Kroniek 1994

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

'Kroniek van Nijmegen over 1994', in: Jaarboek Numaga XLII (1995), p. 165-186. (n.b. samengesteld door de redactie)


Januari

 • 1 Tijdens de jaarwisseling is er sprake van een inbraakgolf.- Op 1 januari telt Nijmegen 147.083 inwoners.
 • 4 Nadat het Waalwater tijdens de kerstdagen al hoog stond, komt de Waalkade opnieuw blank te staan.
 • 5 Vijftig omwonenden van de Nieuwe Marktstraat spreken op een extra bijeengeroepen commissievergadering hun zorg uit over de tippelzone.- Een ontslaggolf treft de stad: 129 werknemers van Intergraph European Manufacturing en 79 van gevelbouwer Nijva raken hun baan kwijt.- Fotozaak Modern aan de Van Welderenstraat sluit na bijna vijftig jaar.
 • 6 Het Ministerie van Defensie besluit een kwart miljoen op het budget van de Vierdaagse te korten.- In de Gerard Noodtstraat is een Romeinse kelder uit de tweede eeuw na Chr. in vrijwel intacte staat gevonden.
 • 7 Nadat de afgelopen anderhalf jaar negen basisscholen zijn opgeheven, betekent de Waalsprong de definitieve redding van twee kleine basisscholen: de Driemaster in Bottendaal en de Petrus Canisiusschool in de binnen stad. De vergroting van de oppervlakte van Nijmegen heeft namelijk tot gevolg dat de gemeente Nijmegen volgens de normen van het Ministerie van Onderwijs twee scholen minder hoeft in te leveren.
 • 8 Afbraak van de loodsen van Van Gend & Loos aan de Van Diemerbroeckstraat. De laatste jaren vormden zij het decor voor de tippelzone.
 • 10 In haar woonplaats Utrecht overlijdt plotseling op 62-jarige leeftijd Ien Dales, minister van Binnenlandse Zaken en van 1987 tot 1989 Nijmegens eerste vrouwelijke burgemeester.
 • 13 De ambtelijke staf van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen neemt zijn intrek in een kantoorpand aan het Takenhofplein.- Twintig jongelui in de leeftijd van 14 tot 26 jaar bekennen de branden in het Willemskwartier in de jaren 1992 en 1993 aangestoken te hebben.- Nijmegens oudste inwoner, Augusta Snelleman-Waltzer, overlijdt op 104-jarige leeftijd. De oudste inwoner is nu mevrouw B. van Duifhuizen (103).
 • 14 Archeologisch nieuws: in de Gerard Noodtstraat is een grote Romeinse ketel opgegraven.
 • 15 Cor van der Pool neemt na 35 jaar afscheid van buurthuis 't Oude Weeshuis.
 • 16 Jeugddrumfanfare De Stefaantjes wordt uitgeroepen tot Grootste Swerte Schaop.
 • 18 Om niet de verdenking van corruptie op zich te laden, moeten het college van B en W en de gemeenteambtenaren van nu af aan melding maken van cadeautjes die zij in ontvangst hebben genomen.
 • 20 Cultureel centrum O42 heeft een tekort van ƒ 200.000,-.- De leer- en speelboerderij van Kinderdorp Neerbosch krijgt van het Comité Nederlandse Kinderpostzegels een gift van fl 15.000,-.
 • 21 Tijdens een congres in de schouwburg publiceert de KUN de resultaten van een onderzoek naar de bestuurlijke vernieuwing in Nijmegen, Arnhem en Zutphen.- Het Vertelfestival wordt geopend met verhalen over het bombardement dat vijftig jaar geleden plaatsvond.
 • 26 Het Parkeerbedrijf Nijmegen schaft 600 nieuwe parkeermeters aan. De gemeenteraad houdt voor het eerst een vragenuur over actuele onderwerpen.
 • 27 H. Blankestein neemt na ruim zeventien jaar afscheid als algemeen directeur van de Pompekliniek.
 • 30 De gemeente geeft uiting aan haar zorg over de daling van het aantal leden van sportverenigingen. Sportscholen daarentegen genieten steeds meer belangstelling.- De sportprijs 1993 van de gemeente Nijmegen gaat naar de stichting Zevenheuvelenloop; de clubprijs van de Nijmeegse Sportraad naar de taekwondovereniging Yoo Sim.- Rick Schouten maakt als jeugdprins Rick I zijn debuut in het Kolpinghuis.
 • 31 Tien panden en de standbeelden van bisschop Ferdinand Hamer en van Sint Petrus Canisius worden voorgedragen voor de gemeentelijke monumentenlijst.

Februari

 • 1 De raad bestemt ƒ 166.000,- ter handhaving van de zorg voor verslaafden.- De Nijmeegse afdeling van de landelijke organisatie van dienstweigeraars staakt het spreekuur.
 • 2 De stad blijkt 1,6 miljoen gulden meer te moeten bijdragen aan het nieuwe hoofdbureau van politie.
 • 4 In de nacht van 4 op 5 februari worden op diverse plaatsen in de stad hakenkruisen en racistische leuzen aangebracht.- Het belastingkantoor wordt voor 13 miljoen gulden verbouwd om het klantvriendelijker te maken. Een deel van de ambtenaren verhuist naar een tijdelijke behuizing op het dak.
 • 7 De directie van de schouwburg maakt bekend dat zij met theaters in Duitsland tot een gezamenlijk programma-aanbod wil komen.
 • 8 De gemeente besluit op zoek te gaan naar mogelijkheden voor extra onderhoudsbudgetten ten behoeve van de instandhouding van het openluchtbad in de Goffert.
 • 9 De rolluiken van de winkels in de Hezelstraat worden vervangen door traliewerk of slagvast veiligheidsglas.
 • 11 Nijmegen wordt door de minister van Justitie aangewezen als proefgemeente voor alternatieve straffen, zoals dienstverlening bij de gemeentelijke plantsoenendienst.
 • 13 Carnaval in Nijmegen.
 • 16 Nijmegens alternatieve boekhandel De Oude Mol aan de Van Broeckhuysenstraat is failliet.
 • 19 Het Natuurhistorisch Museum krijgt de schedel van een wolharige mammoet, die onlangs is opgedoken in de recreatiepias De Groene Heuvels bij Ewijk.
 • 20 In de Sint-Stevenskerk wordt ter herinnering aan de verwoesting op 22 februari 1944 een gedenksteen onthuld door ir. G.P. Schuller, vroeger president-kerkvoogd en voorzitter van de restauratiecommissie.- Voor de eerste Nijmeegse tuinbeurs in de Massinkhal bestaat grote belangstelling. Het circus Colourfull City zorgt voor een hartverwarmend optreden.
 • 22 Met een oecumenische viering in de Molenstraatkerk en een kranslegging bij het monument aan de voet de Stevenstoren wordt het Amerikaanse bombardement van 50 jaar geleden herdacht.
 • 23 De gemeenteraad besluit de monumentale boerderij De Driehuizen in Brakkenstein van de erven Terwindt aan te kopen, zodat dit gebouw van de sloop gered kan worden.- Jos van Haaren (63) aan de Waalstraat viert zijn 50-jarig kappersjubileum.
 • 24 De 91-jarige H. Verburgh viert zijn 75-jarig jubileum als lid van de Bouw en Houtbond FNV.- Start van een campagne om gelden te verzamelen voor de restauratie van de Groenestraatskerk.

