Kroniek 2002

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

'Kroniek van Nijmegen over 2002', in: Jaarboek Numaga L (2003), p. 147-165. (n.b. samengesteld door de redactie en Han Maenen. Eindredactie:J.van Vugt en P. Altena)


Januari

 • 1 Nijmegen telt in het begin van het nieuwe jaar 154.581 inwoners.- De euro wordt in de eerste seconden van 2002 ook in Nijmegen ingevoerd Op enkele plaatsen in de stad zijn de geldautomaten buiten gebruik 'wegens de invoering van de euro'. De jaarwisseling wordt verder rustig gevierd, ondanks enkele uitgebrande auto's, een vijftal aanhoudingen, vechtpartijen en vreugdevuren.- Piet Puyn, kroegbaas van het café 't Haantje aan de Daalseweg, overlijdt op 56-jarige leeftijd.
 • 2 Alle parkeerplaatsen in Nijmegen gaan over op een nieuw betaalsysteem: betaling is nog slechts mogelijk met plastic geld. De automaten maken de omschakeling niet mee, ze slaan de eerste dag al op tilt.- Minister Tineke Netelenbos van Verkeer en Waterstaat opent de nieuwe busbaan in de Spoorkuil. De busbaan, die een tijdwinst van drie minuten oplevert, wordt geflankeerd door een fraai fietspad.- Nieuwjaarsreceptie van de gemeente met housemuziek en knallend vuurwerk. De burgemeester bepleit in haar rede samenwerking. Intussen waarschuwt de voorzitter van het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit in zijn nieuwjaarsrede voor het gevaar van 'een zondvloed aan nieuwe wetgeving'.
 • 4 Wethouder Paul Depla laat weten dat het doortrekken van de A73 wat hem betreft niet de enig denkbare oplossing is voor de verkeersproblemen in de regio. Het is nu wachten op boze reacties.
 • 8 De klachten over verzorgingstehuis St. Josephshof aan de Lentiusstraat houden aan. Nadat er eerst vraagtekens werden geplaatst bij de organisatie van de was, het ontbijt en de medicatie, ligt nu de kwaliteit van de zorg onder vuur.
 • 9 Een stroomstoring in Nijmegen-Oost is pas een dag later verholpen. De schade valt mee.
 • 10 De burgemeesters van Nijmegen en Arnhem laten elkaar hun stad zien en doorbreken met wederzijdse complimenten de traditie van stedelijke rivaliteit.- Het gemopper over het 'pasparkeren' houdt aan. De gemeente wast de handen in onschuld en wijst met een beschuldigende vinger in de richting van de Postbank.
 • 11 IJzel in de stad. Het blijft niet bij vallen: er worden breuken opgelopen.
 • 14 Supportersavond in De Goffert: NEC-voorzitter Hans van Delft pareert de kritiek en het voorspelbare 'genuil'.
 • 16 Bij opgravingen aan de Parkweg wordt een booggewelf blootgelegd. Het maakt deel uit van een van de torens die de Hezelpoort versterkten. Het metselwerk wordt gedateerd op 1533. Er wordt verder gegraven in de hoop Romeinse graven te vinden.- De waardestijging van de gemiddelde Nijmeegse woning over 2001 is blijven steken op 1,9%. Plaatselijke makelaars noemen dat gunstig.- Het bisdom Den Bosch maakt bekend dat het leegstaande kerkgebouw aan de Daniëlsweg wordt verkocht aan woningvereniging Portaal. De dreigende sloop wordt zo voorkomen.
 • 18 De zusters Dominicanessen van het Allerheiligst Sacrament stellen een deel van hun klooster Huize Bethlehem aan de St. Antoniusplaats ter beschikking als hospice voor mensen die in een huiselijke omgeving willen sterven.
 • 19 Nijmegen wordt vereerd met de eretitel 'Kermisstad 2001'. De brancheorganisatie van kermisexploitanten prijst het prettige kermisklimaat aan de Waal.
 • 22 Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland bepleiten de bouw van een nieuwe Waalbrug of Waaltunnel. Links of rechts van Beuningen, dat is hun om het even, als de nieuwe oeververbinding er maar komt.
 • 25 Louis de Wijze, overlevende van concentratiekampen en sprekende getuige, ontvangt de Burgemeester Dalesprijs.
 • 26 Brand vernietigt het archief van de Molukse kerkgemeenschap in Nijmegen. Het werd bewaard in een voormalig schoolgebouw aan de Treubstraat.
 • 29 Antoinette Gerhartl neemt afscheid als directeur van Museum Het Valkhof. Bij die gelegenheid wordt ze tot ridder in de Orde van Oranje Nassau geslagen.
 • 30 De archieven van studentenvereniging Carolus Magnus en van Robert Regout S.J. (1896-1942), in de oorlog door de Duitsers in beslag genomen, nadien door de Russen meegenomen en sindsdien verloren gewaand, worden overgebracht naar het Katholiek Documentatie Centrum.

