Kroniek 1997

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

'Kroniek van Nijmegen over 1997', in: Jaarboek Numaga XLV (1998), p. 135-151. (n.b. samengesteld door de redactie. Eindredactie: B.Thissen en J.Kuys)


Januari

 • 1 Met ingang van het nieuwe jaar telt de gemeente 147.004 ingezetenen, 552 minder dan vorig jaar.- Radio Nijmegen start testuitzendingen vanuit het U-huis aan de Professor van Weliestraat.
 • 2 Deze week is het monument Stevenskerkhof 7 gekraakt. Op 17 januari verlaten de krakers het pand weer.
 • 6 Bij een controle van acht autosloperijen aan de Westkanaaldijk blijkt dat een aantal hiervan de milieubepalingen heeft overtreden.
 • 7 Het Openbaar Ministerie in Arnhem is gegriefd door de wijze waarop burgemeester D'hondt justitie heeft aangevallen op het onderzoek naar gemeentelijk gesjoemel met vervuilde grond.
 • 8 Tengevolge van de lage stand van Maas en Waal en lekkende sluisdeuren dreigt het Maas-Waalkanaal leeg te lopen. Om te voorkomen dat de waterstand in de Oostkanaalhaven te laag wordt, pompen de blusboot van de brandweer en twee motorpompen Waalwater in het kanaal.
 • 14 Woningvereniging Kolping bestaat vijftig jaar en koopt ter gelegenheid hiervan een cadeau voor de Nijmeegse dak- en thuislozen. Namelijk 'Het Kasteel', een opvangcentrum aan de Bijleveldsingel voor circa 200 stadsnomaden.
 • 15 Bewoners aan de Berg en Dalseweg leggen vijf minuten het verkeer stil wegens levensgevaarlijk rijgedrag van automobilisten.- Uitgever De Gelderlander kondigt aan te gaan samenwerken met radio Keizerstad 97.7, een lokale publieke omroep die in de regio Nijmegen/Arnhem veel beluisterd wordt.
 • 16 Gebleken is dat van de 1000 mensen die aan een werkloosheidsproject hebben meegedaan, er slechts 72 een vaste baan gekregen hebben. De gemeente investeerde in zeven jaar tijd 24 miljoen gulden in het banenpool-project.
 • 20 Het geprivatiseerde stedelijke busbedrijf CVD krijgt een nieuwe naam: Novio.- Negentig inwoners van Ressen die vanaf dit jaar bij Nijmegen horen, worden door het voltallig gemeentebestuur welkom geheten in de Schepenhal van het stadhuis.
 • 21 De Nijmeegse theatergroep Homo Ludens wordt beloond met de jaarlijkse theaterprijs van de Russische provincie Pskov.
 • 22 Tussen de bruggen op de Waalkade zijn acht 'bootbankjes' geplaatst van ƒ 11.000,- per stuk. Er volgen nog twintig aluminium afvalbakken en veertig lichtzuilen.
 • 22 Prof. Jan Giesbers wordt als voorzitter van het Actief Comité Binnenstad Nijmegen opgevolgd door dr. Jan van Westerlaak.
 • 24 De Nijmeegse wethouder Jacques Thielen en gemeenteraadslid Geert van Rumund, beiden van de PvdA, raken gewond bij een schietpartij in café De Tempelier in de Molenstraat. De dader meldt zich nog dezelfde nacht bij de politie.
 • 28 De Bewonersraad Binnenstad maakt zijn bezwaren kenbaar tegen de verbouwing van een deel van het zogenaamde Koningsplein door horecagigant Sjoerd Kooistra.- Een commissie onder voorzitterschap van kamerlid Ad Lansink krijgt opdracht de kankerproblematiek in Weurt en Nijmegen-West te onder zoeken.
 • 29 In de vuil-grondaffaire wordt het college van Burgemeester en Wethouders gesteund door een meerderheid van de raad.- De gemeenteraad besluit de streekbussen in de Nijmeegse binnenstad te vervangen door citybusjes en fietsers te weren. Het plan om citybusjes door het centrum te laten rijden en de grote stadsbus buiten de Burchtstraat te houden, stuit op steeds meer verzet.- De raad verwerpt het plan tot herinrichting van de Oranjesingel.
 • 31 Enkele honderden gehandicapten en bejaarden met een minimumuitkering wachten al weken vergeefs op de Nijmegen-Pas voor 1997.

– Het wordt voor Duitse patiënten uit de regio Kleef voortaan in bepaalde gevallen gemakkelijker om te worden behandeld in het Sint-Radboudziekenhuis.


Februari

 • 1 HoteldeBotel, het enige Nederlandse kinderhotel, sluit zijn deuren. Het hotel was in 1993 geopend in een van de ronde paviljoenen van Kinderdorp Neerbosch en werd geëxploiteerd door de Stichting Kinderopvang Nederland. Het aantal jonge gasten bleef achter bij de verwachtingen, hetgeen onder andere te maken heeft met het feit dat de meesten van hen in de Randstad wonen en de afstand tot Nijmegen voor hen en hun ouders een praktisch probleem bleek te zijn.- Ondernemers uit de binnenstad reageren woedend en verbijsterd op het besluit om in het pand In de Betouwstraat 19 een nachtopvang voor daklozen te vestigen.
 • 5 Staatssecretaris A. Nuis van Cultuur wijst het plan voor de herbouw van het Valkhof af.
 • 7 Dr.J.K. Haalebos, benoemd tot hoogleraar in de provinciaal-Romeinse archeologie aan de KUN, houdt zijn inaugurele rede.
 • 10 Deze week wordt bekend dat de gemeentelijke archeologen op het Kelfkensbos een stenen kelder hebben blootgelegd, die waarschijnlijk behoorde bij een pastorie die rond 1250 werd gesloopt. Ook zijn sporen gevonden van een slotgracht die rond 1250 gegraven is en in de veertiende eeuw werd gedempt.
 • 13 Bewoners van de Kastanjehof en omgeving klagen in een open brief in de Radbode over de parkeeroverlast die medewerkers van het Sint-Radboudziekenhuis in hun buurt veroorzaken. Wegens bouwwerkzaamheden is de vrije parkeerruimte bij het ziekenhuis beperkt, en de nieuwe parkeergarage onder het Geert Groteplein wordt door het personeel gemeden, omdat daarvoor moet worden betaald.
 • 15 Het stedelijk Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) krijgt van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 25,5 miljoen gulden voor de verbetering van het Nijmeegse stationsplein en omgeving.
 • 20 Tegenstanders van de gemeentelijke plannen voor zes woontorens en een parkeergarage op de Hessenberg gaan in hoger beroep tegen de sloop van het voormalige katholieke weeshuis op die plek.
 • 21 Start van een meerdaags literatuurfestival in Arnhem en Nijmegen onder de naam De Wintertuin. Op 22 februari rijdt de Wintertrein tussen beide steden: meereizende auteurs lezen hierin voor uit eigen werk.
 • 22 Bewoners van Hatert houden een verkeersactie. Met wegversmallingen, het uitdelen van pamfletten en het inzamelen van handtekeningen willen ze bereiken dat de gemeente op korte termijn met een verkeersplan voor hun wijk komt.
 • 26 Minstens tien kandidaat-kopers blijken zich te hebben gemeld voor de kerk van Maria-Ten-Hemelopneming uit 1961 aan de Daniëlsweg.
 • 27 De VW Rijk van Nijmegen besluit terug te keren naar het Keizer Karelplein en zal onderdak krijgen in het gebouw van de Rabobank.
 • 28 Door de hoge waterstand van de Waal loopt de kade onder.

