Kroniek 1999

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

'Kroniek van Nijmegen over 1999', in: Jaarboek Numaga XLVII (2000), p. 147-171. (n.b. samengesteld door de redactie en E. van der Zande. Eindredactie J.Kuys)


Januari

 • 1 Op 1 januari 1999 telt de gemeente Nijmegen 151.924 inwoners, 1431 meer dan een jaar geleden.
 • 2 Paragnost Hans van der Ven voorspelt ook voor dit jaar het vertrek van burgemeester D'Hondt.
 • 4 Korpschef B. Poelert van de politie Gelderland-Zuid haalt met zijn nieuwjaarsrede de nationale pers. Hij weigert in de samenleving verslonzing en erosie te zien. Het vele klagen daarover beschouwt hij als cultuurpessimisme van een ouder wordende bevolking. Met die mededeling jaagt hij veel ouderen de gordijnen in.
 • 5 Honderdvier asielzoekers verlaten het kamp Heumensoord in de bossen bij Nijmegen. Zij vinden onderdak in een noodkamp in Mill. Van Heumensoord, dat bijna drie maanden in gebruik geweest is, worden het kantoorgedeelte, de vijf tenten en de sanitaire voorzieningen afgebroken. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente wenst burgemeester D'Hondt zich voor de stad nieuwe dynamiek en een periode van 'Sturm und Drang'. Bij diezelfde gelegenheid, maar los van het burgemeesterlijk pleidooi, krijgt wethouder Thielen op hardhandige wijze twee taarten in het gezicht gedrukt. Actievoerders hebben het gemunt op de wethouder omdat zij hem verantwoordelijk houden voor het omstreden nieuwbouwproject Flash Gordon. Politiechef Velings en zijn adjudant vatten eigenhandig de twee 'culinaire guerrillastrijders' in de kraag, terwijl de wethouder aanvankelijk nogal laconiek reageert.
 • 7 Een bommelding in het Nijmeegse KPN-gebouw zorgt voor afzettingen en langdurige onbereikbaarheid van de meubelboulevard Novio. De schade van de bommelding, uiteraard vals, wordt door ondernemers geraamd op honderdduizenden guldens.
 • 9-10 Laatste optredens van het Nijmeegse Hekelgenootschap Snering en Inslag, die opmerkelijk genoeg in een Lents café plaatsvinden.
 • 13 Bij gelegenheid van de uitreiking van de Zilveren Waalbrugspeld aan H.Jetten en J.Roelofsma, twee Nijmeegse verzetsmensen, wordt door de historicus E. Theloosen een pleidooi gehouden voor een geschiedenis van het Nijmeegse verzet in de Tweede Wereldoorlog.
 • 14 Burgemeester D'Hondt vraagt de politie om te onderzoeken of er tegen de uitgever van het stadsmagazine De Blik stappen gezet moeten worden. Aanleiding is een gefingeerd bericht, dat in het januarinummer was opgenomen: in opdracht van de gemeente zou het bedrijf 'Demolition Consult' bushokjes en ander straatmeubilair vernietigen. Omdat veel lezers dit 'nieuwsfeit' behalve verontrustend ook mogelijk achtten, kregen veel lokale politici lust in vervolging van De Blik. Van vervolging wordt uiteindelijk afgezien.
 • 15 Jeanne Marie van Halderen, drijvende kracht achter hulptransporten naar Bosnië, overlijdt op 47-jarige leeftijd.
 • 16 De ruzie van twee mannen uit Hillekensacker over één vrouw begint met drie lekgestoken autobanden en een schietpartij. De schutter, tevens verdacht van het leksteken, wordt ingesloten. Het vervolg bestaat uit een gasexplosie in het huis van de gearresteerde. Die explosie vaagt de voorgevel van het huis weg.
 • 19 De gemeente Nijmegen zegt medewerking aan de zuidtak van de Betuwelijn te weigeren zo lang er door het ministerie geen duidelijkheid wordt verschaft over het extra aantal goederentreinen dat dan over Nijmeegs spoor zal gaan.
 • 20 Wim Bronzwaer, hoogleraar Algemene Literatuurwetenschap aan de KUN, criticus en poëzievertaler, overlijdt op 62-jarige leeftijd.- De Nijmeegse ijshockeyers ('Tigers') winnen 'in overtime' van Tilburg en daarmee slepen zij de nationale beker in de wacht.
 • 21 Het negende Nijmeegse Vertelfestival gaat van start. Het thema is dit jaar 'passie'.- De familie Kam maakt bekend een procedure tegen de staat aan te spannen. De naam van de grondlegger van Museum Kam moet in de opvatting van de familie worden opgenomen in de naam van het nieuwe museum (Het Valkhof) te Nijmegen. De gemeente en de provincie zouden de afspraken die in de jaren twintig met de grondlegger van Museum Kam gemaakt zijn moeten nakomen.
 • 22 De Ien Dales-prijs wordt uitgereikt aan Martin Koch (71) uit Weurt vanwege zijn inzet voor asielzoekers, thuislozen en ontheemden.
 • 23 De Nijmeegse sportprijs wordt uitgereikt aan de profgolfer Robert-Jan Derksen. Daarnaast is er een koninklijke erepenning voor de Nijmeegse schaakvereniging Strijdt Met Beleid (S.M.B.), die 150 jaar bestaat en daarmee de oudste schaakvereniging van het land is.
 • 25 Van de Nijmeegse zanger Frank Boeijen verschijnt een nieuwe CD, getiteld 'De Ballade van de Dromedaris'. De CD opent met het nummer 'Nijmegen bij zonsondergang'.
 • 27 Hevige discussie in de gemeenteraad over het beboeten van fietsers die hun rijwiel op 'foute' plaatsen stallen. Strenge maatregelen, waarvan velen in en buiten de raad menen dat ze uit de koker van wethouder Migo komen, worden uitgesteld.
 • 28 De gemeente koopt het Limosterrein, door wethouder Thielen in een dichterlijke vlaag 'de groene parel van Nijmegen' gedoopt.
 • 29 Een woordvoerder van Philips zegt dat in de komende maanden voor in totaal 42 miljoen gulden geïnvesteerd wordt in de Nijmeegse chipsfabriek. Die investering geldt apparatuur en gebouwen, maar leidt niet tot nieuwe werkgelegenheid bij de Nijmeegse vestiging.
 • 31 Een 44-jarige dakloze overlijdt op de Oranjesingel na een ruzie met een andere dakloze, maar niet als gevolg daarvan, zo blijkt althans uit nader onderzoek.

Februari

 • 1 Liefst 1700 gemeenteambtenaren zetten zich om 9 uur in een kille Jan Massinkhal aan een massa-ontbijt, om daarmee de vernieuwde organisatie van de gemeente Nijmegen te vieren. Buiten de hal leidt dat tot een verkeerschaos.
 • 2 De verkeersknip voor het NS-station kan niet herroepen worden. Ofschoon wethouder Verdijk van Verkeer erkent dat de knip tot verkeersopstoppingen in het centrum leidt, acht hij de kosten van heropening van de doorgaande weg te groot.
 • 4 De Nijmeegse vestiging van computerbedrijf Compaq gaat in de verkoop. Beweerd wordt dat de verkoop kan geschieden met behoud van de werkgelegenheid van het merendeel van de 500 werknemers, maar de ondernemingsraad deelt die optimistische visie niet.
 • 6 'Smertlappenfestival' van Carnavalsvereniging De Slurfers.
 • 7 Smakelijk Ramadanfeest in wijkcentrum De Brack in Leuvensbroek. De spoorbrug over de Waal is een half uur gestremd nadat het schip 'de Excelsior' de onder de brug hangende verfbak heeft geraakt. Oorzaak was de omhoog staande giek van de autokraan van het schip, die tengevolge van de aanvaring afbrak en onder water verdween.
 • 11 De Nijmeegse fanclub van onderwijsminister Loek Hermans heft zich op, acht dagen na de oprichting slaat de teleurstelling al toe.
 • 12 Laatste lessen van het Stedelijk Gymnasium in het hoofdgebouw aan de Van Schevichavenstraat. De school verhuist met haar 1150 leerlingen naar een ruimere behuizing aan de Kronenburgersingel, waarmee een einde komt aan de situatie waarin de leerlingen over verschillende dépendances verspreid waren. - Wethouder Verdijk hangt in Zwanenveld borden op met het opschrift "parkeren uitsluitend bewoners". Deze 'attentieborden' moeten de parkeeroverlast, veroorzaakt door winkelpersoneel en winkelend publiek, in deze woonwijk terugdringen.
 • 14 Grote carnavalsoptocht in het centrum van de stad, met veel Teletubbies en een sterk Lents aandeel.
 • 18 Relieken van de heilige Thérèse van Lisieux worden tot en met 21 februari aan het publiek getoond in de Maria-Geboortekerk aan de Berg en Dalseweg. De reliekschrijn maakte een rondreis langs Nederlandse kerken. De Arnhemse rechtbank maakt na twee maanden een einde aan de bouwstop in Oosterhout, die de rechter op grond van procedurefouten bij de bouwvoorbereiding na een vordering door werkgroep De Groene Long begin december had ingesteld.
 • 19-20 Feestelijke sluiting van bioscoop Scala met een speciaal programma. Het gebouw aan de Burchtstraat zal worden gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe winkelstraat tussen Mariënburg en Burchtstraat. In afwachting van herhuisvesting in het nog in aanbouw zijnde Poortgebouw komt er een noodbioscoop in het gebouw van de voormalige gemeente-HBS aan het Julianaplein.
 • 21 Kranslegging en avondwake ter herdenking van de ruim 2000 Nijmeegse burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Onder de herdachte slachtoffers ook de 800 mensen, die het vergissingsbombardement van 22 februari 1944 niet overleefden.
 • 23 In het Kolpinghuis worden de plannen voor een fietsverbinding over de Waal gepresenteerd aan belanghebbenden. Naast de spoorbrug zal een fietsbrug worden gelegd als onderdeel van de fietsroute die zal lopen van het Nijmeegse Centraal Station naar het toekomstig NS-station in Lent.
 • 24 Een stroomstoring legt 's avonds een deel van de stad lam.- De Waalkade loopt onder en de Waalbandijk wordt provisorisch verstevigd met zandzakken. De dijk staat op het punt om goed te worden verstevigd, maar het wassende water was er eerder en noopt het polderdistrict tot een noodoplossing.- Minister Pronk van VROM laat zich 's ochtends voorlichten over de milieuproblematiek in Nijmegen-West en Weurt. Bij die gelegenheid luiden milieugroeperingen andermaal de noodklok, terwijl ondernemers zich tegenover de minister beklagen over verdachtmakingen aan hun adres.- In het Triavium zullen vanaf heden tot de voltooiing van de verbouwing van het provinciehuis te Arnhem, in 2000, de vergaderingen plaats van de Provinciale Staten van Gelderland.
 • 26 Op initiatief van de Dorpsraad Lent is er in café Waalzicht een workshop onder de titel 'Water in de Waalsprong'. Aanleiding tot de discussie is het vele oppervlaktewater (150 hectare) dat in de Waalsprong-plannen in de vorm van plassen, moerassen en singels is voorzien. De Dorpsraad is beducht voor een verstoring van het bestaande evenwicht en bepleit daarom beperking van het 'blauw' in de plannen.
 • 27 officiële opening van het vernieuwde Sportfondsenbad Nijmegen-West aan de Planetenstraat.

