Kroniek 1998

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

'Kroniek van Nijmegen over 1998', in: Jaarboek Numaga XLVI (1999), p. 171-201. (n.b. samengesteld door de redactie en E. van der Zande. Eindredactie J. Kuys en B. Thissen)


Januari

 • 1 Nijmegen heeft 150.493 inwoners, 3489 meer dan vorig jaar. De stijging is grotendeels te danken aan de annexatie van Lent.Het dorp Lent maakt de sprong van Elst naar Nijmegen. In zaal De Spil te Lent vindt een receptie plaats waar de gemeente Elst afscheid neemt van 'het lief dorpje in het groen' en de Nijmeegse burgemeester de nieuwe Nijmegenaren welkom heet met de oproep niet om te zien in wrok over de annexatie. De Lentse bakker Eric Stevers bakt voor de gelegenheid Pleskens, koekjes volgens traditioneel recept.- Rustige jaarwisseling: kunstvitrine van Petra Hartman aan de Waalkade wordt vernield, in Chinees Restaurant Kota Radja wordt brand gesticht en een 25-jarige Nijmegenaar wordt door drie mannen in elkaar geslagen.
 • 4 Nieuwjaars champagne-concert van het Nijmeegs Mannenkoor, met medewerking van het Nimweegs Soaptheater. Vanuit het Soaptheater klinkt het dat de stad 'cultureel doodmoe' is.- De Nijmeegse toneelgroep Adhoc krijgt erkenning in de vorm van een landelijke subsidie van 95.000,-.
 • 5 Acht gezinnen melden zich op het stadhuis om hun kind een andere achternaam te geven. Met ingang van 1 januari is dat mogelijk.
 • 7 Initiatief van een tiental Nijmeegse horeca-ondernemers om de toenemende agressie in het stadscentrum te bestrijden door permanente videobewaking. Het plan om de beelden van lastige klanten ook nog uit te wisselen stuit op bezwaren van de Registratiekamer.- C. Alewijnse, voorzitter van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, krijgt bij zijn afscheid van de burgemeester de Zilveren Brugspeld uitgereikt wegens zijn verdiensten bij het overbruggen' van tegenstellingen.
 • 9 Nijmeegse en Gelderse milieugroepen proberen op grond van nieuwe feiten bij de rechtbank in Arnhem alsnog vervolging van de gemeente Nijmegen vanwege de vuil-grondaffaire af te dwingen.
 • 11 Nijmegenaar Sander Rinzema wint in Deventer het Open Overijsselse Kampioenschap Stratego.
 • 13 Het vervoersverbod van varkens rond Nijmegen wordt na enkele dagen al opgeheven, omdat het bedrijf dat verdacht werd van de varkenspest ten onrechte beschuldigd bleek.
 • 16 Het eerste Nijmeegse homohuwelijk: Truus Tonen en Ingrid van Duren worden in de Goffertboerderij door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de echt verbonden. In De Roos in de Pepergas gaat het Nijmeegs Vertelfestival van start met de voorstelling 'De Oude Stad'.
 • 17 Laatste tochtje van de veerpont De Heen en Weer, die sinds enige maanden dankzij de Stichting Oude Stad Lent en Nijmegen verbond.- De atleet Marko Koers wordt tijdens het negende Nijmeegse Sportgala uitgeroepen tot Nijmegens beste sporter van 1997.
 • 19 Minister Margreet de Boer van Volkshuisvesting plaatst met een druk op de knop de eerste paal van de nieuwbouw in de Waalsprong (Visveld-Oost).- Op klaarlichte dag wordt het offerblok uit de kerk aan de Molenstraat gestolen. Het wordt op 22 januari leeg teruggevonden in het Kronenburgerpark.
 • 21 Een bijna honderd jaar oude trompetboom in het Kronenburgerpark wordt gerooid nadat hij door een aantal stormen vervaarlijk scheef was gaan staan.
 • 23 De burgemeester opent in Aldenhof de Dukenburgse vestiging van De Lindenberg met het zingen van het levenslied 't Broekie van Jantje .
 • 24 Wethouder A.F. Buitenhuis opent een wijkpost in Hatert, waar bewoners gemeentelijke en andere informatie kunnen krijgen.- De Blauwe Schuit, de oudste carnavalsvereniging van Nijmegen, viert het vijftigjarig jubileum met de nieuwe erekanselier Willibrord Frequin.
 • 28 GroenLinks wil excuses van de burgemeester, omdat deze raadslid Th. Lucassen als 'dikke l..' zou hebben getypeerd. Excuses worden geweigerd; de burgemeester herinnert zich dat hij wel iets in het Russisch gezegd heeft.
 • 29 Hard rijden bij dichte mist zorgt even na negen uur in de ochtend op de A 73 bij Nijmegen voor een serie kettingbotsingen: er vallen 22 gewonden, van wie drie ernstig; 68 auto's zijn beschadigd.- Het bedrijf voor sinterprodukten VASIM besluit een slepend conflict met buurtbewoners en milieugroepen door aan te kondigen dat het gehele bedrijf overkapt zal worden. Het zijn volgens het bedrijf echter bedrijfseconomische redenen die de doorslag hebben gegeven.
 • 30 De Burgemeester-Daleslezing wordt gehouden door de burgemeester. Onderwerp van de voordracht is de multiculturaliteit in de samenleving. Tevens wordt de Ien-Dalesprijs uitgereikt aan de organisatoren van Circus Colourful City.

Februari

 • 1 De manifestatie Waalstad Wereldstad, die de Nijmegenaren wil laten zien wat milieu en duurzaamheid betekenen, gaat moeizaam van start: slechts zeer weinigen weten de weg naar de manifestatie te vinden.
 • 2 Deze winter is er weinig natuurijs, maar op de Oude Waal kan nu voorzichtig geschaatst worden.
 • 3 Gedeputeerde Staten keuren het bestemmingsplan voor het gebied aan de Hessenberg goed, waarmee de prestigieuze plannen voor het nieuwbouwcomplex Flash Gordon het lijken te winnen van het monumentale Weeshuis en de Titus-Brandsmakapel.
 • 4 Huis-aan-huisblad De Brug gaat in drie edities verschijnen, waarvan er een de editie Nijmegen-stad is.- Debat tussen vertegenwoordigers van de gemeente en bewoners van de nieuwe wijk Grootstal over de inrichting van hun buurt en dan met name over fruitbomen en parkeerplaatsen.
 • 5 Plotseling overlijden van onderwijzer, ex-gemeenteraadslid en sportbestuurder Pieter Posma (48).
 • 9 In Concertgebouw De Vereeniging overlijdt een 79-jarige vrouw na afloop van een concert van de populaire volkszanger Frans Bauer. De vrouw had de zanger even daarvoor ontmoet.
 • 12 Vanaf kwart over acht 's ochtends en dat ongeveer een uur lang loeit in de stad per ongeluk het luchtalarm. Uit de vele telefoontjes met brandweer en politie blijkt dat velen geërgerd en weinigen gealarmeerd zijn.
 • 14 Nijmeegse stadsbussen worden op initiatief van Verkeerswethouder H.Janssen gesierd met gedichten en dichtregels van 27 bekende en minder bekende dichters.- Met een bridgedrive in Wijkcentrum Dukenburg zet bridgevereniging Tot Ons Plezier (T.O.P.)het vijftigjarig jubileum bijzondere luister bij.
 • 15 Nijmeegse Hengelaars Vereniging De Voorn bestaat 75 jaar, maar waar de gemeente Ubbergen twee wethouders afvaardigt om de felicitaties over te brengen, schittert de gemeente Nijmegen door afwezigheid. De teleurstelling van het bestuur van De Voorn wordt in de pers gevolgd door verbazing van gemeentelijke zijde: de uitnodiging is 'niet aangekomen' of 'zoekgeraakt'.
 • 16 Gas Systems, een gezonde dochter van het failliete bedrijf Smit Sinus, wordt verkocht aan Kroymans Beheer B.V. te Hilversum.- De erotische massagesalon aan de Voorstadslaan mag blijven rekenen op de steun van de gemeente, ondanks bezwaren van buurtbewoners en een recente juridische uitspraak. In Maastricht kreeg het stadsbestuur gelijk toen het weigerde aan dergelijke massagesalons vergunningen te verlenen.
 • 17 Het college van B & W stelt mankracht van het gemeentearchief en 600.00 gulden ter beschikking om de plannen voor een nieuwe stadsgeschiedenis te realiseren. De presentatie van het tweedelige 'standaardwerk van nationale allure' staat genoteerd voor 2004.
 • 19 Staking van tweehonderd banenpoolers en achthonderd docenten uit Nijmegen en omgeving zorgt voor beschaafde actie en onrust in de binnenstad.
 • 22 Grote carnavalsoptocht in het centrum van Nijmegen met veel prijzen voor de Lentse praalwagens.
 • 25 Bewoners van het Nachtegaalplein maken gebruik van een bezoek dat PvdA minister J. Pronk aan de wijk Wolfskuil brengt, door bij hem hun hart te luchten over de gebrekkige aanpak van door rondhangende jongeren veroorzaakte overlast. Wethouder J.Thielen, die als verantwoordelijke wordt aangewezen, hult zich in verbazing.