Februari

 • 1 De Nijmeegse heftruckfabrikant Nacco (voorheen Hyster) kondigt aan 80 banen te schrappen.
 • 2 Het kroonprinselijk huwelijk klinkt door in Nijmegen. Gerd Oldenbeuving, beiaardier van de St. Stevenstoren, speelt ter gelegenheid van het huwelijk in een aantal kerken een nieuwe compositie van Joop Stokkermans: een medley van het Wilhelmus en andere bekende vaderlandse wijsjes in een Latijns-Amerikaans ritme.
 • 6 Het Bureau Archeologie van de gemeente komt tot de conclusie dat er in het gebied van de Waalsprong al 6.000 jaar geleden mensen woonden. Het gebied was aantrekkelijk door de vruchtbaarheid van de bodem.
 • 10 Voor de Carnavalsmis is een nieuwe locatie gekozen: de Molenstraatskerk. De pastoor van de 'verlaten' Maria Geboortekerk aan de Berg en Dalseweg reageert gelaten, maar ook wat bedroefd.- De carnavalsoptocht trekt onder koude en winderige weersomstandigheden door het stadscentrum. In de optocht loopt niemand warm voor thema's uit de lokale politiek.
 • 12 De Stichting Thuiszorg Zuid-Gelderland luidt de noodklok: de verliezen lopen zo hoog op dat een bankroet dreigt.
 • 13 Terwijl plaatselijke politici ruziën over de vraag hoe de anciënniteit van de stad het best zichtbaar gemaakt kan worden, presenteert de Maastrichtse stadsarcheoloog Titus Panhuysen zijn boek over de Romeinse godenpijler van Nijmegen, waarin hij aannemelijk maakt dat Nijmegen met recht de oudste stad van Nederland mag heten.
 • 15 Een binnenvaartschip ramt een pijler van de spoorbrug, wat stremming van het treinverkeer tot gevolg heeft.
 • 18 In een uitzending van Nova wordt de Nijmeegse islamitisch basisschool Abibakr beticht van nauwe banden met een extremistische moslimorganisatie. Schooldirecteur Wim Mast ontkent verontwaardigd.
 • 19 De rechtbank in Arnhem veroordeelt een 33-jarige inwoner van Nijmegen, die op 21 juli van het vorig jaar zijn echtgenote op klaarlichte dag in een winkelstraat wurgde, tot een gevangenisstraf van vier jaar. De verdediging had met succes afgedongen op de toerekeningsvatbaarheid van de man.
 • 22 Bij gelegenheid van de herdenking van het bombardement van 22 februari 1944 wijst loco-burgemeester J. Tettero in zijn toespraak op het belang van herdenken: niet alleen als medicijn tegen het vergeten, maar ook als oproep tot verdraagzaamheid.
 • 23 Hevige storm teistert de stad. De weekendverloven van brandweerlieden zijn ingetrokken.
 • 24 Krakers bezetten het pand Tweede Walstraat 100. Drie dagen later wordt het pand door de politie ontruimd. Daarbij wordt een viertal aanhoudingen verricht.
 • 26 De lijsttrekker van de Stadspartij Leefbaar Nijmegen, Bea van Zijll de Jong-Lodenstein, dingt naar de stem van de oudere kiezer: zij wil de faciliteiten voor ouderen op het station verbeteren, terwijl de Waalkade 'meer dan nu een Benidorm aan de Waal' zou moeten zijn.
 • 27 Een inwoner van Oosterhout wordt bij een beroving in zijn huis neergeschoten. Het slachtoffer is buiten levensgevaar.

