Kroniek 2000

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

'Kroniek van Nijmegen over 2000', in: Jaarboek Numaga XLVIII (2001), p. 107-131. (n.b. samengesteld door de redactie en mevrouw Nabuurs. Eindredactie: P. Altena en J.Kuys)


Januari

 • 1 Op 1 januari 2000 telt Nijmegen precies 152.099 inwoners. Het nieuwe millennium wordt in Nijmegen ingeluid met een daverende vuurwerk-, muziek- en lasershow aan de Waalkade. Vanaf meer dan dertig plaatsen aan de Lentse Waalzijde worden onophoudelijk veelkleurige vuurpijlen de lucht ingeschoten. Het spektakel is overdonderend, maar duurt slechts tien minuten.
 • 4 De gemeente Nijmegen verkoopt voor 14,5 miljoen gulden haar aandelenpakket Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, zo besluit het college van B en W. Daarmeewordt een van de laatste effectenpakketten die de stad in bezit heeft van de hand gedaan. Het geld vloeit in de gemeentelijke reserve.
 • 5 Kettingbotsing op de snelweg ter hoogte van Lent. Acht personenauto's moeten worden weggesleept. Er is slechts één lichtgewonde.
 • 7 In de vroege morgen wordt brand gesticht op twee plaatsen in de binnenstad. Een hoeveelheid oud papier gaat in vlammen op onder de Kerkboog en vormt een serieuze bedreiging voor het historische gebouw. In de smalle Kronenburgergas woedt een ander brandje, ook in oud papier dat buiten was gezet, maar niet opgehaald.
 • 8 Vandaag wordt bekend dat de Nijmeegse brandweer in 1999 bijna 1500 maal is uitgerukt. Dat is ruim een kwart meer dan in het jaar daarvoor.
 • 9 De voorzitter van de Dekenale Vereniging Nijmegen, Jacques Trum, hekelt in zijn nieuwjaartoespraak het monumentenbeleid van de gemeente Nijmegen. Hij noemt het "steeds meer een stoorzender in de planning van onze kerkelijke voorzieningen". In 1999 werden drie kerkgebouwen op de lijst van beschermde monumenten geplaatst, wat volgens hem aan de parochies beperkingen oplegt.
 • 11 Wethouder Jacques Thielen maakt bekend dat hij per 2 februari uit de Nijmeegse politiek stapt. Hij gaat in Amsterdam leiding geven aan een groot stadsvernieuwingsproject.
 • 12 De Nijmeegse Stichting Pinkeltje, die opkomt voor homo- en biseksuele jongens en meisjes, krijgt de Burgemeester Dalesprijs 2000. De prijs is ingesteld door de plaatselijke afdeling van het COC en bestaat uit een plaquette en een bedrag van 1000 gulden.
 • 16 Veilingmeester Jan Roelofs probeert de producten van een workshop action painting in De Lindenberg te slijten. Hoogtepunt is de veiling van twee doeken van zanger-artiest Herman Brood, die 4000 en 4250 gulden "doen". Geen geld, vinden de aanwezigen. De opbrengst gaat naar een cultureel project in Masaya, Nijmegens zusterstad in Nicaragua.
 • 17 De Partij van de Arbeid schuift als opvolger van aftredend wethouder Jacques Thielen de jonge ambitieuze Paul Depla (34) naar voren. Zijn rivaal, de meer ervaren provincieambtenaar Ton van Vroenhoven, bijt in het stof.
 • 18 Han Bekkers wordt de nieuwe gemeentesecretaris van Nijmegen en volgt daarmee Wim Smids op, zo wordt vandaag bekend. Bekkers vervult nu nog een functie bij de Gemeente Dordrecht. -De Raad van State buigt zich over het beroep dat door een groot aantal belanghebbenden is aangespannen tegen de bestemmingsplanwijziging van de Hessenberg. Een nieuw bestemmingsplan moet de bouw van het omstreden Flash-Gordon-plan mogelijk maken. Als getuige-deskundige hebben de tegenstanders de directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, prof. F.Asselbergs, meegebracht. Daarover windt wethouder Thielen zich in de pers enorm op.
 • 19 Wim de Mul, de drijvende kracht achter Museum de Stratemakerstoren,treedt terug. Als reden noemt hij het gebrek aan medewerking van de kant van de gemeente.
 • 21 De politie ontruimt in drie uur tijd tweemaal hetzelfde kraakpand aan de Nieuwe Nonnendaalseweg. De krakers, die door de voordeur werden afgevoerd, namen via de achterdeur weer bezit van het gebouw.
 • 22 Het besluit van de burgemeester om de zogenaamde coffeeshops niet meer door de politie te laten controleren op hun drugsvoorraad, komt hem op kritiek te staan van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De burgemeester kwam tot zijn besluit, nadat een proef om ter verkleining van de veiligheidsrisico's een ruimere handelsvoorraad toe te staan, door de procureur-generaal was verboden.
 • 25 Het grootscheeps vernieuwde Goffertstadion wordt ingewijd. Twee priesters zegenen de grasmat met wijwater uit de Waal. 's Avonds speelt NEC tegen Anderlecht en wint met 3-1.
 • 26 Ir. R.J. baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn wordt de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit. Hij is nu nog directeur-generaal Wetenschappen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en volgt Th. Stoelinga op, die met pensioen gaat.
 • 27 De burgemeester stelt zich persoonlijk op de hoogte van de situatie waarin zich een aantal uitgeprocedeerde Algerijnse asielzoekers bevindt. Binnen korte tijd zijn er in de kleine Algerijnse gemeenschap in de stad drie mensen een onnatuurlijke dood gestorven.-De Raad van State bepaalt dat de Stichting Werkgroep Groene Long geen belang had bij haar beroep tegen de vaststelling van het structuurplan 'Land over de Waal'. Daarmee is een belangrijk obstakel tegen de realisering van de Waalsprong uit de weg geruimd.
 • 31 Het voortbestaan van de Volksuniversiteit Nijmegen en Omstreken (VUNO) blijkt in het geding. De gemeente wil de noodlijdende organisatie, die al decennia lang cursussen verzorgt voor eenieder die zich verder ontwikkelen wil, niet langer subsidiëren.-De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Loek Hermans, oud-Nijmegenaar,brengt samen met VVD-fractievoorzitter Hans Dijkstal en een handvol kamerleden een bezoek aan het Stedelijk Gymnasium.