Maart

 • 2 Bureau TC & O Management heeft in opdracht van de gemeente Nijmegen onderzoek gedaan naar bezoekersaantallen van en waardering voor winkelcentrum Dukenburg. De nu gepresenteerde analyse bewijst dat het 'shopping-paradijs' volwassen is geworden. De grote diversiteit aan inkels, supermarkten, banken, en de aanwezigheid van postkantoor en bibliotheek zorgen voor een bezoekersaantal van tussen de 50.000 en 75.000 merendeels tevreden klanten per week.
 • 3 Gemeente en Museumstichting Het Valkhof zijn het eens over de jaarlijkse subsidie voor het nieuwe museum van 5 miljoen gulden per jaar. Dit bedrag beperkt de expositiemogelijkheden: in plaats van vijf wisselexposities per jaar kunnen er slechts vier georganiseerd worden. Hierdoor, en door de landelijke daling in museumbezoek, moet de verwachting voor het Valkhof bijgesteld worden van 100.000 naar 75.000 bezoekers per jaar.
 • 4 Bij de gemeenteraadsverkiezingen maakt Nijmegen een flinke zwaai naar links. GroenLinks, SP en De Groenen winnen samen vijf zetels en komen op een totaal van 16 van de 39 beschikbare zetels. Verliezer D66 duikelt van 7 naar 2 zetels, en ook het CDA verliest (van 9 naar 7). De SP boekte de grootste winst, van 4 naar 6 zetels. De onderhandelingen over het nieuwe College kunnen beginnen.- Bij de gemeente wordt een verzoek ingediend om de Titus Brandsmakapel alsnog op de monumentenlijst te plaatsen. Het initiatief hiertoe ligt bij een groep (kunst-)historici onder de naam Titus Brandsma Appèl. Men is van mening, dat het gebouw van zelfs nationaal belang is en wil er, als symbool van de strijd tegen oorlog en onvrijheid, een seculier monument van maken.
 • 7 Het jaaroverzicht van de politie, de Managementrapportage 1997, is verschenen. In totaal werden er vorig jaar 19.000 bonnen uitgedeeld. Het merendeel daarvan, zo'n 8000 (gemiddeld één bon per uur!) belandde bij de groep (te) hardrijders.
 • 9 De grond onder de inmiddels gesloopte drukkerij Thieme in Bottendaal blijkt ernstig vervuild met zware metalen en pak's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). De buurtbewoners willen hun zwaarbevochten parkje intussen wel eens aangelegd zien. Vanuit de gemeentediensten komt de belofte, de vervuilde grond deels af te voeren en deels door verharding te isoleren.
 • 12 Als het aan Holland Railconsult ligt, peddelt de fietser in 2001 in één ruk van het Centraal Station naar Lent en vice versa. Langs de bestaande spoorbrug zal daarvoor een overdekt fietspad worden aangelegd van 7 meter breed. Een imposante uitkijktoren op de spoorbrug zelf, en enkele kijkbalkons langs het pad zijn inmiddels door de gemeente geschrapt. Desondanks worden de kosten - voorzien was 6 miljoen gulden - inmiddels geraamd op 27 miljoen.
 • 14 Het zekere voor het onzekere nemend hebben de parochianen de urn met de as van Titus Brandsma maar vast overgebracht naar de Jozefkerk aan het Keizer Karelplein. De gelijknamige kapel op de Hessenberg staat nog steeds op de nominatie om gesloopt te worden in het kader van het Flash-Gordonproject.
 • 17 PvdA, CDA en GroenLinks zijn het eens over de samenstelling van het College van B&W. De VVD en de SP voelen zich buiten de deur gehouden, omdat formateur Thielen voor maandag 16 maart een overlegronde voor alle partijen had beloofd. Daarvan is het niet gekomen.
 • 18 Oneerlijke concurrentie voor daklozenkrant Impuls. Sedert enkele dagen wordt in het centrum De Belgische Daklozenkrant (ook wel: Het Daklozen Woord) aan de burger gebracht. De inhoud ervan komt uit Impuls of van Internet, en ook uiterlijk lijkt de vervalsing op Impuls. De politie vermoedt, dat een Roemeens-Kroatische bende verantwoordelijk is, en inderdaad zijn in Eindhoven inmiddels vijf Roemenen wegens illegaal venten opgepakt.
 • 19 Eensgezind ontzeggen burgemeester en de leden van de Commissie Algemene Zaken organisator Boon een vergunning om in Nijmegen kooigevechten te houden. In een kooi gaan hierbij vechtsporters elkaar met slag-en schoptechnieken te lijf tot één van de twee het gevecht wegens majeure beschadigingen moet staken.
 • 23 Een van de Nijmeegse rijksmonumenten dreigt in te storten. Een middeleeuws pand, dat toebehoort aan het al even historische genootschap 'Cellenbroederen, de Ellendige en andere Gevoegde Broederschappen' is aan het verzakken. In allerijl moet het materiaal, dat museum De Commanderie er heeft opgeslagen, weggehaald worden. Dan moet allereerst het pand gestut worden en de straat langs het gebouw, de Ottengas, worden afgesloten.- Het regionale Blijf van mijn Lijfhuis in deze stad heeft een meevaller. Staatssecretaris E. Terpstra stort -boven op de reguliere f 741.000,- nog eens f 470.000,- in de gemeentepot voor het opvangcentrum. Het stadsbestuur overweegt het geld te gebruiken voor het opzetten van een telefonische hulpdienst voor mishandelde vrouwen.
 • 24 Vandaag beginnen de eerste sloopwerkzaamheden op het Mariënburg. In het kader van het project Centrum 2000 zal onder meer een winkelstraat worden aangelegd van de Burchtstraat naar de Ziekerstraat, een cultureel centrum worden gebouwd en zal het oude politiebureau worden verbouwd tot bibliotheek en gemeentearchief.- Formateur Thielen (PvdA) presenteert het nieuwe College van B&W. PvdA, GroenLinks en CDA leveren ieder twee wethouders, die gezamenlijk gaan zorgen voor een 'sterk, sociaal en gastvrij Nijmegen' en een 'open houding jegens de burger', inclusief 'goed leesbare papieren'. De gemeenteraad moet binnen het proces van besluitvorming een 'meer prominente plaats' krijgen. Van de kersverse wethouders lijkt met name de GroenLinks-wethouder Lucassen van Milieu, Verkeer en Huisvesting een lastige portefeuille vergenomen te hebben. Hem staan enkele heikele kwestie te wachten: de problemen rond de tarieven van de Milieustraat, het doortrekken van de snelweg A73 (of niet, zoals zijn eigen partij wil),en de bouw van Flash Gordon op de Hessenberg (of niet, zegt GroenLinks). - De rechter is ingeschakeld bij de slepende affaire rond de Titus-Brandsmakapel en oordeelt dat het onzin is om haast te zetten achter de afbraak van de kapel op de Hessenberg. De gemeente staat dat voor, en ook de eigenaars, de paters Karmelieten, die vrezen voor 'niet-kerkelijke activiteiten', als het gebouw te lang (leeg) blijft staan. De rechter wijst de argumenten van deze partijen van de hand en oordeelt dat eerst de procedure voor plaatsing op de monumentenlijst afgewacht moet worden.
 • 26 Het spoorlijntje Nijmegen-Kleef wordt voorlopig niet hersteld. De Kleefse Kreisdirektor R. Kersting verklaart dat de deelstaat Nordrhein-Westfalen de prioriteit legt bij stedelijke vervoersprojecten. Bovendien zou herstel van het lijntje de Duitsers 90 miljoen gulden kosten; het Nederlandse deel wordt op 30 miljoen gulden geraamd. Voorvechter en voorzitter van de vereniging Spoorlijn Nijmegen-Kleef, L. Veeger, denkt dat het met de kosten nog wel mee kan vallen, als gebruik wordt gemaakt van kleinere lichte treintjes, de zogenaamde "Light Rail".
 • 27 Vandaag vertrekt de ING-bank van het Mariënburg naar nieuwbouw aan de Oranjesingel. Bureaus, tafels, stoelen, pc's en ander roerend goed blijven achter in het gebouw, ten faveure van de volgende 'bewoners', de ambtenaren van de dienst Sociale Zaken. De ING'-ers krijgen alles nieuw.
 • 30 De St. Maartenskliniek heeft een geheel eigen antwoord op de oplopende wachttijden bij de afdelingen Spoedeisende Hulp, waarmee CWZ en Radboud kampen. Vanaf vandaag kunnen patiënten met botbreuken, ontwrichtingen of beschadigingen van de gewrichtsbanden 24 uur per dag in de gespecialiseerde kliniek terecht. Met de ambulancedienst is afgesproken dat mensen met genoemde kwetsuren rechtstreeks naar het orthopedisch ziekenhuis worden vervoerd.

