Kroniek 2001

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

'Kroniek van Nijmegen over 2001', in: Jaarboek Numaga XLIX (2002), p. 121-153. (n.b. samengesteld door de redactie. Eindredactie:J.van Vugt en P. Altena)


Januari

 • 1 Aan het begin van het nieuwe jaar telt Nijmegen 153.636 inwoners. De jaarwisseling werd in de stad gevierd met verschillende vreugdevuren. Waar de situatie uit de hand dreigde te lopen, werd de Mobiele Eenheid ingezet.
 • 2 De grote, uit tentzeil bestaande overkapping van het openluchttheater De Goffert stort onder druk van een grote hoeveelheid sneeuw in.
 • 4 De monumentale panden aan het Mariënburg waarin voorheen de SNS-bank gevestigd was, zijn verkocht en zullen in de oude staat teruggebracht worden. Als bestemming wordt gedacht aan winkels 'op niveau' op de begane grond en luxe-appartementen op de verdieping.
 • 5 Bert Vanheste, drijvende kracht achter de ontwikkeling van een Vlaams Cultureel Kwartier in het Arsenaal, gelooft heilig in het succes van zijn plannen, ook nu beleggers hebben laten weten andere varianten dan een doorbraak door het Arsenaal naar de Ziekerstraat te willen onderzoeken. Zonder doorbraak staat de invulling van het gebouw met horeca, het Vrijdagtheater en de Vlaamse cultuurinstelling echter op losse schroeven.
 • 6 Het Wintercircus, dat zijn tenten opgeslagen had aan de braakliggende Hessenberg, is ondanks optimistische verwachtingen een financieel debacle geworden. De tien artiesten en medewerkers, die in totaal achttien voorstellingen met onder meer tijgers verzorgden, hebben van de organisatie nog zo'n 40.000 gulden aan gages te goed.
 • 7 Pastor Leo Raymakers S.J. wordt naar aanleiding van zijn vertrek naar Amsterdam dubbel onderscheiden. Na afloop van de zondagsmis in de Molenstraatkerk kreeg hij de eerste gouden parochiespeld van de Titus Brandsmaparochie. Tijdens de daarop volgende receptie wordt hem door loco-burgemeester Joop Tettero namens de gemeente de zilveren Waalbrugspeld uitgereikt.
 • 9 De Socialistische Partij is erin geslaagd zoveel handtekeningen te verzamelen dat er voor het eerst een Nijmeegs raadplegend referendum kan worden gehouden. Dat moet dan antwoord geven op de vraag of Nijmegen een kabeltram moet krijgen. De SP verzet zich al jaren tegen het idee om het stadscentrum met Lent en het Waalspronggebied te verbinden door middel van een zweefbaan over de Waal als vorm van openbaar vervoer.
 • 10 De Gelderlander meldt dat de kooplieden van de traditionele Nijmeegse 'Lusemert' hun handel het liefst willen verplaatsen van het St.Stevens-kerkhof naar de Grote Markt. Men hoopt daar op meer klandizie.
 • 11 Exploitatiemaatschappij NV Mensec laat weten dat de Nijmeegse Stadsschouwburg en Concertgebouw De Vereeniging in het voorafgaande jaar 10.000 bezoekers méér hebben getrokken. Daar staat echter tegenover dat er nog steeds een tekort op de begroting bestaat, dat inmiddels is opgelopen tot een miljoen gulden. Daarom wordt er weer hardop gedacht over sloop van de stadsschouwburg en de bouw van een nieuw multifunctioneel cultureel centrum of over privatisering van schouwburg en concertzaal.
 • 13 De behoudende Priesterbroederschap St. Pius X neemt de kapel van het voormalig klooster Mariënbosch in gebruik. De broederschap vertegenwoordigt de traditionalistische richting binnen de katholieke kerk en viert de H. Mis nog volgens de ritus van vóór het Tweede Vaticaans Concilie, dus in het Latijn en met de rug naar het volk.
 • 15 Er zijn strubbelingen tussen de huurders en de eigenaar van de Witte Villa aan de Schependomlaan in Hees. De huurders beschuldigen de eigenaar, een Lentse projectontwikkelaar, ervan het pand opzettelijk te laten verloederen om het vervolgens te kunnen slopen. De eigenaar verwijt de huurders dat ze de ontwikkeling van verbouwplannen tegenwerken.
 • 16 Door de nieuwbouwplannen aan de kop van de beruchte Vlaamsegas komen de vier nog bestaande koffieshops in de verdrukking. Afgelopen week kondigden acht eigenaren van een aantal percelen aan dat ze tegenover het in aanbouw zijnde woon- en designcentrum een complex van winkels en woningen willen realiseren. De uitbaters van de gedoogde koffieshops vrezen dat daarin voor hen geen plaats meer zal zijn. - De raad van commissarissen van NV Mensec heeft met instemming van het gemeentebestuur schouwburgdirecteur Jan Taat met onmiddellijke ingang onder financiële curatele gesteld. Reden is het onverwacht hoog opgelopen exploitatietekort.
 • 17 Het comité 'Zet de rem op de kabeltram' overhandigt 1961 handtekeningen aan loco-burgemeester Joop Tettero om zijn eis van een volksraadpleging kracht bij te zetten. Tettero weigert de handtekeningen in ontvangst te nemen in de hal van het stadhuis, waar men een namaak-kabeltram had opgesteld, en wijkt uit naar de neutralere Schepenhal. -Mr. Guus Rieter, de 'rode notaris', wordt benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau 'vanwege zijn bijzonder waardevolle bijdrage aan het karakter en de toekomst van het notariaat in het algemeen'.
 • 20 De ministers Vermeend (Sociale Zaken) en Van Boxtel (Grote Steden en Integratiebeleid) zijn te gast bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in Nijmegen, de opvolger van het Arbeidsbureau. Daar wordt het 'Pact van Nijmegen' gesloten: werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden kunnen voortaan terecht bij één loket. Over twee jaar wordt gekeken of het Nijmeegse model werkt en landelijk ingevoerd moet worden.
 • 21 Dit weekeinde ogen het Wylermeer en de Oude Waal als een wintergezicht van Pieter Breughel. Er wordt volop geschaatst op wat volgens kenners het mooiste natuurijs van Nederland is.
 • 23 In afwachting van nieuwbouwplannen op de Hessenberg wordt de parkeergarage aan de Pijkestraat nog één keer opgeknapt.
 • 24 De bewoners van de wijk Bottendaal zijn verdeeld over de invulling van het braakliggende Dobbelmanterrein: 60% wijst de komst van popcentrum Doornroosje af; 25% wil het juist heel graag naar Bottendaal halen. Wethouder Paul Depla van Ruimtelijke Ordening meent niettemin dat de wijkpeiling bruikbaar is.
 • 26 Wethouder Paul Depla legt zich definitief neer bij de plannen voor de dijkverlegging bij Lent. Het alternatieve plan van prof. ir. T. J. van Ellen is volgens ingenieursbureau Haskoning geen volwaardig alternatief. Door de geplande teruglegging van de dijk, nodig om hoge waterstanden in deze 'flessenhals' in de Waal te voorkomen, zullen tientallen gezinnen in Veur-Lent hun huis kwijtraken.
 • 28 Sagen en legenden komen tot leven in de eeuwenoude kelders en stoffige zolders van de benedenstad. De onlangs teruggevonden fundamenten van enkele pestlijderhuisjes bij het vroegere St. Jacobsgasthuis aan de Papengas vormen, samen met de Antoniuspoort aan de Lage Markt en een zijkapel van de St. Stevenskerk, een passend decor voor het jaarlijks terugkerend vertelfestival.
 • 29 In haar woning in Amstelveen overlijdt de van oorsprong Nijmeegse zangeres Ria Kuyken. Ze werd in 1962 plotsklaps bekend door haar optreden als circusartieste waarbij ze aangevallen werd door een beer. De foto van het noodlottig voorval ging over de hele wereld.
 • 30 Oud-burgemeester E. M. d'Hondt gaat in LUX in debat met journalist Yoeri Albrecht en politicologiedocente Monique Leijenaar. Het thema luidt: 'De burgemeester als probleem'. Op het programma staat onder meer de stelling: 'Zowel Arnhem als Nijmegen krijgt niet de best mogelijke burgemeester' - Een kraker van een voormalige boerderij aan de Griftdijk in Lent, die op de nominatie staat voor sloop om plaats te maken voor de nieuwbouw van de Waalsprong, wordt na halsbrekende toeren door de politie overmeesterd en afgevoerd.

Februari

 • 1 De Amsterdamse PvdA-wethouder Guusje ter Horst wordt genoemd als de nieuwe burgemeester van Nijmegen.
 • 3 De bedrijvenvereniging Westkanaaldijk/Sluis stuurt een brandbrief aan de gemeente. De vereniging eist dat de gemeente een halt toeroept aan de vestiging van handelaren in tweedehands auto's en dat zij het onderhoud van wegen en groenstroken ter hand neemt. Zo niet, dan dreigt er een leegloop van dit industrieterrein.
 • 4 Vierhonderdvijftig 'dames' houden in het Kolpinghuis een carnavaleske Dameszitting. De stemming stijgt, naarmate het peil daalt.
 • 5 Aan de Marialaan vinden buurtbewoners enkele open dozen van een Arbo-dienst met privé-gegevens over ziektegevallen van werknemers. De dozen stonden klaar om als oud papier te worden opgehaald, maar dat was door toeval niet gebeurd.
 • 6 De parkeergarage onder het Kelfkensbos, die een Europese prijs voor gebruikersvriendelijkheid heeft gekregen, blijkt zo lek als een vergiet. Hele verdiepingen staan deze week onder water.
 • 7 Tijdens een snelheidscontrole worden 7.000 auto's gecontroleerd op de Hatertseweg, de Graafseweg, de Berg-en-Dalseweg en de St. Annastraat: 330 automobilisten rijden te hard. De kroon wordt gespannen door een bestuurder die met 101 kilometer per uur over de Hatertseweg raast.
 • 8 Naar nu pas echt bekend wordt, heeft de op 2 december 2000 in de leeftijd van 94 jaar overleden Annie Hellewaard, die tijdens haar leven aan de Graafseweg woonde, bij testament 150.000 gulden nagelaten aan de gemeentelijke plantsoenendienst.'Dat is uniek in Nederland ', roepen de verzamelde notarissen in koor.
 • 9 Het kabinet stemt in met het voorstel om Guusje ter Horst (48), geboren te Deventer, gepromoveerd psychologe en PvdA-wethouder in de hoofdstad, te benoemen tot burgemeester van Nijmegen. Ze volgt Ed d'Hondt op. De benoeming gaat in op 15 april 2001.
 • 10 Rob de Nijs reist zingend door Nederland. Overal zijn de zalen uitverkocht behalve in Nijmegen. In De Vereeniging blijven zo'n 300 plaatsen onbezet.
 • 12 Prof. Nico Nelissen, voorzitter van het Architectuurcentrum Nijmegen, geeft de aftrap voor een discussie over de toekomst van Plein 1944, door velen het lelijkste plein van Nederland genoemd.
 • 13 Er wordt volop gewerkt aan de realisatie van de vrije busbaan door de spoorkuil langs Bottendaal, met een oprit aan de kant van de Graafseweg en een aan de St. Annastraat.
 • 14 Jan Taat, sinds 1 april 2000 directeur van de NV Mensec, moet het veld ruimen. De raad van commissarissen wil het contract met de 52-jarige Arnhemmer en oud-directeur van Het Gelders Orkest niet verlengen. Het tekort van een miljoen gulden dat onlangs aan het licht kwam, is naar verluidt een van de redenen voor het ontslag.
 • 15 De Raad van State behandelt de kwestie rond de vergunning van de Nederlandse Spoorwegen voor het rangeeremplacement langs Bottendaal. Omwonenden zeggen last te hebben van lawaai, stank en trillingen.
 • 17 'Philips krijgt ander gezicht in Nijmegen', kopt De Gelderlander. In samenwerking met de gemeente Nijmegen en een projectontwikkelaar is een plan gemaakt voor een Philips CityCenter. Dat moet verrijzen op het parkeerterrein tussen de twee rijbanen van de Neerbosscheweg. Het gaat om een compleet Philipsdorp met woningen, winkels, kantoren, horeca, conferentiefaciliteiten, een Philipskindercrèche en zelfs een Philipsmuseum.
 • 19 De EPON-centrale in Nijmegen heeft geen verklaring voor het feit dat ze het afgelopen jaar meer zware metalen op de Waal geloosd heeft dan is toegestaan. De zaak is aan het licht gekomen dankzij milieuactivist Toine van Bergen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat spreekt van een 'structureel probleem'.
 • 20 De kapel van het voormalige franciscanessenklooster aan de Van Oldenbarneveldtstraat wordt geveild. De huidige eigenaar, een particulier uit Arnhem die het pand verhuurt aan een kerkgenootschap, kan niet meer aan zijn verplichtingen voldoen.
 • 21 De Hatertse huisartsenpraktijk HOED wil dat de ruimte tussen de Couwenbergstraat en Thorbeckestraat in Hatert de naam 'Ien Dalesplein ' gaat krijgen. Het is een reactie op het voorstel van de Nijmeegse commissie voor straatnaamgeving om de Oude Mollenhutseweg om te dopen in Ien Dalesstraat. Daartegen wordt fel protest aangetekend door het Uitvaartfonds St. Barbara, dat de adreswijziging aan zo'n 112.000 relaties zou moeten meedelen.
 • 22 Ter herdenking van het bombardement op Nijmegen in 1944 luiden alle kerkklokken om 13.28 uur gedurende vijf minuten. - De nieuwbouw van basisschool De Wingerd in Leuvensbroek (Lindenholt) bereikt zijn hoogste punt.
 • 23 Oud-minister G. Brokx, die staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat adviseert bij diens plannen voor een dijkverlegging bij Lent, meent dat Nijmegen gecompenseerd zou moeten worden voor de te lijden schade. Hij denkt daarbij aan de felbegeerde derde Waalbrug of de aanleg van een lightrail-systeem in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen.
 • 25 Het is carnaval in Nijmegen maar voor carnavalsvereniging De Spiegelaars wordt de feestvreugde danig bekoeld wanneer blijkt dat de penningmeester er met de spaarkas van 70.000 gulden vandoor is. Vorige week kwam iets soortgelijks aan het licht in de Lentse voetbalclub DVOL. Daar bleek een onbetrouwbare penningmeester 50.000 gulden te hebben verduisterd. Op 2 maart begroten de gedupeerde leden van carnavalsvereniging De Spiegelaars, in vergadering bijeen, de schade op 54 mille en doen aangifte.
 • 27 Uit een onderzoek naar de bouw van het zogenaamde Poortgebouw aan het Mariënburg en de totstandkoming van cultureel centrum LUX blijkt dat fout op fout werd gestapeld. Aanvankelijk raamde men de bouw op 10,3 miljoen gulden, maar dat bedrag bleek achteraf alleen maar de ruwbouw te betreffen. Compleet heeft het complex 24 à 25 miljoen gulden gekost. Het is de vraag of LUX er ooit was gekomen indien de politiek hiervan vooraf op de hoogte was geweest, zo luidt de conclusie.
 • 28 In de krant verschijnt een impressie van de geplande nieuwbouw aan de Van Diemerbroeckstraat, op de plaats waar voorheen de loodsen van Van Gend & Loosstonden. De plannen voorzien in een 172 meter lang en 15 meter hoog kantorencomplex onder de naam 'Carolus', dat zal bestaan uit een vijftal geschakelde gebouwen van vijf verdiepingen.