Maart

 • 1 De gemeente Nijmegen heeft de financiering voor de bouw van een nieuw kunstmuseum op het Kelfkensbos rond. Het laatste gat in de begroting is gedicht door een toezegging van de Gelderse energiemaatschappij NUON om 1 à 1,5 miljoen gulden ter beschikking te stellen.
 • 2 Vandaag stemt Nijmegen over de samenstelling van een nieuwe gemeenteraad. Bij deze verkiezingen moeten de twee grootste partijen CDA en PvdA ieder drie zetels inleveren. Wim Winters (CDA) moet daarom na 15 jaar de raad verlaten. D'66 en de SP zijn de grote winnaars. De Groenen krijgen voor het eerst een zetel en het aantal vrouwelijke raadsleden is met 13 groter dan ooit tevoren.
 • 4 In het kader van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen kent minister De Graaf-Nauta van Binnenlandse Zaken 21 miljoen gulden aan Nijmegen toe ter verbetering van de infrastructuur. Het geld gaat naar een nieuwe ijsbaan en wegenaanleg.
 • 6 De viering van de Internationale Vrouwendag in de schouwburg blijkt een voornamelijk Turkse aangelegenheid. De Nederlandse vrouwen laten het massaal afweten.
 • 9 Vandaag overlijdt op 85-jarige leeftijd oud-gemeentesecretaris mr. J.I.M. Meddens.
 • 10 Vannacht is er brand gesticht in een Turks restaurant in de Smetiusstraat. Dat is voor de tweede maal, want op 20 januari van het vorig jaar was dat ook al het geval. Toen waren er op de muren racistische leuzen en hakenkruizen verschenen.
 • 11 Vandaag viert de Vereniging van Vrienden in Concertgebouw 'De Vereeniging' op feestelijke wijze de voltooiing van het Zuilenproject. Voor zo'n slordige ton hebben tien zuilen in de hal hun in de loop der jaren verdwenen decoratie van marmer, stucwerk en verguldsel herkregen.
 • 12 De gemeente meldt 50 miljoen gulden te willen vrijmaken voor grondaankopen in de Overbetuwe ten behoeve van de geplande Waalsprong.
 • 15 Vandaag wordt duidelijk dat de bouw van de hoteltoren, die de bekroning van de Brabantse Poort had moeten worden, niet doorgaat.
 • 17 De benedenstad krijgt nieuwe straatnaambordjes die passen bij het historische karakter van dit stadsdeel. Wilma Coehoorn heeft ze ontworpen.
 • 19 Er is een principe-overeenkomst gesloten tussen de N.V. Mensec en de ING-Bank over de verkoop van het parkeerterrein aan de Oranjesingel naast 'De Vereeniging'. Hier zal een nieuw bankgebouw verrijzen en met de opbrengst van de grond kan dan eindelijk de Kleine Zaal in het concertgebouw gerestaureerd worden.
 • 21 Recent archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat zich onder de Christus Koningkerk, die onlangs is afgebroken, een Romeinse militaire begraafplaats bevonden heeft. Er moet door het Hengstdal ook toen al een weg gelopen hebben, zo meldt de krant vandaag.- De tippelzone aan de Nieuwe Markstraat in gebruik genomen. Het is een gedoogzone, waar straatprostitutie tussen 18.00 en 2.00 uur oogluikend wordt toegestaan.
 • 23 Vandaag wordt een advies van de Raad voor de Gemeentefinanciën bekend waaruit blijkt dat Nijmegen jaarlijks 25 miljoen gulden extra zou moeten krijgen. 'Eindelijk gerechtigheid', verzucht wethouder W. Hompe.
 • 24 De zogenaamde aanmoedigingsprijs van de gemeente Nijmegen voor jonge kunstenaars gaat voortaan Alcuinusprijs heten. Zo heeft deze prijs, naast de 'volwassen' Karel de Groteprijs een minder betuttelende benaming gekregen.
 • 26 De 12-jarige Sonja Jovanovic uit het voormalig Joegoslavië is de honderdste leerling van het instroomproject dat kinderen moet voorbereiden op het Nederlandse onderwijssysteem. Samen met wethouder A.F. Buitenhuis snijdt ze een taart aan.
 • 28 Het Stedelijk Gymnasium laat weten dat het een onderzoek naar nieuwbouw wil. Het leerlingenaantal blijft maar stijgen, zodat er nu wordt lesgegeven op maar liefst vier locaties in de stad.
 • 29 Via de krant laat de monumentencommissie, geruggensteund door de politiek, weten dat men bij de uitvoering van het plan Centrum 2000 zal moeten afblijven van de Mariënburgkapel en het Arsenaal. Dwars door het laatste gebouw is een onderdoorgang geprojecteerd, terwijl er ook een aanbouw voor een theaterzaal zou moeten komen.
 • 30 Een promotievlucht vanaf Plein 1944 voor een ballonreis rond de wereld loopt uit op een fiasco. Nog voor hij het luchtruim kan verkiezen, wordt de ballon door de harde wind stukgeblazen tegen lantaarnpalen en bomen.
 • 31 Huisarts Pim Roovers haalt de media door zijn gewoonte een blauw zwaailicht op zijn auto te voeren, als hij op weg is naar een spoedgeval. De politie is er niet blij mee, want het blijft illegaal.

April

 • 1 In de toekomst zullen alle winkels voor woninginrichting een plaatsje moeten krijgen in de Brabantse Poort. Zo kan hier een 'Themapark Wonen' ontstaan. Het betekent wel dat nieuwe woninginrichters zich niet meer zullen mogen vestigen in de binnenstad. Dat staat in een beleidsnotitie die burgemeester en wethouders voorleggen aan belanghebbenden.
 • 4 De achtste Nijmeegse Paasmarkt valt door aanhoudende regenval letterlijk in het water. Verschillende optredens moeten worden afgeblazen.
 • 6 Vandaag meldt de krant dat de lerarenopleiding aan de Hogeschool Gelderland in Nijmegen 25 man aan personeel ontslaat en twee directeuren op non-actief zet. De zogenaamde educatieve faculteit heeft grote financiële problemen.
 • 8 Op twee plaatsen hebben vannacht militante acties van een zich ELFN (Earth Liberation Front Nederland) noemende actiegroep tegen het autoverkeer plaatsgevonden. Aan het Industrieplein is brand gesticht in een benzinestation en op de St. Annastraat worden de banden van zes auto's lekgestoken.
 • 10 In de Jan Massinkhal, nabij de Goffert, wordt een mineralen- en fossielenbeurs gehouden die vele bezoekers trekt.
 • 11 Vandaag start in de Sint-Stevenskerk het Internationale Orgelconcours Nijmegen.- Op 91-jarige leeftijd overlijdt dr. Siem van der Meer, 91 jaar oud. Hij was oud-leraar aan het Canisiuscollege, oud-rector van het Craneveldt-Lyceum en speelde een rol in het culturele Leven van Nijmegen.
 • 12 Vandaag is het nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Nieuw zijn Jacques Thielen (PvdA) en Henk Janssen (D'66). Behalve de burgemeester maken verder deel uit van het college Marja Alofs (D'66), Ronald Migo (CDA), Wim Hompe (PvdA) en Ton Buitenhuis (CDA). De laatste treedt ook op als loco-burgemeester. GroenLinks is uit de boot gevallen.
 • 13 Minister Alders zegt een rijksbijdrage van 103,5 miljoen gulden toe voor woningbouw in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen. Een deel daarvan is bedoeld voor 6500 door Nijmegen in de Betuwe te bouwen huizen. Daarmee is de Waalsprong een stukje dichterbij gekomen.
 • 15 Jan Wijnia en Eva Weber (Groen Links) worden uitgewuifd als oudwethouders. Velen komen hun de hand drukken in de Schepenzaal van het Raadhuis.
 • 17 In de vroege ochtenduren valt café Du Commerce, Ziekerstraat/hoek Koningsplein, ten offer aan brandstichting. De benedenverdieping brandt vrijwel geheel uit.- De Maria Geboortekerk aan het Mariaplein viert haar eeuwfeest in aanwezigheid van mgr. J. ter Schure, bisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch.
 • 19 Het wil maar niet lukken met een lokale omroep in de stad. Een poging van wethouder M. Alofs om de vijf initiatiefnemers die het werk van de failliete Omroep Nijmegen willen voortzetten op één lijn te krijgen, is mislukt.- Start van een grootscheepse opgraving van delen van de Romeinse stad op het terrein van de voormalige bouwmaterialenhandel PontMeijer aan de Weurtseweg. Stadsarcheoloog Jan Thijssen denkt daarvoor twee a drie jaar nodig te hebben.
 • 21 Mevrouw M. Gaartman viert vandaag haar honderdste verjaardag. Vijftig jaar geleden is zij vanuit de Amsterdamse Jordaan naar Nijmegen gekomen.
 • 22 Alweer een café-brand, ditmaal in hartje Hees. Café 'de Zon' brandt volledig uit. Alleen de muren blijven overeind staan.
 • 25 Voor de Titus Brandsmakapel aan de Doddendaal houdt de Vriendenkring van Oud-Dachauers de jaarlijkse Dachau-herdenking. Burgemeester d'Hondt en professor J. Peters van het College van Bestuur der Katholieke Universiteit, waar Brandsma hoogleraar was, leggen een krans.
 • 26 Deze week worden 550 nieuwe, elektronische parkeermeters geplaatst. Behalve guldens slikken ze ook D-Marken. Tegelijk worden de tarieven aangepast, naar boven toe, wel te verstaan.
 • 27 Vandaag is overleden Rob Oosthout, 70 jaar oud. Jarenlang was hij directeur van Cultureel Centrum de Lindenberg. Daarvoor had hij al aan het hoofd gestaan van het Museum voor Schone Kunsten, zat hij in het bestuur van de Raad van Kerken en was hij voorzitter van de vereniging van werkgevers van vormingscentra. Hij was een stuwende kracht voor cultureel Nijmegen.
 • 28 Op Nijmegen CS stopt vandaag de Anti-racisme-trein, die informeert over rechts-extremisme. Er is o.a. een rijdende tentoonstelling van de Anne Frank Stichting te zien. Bij aankomst wordt de trein echter naar een zijspoor gedirigeerd, zodat hij slechts weinig bekijks trekt.