April

 • 1 CDA, PvdA, D66 en VVD beslissen in de laatste zitting van de gemeenteraad in oude samenstelling nog even snel dat de Titus Brandsmakapel niet op de monumentenlijst komt en dus gesloopt kan worden. Dit tot grote woede van GroenLinks, dat van mening is, dat een oordeel daarover aan de nieuwgekozen raad is.
 • 2 Quick Nijmegen bestaat 110 jaar en is nog steeds de meest correcte voetbalclub van de stad. De voorzitter laat dan ook luid en duidelijk weten, dat men niet zal toelaten, dat de club 'wordt verrabbezakt'. Ook voor het grote slotfeest in mei, waarbij de ietwat ongepolijste Achterhoekse rockband Normaal een optreden zal verzorgen, liggen de preventieve plannen al klaar.
 • 4 Grote onrust onder de Algerijnen in het asielzoekerscentrum. Daar is een agressieve landgenoot, die een toezichthouder herhaaldelijk met een mes had bedreigd, door de inmiddels toegesnelde politie neergeschoten. Kort daarop overlijdt de man. 'Noodweer in een bedreigende situatie', is een eerste reactie van politiezijde. De Algerijnse reacties variëren van 'onnodige schietpartij' tot 'moord !'.
 • 5 De dames van hockeyclub Nijmegen doen van zich spreken. De ploeg van succescoach Ineke Botden veegt, na een afwachtende eerste helft, na 'de thee' het Groningse GCHC met 5-0 van de mat. Terwijl tranen en champagne vloeien wordt er links en rechts ook wel achter het oor gekrabd. De reden daarvoor is dat hockeyen in de hoogste landelijke klasse in technisch, tactisch en fysiek opzicht veel hogere eisen stelt dan de ploeg tot nu toe gewend is. Men zal naarstig op zoek moeten naar speelsters ter versterking van het geheel.
 • 6 Vijftig docenten 'Nederlands als tweede taal' van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) hebben zich ziek gemeld. De actie wordt ondernomen omdat de helft van deze docenten geen vast arbeidscontract krijgt aangeboden. Sommigen werken al zes of zeven jaar op een tijdelijk contract, dat, volgens een zegsman van de docenten, vaak ook 'nog niet eens fatsoenlijk' is.
 • 7 De ledenvergadering van GroenLinks stemt met grote meerderheid, en met groot wantrouwen jegens de coalitiegenoten, in met deelname aan het College van B & W. Vooral de manier, waarop de PvdA het voor GroenLinks onaanvaardbare project Flash Gordon probeert door te drijven, leidt tot de nodige bedenkingen.
 • 10 De Gertrudiskapel aan de Papengas in de Benedenstad moet Sint Jacobskapel gaan heten, vinden de Vrienden van de St. Jacobskapel. De enige echte Gertrudiskapel stond bij de Belvédère, en in de Papengas stond in de vijftiende eeuw het St. Jacobsgasthuis, waarvan de kapel een onderdeel vormde. Vandaag wordt de hernoemde kapel na een jaar leegstand opnieuw in gebruik genomen, nu als expositieruimte.
 • 11 De kleinste en jongste woningbouwvereniging van de stad bestaat 40 jaar. De Benjamin is genoemd naar mr. C.J.A.M. ten Hagen, een katholieke intellectueel, verzetsheld en aanhanger van de doorbraakgedachte van na de Tweede Wereldoorlog. De naoorlogse verzuiling, die voor veel niet- of anders gelovige woningzoekenden het lidmaatschap van bepaalde woningcorporaties onmogelijk maakte, was voor een groep 'Doorbrekers' rond Ten Hagen aanleiding om een eigen, niet-gebonden woningvereniging op te richten. 'Een kleine corporatie, (...), dichtbij de mensen, zo typeert Th. Heijnen, de tegenwoordige directeur zijn instelling.
 • 13 Deze week ontvangt de gemeente een brandbrief van het Platform tot behoud van het Valkhofpark. Men is danig in zijn wiek geschoten door de manier waarop een keermuur tussen de Valkhofheuvel en de Lindenberg wordt aangelegd. Met bulldozer en dragline wordt gewroet in wat wel eens tot het beschermd bodemarchief zou kunnen behoren. Bovendien is de operatie in gang gezet buiten medeweten van belanghebbende organisaties.
 • 17-19 Met het Nationale Museumweekeinde valt tevens het doek voor de Commanderie van St. Jan als Nijmeegs gemeentemuseum. Het historische pand zal worden verkocht, maar moet wel een openbare functie houden. De gemeentelijke collectie wordt met de verzamelingen van museum Kam bijeengebracht in het nieuwe Valkhofmuseum; het gebouw aan de Museum Kamstraat wordt depot voor archeologische vondsten en studiecentrum. -Het accountantsbureau Moret Ernst & Young publiceert een onderzoek naar het gemeentelijk gronduitgifte- en -exploitatiebeleid. Het blijkt dat in de periode 1985-1995 door ambtenaren en wethouders nogal gemakkelijk werd omgegaan met compensatie-claims van aannemers vanwege het afketsen van projecten. Het grondbeleid op de Kopse Hof bijvoorbeeld, in 1989 geraamd op een winst van 2,8 miljoen, blijkt anno 1998 een verlies van 170.000 gulden op te leveren.
 • 18 De directie van het Oud Burgeren Gasthuis besluit de 11 miljoen gulden die eigenlijk bestemd zijn voor de renovatie van het bestaande gebouw toch maar te steken in nieuwbouw. Een dienstencentrum voor zelfstandig wonende ouderen moet het alternatief worden voor het verouderde verpleeghuis.
 • 19 Wammus, de mascotte van de Vierdaagse, moet verdwijnen. Achttien jaar oud en acht jaar geleden nog cosmetisch opgelapt, wordt hij nu door geïnterviewden als te jeugdig, te sloom of lui gezien, óf hij is totaal onbekend. Een afstudeerscriptie (!)over de mate van bekendheid van Wammus en de waardering voor het mannetje (Werk Allen Mee Maak Uw Stad) deed de olijke snaak in ongenade vallen bij het Actief Comité Binnenstad, dat nu op zoek is naar iets flitsends.
 • 22 Vier maanden na de invoering van hogere afvaltarieven voor de Milieustraat lijken de bange verwachtingen bewaarheid te worden. Officiële cijfers van de DAR en de milieupolitie melden 143 gevallen van illegale dumping sinds februari dit jaar. Dit betreft alleen gevallen, waar de DAR zelf is gaan opruimen; het aantal 'onzichtbare/ongeziene' gevallen is onbekend.
 • 24 Ondanks rapporten uit 1992 en 1993, waaruit bleek dat de grondvervuiling te verwaarlozen was, is nu een nieuw onderzoek naar de bodem op de Hessenberg nodig. Volgens een gemeentewoordvoerder, omdat het gedane onderzoek verouderd en verjaard is. Een verband met het gesjoemel met vuile grond van enkele jaren geleden moet niet gelegd worden.
 • 29 Het Nijmeegse vragenhalfuurtje, voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad, wordt bij gebrek aan belangstelling afgeschaft. In twee jaar tijd werden slechts 34 vragen gesteld. Waarschijnlijk, zo vermoedt De Gelderlander, speelt de ondoorzichtigheid van de antwoorden een niet te verwaarlozen rol.

Mei

 • 3Jaarlijkse Groenmarkt Nijmegen op de Waalkade met 120 standhouders. Een treintje op luchtbanden vervoert bezoekers van de markt tussen Burchtstraat en Waalkade.
 • 4 De Nederlander Frits Gies en de Duitse Ingrid Coenen leggen een krans bij het oorlogsmonument op het Trajanusplein, dit jaar in het bijzonder ter gedachtenis aan de in 1939 gefusilleerde Kleefse deserteur Joseph Savelsberg.
 • 6 De kamerverkiezingen geven weer aanleiding tot speculaties over een mogelijke ministerspost voor burgemeester E. d'Hondt. In het weekblad Vrij Nederland laat hij slechts los dat hij niet tot zijn vijfenzestigste in Nijmegen wil blijven en dat Justitie hem beter ligt dan Binnenlandse Zaken.- Op last van de burgemeester wordt in de Wolfskuil wijkcentrum De Driesprong voor drie maanden gesloten. De reden is dat een 'mannengroep' het centrum als illegaal buurtcafé zou gebruiken. Door een interne verbouwing van het centrum moeten café-activiteiten in het vervolg onmogelijk worden gemaakt.
 • 7 De eis van de raadsfracties van GroenLinks, de Groenen, de SP en de VVD om volledige inzage in de vuil-gronddossiers te krijgen wordt door de Arnhemse bestuursrechter afgewezen.
 • 12 De schutter die in januari 1997 wethouder Thielen neerschoot, krijgt in hoger beroep een lagere gevangenisstraf opgelegd: drie jaar cel in plaats van zeven jaar en tevens tbs.
 • 14 De Commissie Educatie behandelt het voorstel van B & W om in de Waalsprong geen katholieke basisschool te stichten. Het college wil in de Waalsprong zogenaamde open wijkscholen stichten, die worden gecombineerd met de functie van kinderopvang, bibliotheek of sportzaal.
 • 16 Aan de Nonnendaalseweg en de Oude Nonnendaalseweg worden geveltuintjes aangelegd waarin door de gemeente aangeboden planten zullen worden gezet, een initiatief van de bewonersgroep Oude Nonnendaalseweg en de gemeentelijke diensten Stadsbeheer en Beplantingen. - Verkleed als werkman bevestigt wethouder Thielen in de Lange Hezelstraat de eerste Nijmeegse monumentenschildjes aan enkele gemeentelijke monumenten. De emaillen bordjes zijn voorzien van het rood-zwarte gemeentewapen. De Lange Hezelstraat herbergt vijftig gemeentelijke monumenten. Deze zullen vandaag door vrijwilligers van de Stichting Oude Stad allemaal van een schildje worden voorzien.
 • 17 De gemeente houdt in het arbeidsbureau aan de Spoorstraat de jaarlijkse banen- en scholingsmarkt voor allochtonen. - Laatste dag van het wijkcentrum Willemskwartier. Volgens de gemeente waren er de laatste jaren te weinig huurders, waardoor de opbrengsten niet meer opwogen tegen de kosten. De nog resterende verenigingen zullen uitwijken naar gebouwen in aangrenzende wijken en het gebouw zal met ingang van het nieuwe schooljaar worden gebruikt door de stichting Begeleide Stap in de Maatschappij, die zich bezighoudt met scholing van voortijdige schoolverlaters.
 • 18 Deze week verhuizen de 200 medewerkers van het hoofdbureau van politie naar het nieuwe gebouw aan de Stieltjesstraat.
 • 19 De Commissie Financiën gaat met tegenzin akkoord met de toekenning van een subsidie van 2,8 miljoen gulden aan het Werkvoorzieningschap voor Nijmegen en Omgeving, dit is 1,6 miljoen gulden hoger dan voorzien. De schuld wordt bij het Ministerie van Sociale Zaken gelegd, die de werkvoorzieningschappen meer taken oplegt, maar de gemeenten daarvoor niet financieel compenseert.
 • 20 In een extra vergadering van de Commissie Financiën wordt besloten tot oprichting van een gemeentelijke rekenkamer. Aanleiding is het bestemmingsplan Kopse Hof waarop de gemeente 170.000 gulden verlies heeft geleden in plaats van de verwachte 2,8 miljoen winst.
 • 21 Sluiting van het oude politiebureau aan het Mariënburg.
 • 24 Aankomst van een delegatie uit Pskov ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de stedenband Nijmegen-Pskov. Tijdens het bezoek, dat een week duurt, zullen diverse Nijmeegse organisaties worden bezocht, zoals de brandweer en de politie, maar ook het casino en de Villa Lila. - De Zevenheuvelenloop wordt dit jaar voor het eerst in het voorjaar gehouden. Worku Bekila uit Ethiopië is winnaar bij de mannen en Tegla Loroupe uit Kenia bij de vrouwen.
 • 25 Op 73-jarige leeftijd overlijdt Herman van Montfoort. Hij zat van af 1966 tot 1986 in de gemeenteraad, eerst voor de KVP en later voor het CDA. Tevens was hij van 1974 tot 1986 wethouder.
 • 26 De Commissie voor Cultuur verwerpt het voorstel van bibliotheekdirecteur A. Hilderink om het gratis lenen voor kinderen tot veertien jaar af te schaffen. De directeur wilde op deze manier de bezuiniging compenseren die de gemeente met ingang van 1999 aan de bibliotheek heeft opgelegd.
 • 28 Het college van B & W en voetbalclub NEC presenteren een gezamenlijk plan voor de financiering van een gecombineerde opknap van het Goffertstadion en het Goffertpark. - De ledenvergadering van de Valkhofvereniging gaat akkoord met de gedeeltelijke herbouwplannen van de Valkhofburcht naar het ontwerp van het architectenduo Fowler en Miralles.
 • 29 De raad van de gemeente Heumen vindt de tarieven die het Nijmeegse gemeente-archief rekent voor het bewaren van de Heumense archieven te hoog en ziet om naar een goedkopere bewaarmogelijkheid. Een Heumens raadslid vindt het maar ouderwets dat in Nijmegen nog papier wordt bewaard en vraagt zich af of alles niet beter digitaal kan worden opgeslagen. B & W van Heumen besluiten desondanks enige tijd later toch om de gemeentelijke archieven aan het Nijmeegse gemeentearchief in bewaring te geven.
 • 30 In de Trêveszaal van het stadhuis worden tijdens een officiële bijeenkomst Museum de Commanderie van St. Jan en museum G.M. Kam officieel opgeheven. Ze aan op in de nieuwe Stichting Museum Het Valkhof.
 • 31 Jacques Trum ontvangt de pauselijke Ridderorde van St. Silvester voor onder andere zijn inzet voor de fusie van de binnenstadparochies en de restauratie van diverse Nijmeegse kerken.