Maart

 • 1 De Nijmeegse Stadsschouwburg dient volgens de gemeentelijke monumentencommissie een beschermde status te krijgen; het gebouw, een topper uit de periode van de wederopbouw, zou een monumentale uitstraling hebben. - De helikopter van het traumateam van het UMC St. Radboud wordt in gebruik genomen en komt onmiddellijk in actie. In tien minuten tijd is de heli in Arnhem om een zwaargewonde Tsjechische vrachtwagenchauffeur op te halen.
 • 2 In een operatiekamer van het UMC St. Radboud wordt de legionellabacterie aangetroffen. Omdat de patiënten geen gevaar lopen, blijft de operatiekamer in gebruik.- De Nijmeegse wijkcentra bundelen hun krachten om effectiever te protesteren tegen het voornemen van de gemeente om de centra te laten betalen voor het gebruik van gebouwen.
 • 3 Paul de Graaf, de Nijmeegse deelnemer aan het Nationaal Songfestival, zingt met Laat je zien het enige Nederlandstalige lied, maar acht zich niet kansrijk. Zangeres Michelle wint het Songfestival; Paul de Graaf wordt zevende.- Een verkeersongeval op de grens van Nijmegen en Weurt kost het leven aan drie jonge mensen, Nijmegenaren van Turkse komaf en alle drie lid van voetbalvereniging TGB.- De Vuurtoren, een kleinschalige buitenschoolse opvanginstelling in de oude portierswoning van de Dobbelmanfabriek, wordt geopend.
 • 4 In de Jan Massinkhal vindt de jaarlijkse stenen -en mineralenbeurs plaats.
 • 5 In Museum Het Valkhof gaat de Vijfde Biënnale Gelderland 2001 van start onder de titel "This is how it feels". Ter gelegenheid van deze kunsttentoonstelling sieren vierentwintig portretten, gefotografeerd door Emilie Timmermans, de gevel van het museum. - In De Gildekamp wordt onder een auto een verdacht pakketje aangetroffen. De ingeschakelde Explosieven Opruimingsdienst weet met infraroodcamera's vast te stellen dat het pakketje geen bom is.
 • 6 Prof. Jan Kees Haalebos, hoogleraar Provinciaal-Romeinse Archeologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en redacteur van het Jaarboek Numaga, overlijdt plotseling. - Het college van Burgemeester en Wethouders trekt drie ton uit om het Stationsplein veiliger en sfeervoller te maken.
 • 7 Bij een gewapende overval op een Nijmeegse winkel dreigt de overvaller het kind van een personeelslid van de winkel mee te nemen, als zij de kluis niet opent. Zij verkiest de opening van de kluis.- Aanstaande burgemeester Guusje ter Horst laat zich in Nijmegen vast officieel fotograferen. 's Avonds bezoekt zij de raadsvergadering en ziet daar hoe wethouder R. Verdijk (VVD), verantwoordelijk voor Verkeer en Milieu, na een emotionele rede opstapt. Verdijk, pas vijftien maanden wethouder, weet zich onvoldoende gesteund door de coalitiepartner. Onvrede over de trage voortgang van Verdijks verkeersproject lijkt slechts een aanleiding. Van de acht leden van het college van Burgemeester en Wethouders dat in 1998 aantrad, zijn er nu nog maar twee in functie.
 • 10 In de Petrus-Canisiuskerk vindt het jubileumconcert plaats van jongerenkoor Maranatha uit Nijmegen bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan.
 • 12 Prof. Victor Westhoff, van 1967 tot 1981 hoogleraar plantkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, overlijdt. Hij geldt als de grondlegger van de plantensociologie in Nederland.- De verontreinigde vijver van het Kronenburgerpark wordt opgeknapt.- Tijdens een wijkavond in het Goffertstadion blijkt er bij publiek en politiek veel animo om het met sluiting bedreigde Goffertbad open te houden.
 • 13 Het slachthuis aan de Havenweg wordt tijdelijk gesloten: vanwege de dreigende verspreiding van mond- en klauwzeer is een algeheel vervoersverbod van kracht geworden voor runderen, schapen, geiten, varkens en andere evenhoevigen.
 • 14 Wim Hompe, oud-wethouder en voorzitter van de Nijmeegse Welstandscommissie, bepleit een tijdelijke stopzetting van de bouw in het Waalspronggebied. Hij acht enige reflectie op de grootschalige plannen noodzakelijk.
 • 15 Een felle brand legt een deel van basisschool St. Nicolaas in de as.
 • 16 De reorganisatie van het gemeentelijk apparaat eist de eerste slachtoffers: vier directeuren van de Dienst Stadsbedrijven worden voor enkele weken naar huis gestuurd voor 'zelfreflectie'.- Het voormalige Van Swaay-terrein aan weerszijden van de Tunnelweg wordt gereinigd. Het houtveredelingsbedrijf Van Swaay werkte op die plaats gedurende drie decennia (1928 -1958) met creosootolie en kwikverbindingen om hout te beschermen tegen rotting.
 • 18 Toon Schouten, vanaf de jaren dertig tot 1963 als rechercheur werkzaam bij de Nijmeegse politie, overlijdt op 101-jarige leeftijd.
 • 19 Minister Zalm van Financiën bezoekt de universiteit, waar hij een gastcollege geeft over de bescherming van beursgenoteerde bedrijven tegen vijandige overnames.- Blijkens een in Elst gepresenteerd visiedocument willen culturele instellingen in Arnhem en Nijmegen de stedelijke rivaliteit inruilen voor een gezamenlijke grootschalige ambitie.Helaas laten de cultuurwethouders van beide steden zich in de woorden van De Gelderlander'verexcuseren'.- Er is hoog water in de Waal:11,86 meter boven NAP. Maar er is nauwelijks overlast.- Milieugroepen verliezen het kort geding dat zij hebben aangespannen tegen de Nijmeegse IJzergieterij.
 • 21 Na een politiek debat in de gemeenteraad valt het besluit om de voor fietsers levensgevaarlijke Muntweg andermaal te verbeteren. Ook het vernieuwde Stationsplein (zó mooi!) moet opnieuw verbeterd worden.
 • 22 A. de Weijer neemt officieel afscheid als algemeen directeur Afvalverwerking Regio Nijmegen.- Een illegale koffieshop in Dukenburg wordt gesloten.
 • 23 Alle natuurgebieden rond Nijmegen zijn afgesloten voor het publiek in verband met mond- en klauwzeer. De pannenkoekenhuizen in deze natuurgebieden blijven echter bereikbaar.
 • 24 Het Groot Waalbridgetoernooi, voor de zesde keer georganiseerd door de Nijmeegse Lionsclub, trekt 988 bridgers naar de Waalkade. Jeugdtheatergezelschap Teneeter houdt op te bestaan. Vorig jaar kreeg Teneeter een negatief subsidieadvies van de Raad voor Cultuur. De rijkssubsidie werd daarop ingetrokken. Naar aanleiding van deze teleurstellende ontwikkeling hebben wethouder Paul Depla en gedeputeerde Hans Esmeijer verklaard te willen streven naar een nieuw kinder- en jeugdtheater in Nijmegen.
 • 26 Er wordt een begin gemaakt met de opruiming van een grote partij granaten die in het Waalspronggebied is aangetroffen. De 150 granaten maakten vermoedelijk deel uit van de voorraad van het Nederlandse luchtafweergeschut.- Wethouder Paul Depla krijgt de Lentse wind van voren. Hij erkent fouten, maar nieuwe beloften kunnen de Lentenaren niet vermurwen.- Geert Ibes overlijdt op 76-jarige leeftijd. Hij was ruim veertig jaar directeur van het Lentse tuinbedrijf De Eeuwige Lente.
 • 27 De Waal bij Nijmegen haalt 12,70 meter boven het NAP. De Waalkade staat blank.- De tijdelijk bewindvoerder van de Stadsschouwburg en De Vereeniging, A. Krielen, haalt in een poging het exploitatietekort terug te dringen een streep door vijftig geplande voorstellingen.
 • 29 Twee moorden. Een Nijmeegse vrouw (31) overlijdt in haar woning aan de Nieuwe Nonnendaalseweg na messteken door haar ex-man. Op de Wolfskuilseweg wordt het stoffelijk overschot van een man (46)aangetroffen. Hij blijkt te zijn doodgeschoten. Een verdachte is aangehouden.
 • 30 Hen Bollen, oud-journalist van De Gelderlander, overlijdt op 80-jarige leeftijd.