Maart

 • 1 Nijmegen heeft weer een eigen stadsomroep: Radio Nijmegen. Burgemeester mr. E.M. d'Hondt geeft het officiële startsein voor deze lokale radiozender die sinds 1 januari vanuit het U-huis op het Galgenveld zijn uitzendingen verzorgt. Enkele jaren geleden ging de gemeente nog voor enkele tonnen het schip in met de inmiddels opgeheven Omroep Nijmegen.
 • 2 Het Platform tot Behoud van het Valkhofpark presenteert een comité van aanbeveling met klinkende namen. Naast plaatselijke coryfeeën hebben de schrijver A.F.Th, van der Heijden, de politica Ria Beckers en een nazaat van Johan In de Betouw hierin zitting genomen. Tevens wordt een plan ontvouwd om het park terug te brengen in de sfeer van de Engelse landschapstuin van weleer.
 • 3 De Bond Heemschut presenteert in de Trèveszaal van het stadhuis een nummer van zijn tijdschrift, dat ditmaal grotendeels aan Nijmegen is gewijd.
 • 4 In de landelijke pers wordt bekend dat burgemeester mr. E.M. d'Hondt weigert inzage te geven in de dossiers over de vuil-grondkwestie.
 • 5 De initiatiefnemers van de herbouw van de Valkhofburcht willen met de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) om de tafel gaan zitten om hen ervan te overtuigen hoezeer zij hechten aan het veiligstellen van de archeologische waarden op het Valkhof.
 • 6 Een groep krakers bezet een vervallen, maar monumentaal pand in de Vondelstraat.
 • 7 Met veel uiterlijk vertoon, maar vrij wel geweldloos, ontruimen ongeveer twintig agenten de daags tevoren gekraakte woning aan de Vondelstraat.
 • 8 Onder de titel 'Nijmegen, stad in verwarring' en de ondertitel 'Ed d'Hondt en de mannen van 'de Tempelier publiceert Vrij Nederland een uitvoerige, geïllustreerde rapportage over de bestuurscultuur in Nijmegen.
 • 10 Start van de nieuwbouw van een bedrijvencentrum aan de Energieweg, nabij de rotonde. Het centrum krijgt volgens de vastgoedonderneming een 'fraaie architectuur' en een 'vriendelijke uitstraling'.
 • 14 Het kabinet heeft eindelijk de knoop doorgehakt. De vorming van een stadsprovincie Arnhem-Nijmegen is van de baan. Wel een nieuwe bestuursvorm is voorzien voor de agglomeraties Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Sinds 1988 is er over het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, het zogenaamde KAN, gediscussieerd, maar veel steun vanuit de bevolking heeft het nooit gekregen.
 • 15 De ledenvergadering van de KNBLO, de organisator van de Vierdaagse, handhaaft het verbod op deelname met een rolstoel. De landelijke Gehandicaptenraad voelt zich gediscrimineerd.
 • 17 De Vereniging Milieudefensie protesteert tegen de doortrekking van de autosnelweg A73. Verlenging vanaf het knooppunt Neerbosch via een nieuwe brug over de Waal naar de Al5 zal de leefbaarheid van de dorpen Weurt, Beuningen en Slijk-Ewijk nadelig beïnvloeden. De gemeente Nijmegen ziet doortrekking echter als een manier om de nieuwbouw van woningen en bedrijven in het Waalspronggebied beter te ontsluiten.
 • 19 De inwoners van Lent zijn ongerust over de toekomst van hun dorp na de Nijmeegse Waalsprong. Dat blijkt uit een enquête onder 300 Lentenaren aan de vooravond van de overgang van Lent naar de gemeente Nijmegen.
 • 23 Directeur C. Buist van Woningstichting Nijmegen kan tijdens een discussie de ongerustheid van de bewoners van de Indische Buurt niet wegnemen. De woningstichting wil haar woningen in de buurt in 2015 slopen, maar daarvan willen de bewoners absoluut niet weten.
 • 27 Op verzoek van de gemeente Nijmegen verklaart de gemeente Elst de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toe passing op een groot aantal percelen in Lent. Dit gebeurt om grondspeculatie in het Waalspronggebied te voorkomen.
 • 28 Nijmegenaren blijken massaal bezwaar te maken tegen een in hun ogen te hoge taxatie van hun onroerend goed.

April

 • 1 Bijna de helft van alle Nijmegenaren vindt dat er onvoldoende plaatsen in de stad zijn waar jongeren elkaar in hun vrije tijd kunnen ontmoeten. Ook vindt men dat er te weinig voor de jeugd georganiseerd wordt. Vooral het stadsdeel Dukenburg komt er bekaaid af. Hatert, de Gildekamp en de Kolpingbuurt scoren in de Stadspeiling eveneens zeer laag.
 • 2 Er is een masterplan gepresenteerd om de autosnelweg A325 tussen de Waalbrug en het knooppunt Ressen om te vormen tot een nieuwe 'stads-as'. Wat sfeer betreft moet de snelweg na de Waalsprong gaan lijken op de Oranje singel, compleet met laanbeplanting, smallere rijstroken en een maximum snelheid van 50 km per uur.
 • 3 Namens de gemeente ontvangt burgemeester mr. E.M. d'Hondt in Den Haag uit handen van minister H. Dijkstal van Binnenlandse Zaken de prijs voor het beste minderhedenbeleid. Nijmegen is een echte multi-culturele stad, zo vindt de rijksoverheid.
 • 4 Bij opgravingen op het Kelfkensbos, voorafgaand aan de bouw van een grote parkeergarage, is een gemetseld waterbassin, een zogenaamde 'poel', vrijwel compleet aan het daglicht gekomen. Het bouwwerk op hoefijzervormige plattegrond, dat met grote bakstenen spaarbogen een ruimte van 12 x 20 m omsluit, is rond het midden van de zestiende eeuw hier gebouwd. Het diende voor het drenken van vee en het blussen van branden.
 • 5 Vijf Nijmeegse politieagenten worden naar huis gestuurd, omdat ze herhaaldelijk de fatsoensnormen zouden heb ben overschreden bij het begeleiden van een aantal stadswachten.
 • 9 Een twintigtal krakers heeft het voormalige lijkenhuisje op het LIMOS-terrein bezet. De krakers noemen dit een 'voorproefje op de toekomstige bestemming van het complex', maar wethouder J. Thielen ziet de toekomst van het voormalige kazerneterrein heel anders.
 • 12 De gemeente gaat op zoek naar een nieuwe locatie voor de woonboten die nu nog in 't Meertje liggen. Gedacht wordt aan een plaats in een van de talrijke plassen van het Waalspronggebied.
 • 14 De gemeentelijke Afdeling Beplantingen, vroeger de Plantsoenendienst, gaat experimenteren met kokosvezel als onkruidbestrijder. Dit biologisch af breekbare product vormt een licht dichte laag die het ontkiemen van onkruidzaden in plantsoenen moet tegengaan.
 • 15 Vier uitgeprocedeerde Iraniërs zoeken hun toevlucht in de kerk van de Goede Herder in Neerbosch. Daar zetten ze om uitzetting te voorkomen hun hongerstaking voort.
 • 21 Er is een strijd ontbrand over de vraag wie in het Waalspronggebied scholen mag stichten. Het Nijmeegse stadsbestuur is voorstander van grootschaligheid en wil de scholen in beheer geven van slechts drie grote Nijmeegse organisaties. De Stichting R.K. Onderwijs Lent vindt daarentegen dat de scholen binnen haar werkterrein komen te liggen en pleit juist voor kleinschaligheid.
 • 26 Vandaag wordt de 400-ste sterfdag van Petrus Canisius plechtig herdacht. In het Hunnerpark bij het Canisiusmonument vindt een kranslegging plaats.
 • 28 Vanaf deze week liggen de dossiers van de vuil-grondaffaire bij de gemeente ter inzage: 40 ordners met in totaal 12.000 pagina's. Ter bescherming van de privacy van de betrokkenen hebben gemeenteambtenaren alle namen weggelakt en vervangen door functieaanduidingen. Desondanks worden twee zaken duidelijk: de strafwet is overtreden en politici en ambtenaren hebben geprobeerd elkaar de Zwarte Piet toe te spelen. Hoewel strafbare feiten zijn gepleegd, ziet het Openbaar Ministerie af van vervolging.