Februari

 • 2 Tijdens de vergadering van de gemeenteraad treedt wethouder Jacques Thielen af en wordt zijn opvolger Paul Depla beëdigd. De raad stemt in met de benoeming van Jan Taat tot directeur van de stadsschouwburg en het concertgebouw De Vereeniging. Momenteel is hij directeur van Het Gelders Orkest in Arnhem.
 • 5 De zogenaamde stottergevel aan de Lange Hezelstraat zal blijven staan. Op de gevel, in de jaren zestig ontworpen door typograaf Dick Dooijes, wordt op vier verschillende manieren het woord 'Gelderlander' afgebroken. Het is een van de laatste tastbare herinneringen aan de jarenlange geschiedenis van De Gelderlander op deze plaats.
 • 6 Inwijding van een nieuwe thorarol in de synagoge aan de Gerard Noodtstraat.
 • 7 Nijmegenaar Toon Schouten wordt honderd jaar. Hij werkte tot aan zijn pensionering in 1963 bij de Nijmeegse politie. Op zijn negentigste verjaardag stopte hij met roken en drinken.
 • 8 De levensgevaarlijke mortiergranaten die zijn gevonden bijbouwwerkzaamheden aan de Sint-Jacobslaan, worden door de Explosieven Opruimings Dienst onschadelijk gemaakt.
 • 10 Novio, het geprivatiseerde Nijmeegse vervoersbedrijf, meldt dat het een samenwerkingsverband aangaat met de busbedrijven van Maastricht, Den Haag en Utrecht. Onder de naam van Stadsvervoer Nederland gaan ze samen nieuwe bussen aanschaffen,cao-onderhandelingen voeren en brandstofcontracten afsluiten.
 • 15 In woonpark Oosterhout worden deze week de eerste sleutels uitgereikt aan de nieuwe bewoners.
 • 18 Leo Raymakers SJ, pastoor van de Molenstraatkerk, viert zijn 25-jarig priesterschap.
 • 19 Bewoners van het Waalspronggebied hoeven geen keuze meer te maken hoe zij hun woning verwarmen. Het warme water voor keuken of douche en de verwarming komt straks regelrecht uit de verbrandingsoven van de ARN in Weurt. Dat hebben de projectontwikkelaar, energiebedrijf NUON en de gemeente besloten, zo weet de krant. - De verschijning van Retour Nijmegen-Den Haag, het openhartig dagboek van Marjet van Zuijlen, Tweede-Kamerlid en partner van oud-wethouder Thielen, is het gesprek van de dag. Haar medefractieleden zijn er in ieder geval niet blij mee.
 • 22 Op de begraafplaats aan de Daalseweg vindt de herdenking van het geallieerd luchtbombardement van 1944 plaats.
 • 23 Omwonenden van het bouwterrein Visveld-Noord worden door de gemeente per brief op de hoogte gesteld van de sanering van de met asbest vervuilde grond.
 • 26 Buurtbewoners hebben flinke kritiek op de plannen van Woningstichting Portaal om 200 huurwoningen in de Wolfskuil te slopen.
 • 28 Staatssecretaris M. de Vries van Verkeer en Waterstaat kondigt aan 'harde noten' te zullen kraken met het stadsbestuur over de ligging van de nieuwbouwwijken in het Waalspronggebied. Ze wil de ruimte gebruiken voor de opvang van hoogwater. De Ooy wordt in de plannen van de staatssecretaris een 'retentiegebied'.
 • 29 De synagoge uit 1756 aan de Nonnenstraat wordt voor een bedrag van één gulden door de gemeente Nijmegen overgedragen aan de groeiende joodse gemeenschap in de stad. Burgemeester D'Hondt verklaart niet te hechten aan excuses voor de houding van het stadsbestuur in de Tweede Wereldoorlog. Het kenbaar maken van 'affiniteit' weegt naar zijn mening veel zwaarder.

Maart

 • 2 Een gesprek met de sportvertegenwoordigers wordt door wethouder Tettero begonnen met de verzekering dat hij zelf geen visie heeft, maar dat wel gezocht moet worden naar een samenhangend sportbeleid.
 • 3 Uit gemeentelijk onderzoek blijkt dat Nijmeegse jongeren drugs vaker op school of op straat kopen dan in een koffieshop of café. -Het einde van het politiek en cultureel centrum O42 wordt gevierd met een slotfeest.
 • 4 Overlijden van Jo Evers (60), die vijftien jaar lid was van de Lentse gemeenteraad voor het CDA en in 1998 met een Lents hart zitting nam in de Nijmeegse gemeenteraad. -Na vergeefse pogingen tot verkoop van de reparatieafdeling van Compaq valt het besluit tot sluiting. Met de sluiting zijn 110 banen gemoeid.
 • 5 De carnavalsoptocht valt samen met de risicowedstrijd NEC-FC Utrecht. Van de gevreesde botsing tussen supporters en Knotsenburgers komt niets. De wedstrijd eindigt in een thuisnederlaag (0-1). Wel tekent Johan Neeskens ('de Nees', 48 jaar) een tweejarig trainerscontract bij de Nijmeegse club. De wagen 'Al mo we krupe' geniet bij de optocht de meeste waardering van de jury.
 • 6 De Nederlandse Spoorwegen lanceren het project 'Ruimte voor de Fiets'. Voor de fietsenstalling onder het Stationsplein betekent dat een reductie met ruim 800 plaatsen, terwijl bovengronds het aantal plaatsen zal worden uitgebreid.
 • 10 Na een hem onwelgevallige rechterlijke uitspraak zet wethouder R.Verdijk vraagtekens bij de kwaliteit van het justitieel onderzoek naar de zaak hij als wethouder van Beuningen indertijd betrokken was. Verdijks uitlatingen vallen slecht in de Nijmeegse politiek en bij Justitie te Arnhem. - Een door het Nijmeegs ingenieurs- en architectenbureau Haskoning ontworpen rioleringsbuis wint een door staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat)ingestelde prijs.
 • 12 Het Nijmeegse ijshockeyteam wordt voor de vierde keer op een rij Nederlands kampioen.
 • 14 Een kostbare collectie schilderijen en tekeningen, waarin met name magisch-realisten als Carel Willink goed vertegenwoordigd zijn, wordt door de gemeente,die de kunst in het oude gedeelte van het stadhuis toonde, in bruikleen gegeven aan Museum Het Valkhof. Bij de overdracht blijkt dat drie tekeningen van Dick Ket in het stadhuis te veel zonlicht hadden gevangen en daardoor onherstelbaar beschadigd waren.
 • 15 Begin van de Wereldwaterdagen in Nijmegen, opgezet om de Nijmegenaren op de hoogte te brengen van de wereldwaterproblematiek.
 • 16 De gemeente gaat akkoord met een fiscale naheffing van een 4,3 miljoen gulden over de periode 1993-1997, vanwege veronachtzaming van belastingplichtigheid bij de uitbetaling van onkostenvergoedingen en toelagen aan de gemeenteambtenaren.
 • 18 Grootscheepse veiligheidscontrole in het centrum van de stad onder de codenaam 'Operatie Ingeltsje' (Fries voor lieveheersbeestje).
 • 19 Open Kloosterdag: drie Nijmeegse kloosters openen hun deuren voor belangstellenden. - De Nijmeegse politie rolt een bende op die zich bezig hield met de invoer van hard drugs. Enkele tientallen kilo's cocaïne worden in beslag genomen.- Een goklustige Arnhemmer wint in het casino de jackpot van 3,5 miljoen gulden.
 • 21 De gemeente schiet de Molukse gemeenschap in Nijmegen anderhalf miljoen gulden voor ten behoeve van de bouw van haar nieuwe kerk aan de Thorbeckestraat. - Het plan van de kersverse wethouder Paul Depla om het Weeshuis op de Hessenberg te behouden en het omstreden Flash-Gordon-project af te blazen lijdt schipbreuk. De metafoor van de rijdende trein wordt door alle partijen gebruikt: Depla wil de trein tot stilstand laten komen, terwijl VVD en CDA niet van de rijdende trein willen springen.
 • 22 De gemeenteraad stemt in met twee maanden uitstel van sloop van het Weeshuis. - Aan financiële steun aan sportclub NEC verbindt de gemeenteraad de voorwaarde dat de naam van het stadion 'De Goffert' blijft.
 • 23 Twee Nijmeegse neurobiologen prof. dr A. Cools en mevrouw dr G. Andringa hebben een stof ontdekt, waarmee de voortschrijding van Parkinson bij apen volledig tot staan gebracht kan worden.- Theo Eikmans (in Nijmegen bekend als Groadus fan Nimwegen),buutreedner en schepper van de lokale evergreen 'Al mot ik krupe, op blote voet gaon', overlijdt op 78-jarige leeftijd.
 • 24 De Raad van State wijst het bouwplan Flash Gordon op tal van punten af, waarmee er aan de prestigieuze en nogal megalomane plannen een einde komt. Oud-wethouder Thielen spreekt zijn teleurstelling uit over de uitspraak van de Raad van State en die teleurstelling hult hij in een aanval op zijn opvolger Depla, die hij 'een angsthaas' noemt. - Het Radboudziekenhuis behandelt een familie, die naar bekend de enige familie ter wereld is die aan een bepaalde erfelijke oogziekte (macula oedeem) lijdt. - Marithaime, de historische vereniging voor Elst en Lent, verwijt de Nijmeegse plannenmakers een gebrek aan respect voor waardevolle cultuur-historische elementen in het Over-Betuwse landschap.
 • 27 De universiteiten van Nijmegen en Wageningen besluiten tot intensieve samenwerking op het gebied van onderzoek, onderwijs en dienstverlening.
 • 30 Plannen van het R.O.C. (Regionaal Opleidingscentrum) om in de Spoorkuil tussen Bottendaal en het Willemskwartier grootschalig te bouwen worden ingetrokken. - Een kleine lokale oorlog rond benzineprijzen wordt ontketend door de vestiging van een onbemand benzinestation van de firma Tango aan de Hatertseweg.
 • 31 Inwijding van het witte kerkje van Neerbosch door de bisschop van Den Bosch, mgr. A. Hurkmans. Het kerkje, dat in de tijd van de Reformatie toeviel aan de protestanten, wordt door de firma Stadelmaier, producent van en handelaar in religieuze artikelen en onder meer hofleverancier van de paus, als showroom gebruikt.