Juni

 • 2 Publicatie van het jaarverslag van het openbaar-vervoerbedrijf NOVIO, waaruit blijkt dat de busmaatschappij in 1997, het eerste jaar waarin zij financieel onafhankelijk was, een winst van ruim 1,7 miljoen gulden heeft gemaakt. Het aantal passagiers was met 11,2 miljoen gelijk aan dat in 1996.
 • 4 t/m 7 Nederlandse Kampioenschappen Dressuur in park Brakkenstein.
 • 5 Nijmegenaar Ad Lansink krijgt in het Haagse perscentrum Nieuwspoort een feest aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als Tweede-Kamerlid. Een groot aantal Nijmegenaren geeft acte de présence.
 • 6 Onthulling van een wandschildering van Sven Hoekstra in het Canisius-Wilhelminaziekenhuis, waarop 48 bekende Nijmegenaren zijn afgebeeld.
 • 7 De jaarlijkse Maria Omdracht op Drievuldigheidszondag trekt dit jaar weer minder deelnemers. Deze in 1987 heringevoerde traditie lijkt een stille dood te sterven.
 • 11 Bekendmaking van resultaten van een onderzoek naar het functioneren van de gemeentelijke diensten. Van de vijftig managers die zijn doorgelicht krijgen er dertig bij gebrek aan leidinggevende capaciteiten een andere functie. Na de managers zullen de afdelingshoofden op hun merites worden beoordeeld. - Begin van de verhuizing van de Sociale Dienst. Het gebouw aan het Mariënburg wordt gesloopt en de dienst neemt in afwachting van de nieuwbouw tijdelijk zijn intrek in het voormalige bankgebouw aan de overzijde van het plein.
 • 16 De wethouders Lucassen en Thielen komen bij het oude gebouw van het Dominicuscollege aan de Dennenstraat een klok uit 1733 ophalen. Het schoolgebouw zal worden gesloopt en de klok zal na een opknapbeurt een plek in het Dominicushofje krijgen.
 • 19/20 Wijkfeest in het Rode Dorp ter gelegenheid van de oplevering van de eerste nieuwbouwwoningen.
 • 20 Laatste openingsdag van de bloemenkiosk aan het Keizer Karelplein. De gemeente wil dat de kiosken worden ingepast in de herinrichting van de binnenstad, maar sommige kioskeigenaren laten zich liever uitkopen. - Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan verschijnt dagblad De Gelderlander met een jubileumuitgave.
 • 22 Negentien marktkramen van de maandagmarkt worden tijdelijk van de Hoogstraat naar de Molenstraat overgeplaatst. Een week eerder hebben de kramen op Plein 1944 gestaan, maar daarmee waren de betrokken marktkooplieden niet tevreden. - Met de sloop van de basisschool aan de Thorbeckestraat begint de renovatie en uitbreiding van het Hatertse winkelcentrum.
 • 23 Op een inspraakavond in het Kolpinghuis uiten de bewonersraad Binnenstad en de Stichting Oude Stad kritiek op het gemeentelijk voornemen om in de Lange Hezelstraat meer dienstverlenende bedrijven toe te staan. De bewoners vrezen aantasting van de winkelfunctie van de straat; wethouder Thielen ziet daarentegen in de gemeentelijke maatregel een middel om leegstand van winkelpanden te voorkomen.
 • 24 Opening van het Mercator Technology en Science Park, een bedrijvencentrum op de universiteitscampus en een gezamenlijk initiatief van de gemeente, de universiteit, de Gelderse Ontwikkelings Maatschappij, de Stichting Gelder Kennis en Giesbers Vastgoed.
 • 25 Tijdens een hoorzitting in het Dominicuscollege tekent de Stichting Vrienden van de Daniëlskerk bezwaar aan tegen het gemeentelijk plan om op de plek van de te slopen Daniëlskerk dertig huizen te bouwen. In totaal wil de gemeente in Hees en Heseveld verspreid over diverse locaties 155 woningen laten bouwen.
 • 25 In de Wellenkamp wordt een driejarig jongetje ernstig verwond door twee agressieve honden. Wijkbewoners hebben zich bij de politie al eerder beklaagd over deze gevaarlijke dieren, nadat die enkele fietsers hadden aangevallen.
 • 26 Het Explosieven Opruimings Commando (EOC) maakt een pantsergranaat onschadelijk. De granaat, die vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog stamt, is aangetroffen op de hoek van de Hazenkampseweg en de Hatertseweg. Xander Stouthart promoveert aan de KUN op het onderwerp stress bij karperembryo's. Omdat hij een fanatiek NEC-supporter is, draagt de omslag van zijn proefschrift de drie kleuren van NEC: rood, zwart en groen.
 • 26-28 Openluchtfestival Waalconcerten 98 in het Valkhofpark met allerlei soorten klassieke muziek.
 • 27 Openingsfeest in Romeinse stijl in de vernieuwde Molenstraat.
 • 28 Jaarlijks midzomerfestival rond de Goffertboerderij met twee podia en twintig dweilorkesten