Mei

 • 1 De exploitant van het Nijmeegse kabelnet, NUON-dochter Telekabel, verhoogt zijn tarief met ƒ 2,50 per maand. Wethouder H. Janssen vraagt de exploitant om opheldering, omdat hij vermoedt dat deze verhoging in strijd is met de afspraken die zijn gemaakt toen de gemeente het kabelnet aan deze firma verkocht. Op 20 juni laat Telekabel schriftelijk aan de wethouder weten dat de prijsverhoging gehandhaafd blijft.
 • 2 De Nijmeegse politiekapel en de kapel van de Kantonspolizei uit Zürich geven een concert op de stoep van het stadhuis.
 • 5 Het bestuur van de KNBLO besluit dat rolstoelers die de Vierdaagse uitrijden geen kruisje krijgen, maar slechts een certificaat. De Gehandicaptenraad zal zich niet bij dit besluit neerleggen.
 • 6 Opdrachtgevers, architect en aannemer bereiken een definitief akkoord over de bouwkosten van Museum Het Valkhof. Wegens dreigende begrotingsoverschrijdingen zijn er met in stemming van architect Ben van Berkel versoberingen in het ontwerp aangebracht.
 • 10 In de Goede-Herderkerk start een gebedsmarathon ter ondersteuning van de vier Iraanse hongerstakers. De burgemeester krijgt ruim veertienhonderd handtekeningen van wijkbewoners aangeboden, die hem verzoeken de handtekeningen te overhandigen aan staatssecretaris E. Schmitz voor Vreemdelingenzaken.
 • 12 De burgemeester onthult het logo van de Waalsprong: een stralende zon die de Lentse en Nijmeegse Waaloevers met elkaar verbindt.
 • 13 Naar aanleiding van aanhoudende klachten besluiten Burgemeester en Wethouders café De Plak aan de Bloemerstraat een dwangsom op te leggen voor het geval dat dit café opnieuw de geluidsnormen overschrijdt.- Gedeputeerde Staten kennen Nijmegen een subsidie toe voor het opknappen van de binnenstad. Aangezien deze subsidie reeds was voorzien in de begroting voor het plan Centrum 2000, behoeven geen nieuwe projecten te worden bedacht.
 • 14 Onder druk van het ministerie van Sociale Zaken en het Openbaar Ministerie besluit de gemeenteraad dat voortaan anonieme tips over bijstandsfraude in behandeling zullen worden genomen. Het steeds gehanteerde principe dat tipgevers zich bekend moeten maken, wordt hiermee opgegeven.- De gemeenteraad stelt een nieuwe vrachtroute door de binnenstad vast, die via Bloemerstraat, Plein 1944 en 'Koningsplein' naar de Gruitberg moet leiden. Protesterende binnenstadbewoners en ondernemers blokkeren met vrachtwagens en bestelauto's de toe gang tot het gemeentehuis; zij willen een 'hellingbaan' tussen Mariënburgplein en 'Koningsplein'.
 • 15 De Valkhofvereniging en projectontwikkelaar ICE presenteren de architecten die een ontwerp voor de herbouw van het Valkhof zullen indienen. Het zijn het koppel J. Coenen (Nederland) & A. Galfetti (Zwitserland), G. Grassi (Italië) en het koppel E. Miralles (Spanje) & D. Fowler (Groot-Brittannië).
 • 16 Discotheek Old Cave koopt bij de gemeente 1000 uitrijkaartjes voor de parkeergarage aan de Eiermarkt. De kaartjes zullen gratis worden uitgedeeld aan de klanten van de discotheek.
 • 17 De vier Iraniërs in de Goede-Herder kerk beëindigen na 38 dagen hun hongerstaking, nadat de Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft toegezegd dat hun dossiers opnieuw zullen worden bekeken en ze de komende twee maanden niet het land zullen worden uitgezet.- Straattheater- en muziekdag in de binnenstad.
 • 20 Wethouder W. Hompe presenteert de Gezondheidsatlas 1996, die is samen gesteld door de gemeente en de GGD. Hierin zijn gegevens verzameld over de gezondheidstoestand van de bewoners van de Nijmeegse wijken.- In een kort geding vordert de gemeente ontruiming van het gekraakte lijkenhuisje op het Limos-terrein. Het daar gevestigde asielzoekerscentrum heeft het gebouwtje nodig voor het opbergen van tuingereedschap.
 • 21 De Knotsenburgse Academie voor Carnavalisten (KAC) viert te Wijchen het eerste 'Festival van de Leugen'.
 • 22 Tijdens een hoorzitting klagen bewoners van Bottendaal en Willemskwartier over de geluids- en stankoverlast die wordt veroorzaakt door de treinen die hier 's avonds en 's nachts worden opgesteld.
 • 23 In een uitzending van het tv-programma 'Van Gewest tot Gewest' wordt aandacht besteed aan de ondergrondse gangen die in Nijmegen zouden hebben bestaan.- In een geding dat dagblad De Gelderlander tegen de gemeente en de minister van Justitie heeft aangespannen, bepaalt de Arnhemse rechtbank dat de gemeente en de minister niet verplicht zijn met onmiddellijke ingang de 'vuil-gronddossiers' volledig openbaar te maken. De rechter vindt dat er eerst een uitspraak moet komen in de nog lopende bezwaarprocedure. De Gelderlander wil in de eigen woorden van de krant 'het complete dossier van het strafrechtelijk onderzoek ter beschikking hebben, omdat uit de geanonimiseerde versie niet de precieze gang van zaken rond de verwerking van vuile grond gehaald kan worden'.
 • 26 Opschudding in de Brederostraat, waar in een afgebrand schuurtje asbest blijkt te zijn verwerkt. Aanvankelijk meldt de brandweer dat er geen asbest vrij was gekomen, maar als enkele uren later mannen in maanpakken verschijnen, slaat de bewoners de schrik om het hart. De asbestverwijderaars blijken te zijn besteld door Woningstichting Nijmegen, die in tegenstelling tot de brandweer op de hoogte was van de aanwezigheid van asbest in haar woningen.
 • 27 Circa vijftig milieuactivisten van 'Groen Front!' bezetten de bouwput aan het Kelfkensbos uit protest tegen de bouw van de parkeergarage. De activisten laten zich adviseren door hun Engelse collega's van Earth First!, een organisatie die de aanlegkosten van autowegen omhoog wil drijven door het uitvoeren van bezettingsacties.
 • 28 Boekhandel De Slegte aan de Molenstraat is aan het verbouwen en verwijdert zijn boekenvoorraad op een ongebruikelijke wijze uit zijn winkel: via een stortkoker.
 • 29 De politie start een experiment met een avond- en nachtsurveillance door twee agenten te paard tijdens de koopavonden en de weekenden. Agenten en paarden maken deel uit van de Landelijke Politiedienst en komen daarom niet ten laste van het korps Zuid-Gelderland.
 • 30 De VW opent een 'cultuurbalie', die de toeristische aandacht nu eens niet wil vestigen op het natuur- maar op het cultuurschoon van het Rijk van Nijmegen.
 • 31 De Vereniging Milieudefensie maakt met witte verf een fietspad in de Ziekerstraat uit protest tegen het gemeentelijk voornemen de Zieker- en Molenstraat voor fietsverkeer af te sluiten. Drie leden van Milieudefensie worden door de politie aangehouden.