Maart

 • 2 Het College van B en W besluit tot vestiging van een Vlaams Cultureel Centrum in het Arsenaal aan de Mariënburg, wanneer dat vrijkomt na verhuizing van het gemeentearchief. Voor dit project tekent een reeks Vlaamse stichtingen die een nauwe relatie hebben met de Katholieke Universiteit, het Vrijdag-theater, brouwerij Interbrew en projectontwikkelaar Malant. In dit centrum zullen Vlaamse literatuur en toneel samengaan met Vlaamse eet- en drinkcultuur.
 • 3 Bij de Statenverkiezingen brengt 40,8% van de Nijmeegse stemgerechtigden zijn stem uit.- De Raad van State besluit het verzoek van De Groene Long om schorsing van de ontheffing voor een Milieu-effect-rapportage voor woningbouw in de Waalsprong, niet in te willigen.
 • 8 De Katholieke Universiteit zet bellende professoren in bij de werving van studenten. Het lage aantal studenten in de exacte vakken baart alle Nederlandse universiteiten grote zorgen. Professoren van de Nijmeegse B-faculteiten kruipen twee dagen achter de telefoon om zich door scholieren uit het voortgezet onderwijs te laten ondervragen over de Nijmeegse opleidingen wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica en biologie.
 • 10 Het KAN (knooppunt Arnhem-Nijmegen) wil verder met de huidige voorzitter van het College van Bestuur, mr. G. Jansen. Aan de KAN-raad, waarin alle gemeenten van het knooppunt zijn vertegenwoordigd, wordt voorgesteld mr. Jansen tot 2003 te herbenoemen. Officieel houdt het KAN in 2003 op te bestaan, maar de 25 deelnemende gemeenten willen in meerderheid doorgaan.
 • 11 Volgens een vandaag gepubliceerd onderzoeksrapport zouden Nijmegenaren 15% meer water verbruiken dan anderen in ons land. Gemeente en universiteit gaan samen onderzoeken waaraan dit ligt. Vooral het hoge verbruik onder alleenstaanden (landelijk 137 liter per dag, in Nijmegen 222) stelt de gemeente voor raadsels. Doelstelling is 10 % minder verbruik in 2005.
 • 12 Twee weken cel voor een man en een vrouw die tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie wethouder Thielen taarten in het gezicht smeten, omdat zij hem in hun jaren-70-jargon een "zelfgenoegzame representant van de gevestigde orde" vonden.
 • 15 De organisator van de Valkhof Affaire, het jaarlijkse festival tijdens de Zomerfeesten op het Valkhof, wil dit festijn professioneler opzetten door met meer betaalde krachten en minder vrijwilligers te gaan werken. Daarvoor is uiteraard meer financiële armslag nodig, reden waarom naar een grote sponsor gezocht wordt. Entree vragen aan de ca. 5000 bezoekers die dagelijks op de Valkhof Affaire afkomen strookt niet met het Zomerfeesten-principe dat alle evenementen gratis zijn.
 • 16 De kans dat er ooit nog een trein gaat rijden tussen Nijmegen en Kleef is een stuk kleiner geworden, nu de Duitse Spoorwegen hebben besloten het spoor tussen Kranenburg en Kleef van het verkeersplan af te voeren. Deze lijn was in 1991 reeds gesloten, maar zal door genoemd besluit niet meer onderhouden worden, hetgeen reactivering op een latere datum extra duur zal maken.
 • 17 Vanuit Nijmegen vertrekt negen ton aan hulpgoederen naar de Russische zusterstad Pskov. Na een reeks geslaagde acties kan de stedenbandorganisatie een grote truck volladen met tweedehands kleding, schoeisel, gereviseerde medische apparatuur, rolstoelen en splinternieuw onderwijsmateriaal ten behoeve van een school voor blinde en slechtziende kinderen.- De gemeenteraad pleit voor een snellere opknapbeurt van de Grote Markt, Augustijnenstraat en Burchtstraat. Renovatie stond gepland voor 2002, maar collegepartijen en oppositie zijn het erover eens -een uniek feit in de Nijmeegse dorpspolitiek!- dat de drie, vooral 's avonds kil en doods aandoende, centrumstraten een intiemere, groenere en levendiger inrichting behoeven.
 • 20 Al sinds 1994 doet Frank Eliëns van het gemeentearchief onderzoek naar de geschiedenis van de jodenvervolging in Nijmegen. Met het vrijmaken van f 44.000,- uit verschillende potjes krijgt zijn onderzoek een extra financiële impuls, zodat hij het dit najaar kan afronden en kan beginnen aan het schrijven van zijn boek.
 • 23 De 'Nijmeegse Waterweken' worden geopend met de tentoonstelling 'Nijmegen Waterbewust' in het gemeentehuis.
 • 26 Vandaag wordt het startsein gegeven voor de ingrijpende renovatie van de Vereeniging à raison van ca. vijftien miljoen gulden. Voor deze prijs krijgt het gebouw een nieuw en vergroot restaurant met dakterras, een nieuwe keuken, een bar, een verbeterde entree en garderobe. De Kleine Zaal op de eerste verdieping zal in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. De hiervoor benodigde gelden moeten nog bijeen gesprokkeld worden.

April

 • 1 Bij Oosterhout wordt een fossiele en versteende eik gevonden die tussen 4000 en 10.000 jaar oud is. Bij graafwerk voor de stadsuitbreiding van Nijmegen stootte men op deze 7 meter lange en 1,10 meter dikke boom.
 • 3 In het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen twee Nijmegenaren zitting. Het CDA levert Theo Peters, reeds 8 jaar lid van de Provinciale Staten en zoon van de Nijmeegse oud-wethouder, de PvdA heeft gekozen voor Lily Jacobs, sedert 5 jaar gedeputeerde o.a. voor Milieu.
 • 8 Vandaag bereikt stadsbusbedrijf Novio een mijlpaal met het feestelijk onthaal van de 25-miljoenste buspassagier sinds het busbedrijf tweeënhalf jaar geleden zelfstandig werd. Novio groeit voorspoedig. In 1998 gebruikten 200.000 mensen meer de bus, hetgeen een stijging is van 1,5% vergeleken met 1997. De omzet steeg met 20% en de winst met 40% . Deze groei is te danken aan de aanschaf van 10 moderne bussen, het opknappen van het overig materieel, betere rijschema's, gratis vervoer bij de december-koopavonden en andere promotieactiviteiten waardoor mensen de bus herontdekken.
 • 14 Als er geen derde Waalbrug bij Weurt komt dan moet er een Nijmeegse stadsbrug in het verlengde van de Energieweg en het Industrieplein komen. Deze stadsbrug is alleen bedoeld voor stedelijk verkeer. Dit is het scenario dat het College van B en W heeft neergelegd bij de provincie. Uitgegaan wordt van een brug met vier rijstroken, zonder vluchtstroken maar met brede vrijliggende fietspaden.
 • 15 Het stadsbestuur bepaalt dat in het oudste gebouw dat Nijmegen kent, de Nicolaaskapel op het Valkhof, niet voor de wet getrouwd kan worden. Zo nu en dan vinden er, met instemming van de Valkhofvereniging, wel kerkelijke huwelijksvoltrekkingen plaats, want de kapel is strikt genomen een kerk.
 • 19 Start van de sloop van twaalf woningen en zes winkels in de Burchtstraat. Zij moeten plaatsmaken voor de Marikenstraat, de nieuwe winkelstraat met twee niveaus die Burchtstraat en Mariënburg gaat verbinden.
 • 20 B en W besluiten f 250.000,- uit te trekken om het bedrijfsverzamelgebouw De Goffert aan de Groenestraat op te knappen en in oppervlakte te verdubbelen. In het complex bieden thans 40 startende ondernemers werk aan zo'n 100 mensen. De uitbreiding moet 50 à 75 nieuwe arbeidsplaatsen mogelijk maken.
 • 23 Natuurlijk kent elke Numagalezer woorden als dalles-dekkers, krang, schumke, lurke, geutepincher, lepkuntje en andere sieraden van de Nijmeegse volkstaal. Vandaag wordt in het stadhuis het eerste Nimweegse dictee gehouden. De opdracht is 28 Nimweegse trefwoorden uit het dictee in ABN te vertalen. De Nijmeegse Lionsclub, die dit evenement organiseert, haalt f 20.000,- op voor een goed doel. De winnaar had maar zeven woorden fout.
 • 26 Geboorte van twee slechtvalken in de nestkast die op 100 meter hoogte aan de schoorsteen van de EPON-centrale hangt. Op 1 mei wordt nog een derde jong geboren. Op een monitor bij de ingang van het EPON-terrein kunnen belangstellenden een blik in het valkennest werpen.
 • 28 Geboren en getogen Nijmegenaar Ronald Migo neemt na een dertienjarig raadslidmaatschap en een negenjarig wethouderschap afscheid van het dagelijks bestuur van de stad waarvan hij houdt en waarvoor hij zoveel werk heeft verricht. Hij wordt algemeen directeur van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.- Heropening van het Van 't Lindenhoutmuseum in de nieuwe locatie de Beth-El-kerk, voormalige kerk van kinderdorp Neerbosch.
 • 29 De gemeente kondigt maatregelen aan tegen fietsen die langer dan een kwartier in de binnenstad geparkeerd staan. Om deze bittere pil te vergulden komen er bewaakte gratis fietsenstallingen met plaats voor ca. 1000 rijwielen. In de kelder naast de Molenstraatkerk: 200 plaatsen. In het midden van de Bisschop Hamerstraat: 450. Parkeergarage Mariënburg: 350. Onderhandelingen lopen nog met de particuliere stalling aan de Scheidemakershof, waar 250 plaatsen zijn.- Jaarlijkse lintjesregen. Een van de gelukkigen is drs. A. (Nol) Wolf, bestuurslid van de vereniging Numaga en als bestuurder tevens actief in nog enkele andere maatschappelijke organisaties.