April

 • 1 De eerste spade voor de heroprichting van het Quack-monument wordt door liefst 45 sponsors in de grond gestoken.
 • 2 Het Van 't Lindenhoutmuseum in Neerbosch is voortaan elke eerste zondag van de maand (tussen 12.00 uur en 16.00 uur) voor iedereen vrij toegankelijk. - Landelijke Tuinbouwdag ('Kom in de Kas') biedt onder meer gelegenheid om in de Lentse Historische Tuin te gaan kijken.
 • 3 Rijschool Brinkhoff-Verhoeckx vestigt zich aan de St Jacobslaan, na van gemeentewege 'een beetje weggepest te zijn' van het oude adres aan de Mariënburgsestraat. - Vier projectontwikkelaars presenteren in het kader van een gemeentelijke prijsvraag hun plannen voor de bouw van appartementen op het Limosterrein en in de Snijderskazerne.
 • 4 Nijmegen meldt zich af als locatie voor 'De Bus', een SBS6-programma waarin jongeren acteren dat zij gewoon doen en waarbij de grenzen van de wansmaak nog wat verlegd worden. - De gemeente koopt het fabrieksgebouw en het bijbehorend terrein van Compaq voor 25 miljoen gulden om er de eigen Stadsbedrijven onderdak te bieden.
 • 5 Peter Hekking, de bekendste dakloze van Nijmegen en vaste verschijning bij het postkantoor aan de Van Schevichavenstraat, overlijdt op 50-jarige leeftijd.
 • 6 De burgemeester bepleit het gebruik van een oude loods in de Nieuwe Marktstraat als een soort 'drive in'-afwerkplek, om zo de reistijd tussen tippelzone en afwerkplek te verkleinen.
 • 7 H.J. Kuyt, hoofdredacteur van dagblad De Gelderlander, legt zijn functie neer. Zijn vertrek is het gevolg van een vertrouwenscrisis tussen hem, de redactie en de adjunct-hoofdredacteuren.
 • 9 Open Nederlandse Stijldanskampioenschappen voor dames-en herenparen in De Vereeniging.
 • 10 Aan de Nijmeegse (half)zussen Wilhelmina en Johanna Bisschops wordt postuum de Yad Vashem-onderscheiding toegekend. In de Tweede Wereldoorlog boden de zussen onderdak aan de Nijmeegse joodse familie Gottschalk. De Israëlische staatsonderscheiding is in Arnhem aan de nabestaanden van de Nijmeegse vrouwen uitgereikt.
 • 11 Met onder meer Melkert-gelden draagt de gemeente Nijmegen bij aan de financiering van de bijzondere leerstoel Maatschappelijk Werk aan de KUN. In de politiek en in de media wordt al snel (schande) gesproken over de 'Melkert-prof'. - Sportclub NEC verslaat in de halve finale van de Nederlandse beker (de Amstelcup) na een strafschoppenserie het Alkmaarse AZ en staat daarmee voor de vierde maal in de finale. De drie finales die de Nijmeegse club voordien speelde, werden niet gewonnen.
 • 12 Officiële heropening van het vernieuwde concertgebouw De Vereeniging.
 • 13 De plannen van de projectontwikkelaars om het Limosterrein een nieuwe bestemming te geven, worden door de gemeente te licht bevonden. Een week later vragen en krijgen de projectontwikkelaars een herkansing.
 • 14 Een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst biedt Nijmeegse dak- en thuislozen de gelegenheid om aan te geven hoe hun levensomstandigheden verbeterd kunnen worden. De gemeente overweegt 'positieve sancties in de vorm van beloning'. De burgemeester lanceert tijdens de bijeenkomst het plan om in de stad speciale plaatsen aan te wijzen waar daklozen kunnen slapen. Ook wil de gemeente gratis slaapzakken ter beschikking stellen.
 • 15 Oud-wethouder Jan Wijnia (46) vindt een baan als gemeentesecretaris van Heumen. Hijverklaart 'onder voorbehoud, bijzonder blij' te zijn, maar verhuizing overweegt hij niet.
 • 16 Stadsdeel Dukenburg presenteert Corry Konings en ook zichzelf om zo anderen ervan te overtuigen dat Dukenburg geen slaapstad is.
 • 17 Nijmegen stemt -mede onder druk van de vasthoudende Oosterhoutse werkgroep De Groene Long in met een nieuw onderzoek naar de milieu-effecten van de Waalsprong.
 • 18 De gemeente legt projectontwikkelaar HBG-Vastgoed een bouwstop op voor de bouw in een deel van Oosterhout. Geklaagd wordt over 'het negatieve gedrag' van de projectontwikkelaar. De bouwstop draait uiteindelijk om de kwaliteit en de kleur van de dakpannen. - De Nijmeegse benzineoorlog, die al zo'n vier weken duurt, dreigt te escaleren. - Nieuwkomer Tango beschuldigt de collega's van Texaco van oneerlijke concurrentie en wil zelfs het oordeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit hierover horen.
 • 21 Vandaag wordt de honderdduizendste bezoeker in Museum Het Valkhof verwacht en daarom is de loper vast uitgelegd.
 • 23 Herbert Meuwese (in Nijmegen bekend als Trui de Swert), als buutreedner een zeker hoogtepunt tijdens zittingen van De Blauwe Schuit, overlijdt op tachtigjarige leeftijd, precies een maand na Theo Eikmans (Groadus fan Nimwegen).
 • 24 Noodlanding van een heteluchtballon aan de Kanaalstraat, hoek Rivierstraat. Veel opschudding, geen schade en geen gewonden.
 • 26 Een brandende kraanwagen op de Oranjesingel legt het verkeer binnen en buiten de stad urenlang lam.
 • 27 Presentatie van de maquette van het gedenkteken dat de herinnering aan de slachtoffers van het 'vergissingsbombardement' op het centrum van Nijmegen op 22 februari 1944 levend wil houden. Het indrukwekkend gedenkteken, een ijzeren schommel van vier meter hoog, is ontworpen door de Eindhovense beeldhouwer Henk Visch.
 • 28 Ontruiming van twee kraakpanden (een pand op de hoek van de Tweede Walstraat en de Vlaamsegas en een pand aan de Burchtstraat), onder meer om de landelijke en lokale kraakbeweging te ontmoedigen en een 'aanzuigende' werking te voorkomen. - Jan van Teeffelen wordt in De Gelderlander geëerd met een collage van zijn foto's, omdat hij veertig jaar als fotograaf in de stad en in de wereld werkzaam is. - Jaarlijkse uitreiking van koninklijke onderscheidingen. Een lintje valt toe aan tien 'Nijmegenaren', van wie Frank Boeijen (42) de bekendste Nederlander is en de hoogste onderscheiding krijgt. De Nijmeegse zanger wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Onder de gedecoreerden is ook Marcel Claassen, bekend van onder andere de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld en de Vierdaagsemis.
 • 29 Het ternauwernood ontruimde pand aan de Burchtstraat wordt 'herkraakt'. De krakers beschuldigen in dit verband de burgemeester van verstoring van de openbare orde.
 • 30 Een onbekende vrouw raakt door onbekende oorzaak nabij de Waalspoorbrug te water en wordt vermist ondanks zoekacties van de brandweer. Later wordt het stoffelijk overschot stroomafwaarts gevonden en wordt aangenomen dat de inmiddels geïdentificeerde vrouw met opzet van de Waalkade is gestapt. - Het Nimweegs Soap Theater neemt andermaal de Nijmeegse actualiteit op de korrel. In het programma 'Hier blieve', stadscabaret bij uitstek, komt vooral de woonsituatie van veel Nijmegenaren aan bod. Bij de première zijn enkele wethouders present om vast te stellen of zij 'genoemd' worden.