Juni

 • 1 Nadat de zender in november van de kabel was gehaald, keert RAI-Uno bijna onopgemerkt weer terug.
 • 2 Wethouder W. Hompe maakt bekend dat hij na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1998 niet in de Nijmeegse politiek zal terugkeren.- Naar aanleiding van de Nijmeegse vuil-grondaffaire verklaart minister van Justitie W. Sorgdrager in de Tweede Kamer dat zij een wetsvoorstel zal voorbereiden dat het mogelijk maakt overheidsorganen strafrechtelijk te vervolgen.
 • 5 Kinderen en hun ouders demonstreren in het stadhuis tegen het uitstel van het onderhoud van de kinderspeelplaatsen in de benedenstad.
 • 7 Milieudefensie, Fietsersbond ENFB, Fietsen op Zaterdag, Bewonersraad Binnenstad, Verkeers Aktie Groep Nijmegen, De Groenen, Jongeren Milieu Aktief, Studentenvakbond AKKU e.a. organiseren gezamenlijk een fietstocht tegen de plannen om fietsers uit de binnenstad te weren.
 • 7-8 Nationaal Concours Hippique in park Brakkenstein.
 • 8 Voor de tweede keer binnen korte tijd valt er een dodelijk slachtoffer bij een nachtelijke aanrijding op het kruispunt Groesbeekseweg-Postweg. Volgens deskundigen kan een rotonde de veiligheid sterk verhogen. Dit stuit bij de gemeente op geldgebrek, maar ook is er ter plaatse te weinig ruimte voor zo'n voorziening.
 • 11 In een vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling blijkt dat de bouwplannen voor Mariënburg 30 a 40 miljoen gulden hoger uitvallen dan was voorzien. Tot ontzetting van de raadsleden bevestigt wethouder Migo de verwachte tekorten.
 • 13 De politie ontruimt het gekraakte lijkenhuisje op het Limos-terrein.
 • 14 De kolengestookte EPON-centrale valt stil ten gevolge van een stoomexplosie, die bij de omwonenden veel paniek, maar verder gelukkig nauwelijks schade veroorzaakt.
 • 15 De komkommertijd is nog niet aangebroken, maar De Gelderlander weet reeds te melden dat de burgemeester van zijn racefiets is gevallen. Hij loopt kneuzingen en schaafwonden op, krijgt een tetanusprik, maar gaat 's maandags 'weer gewoon aan het werk'.
 • 16 Wegens een exploitatietekort dat opgelopen is tot 1,5 miljoen gulden, moet de manager van het Triavium naar een andere baan omzien. De gemeentelijke commissie Educatie en Welzijn heeft ernstige kritiek op het management en dringt aan op scherper toezicht door de gemeente als aandeelhouder.
 • 16-17 De gemeente organiseert hoorzittingen over de inrichting van acht hangplekken in Dukenburg en Lindenholt.
 • 20 Telekabel laat wethouder Janssen schriftelijk weten dat het bedrijf vast houdt aan de in mei doorgevoerde prijsverhoging, die volgens de wet houder in strijd is met de afspraken die zijn gemaakt toen de gemeente het kabelnet aan dit bedrijf verkocht.
 • 21 Wegens dealen, het bezit van drugs, of het gebruik van geweld houdt de politie tijdens een houseparty in het Triavium 29 personen aan. Omwonenden klagen massaal over geluidsoverlast. Burgemeester en Wethouders hadden ondanks het negatief advies van hun ambtenaren voor het feest vergunning verleend.- In Leeuwarden verslaat degradatiekandidaat NEC met 4-0 tegenstander SC Cambuur. De andere degradatiekandidaat Go Ahead verslaat weliswaar MVV met 5-1, maar heeft een slechter doelpuntensaldo, zodat NEC in de eredivisie mag blijven.
 • 23 Voor rekening van het casino, dat de voltooiing van een verbouwing viert, blijven drie attracties van de zomerkermis op de Waalkade een dag langer draaien.
 • 24 Tijdens de lunchpauze uiten gemeenteambtenaren op de Grote Markt hun ongenoegen over de vastgelopen Cao onderhandelingen. De brandweer komt met loeiende sirene, maar de vuilnismannen moeten van hun baas doorwerken.
 • 25 De commissie Educatie en Welzijn blijkt verdeeld over de wijze waarop in het Waalspronggebied basisscholen moeten worden gesticht. CDA en D66 willen dat samenwerkende schoolbesturen de nieuwe scholen stichten, waardoor ongewenste concurrentie tussen de besturen zoveel mogelijk wordt voorkomen, maar de PvdA en de oppositiepartijen zien niets in dit voorstel, omdat de confessionele scholen maar hun mening dan sterk zullen gaan overheersen.- Eerste steenlegging voor Museum Het Valkhof. De burgemeester begraaft een tijdcapsule en kinderen doen hetzelfde met een glazen kist waarin door hen gemaakte 'tijdsdocumenten' zijn gestopt. Zogenaamde 'audiodanseressen' uit Berlijn geven intussen een voorstelling in de bouwput.
 • 26 Nijmegen krijgt van staatssecretaris D. Tommel van Volkshuisvesting een extra subsidie van 2,4 miljoen gulden voor nieuwbouw in het Rode Dorp.
 • 27 Staatssecretaris A. Nuis van Cultuur verklaart in antwoord op schriftelijke vragen van de fractie van De Groenen in de Eerste Kamer dat 'monumenten zorg' wel degelijk een negatief sloopadvies voor het voormalige r.k. weeshuis heeft afgegeven. De werkgroep Hessenberg presenteert een alternatief plan voor dit terrein, waarbij het weeshuis kan worden behouden.- Het Nijmeegs Kamer Orkest concerteert in een regenachtig Valkhofpark.
 • 28 Start van de 57-ste Nachtmars.
 • 29 Feestelijke opening van het park De Wollewei, gelegen tussen de Dukenburgse wijken Malvert en Lankforst. De naam van het park is ontleend aan het boek van Godfried Bomans, Erik of het klein insectenboek.
 • 29 Midzomer Dweilorkestenfestival en braderie op en rond de Goffertboerderij.