Juli

 • 1 De arts Olaf Ouwendijk treedt aan als nieuwe directeur van Omroep Nijmegen als opvolger van Hans Geenen, die naar Omroep Gelderland gaat. Ouwendijk wil in september een nieuwe programmering bieden. Een startdatum voor een Nijmeegs televisieprogramma durft hij nog niet te noemen. - De universiteiten van Nijmegen en Leuven tekenen een samenwerkingsovereenkomst. - Aan de Kannenmarkt wordt het nieuwe architectuurcentrum geopend door wethouder Thielen. Het architectuurcentrum heeft als doel Nijmegen door discussie nóg mooier te maken.
 • 2 De openluchtbanenmarkt rond het Takenhofplein kan geslaagd wordengenoemd: voor elk van de 1500 aangeboden banen is wel een kandidaat langs geweest.
 • 4 De Gelderlander bericht dat de vestiging van KPN Telecom in Nijmegen opgeheven wordt als gevolg van een reorganisatie. Het gloednieuwe gebouw aan het Takenhofplein zal worden afgestoten. Een deel van het personeel kan naar Arnhem of Den Bosch worden overgeplaatst.
 • 5 Speeltuin Station-West wordt heropend na een grondige renovatie: met nieuwe grond en speeltoestellen kunnen de kinderen voorlopig weer vooruit.
 • 6 Het lekkerste harinkje hap je bij Wim Furer in Groesbeek: hij heeft voor de tweede keer de Nationale Haringtest van het Algemeen Dagblad gewonnen. De tweede prijs gaat naar Gamba Visspecialiteiten in de Nijmeegse Augustijnenstraat.
 • 7 Na tien jaar is de studentenvakbond voor de Hogeschool Arnhem en Nijmegen ter ziele: de bestuursfuncties van de BOAH kunnen niet meer vervuld worden, omdat de studenten het ten gevolge van de tempobeurs te druk hebben met studeren.
 • 8 De beslissing is gevallen en klinkt door tot in het landelijke nieuws: Flash Gordon wint het van het GroenLinks-alternatief, het Hessenbergplan. Slechts drie stemmen verschil bepaalt het lot van het weeshuis, de Titus Brandsmakapel en de gerenoveerde huizen in de Kroonstraat. De CDA- en PvdA wethouders hebben al eerder het ontwerp van GroenLinks van de hand gewezen. Kern van hun kritiek is dat de parkeerplaatsen die bij Flash Gordon waren gepland, in het alternatief naar het Joris Ivensplein en de buitenzijde van de Hezelpoort worden verplaatst.- In dezelfde raadsvergadering stelt de gemeenteraad zich, in de overtuiging dat de provincie ook zal meebetalen, garant voor de verbouwingsplannen voor het NEC-stadion. - Deze week is er nog ander nieuws van het monumentenfront. Het Albertinum wordt, mede dankzij de inspanningen van het Cuypersgenootschap, door staatssecretaris A. Nuis van Cultuur op de rijksmonumentenlijst geplaatst. Het klooster en de tuin zijn nu tegen radicale veranderingen beschermd. Zeker is dat echter niet in Nijmegen, zoals blijkt uit de geschiedenis van de Hessenberg.
 • 10 De parkeergarage onder het Kelfkensbos wordt in gebruik genomen en oogst veel lof van de eerste parkeerders.
 • 13 Schilders zonder hoogtevrees geven vijftien meter boven het water en 10 meter boven de rails, voor het eerst sinds de bouw in 1983, de spoorbrug over de Waal een lik verf.
 • 14 De perikelen om het plan voor de Hessenberg, hebben een onverwacht gevolg. Vanwege de grote aandacht, ook op ambtelijk niveau, voor dit plan, zijn de plannen voor het Valkhof op de achtergrond geraakt. Zodanig, dat de raad vergeet erover te vergaderen.
 • 16 De grote veranderingen rond het Mariënburg hebben als eerste 'winst' de ontdekking van tientallen graven uit het begin van de middeleeuwen opgeleverd. De ontdekking van een begraafplaats met vijfde-eeuwse skeletten voor het voormalige politiebureau is de grootste verrassing.
 • 18-25 Zomerfeesten. De stad is net op tijd klaar dit jaar om de duizenden feestvierders en wandelaars te ontvangen: het plein op het Kelfkensbos is af en op het Mariënburg en bij de nieuwe Rabobank op het Keizer Karelplein is ruimte gemaakt voor attracties, wandelaars en fietsers. De burgemeester opent in de St. Stevenskerk officieel de feesten. Aan het eind schat Gerard van Groningen, zomerfeestenbaas, het aantal bezoekers op 1,3 miljoen. Hoewel er dit jaar minder vechtpartijen waren, werd wel meer vandalisme gepleegd. De ambulancemotor blijkt een waardevolle aanwinst voor het waken over de gezondheid van de duizenden bezoekers en deelnemers aan de Vierdaagse.
 • 21-24 De 82ste Vierdaagse: 36.266 wandelaars verschijnen aan de start van hét wandelfestijn. Daarvan zijn er 5405 militairen, voornamelijk Nederlandse. Van de 'gewone' lopers is Imke van Ophuizen (26), nota bene wonend aan de Via Gladiola, de miljoenste deelneemster aan het wandelfestijn. Onder de Vip-wandelaars is de Zuid-Afrikaanse ambassadeur Carl Niehaus bekend geworden. Over de gezondheid van wandelaars en toeschouwers wordt gewaakt door 380 vrijwilligers van het Rode Kruis. De 83-jarige mevrouw Berkhout loopt de hele tocht voor de 62-ste keer uit: een fantastisch record. De eerste dag valt een record aantal wandelaars (748) uit, waarschijnlijk door het drukkende weer. De snelste lopers komen na vijf uur en twintig minuten al aan bij de finish. Tegen vier uur zorgt een wolkbreuk voor een gratis douche voor de late lopers. Op de tweede dag wordt het record uitvallers meteen gebroken: 1454 wandelaars geven het op.Een Engelse militair wordt gewogen en te licht bevonden: hij draagt te weinig materiaal mee om in aanmerking te komen voor de speciale korte route voor militairen met bepakking.- 34064 wandelaars beginnen aan de 'Zevenheuvelen-dag'. Met koeler weer blijft het aantal uitvallers vandaag beperkt tot 920. De intocht met een vrolijk zonnetje en met een miljoen vrolijke toeschouwers hielp de vermoeide lopers over de finish. Hoewel de lopers goed weer gehad hebben moest de organisatie toch een recordaantal van 3757 uitvallers bekend maken. Aan 32.509 wandelaars kon uiteindelijk het kruisje worden uitgereikt.
 • 24 Hoewel het voertuig in de versnelling en op de handrem is gezet, rijdt een personenwagen uit zichzelf de Waalhaven in. En passant beschadigt de auto de railing van een afgemeerd schip.
 • 31 De volksuniversiteit (VUNO) maakt bekend te gaan samenwerken met het congrescentrum Forum de Ganzenheuvel en is hiermee uit de problemen.

Augustus

 • 1 Vanaf vandaag kan grofvuil weer grotendeels gratis bij de milieustraat van de DAR worden ingeleverd. Daarmee worden de eerder in dit jaar ingevoerde tarieven weer afgeschaft, omdat in de praktijk bleek dat de heffingen overal in de stad leidden tot het illegaal dumpen van afval. Een gevolg van de maatregel is dat de eerder verlaagde afvalstoffenheffing met f 45,- per huishouden wordt verhoogd.
 • 2 Deze week worden er in Nijmegen bij vier thuiskwekers hennepplantages ontmanteld. Volgens de politie gaat het hier slechts om de top van een ijsberg.
 • 3 Bij dagblad De Gelderlander komt een verklaring binnen van de dieven van de maquette van het plan Hessenberg. Actievoerders hebben het plan gestolen 'uit onvrede rond de besluitvorming'. Op 23 oktober wordt de maquette uit de vijver in het Kronenburgerpark gevist.
 • 3-6 De 25-jarige Fietsvierdaagse begint zonder de traditionele 125-km route, maar met een nieuwe en kortere van 25 km. Gelukkig voor de organisatie werkt het weer eindelijk mee. Het aantal deelnemers valt wat tegen: 4002 fietsers schrijven zich in,van wie er maar 3962 aan de start verschijnen. Door illegale deelname loopt de organisatie tien procent inkomsten mis. De vierdaagse verloopt verder bijzonder rustig. Met één enkele gebroken pols is ook het aantal ongelukken onder gemiddeld gebleven. Zo'n 3800 fietsers halen de eindstreep.
 • 6 De straatnamencommissie roept inventieve stadgenoten op om mee te denken over namen voor de nieuwe straten en pleinen in Lent.
 • 10 Na anderhalf jaar voorbereiding is een groep studenten van de jubilerende KUN naar Groenland vertrokken voor wetenschappelijk onderzoek.
 • 15 De Gelderlander meldt dat archeologen weer graven hebben ontdekt op het Mariënburg uit de vierde tot en met zevende en de vijftiende eeuw na Christus. Verder hebben ze de resten van een bijna 2000 jaar oude gracht opgegraven.
 • 18 Het oude kantoor van de Sociale Dienst wordt in stukken gehapt en door zware machines in hapklare brokken getransformeerd. Van de verwachte 700 containers puin zal een deel hergebruikt worden.
 • 19 Het 35 meter lange en 6 meter hoge metalen kunstwerk van Narcisse Todoir wordt op het plein voor het nieuwe Valkhofmuseum in elkaar gezet.
 • 19-23 Het nieuwe culturele festival 'Armada' op het water en de wal onder de Waalbrug vermaakt bezoekers met toneel, film, vertelkunst, circus en andere bijzondere voorstellingen. Bijzonder aan dit festival is dat zes uit de vaart genomen schepen dienst doen als theater-podium-bioscoop: de passantenhaven ligt daardoor tijdelijk vol met grote vaartuigen in plaats van met kleine jachten.
 • 21 De DAR blijkt er met de nieuwe bestrating van rode klinkers een extra portie poetswerk bij te hebben gekregen: al een jaar na het bestraten zijn de stenen vuilgrijs en zwartgestipt door respectievelijk vuil van autobanden en kauwgom.
 • 23 Theo Busser, een 76-jarige vrijwilliger uit Brakkenstein, ontvangt voor zijn inspanningen in het kerkelijk en maatschappelijk leven de pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice'.
 • 25 Nijmegen heeft er vanaf vandaag een nieuwe school voor speciaal onderwijs bij: de VSO-school De Marwindt aan de Nijlpaardstraat, bestemd voor leerlingen met spraak- en taalproblemen.
 • 26 Een oude wijze van bouwen wordt in Lent opnieuw ingevoerd, meldt De Gelderlander. Ontwikkelaar Tweepool heeft de doorgroeiwoning bedacht: een huis op een lange kavel. Als men uit zijn huis gegroeid is, kan achter op de kavel een 'achterhuis' gebouwd worden.
 • 31 Vanwege de festiviteiten rond het 75-jarig bestaan van de KUN wordt dit jaar het academisch jaar een week 'te vroeg' geopend: op de laatste dag van augustus in plaats van de eerste maandag in september.