Mei

 • 2 Gemeenteraadslid J. van der Meer (Stadspartij Leefbaar Nijmegen) overhandigt de partijen in de raad een aantal gedichten over Nijmegen. Ze zijn bedoeld om aan het begin van een raadsvergadering te worden voorgelezen.
 • 4 Symposium in De Vereeniging over 'Vrede en Veiligheid in de 21ste eeuw' met bijna 300 deelnemers uit binnen- en buitenland. Doel is de opstelling van een'Charter of European Front Cities' voor vrede en veiligheid in de 21ste eeuw. Deelnemers zijn aanwezig bij de kransleggingen bij het Joods Monument op de Kitty de Wijzeplaats en het oorlogsmonument op het Trajanusplein. Diverse belangrijke buitenlandse deelnemers hebben evenwel op het laatste moment afgezegd, of blijven onaangekondigd weg.
 • 4 Vandaag is er geen koopavond wegens de nationale dodenherdenking.
 • 7 Laatste uitzenddag van het commerciële station Nijmegen-TV. Dag van het Levenslied in het Valkhofpark.
 • 9 In wijkcentrum Titus Brandsma en in buurtcentrum Het Waterkwartier worden wijkposten geopend. Wijkbewoners kunnen hier terecht voor informatie over gemeentelijke instellingen en welzijnsorganisaties en voor het invullen van formulieren. - Tijdens een door D66 georganiseerde discussieavond over de kabeltram spreekt de Dorpsraad van Lent zich daartegen uit ten gunste van een school in Lent.
 • 10 De 'Cyberbus' staat vandaag in de wijk Meijhorst. Deze bus is een initiatief van minister R. van Boxtel van Grotestedenbeleid en is een rondreizend voorlichtingscentrum over de mogelijkheden van digitale technologie.
 • 13 Maria Martens, Nijmeegse en lid van het Europese Parlement, wordt in Roermond tot ridder geslagen van de katholieke Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem.
 • 15 Officieel afscheid van Dr. Th. Stoelinga als voorzitter van het College van Bestuur van de KUN. - In zijn advies aan staatssecretaris R. van der Ploeg van Cultuur velt de Raad voor Cultuur onder andere een negatief oordeel over het theatergezelschap Teneeter. Dit betekent dat de rijkssubsidie van ruim een half miljoen gulden zal wegvallen en dat Teneeter zal worden opgeheven. Het gezelschap zou de laatste jaren te weinig vernieuwend zijn geweest. Aanzienlijk positiever is de Raad over de Nijmeegse theatergroep Het Witte Vuur, de stichting Joris Ivens en literatuurfestival De Wintertuin.
 • 17 De straatnaamcommissie besluit een wedstrijd uit te schrijven voor een naam voor de fietsbrug over de Waal. Tevens wordt besloten op korte termijn een straat naar Nico Grijpink te vernoemen. Hiermee kan een oude wens van Carnavalsvereniging De Blauwe Schuit in vervulling gaan. Deze vereniging had reeds eerder de Korte Nieuwstraat officieus tot Nico Grijpinkstraat omgedoopt.
 • 18 De burgemeester opent het Multiple Sclerose Centrum aan de Heiweg.
 • 20 Op verschillende locaties in het centrum wordt de 24ste straattheater- en muziekdag gehouden.
 • 21 Dertiende landelijke brommerrace op de wielerbaan van sportpark Lindenholt. - In Rotterdam verliest NEC de finale om de Amstelcup van Roda JC met 0-2. Het geplande feest op de Waalkade en de inzet van 200 extra politieagenten gaan niet door.
 • 22 Start van de Avondvierdaagse met ruim 3200 deelnemers.
 • 24 Bewoners van de Postweg voeren actie tegen gemeentelijke plannen om hun straat te verbreden. De verbreding die ruimte moet bieden voor de aanleg van fietspaden, gaat ten koste van de voortuinen.
 • 26 Schoolkinderen uit de wijk Heyendaal-Galgenveld nemen deel aan een sponsorloop voor de aanleg van een speelplaats in hun wijk.
 • 27 Op het Koningin-Elisabethconcours te Brussel behaalt de Nijmeegse alt Margriet van Reisen (28) de zesde plaats.
 • 27 Aan de Waalkade legt het promotieschip van de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern aan. Het maakt een reis langs steden aan Donau, Main en Rijn.
 • 28 Een zware storm zorgt voor omgewaaide bomen en andere overlast. De skatetoertocht Waal on Wheels wordt nog wel uitgereden, maar de skatewedstrijd Seven Hills On Wheels wordt kort voor de start afgelast.
 • 29 In een kort geding eist de gemeente dat het Jeugdplanetarium en het Ruimtevaartcentrum de Kruittoren verlaten. De gemeente had al eerder de huur opgezegd,omdat het monument niet voldoet aan de brandveiligheidseisen. - Uit een persbericht van de gemeente blijkt dat de Voorjaarsnota positief nieuws bevat over de financiële situatie van de stad. Vanaf 2001 wordt voor het eerst sinds lang gerekend op een overschot.
 • 30 B en W besluiten geen gehoor te geven aan het verzoek van het bestuur van O42 om hulp te bieden bij de sanering van de schuldenlast van dit cultureel centrum. Uit een accountantsonderzoek is gebleken dat de schulden van het opgeheven centrum niet 250.000, zoals aanvankelijk was aangenomen, maar 700.000 gulden bedragen. Cultuurwethouder P. Depla "voelt zich in de maling genomen door het bestuur van O42".
 • 31 De gemeente en de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen (SBN) tekenen een exploitatieovereenkomst voor de drie gemeentelijke begraafplaatsen aan de Weg door Jonkerbos, de Graafseweg en de Visveldstraat. De SBN zal de exploitatie van de drie begraafplaatsen voor en namens de gemeente verzorgen.

Juni

 • 1 Start van de Regiotaxi KAN, een nieuwe vorm van collectief taxivervoer. Vrijwel onmiddellijk na de start van het project klagen gebruikers over de slechte telefonische bereikbaarheid.
 • 5 Nadat nog 90 extra fietsklemmen zijn bijgeplaatst, kondigt de gemeente aan vanaf deze week alle fietsen te verwijderen die op het Staitonsplein buiten de 1275 aanwezige fietsklemmen worden geplaatst.
 • 7 Drs. P. Broerse, rector van het Stedelijk Gymnasium, neemt afscheid.
 • 8 Officiële ingebruikstelling van de Takenhoffontein, volgens sommigen de grootste fontein van Nederland. Rondom is op de zijwand de volgende dichtregel van H.H. ter Balkt. aangebracht: Hazelaar plantte ik voor haar vier poorten,al haast vervluchtigd; voor haar rose bloesem
 • 9 Start van de Avondvierdaagse voor ouderen vanaf zorgcentrum De Doeckenborg in de Aldenhof.
 • 11 Pastoor Chr. Bekx van de parochie Hatert viert zijn 35-jarig pastoorsjubileum.
 • 13 De Raad van State spreekt uit dat de gemeente in 1996 ten onrechte de laadinstallatie van Vasim aan de Winselingseweg stil heeft laten leggen
 • 14' Inloopbijeenkomst' in wijkcentrum Bottendaal over de toekomst van het Dobbelmanterrein. In de gemeenteraad gaan al stemmen op om hier popcentrum Doornroosje te vestigen. Buurtbewoners die geen poptempel in hun achtertuin willen, denken daarentegen aan nieuwbouw voor de basisschool, volkstuintjes, een skatebaan of een supermarkt.
 • 18 Officiële heropening van het Goffertpark, nadat twee jaar aan de vernieuwing is gewerkt.
 • 23 Anna Willems-Kersjes, getogen Nijmeegse en bewoonster van Huize Nijevelt, wordt 100 jaar.
 • 23 ;Nijmeegse kabeltram aan zijden draad; kopt De Gelderlander. De krant leidt dit af uit de heersende onzekerheid over de vraag of de raad zal besluiten tot het maken van een vervolgstudie naar de haalbaarheid van dit ambitieuze project. De aarzelende VVD-fractie zal de doorslag gaan geven bij het nemen van een raadsbesluit.
 • 26 Deze week wordt de noodwinkel van Scapino op Plein 1944 afgebroken. De schoenen- en kledingzaak heeft als een van de eerste een nieuwe winkel in de Marikenstraat betrokken, zij het op het uiterste randje op de hoek van de Burchtstraat.
 • 27 Piet Zuiderwijk, alias Klompen Piet, overlijdt plotseling op 77-jarige leeftijd. Hij liep 36 keer de Vierdaagse op klompen.
 • 28 Erna van de Ven neemt afscheid als directeur van het VVV.
 • 29 Kort na het begin van de lessen brandt de Tarcisiusschool aan de Pater Eijmardweg volledig uit. Leerlingen en personeel kunnen het gebouw tijdig verlaten. Later wordt bekend dat een van de leerlingen op zolder brand had gesticht.- Vandalen richten vernielingen aan bij cafés en winkels in de Molenstraat, op Plein 1944 en in de Broerstraat. Zo reageren ze hun frustratie af over de schlemielige nederlaag van Nederland tegen in Italië in de EK.
 • 30 Start van de Nederlandse Kampioenschappen Dressuur in park Brakkenstein.