April

 • 1 Op de A73 wordt een 28-jarige man uit Nijmegen geschept door een auto. Hij overlijdt aan zijn verwondingen.- In de parkeergarage aan de Eiermarkt breekt brand uit. Acht mensen kunnen tijdig in veiligheid worden gebracht.- Kardinaal Simonis houdt ter gelegenheid van de viering van het 150-jarige bestaan van de parochie een feestelijke preek in de Maria Geboortekerk in Lent.- De Nijmeegse handbalvereniging Trias speelt haar laatste wedstrijd. Na dertig jaar valt het doek voor de vereniging. Oorzaak: een teruglopend ledental.- NEC overtreft zichzelf en verslaat Ajax met 1-0.
 • 2 Bij een brand in een woonboot in de Waalhaven komt een 32-jarige man om het leven.
 • 3 Aan de Bisschop Hamerstraat voltrekt zich een klein drama: de firma Van Kalmthout, van ouds een bekende winkel voor piano's en klassieke cd's, kondigt aan te sluiten. Zowel de handel in piano's als de verkoop van klassieke cd's bevindt zich in een diep dal.- De speeltuinen De Leemkuil en Het Brakkefort zullen de komende twee jaar met steun van de gemeente vernieuwd worden.
 • 4 Basisschoolleerlingen demonstreren op Plein 1944. Gewapend met tulpen, eisen zij meer geld voor het onderwijs.- In Tolhuis is een 40-jarige man neergeschoten. Per traumahelikopter is de zwaargewonde man naar het ziekenhuis overgebracht. Hij blijkt als 'asfaltschutter' een goede bekende van de politie te zijn.
 • 5 Een nieuwe stadspartij, Nijmegen Nu, treedt onder leiding van Ben van Hees (voorheen D66) in de openbaarheid, nu de besprekingen met andere lokale partijen om tot samenwerking te komen op niets zijn uitgelopen.
 • 7 Het Gelders Archeologisch Centrum G. M. Kam, onderdeel van Museum Het Valkhof, opent zijn deuren in het gebouw van het voormalige Museum G. M. Kam.
 • 9 Het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit presenteert een concept Strategisch Plan 2001-2005: alle opleidingen moeten binnen vijf jaar tot de nationale top-vier behoren.
 • 11 De gemeenteraad velt een oordeel over het voortbestaan van het Goffertbad. Het bestuur van het zwembad constateert een 'structureel negatief resultaat ', ondanks investeringen in 1996 en 1998.- Na langdurig gehannes wordt VVD-raadslid Peter Boelens tot nieuwe wethouder verkozen: hij volgt de teruggetreden Verdijk op.
 • 13 Stadsarcheologen vinden aan de Lentse Steltsestraat een groot aantal complete skeletten uit de IJzertijd.
 • 14 Film- en theatercentrum LUX ontvangt de honderdduizendste betalende bezoeker.
 • 16 Nimweegs Soap Theater heet in Het Welkom de nieuwe burgemeester welkom.-Op een koud en nat Kelfkensbos vindt Paaspop plaats, met 'gouwe ouwe' George BakerSelection).
 • 17 De nieuwe burgemeester van Nijmegen, Guusje ter Horst, wordt geïnstalleerd. Ze typeert haar nieuwe stad als 'licht anarchistisch met een Bourgondische inslag '.
 • 18 De gemeente stopt het onderzoek naar de voors en tegens van afstoting of sluiting van de Stadsschouwburg.
 • 19 Riek Buist-van Beijnum viert haar honderdste verjaardag in verzorgingstehuis De Doekenborg.
 • 22 Herdenking van Nijmeegse bisschop Ferdinand Hamer, die in 1900 tijdens de Bokseropstand de marteldood stierf in Chinees Mongolië. Bij de herdenking was onder anderen emeritus-bisschop Jan Bluyssen aanwezig.
 • 23 Kamerlid Adri Duyvestein (PvdA) verwacht dat Nijmegen en Arnhem in de komende jaren aan elkaar vastgroeien. De dubbelstad of megastad moet naar zijn idee één bestuur krijgen. Het kabinet kiest echter voor het zelfstandig voortbestaan van de twee steden, die samen zullen werken in een 'netwerkstad'.- Het gemeentelijke Bureau Archeologie heeft onderzoek gedaan in de Burchtstraat die wegens rioolwerkzaamheden werd opengelegd. Daarbij is een loden grafkist gevonden waarin waarschijnlijk een welgestelde persoon is begraven. De vondst stamt uit de laat-Romeinse tijd. Uit onderzoek zal later blijken dat de sarcofaag het gedeeltelijk intacte skelet van een ongeveer 45-jarige vrouw bevat.
 • 24 Vergelijkend onderzoek naar de tevredenheid van burgers over de binnenstad laat zien dat Nijmegen (7,3) Arnhem (7,2) nipt achter zich laat. In de analyse van de cijfers wordt opgemerkt dat de Marikenstraat Nijmegen 'op de kaart heeft gezet'.- Eén op de drie bedrijven in Nijmegen-West en Weurt voldeed in de afgelopen twee jaar niet aan de milieuvergunningen, zo blijkt uit gemeentelijk en provinciaal onderzoek.
 • 26 Papierverwerkingsbedrijf CCN sluit: 43 mensen verliezen hun baan. Een brand in de Openbare Bibliotheek in Neerbosch-Oost vernietigt een belangrijk deel van de collectie. Gelukkig waren liefst 6.000 boeken uitgeleend. De brand blijkt te zijn aangestoken.
 • 27 De Batavierenrace van Nijmegen naar Enschede gaat in verband met de MKZ-crisis niet door.- In het Nijmeegse stadhuis krijgen dertien verdienstelijke burgers een lintje opgespeld.
 • 28 Op klaarlichte dag wordt in Malvert een man (34) doodgeschoten.
 • 29 Het mannenhockeyteam van Union verovert de titel in de Overgangsklasse na een 3-1 zege op Doorn.
 • 30 De Nederlandse jeugdkampioenschappen schaken gaan van start in de gebouwen van de Katholieke Universiteit Nijmegen. De organisatie van het toernooi is in handen van de Nijmeegse schaakvereniging SMB.

Mei

 • 1 Het gemeentearchief gaat voor een periode van drie maanden dicht. De feestelijke opening van de nieuwbouw staat voor 31 juli in de agenda. - Burgemeester en Wethouders besluiten achter gesloten deuren om de Mariënburgkapel te bestemmen voor activiteiten op het gebied van levensbeschouwing, religie en zingeving. Daarmee komt een einde aan een langlopende discussie. Voor activiteiten op het gebied van kunst en architectuur zal een plaats gezocht worden in het Arsenaal.- Op initiatief van De Gelderlander hebben vijf ontwerpers plannen gemaakt voor een herinrichting van Plein 1944. Het Architectuurcentrum Nijmegen zal op 9 juni een publieksprijs uitreiken aan een van de ontwerpers.
 • 2 Een rapport van Grontmij wijst het Joris Ivensplein aan als een geschikte locatie voor een nieuwe ondergrondse parkeergarage. Het wordt een dure garage, omdat vanwege de nabijheid van de Waal speciale voorzieningen nodig zijn om het water buiten te houden.- De intocht van de Vierdaagse zal voortaan om veiligheidsredenen op de Wedren plaatsvinden in plaats van bij De Vereeniging.- De Molenpoortpassage wordt na een uitgebreide verbouwing heropend. Het winkelcentrum werd in 1972 na de sloop van het Oud Burgeren Gasthuis gerealiseerd en is sindsdien al enkele malen gemoderniseerd.- Uit de monitor Centrum 2000 blijkt dat de waardering van de Nijmeegse bevolking voor het stadscentrum sinds 1996 flink is toegenomen. De inspanningen van de gemeente om het centrum te verbeteren, hebben blijkbaar resultaat. - Koningin Beatrix brengt een werkbezoek aan de Pompekliniek in Nijmegen. Aan het bezoek is vrijwel geen ruchtbaarheid gegeven. De directie hoopt dat het bezoek van de koningin het imago van tbs-instellingen zal verbeteren.
 • 4 Ed d'Hondt, oud-burgemeester van Nijmegen, wordt lid van de Raad van Commissarissen van het Canisius-Wilhelmina-Ziekenhuis. Na zijn burgemeesterschap is hij voorzitter geworden van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten.- De Raad van State oordeelt dat de gemeente Nijmegen ten onrechte geen nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER) heeft laten maken voor haar bouwplannen in het Waalspronggebied. De uitspraak betekent in feite een bouwstop. De zaak werd aanhangig gemaakt door de actiegroep De Groene Long.- De jaarlijkse dodenherdenking wordt gehouden op het Kitty de Wijzeplein, genoemd naar een joodse inwoonster van Nijmegen. De belangstelling is groot.
 • 5 Ter gelegenheid van Bevrijdingsdag wordt in De Lindenberg het jaarlijkse Kinderbevrijdingsfestival gehouden. Op dit festival worden kinderen onthaald op poppenkastvoorstellingen, muziek en technisch knutselen. Op het Valkhof vindt het Bevrijdingspopfestival plaats.
 • 6 Door brandstichting worden een timmerfabriek aan de Hogelandseweg en een school in Zwanenveld in de as gelegd. De brandweer ondervindt veel hinder van de omstandigheid dat nabijgelegen brandkranen onklaar zijn gemaakt.
 • 7 Het aantal mensen dat de weg weet te vinden naar het Buro Slachtofferhulp regio Gelderland-Zuid is in één jaar tijd met bijna 30% gestegen tot 2024. In Nijmegen zelf is de stijging het grootst: 75%. - Jannie Wierda (40) wordt geïnstalleerd als adjunct-districtschef van de Nijmeegsepolitie. Zij is de eerste vrouw in de top van de politie van de regio Gelderland-Zuid.
 • 8 Blijkens een representatieve steekproef onder Nijmeegse bevolking, uitgevoerd door bureau M4 Marktonderzoek, geeft een meerderheid de voorkeur aan een extra brug over de Waal boven een zweefbaan om de bereikbaarheid van het centrum te vergroten.- De gemeente maakt bekend dat de cultuurprijs van de stad, de Karel de Groteprijs, dit jaar zal worden uitgereikt aan Nel Linssen, wier 'adembenemende sieraden' in talrijke musea te vinden zijn. Deze Nijmeegse cultuurprijs bestaat sinds 1954 en is in het verleden ondermeer uitgereikt aan dichter H. H. ter Balkt (1997) en beeldend kunstenaar H. Terwindt (1999).- Uit een opiniepeiling van De Gelderlander blijkt dat de aanhang van het CDA vooral onder jongeren sterk is geslonken. De aanhang van de PvdA, GroenLinks en de VVD blijft tamelijk stabiel. Een groot deel van de respondenten weet echter nog niet op welke partij men zal stemmen.- Nadat andere partijen al hun bedenkingen hadden geuit, keert nu ook de VVD-fractie in de gemeenteraad zich tegen het plan van een kabeltramverbinding tussen Lent en het centrum.Daarmee is de politieke haalbaarheid van het plan vrijwel verdwenen.- Burgemeester Guusje ter Horst ontvangt het boekje "Bijzondere mensen. Bijzondere plekken", uitgegeven door het Architectuurcentrum Nijmegen. In het boekje vertellen bekende Nijmegenaren over plekken in de stad die hen vanwege de architectuur getroffen hebben.
 • 9 Leden van de voetbalverenigingen Orion en Trekvogels demonstreren voor het stadhuis. Zij eisen meer voetbalvelden op hun terrein aan de Luciaweg. Door de aanstaande sluiting van de Stadscamping komt daar binnenkort ruimte vrij.
 • 10 De Rode-Kruisafdeling Nijmegen verkeert in een crisis nadat tien vrijwillige medewerkers (chauffeurs en begeleiders) van de vervoersdienst zijn opgestapt uit onvrede over het beleid van bestuur en directie.
 • 11 Een delegatie uit zusterstad Masaya (Nicaragua) bezoekt Nijmegen - Radio Rataplan verzorgt zijn laatste uitzending. De zender houdt op te bestaan onder druk van de Rijksdienst voor Radiocommunicatie die met een grote boete dreigt. Radio Rataplan ontstond in 1980 in de Nijmeegse krakersbeweging en verwierf in 1981 landelijke bekendheid door de verslaglegging van de Piersonstraat-rellen.- Popcentrum Doornroosje krijgt extra geld van de gemeente om zijn schulden te betalen en als voorbereiding op de professionalisering van het centrum. In 2004 gaat het centrum verhuizen naar nieuwbouw.- Het doek lijkt te vallen voor de Nijmeegse Stadskrant. De krant ontstond in 1982 naar aanleiding van de Pierson-affaire en werd de spreekbuis van de kraak-, vredes- en milieubeweging in de stad.
 • 12 Actiegroep De Groene Long gaat gesprekken aan met de gemeente, maar dreigt een bouwstop voor het Waalspronggebied af te dwingen, als de gemeente niet aan haar wensen tegemoet komt.- Er wordt een begin gemaakt met de renovatie van de monumentale portaalkraan aan de Waalhaven. De kraan, die circa honderd jaar oud is, werd geadopteerd door Nijmeegse aannemers verenigd in de brancheorganisatie NVOD. De renovatie zal naar schatting meer dan honderdduizend euro vergen.- Burgemeester en Wethouders laten nagaan of er extra voetbalvelden beschikbaar gesteld kunnen worden aan de verenigingen Trekvogels en Orion. Het onderzoek richt zich op milieuoverwegingen en op de financiële voorwaarden.- De jaarlijkse Michaëlmars, die gehouden zou worden op 26 en 27 mei, wordt afgelast in verband met de mond- en klauwzeercrisis.
 • 13 Een half jaar na de presentatie van "Honderd. 15 november 1900-2000. De historie van NEC" door Jaap van Essen verschijnt er weer een boek over de geschiedenis van NEC: de auteurs Gunsing, Schramm, Verweij en Van Kuppeveld schreven "Hillemuil NECs. Ups en downs van NEC 1954-2000". Van Carlos Aalbers tot Ben Zweers.
 • 15 Er wordt een begin gemaakt met de verhuizing van het gemeentearchief van het Arsenaal naar de nieuwe behuizing in het voormalige politiebureau.- Negen linkse organisaties in Nijmegen gaan bij de rechtbank in Arnhem in beroep tegen het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken om hun, met een beroep op het staatsgeheim, geen inzage te geven in de dossiers die de Binnenlandse Veiligheidsdienst in de loop der jaren over hen heeft aangelegd. Onder de klagende organisaties bevinden zich De Feeks, boekhandel Assata, studentenvakbond AKKU, café De Bijstand en werklozenorganisatie Unitas.
 • 16 Een ongeval op de A50 leidt tot een grote verkeerschaos in en om Nijmegen.- De gemeenteraad laat het plan voor een kabeltram van Lent naar het centrum en het centraal station definitief vallen, maar is verdeeld over de alternatieven.- De jaarlijkse Nachtmars, die op 23 en 24 juni zou worden gehouden, wordt wegens de MKZ-crisis afgelast. De Avondvierdaagse van 11-14 juni vindt wel doorgang, met uitzondering van het langste parcours, dat door agrarisch gebied zou voeren.
 • 17 Tijdens de Diesviering van de KUN wordt een bronzen KUN-gedenkpenning uitgereikt aan mw. J. E. G. Oosterhof-Mey van het Instituut voor Hoge Energiefysica, en wel vanwege haar sociale verdiensten. Drs. B. Jacobs ontvangt de Studentenonderscheiding voor zijn betrokkenheid bij de kwaliteit van het medische onderwijs aan de KUN.- Raadslid Jan van der Meer (GL) publiceert een dagboek over het jaar 2000: "Enkeltje Nijmegen. Dagboek van een roze-groen raadslid". Daarin beschrijft hij zijn politieke en persoonlijke verwikkelingen van dat jaar, onder meer het uiteenvallen van de Stadspartij Leefbaar Nijmegen. Het boekje wordt aangeboden aan burgemeester G. ter Horst.
 • 18 De ontruiming van een pand aan de Handelsweg leidt tot een schermutseling tussen politie en krakers, waarbij weer ouderwets met verf en pudding wordt gegooid. Het is de eerste keer in twee jaar dat in Nijmegen de harde hand nodig was om een pand te ontruimen.- Studiecentrum Soeterbeeck van de Katholieke Universiteit Nijmegen wordt officieel geopend. De KUN heeft het voormalige augustinessenklooster in Deursen bij Ravenstein aangekocht en opgeknapt. Het gebouw gaat gebruikt worden voor evenementen en activiteiten op het terrein van zingeving en religie. - Crisismanager A. Krielen presenteert een maatregelenpakket om de NV Mensec, de beheermaatschappij van de Stadsschouwburg en De Vereeniging, uit de rode cijfers te halen. Een van de maatregelen betreft het inkrimpen van de personeelsbezetting.- Het verplegend personeel van de St.Maartenskliniek staakt voor een betere CAO. Op 20 mei volgt het personeel van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.
 • 19 Nijmeegse Straattheaterdag.
 • 20 Voor de 213de keer gaat vanuit Nijmegen de jaarlijkse processie naar het bedevaartsoord Kevelaer van start. Vroeger gingen zo'n 1200 mensen mee met deze georganiseerde bedevaart, tegenwoordig nog ongeveer honderd, aldus H. Zwartjes, voorzitter van de Nijmeegse processie.- De documentaire "Mazzeltov Nijmegen!" wordt op televisie vertoond. De film is gemaakt door Steve Huisman in opdracht van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en portretteert de weer opbloeiende joodse gemeenschap in Nijmegen. Sleutelfiguren in die opbloei zijn Peter Santcroos en rabbijn Chaim Block.
 • 22 De gemeente verzoekt de Raad van State om toestemming om bepaalde bouwactiviteiten in het Waalspronggebied te mogen voortzetten. Het gaat vooral om infrastructurele projecten, zoals wegen en riolering.
 • 23 De vijver van het Kronenburgerpark wordt weer met water gevuld na een grondige opknapbeurt.- Het pand van herenmodezaak Hoogenboom aan de Molenstraat wordt na restauratie heropend. Het pand werd in 1895 gebouwd voor de Maas en Waalse Bank. Opvallend is de grote lichtkoepel van glas in lood, die jarenlang in de Commanderie was opgeslagen, maar in 1998 werd herplaatst.- De Grift, instelling voor verslavingszorg in Zuid-Gelderland, meldt dat er minder gokverslaafden in behandeling zijn, maar dat het aantal gokkers in de regio is toegenomen.
 • 24 In cultureel centrum Doornroosje wordt de eindronde van de competitie om de Roos van Nijmegen gehouden: een popmuziekfestival voor Gelderse bands.
 • 26 Café De Plak in de Bloemerstraat bestaat vijfentwintig jaar. De Plak ontstond als 'homodagcafé ' maar kreeg later een meer algemeen karakter. Het café wordt nog steeds geleid door een collectief. Het heeft herhaaldelijk gefunctioneerd als verzamelpunt voor actievoerend Nijmegen.
 • 29 De diverse afdelingen van de gemeente hebben hun budgetten overschreden voor een totaalbedrag van ca. 20 miljoen gulden. Het college van Burgemeester en Wethouders wil ervoor zorgen dat de directeuren meer greep krijgen op hun budgetten, onder meer door hen te scholen in budgetbeheersing.
 • 31 De Katholieke Politieke Partij (KPP) houdt een presentatieavond. De partij wil ook in Nijmegen present zijn en meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002.- Burgemeester Guusje ter Horst ontvangt het boek De terugkeer van Quack, waarin de geschiedenis van het Quackmonument wordt beschreven. Het monument werd medio jaren vijftig weggehaald van zijn plaats bij het Kolpinghuis en opgeslagen. In 1994 werd de Stichting Herstel Quackmonument in het leven geroepen die erin slaagde het monument te laten restaureren en herplaatsen.- Het Vierdaagse Comité maakt bekend dat de Vierdaagse dit jaar gewoon doorgaat ondanks de MKZ-crisis. Ook de Kaloramamars van 9-10 juni zal doorgang vinden.- Uit het jaarverslag 2000 van de politie van de regio Gelderland-Zuid blijkt dat de landelijke trend zich ook hier doorzet: minder vermogenscriminaliteit, meer geweldscriminaliteit. De laatste komt vooral op rekening van het uittgaanscentrum van Nijmegen.