September

 • 1 De Staatssecretaris van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verleent een zendmachtiging voor Nijmegen aan "Radio Hoppa", een commercieel station uit de Achterhoek. De Organisatie Lokale Omroepen Nederland uit Nijmegen vindt dat de machtiging naar een lokale publieke omroep had moeten gaan.
 • 2 De burgemeester laat een Koerdische vrouw die samen met haar man al dertig dagen in hongerstaking is in het ziekenhuis opnemen. Door deze dwangopname verkrijgt het echtpaar automatisch een verblijfsvergunning van een half jaar.
 • 3 In de Ooijpolder wordt een aantal door Fred van Ginkel in opdracht van de Bewonersorganisatie Bottendaal beschilderde panelen teruggevonden. Deze behoren tot een schutting die in verband met de sloop rond de voormalige drukkerij Thieme was opgetrokken en zijn in het voorafgaande weekend ontvreemd.
 • 4 Prijsuitreiking in het kader van de manifestatie Kunst in de Etalage. De hoofdprijs gaat naar kunstenaar Rob Sweere, die de etalage van Tabbers Lichtdesign in de Van Broeckhuysenstraat onder handen heeft genomen.
 • 5 Wethouder Ronald Migo opent de nieuwe parkeergarage op het Kelfkensbos. De opening wordt begeleid door een uitvoering van het claxonconcert Kakofonissimo van componist Bo van de Graaff. Voor deze parkeergarage ontvangt de gemeente de European Standard Parking Award. Overigens blijkt de garage niet waterdicht te zijn afgeleverd: bij regen lekt regenwater door de deklaag. - In Dukenburg voeren buurtbewoners actie tegen parkeeroverlast van het naburige grootwinkelcentrum. Enkele straten in de wijk Zwanenveld worden geblokkeerd.
 • 5-6 De Bridgebond Nijmegen (BBN) viert zijn 60-jarig bestaan.
 • 6 Op Plein 1944 vindt een 'skateboard session' plaats: ongeveer 80 berijders van het plankje op wieltjes vertonen hun kunsten op de daartoe geïnstalleerde ramps, banks en rail.
 • 7 Officiële opening van het nieuwe hoofdbureau van het politiekorps Gelderland-Zuid aan de Stieltjesstraat. Het gebouw, naar een ontwerp van architecte Jeanne Dekkers, heeft 55 miljoen gulden gekost en biedt plaats aan ruim vijfhonderd werknemers.
 • 8 Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten om uit NUON-gelden een bijdrage van vier miljoen gulden beschikbaar te stellen voor de opknap van het NEC-stadion en het Goffertpark. De gemeente Nijmegen had gerekend op een klein miljoen meer.
 • 9 Vandaag wordt bekend dat de Stichting Wonen en Zorg te Nijmegen gaat fuseren met het Medisch Centrum Dekkerswald te Groesbeek en de Wijchense Stichting voor Behuizing van Ouderen. De nieuwe organisatie zal Habicura heten en 1200 medewerkers tellen, die op elf locaties voor 900 bewoners en patiënten zorgen.
 • 10 De Katholieke Universiteit Nijmegen en de Hogeschool Arnhem Nijmegen komen naar buiten met plannen voor versterkte samenwerking en nieuwbouw. Onder meer moet op de universitaire sportvelden aan de Heyendaalseweg een gebouw voor de lerarenopleidingen van de beide instellingen verrijzen. Daar zal ook een nieuw sportcentrum worden gebouwd.
 • 11 De Katholieke Universiteit en de gemeente sluiten een convenant om de onderlinge samenwerking te versterken 'met als achterliggende gedachte dat de universiteit een bruisende plek moet zijn in een bruisende stad'.
 • 11-12 De Open Monumentendag, dit jaar gewijd aan het thema 'historische bouwmaterialen' trekt in Nijmegen ondanks het slechte weer veel bezoekers. De grote trekpleister is een nagebouwde tredmolen in de Lange Hezelstraat. Daar zijn ook opgegraven resten van oude panden te bezichtigen. - De open dag in het nieuwe politiebureau aan de Stieltjesstraat trekt meer dan 3000 bezoekers.- Op de Gedeputeerdenplaats in het Nijmeegse stadhuis wordt een plaquette met de namen van 60 in Nederlands-Indië gesneuvelde personen onthuld.
 • 13' Feest op de campus van de 75-jarige Katholieke Universiteit Nijmegen. - De Nijmeegse bevolking komt massaal af op de aangeboden tentoonstellingen, lezingen en demonstraties.- In Brakkenstein woedt brand in het zojuist gerestaureerde verenigingsgebouw Roomsch Leven. Hierdoor worden twee muziekgezelschappen en een tafeltennisvereniging ernstig gedupeerd.
 • 14 Ingebruikname van de eerste van tien stadsbussen van een nieuw type door busbedrijf Novio, à raison van vier ton per stuk. De nieuwe bussen zijn milieuvriendelijker dan de oude en ze hebben een lager instapniveau en comfortabeler stoelen. Voor de chauffeurs is er airconditioning.
 • 17 In Galerie Beam aan de Pijkestraat wordt een kunstwerk van Marjolijn Pollen uit Amsterdam in allerijl afgebroken. Het gaat om een ruim twee meter hoge stenen muur, waaronder de houten vloer van de galerie dreigt te bezwijken.
 • 18 Heropening van de Hatertse basisschool De Klumpert, die in de Zijpendaalstraat van nummer 3 is verhuisd naar nummer 1.- In Villa Lila vindt de huldiging door COC en gemeente Nijmegen plaats van degenen uit Nijmegen en omstreken die tijdens de afgelopen Gay Games in Amsterdam een medaille hebben behaald.
 • 19 De Gelderlander brengt vandaag het verhaal van de 61-jarige Peter Melsen uit Blerick, die beweert dat hij op 18 september 1944 voor Jan van Hoof de Waalbrug heeft gered.
 • 20 Officiële start van Oppaspool Blom van de welzijnsorganisatie Tandem, bedoeld voor de opvang van kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar van cursisten en vrijwilligers.
 • 22 Vandaag wordt bekend dat de Commanderie, het voormalig onderkomen van het Nijmeegs museum, voor 2,5 miljoen gulden zal worden gekocht door Herm Hegger, eigenaar van brouwerij De Hemel in het Brouwershuis aan de Steenstraat.
 • 23 De gemeenteraad besluit unaniem om het ijs- en congrescentrum Triavium te verkopen aan projectontwikkelaar ICE. Hoewel Nijmegen 8,6 miljoen gulden verliest met deze verkoop, is de gemeente toch blij dat ze van het geldverslindende complex af is. De hoop bestaat dat daardoor de jaarlijkse kosten kunnen worden teruggebracht van 3 à 4 tot 2 à 1,5 miljoen gulden. Er zijn plannen voor nieuwbouw aan het Triavium, die plaats zal moeten bieden aan acht bioscoopzalen.- Tevens draait de raad een eerder genomen besluit om het Mariënburg geheel verkeersvrij te maken terug. Er zal verkeer van kleine vrachtwagentjes ter bevoorrading van winkels in de binnenstad worden toegestaan.
 • 24 In het Nijmeegse stadhuis worden de toiletten een uur lang bezet door leden van de Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG), die wil attenderen op het te kleine aantal openbare toiletten voor rolstoelgebruikers in de Nijmeegse binnenstad.
 • 25 Op begraafplaats Jonkerbosch opent de burgemeester een uitvaartbeurs voor particulieren, georganiseerd door F. Korsten van de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen.
 • 26 De Nijmeegse oud-parlementariër Ad Lansink opent in de Weurtse afvalfabriek ARN, die tien jaar geleden in gebruik is genomen, de Nationale Afvaldag.- De Stichting Restauratiefonds Rooms-Katholieke Kerken in het dekenaat Nijmegen sluit met een concert in de St.-Stevenskerk een jarenlange actie ten behoeve van drie monumentale kerken af. De restauratie van de Antonius- en Annakerk aan de Groenestraat, de Jozefkerk aan het Keizer Karelplein en de Maria Geboortekerk kostte tien miljoen gulden. Daarvan werd door de stichting 1,5 miljoen gulden bijeengebracht.
 • 27 Laatste optreden van het Carmelkoor in de kerk aan de Oude Kleefsebaan in Berg en Dal. Het koor gaat na 120 jaar ten onder aan geldgebrek bij de parochies en een tekort aan leden.
 • 30 Wethouder Lucassen geeft het startsein voor de renovatie van 72 kort na de oorlog gebouwde woningen in de Planetenbuurt. De gemeente draagt 8 ton van de kosten (van in totaal 1,8 miljoen gulden).- De Parel, alternatief cultureel-maatschappelijk centrum, sluit zijn deuren. Dit is onontkoombaar geworden nu de gemeente voor verder gebruik van het onderkomen in de Limoskazerne huur in rekening is gaan brengen.- Opening van de Pythische Spelen op de Nijmeegse universitaire campus: een cultureel studenten-festival dat om de twee jaar op een andere universiteit wordt gehouden. De belangstelling van de studenten voor deelname valt tegen.