Juli

 • 1 Tijdens de Dag van de Architectuur is het Mariënburgproject voor het eerst toegankelijk voor het publiek. Meer dan duizend mensen nemen deel aan de gratis rondleiding door en langs de nieuwe gebouwen. Na afloop wordt in het Architectuurcentrum Nijmegen aan de Kannenmarkt de expositie 100 jaar Mariënburg geopend.
 • 3 Het eerste van de in totaal 74 appartementen aan het nieuwe Mariënburg wordt opgeleverd. Wethouder Bruls overhandigt de sleutels aan de eerste bewoners.
 • 7 De bibliotheek betrekt, na 28 jaar huisvesting in De Lindenberg aan de Ridderstraat, haar nieuwe pand aan het Mariënburg. Het nieuwe, kleurrijk ingerichte onderkomen biedt drie keer zoveel ruimte, alles op één verdieping.- Doornroosje viert zijn 30-jarig bestaan met een speciaal jubileumprogramma. Het cultureel centrum hoopt binnen niet al te lange tijd naar een groter en meer eigentijds pand te kunnen verhuizen.
 • 9 Na ruim veertig jaar afwezigheid is het Quack-monument weer terug op zijn oude plek pal voor het Kolpinghuis.
 • 11 B en W besluiten 5000 dollar ter beschikking te stellen voor noodhulp aan het door aardbevingen getroffen Masaya in Nicaragua. Een bedrag van 10.000 dollar wordt opzij gelegd voor de wederopbouw van de zusterstad.
 • 12 Pastor Geert-Jan Putmans van de Maria-Geboortekerk besprenkelt acht Nijmeegse fietsers en hun bepakte rijwielen met wijwater. Einddoel van de acht jongeren is Rome. Daar willen ze van 15 tot 20 augustus de Wereld Jongerendagen bijwonen. - Het oudste horecabedrijf in Nijmegen, In de Blaauwe Hand, gelegen Achter de Hoofdwacht, gaat na een ingrijpende verbouwing weer open.
 • 14De commerciële poot van vuilverwerker DAR wordt voorlopig voor een jaar subsponsor van voetbalclub NEC.
 • 15 De burgemeester opent in de Sint-Stevenskerk de expositie Kunst in de Kerk. Dit is tevens de opening van de 31e Vierdaagsefeesten. - Het Gemeentearchief sluit voor twee maanden zijn deuren met het oog op de verhuizing naar de nieuwbouw.
 • 17 Het gemeentebestuur ontvangt een Japanse delegatie onder leiding van burgemeester Sakamoto uit Higashimatsuyama. Aansluitend wordt in het Open Huis een expositie geopend over de vriendschappelijke betrekkingen Nijmegen-Higashimatsuyama. In het stadhuis vindt 's avonds de theatervoorstelling Deshima 400 jaar Nederland-Japan plaats.
 • 18 De 84e editie van de Vierdaagse bereikt een absoluut deelnemersrecord. Van de 42.646 mensen die zich inschreven, verschijnen er 40.790 aan de start. Het grote aantal deelnemers maakte het noodzakelijk enige forse wijzigingen in het parcours aan te brengen.- De traditionele vliegshow aan de Waal gaat niet door. De Rijksluchtvaartdienst heeft hiervoor geen vergunning verleend, omdat die niet is aangevraagd. In plaats hiervan treedt één stuntvlieger op, die een speciale ontheffing heeft.
 • 19 Als gevolg van de parcourswijzigingen moet Hees het voor het eerst in 40 jaar zonder Vierdaagselopers stellen en dat valt de bewoners zwaar. - De Van Welderenstraat viert haar eerste Roze Woensdag. Op initiatief van het COC-maandblad Pink geven de horeca-ondernemers de straat een roze tintje.
 • 21 Een record aantal wandelaars haalt de eindstreep van de Vierdaagse: 36.377. Het aantal uitvallers (4605) is echter ook hoger dan ooit.
 • 22 Op de Ganzenheuvel trekt Milieudefensie veel bekijks met haar levend ganzenbord. Het spel beeldt de strijd uit tussen lokale bestuurders en milieugroepen. De actiegroep wil hiermee aandacht vragen voor de aanleg van het MTC (Multimodaal Transport Centrum) aan de andere kant van de Waal.
 • 23 Het Natuurmuseum aan de Gerard Noodtstraat, dat sinds begin juni gesloten was vanwege een verbouwing, opent opnieuw zijn deuren met de tentoonstelling Dassen in het Donker.
 • 24 De firma Snoek Beenmode stelt de binnenplaats achter haar winkel ter beschikking als alternatieve fietsenstalling voor de klanten. Als gevolg van het stringente stallingsbeleid van de gemeente kunnen fietsers in de binnenstad nergens hun fiets meer kwijt.
 • 26 Voor de vijfde keer worden de Olympische Spelen van de Hunnerberg gehouden. De burgemeester en hardloper Marco Koers openen het festijn, waaraan alle jongeren van de Nijmeegse rijksbehandelinrichting deelnemen.
 • 27 De zogenaamde toezichtsbus doet zijn intrede in het Nijmeegse uitgaanscentrum. Meer zichtbare aanwezigheid van de politie moet de veiligheid in het gebied verhogen.

Augustus

 • 1 Gerard van Groningen, die vorig jaar afscheid nam van de wandelvierdaagse, is nu de grote man achter de Fietsvierdaagse.
 • 3 Een Vierdaagseloper blijkt tijdens zijn verblijf in de gemeentelijke sporthal Onder De St.-Steven besmet te zijn geraakt met de legionellabacterie. - De Hema-bakkerij in Dukenburg sluit na 26 jaar voorgoed haar deuren. Voortaan komt het Hema-gebak uit Helmond, Schijndel en Deurne.
 • 4 Speeltuin 't Brakkefort aan de Kanunnik Mijlinckstraat moet enkele dagen sluiten. Giftige dampen zijn vrijgekomen nadat bij werkzaamheden natriumhypochloriet zich vermengd heeft met zwavelzuur.
 • 6 De open dag van NEC ter gelegenheid van het begin van het nieuwe voetbalseizoen trekt het record aantal bezoekers van 15.000. De nieuwe trainer Neeskens blijkt de grote attractie.
 • 16 In de Passantenhaven gaat voor de derde keer het vijfdaagse culturele festival Armada van start: theater, muziek, film en beeldende kunst. Het festival speelt zich deels af op schepen en deels in tenten aan de haven en onder de Waalbrug.
 • 17 Vandaag en morgen verhuist een aantal onderdelen van de gemeente Nijmegen vanuit verschillende locaties naar het voormalige Compaqgebouw aan de Nieuwe Dukenburgseweg. In dit gebouw, dat door de gemeente is aangekocht, wordt vrijwel de hele Directie Stadsbedrijven ondergebracht.
 • 19 Onder de naam Le Grand Finale richten kunstenaars winkeletalages in de binnenstad in. Om financiële redenen moet het de laatste keer zijn, aldus de organisator van dit evenement, cultureel centrum De Lindenberg.
 • 20 Woonpark Oosterhout krijgt een nieuwe busverbinding met het Centraal Station. Het Waalspronggebied maakt voortaan officieel deel uit van het Nijmeegse openbaar vervoernet. - Een honderdtal leden van de FNV Horecabond demonstreert op de Waalkade en in de binnenstad tegen afschaffing van de zondagstoeslag voor horecapersoneel.
 • 21 In verband met de reconstructie van de Augustijnenstraat verhuist het carillon voor de deur van juwelier Stal voor enige tijd naar de Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen in Aarle-Rixtel.- Als gevolg van de werkzaamheden aan de Augustijnenstraat en de Burchtstraat verhuizen de marktkramen op maandag en zaterdag voor tien maanden naar de Broerstraat. De vaste neringdoenden zijn er niet blij mee.
 • 24 De elfjarige Eva van der Post uit Brakkenstein vertrekt met haar vader voor twee weken naar India. Als ambassadrice van de onlangs opgerichte stichting Shahdol werkt ze mee aan een documentaire over de bouw van een kindertehuis dat door de stichting wordt gefinancierd.
 • 26 In het openluchttheater De Goffert vindt het eerste Nijmeegse Country Festival plaats. Er zijn workshops en demonstraties en er is live muziek. Zowel liefhebbers van cowboys als indianen komen aan bod.
 • 27 Wethouder Paul Depla opent een natuurparkje op het LIMOS-terrein. Het bijna twee hectare grote park herbergt een grote variëteit aan dieren en planten.
 • 30 De burgemeester opent het nieuwe Noviogebouw aan de Industrieweg. Ter gelegenheid van de nieuwbouw verschijnt een boek over de geschiedenis van het Nijmeegse openbare vervoer, Halte Novio, van de hand van R. Wolf.
 • 31 Elf galeries uit Nijmegen en omgeving presenteren zich gezamenlijk in de voormalige bibliotheek in de Lindenberg als sluitstuk van de hier gehouden kunstmanifestatie.