Mei

 • 4 Op het Trajanusplein nemen 1500 belangstellenden deel aan de jaarlijkse Dodenherdenking.
 • 5 Fernia en Wim van Boven-Kedde, wonend in Meijhorst, 50 jaar getrouwd. Ze waren het laatste echtpaar dat getrouwd werd in de Doopsgezinde kerk aan de Arminiaanse Plaats, voordat deze in september 1944 in vlammen opging.- Op het Valkhof wordt de 12e Dag van het Levenslied gehouden.
 • 7 Het voormalig gemeenteraadslid Marjan Lucas wordt in Utrecht gekozen tot landelijk voorzitter van Groen-Links.
 • 7-8 Door de regen trekt de Kaloramamars minder wandelaars dan vorig jaar.
 • 9 In de 80e straat van Zwanenveld beginnen de voorbereidingen voor de uitbreiding van winkelcentrum Dukenburg. Door deze nieuwbouw zal de oppervlakte van het winkelcentrum met 3500 vierkante meter groeien.
 • 11 Bekend wordt dat het grafisch bedrijf van WNO moet inkrimpen wegens gebrek aan opdrachten.
 • 12 Veertien deelnemers strijden op de Waalkade om de Zilveren Microfoon, die wordt gewonnen door het duo Night & Day.
 • 13 Feestelijke heropening van het verbouwde politiek cultureel centrum O42.
 • 14 Na dertig jaar sluit het echtpaar G. Peters en J. Peters-Croes zijn groentezaak aan de Couwenbergstraat.
 • 16-26 Een schip van de Milieustichting Reinwater ligt afgemeerd aan de Waalkade. Deze onafhankelijke stichting doet onderzoek naar de kwaliteit van het Nederlandse rivierwater.
 • 17 Boekhandel Roelants opent in de Van Broeckhuysenstraat zijn deuren in het pand van de voormalige boekhandel De Oude Mol, die eerder dit jaar faillissement heeft aangevraagd.- Piet en Toos Baams-Hurkens uit huize Maldenborgh 60 jaar getrouwd.
 • 18 Met het aanbrengen van een laag terracotta steenslag ontvangt de Waalkade eindelijk haar 'finishing touch'.
 • 19 De Verkeersactiegroep Nijmegen deelt nepparkeerbonnen uit aan automobilisten die hun auto in weerwil van het parkeerverbod in de Ziekerstraat parkeren. De groep, die vindt dat de straat met paaltjes moet worden afgesloten, protesteert hiermee tegen het gedoogbeleid van de gemeente.- De vakgroep Toxicologie van de KUN meet de hoeveelheden straatstof in de Bloemerstraat. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de GGD naar aanleiding van klachten van de aanwonenden over de grote hoeveelheid stof die hun woningen binnendringt.- Tweehonderd vrouwen nemen deel aan de Heksennacht. Voorzien van fakkels en bezems trekken zij vanaf half elf 's avonds langs de onveilige plekken in de binnenstad.
 • 20 (Her)opening van boekhandel Kloosterman in het pand aan de Broerstraat waar tot voor kort kantoorboekhandel Kloosterman was gevestigd. De boekhandel was sinds 1850 gevestigd in een huurpand op de hoek van de Broerstraat en Plein 1944 (v.h. Houtstraat), maar de huur werd zo hoog dat eigenaar O. Yocarini besloot uit te wijken naar het winkelpand van zijn broer, die zijn kantoorboekhandel kort daarvoor definitief gesloten had.
 • 21 Jaarlijkse Straatmuziekdag, met als meest opvallend optreden dat van het straatorkest Kladderadatsch en de beiaardier van de Stevenskerk Geert Oldenbeuvink, die samen werken van de Nijmeegse componist Bo de Graaf uitvoeren.- De vier werkneemsters van Van Dam Stoffen in de Broerstraat organiseren een (tevergeefse) handtekeningenactie tegen de voorgenomen sluiting van deze winkel.
 • 24 Leerlingen van de Regionale Vrije School 'onthullen' op het Keizer Karelplein het ruiterbeeld van Karel de Grote, ter gelegenheid van het feit dat hun school aan de Wilhelminasingel omgedoopt is tot 'Karel de Grote College'.
 • 25 De gemeente, de universiteit en de Reinier-Poststichting bereiken overeenstemming over de locatie van het Science Park Mercator. Het bosterrein aan de Houtlaan zal worden gespaard en in plaats daarvan zal het bedrijvenpark op het Toernooiveld worden gevestigd.
 • 26 Vereniging Numaga opent de viering van haar 40-jarig jubileum met een manifestatie in de foyer van de schouwburg. De Numaga-penning wordt ex-aequo uitgereikt aan Maarten-Jan Dongelmans voor zijn artikelen over de Nijmeegse historie in de De Gelderlander en Dörte Nicolaisen als eindredactrice van het boek Een Veelkleurig Habijt. Kloosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw. Tijdens het optreden van het cabaretgezelschap Snering en Inslag wordt ook de jubilerende vereniging niet gespaard.- Op 71-jarige leeftijd overlijdt Joop Slot, van 1978 tot 1990 lid van de gemeenteraad voor de VVD. Bovendien was hij van 1978 tot 1982 wethouder van Openbare Werken en van 1986 tot 1990 fractieleider.
 • 27 Academische zitting in de Stevenskerk van de vereniging Numaga onder het motto 'De zin van herdenken'. Sprekers zijn prof.dr. J.C. Blom, hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, en prof. H. Lademacher, als hoogleraar verbonden aan het Zentrum für Niederlande-Studien van de universiteit van Münster.- Een volksoploop is het gevolg, wanneer gemeenteambtenaren willen optreden tegen kaashandelaar De Wit, die zijn winkel in de Lange Hezelstraat in strijd met de gemeentelijke verordeningen van geblindeerde rolluiken heeft voorzien.- Na 40 jaar neemt adjunct-directrice Ria Derksen afscheid van de katholieke basisschool De Aldenhove in de Aldenhof.
 • 28 Historische markt 'Plaza '94' van vereniging Numaga in het Open Huis, waar een groot scala van verenigingen en stichtingen die zich op een of andere manier met de geschiedenis van Nijmegen bezighouden, acte de présence geeft. Museum Commanderie van Sint-Jan houdt een antiquiteiten spreekuur. Tijdens de afsluitende forumdiscussie worden harde noten gekraakt over de passieve houding die de gemeente ten opzichte van Nijmegens rijke historie aanneemt.- De Nijmeegse Potten- en Flikkersdag gaat tamelijk onopgemerkt voorbij.
 • 29 De Maria-omdracht vindt weer op Drievuldigheidszondag plaats.- Met een 1-0 overwinning op Heracles verzekert NEC zich in eigen huis van de promotie naar de eredivisie.