Juni

 • 1 Op het Koningsplein en in de Marikenstraat wordt gedemonstreerd tegen de plannen van de gemeente voor een Multimodaal Transportcentrum (MTC), een containerhaven bij Slijk-Ewijk in de Betuwe.- De kunstenaarsateliers in de Snijderskazerne aan de Gelderselaan openen in de eerste twee weekenden van juni hun deuren voor het publiek. De openstelling heeft plaats in het kader van de manifestatie Open Ateliers 2001. Wethouder Paul Depla van cultuur is niet welkom. De kunstenaars zijn ontevreden over de inzet van de gemeente voor werkruimtes voor kunstenaars in Nijmegen.- De gemeente dreigt NS Railinfrabeheer met een forse dwangsom, als het bedrijf geen einde maakt aan de nachtelijke geluidsoverlast in de spoorkuil tussen de wijken Bottendaal en Willemskwartier. Omwonenden klagen al jaren over de herrie van rangerende treinen. In diezelfde spoorkuil vorderen overigens de werkzaamheden aan de filevrije busbaan met viaduct gestaag.
 • 2 De Nijmeegse fotograaf George Möllering presenteert in LUX een fotoboek over Nijmeegse daklozen: Daklozen niets menselijks vreemd. Het boek is uitgegeven door de Stichting Zelfbeheeractiviteiten Dak- en Thuislozen (ZDT).
 • 5 In het jaar 2000 blijkt de verkeersveiligheid in Nijmegen er niet op vooruit te zijn gegaan. Volgens de normen van het Rijk zouden er in Nijmegen hoogstens 314 slachtoffers mogen zijn, maar deze norm wordt niet gehaald. Er vielen 403 gewonden en 7 doden te betreuren. Vooral fietsers en bromfietsers zijn het slachtoffer geworden.
 • 6 Ruim 10% van de Nijmeegse basisscholen ziet dit jaar af van een schoolreisje: te duur. Sommige scholen organiseren als alternatief schoolkampen: goedkoper en heel gezellig.
 • 7 Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij jaarlijks twee à drie miljoen gulden willen investeren in de begeleiding en omscholing van gemeenteambtenaren. Er schort te veel aan het gemeentelijke ambtelijke apparaat.
 • 8 Burgemeester en Wethouders willen een strenger budgetbeheer door hoge ambtenaren binnen de gemeente. De controle is momenteel zo slecht dat er geen goed beleid te maken valt.
 • 9 Er komt na vijftien jaar een einde aan het kunstenaarsinitiatief Biljart uit de Kunst. Jaarlijks werd in café De Gouden Leeuw een biljarttoernooi annex kunstexpositie georganiseerd door kunstenaar Sven Hoekstra.- In 2000 hebben machinisten van de NS op het traject Arnhem-Nijmegen v. v. maar liefst 27 keer een rood sein over het hoofd gezien. Het automatische beveiligingssysteem heeft ongelukken voorkomen, maar de NS zijn 'niet trots'.- Dit weekend vindt in Park Brakkenstein het Nijmegen Dressuur Festival plaats. De Nederlandse dressuurkampioenschappen maken onderdeel uit van het festival.- Het Gelders Muziek Collectief is failliet. De stichting leverde individueel muziekonderwijs, maar organiseerde ook concerten, masterclasses en open dagen. De gemeente weigerde subsidie toe te kennen, hoewel de stichting bijna net zoveel leerlingen telde als de muziekschool van De Lindenberg.- Nijmeegse Open-Tuinendag.- Krakers bezetten voor de tweede keer het voormalige lijkenhuisje op het Limosterrein. Het gebouw werd al eerder gekraakt, maar toen op last van de rechter door de politie ontruimd.
 • 11 De Nijmeegse Avondvierdaagse voor kinderen gaat vanstart.
 • 12 Na twee jaar reorganisatie van het Nijmeegse gemeentelijke ambtenarenapparaat zitten al 53 ambtenaren thuis als gevolg van een arbeidsconflict. Ze staan nog steeds op de loonlijst van de gemeente.- Er komt een onderzoek om te bepalen of het Goffertpark, dat in de jaren dertig als werkgelegenheidsproject werd aangelegd, officieel tot monument moet worden verklaard.- Tijdens de twaalfde landelijke Straatspeeldag van de Verenigde Verkeers Veiligheidsorganisatie (3VO) worden achttien straten in Nijmegen een dag lang het domein van spelende kinderen.
 • 13 De Provincie Gelderland publiceert de Sociale Atlas Gelderland, waaruit onder meer blijkt dat Nijmegen een relatief hoge werkloosheid kent en veel inwoners telt met een laag inkomen en een lage opleiding.- Dit jaar wordt voor de vierde keer het kleinkunstfestival om de Holland Casino Podiumprijs gehouden. Na een aantal voorrondes zal op 18 januari 2002 de eindronde worden gehouden.
 • 15 De bestuursrechter in Arnhem bepaalt dat de bouw van een winkelcentrum in het woonpark Oosterhout (onderdeel van de Waalsprong) mag doorgaan. De bouwstop voor de Waalsprong geldt niet voor dit bouwproject. - Burgemeester Guusje ter Horst begint aan een reeks kennismakingsbezoeken aan Nijmeegse wijken en vereert het Willemskwartier met een bezoek. - In de Tweede Walstraat wordt De Kentering geopend, een informatiewinkel voor psychiatrische patiënten. De winkel wordt bemand door psychiatrische patiënten.
 • 16 De gemeente wordt het eindelijk eens met andere betrokken partijen over de inrichting en financiering van de doorsteek door het oude Arsenaal richting Ziekerstraat. De impasse werd doorbroken door bureau Seinpost, dat een nieuw plan heeft ontworpen.
 • 19 Het Heidehuis aan de Louiseweg op de Kwakkenberg, voormalig klooster van de paters assumptionisten, is verkocht en wordt wellicht gesloopt om plaats te maken voor dure appartementen. De sloop is nog niet zeker, omdat de gemeentelijke monumentencommissie zich nog over de toekomst van het gebouw moet uitspreken.
 • 20 De Fietsersbond, belangenorganisatie voor fietsers in Nederland, beoordeelt de verkeerssituatie in Nijmegen vanuit het oogpunt van fietsers als 'overwegend matig'. De bond wijst op de vele punten waar auto- en fietsverkeer elkaar hinderen en dringt aan op het autoluw maken van meer straten.
 • 21 Philips Semiconductors Nijmegen ontslaat 94 'flexwerkers', nadat het bedrijf in mei al 300 man op straat zette (zonder gedwongen ontslagen). Reden: de teruggelopen vraag naar chips.- Groen Links is de grootste gemeenteraadsfractie geworden dankzij de toetreding van Jan van der Meer tot de fractie. Van der Meer was maandenlang onafhankelijk raadslid, nadat hij de fractie van de Stadspartij Leefbaar Nijmegen had verlaten. Laatstgenoemde fractie bestaat nu nog slechts uit Bea van Zijll de Jong-Lodenstein.- De Raad van State beslist dat de gemeente Nijmegen niet langer mag doorwerken aan een aantal bouwprojecten in de Waalsprong. Ook het bouwrijp maken van het terrein moet worden gestaakt. Er moet eerst gewacht worden op een officiële Milieu Effect Rapportage.
 • 22 Een ambtelijke commissie van de gemeente gaat voortaan bekijken of uitgeprocedeerde asielzoekers in aanmerking komen voor noodopvang door de gemeente, voor ten hoogste drie maanden. De noodopvang wordt door de overheid gesubsidieerd.- De kapel van De Refter in Ubbergen is opgeknapt en gaat dienst doen als expositieruimte. De opknapbeurt werd mede mogelijk gemaakt door de medewerking van leden van de woon-werkgemeenschap van kunstenaars in De Refter.
 • 23 De Nijmeegse rekenkamercommissie heeft harde kritiek geuit op het financiële beleid van de gemeente.- Theater LUX floreert als filmtheater maar de theater- en debatfunctie ontwikkelt zich traag. De financiële basis van LUX is nog zwak, onder meer door de hoge huisvestingslasten.- Het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen heeft de nationale duurzaamheidprijs 'Het ei van Columbus' gewonnen: een bedrag van 30.000 gulden en een wisseltrofee. De KUN krijgt de prijs voor het Programma Duurzame Ontwikkeling, dat bewustwording van duurzaam materiaalgebruik op de universiteit beoogt.
 • 24 Tijdens het Midzomer Dweilorkesten Festival spelen twintig dweilorkesten de sterren van de hemel in De Goffert. Het festival is, na enkele jaren in de omgeving van Nijmegen te zijn gehouden, weer terug in de stad waar het ontstond.
 • 25 Het Asielzoekerscentrum Groesbeek gaat na tien jaar dicht. De bewoners gaat in meerderheid naar het AZC in Doetinchem. De provincie wil het terrein Cantecleer weer geschikt maken voor de oorspronkelijke bestemming van vakantiepark.
 • 26 In het weekend van 30 juni/1 juli worden in en rond Nijmegen en Groesbeek de nationale wielrenkampioenschappen gehouden. De voorbereidingen zijn in volle gang.
 • 28 De Hogeschool Diedenoort in Wageningen, die een opleiding Facilitaire Dienstverlening biedt, gaat in 2003 verhuizen naar Nijmegen. Zij zal worden gevestigd in het nieuwe gebouw van de HEAO aan de Kapittelweg en zal voor een deel integreren in de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).
 • 29 De Arnhemse rechtbank bepaalt dat de gemeente Nijmegen in 1998 geen sloopvergunning had mogen afgeven voor de Titus Brandsmakapel aan de Doddendaal. De gemeente heeft ten onrechte het advies van de monumentencommissie naast zich neergelegd, zo oordelen de rechters.