September

 • 2 Tien jaar lang is hij burgemeester van Nijmegen geweest, maar nu maakt Ed d'Hondt zijn vertrek wereldkundig. Hij verruilt Nijmegen niet voor de landelijke politiek, zoals velen dachten, maar wordt voorzitter van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). 'Moedig en eigenwijs', zo typeren de kranten hem. De meerderheid van de gemeenteraad wenst een 'linkse vrouw' als opvolger.
 • 3 De nieuwe bibliotheek aan het Mariënburg opent haar deuren ook op zondag. Een jaar lang zal het experiment duren. Live muziek, lezingen en voorleessessies moeten extra publiek trekken, naast de vele internetaansluitingen.
 • 4 In de Commissie Waalsprong wordt het plan gelanceerd om een woontoren te bouwen van zeventig meter hoog. Het gevaarte moet een 'markant punt' in het landschap worden en is gepland aan de Lentse kant naast de spoorbrug.
 • 6 De voorgestelde kortingen op de wijkcentra (onder andere afschaffing van het gratis gebruik van zaalruimte) leiden tot een golf van boze ingezonden brieven. 'Wél de stad verfraaien, maar niet denken aan de oude wijken', is de teneur van de meeste verwijten.
 • 7 De Nijmeegse afdeling van Amnesty International opent een eigen ruimte op het St. Stevenskerkhof. Die zal dienst gaan doen als kantoor, winkel en inloophuis. - De daklozenzorg dreigt Nijmegen miljoenen te gaan kosten. Nodig zijn in ieder geval een slaaphuis, een sociaal pension voor de zwaarste 'gevallen' en de aanstelling van een 'casemanager' en een 'zorgmakelaar'.
 • 8 Paul Tummers, jarenlang present in tal van universitaire besturen en bestuurslid van O42, neemt afscheid. Hij verruilt de Nijmeegse universiteit voor die van Maastricht. De afcheidsreceptie vindt plaats in et gebouw van O42. De KU-filosoof wordt decaan van en hoogleraar aan de faculteit Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. - Museum Het Valkhof blijkt enkele duizenden guldens te hebben betaald aan de Valkhofvereniging om de naam 'Valkhof' te mogen gebruiken. De vereniging was in 1995 als eerste na zes eeuwen op het idee gekomen om de naam laten vastleggen.
 • 9 De veertiende Open Monumentendag heeft als thema 'water'. Centrale plek in het Nijmeegse cultureel watererfgoed is op deze dag het Hollandsch-Duitsch Gemaal.
 • 10 In de Sint-Stevenskerk wordt het Internationale Orgelconcours Nijmegen gehouden.
 • 11 Begin van 'Blik op veilig', een actie met intensieve verkeerscontroles op drukke doorgaande wegen en kruispunten. De actie, die wordt uitgevoerd met flitspalen en meetlussen, moet het hardrijders moeilijk maken en de veiligheid van overige weggebruikers verhogen. - De Nederlandse Spoorwegen starten wederom met een verbouwing van het Central Station. Er wordt een prachtig resultaat voorspeld, maar tot die tijd moeten de reizigers het doen met noodloketten en ander ongemak.
 • 12 Benzinemaatschappij Tango ziet onder druk van de omwonenden af van de bouw van een tweede onbemand tankstation aan de Hatertseweg.
 • 15 Verkeerschaos in Nijmegen: door blokkades van vrachtwagenchauffeurs op de A73 loopt tot aan het Keizer Karelplein alles vast.
 • 16 Op de hoek van de Thorbeckestraat/Treubstraat wordt begonnen met de nieuwbouw van de Molukse kerk. Het gebouw zal verrijzen op de fundamenten van de oude kerk.
 • 20 Staatssecretaris M. de Vries laat de gemeente Nijmegen weten dat het een deel van de noordelijke stadsuitbreiding boven de Waal moet schrappen omwille van de nationale veiligheid. Op die plaats heeft zij rivierverruimende maatregelen gepland om dijkdoorbraken en overstromingen te voorkomen. Dit betekent afstel van de bouw van zeshonderd nieuwe huizen. Maar het grootst is de schok in Lent: de plannen betekenen de sloop van zo'n honderd woningen in het oude gedeelte.
 • 21 De Marikenstraat wordt officieel geopend. Oud-wethouder Ronald Migo, thans voorzitter van de Kamer van Koophandel Arnhem-Nijmegen, mag op brugdeel 1 het lint doorknippen. De reacties van het publiek op de opvallende nieuwbouw variëren van 'fantastisch' tot 'geldverspilling'.
 • 22 Het familiebedrijf Alewijnse, een van de oudste Nijmeegse firma's, bestaat honderd jaar. - De videofilm 'Sweat dreams, in Nijmegen maak je ze waar' wordt gepresenteerd. De film is onderdeel van een campagne om studenten naar Nijmegen te lokken en geeft -uiteraard- een zeer positief beeld van de stad en alle voorzieningen die studenten hier aan kunnen treffen.
 • 23 Kickbokser Perry Ubeda, wereldkampioen in vier boksonderdelen, krijgt de Waalbrugspeld. Hij werkt met het bureau Sportontwikkeling aan een project 'Opkicken', bedoeld om randgroepjongeren via de sport meer zelfvertrouwen en discipline bij te brengen.- Aan de Nieuwe Mollenhutseweg wordt het woonwagenkamp ontruimd, nadat de Raad van State een gemeentebesluit hierover heeft bekrachtigd.
 • 25 Volgens prof. W. van Ellen, emeritus-hoogleraar van de Technische Universiteit Delft, zijn de plannen van staatssecretaris De Vries onnodig. Een bochtverlegging boven Nijmegen is volgens hem veel beter en goedkoper. Hij vindt in Lent een warm gehoor.
 • 28 Nijmegen gaat vluchtelingenkinderen meer en beter onderwijs aanbieden. Een speciaal project bestaat uit het geven van logopedische ondersteuning aan Chinese kinderen.
 • 29 Wat er ook gebeurt, de Nijmeegse kermis gaat altijd door.

