Nijmeegse Philipsvestiging, tegenwoordig aan de Gerstweg gelegen, viert haar veertigjarig bestaan.
 • 28 Tijdens zijn eerste officiële werk bezoek aan de stad bezoekt Commissaris van de Koningin J. Terlouw onder andere het nieuwe Canisius-Wilhelminaziekenhuis.
 • 29 Zeventigste dies natalis van de Katholieke Universiteit.

November

 • 2 Op initiatief van D'66 besluit de raad de oude kleuren van de Nijmeegse vlag, rood en zwart, weer in ere te herstellen. Sinds 1953 zijn ten onrechte de kleuren zwart en geel gebruikt.
 • 3 In de Waalhaven worden drie hotelschepen afgemeerd voor de opvang van 316 asielzoekers.
 • 11 Op het Maasplein is tijdens opgravingen van de gemeentelijke oudheidkundige dienst een aantal Romeinse pottenbakkersovens gevonden.
 • 12 Het Canisius-Wilhelminaziekenhuis krijgt 147 schilderijen van de Commanderie van Sint-Jan in bruikleen. Het betreft werk van Toon Vijftigschild (1902-1981) en Bwan Tjong (1913-1977).
 • 14 De GGD neemt twee nieuwe modern uitgeruste ambulances in gebruik. Bij de overdracht van deze wagens brengt een van de bestuursleden van de GGD Regio Nijmegen de wenselijkheid naar voren van een samenvoeging van de ambulancediensten van Nijmegen en Arnhem. een culturele invulling van de monumentale gebouwen op het Mariënburg.
 • 17 De Nijmeegse politie heeft een groep van negen racisten opgerold, die zich bezig hield met brandstichtingen en geweldplegingen.
 • 19 Met steun van derden heeft het Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan een collectie van bijna drie honderd kunstwerken verworven, die een beeld geven van de stad Nijmegen tussen 1900 en 1960. Hieronder bevindt zich werk van H. de Laat, H. Roodenburg, E. Lücker, W. van Woerkom, J. Rombout en D. Arts.
 • 20 Door de landelijke voorzitter van de Industriebond FNV en de Nijmeegse wethouder Eva Weber wordt aan de Steenbokstraat het Info- en Ledenservicecentrum Regio Nijmegen voor leden van de vakbond geopend, ter vervanging van de zogenaamde vakbondswinkel. Aan de voorbereiding van dit centrum is veel bijgedragen door W. Mennink, voormalig raadslid voor de PvdA, die zich hiervoor en voor zijn talrijke andere activiteiten met een Koninklijke onderscheiding beloond ziet.
 • 24 Slechte bedrijfsresultaten dwingen de papierfabriek KPN tot het ontslag van 195 werknemers.
 • 25 De eerste bewoners betrekken De Ring in Grootstal, een seniorenflat.-De Evenementencommissie heft zichzelf op en verdeelt het geld dat nog in kas zit over de Commanderie van Sint-Jan en het Stratenmakerstorenproject.- Het masterplan Centrum 2000, in opdracht van de gemeente en de projectontwikkelaar MBO ontworpen door de Amsterdamse architect Sjoerd Soeters, wordt in hoofdlijnen overgenomen door het college van B en W, dat voorts een voorkeur uitspreekt voor de vorm van een ring, ontworpen door de Amsterdamse architect Theo Bosch en gebouwd op de plek van de voormalige Verrijzeniskerk.
 • 26 Jaarboek Numaga 1993 wordt door scheidend redactie-voorzitter prof. mr. O. Moorman van Kappen in de voormalige synagoge aan de Nonnenstraat aangeboden aan de burgemeester, die bovendien bewapend wordt met de 'De Bliksem van Nijmegen', een afgietsel in chocolade van een van de mooiste Romeinse vondsten die de archeologen van de universiteit deden tijdens opgravingen op het terrein van het voormalige Canisiuscollege.
 • 27 De beide Nijmeegse ziekenhuizen lijken niet te ontkomen aan gedwongen ontslagen. Zowel bij het CWZ als bij het AZN Sint-Radboud zullen in verband met door de staatssecretaris voor Volksgezondheid H. Simons opgelegde bezuinigingen waarschijn lijk ongeveer 100 banen verdwijnen.
 • 29 Minister W. Kok van Financiën bezoekt het wijkcentrum in Hatert, waar bij hij zich onder andere laat voorlichten over het Integraal Veiligheidsprojekt. In een interview geeft hij te kennen dat desnoods een onorthodoxe oplossing bedacht moet worden voor de financiële zorgen van onze stad.
 • 30 Vereniging Numaga ondersteunt de pogingen van de inwoners van Brakkenstein om de negentiende-eeuwse boerderij De Driehuizen te behouden, omdat deze van de gemeentelijke monumentenlijst dreigt te worden afgevoerd.