Maart

 • 1 Op een door de PvdA belegde bijeenkomst wordt gediscussieerd over de omgang met het Nijmeegse cultuurhistorische erfgoed. De rijke historie moet beter zichtbaar worden, zo wordt gesuggereerd, bijvoorbeeld door het terugplaatsen van de Romeinse godenpijler op het Kelfkensbos.
 • 3 De Waalkade staat onder water.
 • 4 Er wordt groen licht gegeven voor uitbreiding van de VMBO-lokatie van het Canisius College aan de Goffertweg. Wethouder Hubert Bruls heeft uit verschillende potjes E 680.000 geput om het tekort op de bouwbegroting te dekken.- Minister Willem Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in Nijmegen het startsein voor het project 'Kom terug!' Een wervingsteam van zes vrouwen gaat thuiszittende vrouwen stimuleren (weer) een betaalde baan te nemen.
 • 5 Het College van Burgemeester en Wethouders geeft goedkeuring aan het Actieprogramma Cultuurbereik. Er worden 26 projecten gestart die er vooral op gericht zijn jongeren, in het bijzonder allochtone jongeren, actief te laten deelnemen aan culturele projecten.- Veertien middelbare scholen in Nijmegen luiden gezamenlijk de noodklok wegens ontoereikende huisvesting.
 • 6 Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad behaalt Groen Links negen zetels. De partij wordt daarmee voor het eerst de grootste partij. De Stadspartij Leefbaar Nijmegen is met een stijging van één naar drie zetels verhoudingsgewijs de grootste winnaar. Nijmegen Nu is de enige nieuwkomer in de raad. De vijf zetels die het CDA behaalde, betekenen een historisch dieptepunt voor die partij.- Museum Het Valkhof is in het vervolg elke eerste woensdag van de maand gratis toegankelijk. Men hoopt zo een ander publiek te trekken en (betaald) herhaalbezoek te stimuleren. Bij de eerste gelegenheid bezochten 730 mensen het museum. Voor de helft van hen was dit bezoek de eerste kennismaking met het museum.
 • 7 Lent is een cultureel trefpunt rijker: de Dorpsschuur aan de Oosterhoutsedijk. De stichting Lent 800 wil als huurder van deze oorspronkelijke polderschuur ruimte bieden voor muziekuitvoeringen, theater, lezingen, cursussen en exposities.- Burgemeester Guusje ter Horst toont zich blij met het pleidooi van lokale politici voor een hardere aanpak van overlast en (drugs)criminaliteit in de stad.
 • 8 De nieuwe Molukse kerk aan de Thorbeckestraat in Hatert nadert ondanks financiële perikelen haar voltooiing. De landelijke Molukse Kerkvoogdijraad had een bedrag van 25 miljoen dollar toevertrouwd aan twee malafide Zwitserse beleggingsadviseurs. Door een lening van de gemeente Nijmegen kon de bouw in Hatert toch doorgaan.
 • 9 Wethouder Paul Depla opent de expositie "Graven door de tijd" van het gemeentelijke Bureau Archeologie. Blikvangers zijn een loden grafkist met het skelet van een rijke vrouw uit de vierde eeuw na Christus, gevonden onder de Burchtstraat, en het graf van een man en een vrouw uit de zesde eeuw voor Christus, dat aan de Steltsestraat in Lent ontdekt werd.
 • 11 Wethouder Hubert Bruls van Economische Zaken bepleit een revitalisering van de Kanaalhavens.
 • 14 Na een onderzoek van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) is aannemelijk geworden, dat de Broerdijk ooit deel uitmaakte van een aquaduct. Door een stelsel van dammen en kanalen werd het Romeinse legerkamp bij Nijmegen vanaf het Zevendal van vers water voorzien. - De Europese Unie heeft een subsidie van E 140.000 toegekend om de Ganzenheuvel te veranderen in een toeristisch aantrekkelijke plek.- De nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd.
 • 15 In de Antonius van Paduakerk brengt het Nijmeegs Kamerkoor een passieconcert ten gehore. Dirigente José Doodkorte neemt met dit concert afscheid.
 • 17 De Multiculturele Week start in de St. Jozefkerk met een grote manifestatie met zang, dans, gebed en vertellingen. Burgemeester Guusje ter Horst zingt en danst niet, maar spreekt wel.
 • 18 Een medewerker van drogisterij/boekhandel Wito aan de Tooropstraat krijgt een twee-euromunt waarvan aanvankelijk wordt aangenomen dat het een vervalsing is. Bij nader inzien blijkt het om een zeldzame misslag te gaan.
 • 20 In LUX reikt oud-burgemeester Ed d'Hondt de naar hem genoemde prijs uit aan het buurtpreventiecentrum De Voorstenkamp in Lindenholt.
 • 23 De Multiculturele Week wordt afgesloten. De Nijmeegse hip-hopformatie COC is een van de slotacts.
 • 26 Kinderen uit de wijk Meijhorst hebben tien locaties uitgezocht waar speelplekken ingericht zullen worden. Zo hoopt men de leefbaarheid van de tuinarme maisonnettenbuurt in Meijhorst te vergroten.- Het Kasteel bestaat tien jaar. Het pension en opvangcentrum voor dak- en thuislozen aan de Bijleveldsingel biedt dagelijks onderdak aan dertig mensen. De 68-jarige oprichter pater Jan Eijkman constateert dat de opzet van Het Kasteel geslaagd is, maar hij maakt zich zorgen over de groeiende aantallen jongeren, uitgeprocedeerde asielzoekers en psychiatrische patiënten die de hemel als dak hebben.
 • 29 De gemeente brengt het voornemen naar buiten om een opvangcentrum inclusief gebruikersruimte voor verslaafde dak- en thuislozen te openen in het pand van de voormalige SNS-bank aan het Mariënburg. De omwonenden reageren nuchter op de plannen voor deze vierentwintig-uurs opvang.
 • 30 Voor de partijen die onderhandelen over de vorming van een nieuw College van Burgemeester en Wethouders staat vast dat de maandag- en de zaterdagmarkt moeten verdwijnen uit de Augustijnenstraat en de Burchtstraat. Op marktdagen moeten busroutes omgelegd worden. Dat bezorgt de reizigers ongemak en de gemeente extra kosten. De marktlieden reageren verbolgen op de voorgenomen verbanning.- De overstap naar 'pasparkeren', zal gedeeltelijk worden teruggedraaid. In de parkeergarages kan voortaan ook weer met klinkende munt worden betaald.