Juli

 • 1 In het kader van de Nederlandse Dag van de Architectuur nemen tientallen kinderen en volwassenen deel aan de workshop Zandkastelen Bouwen, georganiseerd door het Architectuurcentrum Nijmegen. De kasteelbouwers op de Grote Markt worden begeleid door de Sandaholics Anonymous, een professionele club van Amsterdamse zandkunstenaars.
 • 3 De gemeentelijke jeugdnota "Allemaal tellen ze mee" verschaft jongeren in veertien Nijmeegse wijken jaarlijks 10.000 gulden om zelf plannen te maken en uit te voeren. De jeugdbudgetten, die alleen beschikbaar komen voor de zogeheten aanpak- en attentiewijken, worden besteed in samenwerking met de Stichting Onderwijs- en Milieuprojecten (SOM).- Het Sportfondsenbad Nijmegen-West sluit enkele dagen zijn douches, nadat bij een controle een lichte vorm van legionellabesmetting in de waterleiding is geconstateerd.
 • 4 In het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis wordt de expositie 'Achter de schermen bij de Vierdaagse' geopend. Foto's belichten het werk van de mannen van de Gemeentelijke Aannemerij in de maand voorafgaande aan het wandelfestijn.- Volgens de Atlas voor Gemeenten 2001 van het economisch onderzoeksinstituut Nyfer, waarin de veertig grootste Nederlandse steden met elkaar vergeleken worden, is Nijmegen geen aantrekkelijke stad. Het hoge criminaliteitscijfer, het lage gemiddelde inkomen en de relatief beperkte groei van het aantal banen zijn er de oorzaak van dat Nijmegen niet hoger komt dan de 35ste plaats. Het rapport van Nyfer bevestigt het beeld van Nijmegen dat de Sociale Atlas Gelderland al eerder opriep.
 • 5 Mariken van Nieumeghen wordt met paard en wagen en onder begeleiding van enkele wethouders, vuurspuwers en een orkest vervoerd van het stadhuis naar de Grote Markt. Het bronzen beeld was wegens werkzaamheden op de Grote Markt tijdelijk in het Open Huis ondergebracht.
 • 6 Burgemeester Guusje ter Horst verwelkomt in de Trèveszaal de deelnemers aan de Hectometermars. Na de lunch gaan de wandelaars, onder wie de burgemeester, op weg naar Oortjeshekken.
 • 8 De 15de editie van het Lents Open Tennistoernooi gaat van start. Op de acht gravelbanen van de Lentse Lawn Tennis Vereniging worden gedurende zes dagen zo'n 275 tenniswedstrijden gespeeld.
 • 9 Wethouder Hubert Bruls neemt het onderzoeksrapport "De jeugd krijgt de toekomst" in ontvangst. Onderwerp van het onderzoek, dat in opdracht van de gemeente Nijmegen is gehouden door vier studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, is het bezoekgedrag van jongeren van 12 t/m 22 jaar aan het centrum van de stad.
 • 11 Op het Keizer Karelplein wordt op initiatief van Milieudefensie Nijmegen geprotesteerd tegen de komst van het Multimodaal Transportcentrum (MTC). Wethouder Hubert Bruls krijgt een zwembandje aangeboden als symbool voor het stijgende waterpeil dat met de komst van het MTC zou ontstaan.
 • 14 De 'vrouw in de loden kist', die in april onder de Burchtstraat werd gevonden, zal gedurende twee weken te zien zijn in Museum Het Valkhof.- In de St. Stevenskerk wordt de tentoonstelling 'Klassiek en Kunst ' geopend onder muzikale begeleiding van pianist Jan Vayne. De bijeenkomst geldt tevens als de opening van de Vierdaagsefeesten. - De jongste Nijmeegse theatergezelschap Stilts laat zijn eerste productie, 'Paraïso', in première gaan in het Valkhofpark. In het Valkhofpark is ook de eerste aflevering van de improsoap 'Liefde en Luchtkastelen' te zien. De toeschouwer kan zelf het verhaal beïnvloeden.
 • 17 De deelnemers aan de 85ste Vierdaagse vertrekken vanaf de nieuwe start- en finishlocatie op de Wedren. Deze is ruimer, overzichtelijker en beter toegankelijk dan de oude accommodatie bij De Vereeniging. Voor het eerst krijgen vrouwelijke deelnemers bij de start plastuitjes uitgedeeld, zodat ze ook gebruik kunnen maken van de langs de route opgestelde urinoirs.
 • 19 Samen met het bijna voltallige college van wethouders loopt burgemeester Ter Horst in de stromende regen de derde dag van de Vierdaagse. 34.434 van de 38.409 aan de start verschenen wandelaars bereiken de finish. Deelnemers aan de Vierdaagse en de Zomerfeesten hebben veel hinder ondervonden van het slechte weer.
 • 21 Café Goossens aan de Grote Markt krijgt de prijs voor het mooiste terras van de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend door de Stichting Actief Comité Binnenstad Nijmegen.- De komende vijf weekeinden kan iedereen gratis naar de openluchtbioscoop bij Theater LUX. Bij goed weer worden films getoond op een groot scherm dat tegen de achterkant van de Mariënburgkapel is geplaatst. Het verdient aanbeveling zelf een klapstoeltje mee te nemen.
 • 24 Een stroomstoring legt het treinverkeer van en naar Nijmegen urenlang volledig plat. Duizenden reizigers stranden op de drie Nijmeegse stations en op de stations in Arnhem, Oss en Den Bosch.
 • 29 Voor de tiende keer wordt het jaarlijks buurtfeest Bottendaal Alive gehouden. Een dag met veel muziek en theater waarop zelfs oud-Bottendalers afkomen.
 • 31 De 28ste Nijmeegse Fietsvierdaagse gaat van start. Speciaal voor de toerrijders is de fietsafstand van 125 kilometer weer in ere hersteld. De overige afstanden bedragen 25, 40, 60 en 80 kilometer. Er zijn ruim 3.500 deelnemers.- Het gemeentearchief is onder de naam 'Het Archief, Centrum voor stads- en streekhistorie Nijmegen' weer toegankelijk voor het publiek. Later dit jaar zal de officiële opening plaatsvinden.

Augustus

 • 1 Drie grote welzijnsorganisaties betrekken gezamenlijk het voormalige schoolgebouw aan het Julianaplein. Het gaat om Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen, Stichting Welzijnswerk Ouderen Nijmegen (SWON) en de Werkgroep Integratie Gehandicapten(WIG). Het streven is nog meer welzijnsorganisaties in het gebouw te huisvesten.- Een houten vlot van 158 bij 23 meter doet Nijmegen aan. Het vlot, dat 21 steden aandoet,is een initiatief van Europese kunstenaars. Onder het motto 'Europa im Fluß' willen zij de communicatie tussen de Europeanen bevorderen door de cultuur naar de mensen toe te brengen.
 • 2 Tachtig jongeren nemen deel aan het eerste Open Nijmeegs Beachvoetbal Kampioenschap in De Berendonck. De Gang of Revenge uit Meijhorst wordt de winnaar.
 • 5 Toon Wijgers en Wim van Aar ontvangen uit handen van burgemeester Guusje ter Horst de zilveren Waalbrugspeld. Zij hebben zich 25 jaar lang belangeloos ingezet voor de Stichting Vakantie Activiteiten Dukenburg.
 • 8 In het Goffertpark begint het Groot Russisch Staatscircus met een reeks voorstellingen. De voorafgaande dagen is er actie gevoerd door dierenactivisten. Zo werden er onder meer reclameborden vernield en doken er pamfletten op ondertekend door de vereniging 'Plezier zonder Dier'.
 • 11 Voor het eerst vindt in Nijmegen een tranceparty plaats. Van 2 uur 's middags tot 12 uur 's nachts kunnen bezoekers in de buitenlucht in het Goffertpark dansen op de muziekkeuze van vier dj's.- Vanaf vandaag gelden nieuwe uitgaansregels in het centrum van de stad. Na 4 uur 's morgens mogen horecagelegenheden geen nieuwe klanten meer binnenlaten. Wie binnen is, kan blijven. Door deze de maatregel hoopt de gemeente de overlast op straat in de ochtenduren te beperken.
 • 12 In Concertgebouw De Vereeniging vindt het slotconcert plaats van de Gelderse Muziek Zomer, het nieuwste muziekfestival van Gelderland. Het concert wordt verzorgd door het orkest van de NJO (Nationaal Jeugd Orkest) Summer Academy.
 • 13 Lent is een basisschool rijker. 'Het Talent ', bedoeld voor de nieuwe bewoners van de Waalsprong, opent zijn deuren voor de eerste 15 leerlingen. De school is voorlopig gehuisvest in een voormalig bankgebouw.
 • 17 De Nijmeegse Stadskrant, die in mei moest stoppen vanwege gebrek aan schrijvende vrijwilligers, huisvesting en financiële middelen, verschijnt weer. Een dramatische oproep aan lezers en schrijvers in haar laatste editie had het gewenste resultaat.- Voetbalvandalen kunnen voortaan behalve een stadionverbod ook een stadionomgevingsverbod krijgen. Deze bepaling is onderdeel van een door NEC, de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie getekend Voetbalconvenant.
 • 18 Op initiatief van welzijnsorganisatie Tandem wordt het Nachtegaalplein in de Wolfskuil van nieuwe kleuren voorzien. Buurtbewoners, jong en oud, nemen de verfkwast ter hand.
 • 19 In het UMC St. Radboud overlijdt op 45-jarige leeftijd de actrice en tv-presentatrice Sylvia Millecam.
 • 25 Korfbalvereniging Noviomagum viert haar negentigjarig bestaan met een feestelijke dag vol activiteiten. Er is onder meer een reconstructie van het drievakkenkorfbal: korfbal zoals het vroeger gespeeld werd.- De eerste negen van de in totaal 27 liggers van het busviaduct aan de Graafseweg worden op hun plaats getakeld. Wethouder Peter Boelens neemt de eerste ligger voor zijn rekening.-De filevrije busroute vanaf het station naar de St. Annastraat moet eind van het jaar klaar zijn.
 • 26 Tienercentrum Fullhouse, een naschoolse opvang voor jongeren van 12 tot 15 jaar, zet zijn deuren wijd open voor iedereen die belangstelling heeft. Tijdens de open dag kan men deelnemen aan een rondleiding. Er zijn ook verschillende workshops.
 • 27 Minister Roger van Boxtel komt naar Nijmegen in het kader van het Grotestedenbeleid. Hij brengt een bezoek aan een drietal projecten: de vernieuwing van het Rode Dorp, het Antillianenproject Traboutin en het vernieuwde bedrijvencentrum Groenestraat.- De Stikke Hezelstraat wordt heringericht. Net als de Burchtstraat krijgt de straat, als scheiding tussen boven- en benedenstad, een combinatie van natuursteen in het midden, rode klinkers langs de gevels en hangende verlichting.
 • 28 Tijdens de introductie van de KUN geeft wethouder Hubert Bruls in het kader van de Nijmeegse Dag een gastcollege aan eerstejaars studenten. De opkomst in de raadzaal is niet groot. Meer bekijks trekt het Mariënburgplein, waar de culturele instellingen zich presenteren.
 • 30 Wethouder Geert van Rumund woont de conferentie bij van de Stichting Ondersteuning Aids Activiteiten Nijmegen e.o.