Mei

 • 1 Aantreden van wethouder Hubert Bruls (CDA) als opvolger van Ronald Migo. In zijn portefeuille zitten Onderwijs, Economie en Regionale Zaken.
 • 1-9 De filmboot, de kustvaarder De Zeester, ligt aan de Waalkade.
 • 4 Wethouder J. Thielen moet 'met schaamrood op de kaken' erkennen dat in het stadhuis meer dan tweehonderd bezwaarschriften, afkomstig van wijkbewoners uit Hees, zijn zoekgeraakt. Later wordt het bewuste pakket teruggevonden in het archief van het kantorengebouw Metterswane.- Oud-wethouder Marja Alofs reageert verontwaardigd op aantijgingen van de burgemeester dat zij als wethouder van Cultuur de jaarlijkse verliezen van de stadsschouwburg en de Vereeniging tijdens het wethouderschap van haar en van haar opvolger Wellen niet zou hebben gesignaleerd. Zij stelt dat de burgmeester zich ten onrechte van de domme houdt, als hij zegt dit niet geweten te hebben. Later ontkent de burgemeester in een brief aan de raad de wethouder verwijten te hebben gemaakt.
 • 5 De fietsenstalling onder de Molenstraatkerk is vanaf heden een gemeentelijke bewaakte fietsenstalling waar fietsen gratis kunnen worden gestald. In het centrum zijn nog meer van deze gemeentelijke stallingen gepland.
 • 6 In de gemeentelijke Monumentencommissie staken voor de tweede maal de stemmen over de vraag of de kerk aan de Daniëlsweg behouden moet blijven. Volgens het reglement van de commissie wordt zij nu geacht positief te hebben besloten, dat wil zeggen dat zij adviseert de kerk op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De gemeenteraad moet uiteindelijk een beslissing nemen. Minder moeite heeft de commissie met de sloop van de Antonius-Abtkerk in Hatert, maar ze wil wel de toren laten staan.
 • 7 Een tanker die op de Rijn bij Dormagen in brand is gevlogen, veroorzaakt o.a. in Nijmegen en omgeving stankoverlast.
 • 10 Vanaf deze week kan men door de sloop van enkele panden in de Burchtstraat vanaf het Arsenaal aan de Mariënburg de Burchtstraat inkijken.
 • 12 Sluiting van een overeenkomst tussen de gemeente en de exploitant van de fietsenstalling aan de Scheidemakershof, waardoor hier voortaan enkele honderden fietsen gratis gestald kunnen worden.
 • 14 De verhuurder zegt Oibibio Nijmegen de huur van de ruimtes in het Albertinum op.
 • 16 Studentenroeivereniging Phocas houdt op het Maas-Waalkanaal een wedstrijd voor teams uit andere Nederlandse universiteitssteden. Bewonersgroep De Voorstenkamp viert haar vijfjarig bestaan met een feest op het Kloosterhofplein.
 • 19 Arrestatie van een Nijmegenaar die sinds september 1997 GroenLinks-raadslid Mieke Welschen lastig viel met tientallen telefoontjes per dag en haar fysiek bedreigde.
 • 20-22 Derde internationaal Tuna Festival, met optredens van tunagroepen uit Spanje en Portugal. De muzikanten zijn te beluisteren op de universiteitscampus en in de binnenstad.
 • 21 Het moederbedrijf maakt onverwachts bekend dat de fabriek van Dobbelman in Bottendaal aan het einde van het jaar zal worden gesloten. In een reactie pleit wethouder Thielen voor behoud van de fabrieksgebouwen. Nol Smits, tot voor kort eigenaar van enkele Nijmeegse Blokkervestigingen, wordt wegens zijn jarenlange inzet voor de stad Nijmegen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was bestuurslid van diverse organisaties en zat van 1970 tot 1974 voor de KVP in de gemeenteraad. - De Gelderlander bericht dat de burgemeester, in tegenstelling tot eerdere ontkenningen zijnerzijds, reeds langer op de hoogte was van de financiële problemen bij Mensec, de exploitatiemaatschappij van de schouwburg en concertgebouw De Vereeniging.
 • 22 70-jarig bestaan van de Omni-vereniging SV Hatert.
 • 24 Tweede Pinksterdag en dag van de Zevenheuvelenloop. Bij de mannen wint de Belg Mohamed Mourhit en bij de vrouwen de Russin Ljubov Morgunova. Nieuw is de Seven Hills On Wheels (SHOW), waaraan 800 skaters, skeelers, wheelers, rolstoelers en steppers deelnemen.
 • 25 Wethouder Rumund en enkele beleidsambtenaren proberen zich per rolstoel door de stad te verplaatsen om zelf te ervaren welke problemen een lichamelijk gehandicapte dagelijks op zijn weg ondervindt.
 • 27 Milieuwinkel De Broeikas houdt in wijkcentrum Bottendaal een informatieavond over de Zuidtak van de Betuwelijn. Deze zal waarschijnlijk over de bestaande spoorlijn dwars door Nijmegen lopen. Sommige raadsleden verdenken B en W ervan dat reeds geheime afspraken hierover zijn gemaakt met de minister van Verkeer en Waterstaat.
 • 29 De kinderen van basisschool De Driemaster hebben met hun videoband de hoofdprijs (15 computers) gewonnen in de 'Nationale Wat Wil Je worden Manifestatie' van Jantje Beton en trekken daarom in een feestelijke optocht door hun wijk Bottendaal.- Het middagprogramma van de Potten- en Flikkersdag wordt gevierd op het pas gerenoveerde zogenaamde Koningsplein. Het avondprogramma vindt plaats in het Kolpinghuis, waar de aanwezigen op een grootbeeldscherm het Eurosongfestival kunnen volgen.- Vanaf vandaag kunnen skaters en skeelers gebruik maken van speciaal voor hen uitgezette routes tussen Nijmegen en Den Bosch. In Nijmegen vertrekt een route vanaf het Triavium.