Oktober

 • 2 Vóór het nieuwe hoofdbureau van politie onthult scheidend burgemeester E. d'Hondt het beeld 'De blauwe diender', gemaakt door de Beuningse kunstenaar Ronald Tolman. Met deze handeling neemt de burgemeester afscheid als korpsbeheerder.
 • 3 Het roemruchte Canisius College bestaat honderd jaar. Vele bekende Nederlanders (onder wie Ruud Lubbers en Hans van Mierlo) bezochten deze school, die ooit werd opgericht door paters jezuïeten, maar inmiddels is uitgegroeid tot een brede scholengemeenschap.
 • 4 Tegen de zin van het parochiebestuur en een projectontwikkelaar weigert gemeenteraad de Maria ten Hemelopneming kerk aan de Daniëlsweg in Heseveld te laten slopen.
 • 7 Jan Brands wordt de nieuwe directeur van de regionale VVV Rijk van Nijmegen, als opvolger van Erna van de Ven. Hij was al projectleider Vierdaagsefeesten bij het VVV Evenementenbureau. - De brandweer bestaat dit jaar 125 jaar en houdt ter gelegenheid daarvan een zeer druk bezochte open dag in de kazerne aan de Prof. Bellefroidstraat. Vooral de demonstraties van het bevrijden van beknelde slachtoffers trekken veel belangstelling.
 • 9 Straatprostituees kunnen vanaf heden met hun klanten terecht in een afwerkloods aan de Nieuwe Marktstraat. Er is plaats voor zeven auto's, en ook voor mensen die per fiets of te voet komen is er een speciale ruimte. Afwerken op andere plaatsen wordt niet meer gedoogd.
 • 11 Onthulling van een ijzeren schommel achter de nieuwe Marikenstraat ter herdenking van het bombardement van 22 februari 1944 en de op die plek getroffen Montessorischool. De twee kastanjebomen op deze plek overleefden de bommenregen wel.
 • 12 De Waalbochtverlegging blijft een hot issue. In Lent wordt het plan-Van Ellen steeds serieuzer genomen, maar ten stadhuize blijft men onderhandelen met Den Haag. Vooral wil het College garanties dat de rijksoverheid alle schade vergoedt en dat de nieuwbouw op de vinex-locatie wordt veiliggesteld. Ook wil men toezeggingen om de bereikbaarheid van de Waalsprong te garanderen.
 • 13 Op de Olympische Spelen van Sydney wint Phocasroeister Nelleke Penninx een zilveren medaille in de vrouwenacht. Zij krijgt daarvoor ook nog een huldiging op het stadhuis.
 • 15 Zes musea uit Nijmegen en omgeving passen zich aan aan de heersende televisiecultuur en presenteren zich op een museum-zapdag in Het Valkhof.
 • 16 Dagblad De Gelderlander stelt een prijs in voor verenigingen die zich inspannen om de leefbaarheid in nieuwe en oude woonwijken te verbeteren. Een eerste bedrag van f 1000,- gaat naar de Vrienden van het Kronenburgerpark.
 • 19 De soap rond de voorzieningen op het Stationsplein gaat door. Wie op het Nijmeegse station op de bus moet wachten, haalt bij slecht weer gegarandeerd een nat pak. De abri's lekken, tochten en bieden allesbehalve een veilig onderkomen. Busbedrijf Novio is witheet op de gemeente.
 • 20 De SP verspreidt huis aan huis folders om een referendum uit te lokken over de omstreden plannen voor een kabeltram.
 • 22 Ze kwam, zag en overwon: niemand minder dan Catherine Deneuve opent het nieuwe filmtheater LUX.
 • 23 Het onderwijsproject 'Verrassend Bevolkt' gaat weer van start. In twaalf klassen van het Dominicus College en de Technische School Jonkerbosch krijgen leerlingen lessen over vluchtredenen van asielzoekers en vluchtelingen. Eerdere edities van dit project waren een groot succes. Ook de internationale schakelklas van het Canisius College doet mee.
 • 24 Mr. Ed d'Hondt neemt onder veel loftuitingen officieel afscheid als burgemeester van Nijmegen. Nijmegen zou echter Nijmegen niet zijn als er geen commotie was over de kosten van het afscheid. Aanvankelijke schattingen noemden een bedrag van twee ton, hetgeen tot grote afkeuring leidde. Zo'n tachtig mille blijkt uiteindelijk ook voldoende.
 • 26 De Paraplufabriek krijgt de Alcuinusprijs, een aanmoedigingsprijs als blijk van erkenning en waardering voor de eigentijdse manier waarop de bewoners al ruim veertien jaar avant-gardekunst maken en propageren.
 • 27 De GGD gaat de zes tattooshops die er inmiddels in Nijmegen zijn controleren op hygiëne.
 • 29 Bij de herinrichting van het Dobbelmanterrein aan de Graafseweg komt de nadruk te liggen op het wonen, zo presenteert de werkgroep Bottendaal haar plannen. Daaromheen komt ruimte voor andere activiteiten en voorzieningen. Hier wordt ook het popcentrum Doornroosje een plek toebedacht.
 • 30 In Lux start een reeks multiculturele debatten, georganiseerd door de universiteit, Lux en COS Gelderland, over het thema 'Nijmegen langs de multiculturele meetlat.' Het thema van de eerste even is 'Alle bazen in Nijmegen zijn blank.' Geen enkele directeur van multiculturele organisaties in de stad blijkt een allochtone directeur te hebben.

November

 • 1 Vertrek van mr. E. d'Hondt als burgemeester. Een opvolger is er nog niet. - Start van een 14-daagse actie van de politie waarbij Nijmegenaren vuurwapens inleveren. Op de eerste dag bestaat de 'buit' uit zes wapens.
 • 2 Ulko Jonker wordt de nieuwe hoofdredacteur van dagblad De Gelderlander. Hij volgt Henk Kuyt op, die in maart terugtrad.- De gemeentelijke straatnaamcommissie besluit om de Oude Mollenhutseweg om te dopen klinkt al jarenlang. Dales was burgemeester van Nijmegen van 1987-1989 en overleed 1994.
 • 4 Zanggroep De Gillers wint met 'De Lentse Alpensprong' het 36ste schlagerfestival van carnavalsvereniging Kiek Ze Kieke.
 • 5 Mr. A.A.M. van Agt, woonachtig in 'Nijmegen-Oost', staat sinds vandaag onder politiebewaking. Tegen de oud-premier zijn bedreigingen geuit na zijn uitlatingen in de NPS-documentaire 'Dutch Approach' over kapingen in de jaren zeventig van de twintigste eeuw, uitgevoerd door Molukse jongeren. Van Agt was destijds minister van Justitie.
 • 6 De parkeergarage onder het stadhuis is voortaan alleen toegankelijk voor vergunninghouders. Dit zijn met name de nieuwe bewoners en de winkeleigenaren van de Marikenstraat en het Mariënburg. Bezoekers van de binnenstad moeten voortaan uitwijken naar andere garages.
 • 7 Drie Nijmeegse fotografen vallen in de prijzen bij de uitreiking van de Zilveren Camera 2000, de meest prestigieuze fotoprijs van het land. De prijswinnaars zijn Henk Braam, Flip Franssen en Erik van 't Hullenaar.
 • 9 Een kleine honderd verpleegkundigen van het academisch Radboudziekenhuis protesteren tegen de wachtlijsten en personeelstekorten in de zorg. In het wit gestoken trekken zij met lege ziekenhuisbedden over straat.
 • 10 De renovatie van zeven (van de acht) panden aan de kop van de Lange Hezelstraat -tegenover het Joris Ivensplein, vlak vóór de Hezelpoort- wordt afgesloten. – B&W maken bekend dat Nijmegen in 2000 financieel nagenoeg quitte zal spelen, in tegenstelling tot een verwacht tekort van zo'n 8 miljoen gulden. Deze meevaller is te danken aan onverwacht hoge uitkeringen van de rijksoverheid.
 • 11 In De Vereeniging wordt Stan Brinkhoff tot prins Stan I van Knotsenburg gekozen. - Meer dan honderd kinderen en ouders lopen 's avonds mee in de lampionnenoptocht van Sint Maarten door de wijk Meijhorst.
 • 14 Het Russisch Staatscircus slaat zijn tenten op in het Goffertpark. - Bekend wordt dat 'slechts' acht kandidaten gesolliciteerd hebben naar de burgemeestersvacature in Nijmegen.
 • 15 NEC bestaat op deze dag precies 100 jaar. Er verschijnt een jubileumboek van de hand van Jaap van Essen en Herman van Eldik en tevens zijn voor de voetbalclub nieuwe shirts ontworpen.- De gemeenteraad beslist dat er een aparte werkgroep komt die voor de geplande 'dijkteruglegging' bij Lent realistische alternatieven moet gaan onderzoeken. Met name het plan van prof. W. van Ellen voor verbreding van het profiel van de Waal zonder een ingreep bij Lent, zal met voorrang moeten worden bekeken.
 • 17 De zogenaamde 'Lückerboom', een eeuwenoude kastanje die in 1996 werd geveld, wordt vervangen door een nieuwe boom, geplaatst in een kunstwerk van Diane Dijckhoff. De kastanjeboom komt op bijna dezelfde plek op de kruising van de Ubbergseveldweg, Broerdijk en Beekmandalseweg te staan.
 • 18 Sint Nicolaas en zijn Pieten meren traditiegetrouw af aan de Waalkade. De Sint wordt welkom geheten door loco-burgemeester Tettero en trekt daarna langs een nieuwe route naar de al even nieuwe Marikenstraat. - Het literatuurfestival De Wintertuin gaat van start in De Vereeniging. Het thema van dit jaar is 'Lof der Traagheid'.
 • 18-19 Bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de parochie Lent wordt in en rond Huize Sint Jozef een grote bazaar gehouden.
 • 19 Zo'n 17.000 lopers doen mee aan de Zevenheuvelenloop. Winnaar is de Keniaan Felix Limo.
 • 22 De raadscommissie Verkeer besluit tot een lichte verhoging van de parkeertarieven. De gemeente wil op die manier bepaalde kosten, zoals die voor de bewaakte fietsenstalling aan de Bisschop Hamerstraat, terugverdienen.
 • 25 Op de Nijmeegse campus vindt het zesde Nationale COC-Songfestival plaats. Het festival is itverkocht.- Verspreid over diverse cafés in Nijmegen-Oost wordt voor de derde keer het smartlappenfestival 'De Troost van Oost' gehouden.
 • 28 De gemeente beslist dat het Goffertpark nu ook Goffertpark gaat heten. Tot dusverre was de officiële benaming Goffert.
 • 29 De gemeenteraad debatteert over een dreigende stijging van de gemeentebelasting voor duizenden burgers, omdat hun woonhuizen meer waard zijn geworden. De raad spreekt uit dat de lasten door de onroerende zaakbelasting (OZB) niet mogen stijgen.
 • 30 Een particuliere belegger biedt op een veiling 2,6 miljoen gulden voor de failliete muziekhal Night Live Music aan de Wijchenseweg, nabij de meubelboulevard. Het pand lijkt een horecabestemming te krijgen. - Dagblad De Gelderlander organiseert een drukbezochte debatavond in wijkcentrum Meijhorst over de toekomst van Dukenburg. Een van de uitkomsten is dat er voorlopig geen enkele reden is voor (grootschalige) sloop van hoogbouw- of maisonnettecomplexen.