September

 • 1 Brandweercommandant Leenders verklaart dat het wachten is 'op de grote klap' op de Waal, als er niet extra blusboten bijkomen. Nu liggen de blusboten zo'n 55 kilometer uit elkaar, terwijl de Waal een van de drukst bevaren rivieren van Europa is.
 • 2 Wat de gemeente een duurzame milieumaatregel noemt, namelijk de aanleg van plassengebied in de Waalsprong, wordt door bewoners- en milieugroepen gezien als iets dat grote negatieve gevolgen zal hebben voor de grondwaterstand. Een eerst niet nodig geachte milieu-effectrapportage komt er nu toch, 'om alle risico's uit te sluiten'.
 • 3 Om het verkeer in de stad veiliger te maken moeten in alle 43 wijken 30-kilometerzones komen. Daarvoor blijkt echter veel meer geld nodig te zijn dan begroot: het tekort bedraagt zo'n 2,6 miljoen gulden. Drie wijken komen het eerst aan de beurt: Sint-Anna, Hatertse Hei en Grootstal. Mariënburg is al zo'n zone en mag zich nu officieel een plein noemen. Het verkeer trekt zich er vooralsnog weinig van aan.
 • 4 Vanaf zijn vakantieadres in Italië ontkent W. Vrijhoef,oud-directeur van de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij, dat hij de zaak voor anderhalf miljoen gulden heeft benadeeld. 'Anderhalf miljoen klinkt nogal fors, maar over zeven jaar gerekend gaat het dus om een paar postjes. Op een begroting van vijftien miljoen is dat twee ton op jaarbasis, dat is niks', aldus het commentaar.
 • 5 De traumahelikopter van het Sint-Radboudziekenhuis maakt herrie bij het opstijgen en landen, en dat is voor een aantal buurtbewoners reden voor protest.
 • 6 De in voormalig Nederlands-Indië gesneuvelde Nijmeegse militairen worden herdacht tijdens een plechtigheid. Eerder al schonk de organiserende Vereniging Oud Militairen Indiëgangers de gemeente een herdenkingsbord, dat te zien is op de zogenaamde Gedeputeerdenplaats van het stadhuis.
 • 7 Burgemeester Guusje ter Horst maakt de tussenbalans op. Ze zegt nog Waalkáde in plaats van Wáálkade, ze heeft een hekel aan het Nijmeegs kwartiertje, en de negatieve kijk van de Nijmegenaar op de stad moet hoognodig worden bijgesteld. Ook het tempo van de gemiddelde ambtenaar laat hier en daar te wensen over. Verder bevalt het haar prima. Om de stad nog beter te leren kennen, is ze van plan elk jaar in een ander deel van de stad te gaan huren.- De bibliotheek aan het Mariënburg zal vanaf 1 november toch op zondag open zijn. Eerder dreigden de deuren om financiële redenen gesloten te worden, hoewel er elke zondag zo'n duizend mensen naar de bieb willen en zo voor een levendig straatbeeld zorgen. De openstelling wordt in ieder geval gegarandeerd tot 2003.
 • 8 Een studie in opdracht van de overheid, de provincie en gemeenten toont aan dat het inrichten van de Tieler- en Culemborgerwaard als overloopgebied Nijmegen en omgeving niet zal helpen bij extreem hoog water. De noodpolder zal echter wel de Randstad beschermen.- Theaterstichting Bizzi-Niss houdt na twaalf jaar op te bestaan. Het theater maakt voorstellingen voor en met mensen met minder maatschappelijke kansen. Er is geen geld meer en de stichting moet bovendien weg uit de Limoskazerne.
 • 9 In de Goffert vindt de zogenaamde Skate Party plaats. Jongeren strijden tegen elkaar om de meeste behendigheid in de categorieën BMX, skateboarden en skaten. De jury bestaat uit deskundige jongeren uit de buurt.
 • 11 Bij rioleringswerkzaamheden in de Lange 140 Hezelstraat komen de resten van de middeleeuwse Hezelpoort aan het daglicht.
 • 12 Alle Nijmeegse media worden beheerst door het wereldnieuws van de aanslagen in New York en Washington.
 • 13 Archeologe Marijke Brouwer, hoofd collecties, onderzoek en bedrijfsvoering van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, wordt de nieuwe directeur van Museum Het Valkhof. Zij volgt Antoinette Gerhartl op, die met pensioen gaat. Brouwer wil in het museum veel meer laten zien dan nu het geval is: zo'n duizend vierkante meter wordt nog niet gebruikt.
 • 14 De islamitische basisschool Abibakr aan de Waldeck Pyrmontsingel brandt gedeeltelijk af. Brandstichting, luidt de conclusie. Een verband met de gebeurtenissen van 11 september wordt voorzichtig gelegd. - Wethouder Hubert Bruls krijgt de 43ste plaats op de Kamerlijst van het CDA. Iedereen, hijzelf incluis, is ervan overtuigd dat dit een onverkiesbare plaats is. Hij zet zijn zinnen vooral op een nieuw wethouderschap in Nijmegen.
 • 15 Door de nieuwe aanpak van Doornroosje zijn er in een half jaar tijd elf procent meer bezoekers gekomen in het popcentrum. Dit is vooral te danken aan de dance-avonden die men is gaan programmeren.
 • 17 Zellersacker en Hegdambroek worden verblijd met enkele kunstpaviljoentjes in hun wijk, ontworpen door de Amsterdamse kunstenaar Pjotr Müller. Blij zijn ze er niet mee - het uitzicht op het groen is de bewoners liever. 'Nijmegen heeft al genoeg mislukte kunstwerken waar niemand om heeft gevraagd'.- De stad wil tientallen miljoenen guldens gaan steken in het doortrekken van de A73 tussen Nijmegen en de Betuwe. Het geniet de voorkeur boven een nieuwe stadsbrug.
 • 18 De binnenstad krijgt een nieuwe bewegwijzering voor voetgangers: een zwarte paal, met een beugel en een verwijsbord. De verwijzingen en symbolen komen er in zilverkleur op te staan.
 • 19 'Wat zijn de onveilige plekken in Nijmegen?' vroeg De Gelderlander. De lezers en vooral de lezeressen weten het wel: de achteruitgang van de Mariënburgpassage, de parallelweg langs de St.Annastraat, station Dukenburg, het tunneltje bij Lent, de buurt rond park Jonkerbosch, winkelcentrum Meijhorst, de Houtlaan,de Bloemburgerhof en de hele omgeving van het Goffertpark. Het meest wordt het fietspad langs de Graafseweg genoemd.- Kroonprins Willem-Alexander en vooral zijn verloofde Máxima doen Gelderland aan, maar de oudste stad van de provincie is buiten het programma gehouden. Het enige aandeel in de feestelijkheden heeft burgemeester Guusje ter Horst, die samen met haar Arnhemse collega de Eusebiustoren mag beklimmen om daar het jonge stel de hand te schudden. Nijmegen troost zich met de gedachte dat de kroonprins en zijn verloofde in de Dukenburgse wijk Weezenhof eerder al incognito een hondje hebben opgehaald.
 • 20 Het ABN-AMRO-filiaal aan de Molenweg sluit de deuren. Eerder gingen SNS- en ING-filialen in kleinere stadsdelen dicht. In de helft van de wijken kan geen geld meer worden 'gekocht '. Vooral oudere mensen zijn de dupe, nu ze naar het centrum van de stad of naar grotere winkelcentra moeten om te kunnen pinnen.- Werknemers van de stichting Thuiszorg Zuid-Gelderland krijgen te horen op welke manier hun directie de enorme financiële problemen denkt te gaan oplossen. Van gedwongen ontslagen is geen sprake, maar zonder steun van buiten is de continuïteit van de zorg niet lang meer te garanderen, zegt directeur Smids.
 • 21 Officiële opening van het nieuwe Gemeentearchief. Na bijna een jaar vertraging opent het zijn deuren in het nieuwe onderkomen aan het Mariënburg. Ter gelegenheid hiervan is er een minisymposium en een open dag. In bijna tweehonderd etalages in de binnenstad hangen bovendien foto's van Nijmegen in vroeger dagen, die allemaal afkomstig zijn uit de fotocollectie van het archief.- Het Universitair Medisch Centrum St. Radboud viert zijn tiende lustrum. Prinses Margriet opent een nieuwe researchtoren voor moleculaire levenswetenschappen.
 • 23 Deze zaterdag is de binnenstad alleen per fiets of te voet te bereiken. Ook wordt vervoer per paardentram, fietstaxi en bus aangeboden. Auto's zijn op de autovrije dag niet welkom. Minister Pronk van VROM heeft op de Waalkade de start van de landelijke campagne gegeven. Begonnen als een kleinschalig initiatief doen inmiddels honderden steden in Europa mee. Doel is om aandacht te vragen voor de negatieve gevolgen van het autoverkeer.
 • 25 Oprichting van een nieuwe politieke partij: Nijmegen Nu. Initiatiefnemer is oud-D66 raadslid Ben Verhees. Centraal in het programma staan de buurten en wijken.
 • 26 Burgemeester Guusje ter Horst behoort tot de machtigste vrouwen van Nederland, aldus het blad Avanta. In de top-honderd neemt ze de 33ste plaats in, waarmee ze slechts enkele plaatsen lager staat dan Sylvia Tóth en Neelie Kroes. Nog beter scoort de Mookse Tineke Lodders-Elfferich, CDA-Eerste Kamerlid en houdster van talloze commissariaten. Zij staat in de top-tien.
 • 27 Ter afsluiting van het landelijke Monumenten Selectie Project komt staatssecretaris Rick van der Ploeg van Cultuur naar Nijmegen waar hij wethouder Paul Depla verblijdt met de mededeling dat een groot aantal objecten uit de periode 1850-1940, waaronder de Waalbrug, op de monumentenlijst geplaatst zijn. Daarmee is het aantal rijksmonumenten in Nijmegen verdubbeld. Ook de landelijke media gaven acte de présence.
 • 28 De Stichting Noodopvang Asielzoekers, die uitgeprocedeerde asielzoekers tijdelijk ondersteunt, vreest dat tientallen van hen op straat zullen komen te staan. Zij kunnen (nog) niet terug naar hun land. Ook hier is geldgebrek de oorzaak van de problemen.