Juni

 • 1 Overlijden op 80-jarige leeftijd van prof. mr. W.C.L. van der Grinten, emeritus-hoogleraar Burgerlijk Recht aan de KUN.- Ton Odenkirchen wordt de Nijmeegse centrummanager.
 • 2 Op uitnodiging van huurder Henk Budel brengt Yvonne van Rooy, staatssecretaris van Economische Zaken, een bezoek aan de met sloop bedreigde huizen aan de Willemsweg en Groenestraat. De staatssecretaris oordeelt dat het slopen van deze huizen verspilling van geld is en dat woningstichting Nijmegen hier maatwerk moet toepassen.
 • 3 Onder druk van de raad van commissarissen neemt directeur J. Mol van de Zuidgelderse Nutsbedrijven ontslag. In de fusiebesprekingen tussen de ZGN en de NUON stond hij alleen met zijn opvatting dat na de fusie in het ZGN-gebied de tarieven lager zouden moeten zijn dan die in het NUONgebied.
 • 3-5 In een tentenkamp op de Waalkade wordt het culinaire festijn 'Waalkade a la carte' gehouden.
 • 4-5 De Caraïbische expo- en infodagen in het Kolpinghuis, georganiseerd door het Caraïbisch Cultureel Centrum Nijmegen, kampen met een tegenvallende publieke belangstelling.
 • 5 Manifestatie 'Nijmegen Zingt' in de Stevenskerk gaat met anglicaanse kerkmuziek op de Engelse toer.- In het plantsoen van het Keizer Karelplein treft de politie een kampeerder in een iglotentje aan.
 • 6 Presentatie van de 'Bevrijdingsbus', een stadsbus beplakt met bevrijdingstaferelen naar ontwerp van Jan Spliet, vrijwilliger van het Groesbeekse Bevrijdingsmuseum.
 • 7-8 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten congresseert in de Jan Massinkhal.
 • 8 Leerlingen van de Petrus Canisiusschool aan het Stevenskerkhof geven hun wijk een schoonmaakbeurt.
 • 11-19 Voorjaarskermis, die dit jaar voor het laatst op Plein 1944 wordt gehouden. Wegens de beperkte ruimte op dit plein zal de kermis vanaf 1995 naar de Waalkade uitwijken.
 • 13 Deze week worden de autosloopterreinen van het woonwagenkamp Teersdijk definitief ontruimd. De gemeente heeft vooralsnog geen geld om de verontreinigde bodem te saneren.- Deze week wordt ook bekend dat de dominicanen het Albertinum gaan verlaten. Het klooster is te groot geworden voor de resterende 20 bewoners.
 • 15 Wethouder A.F. Buitenhuis opent de nieuwe speelplek 'Het Zonnepitje' van de Zonnegaardschool aan de Dingostraat. Dankzij de Stichting Kinderpostzegels Nederland en de hulp van bewoners van de penitentiaire inrichting De Corridor in Zeeland (NB) kon hier een aantal nieuwe speeltoestellen worden geplaatst.
 • 17 De wethouders M. Alofs en J. Thielen maken een 'inspectiereis' naar de spits van de toren van de Groenestraatkerk als afsluiting van een bezoek aan de kerk, die momenteel gerestaureerd wordt.
 • 18-19 Nederlandse Kampioenschappen Brommerracen op de wielerbaan Lindenholt.
 • 20 De Raad van State behandelt de zaak van een Chinees-Indisch restaurant op Plein 1944, dat tegen de gemeente procedeert, omdat de overkapping van het busstation op dat plein jarenlang het uitzicht vanuit dat restaurant bedorven zou hebben. De gemeente verliest deze zaak en ziet zich gedwongen de overkapping af te breken.
 • 22 Popfestival in het Goffertpark met als hoogtepunt het optreden van de Amerikaanse rockband Aerosmith.
 • 23 Een brand in de kelder van het Erasmusgebouw heeft tot gevolg dat het Nijmeegse kabelnet uitvalt. Onder de televisiekijkers die op dat moment naar de WK-wedstrijd Italië-Noorwegen kijken, breekt paniek uit: zij grijpen naar de telefoon, waardoor het telefoonnet overbelast raakt. Het gebouw blijft bijna een week gesloten.- Installatie van de Seniorenraad. Deze raad zal het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen in alle zaken die senioren aangaan.
 • 25 Jaarlijkse roefeldag: kinderen mogen kennis maken met de grote mensenwereld en bezoeken Nijmeegse bedrijven en instellingen.
 • 26 Stan Fijnaut wint de tien kilometer van de eerste Brakkensteinloop, georganiseerd door atletiekvereniging Brakkenstein.
 • 27 De ledenvergadering van woningbouwvereniging De Gezonde Woning stemt in met het voornemen van de directie om 78 woningen aan het Wilgplein en de Eikstraat door nieuwbouw te vervangen. Om de 78 woningen te kunnen bekostigen, gaat de vereniging in Malvert 50 woningen aan de huurders verkopen.
 • 28 Door samen met de Wijchense oud-wethouder J. Roelofs een stuk rioleringsbuis te leggen, start wethouder W. Hompe officieel de aanleg van het Wijchens-Nijmeegse industrieterrein Bijsterhuizen, dat maximaal 160 ha groot zal worden.
 • 29 Na een kort ziekbed overlijdt Hans van Brienen. Hij was degene die de afgelopen jaren de sleutels van de Valkhofkapel beheerde en altijd klaar stond voor bezoekers.
 • 30 De gemeente wil de bewoners en gebruikers van de panden aan de Oranjesingel gratis parkeerkaarten aanbieden om te bewerkstelligen dat zij hun auto's niet meer in de voortuinen parkeren en daarmee het straatbeeld ontsieren.