Juli

 • 1 Op de jaarlijkse Dag van de Architectuur wint een team van ingenieursbureau Haskoning de prijs voor het beste ontwerp voor een bloemenkiosk met 'Flowertech', een kubus van glas en geperforeerd staal. 'Flowertech' zal na enige aanpassingen o.a. komen te staan in de te renoveren Bisschop Hamer straat en in de Van Schevichavenstraat.
 • 2 Onder veel gemor stemt de gemeenteraad in met het collegevoorstel om 27 miljoen gulden extra uit te trekken voor het Mariënburgproject. Met het bouwplan 'Flash Gordon' heeft de raad minder moeite, ook al betekent dit sloop van het weeshuis aan de Hessenberg. Als pleister op de wonde voor de tegenstanders worden miljoenen beloofd voor de restauratieplannen rond de Papengas.
 • 4 Ze zijn nog niet klaar, maar de krant meldt vast dat het museum De Stratemakerstoren van de jubilerende Nijmeegsche Ijzergieterij BV aan de Lindenhoutseweg een origineel geschenk tegoed heeft: twee replica's van zestiende-eeuwse kanonnen, die door het vijftigjarige bedrijf zelf worden gegoten.
 • 8 Publex wil van zijn mupi's (reclamekasten) geen Januskoppen maken en weigert een anti-rookaffiche van de GGD op te hangen, terwijl er aan de andere kant een reclameposter voor sigaretten hangt. De GGD moet daarom een week wachten met zijn campagne.
 • 9 Tijdens een spoeddebat over de nijpende tekorten van het Triavium stelt de raad vier miljoen gulden voor een doorstart ter beschikking. Men wil proberen overnamekandidaten te vinden.- Nog meer slecht financieel nieuws. De gemeente heeft voor de Hoge Raad in het belastingconflict met EPON aan het kortste eind getrokken. Dit scheelt de stad ruim 43 miljoen gulden Daarvan waren al 20 miljoen uitgegeven.
 • 12-18 Ondanks het slechte weer, veel regen, komen ook dit jaar de bezoekers weer in groten getale naar de Zomerfeesten, georganiseerd door de VW en haar evenementenorganisator Gerard van Groningen. De Valkhofaffaire trekt op donderdagavond met het optreden van De Sjonnies zelfs zoveel muziekliefhebbers dat het park veiligheidshalve afgesloten moet worden. Als eerste in Nederland voert de gemeente voor een evenement een milieuzorgsysteem in: er worden allerlei maatregelen genomen om aan de milieueisen te voldoen. Ook een ander soort 'vervuiling' wordt bestreden: fietsen mogen in de binnenstad niet buiten een betaalde stalling neergezet worden.
 • 13 Een heteluchtballon maakt midden op de Hatertseweg tussen het avondlijk autoverkeer een geslaagde noodlanding.
 • 15-18 De 81-ste Vierdaagse. Het is even zoeken bij de inschrijving, want vanwege de bouwactiviteiten van de ING-bank achter De Vereeniging is het Vierdaagsecentrum dit jaar volledig anders ingericht. Er hebben zich 38.582 wandelaars uit 54 landen ingeschreven, van wie er 32.757 op vrijdag de finish halen. De Zweedse militairen lopen dit jaar al voor de dertigste maal mee en de Duitse soldaten voor de veertigste keer. Eindelijk mogen ook rolstoelgebruikers (10) officieel deelnemen, maar het felbegeerde Vierdaagsekruis krijgen ze niet. Een primeur tijdens de intocht is de ambulancemotor. Deze is in de drukte veel sneller ter plaatse dan een auto.
 • 21 Officieuze opening van De Refter, het nieuwe universitaire restaurant op de campus naast het Erasmusgebouw. Het telt 1200 zitplaatsen. Op 29 augustus vindt feestelijk de officiële opening plaats. De Stichting Oude Stad treedt naar buiten met haar restauratieplannen voor een aantal oude panden aan de Hezelstraat en de Papengas.
 • 23 Chaos en verwarring als gevolg van de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van het Stationsplein. Passagiers zoeken wanhopig naar de juiste bus, nu de bushokjes en borden weggehaald zijn.
 • 29 De belangstelling voor de Internationale Fietsvierdaagse blijft maar dalen. Vandaag starten er 4028 deelnemers, bijna 300 minder dan verleden jaar. Ook is de Vierdaagse dit jaar een stuk minder internationaal: vanwege de heersende varkenspest mag de fietserskaravaan niet door het Rijkswald. Van de deelnemers halen er op vrijdag 3765 de finish.
 • 31 Het heeft een jaar touwtrekken tussen gemeente en reder gekost en de rechter is eraan te pas moeten komen, maar vandaag vertrekt de Global Bay, het schip waarop tot het voorjaar van 1996 asielzoekers verbleven, uit de Waalhaven.

Augustus

 • 3 NEC houdt een open dag in het Goffertstadion. Een van de vele activiteiten is een wedstrijd om de mooiste NEC-tatoeage.
 • 4 Het almaar groeiende Stedelijk Gymnasium krijgt er een derde dependance bij, ditmaal in het gebouw van de opgeheven MBO-opleiding Mode en Kleding (de Nijmeegse Modevakschool) aan het Julianaplein.
 • 7 Het culinair festijn 'Waalkade a la Carte' gaat voor de vierde maal van start. Vijftien bedrijven doen mee.
 • 9 De krant meldt een bijzondere aanwinst voor de Commanderie. Het gaat om een exemplaar van de stadskroniek van Johan in de Betouw, waarin de historische vondsten sedert de zeventiende eeuw staan beschreven. Het bijzondere ervan is dat dit boek geïllustreerd is.
 • 15 Reinoud van Assendelft de Coningh, enige jaren geleden adjunct-directeur van Schouwburg en Vereeniging, is terug van weggeweest: hij wordt de nieuwe directeur van het Triavium.
 • 16 William Peters, in 1970 als 150.000-ste inwoner van Nijmegen geboren, trouwt met Brenda Timmer.
 • 20 Uit een mobiliteitsonderzoek van de gemeente blijkt dat vooral door de week steeds minder mensen naar het centrum komen. Oorzaak is de moeilijke bereikbaarheid o.a. als gevolg van de afsluiting met de road-barriers. De omzetten van de winkels in de binnenstad dalen dan ook.
 • 21 Groen licht voor de heroprichting van het Quack-monument (officieel: de Marie Adolffontein). Burgemeester en Wethouders stemmen in met de plannen van de werkgroep die ijvert voor de herplaatsing van het in 1957 verwijderde monument.- Start van het project Beeldende Kunst in de Etalage. In de binnenstad hebben 26 Gelderse beeldende kunstenaars winkeletalages ingericht die tot en met 14 september bewonderd kunnen worden.
 • 22 Overlijden van prof.dr. S.J. Nijdam, emeritus-hoogleraar psychiatrie aan de KUN, die grote bekendheid verkreeg als geneesheer van Prins Claus.- Heropening van Sportfondsenbad Oost na een ingrijpende interne verbouwing.
 • 23 In de komende jaren wordt het stadscentrum radicaal vernieuwd. Graaf- en bouwwerkzaamheden zullen veel hinder veroorzaken in de binnenstad. Vandaar dat de gemeente vandaag met een campagne van start gaat om burgers en bezoekers van de stad voor te lichten. 'Nijmegen wordt zó mooi!' is de leus van de campagne.
 • 25 Ontruiming van het fietsenvak op het Stationsplein. De reizigers kunnen tot de nieuwe ondergrondse stalling voor het station klaar is, hun fietsen kwijt op de Van Schaeck Mathonsingel.- Ook de Broerstraat deelt in de vernieuwing van het stadscentrum. Nadat al eerder allerlei obstakels zoals reclameborden en kleding- en schoenenrekken waren verwijderd, wordt vandaag begonnen met de herbestrating met frisse rode klinkers en natuursteen en met een gietijzeren goot in het midden. De bedoeling is dat hierna ook andere winkelstraten deze nieuwe bestrating krijgen.
 • 27 Terrasbezoekers op de Waalkade kunnen genieten van een onverwacht schouwspel: een tanker neemt de bocht verkeerd en komt vast te zitten tussen de kribben bij de spoorbrug.
 • 29 Zuster Petra Kraan, de laatste religieuze die als verpleegster in het Canisius-Wilhelminaziekenhuis werkzaam was, neemt afscheid na dertig jaar verplegen.
 • 31 Niet iedere Nijmegenaar zal het weten, maar tussen de Sint-Annastraat en de Javastraat ligt een heus bosje. Dit Java- of Vogelbosje was nogal verwaarloosd geraakt, maar buurt en gemeente hebben het weer prachtig hersteld. Reden om het feestelijk te 'heropenen'.