Oktober

 • 1 Vanaf heden is commissaris Wim Velings, chef van het politiedistrict Stad Nijmegen, plaatsvervangend korpschef van de politieregio Gelderland-Zuid. Hij neemt de plaats in van Aad Meijboom, die korpschef van de politie Twente is geworden.
 • 2 De gemeente Nijmegen gaat huurders met een onverwachte terugval in hun inkomen voortaan sneller helpen met extra huursubsidie, zo wordt vandaag besloten. De zogeheten "vangnetregeling" voor dergelijke gevallen blijkt in Nijmegen tot dusver niet bijster goed te werken.
 • 3 Start van de Nijmeegse najaarskermis, die zal duren tot 11 november. Er zijn deze keer 81 attracties. Een speciaal overlastteam ziet toe op naleving van de regels voor muziek en geluid.
 • 5 De eertijds befaamde Nijmeegse 'lusemert' boet aan belang in doordat er steeds minder handelaren op afkomen. Om daaraan iets te doen staat de gemeente vanaf vandaag toe dat telkens maximaal vijf particulieren er hun waar te koop aanbieden.
 • 6 Een rapport over het politiekorps Gelderland-Zuid waarvan de inhoud vandaag bekend wordt bevat negatieve conclusies over het werk en de werkhouding binnen het korps. De korpsbeheerder, burgemeester E. d'Hondt van Nijmegen, uit bij deze gelegenheid kritiek op het management van het korps. - Gedeputeerde Staten beslissen dat de gemeente Nijmegen voor realisering van het plan Centrum 2000 een provinciale bijdrage zal krijgen van tien miljoen gulden. De totale kosten van het plan zijn overigens beraamd op 648 gulden.
 • 7 Bij een grootscheepse rampenoefening op de snelweg A326 tussen Wijchen en Nijmegen blijkt de hulpverlening in een aantal gevallen te laat ter plekke te arriveren.
 • 8 Stadsarcheoloog Jan Thijssen presenteert een plan voor een archeologische atlas van Nijmegen. Met dit project is een bedrag van tenminste honderdduizend gulden gemoeid.
 • 9 Op de dies natalis van de 75 jaar geworden Katholieke Universiteit Nijmegen wordt een plechtige academische zitting gehouden in de St.-Stevenskerk, in aanwezigheid van koningin Beatrix en 250 hoogleraren, die in een lange stoet vanuit het stadhuis naar de kerk zijn getrokken. Vier personen ontvangen een eredoctoraat, onder wie Michel van der Plas, die de dies-rede uitspreekt.
 • 10 Wegens het bereiken van de pensioenleeftijd en bij gebrek aan een opvolger sluit Igy Nijenhof zijn brood- en banketbakkerij aan de Graafseweg.
 • 11 Het Kinderkoor Dukenburg viert zijn dertigjarig bestaan met een feestelijk optreden in de Ontmoetingskerk in Meijhorst.- Aan de Schependomlaan wordt een oude boerderij gekraakt. Tegen de voorgenomen sloop is onder meer geprotesteerd door Dorpsbelang Hees, de vereniging Numaga en de bond Heemschut.
 • 12 Het Nijmeegse raadslid Paul Depla (PvdA) heeft er vanaf vandaag een leuk baantje bij: persoonlijk politiek adviseur van minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat. Hij acht het overigens niet zijn taak om in Den Haag te gaan lobbyen voor Nijmeegse belangen zoals de bouw van een derde Waalbrug.
 • 13Op 84-jarige leeftijd overlijdt vandaag Louis Frequin, oud-hoofdredacteur van De Gelderlander.
 • 15 Vlak voordat vandaag een ultimatum afloopt dat de nakomelingen van G.M. Kam hebben gesteld met betrekking tot de naamgeving van het nieuwe Nijmeegse museum, belooft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen overleg op korte termijn met de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen. De familie eist vermelding van G.M. Kam in de naam van het museum, op straffe van terugtrekking van zijn collectie. - Het Nijmeegse CDA kiest de 30-jarige Adelbert Smal als opvolger voor de lokale partijvoorzitter Maria Martens.
 • 16 In Heumensoord worden enkele grote tenten als onderkomen voor asielzoekers neergezet. Deze tenten vervangen een kamp in Ermelo waarover nationale commotie is ontstaan. De opvattingen over het aantal asielzoekers dat in Heumensoord kan worden opgevangen en over de duur van hun verblijf blijken nogal uiteen te lopen. Burgemeester E. d'Hondt meent dat er plaats is voor 300 personen, tot aan de winter.
 • 17 Buurtbewoners in Brakkenstein starten een actie om de asielzoekers in het plotseling verrezen tentenkamp te Heumensoord met een kleine attentie te verwelkomen.
 • 18 Laatste Berendonck-run onder deze naam. Vanaf volgend jaar wordt de hardrenwedstrijd naar een sponsor vernoemd.
 • 19 Bij een brand in wijkcentrum De Turf aan de 51ste straat in Malvert bestaat korte tijd vrees dat er in de vrijkomende rook asbestdeeltjes zitten. Bij nader onderzoek blijkt dat mee te vallen. Er was overigens al nieuwbouw van het centrum gepland.
 • 21 Vanaf vandaag tot 25 oktober vindt de Coupe Mondiale plaats, een internationaal solistenconcours voor accordeonisten en mondharmonikaspelers, georganiseerd door de Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonika en cultureel centrum De Lindenberg.- Uitgifte door Stichting Novio Millennium van de eerste versie van een nieuwe Nijmeegse munt in een oplage van 150.000 exemplaren: het millenniumvijfje. Het gaat om een munt die vooral is bedoeld als verzamelaarsobject of relatiegeschenk, maar waarmee ook kan worden betaald.- Het kabinet besluit vandaag dat de A73 voorlopig niet via een brug over de Waal bij Beuningen zal worden doorgetrokken. Wethouder J. Thielen luidt meteen de noodklok, want Nijmegen kan naar zijn mening absoluut niet zonder derde Waalbrug. Desnoods zal de gemeente zelf met geld van de kapitaalmarkt een derde Waalbrug gaan financieren.
 • 24 Prof. dr. R.J.A. Gans, hoofd van de afdeling Heelkunde van het St. Radboud-ziekenhuis en zeer actief in de Vereniging van posttraumatische Dystrofiepatienten, wordt koninklijk onderscheiden.
 • 25 Bewoners van de wijk Hazenkamp houden in de Hindestraat een "lieve" actie als protest tegen een voorgenomen uitbreiding van het winkelcentrum aan de Groenestraat: er worden ballonnen opgelaten.
 • 26 Horeca-ondernemer Sjoerd Kooistra begint met de verbouwing van de Waag, die hij heeft opgekocht om er een eethuis te vestigen. Ook enkele omliggende cafés zullen onder handen worden genomen.
 • 27 Officiële start van de uitvoering van het Centrumplan 2000, door middel van een presentatie aan de ondernemers van de bouwprojecten. Voor deze 250 miljoen kostende operatie heeft de gemeente samen met ING Vastgoed een vennootschap onder firma opgericht.
 • 28 In de ochtenduren zorgt een krachtige regenbui voor veel wateroverlast in de stad. -'s Avonds brandt een appartement in het studentencomplex Hoogeveldt aan de Prof. Bromstraat uit.
 • 29 Zo'n honderd bewoners van de benedenstad komen in de commissievergadering Welzijn hun bezorgdheid over de toekomst van buurthuis het Oude Weeshuis uiten. De aanleiding daartoe is de voor begin volgend jaar geplande overgang van het beheer over het buurthuis van Tandem naar het BWA (Bestuur Wijkaccommodaties.)