Juli

 • 1 Vandaag treedt de Kaderwet bestuur in verandering in werking. Zeven stedelijke gebieden, waaronder Arnhem-Nijmegen, krijgen binnen zes maanden een nieuwe autoriteit boven zich gesteld: het Regionaal Openbaar Lichaam (ROL).- Voor wie de leeftijd der sterken bereikt, is het gratis zwemmen in de Nijmeegse sportfondsenbaden er vanaf vandaag niet meer bij. Dit aardige gebaar naar tachtigjarigen, dat al vijftien jaar bestaat, wordt te duur voor de baden.
 • 2 Feest in Bottendaal, waar wethouder W. Hompe op deze snikhete zaterdag de natuurtuin aan de Trompstraat officieel opent.
 • 3 Defensie besluit vandaag tot vervroegde sluiting van de Limos-kazerne. Eind 1995 is Nijmegen garnizoensstad af.
 • 5 De gemeenteraad van Elst gaat, zij het onder protest, akkoord met woningbouw door Nijmegen op zijn grondgebied. Nijmegen droomt intussen al van een kabelbaanverbinding met het nieuwe stadsdeel Lent.
 • 7 De Brabantse Poort krijgt van minister H. Alders van VROM het stempel 'nationaal sleutelproject' vanwege de optimale toepassing van de nieuwe landelijke uitgangspunten voor de ruimtelijke ordening. Een opsteker voor de gemeente en de projectontwikkelaars die dit stedelijk vernieuwingsproject gezamenlijk hebben opgezet.- Tijdens een hoorzitting protesteren bewoners van de Schildersbuurt tegen het verdwijnen van de laanbeplanting in hun straten. De gemeente wil de oude Amerikaanse eiken gaan vervangen door andere en vooral minder bomen.
 • 9 De Nijmeegse Triple Threat wordt Nederlands kampioen pleinbasketball. De strijd om het kampioenschap wordt gespeeld op Plein 1944.
 • 12 Het is schoolvakantie en tropisch warm, maar toch werken leerlingen van het Stedelijk Gymnasium zich in het zweet. Zij knappen eigenhandig de nieuwe dependance van hun school in het gebouw van de voormalige Canisius-Mavo aan de Dominicanenstraat op.
 • 14 Opening van het Hoegaarden café in het voormalige Citax-complex aan de Molenstraat. De burgemeester van het Belgische Hoegaarden is aanwezig.- 'De wereld wandelt en feest in Nijmegen' luidt de tekst op de gedenksteen, die de KNBLO vandaag aanbiedt aan het Actief Comité Binnenstad ter gelegenheid van de 25ste Internationale Zomerfeesten. De steen is te vinden op de hoek van de Grote Markt met de Kannenmarkt.
 • 16-22 Een hele week Internationale Zomerfeesten. Het is extra feest, want deze vrolijke omlijsting van de Vierdaagse wordt dit jaar voor de 25ste maal georganiseerd. In de Stevenskerk exposeren 25 Nijmeegse kunstenaars hun werk. Onverwacht veel feestgangers bezoeken deze expositie, die door de gemeente wordt gefinancierd bij wijze van jubileumgeschenk aan het Actief Comité Binnenstad. Het hoogtepunt van het feest, het vuurwerk aan de Waal op dinsdagavond, trekt het recordaantal van 130.000 toeschouwers met inbegrip van de kijkers aan de Lentse kant. Verder vermaken 2000 artiesten, onder wie dit jaar de populaire André Rieu met zijn Johann Straussorkest, deze week het publiek.
 • 19 In zijn woonplaats Lent overlijdt op 89-jarige leeftijd de vermaarde kunsthistoricus prof. Frits van der Meer. Hij was van 1938 tot 1974 verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1981 ontving hij van de stad de Karel de Groteprijs.
 • 19-22 De 78ste Vierdaagse. Vier zeer zomerse dagen, maar de hitte geeft gelukkig geen ernstige problemen. Wel is de opkomst aan de start lager dan in het voorgaande jaar. De eerste dag gaan er 33.834 wandelaars op weg tegen 35.101 in 1993. Wereldwijd is te zien hoe 30.976 volhouders op de Via Gladiola worden toegejuicht. De deelnemers komen uit 42 landen. De prominentste wandelaar is prins Pieter Christiaan, die de Utrechtse Studenten Weerbaarheid aanvoert. Recordhoudster is Annie Berkhout, die voor de 58ste keer meeloopt.
 • 21 Overlijden van de emeritus-hoogleraar, prof. dr. H.J. Lammers. Lammers was van 1951 tot en met 1985 hoogleraar anatomie en embryologie aan de Katholieke Universiteit en befaamd om zijn boeiende colleges.
 • 25 In de Waalhaven meert de Global Bay af, een hotelboot voor de tijdelijke opvang van 240 asielzoekers uit diverse landen.
 • 27 Met de leus 'Het KAN anders' demonstreren de deelnemers aan de internationale fietstocht Grenzenloos voor het KAN-kantoor aan het Takenhofplein. De demonstratie richt zich tegen aanleg van de Betuwelijn en de verlenging van enkele autosnelwegen in de regio ten koste van natuur en milieu.- Het aantal verkeersslachtoffers in Nijmegen is in 1993 voor het eerst sinds lang gedaald. De gemeente ontvangt daarom van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Gelderland een premie van ƒ 15.000,-. Het geld wordt uiteraard besteed aan verbetering van de verkeersveiligheid.
 • 29 De zestigjarige Nijmeegse Luchtvaart Club organiseert een tentoonstelling in het Open Huis.
 • 30 Het concert in De Goffert van de Canadese popster Bryan Adams trekt 35.000 bezoekers.

Augustus

 • 1 Vanaf vandaag zullen er in de stad 29 zogenaamde politiesurveillanten rondlopen. Het zijn ongewapende agenten met een basisopleiding, die vooral voor het eenvoudige werk zullen worden ingezet.
 • 2 Zeer ontevreden met de verkeerssituatie in hun buurt verwijderen buurtbewoners de betonnen palen, die de Anjelierenweg afsluiten. Zij willen dat de gemeente verkeersdrempels aanbrengt en hun huizen bereikbaar houdt voor ambulances en de brandweer.- De Nijmeegse kunstschilder Chris Bender overlijdt op 76-jarige leeftijd. De gewilde portretschilder Bender stopte in de jaren vijftig plotseling met schilderen en werd kruidenier. In 1988 keerde hij echter weer terug tot zijn oude stiel.
 • 2-5 De 21ste Internationale Fietsvierdaagse Nijmegen. Het aantal deelnemers (4550) is aanzienlijk lager dan in het vorig jaar (5800). Oorzaak hiervan is de uitzonderlijke warmte, die veel ongemak veroorzaakt.
 • 5 Het aantal inbraken is de laatste weken aanzienlijk lager dan vorig jaar rond deze tijd. Door het warme weer blijft men meer in en om het huis en zit men tot 's avonds laat buiten.
 • 7 Een hevige brand legt de Martha-bar in de Lange Hezelstraat in de as. Een moedige agent van politie redt twee ingesloten bewoonsters van een buurpand. Hoofdagent Anspach, die hiervoor op 5 december de Carnegie Heldenmedaille zal krijgen, vindt dat het de hoogste tijd is om de gevaren in deze straat met zijn talrijke achterbouwsels goed in beeld te brengen.
 • 10 Philips Electronics maakt bekend dat het bedrijf een half miljard wil investeren in de chipfabriek aan de Gerstweg (de 'kathedraal'). De investering is goed voor 300 nieuwe banen.
 • 12 De krant meldt de ontdekking van een bijzonder vijftiende-eeuws pandje, dat verstopt ligt achter de Lange Hezelstraat. Vermoedelijk is het een restant van het middeleeuwse St. Jacobsgast-huis, waar ook het nabijgelegen Glas-huis ooit deel van uitmaakte.
 • 13-14 Start van de vakantie activiteit waar vele kinderen elk jaar naar uitzien: de kinderbouwdorpen die zij eigenhandig in de verschillende wijken van de stad mogen volbouwen.
 • 22 De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek kondigt aan dat men de minister zal vragen alsnog vier hectaren van het Kops Plateau aan te wijzen als beschermd archeologisch monument.
 • 23 Acht jaar heeft het geduurd, maar vandaag krijgt de Zeeuwse beeldhouwer Arie Berkulin dan eindelijk de definitieve opdracht voor het uitvoeren van zijn ontwerp voor een kunstwerk op de Waalkade.