Juni

 • 1 Het aantal bijstandsuitkeringen is in de eerste vijf maanden van dit jaar met zo'n 12% fors gedaald. Dat kost de gemeente geld, want het aantal ambtenaren blijft gelijk en Nijmegen krijgt door de daling minder geld uit het Gemeentefonds van de rijksoverheid.
 • 2 Automobilisten die gewend zijn hun auto op de Wedren te parkeren, komen vandaag bedrogen uit. De gemeente blijkt hier voor een dag 350 parkeerplaatsen te hebben verhuurd aan een organisatie die in de Vereeniging een congres houdt.- Hoorzitting over de plannen om onder andere in de spoorkuil een vrije busbaan richting universiteitscampus en Radboudziekenhuis aan te leggen. Vooral het plan om de busbaan over de Laan van Scheut te leiden, stuit op weerstand bij omwonenden, de hogeschool Arnhem-Nijmegen en de universiteit.
 • 4 De Nijmeegse Mirjam Müskens behaalt een zilveren medaille op het WK taekwondo in Edmonton.
 • 4-6 Nederlands Kampioenschap dressuur in park Brakkenstein.
 • 5 In de schouwburg vindt het vierde Van Twee tot Twaalf Poëziefestival plaats, dat duurt van twee uur 's middags tot twaalf uur 's avonds.
 • 6 Zeven Marokkaanse jongeren organiseren een feest in jongerencentrum Staddijk met het doel het negatieve imago van de Marokkaanse jeugd te verbeteren. 's Middags is er een internationaal voetbaltoernooi en 's avonds een optreden van de Marokkaanse band Noujoum Bourgone.
 • 7 Start van Avondvierdaagsen voor ouderen in Brakkenstein en Neerbosch-Oost.
 • 8 Hoewel de tentoonstellingszalen nog niet zijn ingericht, opent Museum Het Valkhof voor het eerst zijn deuren voor belangstellenden die het interieur willen bekijken. Te bezichtigen zijn de receptie, het trappenhuis, het museumcafe en de benedenverdieping.- Actievoerders van Milieudefensie parkeren op het Stationsplein hun fiets in een lantaarnpaal bij wijze van protest tegen het gebrek aan fietsklemmen op deze plek.
 • 9 De Raad van State verklaart het beroep tegen de sloop van het oude weeshuis op de Hessenberg niet ontvankelijk. Reden hiervoor is dat de bezwaarmakers de verschuldigde leges niet hebben betaald.- Een voorstel van de oppositiepartijen om een onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar de jarenlange verliezen bij stadsschouwburg en De Vereeniging haalt het niet in de gemeenteraad, omdat de collegepartijen B en W blijven steunen.
 • 10 Europese verkiezingen met een Nijmeegs opkomstpercentage van 31,5%. Met ruim een kwart van de uitgebrachte stemmen blijkt GroenLinks de populairste partij onder de Nijmeegse kiezers.
 • 11 Op 68-jarige leeftijd overlijdt Jo Holland, de 'vader' van het Waterkwartier en onder andere bekend door zijn inzet voor het Gemeenschapshuis aan de Waterstraat en carnavalsvereniging De Waoterjokers.
 • 12-20 Zomerkermis op het evenemententerrein aan de Waalkade.
 • 13 Ter gelegenheid van zijn dertigjarig bestaan houdt sociaal centrum De Hulsen, een laagdrempelige voorziening voor dak- en thuislozen, een open dag.
 • 14 Niet zonder leedvermaak meldt De Gelderlander dat het Nijmeegse CDA-lid Maria Martens ondanks een intensieve publiciteitscampagne met 3432 Nijmeegse voorkeurstemmen net niet in het Europarlement blijkt te zijn gekozen. Zij stond op de tiende plaats van de kandidatenlijst, maar de partij krijgt negen zetels. Drie dagen later moet dit bericht worden herroepen, omdat Martens landelijk 16.254 voorkeurstemmen blijkt te hebben verzameld en daardoor naar de zesde plaats is opgeklommen. - Vanaf vandaag geldt een nieuwe regeling voor het beklimmen van de Stevenstoren: beperking van de openingstijden en forse verhoging van de toegangsprijzen, gelijktijdig bezoek aan de kerk is niet meer mogelijk. Dit alles is het gevolg van een beslissing van de gemeente om de exploitatie bedrijfsmatiger aan te pakken.
 • 16 Tijdens het plaatsen van nieuwe speeltoestellen op een speelterrein aan de 27e straat in Lankforst ontdekken gemeentelijke grondwerkers wit asbest in de grond, vermoedelijk bouwafval. Het speelterrein wordt voor nader onderzoek afgesloten en zal door een asbestverwijderingsbedrijf worden afgegraven.
 • 16-20 Zevende Roefeldag, afgesloten met een consumptie en een duik in het Sportfondsenbad-Oost.
 • 17 B en W besluiten het Arsenaal aan de Mariënburg niet te verkopen maar te verhuren. Volgens de plannen moet hier een Vlaams cultureel centrum komen, dat in financiële problemen zou komen als het de geschatte koopsom van 4 miljoen gulden zou moeten opbrengen. Daarom wordt het gebouw voor f 175.000,- per jaar aan de initiatiefnemers van het cultureel centrum verhuurd.
 • 21 Tijdens de vergadering van een raadscommissie blijkt een krappe meerderheid van de raad B en W te steunen bij hun voornemen om mee te werken aan de aanleg van de zuidtak van de Betuwelijn. De dreiging van de minister van Verkeer om door middel van een zogenaamde aanwijzing de gemeente tot medewerking te dwingen, speelt hierbij een grote rol.
 • 22 Nijmegen eindigt achter Rotterdam op de tweede plaats in de strijd om de Lokale Duurzaamheids Spiegel. Punten Nijmegen waarop scoorde waren natuurontwikkeling, met name parkonderhoud, het project van de ecologische atlas, en het duurzaamheidbeleid in de nieuwbouwwijk in Grootstal en in de Waalsprong.
 • 23 Het ruiterbeeld van Jo Uiterwaal (valkenier te paard) bij het station wordt inclusief de zuil waarop het staat 4,5 m richting stationsgebouw verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe busbaan. Symposium in het Triavium over milieuzorg bij evenementen onder de titel 'Met dank voor het aangenaam verpozen'.
 • 24 Mr. R. Fernhout, hoogleraar Europees Migratierecht aan de KUN,wordt door de Tweede Kamer benoemd tot nationale ombudsman.
 • 25 Thuiszorg Zuid-Gelderland kondigt wegens personeelsgebrek met ingang van vandaag een 'zorgstop' af. De gedupeerden zijn ontslagen ziekenhuispatiënten die thuiszorg behoeven. - Afscheid van Piet Hooghof als voorzitter van de Vereniging van Binnenstadondernemers (VBO).
 • 25-27 Voor het vijfde jaar worden in het Valkhofpark de klassieke Waalconcerten gegeven met optredens van binnen- en buitenlandse instrumentale ensembles en koren.
 • 25-29 Openluchtbioscoop op het evenementenplein aan de Waalkade.
 • 26 Juwelier Jac. van Baal sluit zijn zaak in de Van Welderenstraat, waarheen de firma enige jaren geleden vanuit de Broerstraat was verhuisd. De winkel zal in Rhenen worden voortgezet.
 • 26 A.M.J. Coolegem ontvangt in de brandweerkazerne te Lent een koninklijke onderscheiding voor 37 jaar trouwe dienst bij de vrijwillige brandweer van Lent.
 • 28 In de doucheleidingen van Sportfondsenbad-West wordt de legionellabacterie aangetroffen. De douches worden voorlopig buiten gebruik gesteld, maar de zwembassins blijven toegankelijk.- B en W besluiten de contacten te verbreken met de Stichting Begeleide Stap in de Maatschappij (BSM), die niet in staat is om aan te geven op welke wijze gemeentelijke subsidies zijn aangewend. De stichting heeft tot taak vroegtijdige schoolverlaters en andere jonge uitvallers op te vangen en te begeleiden.
 • 29 In De Lindenberg vindt een regionaal Gouden Vlam Festival plaats, waar de beste videofilms uit Gelderland, Flevoland, Noord-Brabant en Limburg strijden om een plaats in de landelijke finale, die zal plaatsvinden tijdens de Nederlandse Filmdagen in Utrecht. - NS-Vastgoed en de gemeente sluiten een akkoord over de bebouwing van de spoorkuil en de stationszone.
 • 30 De gemeentelijke Monumentencommissie besluit om de Antonius van Paduakerk (Groesbeekseweg) en de Dominicuskerk (Prof. Molkenboerstraat) voor te dragen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst.