April

 • 3 Op een informatieavond kunnen burgers hun ideeën kwijt over de inrichting van de Hessenberg. Na het sneven van het plan Flash Gordon ligt de toekomst van het terrein weer open.
 • 4 Cultuurwethouder Depla zegt toe dat er, net als bij bestemmingsplannen, inspraakmogelijkheden komen bij het plaatsen van kunstwerken. 'Ik ben niet van plan om de buurt een kunstwerk door de strot te duwen', merkt hij fijnzinnig op.
 • 6 In de afvalberg van de Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) in Weurt wordt zoveel gas gevormd dat het bedrijf een tweede installatie in gebruik neemt om dat gas in 'groene stroom' om te zetten. Daarmee kan het jaarverbruik van drieduizend huishoudens worden gedekt. Enkele jaren geleden werd al het afvalgas nog verbrand.- In het park Staddijk is een kudde van 250 schapen ingezet om de graslanden gevarieerderte maken. De kudde is voor vier jaar geleasd van een landschapsbeheerbedrijf uit Venlo, dat ook de herder en herdershond levert.
 • 10 Bij rioleringswerkzaamheden aan de Parkweg is men gestuit op resten van waarschijnlijk de oudste stadsmuur van na de Romeinse tijd. Hij wordt gedateerd omstreeks 1250. Bijzonder is dat niet bakstenen maar basaltblokken zijn gebruikt.- Alle huishoudens van Nijmegen krijgen een Stadspas. Bij aankopen in winkels worden daarop punten gespaard waarmee men korting kan krijgen bij onder meer sportclubs en culturele instellingen. Er kan ook mee geparkeerd worden. Mensen met weinig inkomen ('minima') krijgen extra kortingen door middel van een voor anderen onherkenbare code op hun chip.
 • 12 Wethouder Depla neemt het eerste exemplaar in ontvangst van het boekje "De orgels van de St. Stevenskerk te Nijmegen", geschreven door Jos Steemers.
 • 13 Bemiddelingsinstantie Entree wordt overstelpt met aanvragen voor huurwoningen. Het aantal is gestegen van 400 naar 700 per maand. Behalve de versoepelde inschrijfnormen en het gemak van het aanvragen via het internet, speelt zeker ook het nijpende gebrek aan huurwoningen een rol. Dat wordt in de hand gewerkt door de hoge prijzen van koopwoningen en vertragingen in de regionale huizenbouw. Van dat laatste is de bouwstop in de Waalsprong een voorbeeld.
 • 17 Woningcorporatie Portaal en de gemeente hebben een overeenkomst gesloten om verdere verpaupering van de Willemsweg tegen te gaan. Beide partijen willen elk met maximaal E 2 miljoen panden aan de kop van de Willemsweg aankopen.
 • 18 Het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders, bestaande uit Groen Links, Partij van de Arbeid en de Socialistische Partij, presenteert een Collegeakkoord met als motto: sterke wijken, sociale stad. De ontwikkeling van het westelijk Waalfront zal een zwaartepunt vormen. De plannen voor een Multimodaal Transport Centrum (MTC) bij Valburg krijgen niet langer de zegen van het College.- Burgemeester Ter Horst wil het 1900-jarig bestaan van de stad Nijmegen vieren met activiteiten die in 2003 aanvangen en hun hoogtepunt moeten hebben in 2005.- Een handelsmissie van ondernemers en vertegenwoordigers van de gemeenten Nijmegen en Arnhem vertrekt onder leiding van burgemeester Ter Horst naar China. Groen Links en de SP hebben hun bedenkingen bij het nut van handelsmissies en willen de financiering daarvan ter discussie stellen.