November

 • 2 De anderhalve eeuw oude lindeboom wordt van zijn stek voor het voormalig politiebureau 100 meter verplaatst naar de voorkant van de Mariënburgkapel. De reddingsoperatie, die een gevolg is van nieuwbouw op het plein, kost f 70.000,-
 • 3 In het rapport "Wie laat weer licht schijnen in Brakkenstein" worden de resultaten weergegeven van een enquête onder de wijkbewoners. Grote onrust was ontstaan door vandalisme en brandstichting, waarvan de daders niet gepakt werden. Zowel ouderen als jongeren zijn van mening dat met het realiseren van een goed jeugdhonk heel wat problemen uit de wereld zullen zijn.
 • 5 Onder het motto 'Probeer de bus' gooit het Nijmeegse busbedrijf NOVIO 100.000 gratis buskaarten in de strijd om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren.- Piet van der Weijden gaat met pensioen en neemt na 43 jaar afscheid van de Katholieke Universiteit, waar hij werkzaam was als barkeeper, portier en chauffeur.
 • 8 Kees en Rie Snoep vieren in wooncentrum De Dageraad hun 65-jarige bruiloft.
 • 11 Het collegevoorstel voor de herbouw van de Valkhofburcht wordt niet gesteund door de Nijmeegse raadsleden. Tijdens een informatieve raadsvergadering spreken de leden zich in meerderheid uit tegen het plan. De randvoorwaarden die de raad in 1996 vaststelde worden niet meer geldig geacht, omdat het nu gaat om een heel ander plan dan waarvan toen sprake was. Een meerderheid is ook bezorgd over de grote financiële investeringen en over het archeologisch erfgoed in de bodem.
 • 13 Geconfronteerd met een tekort van 19,1 miljoen gulden op de begroting voor 1999 plant de gemeente voor dat jaar bezuinigingen van ruim 6 miljoen gulden op kinderopvang, leerlingenvervoer, onderhoud aan straten en pleinen, personele lasten en de gemeentelijke bedrijfsvoering. Daarnaast moet een nog niet ingevulde tweede bezuinigingsronde nog eens minimaal 2 miljoen gulden opbrengen.
 • 13 In Visveld-Oost worden de eerste koopwoningen opgeleverd. Enkele huizen zijn als cadeau ingepakt.
 • 14 Het Gelders Genootschap heeft in opdracht van de provincie en het Rijk een lijst opgesteld van stadsmonumenten die rijkserkenning verdienen. Onder de geselecteerde monumenten bevinden zich de Waalbrug, het vroegere badhuis (thans theater) aan de Daalseweg, chalet Brakkenstein, de fonteinen aan de Schaeck Mathonsingel, een reeks transformatorhuisjes en vele panden uit de negentiende-eeuwse schil, de stadsuitleg na de afbraak van de stadsmuren in de vorige eeuw.
 • 18 De Lutherse kerk in Nijmegen-Oost, op de hoek van de Prins Hendrikstraat en de Jacob Canisstraat, gaat onderdak bieden aan de straatkerk Het Kruispunt. Daarmee komt na bijna anderhalf jaar een einde aan de zoektocht van het Nijmeegse straatpastoraat naar een geschikte locatie voor oecumenische bijeenkomsten voor ontheemden van alle gezindten.- Vanaf vandaag tot 2 december vertoont Cinemariënburg dagelijks films van Joris Ivens ter gelegenheid van diens honderdste geboortedag. In de media is een strijd ontbrand over de vraag of Joris Ivens in Nijmegen wel een plein verdient. De voorstanders eren in hem de grondlegger van de Nederlandse documentaire filmkunst en poëtisch en betrokken filmer. De tegenstanders verwijten hem dat hij een halve eeuw aan de kant heeft gestaan van de communistische machthebbers die misdaden tegen de mensheid begaan hebben.- De in 1870 opgerichte Glas- en verfhandel Middendorp aan de Vlaamse Gas blijkt wegens faillissement te zijn gesloten
 • 20 De wachtlijsten voor ouderenzorg in Nijmegen zijn verontrustend lang, zo blijkt uit een inventarisatie van de plaatsingsproblematiek bij verpleeg- en verzorgingstehuizen en de thuiszorginstellingen. De gemeente kan niet rechtstreeks ingrijpen in het zorgaanbod maar gaat de kwestie aankaarten bij zorgverzekeraars en de genoemde instellingen. De wachtlijsten voor verzorgings- en verpleeghuizen tellen 100 respectievelijk 155 personen. Voor thuiszorg staan 300 personen op de wachtlijst.
 • 22 Met ingang van vandaag wordt het eenrichtingsverkeer in de Van Welderenstraat, Van Broeckhuysenstraat en Tweede Walstraat omgedraaid, terwijl in de Hertogstraat tweerichtingsverkeer wordt ingesteld
 • 25 De kans dat het Quack-monument terugkeert in het Nijmeegse stadsbeeld is weer groter geworden, nu een meerderheid in het College van B&W bereid is f400.000,- vrij te maken voor herplaatsing van de hardstenen zuil met klok op het kruispunt voor het Kolpinghuis. Sinds 1994 strijdt een stichting voor heroprichting en heeft daartoe ongeveer een kwart miljoen gulden ingezameld.
 • 26 Uit een telefonische enquête blijkt dat 88% van de 639 geënquêteerden tegen een naamswijziging van het Goffertstadion is. De argumenten contra variëren van 'dit is met bloed, zweet en tranen in de crisisjaren gebouwd', tot 'een sponsor-naamgever verdwijnt, de geschiedenis blijft en Goffertstadion is een historisch begrip'.
 • 27 De Alcuinusprijs, een gemeentelijke aanmoedigingsprijs van f 3000,- met oorkonde voor jonge kunstenaars, wordt door de burgemeester uitgereikt aan de Nijmeegse altvioliste Susanne van Els, verbonden aan het Residentie Orkest en het Schönberg Ensemble. De naam van de prijs verwijst naar de Angelsaksische monnik die rond het jaar 800 grondlegger was van de cultuurpolitiek van Karel de Grote.
 • 28 De CDA- en PvdA-wethouders reageren furieus op de mededeling van GroenLinks-wethouder Theo Lucassen dat hij reeds na 6 maanden uit het College van B en W stapt. Zij erkennen dat er verschillen van mening zijn, maar vinden een half jaar te vroeg om aan die meningsverschillen deze vergaande consequentie te verbinden.- Te midden van het winkelend publiek vindt op Plein 1944 een schotenwisseling tussen drugscriminelen plaats, waarbij een gewonde valt. De burgemeester reageert met het instellen van een samenscholingsverbod op het plein. - Smartlappenfestivial 'De troost van Oost' in diverse cafés in Nijmegen-Oost.
 • 29 Wethouder Migo heropent op de koopzondag officieel de hernieuwde Ziekerstraat. De bekende geboortetegels hebben in de nieuwe bestrating weer een plaats gekregen.

December

 • 3 CDA en VVD blijken akkoord te gaan met het PvdA-voorstel om een college van B&W te vormen dat bestaat uit vijf in plaats van zes wethouders: 2 CDA, 2 PvdA, 1 VVD.
 • 5 De Mensec, beheerder van de Stadsschouwburg en de Vereeniging, blijkt voor 4,7 miljoen gulden rood te staan. Het negatieve saldo is ontstaan door een exploitatietekort en door de verbouwing van de Vereeniging, die duurder uitpakt dan was geraamd. De gemeente springt bij met een tijdelijk krediet van maximaal 2 miljoen gulden en een subsidie van 1,5 miljoen gulden.
 • 5 Presentatie van Jaarboek Numaga in Het Witte Huis te Lent. Het enige tijdig gereedgekomen exemplaar wordt aangeboden aan de Lentse amateur-historicus Herman Jansen. De leden van vereniging Numaga moeten nog enige dagen op hun exemplaar wachten.
 • 8 B&W stellen geld beschikbaar voor herstel van de botanische tuin op het landgoed Brakkenstein. Nadat de Katholieke Universiteit in 1997 wegens bezuinigingen de huur had moeten opzeggen, was de fraaie tuin met zeldzame planten door achterstallig onderhoud en vandalisme in slechte staat geraakt.
 • 9 De vereniging Milieudefensie houdt op de Waalkade een manifestatie tegen de mogelijke aanleg van de zuidtak van de Betuwelijn door de bebouwde kom van Nijmegen.
 • 11 De vernieuwing van het Stationsplein, die de trots van Nijmegen had moeten worden, is inmiddels een project waarvoor de gemeente zich diep schaamt. De lekkende fietsenkelder, instortende glazen wachthuisjes voor de bus, een te steile toegang tot de fietsenkelder, onzichtbare trapjes aan de rand, zeer gevaarlijke oversteekplaatsen naar de bussen, een stationsplein dat bij vorst zeer glad wordt. Alles wat fout kan gaan is ook fout gegaan en maakt van dit visitekaartje van de stad een regelrechte aanfluiting waarvoor de gemeente architecten en aannemers verantwoordelijk houdt.
 • 12 De RABO-bank betrekt het nieuwe gebouw aan het Keizer Karelplein.
 • 15 De collectie van het Nijmeegs Museum Commanderie van Sint Jan wordt overgebracht naar het nieuwe museum Het Valkhof aan het Kelfkensbos. Als over enkele dagen ook de omvangrijke boekerij is overgebracht, is de grote verhuisoperatie achter de rug en kan de Commanderie haar deuren definitief sluiten. Het Provinciaal Museum G.M. Kam zal zijn collectie slechts ten dele in Museum Het Valkhof onderbrengen.Alleen die stukken uit de archeologische collectie die in het nieuwe museum aan het Kelfkensbos worden tentoongesteld, gaan naar het Kelfkensbos.
 • 16 Nadat een informatieve raadsvergadering zich op 11 november reeds tegen de herbouw van de Valkhofburcht heeft uitgesproken, haalt de gemeenteraad formeel een streep door de plannen voor gehele of gedeeltelijke herbouw.
 • 19 Filmhuis Cinemariënburg en Cultureel Centrum O42 besluiten tot nauwere samenwerking in het nieuwe onderkomen in het Poortgebouw, onderdeel van het ambitieuze Centrum 2000-plan.
 • 20 Feestelijk afscheid van het oude Goffertstadion met een wedstrijd tussen NEC en Fortuna Sittard (0-3). Helaas wordt het feest na afloop van de wedstrijd door relschoppers verpest.
 • 21 De Arnhemse bestuursrechter beslist dat de gemeente Nijmegen zorgvuldig heeft gehandeld bij het afgeven van een sloopvergunning voor het voormalige jongensweeshuis op de Hessenberg. Numaga, de Bond Heemschut, Bewonersraad Binnenstad en het Cuypersgenootschap hadden de procedure aangespannen om de sloop van het rijksmonument af te wenden (wordt vervolgd).
 • 24 Op verzoek van de VVD-fractie in de gemeenteraad zal de nieuwe wethouder van Verkeer, de VVD-er R. Verdijk, de mogelijkheid onderzoeken van een binnenstedelijke ringweg, waardoor het oost-westverkeer beter kan worden afgewikkeld. Deze ringweg zal bestaan uit een verbetering en aanpassing van de Energieweg, Neerbosscheweg, Weg door het Jonkerbos, Grootstalselaan, Scheidingsweg en Sionsweg. Voorts moet een betere afstemming van de verkeerslichten een snellere doorstroming van het verkeer bevorderen.
 • 30 Nol Smits, eigenaar van de Blokkervestiging in de Broerstraat en actief in diverse verenigingen, ontvangt knielend op de Blauwe Steen uit handen van Piet Hooghof, voorzitter van de Vereniging Binnenstad Ondernemers, het Blauwe Steentje.


Jaaroverzicht

NUMAGA JAARKRONIEKEN
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011