Juli

 • 1 Reijer Goettsch wordt bij zijn afscheid van de universiteit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Goettsch was onder meer directeur A-faculteiten van de KUN en bestuurslid van het Kandinskycollege en van Kinderdorp Neerbosch. - In verpleeghuis Margriet klinkt het startschot voor het CVA-project. Slachtoffers van een beroerte (CVA) moeten na opvang in een ziekenhuis en revalidatie in een verpleeghuis van maximaal drie maanden weer naar huis kunnen. Bij complicaties kan men terecht in het Ambulante Centrum voor Hersenletsel van de St. Maartenskliniek, een voor Nederland unieke polikliniek.- Eerste van een serie popconcerten in de Goffertwei met optredens van Lenny Kravitz en Anouk.
 • 2 Idem met The Stereophonics, Aerosmith en The Black Crowes.
 • 3 Peek & Cloppenburg sluit zijn filiaal aan de Burchtstraat, met het filiaal in Roosendaal de laatste twee van de P&C-zaken in Nederland. De sociale atlas van Nijmegen is uit, een statistisch overzicht van leven en welzijn in de stad. Enkele gegevens: in wijken als Oud-West en Bottendaal ligt de levensverwachting lager dan op de Kwakkenberg; in Nijmegen-Zuid wonen de meeste mensen met overgewicht, en in de Benedenstad wonen de beste alcoholische innemers. Bottendaal is de dichtst bebouwde wijk.
 • 4 Popconcert in de Goffertwei met optreden van UB 40.
 • 6 Het bronzen beeld van bisschop-martelaar Ferdinand Hamer wordt met behulp van een kraanwagen van de Van Schaeck Mathonsingel verplaatst naar zijn oude plek aan de Bisschop Hamerstraat, waar het ook reeds van 1902 tot 1949 heeft gestaan. Echt bekend is de bisschop volgens de krant niet. Een jochie ziet er Sinterklaas in, zijn moeder denkt aan Karel de Grote, een voorbijganger aan Van Schaeck Mathon.
 • 7 Na nauwelijks een half jaar activiteit sluit kinderopvang De Keyser in de gelijknamige villa aan de Weurtseweg zijn poorten. Financiële problemen maken een abrupt einde aan de werkgelegenheid van zes medewerkers en de opvang van 35 kinderen. - De collegepartijen in de gemeenteraad geven B en W een harde bezuinigingsopdracht. Minder ambtenaren, minder subsidies en uitstel van enkele investeringen moeten een besparing opleveren van 15 miljoen gulden. De oppositie ziet niets in de plannen. Het ambtenarenapparaat is pas grondig gereorganiseerd, en men vreest voor de subsidies aan kleine verenigingen en instellingen. - Op de Waalkade is, na een langdurig verblijf in het atelier, de 'juwelenvitrine' van het Valkhofmuseum teruggeplaatst. De opvallende creatie van Petra Hartman werd in de nieuwjaarsnacht 1998 vernield en is nu voor f 15.000,- hersteld.
 • 8 De Stichting Joodse Synagoge wordt verrast met een bijdrage van f 150.000,- voor de restauratie van de oude synagoge aan de Nonnenstraat. Het bedrag wordt uitgekeerd in het kader van Duitse herstelbetalingen voor in de oorlog geroofd Joods goud. Voor de gehele hersteloperatie aan de synagoge heeft men overigens zeker f 700.000,- nodig.
 • 10 Het politiebureau-op-wielen op Plein 1944 blijkt al na één week effect te sorteren. De grote groepen hangjongeren en drugsdealers zijn verdwenen door de aanwezigheid van agenten en de consequente toepassing van het samenscholingsverbod. De politie blijft op zoek naar een nieuw permanent onderkomen in de binnenstad.
 • 13 De Ooijpolder wordt door maar liefst vier ministeries uitgeroepen tot één van de 74 "unieke landelijke gebieden". De gemeente hoopt met deze erkenning meer aandacht te krijgen voor het gebied, en uiteindelijk aansluiting te kunnen bewerkstelligen bij plannen voor de Gelderse Poort en Limes 2000, het project om de oude Romeinse rijksgrens te beschermen.
 • 14 Een huis kopen is eigenlijk alleen nog weggelegd voor tweeverdieners. Alleenstaanden en gezinnen met één inkomen kunnen de huizenprijzen bijna niet meer opbrengen, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Makelaars(NVM). In Nijmegen en regio stegen de prijzen sedert begin dit jaar met 16,4%.
 • 16 Niet onverwacht, maar wèl ontijdig komt de mededeling dat evenementen-organisator Van Groningen ermee stopt. Zich van geen kwaad bewust vertelt de burgemeester dit in een toespraak, tot verwondering van enige toehoorders, onder wie de betrokkene zelf. Deze had willen wachten tot na de Vierdaagseweek. Er waren al langer spanningen tussen Van Groningen en het bestuur om de programmering van de Zomerfeesten
 • 18 Voor de horeca mogen de Zomerfeesten een zegen zijn, de winkeliers hebben het over "de beroerdste week van het jaar". De winkels gaan vandaag en dinsdagavond open om de stagnerende verkoop een zetje te geven.
 • 19 Vanaf vandaag geldt voor het Gelders Centrum voor Verslavingszorg een cliëntenstop voor alcoholverslaafden. Het personeelsbestand van het GVC is volstrekt ontoereikend voor de sterk gestegen hulpvraag. Wachttijden voor een eerste gesprek kunnen oplopen tot acht weken, terwijl het GVC vier weken het maximum vindt.- De Vierdaagsefeesten (zoals de Zomerfeesten voortaan genoemd worden) beleven een voorspoedige start. Op enkele incidentjes na verloopt het weekend soepeltjes, ondanks een bomvolle, subtropische binnenstad.
 • 20 Vertrek van de Vierdaagselopers voor de 'dag van Elst'. Er starten 36.809 deelnemers, van wie er in de loop van de dag 857 moeten afhaken. Van de ingeschrevenen komen er 1607 helemaal niet opdagen. Speelt de broeierige hitte een rol?
 • 21 Horecapaniek in het gebied Broerstraat-Oranjesingel-Ziekerstraat. Door stroomuitval zitten de kroegen tussen twaalf en drie uur 's nachts zonder muziek, koeling en bierpomp. De ondernemers willen bij de NUON een schadeclaim indienen.
 • 23 33.234 Vierdaagselopers worden feestelijk binnengehaald door 400.000 toeschouwers. 713 deelnemers moeten op de laatste dag afhaken, waardoor het totale aantal uitvallers op 3575 komt. Het totale aantal feestvierders wordt door organisator Van Groningen geschat op 1,2 miljoen.
 • 28 Anita van de gelijknamige bar aan de Priemstraat houdt het voor gezien. Vanaf haar zestiende jaar staat ze achter de tap en na 41 jaar doet ze haar zaak over aan de al even bekende familie Van Diest van spijshuis Tijl Uylenspieghel.
 • 30 De Consumentenbond constateert een verdere stijging van de gemeentelijke lasten, in Nijmegen met 12%. Een standaardgezin met twee kinderen is per jaar f 1063,- kwijt. Landelijk gezien staat de Karelstad op de tiende plaats van boven.

Augustus

 • 1 De tropische hitte bedreigt de 26ste editie van de Fietsvierdaagse. Daags voor de sluiting van de inschrijving hebben zich slechts 1500 peddelaars gemeld; normaal zijn dat er rond de 4000.
 • 3 De vrees van het bestuur van de Fietsvierdaagse wordt bewaarheid. Slechts 2948 fietsers verschijnen aan de start en dat hadden er 3500 moeten zijn om uit de kosten te komen.
 • 5 Bureau Toezicht in de Ziekerstraat heeft inmiddels 160 fietsen staan die in beslag zijn genomen wegens 'foutparkeren' in het centrum. Het is ook de toezichthouders onduidelijk, hoe de gedupeerde eigenaar kan weten dat de fiets in gemeentehanden is gevallen. Alleen bij aangifte bij de politie, zal die 'waarschijnlijk wel' wijzen op het bestaan van het bureau.
 • 6 Thuiszorg slaat alarm. Door structureel personeelstekort en de vakantie zijn honderd patiënten uit Nijmegen en regio op de wachtlijst terecht gekomen. Deze mensen moeten nu langer dan noodzakelijk in een ziekenhuis blijven, opgenomen worden in een verzorgingstehuis, of door familie opgevangen. Deze oneigenlijke situatie kan tot drie weken duren. De laatste dag van de Fietsvierdaagse kent geen uitvallers en brengt 2792 deelnemers aan de finish, 22 meer dan donderdag geregistreerd. Dit clubje beviel de gezelligheid onderweg gisteren dermate goed, dat men ruim over tijd in Nijmegen arriveerde. De feestvierders mochten vandaag gewoon starten.
 • 7 Delen van de stad worden opgeschrikt door een wel erg laag overvliegend vliegtuig. Achteraf blijkt het niet zo laag gevlogen te hebben, maar wel te behoren tot de grootste vliegtuigen ter wereld. Het gaat om een Russisch transportvliegtuig van het type Antonov 124, dat in afwachting van toestemming om te landen op het vliegveld Welschap bij Eindhoven een extra 'rondje' vloog.
 • 11 Ook in Nijmegen zonsverduistering, om 12.28 uur. De eclips, hier voor 95% volledig, zorgt voor een snelle temperatuurdaling van enkele graden en een schemerachtig licht. De bewolking, elders in Europa een grote spelbreker, opent zich hier precies op tijd om alle eclips-brildragenden te gerieven. Het leven in de stad valt gedurende twee en een halve minuut stil, terwijl tot ergernis van de eclipskijkers 'uit veiligheidsoverwegingen' de straatverlichting wordt ontstoken..
 • 12 Het personeel van de Oibibiovestigingen in Nijmegen, Roermond,Groningen en Amsterdam besluit het faillissement van hun werkgever aan te vragen, omdat men over de maanden juni en juli nog geen salaris heeft ontvangen. Een week eerder heeft het spiritueel centrum al aangekondigd de vestigingen in Roermond en Nijmegen te zullen sluiten.
 • 16 De Nijmeegse jeugd gaat sportief aan de gang. Tot einde zomer worden voor jongens en meiden van 6 tot 18 jaar in wijken en buurten de pleintjesactiviteiten georganiseerd. Onder deskundige leiding kunnen ze dit jaar basketballen, voetballen en skaten. Ter introductie is er straathockey, -tennis en -badminton.
 • 17 Museum Het Valkhof moet nog geopend worden, maar krijgt nu al een cadeau. Voor f 100.000,- koopt de gemeente de Canisius-collectie, een verzameling Romeinse grafstukken. De vondsten zijn gedaan in de jaren 1905 en 1906 bij de bouw van het Canisiuscollege aan de Berg en Dalseweg. De vinders, de paters Jezuïeten, stellen zich, conform de feeststemming, tevreden met een zacht prijsje.
 • 18 Vandaag wordt de renovatie van het Stationsplein symbolisch afgesloten met de plaatsing van een kunstwerk op de 'Ovatonde'. Het werk, van de kunstenaar Tony Cragg, bestaat uit drie onderdelen, ieder opgebouwd uit verschuivend gestapelde schijven. Wisselende gezichtshoeken leveren wisselende silhouetten op, aldus de beschrijving. - Aan de Waalkade is de Armada weer afgemeerd. Op de vloot met oldtimer schepen en pontons wordt de komende dagen een scala aan kleinkunst, poëzie, beeldende kunst, muziek en amusement aan cultuurminnend Nijmegen gepresenteerd.
 • 19 Voor Beeldende Kunst in de Etalage (BKE) is de start van de manifestatie "La Grande Finale" van 19 augustus tot 12 september tevens het einde. BKE is het slachtoffer van eigen succes. Voor deze 9de editie hebben zich diverse nationaal bekende kunstenaars gemeld, wat de kosten aan materiaal aanzienlijk verhoogt. Instanties als Prins Bernhardfonds en Mondriaanstichting willen daarvoor (nog) geen subsidie geven.
 • 21 Uit onderzoek van het Regionaal Orgaan voor Verkeersveiligheid blijkt, dat het aantal verkeersslachtoffers sinds 1995 weer toeneemt. In de periode 1993-1997 waren er in Nijmegen e.o. 19.000 ongevallen, waarvan 79 met dodelijke afloop. In de stad zijn de belangrijkste oorzaken het rijden door rood en het niet verlenen van voorrang.
 • 23 Ruzie in de gemeenteraad. GroenLinks, CDA en VVD vinden, dat ze geïnformeerd hadden moeten worden over alternatieven voor het fietspad langs de spoorbrug. Het plan van een groep projectontwikkelaars voor een hangbrug over de Waal tegenover de Grotestraat hadden de partijen graag in wil zien. B en W hebben het plan voor zich gehouden, omdat in hun optiek een dergelijke brug "van niks naar niks leidt".
 • 25 Stedenbouwkundigen komen met een plan om de Grote Markt het vooroorlogse aanzien terug te geven. Van gevel tot gevel moeten alle verhogingen en trappen verdwijnen, om zo een voetgangersparadijsje te scheppen op Markt en aangrenzende straten. De Monumentencommissie voelt veel voor deze plannen, mits ook de gevels van V&D en Hema worden aangepast.
 • 26 Het hoogste punt van het Cultureel Kwartier Mariënburg (film, muziek, theater, horeca) is bereikt. Tijd dus voor een feestje. Compagnie Doedel brengt voor de gelegenheid een vurige voorstelling met een hoog oertijd-gehalte. Het Poortgebouw ondergaat zijn vuurdoop als horecagelegenheid.
 • 28 Drukte uit ongewenste hoek op de nieuwbouw van het Goffertstadion.Inbrekers, vandalen en souvenirjagers vallen zowat over elkaar in de jacht op alles wat los of schroefvast zit. Stoeltjes, stukken grasmat, de lijm van de tegelzetters: alles verdwijnt. Noodgedwongen schakelt de stadiondirectie een professionele bewakingsdienst in. De werkgroep Hessenberg organiseert een ludiek, op de Middeleeuwen geënt, protestfestival tegen het Flash Gordonproject. Ruim 1000 bezoekers zetten hun handtekening onder een brandbrief aan het gemeentebestuur.
 • 31 De krant meldt dat de verhoudingen tussen de fracties in de gemeenteraad langzamerhand dusdanig verstoord zijn, dat een effectieve controle op het beleid van B en W zo goed als onmogelijk dreigt te worden. De oppositie pleit voor een onafhankelijke rekenkamer van niet-politieke deskundigen, om het beleid van de gemeente kritisch door te meten. CDA en VVD willen voorlopig niets van dit plan weten. - Zeshonderd willekeurig gekozen Nijmegenaren mogen meedenken over de naam voor de nieuwe winkelstraat op Mariënburg. Men mag kiezen uit: Lange Nieuwstraat, Zusterstraat (als tegenhangster van de Broerstraat), Raadhuisstraat, Nieuwe Stadsgracht (de oude gracht lag in de buurt), Marikenstraat, Kapellekensbaan (een suggestie van het Vlaams Cultureel Centrum), en Egmondstraat (Hof van Egmond, vroeger aan de Burchtstraat). In de loop van september wordt een definitieve keus gemaakt.