September

 • 1 Opening van de manifestatie 'Beeld in de etalage' als onderdeel van het Vrij-Uit Festival van komend weekend met als centraal thema de herdenking van de bevrijding van Nijmegen.
 • 2 De vernieuwde Waalkade wordt met het ontsteken van feestverlichting officieel voor geopend verklaard. Het aantal belangstellenden - enkele tientallen - staat in schril contrast tot de kosten - enkele miljoenen.
 • 3 Nijmegen is vanaf vandaag een markt rijker. Ria Beckers, voormalig politiek leider van GroenLinks en nu voorzitter van Stichting Natuur en Milieu, opent op Kelfkensbos naast de traditionele zaterdagse groentemarkt een zogeheten biologische boerenmarkt, bedoeld voor verkoop van 'biologisch verantwoorde' producten.- Het filmhuis Cinemariënburg viert zijn twintigste verjaardag met een drive-in bioscoopspektakel op het parkeerdak van winkelcentrum Molenpoort.
 • 4 Elfde Nijmeegs Vrij-Uit festival met 15 podia. Het accent ligt op muziek, dans en cabaret. De regen werkt als spelbreker en noopt tot verplaatsing van enkele evenementen vanuit de open lucht naar een drogere locatie.- De heren-veteranen van de Nijmeegse athletiekvereniging AVN weten hun landskampioenschap van 1993 tijdens een wedstrijd in Den Haag via een nipte overwinning op Hollandia uit Hoorn te prolongeren.
 • 6 Aanbieding van het eerste exemplaar van het jaarboek van de detailhandel aan de Nijmeegse burgemeester door de secretaris van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, E. van de Lustgraaf.
 • 7 Blokkade van de Oranjesingel door studenten uit protest tegen de plannen van het nieuwe kabinet met het universitair onderwijs.
 • 8 Opening van een tentoonstelling over het zogenoemde Quack-monument, de Marie Adolf-fontein, die van 1926 tot 1957 op het kruispunt voor het Kolpinghuis stond.
 • 8-9 De herdenkingsmachinerie van de bevrijding van Nijmegen begint op toeren te komen. In het Nijmeegse Carolus Theater wordt vandaag en morgen de film 'Een brug te ver' vertoond. In het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis wordt een tentoonstelling over Market Garden en de bevrijding van Nijmegen geopend met teksten en foto's uit het persoonlijk archief van Cornelius Ryan, de in 1974 overleden auteur van het boek 'A bridge too far'.
 • 9 De looimolen in de Wolfskuil baadt vandaag na het invallen van de duisternis in lamplicht. Het ontsteken van de lampen is de symbolische start van de aanleg van het Florapark in deze wijk.
 • 10 Achtste Open Monumentendag.- Nadat het Albertinum recentelijk is verkocht aan exploitatiemaatschappij Wibeco uit Beek, die het voormalige klooster wil ombouwen tot wooncomplex voor driehonderd studenten, presenteert zich een nieuwe actiegroep: de Werkgroep Behoud Albertinum. De groep keert zich niet zozeer tegen de geplande herinrichting van de gebouwen als wel tegen het plan om in het park rond het klooster 21 villa's te bouwen.
 • 12 Ondertekening van een intentieverklaring voor plannen tot fusie van de Nijmeegse stichtingen St. Josephscholen (die 20 scholen beheert), Katholiek Onderwijs Hatert-Dukenburg (7) en Speciaal Onderwijs (3).
 • 13 Presentatie van het uitverkoren ontwerp voor de bouw van het nieuwe politiebureau in de Spoorzone. Jeanne Dekkers heeft voor de Nijmeegse politie een transparant blauw bureau in ruitvorm ontworpen, dat nu al de bijnaam 'wiebertje' heeft.
 • 14 De gemeenteraad besluit, met tegenstemmen van SP en De Groenen, dat de bouw van 54 villa's op een deel van het landgoed De Driehuizen, waarover al drie jaar wordt gediscussieerd, mag doorgaan.
 • 16 Officiële herdenking van de operatie Market Garden en de bevrijding van Nijmegen met onder meer een parade van veteranen en de ontsteking van het bevrijdingsvuur op het Trajanus plein. Er verzamelen zich duizenden mensen. Onder de duizend vooral Britse oud-strijders die dit jaar - het vijftigste - bij de herdenking aanwezig zijn, is ook Lord Carrington.
 • 17 De Stichting Vrienden van de Commanderie kan vandaag een eigen feestje vieren: de stichting, die sinds 1984 het Nijmeegs museum ondersteunt, heeft onlangs haar duizendste vrienden) kunnen inschrijven.
 • 18 De herdenking van de bevrijding van Nijmegen bereikt een hoogtepunt met de aankomst van een stoet van historische legervoertuigen, die vanaf Leopoldsburg (B) via de Heli's Highway naar Nijmegen zijn komen rijden. Aan boord bevinden zich vele veteranen. Onderweg was de belangstelling overweldigend: honderdduizenden toeschouwers hebben de veteranen een onvergetelijke dag bezorgd. Ook het onthaal in Nijmegen is fantastisch, ondanks het zeer slechte weer.
 • 19 Deze week staat voor de St. Maartenskliniek een grote verhuizing op het programma. Na een brand die een groot deel van het uit 1936 daterende hoofdgebouw verwoestte, waardoor een vierjarig verblijf in noodgebouwen noodzakelijk werd, kan nu de nieuwbouw worden betrokken. Wethouder J. Thielen legt de eerste steen voor een wooncentrum voor ouderen aan de O.C. Huismanstraat. Het centrum, van de Humanistische Bouwstichting Bejaardenhuisvesting, wordt gebouwd bovenop winkelcentrum De Notenhout en zal 71 wooneenheden gaan tellen.
 • 20 Herdenkingsdienst op de Britse oorlogsbegraafplaats Jonkerbos voor meer dan duizend veteranen, georganiseerd door de Market Garden Veterans Association in Nijmegen, 's Avonds diverse afscheidsfeesten, waarna de veteranen naar huis afreizen.
 • 22 Nijmegen is weer een nieuwe functie rijker: die van straatmanager. Anneke Olierok is van nu af aanspreekpunt voor Nijmeegse ondernemers, als rechterhand van de in juni gestarte centrummanager.
 • 23 Het St. Radboudziekenhuis neemt een uitgebreide afdeling neonatologie in gebruik. De afdeling telt 26 bedden en behoort nationaal tot de vier ziekenhuizen die op dit gebied het best geoutilleerd zijn.
 • 24 Op initiatief van de Valkhofvereniging en de Kleefse pastoor Leinung vindt vandaag een gezamenlijke Nederlands-Duitse herdenking van de Tweede Wereldoorlog op het Valkhof plaats, die nationaal de aandacht trekt.
 • 25 Op de Waalkade wordt het zomerseizoen afgesloten met een concert van diverse popgroepen, getiteld 'Walk on the Waalside'. De grote publiekstrekker is de Limburgse groep Rowen Hèze.
 • 27 Begin van een interne verbouwing en renovatie van het postkantoor aan de Van Schevichavenstraat. De operatie, die het postkantoor eigentijdser moet maken, duurt twee maanden.
 • 29 Start van het zesde Multi Cultureel Festival, dat tot en met zondag 2 oktober zal duren.