December

 • 2-3 Het Zwarte Pietencircus Trappedouli bestaat vijf jaar. Dit weekend treden de Pieten zeven keer op in een steeds uitverkochte tent op de Hessenberg.
 • 5 Het gemeentebestuur besluit dat het terrein bij De Vereeniging niet langer als start- en eindpunt van de Nijmeegse Vierdaagse kan dienen. De toegenomen drukte van deelnemers en bezoekers leidt volgens het stadsbestuur tot onveilige situaties op en rond het Keizer Karelplein.- Evenals in juni van het vorige jaar worden in Zwembad West legionellabacteriën aangetroffen.
 • 6 In theaterbioscoop LUX gaat de nieuwe Nederlandse speelfilm 'Mariken' in première. - In de kastanjebomen nabij de Marikenstraat worden 20.000 lampjes ontstoken ter herinnering aan het bombardement op de lagere school in februari 1944.
 • 7 De politie valt in de wijken Dukenburg en Lindenholt zeventien woningen binnen, op zoek naar hennepkwekerijen.
 • 8 Het Waterkwartier krijgt als eerste wijk in Nijmegen een 'digitaal trapveldje': in het wijkcentrum is een klaslokaal met tien computers ingericht. De NEC-spelers Gorgi Hristov en Luuk. Maes verzorgen de aftrap.- De sloop van de Dobbelman-fabriek in Bottendaal begint. Vanwege de constructie van de gebouwen en de mogelijke aanwezigheid van asbest wordt de sloop 'chirurgisch' aangepakt. - Rellen bij de ijshockeywedstrijd Nijmegen-Tilburg in het Triavium leiden tot het staken van de wedstrijd. Later in de maand besluit de Nijmeegse ijshockeyclub Tigers tot strengere veiligheidsmaatregelen.
 • 9 Historische vereniging Numaga presenteert haar jaarboek in het Van't Lindenhoutmuseum in kinderdorp Neerbosch. Voorzitter Jan Brabers doet een oproep om in 2004 of 2005 het 1900-jarig bestaan van Nijmegen te vieren.
 • 12 Het gemeentebestuur voelt niets voor een Arnhems plan om alle cafés voortaan om 24.00u. te sluiten. Wel beslist het bestuur later dat Nijmeegse cafés na 4.00u. geen nieuwe bezoekers meer mogen toelaten.
 • 15 In de binnenstad gaat een proef van start waarbij het mogelijk is om met behulp van een mobiele telefoon parkeergeld te betalen. Hiervoor is de term 'belparkeren' bedacht. - Henk Bergamin neemt afscheid als burgemeester van Bemmel. Bergamin, die met pensioen gaat, was in een vorig leven onder andere wethouder van Nijmegen en voorzitter van NEC.
 • 17 Vanaf deze dag beheert het Natuurmuseum Nijmegen aan de Gerard Noodtstraat een informatiecentrum voor De Gelderse Poort. Tevens is het museum startpunt voor wandel- en fietstochten door het natuurgebied.
 • 18 Het oudste rijwiel van Nederland, naar een ontwerp uit 1816, is voortaan te zien in het Nationaal Fietsmuseum Velorama aan de Waalkade
 • 19 Bij onderhoudswerkzaamheden aan een flitspaal langs de Graafseweg raakt een politieagent gewond door vallende stenen. De flitspalen in Nijmegen, die de snelheid van automobilisten controleren, zijn al lange tijd doelwit van vernielingen, met name sinds het begin van de actie 'Vijftig door Nijmegen'.
 • 20 Het Wintercircus slaat op de Hessenberg zijn tenten op. Vanaf Kerstmis zullen er voorstellingen plaatsvinden. - Het Bachkoor Nijmegen sluit met een concert in De Vereeniging in de eigen stad het Bachjaar af met een, volgens de recensent van De Gelderlander, 'sublieme' uitvoering van het Weihnachtsoratorium. - Routinier Anton Janssen neemt op 37-jarige leeftijd, na precies 500 duels in 18 jaar profvoetbal, in de uitwedstrijd tegen Willem II afscheid van NEC.
 • 21 De Nijmeegse brandweer bestaat vandaag precies 125 jaar als gemeentelijke dienst.
 • 22 Wilhelmina Derksen-Mulder, 84 jaar jong, ontvangt het zogenaamde 'Waalbrugspeldje' vanwege haar jarenlange inzet als pensionhoudster voor de opvang van minderbedeelden.
 • 25-26 Een 'witte Kerst' in Nijmegen. Het 'mooie weer' zorgt ervoor dat de bezoekersaantallen van het Wintercircus zwaar tegenvallen.
 • 27 De Nijmeegse zanger en gitarist Paul de Graaf (28) bereikt een finaleplaats in het Nationaal Songfestival met het liedje 'Laat je zien'. De finale zal in maart 2001 plaatsvinden.
 • 29 Jac Trum ontvang het Blauwe Steentje uit handen van VBO-voorzitter Goof Snoek voor zijn vele activiteiten voor de stad op economisch, bestuurlijk en kerkelijk gebied.
 • 30 In Bottendaal is de prijsuitreiking van een kleurwedstrijd voor kinderen en van een verhalenwedstrijd voor volwassenen, beide uitgeschreven naar aanleiding van het verdwijnen van de Dobbelman-fabriek.
 • 31 Na 56 jaar stoppen de vrijwilligers van het Postzegelcomité met de verkoop van postzegels in het postkantoor aan de Van Schevichavenstraat. Op oudejaarsdag wordt de laatste zegel verkocht. - Het bruggetje dat de wijk Tolhuis (Dukenburg) verbindt met het woonwagencentrum aan de Teersdijk, is deze dagen tijdelijk weggehaald. In eerdere jaren vonden hier rond de jaarwisseling ongeregeldheden plaats.


Jaaroverzicht

NUMAGA JAARKRONIEKEN
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011