September

 • 1 De skate-rage heeft ook Nijmegen definitief in de greep. Op de dijken zijn skaters tot de vaste weggebruikers gaan behoren en in de loods van de voormalige Praxis aan de Marialaan wordt de eerste indoor skate-hal geopend.
 • 3 Uit opgravingen bij de Mariënburg blijkt volgens stadsarcheoloog J.Thijssen dat Nijmegen het grootste Frankische grafveld van West-Europa heeft. Een groot deel van het huidige winkelcentrum was in de zesde eeuw een grafveld met vierduizend graven.
 • 4 Nijmegen gaat zich inzetten voor slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije om zo de band met de 4125 Turkse inwoners te benadrukken. Het Nijmeegs Platform voor de Multiculturele Samenleving, waarin meer dan tachtig kerkelijke en maatschappelijke organisaties en politieke partijen zijn verenigd, kiest voor een kleinschalig opbouwproject. - De Nijmeegse Federatie van Muziekverenigingen organiseert een tweedaagse muziekspektakel op de Waalkade.
 • 6 Vooruitlopend op de laatste beroepsprocedure van enkele tegenstanders tegen de bouw van Flash Gordon geeft de gemeente alvast een sloopvergunning af voor het oude weeshuis, de Titus Brandsmakapel en een dertigtal woningen. Wethouder Thielen vindt het raadzaam om toch even de uitslag af te wachten.
 • 8 Uit een gemeentelijke enquête blijkt dat het bezoek aan het stadscentrum is gedaald. Wel is de gemiddelde verblijfsduur toegenomen en waarderen de bezoekers hun verblijf meer dan voorheen, hetgeen een gemiddeld 'rapportcijfer' van 7,1 oplevert.
 • 9 De St. Maartenskliniek wordt heropend door prins Willem-Alexander, in gezelschap van de burgemeester van Ubbergen en niet die van Nijmegen, zoals menigeen dacht. De kliniek ligt immers op Ubbergens grondgebied.
 • 12 De aanpak van de drugsoverlast op Plein 1944 blijkt succesvol. Nu heeft die zich echter verplaatst naar Malvert, waar een deel van de handelaren woont. De politie gaat samenwerken met stichting Tandem om de betrokken jongeren te begeleiden. Aldus verklaart de nieuwe politiechef Johan van Kastel in het Stadscafé.
 • 12 In de tent op de Wedren gaat Circus Colourful City van start.
 • 14 Cultuurwethouder Thielen en politiek-cultureel centrum O42 ruziën over tekorten. Dat zet het samengaan van O42 met Cinemariënburg, gepland in het nieuwe cultuurbolwerk aan de Mariënburg, op de tocht.
 • 14 Niet gehinderd door actievoerders, die protesteren tegen de dreigende sloop van het oude weeshuis en andere historische panden, opent Koningin Beatrix het nieuwe museum Het Valkhof. Het omstreden moderne gebouw, ontworpen door architect Ben van Berkel, herbergt de collecties Romeinse kunst, stadshistorie en moderne kunst van de Commanderie van St. Jan en het provinciaal Museum G.M. Kam. Over de naamgeving van het museum woedt nog een strijd met de erven Kam, die hun naam willen terugzien in het nieuwe museum.
 • 16 Een storing in de stoplichten op de Oranjesingel en de voorbereidingen van een herdenking van Operatie Market Garden leggen de kwetsbaarheid van de Nijmeegse verkeerscirculatie bloot. Het verkeer van en naar de stad is de hele dag een grote file en Nijmegen is een brug te ver.
 • 18 In Bottendaal wordt het Thiemepark geopend op de plek waar voorheen de gelijknamige drukkerij draaide. Veel gras, een oplopend ovaal en een rijtje fonteinen bepalen het aangezicht. Omwoners vrezen een nieuwe hangplek. - Vluchtelingenwerk Nijmegen bestaat 15 jaar en organiseert op Plein 1944 het 'Verre van Vreemd'-festival
 • 19 De autoloze zondag, een initiatief van fietsersbond ENFB, stuit in Nijmegen op een weigering van het stadsbestuur om wegen en pleinen in het centrum af te sluiten. De herdenking van Market Garden en de koopzondag hebben een grotere prioriteit.
 • 20 De gemeente presenteert in het Kolpinghuis de uitgewerkte plannen voor herinrichting van het centrum. Uitgangspunt is een terugkeer van het vooroorlogs beeld en een ongehinderd zicht op straten, Markt en Kelfkensbosch. Het gebruik van natuursteen in de bestrating en het terugdringen van het busverkeer moeten daaraan bijdragen.
 • 21 Een Nijmeegse handelsdelegatie vertrekt onder leiding van de burgemeester voor acht dagen naar China. Op het programma staat onder andere een bezoek aan de stad Suzhou, waarmee bedrijven al langer contacten hebben. Doel is de betrekkingen te verstevigen. GroenLinks heeft twijfels over het nut ervan in relatie tot de kosten.
 • 23 Met de bekerwedstrijd NEC-Spakenburg wordt het nieuwe Goffertstadion officieel geopend. Het eerder geplande openingsduel tegen PSV was noodgedwongen verschoven omdat er teveel bouwmaterialen rond het stadion lagen - een te grote uitdaging voor mogelijke relschoppers, volgens voorzitter Hans van Delft.
 • 23-25 International Cycle History Conference in fietsmuseum Velorama.
 • 27 De stedenbanden worden aangehaald. De stichting Stedenband Nijmegen-Masaya organiseert een beschildering van containers ten behoeve van de Nicaraguaanse stad en het ensemble 'SKAZ' uit het Russische Pskov verzorgt een optreden in de Lindenberg. - Kabelexploitant UPC wijzigt een aantal zenderfrequenties van tv-zenders en brengt daarmee vooral ouderen in problemen, omdat zij de zenders niet kunnen terugvinden op hun tv-toestel. De Stichting Welzijn Ouderen zet een 'knoppenploeg' in om hen bij het omzetten te helpen.
 • 28 De gemeenteraad besluit dat Nijmeegse bijstandsmoeders maar negentien uur per week hoeven te werken. Dit is een soepele toepassing van het kabinetsbesluit inzake de sollicitatieplicht van bijstandsmoeders (en -vaders) met kinderen onder de vijf jaar, waarin bepaald is dat ze volledig voor de arbeidsmarkt beschikbaar moeten zijn..
 • 29 Afvalverzamelaar DAR wordt een zelfstandige naamloze vennootschap met publieke taken en een commercieel onderdeel. De komende tien jaar heeft de DAR het exclusieve recht om het huishoudelijk afval in de stad op te halen.
 • 30 De hoogste ambtenaar van de gemeente, gemeentesecretaris Wim Smids, vertrekt naar de Thuiszorg Zuid-Gelderland, waar hij algemeen directeur wordt. Na het vertrek van de wethouders Lucassen, Duit en Migo is dit de vierde gevoelige aderlating voor het gemeentebestuur. Alleen burgemeester D'Hondt en wethouder Thielen hebben meer dan anderhalf jaar bestuurlijke ervaring.