 • 19 De gemeente ruziet met de provincie Gelderland over de besteding van E 90 miljoen die door de rijksoverheid is toegezegd ter compensatie van de voorgestelde dijkverlegging bij Lent. De gemeente wil een tweede stadsbrug aanleggen, de provincie wil liever de A73 over de Waal doortrekken.
 • 22 Vertegenwoordigers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer tekenen met de gemeente Nijmegen overeenkomsten om de Waal te verbreden. Een teruglegging van de dijk bij Lent is de meest waarschijnlijke uitkomst. - Er gaan stemmen op om in 2005 niet '1900 jaar stad', maar '2000 jaar stad' te vieren. Niet de verlening van stadsrechten aan Ulpia Noviomagus omstreeks 98 na Christus - al weer meer dan 1900 jaar geleden -, maar de inrichting van Oppidum Batavorum als hoofdplaats van het bestuursgebied van de Bataven zou de aanleiding moeten zijn. Dat laatste feit,dat zich voltrok op en rond het Valkhof omstreeks 17 na Chr., maakt Nijmegen tot "de oudste stad van Nederland".
 • 24 Nijmegen, met 154.600 inwoners landelijk op de elfde plaats, heeft nu als enige grote stad een links College van Burgemeester en Wethouders. Het CDA is voor het eerst niet vertegenwoordigd. Burgemeester Guusje ter Horst wordt geflankeerd door Hans van Hooft sr., Peter Lucassen (beiden SP), Lenie Scholten, Ton Hirdes (beiden Groen Links), Paul Depla en Geert van Rumund (beiden PvdA). Depla is tevens loco-burgemeester. De wethouders Boelens (VVD), Bruls en Tettero (beiden CDA) verlaten de lokale politieke arena.- Aan de hand van de waarnemingen van snuffelploegen en geurdagboeken van honderd omwonenden is de geurbelasting in Nijmegen-West en Weurt vastgelegd. Zeven bedrijven blijken bij te dragen aan de geuroverlast die men ook in 2001 weer heeft ondervonden.
 • 25 Voor de vijfde keer in drie jaar is in zwembad West de legionellabacterie aangetroffen. Niet alle hoeken in het honderden meters lange leidingwerk zijn met spoelen goed te reinigen. De doucheruimtes worden tijdelijk gesloten.
 • 28 Een van de gebouwen van de voormalige zeepfabriek Dobbelman is ingericht als onderkomen voor 20 tot 25 kunstenaars, die zich hebben verenigd in De Zeepunie. De expositie waarmee de 'culturele broedplaats' zich voor het eerst manifesteert, wordt geopend door de oude en de nieuwe wethouder van Cultuur, Ton Hirdes en Paul Depla.
 • 29 Aan de zuidzijde van de spoorbrug is begonnen met de aanleg van een nieuwe fietsverbinding over de Waal. De fietsbrug, die aan de spoorbrug komt te hangen, heeft de naam Snelbinder gekregen.
 • 30 Het zwaartepunt van de Koninginnedagviering ligt in het Goffertstadion. Burgemeester Ter Horst opent daar de jaarlijkse vrijmarkt, gezeten op de rug van een olifant van circus Renz. Tienduizenden mensen vinden schuifelend hun weg langs bergen tweedehands spulletjes.