September

 • 1 Het bestuur van DBK maakt bekend dat de voetbalvereniging zal worden opgeheven. De blauw-witten krijgen geen eerste elftal meer op de been. De sportvelden aan de Rivierstraat zullen een andere bestemming krijgen.- Start van een groot nieuwbouwprogramma van het Sint-Radboudziekenhuis en de medische faculteit van de KUN.
 • 3 Enkele dagen nadat hij in de aula van de KUN zijn film 'Liefde voor een Keizerstad' heeft gepresenteerd, overlijdt de immer enthousiaste Nijmegenpromotor Henk Budel op 64-jarige leeftijd. Hij zette zich onder meer in voor de verlichting van stedelijke monumenten en was organisator van het Weens Galabal in De Vereeniging.
 • 4 De commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer is op werkbezoek in Nijmegen. Bekeken wordt hoe de gemeente een bedrag van 15 miljoen gulden dat bestemd was voor de wijkaanpak heeft besteed. De wijk Gildekamp en de Waalkade worden bezocht.- In Zwanenveld wordt de vernieuwde parkeergarage van het winkelcentrum feestelijk geopend. Er werd zes miljoen gulden uitgegeven om de garage aantrekkelijker en veiliger te maken.
 • 5 De kantonrechter beslist dat woningvereniging Kolping de liften van bepaalde flats in Neerbosch-Oost niet hoeft te vergroten. Flatbewoners had den daarom gevraagd, omdat de liften sinds een recente renovatie van de flats te klein zijn geworden voor het vervoer van brancards. Later deze maand komt de GGD met de oplossing: er komen aangepaste brancards.
 • 7 Het Vrij-Uit Festival is ditmaal een zeer bescheiden gebeuren. Festivaldirecteur Henk van de Zand wijt de duidelijke teruggang van deze jaarlijks presentatie van het Nijmeegse cultuurleven aan geldgebrek en aan de toenemende concurrentie van andere steden.
 • 10 De gemeente legt aan de NS een dwangsom van tienduizend gulden per dag op wegens geluidsoverlast op het spooremplacement bij de Tollensstraat. Het probleem wordt onder meer veroorzaakt door de stalling op het Nijmeegse emplacement van twintig extra treinstellen waarvoor in Arnhem tijdelijk geen plaats is.
 • 11 Senioren Informatiebeurs in het Triavium.
 • 13 Elfde Open Monumentendag, met als thema: schoolgebouwen. De begeleidende publicatie is ditmaal gewijd aan het glas-in-loodraam.
 • 14 Een ambtenaar van de gemeente Nijmegen die vorig jaar door Justitie werd beschuldigd van een te innige relatie met een grond- en wegenbouwbedrijf en van het vervalsen van bodemverklaringen, maar wiens zaak uiteindelijk is geseponeerd, ontvangt van Justitie een vergoeding van tienduizend gulden.
 • 15 Aan de Sint-Jacobslaan wordt begonnen met de sloop van de Sint-Franciscuskerk. De kerk is voor de parochie te duur in het onderhoud geworden en moet wijken voor veertien woningen.
 • 16 De man die op 24 januari in dronken schap twee Nijmeegse politici in café De Tempelier neerschoot, wordt veroordeeld tot zeven jaar cel.- Aan de Van Rosenburgweg bij het Triavium wordt een klimhal geopend. Liefhebbers kunnen er de klimsport beoefenen op een 21 meter hoge wand.
 • 18 Burgemeester en Wethouders verklaren bezwaren van omwonenden tegen de komst van spiritueel centrum Oibibio naar het voormalige klooster Albertinum ongegrond.
 • 21 Start van het nieuwe schaatsseizoen in het Triavium. Om de financiële situatie van de ijsbaan te verbeteren, zijn er talrijke maatregelen genomen, zoals de introductie van fritesverkoop, van eet- en schaatsarrangementen en van seizoenkaarten. Deze week traint ook de nationale schaatskernploeg op de ijsbaan.
 • 22 Vandaag wordt bekend dat het D66-raadslid S. Hodzelmans wegens verhuizing de gemeenteraad gaat verlaten. Daarmee verliest deze fractie voor de vierde maal in deze raadsperiode een lid. Zij opereert momenteel ook al onder haar vierde voorzitter.
 • 24 Tot veler verrassing stemt de gemeenteraad in meerderheid voor een verhoging van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan gehandicapten van 2000 naar 2275 gulden. Eerder had de commissie van Sociale Zaken deze verhoging te duur bevonden.
 • 25 Drs. E.F.M. Boshouwers luidt namens de Valkhofvereniging de noodklok over het toegenomen vandalisme waaronder de Sint-Nicolaaskapel en het hele Valkhofgebied te lijden hebben.- Het onderzoeksinstituut TNO adviseert in een vandaag verschenen rapport de vliegasfabriek Vasim aan het Maas-Waalkanaal te overkappen.
 • 26 Een brand legt het voormalige Aloysiusgebouw achter de kerk aan de Groenestraat in de as. Er was al besloten tot afbraak van het gebouw, dat vorig jaar nog door zwervers werd gekraakt, maar de sloop wordt nu veel duurder.
 • 27 Milieudefensie organiseert de Dag voor een Leefbare Binnenstad. Op diverse plaatsen worden acties tegen stadsvernieuwingsprojecten gevoerd en het verkeer wordt geblokkeerd.- NEC-supporters belagen in Venray een bus met Vitesse-aanhangers. De Nijmeegse korpsbeheerder burgemeester E. d'Hondt geeft naar aanleiding van dit incident toe dat de politie een groep van 100 a 150 supporters niet in de hand heeft.- Vandalen laten een auto de Onze-Lieve-Vrouwentrappen afdenderen.
 • 28 Het kleurrijke spektakel Colourful Circus trekt dit weekend zo'n 3000 bezoekers en kan 15.000 gulden over maken naar een kleuterschooltje in de Nijmeegse zusterstad Masaya.
 • 29 Vanaf vandaag tot 21 december mogen taxi's gebruik maken van de busbaan over de Hatertse brug. Het gaat om een experiment.
 • 30 Burgemeester E. d'Hondt maakt bekend dat vijf begeleiders van Nijmeegse stadswachten uit het politie korps Gelderland-Zuid zullen worden ontslagen. De vijf zouden zich jegens de stadswachten schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik, intimidatie, vernedering en handtastelijkheden.- Het college van Burgemeester en Wethouders besluit tot een reorganisatie van het gemeentelijk ambtelijk apparaat. Het uit 1985 daterende 'concern-dienstenmodel' gaat op de helling: het aan tal diensten wordt verkleind van acht naar vijf en er komen speciale directies voor beleid dat meer diensten aangaat. Als alles meezit, wordt de reorganisatie per 1 januari 1999 voltooid.