December

 • 1 De familie Overmeer houdt na 100 jaar op met de verkoop van vis: Jan en Lidwien Overmeer-Knipping trekken zich terug uit vishal Overmeer aan de Augustijnenstraat.- Voor fractie-voorzitter J. Thielen van de PvdA is een schietpartij in de Vlaamse Gas aanleiding om aan te dringen op herziening van het gedoogbeleid voor koffieshops. Hij is speciaal bezorgd over de verstrengeling van de handel in soft drugs en de verkoop van cocaïne in deze gas.
 • 2 Met een geweldig feest wordt in de Tweede Walstraat het vernieuwde Caraïbisch Cultureel Centrum heropend.
 • 3 Er blijkt een nieuwe plaats te zijn gevonden voor de veel besproken 'Blokken van Struyken', die in 1990 van het Takenhofplein moesten verdwijnen. Ze komen nu te staan op een rotonde in de snelweg naar Den Bosch, ter hoogte van Bijsterhuizen.- Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de VVV biedt de gemeente een geschenk aan in de vorm van een tufstenen zuil, die in het Hunnerpark het begin van de Via Romana moet markeren.- Zo'n 150 huizen in Nijmegen zijn nog steeds niet op de riolering aangesloten, bijvoorbeeld aan het Kerkpad in Hees. Nieuwe milieuwetgeving maakt het noodzakelijk hierin te voorzien. Voor het totale rioolstelsel is volgens een onderzoek van het ingenieursbureau Haskoning in de komende vijftien jaar ƒ90.000.000,- nodig.
 • 8 Het CDA wijst wethouder R. Migo aan als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In de loop van deze week wordt bekend dat W. Hompe opnieuw mag optreden als lijsttrekker voor de PvdA. Groen Links kiest J. Wijnia.
 • 10 Amnesty International organiseert ter gelegenheid van de 'Dag van de Mensenrechten' op een aantal stations in Nederland fakkelwaken tegen politieke moorden en verdwijningen. In Nijmegen wordt dit vlammend protest geopend door de burgemeester
 • 12 Wederom gaat in het Bijbels Museum een expositie van kerststallen uit de collectie van Elisabeth Houtzager van start. De selectie is ditmaal gemaakt door Ria Lubbers, echtgenote van de minister-president.
 • 14 Door de bemoeienissen van de Nijmeegse karmelieten kan de bestemming van de Sint-Josefkerk aan het Keizer Karelplein dusdanig worden verbreed, dat dit gebouw als kerk kan blijven functioneren. In de zijbeuken komen een expositieruimte voor religieuze kunst en een devotiecentrum.- Uit protest tegen de Waalsprong blokkeren de tuinders van Lent voor enkele uren het verkeer op de Waalbrug en delen cactussen uit. 's Avonds mogen ze hun problemen bespreken met het Nijmeegse stadsbestuur.
 • 15 Na het mislukken van de intergemeentelijke besluitvorming over het KAN gelasten Provinciale Staten de gemeenten Nijmegen en Elst 6500 woningen te bouwen in het zuidelijk gedeelte van het KAN. Hiertoe moet het grondgebied van Nijmegen worden uitgebreid met 922 ha ten noorden van de Waal.
 • 18 Deze week viert de Nijmeegse Studentenvereniging Diogenes haar 35-jarig bestaan.
 • 21 Het snel stijgende water van de Waal (5 cm per uur !) maakt het noodzakelijk de asielschepen in de Waalhaven te verleggen.
 • 24 Het peil in de rivieren blijft stijgen. In Nijmegen loopt de Waalkade onder en worden de doorgangen in de keermuur bij de Grotestraat en Lage Markt met planken en paardenmest afgesloten.
 • 25 Het Waalwater bereikt op Eerste Kerstdag zijn hoogste punt. De horecabedrijven aan de Waalkade zijn nog slechts aan de zijde van de Lange Brouwerstraat bereikbaar, maar doen dankzij het talrijke kijklustige publiek goede zaken. Het drijvend restaurant Quirin's onderhoudt voor zijn klanten met een motorbootje een veerdienst met de wal.
 • 28 De Nijmeegse Literatuurprijs, ingesteld door het Literair Café O42, wordt toegekend aan Ineke van Laanen en Marie Bonaire voor respectievelijk proza en poëzie.- In het Waaggebouw wordt door de Winkeliersvereniging Binnenstad het traditionele Blauwe Steentje uitgereikt aan Erna van der Ven, directeur van de Nijmeegse VW.
 • 31 Het Waalwater is zover gezakt dat men met een gerust gevoel het nieuwe jaar kan beginnen.

Jaaroverzicht

NUMAGA JAARKRONIEKEN
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011