Oktober

 • 1 Na een voorbereidingstijd van twee jaar werkt vanaf vandaag de Districts kruisvereniging Zuid-Gelderland in gereorganiseerde vorm. In een poging de doelmatigheid te vergroten, worden twintig van de veertig kruisgebouwen in de regio gesloten.- Start van de Nijmeegse najaarskermis. De gemeente ontvangt een recordbedrag aan standgelden: 1,2 miljoen gulden. Nijmegen krijgt dit jaar de Nederlandse Kermisprijs van de Nederlandse Kermis Bond, o.a. wegens de zorg die de gemeente besteedt aan overleg met de kennisbonden, aan voorzieningen voor de exploitanten en aan de promotie van de kermis.- Vanaf vandaag is de kolencentrale van de Epon opnieuw in gebruik, nadat deze zomer voor 120 miljoen gulden een tachtig meter hoge zogeheten DeNOx-installatie is aangebracht, die de uitstoot van stikstofoxyde (NOx) moet gaan terugdringen.
 • 2 Afscheid van pater Jos Beckers als pastoor van de Maria Geboorte Parochie in Nijmegen-Oost. Pater Beckers is dertig jaar aan de parochie verbonden geweest.
 • 3 Een diamanten paar: de heer en mevrouw Van den Hurk uit de Tooropstraat zijn 60 jaar getrouwd.- 'Zwarte maandag': de files als gevolg van de werkzaamheden aan Waalbrug en Trajanusplein bereiken op deze dag een recordlengte, mede doordat het vandaag een Duitse feestdag is. Alom klinken er protesten tegen de verkeerssituatie in dit deel van de stad.
 • 5 'De Zonnebloem', een organisatie die zorgt voor regelmatig bezoek aan langdurig zieken, bestaat vandaag in Nijmegen 25 jaar.
 • 7 Woningstichting Nijmegen besluit om zestien huizen aan het eind van de Willemsweg bij de Groenestraatskerk niet te slopen. Het protest van huurders heeft succes gehad. Negentien huizen aan de Groenestraat zullen daarentegen definitief wél worden gesloopt.
 • 8 De Nijmeegse filosoof prof. dr. A.G.M, van Melsen, emeritus-hoogleraar en voormalig rector magnificus van de KUN, overlijdt op 81-jarige leeftijd.- Enkele acteurs uit de populaire Amerikaanse soap-serie 'The Bold and the Beautiful' landen per helikopter op het dak van het St. Radboudziekenhuis. Zij bezoeken de afdeling Kindergeneeskunde en de Radboudschool en verrichten het startschot van een sponsorloop voor een kraamkliniek in de Nijmeegse zusterstad Pskov.
 • 8-13 Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen bestaat 450 jaar en viert dit feit met een plechtige bijeenkomst in de Sint Stevenskerk en een lustrumweek waarin onder meer een tentoonstelling over de school wordt gehouden.
 • 10 In de Vogelbuurt zullen binnen acht weken 215 woningen geheel ontdaan worden van de asbesthoudende gevelbedekking, zo wordt door de eigenaar, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, bekend gemaakt.
 • 12 Protest uit een hoek waaruit normaal niet veel wordt gehoord: schippersfamilies aan de Waalhaven hebben in een brief aan de gemeente geklaagd over de overlast die de prostitutie in het Waalhavengebied hun bezorgt.
 • 15 De Nijmeegse tango-school El Corte, die vier jaar bestaat, neemt een nieuw pand in gebruik, gelegen aan de Graafseweg.
 • 18-23 Circus Aladdin heeft zijn tent opgezet op Plein 1944. Het circus doet de stad al voor de twaalfde maal aan. Zaterdagnacht brandt in alle vroegte een circuswagen uit. Oorzaak: brandstichting.
 • 18 Stadsarcheoloog Jan Thijssen maakt de vondst van o.a. een 25-tal Romeinse graven bij de Broerdijk bekend. Hij vermoedt dat de dijk, die dwars door het oude Hengstdal loopt, van Romeinse oorsprong is.
 • 21 De gemeente is van plan een miljoen gulden extra uit te trekken voor lessen in de Nederlandse taal aan allochtonen. Dit jaar is de vraag naar dergelijk onderwijs door de toename van erkende vluchtelingen en andere verblijfsgerechtigden sterk gestegen.
 • 22 Eerste aflevering van een nieuwe wekelijkse rubriek in De Gelderlander: 'Archiefsprokkels'. Een medewerker van het gemeentearchief, en niet de eerste de beste, de 62-jarige H. de Heiden, afkomstig uit Leiden en auteur van het boek Wandelen langs monumenten, legt uit wat de bedoeling is: het publiek laten meegenieten van aardige vondsten die de afgelopen jaren zijn gedaan, reclame maken voor het archief en wellicht hulp krijgen bij identificatie van tot dusver niet te 'plaatsen' foto's.
 • 25 De gemeente presenteert vandaag het concept structuurplan 'Het Land over de Waal', een lijvig boekwerk dat in grove lijnen de inrichting van het nieuwe stadsdeel aan de overzijde van de rivier schetst.
 • 27 Reinoud van Assendelft de Coningh weet het zeker: 'Nijmegen is een product. Nijmegen is een merk. En daarbij hoort reclame, een campagne'. De voormalige tweede man van Schouwburg en Vereeniging, thans commercieel leider van De Efteling, spreekt op uitnodiging van de stuurgroep 'Imago Nijmegen' over mogelijkheden Nijmegen te 'verkopen'. Voorlopig gebeurt dit via een zwart-wit kalender.
 • 28 71-ste Diesviering van de Katholieke Universiteit. De jaarlijkse viering staat deze keer in het teken van het afscheid van de Neerlandicus prof. Kees Fens.
 • 29 Officiële opening van boekhandel Homerus aan de Arend Noorduijnstraat. In deze door vrijwilligers gerunde boekwinkel zijn voornamelijk Turkse, daarnaast ook Nederlandse, Koerdische, Azerbeidzjaanse en Griekse boeken te koop.- Het Nijmeegs Amusements Orkest neemt tijdens de achttiende Non Stop Music Show in De Vereeniging afscheid van dirigent Jimmy Nas. De thans 71-jarige heer Nas heeft het orkest twintig jaar gedirigeerd.
 • 31 Bezetting van drie faculteiten van de Hogeschool Gelderland door studenten, uit protest tegen de drastische bezuinigingsplannen van het kabinet.

November

 • 1 Ambtenaren van het Ministerie van Financiën hebben een nieuw bezuinigingsvoorstel bedacht: het sluiten van een medische faculteit. Als kandidaat wordt o.a. Nijmegen genoemd. De voorzitter van het college van bestuur van de KUN noemt dit voorstel ronduit belachelijk, ondoordacht en zonder enige serieuze grond.
 • 2 Een nieuw bedrijf heeft zijn intrede in Nijmegen gedaan. De Bakkenwasser spoelt voor ƒ 65,- per jaar de onwelriekende gft-containers weer schoon. Per dag kunnen ca. 1200 containers met een milieuvriendelijke stoomcleaner gereinigd worden.
 • 4 Dominee Colijn krijgt bij gelegenheid van zijn 50-jarig ambtsjubileum de erepenning van de stad Nijmegen, omdat hij zich gedurende vele jaren zeer verdienstelijk ingezet heeft voor het welzijn van de burgers van de stad.
 • 5 De werkzaamheden aan de Waalbrug en het Trajanusplein zijn eindelijk voltooid. De hoop dat daarmee een einde komt aan de verkeersoverlast vervliegt, wanneer twee dagen later het Nijmeegs verkeer plat ligt als gevolg van langdurige regen, tientallen aanrijdingen en het extra intensieve verkeer na het weekeinde.
 • 7 Na het Albertinum is nu ook het klooster Mariënbosch aan de Groesbeekseweg aan projectontwikkelaars verkocht. Vergaande verbouwings- en bebouwingsplannen zijn in verband met de beschermende werking van de monumentenstatus uitgesloten. Zo moet de voorbouw van het klooster in ieder geval gehandhaafd worden.
 • 9 Het stadsbestuur wil de communicatie met de burgers verbeteren en heeft een actieplan ontwikkeld waarvoor de komende twee jaar ƒ 800.000,- wordt uitgetrokken. Voorstellen zijn ontwikkeld voor stadsgesprekken met bewoners in de resp. wijken, het opzetten van een telefonisch spreekuur, een rijdende spreekkamer van wethouders en raadsleden, trainingen voor ambtenaren om begrijpelijker te formuleren en jaarlijkse peilingen onder Nijmegenaren.
 • 11 Concertgebouw De Vereeniging krijgt ƒ 150.000,- Europese subsidie als erkenning van de status van belangrijk Europees en cultureel erfgoed. Dit bedrag wordt opgenomen in de 1 miljoen gulden die de gemeente heeft uitgetrokken voor de restauratie van het 80 jaar oude cultuurcentrum.
 • 13 Van Woerkom in de Molenstraat haalt zich de woede van het gemeentebestuur op de hals door (als eerste) in de stad met een avondwinkel zeven dagen per week van 16.00 uur tot middernacht - van start te gaan.
 • 15 De druk op de Gelderse woningmarkt is verreweg het grootst in het Rijk van Nijmegen. De wachttijd voor een huurwoning is meer dan drie jaar. Veertig procent van de woningzoekenden komt van buiten de provincie.
 • 16 Na meer dan 40 jaar keert voetbalvereniging Krayenhoff terug naar haar eigen stek, de Wolfskuil. Aan de Energieweg krijgt de vereniging een eigen veld en clubhuis. Krayenhoff begon ooit als de Wolfkuilse Boys maar kreeg in 1937 de huidige naam.
 • 17 Nijmeegse scholen die zelfde handen uit de mouwen steken om te voorkomen dat er om de haverklap ruiten worden ingegooid kunnen een bonus van ƒ 1.000,- krijgen als de glashersteller gedurende een jaar amper over de vloer komt.
 • 18 Flash Gordon, het winnend ontwerp voor bebouwing van het voormalig Gelderlander-terrein blijkt onbetaalbaar te zijn. De projectontwikkelaar bekijkt samen met de gemeente waar bezuinigingen zullen moeten plaatsvinden. De procedure wordt voorts vertraagd door de voorgenomen sloop van het historisch weeshuis, waartegen van verschillende kanten protest aangetekend is, mede omdat het restanten herbergt van het middeleeuwse klooster Hessenberg.
 • 19 De straten die op het terrein van het voormalig Dominicusklooster aan de Dennenstraat komen, krijgen namen van schrijvers die binding hebben met Nijmegen. Gedacht wordt aan dr. Jan Brinkhoff, Nescio, Frans Kellendonk, Tjalie Robinson.
 • 23 De gemeenteraad stemt in met de financiering van een overdekt ijspaleis in de Brabantse Poort. Voor ca. 33 miljoen gulden krijgt Nijmegen een ijsbaan van 333 m, een ijshockeyveld, een fun-ijsvlakte en congres-accommodatie. De oude ijshal aan de Heyendaalseweg zal worden gesloopt.
 • 25 Vandaag vindt de officiële start plaats van de herstructurering en (vernieuwbouw van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen en de Medische Faculteit.
 • 26 De drie Nijmeegse sportfondsenbaden kunnen jaarlijks ƒ 115.000,- op energiekosten besparen door bijna een miljoen gulden te investeren in drie installaties voor warmtekrachtkoppeling. Een rijkssubsidie van ƒ 130.000,- ligt in het verschiet en mede daarom stelt B en W de gemeenteraad voor akkoord te gaan met de gevraagde geldlening.
 • 27 Door een brand bij Hoogenboom Nijmegen, een bedrijf gespecialiseerd in het leggen van kabels en leidingen, trekt een stinkende rookwolk over de stad, die neerslaat op de wijken Neerbosch-oost en Heseveld. De vrees voor asbest in de rookwolk blijkt ongegrond.
 • 28 De Groenen, die één zetel bezetten in de Nijmeegse gemeenteraad, starten vandaag een anti-lobby tegen de plannen voor een derde Waalbrug. De Groenen menen dat elke nieuwe weg of brug 'automobiliteit' schept en zijn daarom tegen deze plannen.
 • 30 Meteen nadat de minister van Verkeer en Waterstaat vanochtend vanaf de hooggelegen Belvedere een lichtkogel heeft afgeschoten, hollen 30 Nijmeegse schoolkinderen vanaf de Lentse kant de Waalbrug over. Daarmee is de vrije busbaan die tegen de brug aangebouwd is, officieel geopend en hoeven de bussen niet meer in de ochtend- en avondfile te staan.