Oktober

 • 1 Even lijkt het vandaag tot een confrontatie te komen tussen krakers in het voormalige spoorwegmuseum aan de Graafseweg en de politie. Maar de politie blijft op afstand en in het holst van de nacht verlaten de krakers heimelijk het pand.
 • 2 Congres in het Triavium over mensen die extreme maatschappelijke overlast veroorzaken, georganiseerd door de voor deze groep in het leven geroepen overleggroep De Bonte Hond. Het gaat in Nijmegen om zo'n 150 psychiatrisch zieke en verslaafde personen, die jaarlijks voor ongeveer drie miljoen gulden schade veroorzaken en op wie politie en hulpverlenende instanties nauwelijks vat weten te krijgen.- Een schriftelijke stemming over de nieuwe kandidatenlijst van D66 blijkt tot een omwenteling binnen de partij te hebben geleid: oude coryfeeën als wethouder H. Janssen en raadslid B. van Hees eindigen laag, de relatief onbekende Lentenaar R. Ulijn hoog, namelijk op de tweede plaats, pal achter fractievoorzitter F. Pingen.
 • 4 Voor het eerst sinds 1936 vaart er weer een veer tussen Nijmegen en Lent. Veerman Jan Lemmens zet de komende tijd elke zaterdag voetgangers en fietsers over. Het gaat om een experiment op initiatief van de Stichting Oude Stad (SOS), die de Lange Hezelstraat en omgeving een nieuwe impuls wil geven.- Najaarskermis. Aan de kermis wordt in het informatiecentrum Open Huis een expositie gewijd. De vraag of de kermis inderdaad 725 jaar oud is, zoals de organisatoren veronderstellen, wordt overigens onderwerp van discussie.
 • 6 Delegaties uit Nijmegen en Masaya tekenen een contract over de financiering van Nicaraguaanse huizen met geld uit het Waalspronggebied. Elke vierkante meter die hier wordt bebouwd, levert 50 cent voor Masaya op, zo is de bedoeling. De totale opbrengst van de actie wordt geschat op ruim een miljoen gulden, en daarvoor kunnen in Masaya 600 huizen worden gebouwd.
 • 9 De Euregio-raad, die wordt voorgezeten door de Nijmeegse burgemeester E. d'Hondt, besluit dat de secretaris van de Euregio Rhein Waal moet vertrekken. Hem worden onder meer onterechte declaraties en geldverkwisting verweten.- Het bedrijf Smit-Sinus zegt de 69 werknemers van de divisie industriële ovens ontslag aan. Later wordt de divisie overgenomen door Gemco, een bedrijf in Mill.
 • 11 Vertrek van een zware Nijmeegse delegatie (burgemeester, drie wethouders en vijftien raadsleden) naar Pskov bij gelegenheid van het tienjarig bestaan van de onderlinge stedenband.- Nacht van de Wansmaak in het filmtheater Scala. Er wordt een bloemlezing van slechte films getoond, variërend van de Hulk tot Tiroler seksfilms.
 • 16 Uit een pot van 125 miljoen gulden extra rijkssubsidie voor de economische versterking van achterstandswijken in steden kent staatssecretaris J. Kohnstamm 665.000 gulden aan Nijmegen toe. De gemeente wil dit geld besteden aan de nieuwbouw van winkelcentra aan de Willemsweg en de Groenestraat.
 • 17 Chemisch afval in een perscontainer van het Nijmeegs centraal afvaldepot leidt tot een gifwolk, die vier medewerkers ademhalingsproblemen bezorgt.
 • 19 De maandelijkse openbare discussie 'Stadscafé' vindt ditmaal plaats op een oude zolder aan de Lange Hezelstraat. De aanleiding vormt een discussie tussen wethouder W. Hompe en W. Alferink van de Stichting Oude Stad over het gemeentelijk beheer van dit historisch waardevolle deel van de stad.
 • 20 Start van een ingrijpende verbouwing van het Nijmeegse stationsplein. Er zal een ondergrondse fietsenstalling worden aangelegd die plaats moet bieden aan 3500 fietsen.
 • 22 Commotie in de gemeenteraad over de gratis seizoenkaarten die Triavium aan de Nijmeegse raadsleden heeft toegestuurd. De fractie van GroenLinks knipt de kaarten demonstratief aan stukken, en ook de fracties van SP en Groenen winden zich op over dit in hun ogen ongepaste cadeau. CDA-fractievoorzitter J. Tetteroo pleit in de raad als eerste Nijmeegse politicus voor sloop van weinig geliefde flats in Dukenburg teneinde de groeiende leegstand van huurwoningen in Dukenburg en Lindenholt tegen te gaan. De flats zouden kunnen worden vervangen door koopwoningen.
 • 24 De winnaar van de prestigieuze Boy-Edgarprijs is dit jaar de uit Nijmegen afkomstige jazzcomponist en -pianist Michiel Braam.
 • 27 Nijmeegse Informatiedag in het Witte Huis aan de Pastoor van de Laakstraat te Lent. De inwoners van Lent die vanaf 1 januari komend jaar bij de gemeente Nijmegen zullen horen, kunnen hier te weten komen welke concrete veranderingen dit met zich meebrengt.
 • 28 Er zijn in Nijmegen de komende tijd honderd zogenaamde Melkertbanen te vergeven: banen voor werklozen die worden betaald door het ministerie van Sociale Zaken. Op een door de gemeentelijke Sociale Dienst en het Arbeidsbureau georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst in het Kolpinghuis komen ruim tweehonderd geïnteresseerden af.
 • 30 Tijdens een hoorzitting van Gedeputeerde Staten in het Nijmeegse stadhuis krijgen 119 tegenstanders van het project Flash Gordon de gelegenheid hun bezwaren toe te lichten.