Oktober

 • 1 De gemeente zegt met ingang van vandaag de huur op aan de gebruikers van de Kruittoren, waardoor het voortbestaan van de Stichting Jeugdplanetarium en van het Grootmoederskeukenmuseum worden bedreigd. Gebrekkige brandweervoorzieningen liggen aan de opzegging ten grondslag.
 • 2 Welzijnsinstelling Tandem opent een nieuw bureau in buurtcentrum De Driesprong in Nijmegen-West. Bezoekers maken samen met kunstenaar Diederik Grootjans een kunstwerk. Tegelijkertijd besluit de gemeente de subsidie voor Tandem te verminderen en enkele wijkgebouwen te sluiten. In totaal wordt bij welzijns- en culturele instellingen 1,9 miljoen gulden weggehaald. Andere slachtoffers van de gemeentelijke bezuinigingen zijn onder andere camping Kwakkenberg, Villa Lila en het Lesbisch Archief en de historische vereniging Numaga.
 • 4 Kermisexploitanten stellen voor om de najaarskermis voortaan in het Goffertpark te houden, in plaats van op verspreide plekken in de stad. De vele bouwactiviteiten maken het moeilijk de attracties te herbergen. De gemeente hecht echter meer aan de groenvoorzieningen in het park, die onder de kermis teveel te lijden zouden hebben.
 • 5 Popcentrum Doornroosje is op zoek naar een nieuwe locatie. De voorkeur gaat uit naar de oude zeepfabriek van Dobbelman in Bottendaal die binnenkort dicht gaat. Maar ook het voormalige Van Gend&Loosterrein is een optie voor directeur Nicole Eerdmans. Nijmegen mag niet alleen een stad van grote podia worden, vinden de medewerkers.
 • 7 Tijdens werkzaamheden aan de riolering worden aan de Ubbergseveldweg restanten van een Romeinse poort uit de eerste eeuw gevonden. Het gebouw maakte deel uit van de vesting die het Tiende Legioen op de heuvelrug had aangelegd. De poort sluit aan bij de eerder gevonden oostelijke poort van dat complex. - In de spoorkuil bij de Jan Berendsstraat wordt 's avonds een rampenoefening gehouden. In een brief aan de omwonenden kondigt brandweercommandant P. Leenders aan dat daarbij"namaak-knalvuurwerk en oefenrook worden ingezet".
 • 8 Aan de Waalkade raken twee Algerijnse asielzoekers in de vroeg ochtend te water en verdrinken. Een metgezel waarschuwt de politie, maar omdat hij alleen Frans spreekt dringt de ernst van de situatie niet onmiddellijk tot de dienstdoende agenten door. - Op het stadhuis wordt een overeenkomst tussen gemeente en Katholieke Universiteit getekend waarmee de geschiedschrijving van de stad kan beginnen. In 2004 moet dit resulteren in een standaardwerk van zo'n 1500 pagina's waarin thema's uit de afgelopen twintig eeuwen worden beschreven, bij voorkeur in voor iedereen begrijpelijke taal.- Ter afsluiting van de herinrichting van het Florapark onthult wethouder Thielen daar een beeld, dat is gemaakt door Erik Buijs en een lilliputter voorstelt. - Wethouder Tettero heropent het na brand herbouwde wijkcentrum De Turf in Dukenburg.
 • 11 Timmerlieden beginnen met het vergroten van de ramen van het nieuwe politiebureau. Gebruikers klaagden over gebrek aan licht en onderzoek van de ARBO-dienst wees uit dat er inderdaad onvoldoende licht in de werkkamers is. - Uit inventarisaties blijkt dat Nijmegen ten minste zeventien miljoen gulden kwijt zal zijn aan de sanering van vervuilde terreinen in Nijmegen-Noord. Het Zwarte gat bij Ressen, het oude Philips-complex langs de snelweg Nijmegen-Arnhem en een boomgaard aan de Griftdijk-Noord zijn de meest ernstig verontreinigde stukken grond.
 • 13 Niet alleen het gemeentehuis, Chalet Brakkestein en de Goffertboerderij zijn toegestaan; voortaan mogen trouwlustigen overal in de stad in het huwelijk treden. Trouwen in de open lucht blijft echter verboden.- Er komt 1,2 miljoen gulden beschikbaar voor het opzetten van open wijkscholen in wijken met veel probleemgezinnen. Verschillende instanties gaan daarin gezamenlijk de problemen van kinderen in de wijk aanpakken. Hatert, Neerbosch en Zellesacker lopen hierbij voorop.
 • 15 Beeldend kunstenaar Robert Terwindt ontvangt de Karel-de-Groteprijs voor zijn oeuvre. - Door ambtelijke chaos krijgen tal van grote en kleinere verenigingen ten onrechte een brief dat zij moeten vrezen voor hun gemeentesubsidie. Organisaties die wel worden getroffen, ontvangen juist geen bericht.
 • 16 Ouders met een minimuminkomen krijgen voortaan duizend gulden bij de geboorte van hun kind. De ambtenaar die voorheen bij de aanstaande ouders kwam controleren of er inderdaad sprake was van zwangerschap en een oog wierp op de uitzet, blijft in het vervolg ten gemeentehuize.
 • 17 Het verbouwde Goffertstadion blijkt te weinig toegangspoorten te hebben. Bij de eerste grote wedstrijd (tegen Ajax) leidt dat meteen tot grote opstoppingen. Honderden fans kunnen de aftrap alleen horen, terwijl sommige wachtenden bijna worden platgedrukt. Algemeen directeur Nicole Edelenbos belooft uitbreiding van het aantal tourniquets, maar kan niet voorkomen dat na afloop van de wedstrijd hevige rellen uitbreken.
 • 18 Deze week wordt het plaatskaartenkantoor van station Heijendaal (de'sextant') afgebroken. Het loket is al eerder door een kaartenautomaat in de open lucht vervangen.
 • 19 Nijmegen blijkt een redelijk sociaal gezicht te hebben. Uit een landelijk onderzoek van het Christelijk Nationaal Vakverbond blijkt dat in Nijmegen minder aanvragen voor bijzondere bijstand worden afgewezen dan in gemeenten van vergelijkbare omvang. Wel duurt het afhandelen van die aanvraag aanmerkelijk langer dan elders: 65 werkdagen, tegenover gemiddeld 42 dagen elders.
 • 20 In de kranten verschijnt het bericht dat de Nijmeegse basisschool De Akker sponsoren zoekt om een extra leerkracht te kunnen aantrekken. Directeur Th. van Asperen heeft in de derde groep 34 leerlingen en dat vindt hij eigenlijk te veel. Deze situatie is het gevolg van de gereglementeerde vertraging waarmee het ministerie van Onderwijs de scholen voor de groei van het leerlingenaantal financieel tegemoet komt.
 • 22 De vernieuwde Kleine Zaal van De Vereeniging wordt in gebruik genomen. De moderniseringen uit de jaren zestig, die de vele decoraties van architecten Oscar en Henri Leeuw en kunstschilder Huib Luns bedekten, zijn ongedaan gemaakt.
 • 24 Het Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen bestaat 25 jaar. Dit wordt gevierd met een dienst van Woord en Tafel in de St. Stevenskerk.
 • 25 Vanaf 25 oktober tot 11 november worden in het Rivierengebied schriftelijke verkiezingen gehouden voor het bestuur van het Zuiveringsschap Rivierenland en van het Polderdistrict Groot Maas en Waal, waaronder ook Nijmegen valt. - Zeer tegen de zin van het personeel gaan de stedelijke speeltuinen De Leemkuil en 't Brakkefort vanaf vandaag in het kader van de wintersluiting voor vier maanden op slot. Het personeel vindt echter twee maanden wintersluiting lang genoeg.
 • 28 De Hulpdienst Nijmegen, die zich inzet voor ouderen, zieken en gehandicapten, viert het veertigjarig bestaan. - Bij een brand in een woning in de 11e straat van de wijk Hegdambroek komt de bewoner om het leven. - De eigenaar van de nieuwe muziekhal 'Night Live Music' aan de Wijchenseweg vraagt ten gevolge van tegenvallende bezoekersaantallen het faillissement aan.
 • 29 Het Hollandsch-Duitsch gemaal wordt na een ingrijpende opknapbeurt heropend door de burgemeesters van Nijmegen en van Kleef. Tevens is een 'ecologische verbindingszone' aangebracht waarlangs vissen via een vistrap tussen de Waal en het Meertje heen en weer kunnen zwemmen. Ter herinnering aan wijlen dijkgraaf Cor Beeken, die zich voor het behoud van het gemaal heeft ingezet, is op 26 oktober in het gebouw door zijn weduwe een plaquette onthuld. - Afscheidsfeest in de Vereeniging voor Gerard van Groningen, jarenlang organisator van de Zomerfeesten en sinds vandaag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. - Oud-vakbondsbestuurder L. Berenbroek benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 • 30 O42 staat op de rand van het faillissement. Alleen een extra financiële injectie van de gemeente kan het politiek-cultureel centrum redden. Beide instellingen verwijten elkaar onbehoorlijk bestuur. - In een feesttent aan de Galvanistraat wordt de voltooiing van de nieuwbouwwijk Grootstal gevierd.
 • 31 In Bottendaal wordt een groot multi-cultureel wijkfeest gehouden.