December

 • 1 Wethouder J. Thielen van Volkshuisvesting wil laten onderzoeken of leegstaande kantoorpanden in de stad ingezet kunnen worden op de woningmarkt.
 • 3 De Nijmeegse parkeerpolitie wordt uitgerust met zogeheten handy-terminals. Met deze handapparatuur kunnen niet slechts gegevens van bonnen elektronisch worden vastgelegd en verwerkt, maar kunnen ook gegevens over gestolen auto's worden opgevraagd.
 • 6 De 55 vrijwilligers van het Ronald McDonaldhuis, waar ouders van jeugdige kankerpatiënt)es een tijdelijk huis vinden, hebben de vrijwilligersprijs 1994 ontvangen. De prijs bestaat uit een cheque van ƒ 1.000,-, een kunstvoorwerp in de vorm van een schaal en een draagspeld.
 • 7 Met een subsidie van ƒ 6.000,- wil de gemeente duidelijk maken, waardering te hebben voor de toneelproductie 'Mariken van Nieumeghen' op basis van een eigentijdse tekst van de hand van de Nijmeegse schrijver Cees van der Pluym. Het toneelstuk zal begin 1995 door het Nijmeegse theaterbedrijf Oriënt op de planken worden gebracht.
 • 8 De regionale brandweer Nijmegen en omstreken heeft het nieuwe intergemeentelijke rampenbestrijdingsplan overstroming en dijkdoorbraak vastgesteld. Het is voor het eerst dat gemeenten een rampenplan openbaar maken. Nog niet kan worden bevroed dat dit plan reeds twee maanden later zijn bruikbaarheid in de praktijk zal kunnen bewijzen.
 • 10 Vanmorgen houdt de politie in de tuin van wethouder W. Hompe een Nijmeegse vrouw aan die zijn huis in brand wilde steken. Gelukkig heeft ze vooraf zelf de politie gebeld.
 • 12 Het algemeen bestuur van de VVV Rijk van Nijmegen heeft vandaag J. Looman, directeur van de Transport Centrale Gelderland, benoemd tot nieuwe voorzitter als opvolger van mevrouw S. Weker, die per 1 januari haar functie neerlegt.
 • 14 Met de afspraak dat alle betrokkenen weer met elkaar aan tafel gaan zitten, lijkt een slepend conflict rond de begraafplaats aan de Daalseweg te zijn bezworen. In een verzoeningsoverleg op het stadhuis hebben partijen - de dekenale Stichting en de Stichting In Paradisum - afgesproken het gemeentelijk groenplan als uitgangspunt te nemen voor herstel en gedeeltelijke handhaving van het kerkhof.
 • 15 Het ultrarechtse Student Front Nijmegen verspreidt in studentenflats opruiende pamfletten waarin de subsidiëring van asielzoekers geplaatst wordt tegenover de bezuiniging op studenten.
 • 17 Vandaag treedt het nieuwe bestuur van het Actief Comité Binnenstad aan met als opdracht het ontwikkelen van een organisatiestructuur voor de jaarlijkse, succesvolle Nijmeegse zomerfeesten en het organiseren van die feesten in '95.
 • 20 De chaos die is ontstaan door de gemeentelijke voorlichting over de nieuwe verplichte groene afvalzak van 1 gulden noopt het gemeentebestuur om nog vóór Oudjaar een nieuwe publiciteitsactie op te zetten.
 • 21 De voorzitter van de Vereniging van Binnenstad Ondernemers luidt de noodklok, omdat de huren voor winkelpanden in de binnenstad onbetaalbaar dreigen te worden. In de Broerstraat bijvoorbeeld moet een vierkante meter ƒ 1.000,- a ƒ 1.500,- opbrengen, met gevolg dat de kleinere winkels verdrongen worden door de grote ketenbedrijven.
 • 22 Tijdens de bijeenkomst van het voorlopig algemeen bestuur van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen blijkt dat zich 36 gegadigden hebben aangemeld voor het voorzitterschap. Deze full-time voorzitter voor maximaal 4 jaar zal 25 gemeenten met in totaal 600.000 inwoners tot samenwerking moeten bewegen op gebieden als milieu, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening e.d.
 • 23 Het Casino aan de Waalkade speelt weer voor Kerstman door 4 ton subsidies of garantiesubsidies te geven aan tal van Nijmeegse activiteiten en evenementen. Zo gaat bijvoorbeeld ƒ 100.000,- naar de Nijmeegse Zomerfeesten en ƒ 5.000,- naar de Stichting Open Internationale Damkampioenschappen. Ook de Internationale Fietsvierdaagse, het smartlappenfestival, de koffieconcerten op de Waalkade, het Vrij-Uit festival, de Vereeniging, de schouwburg, de straattheater- en muziekdag e.a. vallen in de zeer gewaardeerde prijzen.
 • 24 Laatste werkdag voor herenkapper Jos Janssen aan de Van Welderenstraat. Hij leerde het vak in de zaak van zijn vader aan de voormalige Zeigelbaan. Nadat ze hier in 1944 waren weggebombardeerd, begonnen vader en zoon een nieuwe zaak aan de Van Welderenstraat.
 • 26 Op tweede Kerstdag begint het Waaggebouw aan de Grote Markt aan zijn zoveelste jeugd. Vooralsnog wordt het linkergedeelte op de begane grond ingericht als café met podium en dansvloer, het rechter gedeelte wordt restaurant met populaire dagschotels. Ook de bovenverdiepingen zullen in de exploitatie betrokken worden.
 • 27 Loco-burgemeester A.F. Buitenhuis feliciteert namens de Nijmeegse gemeenschap het zestigjarig bruidspaar De Waal.
 • 30 Vandaag viert mw. Kuiper-van Dorst haar honderdste verjaardag in Huize Boszicht, waar de burgemeester haar komt feliciteren.


Jaaroverzicht

NUMAGA JAARKRONIEKEN
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011