November

 • 1 Jan Jacobs sluit zijn drogisterijen in de Prof. Molkenboerstraat, de Steenbokstraat, winkelcentrum Weezenhof en winkelcentrum Molenpoort. De zaken worden door het Ahold-concern overgenomen en zullen als Etos-filialen voortbestaan. Alleen het lot van de zaak aan de Prof. Molkenboerstraat is nog onzeker.
 • 3 Het college van Burgemeester en Wethouders denkt na over het afstoten van 'onrendabele' historische gebouwen zoals de Waag en Belvédère. Wethouder J. Thielen merkt hierbij op dat geld alleen niet gelukkig maakt.
 • 4 Presentatie van een nieuw plan voor het terrein van de Limos-kazerne aan de Groesbeekseweg dat gebaseerd is op ideeën van de rijksdienst Domeinen en dat meer groen wil handhaven dan oorspronkelijk de bedoeling was.
 • 11 Er wordt gewerkt aan de sociale voorzieningen in het gebied van de Waalsprong. Het ligt in de bedoeling in de eerste schoolgebouwen die gereed komen aanvankelijk ook instellingen op cultureel en sociaal terrein onder te brengen, die bij toename van het aantal leerlingen elders gehuisvest zullen worden.
 • 12 Een eerste verkenning laat zien dat de exploitatie van de in 1991 opgeheven treinverbinding Nijmegen-Kleef voor ca. 80% kostendekkend zal zijn. De gemeente Groesbeek is fel tegen wegens de nadelen voor het dorpscentrum.
 • 13 De plannen tot het doortrekken van de rijksweg A73 naar de noordelijke zijde van de Waal leiden tot discussie en protesten. Een tunnel onder de Waal lijkt een onbetaalbaar ideaal. De Vereniging Milieudefensie voert tot 10 december actie tegen de plannen.
 • 14 Demonstratie van bewoners uit Nijmegen-West bij de vliegasfabriek Vasim tegen de ontoereikende veiligheidsmaatregelen.
 • 16 De Zevenheuvelenloop vindt voor het laatst in de maand november plaats. Het aantal deelnemers bedraagt 11.700, ruim 3000 meer dan vorig jaar. Met ingang van 1998 zal het evenement in mei worden gehouden.
 • 17 Op het zeventiende Internationale Limescongres in Roemenië uiten archeologen uit vele delen van de wereld hun verontrusting over de bouwplannen op het Valkhof en de bedreiging van dit uitzonderlijke monument.
 • 18 De gemeenteraad aanvaardt een motie van de WD die inhoudt dat de Sociale Dienst strenger moet optreden tegen bijstandsgerechtigden die zonder goede reden een opleiding of baan weigeren.
 • 19 Voor de eerste huizen die in de Waalsprong in de verkoop gaan, bestaat grote belangstelling. Voor 88 huizen zijn er 400 gegadigden. Vooral de centrale ligging van de wijk Visveldoost trekt de aandacht.
 • 22 Een autodief wordt bij het winkelcentrum Malvert op heterdaad betrapt, waarna de politie de achtervolging inzet. Na een wilde rit dwars door de stad ramt de dief op de Postweg twee volgauto's van een begrafenisstoet, kan de lijkwagen maar net ontwijken en komt tegen een lantaarnpaal tot stilstand.
 • 25 Het college van Burgemeester en Wethouders wil de huisvesting van asielzoekers verbeteren door een aantal van hen in huurwoningen onder te brengen.
 • 26 De gemeente Nijmegen kondigt een onderzoek aan naar de invloed van het hoger onderwijs op de economie van de stad. Het onderzoek moet voor het eind van het jaar klaar zijn.
 • 27 De rechter verbiedt een pianobeurs in het schaatspaleis Triavium, omdat deze strijdig is met het bestemmingsplan.

December

 • 1 De woningcorporaties in Nijmegen en omgeving starten met de uitgave van Entree, een gezamenlijk tweewekelijks blad waarin alle leegkomende huurwoningen zullen worden gepresenteerd.- Ongeveer 6000 Nijmegenaren blijken aanspraak te kunnen maken op de 'snip van Hompe', een uitkering van ƒ 100,- waartoe de gemeenteraad in juni had besloten. De commissie Sociale Zaken houdt vandaag vast aan dit besluit ondanks gerezen bezwaren van de zijde van Burgemeester en Wethouders.
 • 2 De busmaatschappijen Novio en Hermes bieden in deze feestmaand van zes tot half tien 's avonds gratis vervoer aan passagiers die gebruik willen maken van de koopavonden. Vooral de buslijnen vanuit Groesbeek, Dukenburg en Beuningen zijn merkbaar drukker.
 • 8 Uit het onderzoeksrapport Criminaliteit in Nijmegen blijkt dat er in de stad jaarlijks zo'n 20.000 delicten worden gepleegd, vooral in de categorieën fietsendiefstal, autokraken, woning inbraken en mishandeling. Uit het onderzoek blijkt verder dat, vergeleken met Haarlem en Enschede - steden met een vergelijkbaar inwoneraantal - Nijmegen een relatief onveilige stad is.
 • 9 De Valkhofvereniging presenteert het plan van het architectenduo Miralles-Fowler voor het Valkhofgebied. Van de voormalige burcht zouden alleen de donjon en de 'vicariswoning' terug moeten keren. Alle andere toebedachte functies, zoals hotel- en congresvoorzieningen, zouden een plaats buiten de toenmalige burchtmuren moeten krijgen. Met de uitvoering van dit plan van de Spanjaard en de Brit is een bedrag van rond de 80 miljoen gulden gemoeid.
 • 12 Burgemeester en Wethouders houden vast aan de sanering van het kioskenbestand. Van de huidige 11 moeten er 3 verdwijnen, 5 verkassen er naar een ander plekje, en alle kiosken of keetjes moeten een hypermodern jasje van glas en staal aan.
 • 17 De borden en folders waarmee Nijmegen de binnenstad aanprijst onder de titel 'Nijmegen wordt zó mooi' zijn geen vormen van misleidende reclame. Aldus oordeelt de landelijke Reclame Code Commissie over een klacht die vanuit een milieu-actiewinkel is ingediend.
 • 18 Geïnspireerd door het Europees Parlement in Straatsburg is de burgemeester op zoek naar een terugtelklok die ingesteld wordt bij het ingaan van de aangevraagde spreektijd van een raadslid en aangeeft hoeveel van de aangevraagde tijd gebruikt is. Op deze wijze probeert de raadsvoorzitter paal en perk te stellen aan de breedsprakigheid van de gemeenteraadsleden.
 • 20 Burgemeester en Wethouders passen voor de eerste keer de Wet Voorkeursrecht Gemeenten toe in Nijmegen. Zij doen dit om grondspeculatie in de omgeving van de Weurtseweg, Lijnbaanstraat en Waalbandijk tegen te gaan. De stad heeft al jarenlang plannen om daar nieuwe kantoren, showrooms en flatjes te bouwen met uitzicht op de Waalhaven. Eigenaren van percelen kunnen volgens deze wet hun bezit nu alleen nog aan de gemeente verkopen.
 • 22 Vooral geldgebrek heeft ertoe geleid dat er dit jaar in de Nijmeegse binnenstad maar bitter weinig kerstsfeer heerst, en dat terwijl de stichting 'Nijmegen Wintercity' had willen wedijveren met de kerstmarkt in Düsseldorf. De verantwoordelijken bij de zojuist genoemde stichting, bij de VW en bij de Vereniging Binnenstad Ondernemers schamen zich en beloven beterschap voor het volgend jaar.- Afscheidsreceptie van Herman de Heiden bij het gemeentearchief.
 • 30 Willem Alferink, voorzitter van de Stichting Oude Stad, ontvangt knielend op de Blauwe Steen het blauwe steentje, dat dit jaar voor de vijftiende keer wordt uitgereikt door de Vereniging Binnenstad Ondernemers.- Vandaag worden de statuten van de nieuwe 'Vereniging Vrienden van Museum Het Valkhof vastgesteld. Daarin gaan de ongeveer 1000 supporters van de Commanderie en de ruim 500 vrienden van Museum Kam samen. Het lidmaatschap van de Vereniging kost ƒ 30,- per jaar, waarvoor o.a. lezingen, excursies en publicaties in de reeks Museumstukken geboden worden. De vereniging gaat in 1998 ook de museumwinkel 'bemensen', waar boeken, posters, catalogi en replica's verkocht worden.

Jaaroverzicht

NUMAGA JAARKRONIEKEN
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011