November

 • 1 Archeologen van de gemeente Nijmegen graven in Leuth een Romeinse begraafplaats op uit de 2de eeuw na Chr. - Burgemeester D'Hondt stelt voor toe te staan dat koffieshops meer dan de gedoogde 500 gram softdrugs in voorraad hebben. Ook wil hij dat er afspraken komen over het transport, dat tot nu toe verboden is. De plannen worden doorkruist door het optreden van de politie en afgekeurd door het ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie in Arnhem.
 • 3 Volgens de oppositiepartijen houdt het college van B en W zich niet aan de gemaakte afspraak om een maand te wachten met een beslissing ten aanzien van de bezuinigingen op het gebied van de gemeentelijke subsidies. - De ANWB lanceert plannen voor de aanleg van een Betuwekanaal als recreatieve verbinding tussen Rijn en Waal door o.a. het gebied van de Waalsprong.
 • 5 In het kader van de strijd tegen het bouwplan Flash Gordon bezet een dertigtal krakers twee huizen aan de Kroonstraat. De bezetting is slechts van korte duur. De gemeente Nijmegen is vol goede moed over de uitkomst van de verschillende gerechtelijke procedures die tegen het plan zijn aangespannen. In de Grote Broek vindt enkele dagen later een conferentie plaats over de toekomst van de Hessenberg, waaraan o.a. D. Pouderoyen deelneemt, die een alternatief plan heeft ontworpen. - Prof dr. J. Ruijs, hoogleraar Radiodiagnostiek aan de KUN, neemt afscheid en wordt Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
 • 7 De plannen voor de sanering van het Van Swaaij-terrein langs de spoordijk in Nijmegen-West zijn zo ver gevorderd dat begin volgend jaar met de uitvoering kan worden begonnen. De voor dit gebied ontwikkelde bouwplannen moesten 14 jaar geleden worden afgeblazen wegens de uiterst gevaarlijke verontreiniging met arseen, kwik, DDT en PCK's. De nieuwe bestemming staat nog niet vast.
 • 8 De Dukenburgse vestiging van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), vroeger gewoon Arbeidsbureau geheten, wordt opgeheven.
 • 10 Felle kritiek in de raad op het beleid van het college van B en W, onder andere ten aanzien van het subsidiebeleid. Tegen de wens van het college stemt een nipte meerderheid voor de invoering van een referendum.
 • 11 Carnavalsvereniging De Blauwe Schuit herdoopt de Korte Nieuwstraat in Nico Grijpinkstraat, ter herinnering aan deze binnenstadondernemer die onder meer het stedelijk carnaval stimuleerde en de Zomerfeesten op poten zette. Ook is hij volgens de overlevering degene die de naam 'Plein 1944' heeft bedacht. Dit plein heette tot 1951 Koning Hendrikplein. - Wegens faillissement wordt dierenasiel 't Tarwenest ontruimd. De resterende gasten gaan naar een tehuis in Balgoij.
 • 12 De wethouder van financiën wordt ervan beschuldigd in het begrotingsdebat te verwachten financiële meevallers te hebben verzwegen. Dit lijkt te zijn ingegeven door het verlangen om in strijd met het coalitie-akkoord de gemeentelijke belastingen te verhogen. - Er worden plannen bestudeerd om in Nijmegen windmolens te plaatsen voor het opwekken van elektriciteit. Hiervoor zouden het stadspark Staddijk, knooppunt Lindenholt, de Kanaalhaven, de A 52 en de Grift in Oosterhout in aanmerking komen. Een windturbine zou -afhankelijk van de hoogte- 315 tot 800 huishoudens van stroom kunnen voorzien. - officiële ingebruikstelling van het nieuwe hoofdrioolgemaal in bedrijvenpark Bijsterhuizen. Een nieuwigheid aan dit gemaal is de gescheiden verwerking van riool- en regenwater, waardoor het regenwater gedeeltelijk in de natuurlijke kringloop terugkomt.
 • 12-20 Literatuurfestival De Wintertuin met het schrijverschap als centraal thema.
 • 13 Ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van prof. dr. Edward Schillebeeckx wordt een symposium over Jezus gehouden. De burgemeester overhandigt de jarige theoloog de zilveren erepenning van de gemeente Nijmegen. - Intocht van Sinterklaas, die dankzij financiële steun van de gemeente pas op het allerlaatste moment kon doorgaan.
 • 15 De Gelderse Ontwikkelings Maatschappij blijkt vorig jaar een verlies geleden te hebben van 29,5 miljoen gulden. Dit is vooral veroorzaakt door het verliesgevende Sanadome in Nijmegen. Een onderzoek lijkt gewenst.
 • 17 De gemeente Nijmegen komt tot overeenstemming met de directie van Dobbelman over de aankoop van de zeepfabriek (16.000 m2) Er kunnen plannen worden ontwikkeld voor woningbouw en er bestaan plannen om hier het jongerencentrum Doornroosje te vestigen.
 • 19 Wethouder Bruls informeert de Kamer van Koophandel en andere belanghebbenden over de plannen ten aanzien van de kabelbaan die in 2007 de verbinding zou moeten gaan verzorgen tussen het Waalspronggebied en het centrum van Nijmegen.
 • 19-20 Carnavalsvereniging Het Geberste Kruukske viert haar 50-jarig bestaan.
 • 20 De Heistal, wijkblad voor de Hatertse Hei en Grootstal, viert zijn 25-jarig bestaan.
 • 24 Minister Jorritsma (EZ) is van oordeel dat de rol van de commissarissen van de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij kritisch tegen het licht moet worden gehouden.
 • 26 Bewoners van de nieuwe wijk Visveld in de Waalsprong klagen over de busverbindingen van deze wijk en over de straatverlichting. Verbetering hiervan is afhankelijk van de toename van het inwonertal en zal nog wel even op zich laten wachten.
 • 27 Ter gelegenheid van het negende lustrum van vereniging Numaga wordt in de aula van de KUN een symposium gehouden over de stedelijke ontwikkeling van de stad Nijmegen, waarbij o.a. de vrees wordt uitgesproken dat het gebied van de Waalsprong zich moeilijk zal laten integreren in de bestaande stad. Tom Smits ontvangt de vijfjaarlijkse zilveren legpenning van de vereniging voor zijn vrijwilligerswerk voor het grote orgel van de St. Stevenskerk.
 • 28 Wethouder Thielen vraagt Cinemariënburg het nieuwe Poortgebouw volledig in gebruik te nemen. De rol van O42 is daarmee uitgespeeld. Het fusiebestuur Cinemariënburg/O42 wordt opgeheven, maar er zal nog actie worden gevoerd voor het behoud van O42.

December

 • 3 Het echtpaar Ton en Agnes Smids wordt koninklijk onderscheiden wegens zijn jarenlange inzet voor de Vereniging Evenementen Begeleiding Nijmegen, waarvan Ton vandaag als voorzitter afscheid neemt. Zijn vrouw was de 'moeder' van de organisatie.
 • 6 De oppositie dwingt van de collegepartijen de belofte af dat de bezuinigingen in het subsidiebeleid (1,9 miljoen gulden) nader zullen worden bekeken en eventueel zullen worden geschrapt, indien aanvaardbare alternatieven worden geboden.
 • 8 Het Nijmeegs Natuurmuseum maakt bekend zich meer te willen gaan richten op het natuurgebied in de Gelderse Poort en te gaan functioneren als infopunt.
 • 9 Een Engelse automobilist rijdt op het Keizer Karelplein vanaf de Oranjesingel rechtdoor het plantsoen in om daarna tegen de stroom in de Nassausingel op te rijden. Volgens de politie speelde onmatig gebruik van alcohol hierbij een rol.
 • 10 Gerard Lemmens wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau wegens zijn verdiensten voor het Nijmeegse museum, dat nu zijn vorm heeft gekregen in Museum Het Valkhof.
 • 13 Er is een Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam (Rif-Midden) opgericht in Gelderland, waarin onder voorzitterschap van de Nijmeegse wethouder van Sociale Zaken, G. van Rumund, de gemeenten, de belastingdienst, het GAK e.a. samenwerken in de bestrijding van sociale fraude.
 • 15 Met een krappe meerderheid plaatst de gemeenteraad de kerk aan de Daniëlsweg op de gemeentelijke monumentenlijst, wat de sloop zal bemoeilijken. De bezuinigingsplannen op het gebied van de gemeentelijke subsidies (1,9 miljoen gulden) worden door de raad geaccepteerd, maar niet zonder een forse aanvaring tussen de oppositie- en collegepartijen.
 • 16 De Gemeentelijke Kredietbank Nijmegen viert haar vijftigjarig bestaan.
 • 17 Prof. dr. A.M. Hagen, hoogleraar Dialectkunde en decaan van de Letterenfaculteit van de KUN, houdt zijn afscheidsrede en wordt benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 • 20 Scheidend rector magnificus van de KUN, prof. dr. T.J.M. van Els, wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 • 21 Laatste kerstborrel voor het personeel van de Dobbelmanfabriek, die nog voor kerstmis haar poorten definitief zal sluiten. Het wasmiddel Dobbelman zal blijven bestaan en voortaan in een fabriek in Denemarken worden gemaakt.
 • 22 Het raadslid P. Depla (PvdA) neemt op de Grote Markt 2000 handtekeningen in ontvangst tegen het beruchte nieuwbouwproject Flash Gordon, waarbij o.a. het Weeshuis op de Hessenberg gesloopt zou moeten worden. Ondanks de handtekeningactie blijft Depla voor het plan. Er loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State. - In Lent wordt het huis Het Buske 7, dat een obstakel vormde voor de bouwplannen in het kader van de Waalsprong, van het fundament gelicht en naar een 80 meter verderop gelegen nieuwe plek gereden.
 • 20 Het Radboudziekenhuis maakt bekend een eigen buslijn te willen opzetten tussen Arnhem en het ziekenhuis om de problemen van het spitsverkeer te vermijden. Het is de bedoeling dat deze bus gebruik gaat maken van de vrije busbaan. Er wordt een enquête voorbereid onder het personeel om de belangstelling te peilen.
 • 27 Bij een brand in een bovenwoning aan de Lange Hezelstraat komt de 80-jarige bewoonster om het leven.
 • 29 Op de Blauwe Steen ontvangt NEC-voorzitter Hans van Delft het Blauwe Steentje van de vereniging van binnenstadondernemers. Hoewel hij niet veel verdiensten heeft voor de binnenstad, is Van Delft volgens VBO-voorzitter Stan Brinkhoff een ondernemer die Nijmegen "duidelijker op de kaart van Nederland heeft gekregen".
 • 31 De millenniumwisseling verloopt rustig - wat ook geen verbazing hoeft te wekken aangezien het een gewone jaarwisseling betreft en de nieuwe eeuw pas in 2001 zal beginnen. De komst van het nieuwe jaar wordt luister bijgezet door een concert van het Nijmeegs Kamerorkest met als solisten Daniël Wayenberg en Jasperina de Jong.


Jaaroverzicht

NUMAGA JAARKRONIEKEN
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011