Oktober

 • 1 Het jaarlijkse Sinterklaascircus Trappedouli zal niet langer optreden. Eigenaar Volmeyer, die eerder het wintercircus op de Hessenberg leidde, is door de lage bezoekersaantallen niet langer in staat nog circussen te organiseren.
 • 2 De discussies over de stadsbrug gaan onverminderd door. Nu wethouder Boelens toch een studie naar de haalbaarheid overweegt, wil Groen Links het onderwerp opnieuw in debat brengen.
 • 3 De Oranjesingel en Canisiussingel moeten vijf rijstroken krijgen in plaats van vier, vindt busbedrijf Novio. Dat is de enige manier om het voortdurend vastzittende verkeer op gang te krijgen. De groenstroken aan weerszijden moeten daarvoor wijken, maar de bomen kunnen worden verplaatst.
 • 4 De onaangekondigde aankomst van een groep van twintig neonazi's op het station leidt tot tumult. Een tegendemonstratie van dertig mensen van de Antifascistische Actie Nijmegen loopt uit op een confrontatie. De ME moet in actie komen. Een deel van de binnenstad wordt zelfs afgesloten.
 • 5 In de Raadszaal wordt het Nimweegs Dictee gehouden.
 • 7 Een Nijmeegse traditie herleeft, als drie krakers hun intrek nemen in een voormalige fritestent aan de Marialaan die volgens hen al langer dan een jaar leegstaat. De krakers, allemaal studenten, willen het zwaar verwaarloosde pand gaan opknappen.- De toegenomen verkeerscontroles en flitspalen leveren wel veel ergernis op voor de Nijmeegse automobilisten, maar ook minder ongevallen. Volgens de politie is sinds de actie'Blik op veilig' het aantal ongevallen gedaald met vijftien procent. Het aantal slachtoffers nam af met 34 procent.
 • 8 De Regiotaxi KAN vervoert haar miljoenste passagier, sinds ze in juni 2001 begon te rijden in 21 gemeenten van het knooppunt.- De oudste inwoner van Nijmegen, mevrouw J. Westra-Dijkema, wordt 105 jaar.
 • 9 Het Heidehuis, voormalig klooster van de paters assumptionisten aan de Louiseweg, krijgt een monumentenstatus, waardoor de dreigende sloop wordt afgewend. Dat besluit is een forse strop voor de particulieren die het pand kochten met de bedoeling het af te breken en op het terrein koopappartementen te zetten. Buurtbewoners hadden zich ingezet om die plannen te voorkomen.
 • 10 In de Waalsprong wordt een 'kunstwandelroute' georganiseerd, een landschappelijke route die vanaf het Lentse Witte Huis voert langs bomen, velden en zandafgravingen. In het museum van de Stichting Historische Tuin is een archeologische tentoonstelling ingericht: 'De Waalsprong: een archeologische lusthof'.
 • 11 Buurtbewoners van de wijken Heijendaal en de Professorenbuurt worden onrustig van de plannen om op het terrein van de voormalige kunstijsbaan een vestiging van het ROC te bouwen. Het hele gebied ondergaat dan een ingrijpende verandering, waarin ook het verzorgingstehuis De Waalboog (Nijevelt) en het bowlingcentrum worden betrokken. De bekende architecten Soeters en Van Eldonk hebben een ontwerp gemaakt van het hele complex. De buurtbewoners vrezen onder meer een stevige toename van de verkeersdruk.
 • 12 Nijmeegs milieuactivist en oud-raadslid Toine van Bergen verlaat de Stadspartij Leefbaar Nijmegen, omdat die te weinig afstand neemt van het landelijke Leefbaar Nederland. Hij vindt dat zijn partij zich feller had moeten kanten tegen Pim Fortuyn die, aldus de milieuactivist 'bekend staat om zijn extreemrechtse denkbeelden.'
 • 13 In het jaarlijkse overzicht van de prestaties van middelbare scholen, dat sinds een jaar openbaar is, komen de Nijmeegse scholen er redelijk vanaf. De top-drie bestaat uit het Dominicuscollege, het Kandinskycollege en de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud. Op de cijfers is echter veel aan te merken, vinden sommige betrokkenen.
 • 16 Het Topsportoverleg Nijmegen (TON) wil een eigen Papendal om het sportieve niveau op te vijzelen. Ook moeten er naast de Vierdaagse en de Zevenheuvelenloop minstens twee nieuwe topsportevenementen komen. Het TON is niet te spreken over de bestaande voorzieningen.
 • 17 Een jaar na zijn afscheid schittert oud-burgemeester D'Hondt door afwezigheid in de 'Galerij der groten' in de historische hal van het stadhuis. Volgens traditie moeten alle burgemeesters hierin een beeltenis krijgen. Het gemeentebestuur stuurt nu aan op een trendbreuk door D'Hondt te willen laten fotograferen. Maar een geschikte fotograaf moet nog worden gevonden.
 • 18 Nazomer in Nijmegen. Het mooie weer nodigt uit tot het maken van een wandeling, zoals bijvoorbeeld in het Florapark dat de afgelopen jaren bij de Witte Molen is ontstaan.
 • 19 Nijmegen wordt opgeschrikt door de bezorging van een poederbrief bij een telefoonwinkel in de Molenpoortpassage. Momenteel is er veel commotie over de moedwillige verspreiding van de miltvuurbacterie, die in de Verenigde Staten al enkele mensenlevens heeft geëist.
 • 20 Het theater LUX bestaat één jaar en heeft ruim 25.000 bezoekers meer getrokken dan verwacht: 200.000 in totaal. Niet alle bioscoopexploitanten vinden dat goed nieuws. Door een gezamenlijke actie werd voorkomen dat de film 'The discovery of heaven' in LUX draaide. Niet slim, want nu liep Nijmegen de komst van regisseur Jeroen Krabbé en schrijver Harry Mulisch mis, die wel naar LUX hadden willen komen, maar niet naar een commercieel bedrijf.
 • 23 Woningstichting Portaal dient bij de gemeente een plan in voor de realisatie van twee studio's en zestien atelierwoningen in de voormalige Krayenhoffkazerne aan de Gelderselaan. Maar ook De Lindenberg en de stichting DAK hebben plannen voor respectievelijk theaterfaciliteiten en kunstateliers. De gemeente maakt later bekend welk plan haar voorkeur heeft.
 • 25 Steeds meer 'witte' ouders in Nijmegen hebben er bezwaar tegen hun kind op een zwarte school te plaatsen of te houden. Van de 39 basisscholen zijn er tien waarbij het aantal allochtone leerlingen dertig procent of meer bedraagt. Zes scholen bestaan voor meer dan dertig procent uit allochtone leerlingen. Daaronder zijn De Klumpert in Hatert en De Wieken aan de Floraweg.
 • 28 Willen Nijmegenaren de St. Steven 'heuren sloan', dan moet er ingrijpend worden verbouwd. Het blijkt dat vele organisaties graag gebruik willen maken van de inspirerende en fraaie ruimte. Nu de kerk steeds vaker voor grote bijeenkomsten wordt gebruikt, is aanpassing van de voorzieningen nodig, vooral ondergronds.
 • 30 De doorsteek van het Arsenaal vanaf het Mariënburgplein naar de Ziekerstraat gaat door. Dat betekent dat de plannen voor een Vlaams Cultureel Centrum verder kunnen worden ingevuld. Als het aan initiator en Vlaming Bert Vanheste ligt wordt het Kwartier een echt multicultureel centrum.
 • 31 De gemeenteraad wijst het Heidehuis aan de Louiseweg definitief aan als gemeentelijk monument. De voorgenomen sloop en nieuwbouw, een miljoenenproject, zullen geen doorgang vinden.

November

 • 1 Na tientallen jaren van verhitte politieke discussie besluit de gemeenteraad dat nieuwe parkeergarages slechts aan de rand van de stad gebouwd zullen worden.
 • 2 NS Vastgoed zet een streep door het plan om op het voormalige Van Gend&Loosterrein aan de Van Diemerbroeckstraat naast Hotel Mercure een groot kantorencomplex neer te zetten. Het leegkomen van Metterswane door het vertrek van alle gemeentelijke diensten naar het Mariënburg heeft de kantorenmarkt grondig verstoord.- Directeur Pieter-Matthijs Gijsbers van het Bijbels Openluchtmuseum lanceert het plan om Nijmegen tot een archeologisch expertisecentrum te ontwikkelen. De stadsarcheologen en de directeur van Museum Het Valkhof reageren met instemming op dit idee.
 • 3 De Nijmeegse Waterweek wordt officieel geopend door wethouder Peter Boelens van Milieuzaken. Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat en burgemeester Guusje ter Horst openen samen de publiekscampagne 'Geef de rivier de ruimte'.- Als aftrap voor het carnavalsseizoen organiseert de carnavalsvereniging Kiek ze Kieke het 37ste Schlagerfestival in een dampend Kolpinghuis. De eerste prijs wordt gewonnen door Theo Berendsen, verkleed als Annie Driese, en Jeroen Tax, met het lied 'Schip aon de Nimweegse Kaoi'.
 • 5 De stedenbouwkundige inrichting van Nijmegen blijft de aandacht trekken. Onder leiding van Johan van de Woestijne, hoofd communicatie van de KUN, debatteert de architect en stedenbouwkundige Sjoerd Soeters, ontwerper van menig masterplan, met een panel waarin naast hemzelf onder anderen ook stadsarchitect Paul Hoeke zitting heeft. Het thema is 'De architect als superster'.- Het voorzitterschap van de Vereniging Binnenstad Ondernemers is vacant, twee achtereenvolgende onbezoldigde voorzitters, Stan Brinkhoff en Goof Snoek, zijn afgebrand op de complexiteit van deze baan. Maar ook vandaag komt er op de bestuursvergadering geen nieuwe stuurman uit de bus.
 • 6 De gemeente wil de religieuze bestemming van de kapel aan de Van Oldenbarneveldtstraat wijzigen. De laatste gebruiker, de religieuze Nehemia-gemeente, is wegens een betalingsachterstand het huis uit gezet. De Nijmegenaar P. van Seventer kocht de kapel op de veiling en gaat er onder meer zes appartementen in bouwen. Maar eerst moet de gemeenteraad het bestemmingsplan nog wijzigen.
 • 7 Het Inloophuis van het verslavingscentrum De Grift aan de Mr. Franckenstraat wordt korte tijd bezet gehouden door enige cliënten, drugs- en alcoholverslaafden. Zij vinden dat het huis te vaak gesloten is ten gevolge van personeelsproblemen.- Opening van de driedaagse Internationale Hoogwaterconferentie op de campus van de Katholieke Universiteit Nijmegen.- In een vergadering van de gemeenteraadscommissie Financiën stelt het VVD-lid H. van Xanten voor de prijs van de groene afvalzak tot kostendekkend niveau te verhogen volgens het principe dat de vervuiler betaalt. Alle andere partijen keren zich tegen dit voorstel.
 • 8 De Nijmeegse Suzanne Seuren sleept op de Nationale Beroepenwedstrijd Bloemschikken op de Bloemenveiling te Aalsmeer een tweede prijs in de wacht. Zij is leerlinge van Heliconopleiding mbo.- Bewoners van de Voorstenkamp hebben een nachtwacht gevormd die 's nachts door de buurt patrouilleert om criminaliteit te signaleren en te voorkomen. Dit buurtpreventieteam werkt met de politie samen. De Voorstenkamp is niet de eerste wijk waar zo'n initiatief genomen is. - Het Rijk en de gemeente Nijmegen hebben een akkoord gesloten over de financiering van een extra Waalbrug voor het autoverkeer. Het Rijk komt over de brug en stort, in ruil voor een dijkverlegging in Lent, 200 miljoen gulden in een 'Oeverfonds'. De rest moet de stad zelf betalen. Een brug in de stad zelf zou 300 miljoen gulden kosten; een doortrekking van de A73 naar een nieuwe Waalbrug ongeveer 800 miljoen. Nijmegen geeft aan deze tweede optie de voorkeur. Als bijdrage in de kosten van aanleg van een fietsbrug langs de Spoorbrug over de Waal geeft het Rijk 27 miljoen gulden.
 • 9 In het Nijmeegse Architectuurcentrum aan de Kannenmarkt start een tentoonstelling over het werk van de architect Hennie Fokker, die onder meer het gebouw van Vroom & Dreesmann (1955) ontwierp.- Twee actuele kunstinitiatieven krijgen van de Mondriaanstichting een subsidie voor één jaar: Extrapool (experimentele elektronische muziek) ontvangt 55.000 gulden, de Paraplufabriek Nijmegen, een kunstenaarscollectief in Bottendaal, 70.000 gulden.
 • 10 In de afgelopen nacht zijn twee noodlokalen afgebrand van de Talita Koemi School voor verstandelijk gehandicapten aan de Hatertseweg. De oorzaak van de brand blijft onbekend.- Wethouder Joop Tettero (65) zal na de gemeenteraadsverkiezingen niet terugkeren als raadslid of wethouder. Het CDA plaatste hem niet op een verkiesbare plaats op de lijst. Daarom trekt hij zich terug. Maar vandaag reikt hij als loco-burgemeester toch nog de Zilveren Waalbrugspeld uit aan Wiet Benda. Deze krijgt de speld als blijk van waardering voor zijn inzet voor het Nijmeegse carnaval. Twaalf jaar lang was hij voorzitter van de Stichting Openbaar Carnaval.- Nijmegen krijgt 150.000 gulden uit de pot stedelijke projecten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Aanleiding is het onderzoek naar de ontwikkeling van de Hessenberg, waarvoor een Cultuur Historisch Profiel is gemaakt. Bij de bebouwing van het jarenlang omstreden terrein (eens was hier Flash Gordon gepland) zullen de bouwers rekening moeten houden met de cultuurhistorie, met name met het voormalige Weeshuis.- De stedelijke sportshophouders kunnen niet meer aan de grote vraag naar NEC-shirts voldoen. Goed nieuws voor NEC, want de club verdient jaarlijks zo'n half miljoen gulden aan merchandising.
 • 11 De Zevenheuvelenloop gaat van start met 17.000 lopers. Winnaar wordt de Keniaan Felix Limo.
 • 12 De Gelderse gedeputeerde Theo Peters (CDA), ook bekend als algemeen voorzitter van NEC, is de nieuwe prins carnaval van Knotsenburg. Hij zal regeren als Theo IV.
 • 13 Nijmegen handhaaft de (lage) vuilniszakprijs, maar het college van Burgemeester en Wethouders is van plan de leges op vergunningen en ontheffingen drastisch te verhogen, soms te verdubbelen. Het geld dat zo binnengehaald wordt (jaarlijks zo'n 1.1 miljoen gulden), is nodig voor de digitalisering van het bouwarchief.- In dat archief kan dan worden opgenomen dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg niet op voorhand bezwaar maakt tegen de voorgenomen doorsteek door het Arsenaal, een rijksmonument. Het gebouw is indertijd, toen het gemeentearchief erin werd gevestigd, al grondig aangepakt.
 • 14 Slecht nieuws voor de buurtgroepen rond verpleeghuis Margriet (Dr. Claes Noorduynstraat), goed nieuws voor het verpleeghuis zelf: het college van Burgemeester en Wethouders stemt in met nieuwbouw in de tuin van het huidige gebouw. Na sloop van het oude gebouw verrijst ter plekke een woonzorgcentrum voor ouderen.- Het Canisiuscollege, de Nijmeegse Scholen Gemeenschap NSG, de St. Jorisschool voor speciaal voortgezet onderwijs en het Kandinsky College zullen in het komend jaar samengaan in één Scholengroep Rijk van Nijmegen. De huidige rectoren van NSG (Hans Satter) en Canisius (Jan Rath) gaan de tweehoofdige centrale directie vormen. Onder hen komen 8 locatiedirecteuren. De titel 'rector' verdwijnt.- De wijk Hees wordt door een twee dagen durende telefoonstoring getroffen. Bij grondwerkzaamheden zijn zeven kabels stukgetrokken.
 • 15 Ouders moeten improviseren: de dagverblijven voor kinderopvang zijn vandaag ook in Nijmegen gesloten, want de leidsters wonen een landelijke manifestatie bij in Utrecht, gericht op het behoud van de opleidingseis in de CAO. Maar het Kinderdagverblijf Poespas (Nijmegen-Oost) blijft open; het kiest een andere wijze van protest.
 • 16 Ondanks protesten van bewonersorganisaties uit de omliggende wijk Zwanenveld vindt de driedaagse Kerstbeurs weer in het Triavium plaats. De bestuursrechter heeft het gevraagde verbod wegens parkeeroverlast niet uitgevaardigd. De 61 standjes trekken circa 10.000 bezoekers en dus ook veel auto's.- Wethouder Peter Boelens (Milieu) is van plan om in de lente en de zomer delen van het'stadsgroen' te laten onderhouden door 250 schapen. Heumensoord en het stadspark Staddijk zouden als eerste begraasd moeten worden. Onder leiding van een herder, uiteraard.- Het literaire Wintertuinfestival vindt voor de zevende keer plaats in Arnhem en Nijmegen. Vandaag is de opening in Nijmegen. Kunstenaars doen verslag van hun zoektocht naar het wezen van de ontroering.
 • 17 Omstuwd door Pieten, arriveert Sinterklaas op de Waalkade. Na een verwelkoming door de burgemeester volgt een rondrit op de schimmel. Tot slot groet een ietwat verkleumde Sint de jeugd vanaf het bordes van de Waag.- De Nijmeegse Mara Koster krijgt van het gemeentebestuur de Gouden Waalbrugspeld. Ze is dan ook al jarenlang medewerkster op het stadhuis.
 • 18 'Eten wat de pot schaft', zo luidt de titel van een tentoonstelling over twee eeuwen eetcultuur in Museum de Stratemakerstoren. De expositie loopt nog tot het einde van het jaar.
 • 20 De stadsarcheologen hebben weer een stukje Romeinse weg gevonden, ditmaal in Tolhuis, vlakbij de Teersdijk in Dukenburg. Het maakt deel uit van de verbinding tussen Nijmegen en een nederzetting in het huidige Wijchen.
 • 21 's Morgens om acht uur wordt de postbusruimte aan de Groenestraat door twee mannen overvallen. Geld is er niet te vinden, maar de aanwezige PTT-medewerker houdt aan deze ruwe roofpoging een hersenschudding en een gebroken kaak en neus over.- De monumentencommissie pleit ervoor een negentiende-eeuwse, ingrijpend verbouwde en deels verwaarloosde villa aan de Van Schaeck Mathonsingel op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Momenteel is het Chinees restaurant Fong Shou in het pand gevestigd.
 • 22 In het Cultuurcafé van de Universiteit wordt het eerste nummer van het Nijmeegse literaire tijdschrift Op Ruwe Planken gepresenteerd. Het nieuwe tijdschrift is een fusie van twee voorgangers, Letterlik, van universitaire komaf, en P. S. uit het Cultureel Centrum Diogenes.- Aan de Katholieke Universiteit wordt de jaarlijks te vergeven Prof. Jan Troosterprijs uitgereikt aan technicus Cor Sikkens die bijzondere apparatuur heeft geconstrueerd om lage concentraties van gassen te meten.
 • 23 De zoveelste maatregel om bij Philips Semiconductors Nijmegen de personeelsomvang te reduceren wordt door de vakbonden schoorvoetend goedgekeurd. Er gaan weer 200 banen verdwijnen, en gedwongen individuele ontslagen worden niet uitgesloten.
 • 24 Op twaalf podia in Nijmegen-Oost vindt het Nijmeegs smartlappenfestival 'De Troost van Oost ' plaats.- De vernieuwde Stikke Hezelstraat wordt heropend. Blikvanger is de watercascade in het midden van het plaveisel, een ontwerp van kunstenares Maaike Mager.
 • 25 Voor en tijdens de voetbalwedstrijd NEC-FC Utrecht worden twee supporters van de bezoekende club gearresteerd (wegens belediging van de politie) en één NEC-aanhanger. Die werd nog gezocht wegens zijn aandeel in rellen tijdens de wedstrijd NEC-Vitesse op 14 oktober.- De Christelijke Harmonie Jubal viert haar 75-jarig bestaan met het geven van een jubileumconcert in De Lindenberg. Het korps draagt voortaan de naam Symfonisch Blaasorkest Nijmegen - zonder christelijk voorvoegsel.
 • 27 De Nijmegenaar Theo Gerritsen, van de Nijmeegse Schaatsvereniging NSV, wordt in het Arnhemse Gelredome uitgeroepen tot sportvrijwilliger van het jaar 2001.- De Nijmeegse loco-burgemeester Joop Tettero, burgemeester Pauline Krikke van Arnhem, de politieleiding en de besturen van de voetbalclubs NEC en Vitesse spreken af dat er bij wedstrijden tussen beide clubs extra veiligheidsmaatregelen getroffen zullen worden.
 • 28 Burgemeester Guusje ter Horst stemt in met de vestiging van een koffieshop in of nabij winkelcentrum Zwanenveld in Dukenburg.- Maar de hennepkweker in de 13de straat van Tolhuis in Dukenburg was voorbarig: zijn kwekerij wordt op dezelfde dag opgerold.
 • 29 Weer staken de leidsters op de kinderdagverblijven maar deze keer doen lang niet alle Nijmeegse crèches mee.- In de aula van de KUN ontvangt de Nijmeegse vrouwenarts-in-opleiding Willianne Nelen de SNS-bankprijs 2001 voor haar veelbelovende proefschrift over risicofactoren bij herhaalde miskramen. De prijs bestaat uit 10.000 gulden en een cadeau.
 • 30 De Groesbeekse gehandicaptenorganisatie Werkenrode heeft haar veertigjarig jubileum gevierd door samen met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) een culturele tournee door Nederland te organiseren voor getalenteerde jongeren met een handicap. In Concertgebouw De Vereeniging treden de vijf finalisten op, gesteund en afgewisseld door professionals zoals Jan Vayne en Thijs van Leer.

December

 • 1 Het Veilinghuis Villa Mariënboom aan de Groesbeekseweg houdt de eerste kijkdag voor de Afscheidsveiling die deze maand gehouden wordt. Van Baak staakt zijn activiteiten als veilinghouder.- H. Wassing (72) krijgt de versierselen van het Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt wegens zijn verdiensten als bestuurslid van de Dienstenbond FNV.
 • 2 Met een gelijkspel in Rotterdam tegen Sparta vestigt NEC een treurig record: van acht uitwedstrijden werd er geen enkele gewonnen.
 • 3 Burgemeester en Wethouders besluiten dat de traumaheli ondanks klachten over geluidsoverlast blijft vliegen vanaf het helidek op het UMC St. Radboud.
 • 4 Het UMC St. Radboud sluit voor miljoenen een researchcontract met de Amerikaanse geneesmiddelenfabrikant Alexion Pharmaceuticals. Het baanbrekend onderzoeksteam van prof. Carl Figdor, experimentele immunologie, haalde deze buit binnen.
 • 5 Het nieuwe weekendlogeerhuis voor kinderen met een verstandelijke handicap Cocon opent zijn deuren. Tijdelijk is het in een gebouw van het oude Kinderdorp Neerbosch gevestigd.
 • 6 Nijmegen krijgt 175 toegangskaarten voor de Nationale Feestavond (1 februari 2002 in de ArenA te Amsterdam) op de vooravond van het huwelijk van prins Willem-Alexander en zijn Máxima. Via wijkraden en vrijwilligersorganisaties zullen de kaarten vooral aan vrijwilligers worden uitgereikt.- Burgemeester Guusje ter Horst sluit twee koffieshops voor een periode van drie maanden.Ze hadden een te grote voorraad softdrugs in huis.
 • 7 De financieel minder succesvolle Muziekhal Night Live aan de Wijchenseweg is verbouwd en opgefleurd. Onder de naam The Matrixx begint het gebouw nu een nieuw leven, wederom als muziekhal.- Op de slotmanifestatie van het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger, in theater LUX, reikt wethouder Geert van Rumund de Nijmeegse vrijwilligersprijs, het Lokaal Compliment 2001, uit aan de Oproepcentrale voor Ouderen Nijmegen (OVON). Maar eerst was er een forumdiscussie waaraan ook de burgemeester deelnam.- De brandweer doet informatiepakketten op de bus met richtlijnen voor veilige kerstversieringen in Horecagelegenheden. Een maand te laat, zeggen de exploitanten.- De krakers van het voormalige modehuis Elysio aan de Broerstraat moeten het pand binnen 24 uur ontruimen, zo bepaalt de president van de Arnhemse Rechtbank.
 • 8 In Het Archief vindt de presentatie van het Jaarboek Numaga 2001 plaats.
 • 9 Het in aanbouw zijnde Kindertheater aan de Papengas nadert zijn voltooiing. Initiatiefnemer Willem Alferink, die met vasthoudendheid een heel stuk oude stad laat herleven, had in april de eerste steen gelegd.
 • 10 Opening van de twaalfde regionale manifestatie voor amateur-kunstenaars in de Stadsschouwburg. De werken van de 240 deelnemers blijven tot begin volgend jaar te kijk.
 • 11 Het Filmmuseum en de Europese Stichting Joris Ivens (ESJI) hebben hun geschil over het papieren archief van Ivens (22 strekkende meter) beslecht: het gaat naar de ESJI. Sinds 1997 liggen de documenten in het Nijmeegse gemeentearchief op een oplossing te wachten.- In het Max Planck Institut für Psycholinguistik reikt de Duitse ambassadeur het Bundesverdienstkreuz uit aan Rolf Peter Koenig, MPI-directeur tot 1999. Koenig was de wegbereider van het Institut in Nijmegen.
 • 12 De gemeenteraad beslist tot grote opluchting van veel leerlingen en oud-leerlingen dat Joannes, de avondschool voor moeilijk lerende volwassenen, open blijft.Burgemeester en Wethouders hadden aanvankelijk anders besloten.
 • 15 Bij controle blijkt de elektronische installatie in de kelderruimte van het Quackmonument aan de Nassausingel door onachtzaamheid van de gemeentelijke instanties forse waterschade te hebben opgelopen. Het herstel gaat circa 40.000 gulden kosten.
 • 16 De Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor geeft in de St. Stevenskerk haar traditionele kerstconcert, ditmaal in samenwerking met het mandoline-ensemble The Strings uit Stein.
 • 17 Ten gevolge van ijzel treedt plotseling gladheid op. Dertig mensen worden in het ziekenhuis behandeld voor de gevolgen van glij- en valpartijen.
 • 18 Wegens een conflict met de Dierenambulance Nijmegen heft Suzanne Huurman de Stichting Zwerfkat op die zij zelf in 1995 had opgericht.- Het imago van NEC is no-nonsense, bourgondisch gezellig, maar ook modern. Dit blijkt uit het door Henk van Houtum (Nijmegen School of Business) in Huize Heyendaal gepresenteerde rapport De Verbondenheid met NEC.
 • 19 In de kleine uren van de nacht begint in filmtheater LUX de 'Nacht van Tolkien '. Er vindt een nachtelijke stormloop plaats op de première van de drie uur durende film "The Lord of The Rings".- Museum Het Valkhof verwelkomt de 250.000ste bezoeker sedert de opening. De gelukkige is Yvonne Baars uit Hoevelaken.
 • 20 De burgemeester onthult in aanwezigheid van vele nabestaanden een gedenkmuur in de stadhuispassage waarop de 763 namen vermeld staan van de slachtoffers van het geallieerde bombardement op Nijmegen van 22 februari 1944.
 • 21 Kerstconcert van het Choir of St. John's College uit Cambridge in de St. Stevenskerk.
 • 22 Sneeuwval verhoogt de kerststemming.
 • 24 In het Concertgebouw De Vereeniging treedt de Nijmeegse Band De Sjonnies op. Een vechtpartij tussen een Sambeekse en een Nijmeegse - die elkaar in de haren vliegen - dwingt de zaalwachten tot ingrijpen.
 • 25 De Sjonnies concerteren zonder vechtende vrouwen.
 • 26 Velen begeven zich door de natte sneeuw naar de St. Stevenskerk om het kerstconcert van het Symfonieorkest Nijmegen bij te wonen. Met medewerking van het Nijmeegs Universitair Kamerkoor Audite Nova worden werken van Mozart, Brahms en Mendelssohn uitgevoerd.
 • 27 Eerste van vier eindejaarsvoorstellingen van het Nimweegs Soap Theater. De titel van de show is 'Tien jaar sp(r)ookjesstad'.- Het personeel van het Nijmeegse verzorgingshuis St. Josephshof, dat zich op 21 december voltallig ziek gemeld had wegens spanningen met de directie (Stichting Habicura), gaat weer aan de slag. Maar de lucht is nog lang niet opgeklaard.
 • 28 Ronald Migo, wethouder van 1990-1998, thans verbonden aan de Kamer van Koophandel, ontvangt de onderscheiding van het Blauwe Steentje van de Binnenstad Ondernemers, zulks voor zijn bijzondere prestaties voor de Nijmeegse binnenstad.
 • 29 In drie gemeentelijke gebouwen, waaronder de douches in de sporthal Onder de Sint Steven, duikt de legionellabacterie weer op. De zaak gaat voor drie weken op slot.
 • 31 Vandaag is het de laatste dag dat het restaurant en het café van Concertgebouw De Vereeniging door de NV Mensec geëxploiteerd worden. Na vier jaar gaat men, door schade en schande wijs geworden, weer met een particulier bedrijf in zee, ditmaal met het Veghelse Hutten Exclusieve Catering.


Jaaroverzicht

NUMAGA JAARKRONIEKEN
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011