Mei

*1 In het voormalige klooster Mariënbosch komen zestig luxe  appartementen. De buitenkant van het gebouw blijft in de oorspronkelijke staat. Het gebouw heeft sinds 2001 de status van rijksmonument.
 • 3 Begin van De Roze Weken, een plaatselijk festival voor homo's.
 • 4 In de St. Stevenskerk vindt het Herdenkingsconcert plaats, opgevoerd door het Symfonieorkest Nijmegen. Het concert valt in de smaak, maar veel bezoekers zijn gepikeerd over de afwezigheid van het gemeentebestuur.
 • 6 Ruim honderd mensen tekenen het condoleanceregister voor de vermoorde Pim Fortuyn dat in het Open Huis in allerijl is opengesteld.
 • 8 Pater Canisius Vastbinder O.F.M. van het franciscanenklooster Bonaventura in de Vermeerstraat ontvangt de Waalbrugspeld voor zijn inspanningen in het laatste oorlogsjaar.
 • 10 De bewonersorganisatie De Voorstenkamp is verontwaardigd, omdat ze belasting moet gaan betalen over de Luikse sfeermarkt. Het gaat om een bedrag van E 750, dat volgens De Voorstenkamp is bestemd voor jeugdactiviteiten. De gemeente meent dat de markt te groot en te commercieel is geworden.
 • 11 Op het Valkhof vindt voor de derde keer het Binnenstebuitenfestival plaats.- Demissionair minister Van Boxtel zegt in het kader van het project 'De Buurt is aan zet' E 365.000 toe voor de verbetering van de leefbaarheid in de Benedenstad.
 • 13 Gemeenteraadslid Ben van Hees (Nijmegen Nu) vraagt aandacht voor het verleden van de stad. Hij stelt onder meer voor gebruik te maken van sponsoring door het bedrijfsleven en het Straalmanfonds in ere te herstellen. Met E 22 miljoen van de gemeente kan het fonds veel cultuurhistorische projecten financieren, ook omdat iedere euro wordt verdriedubbeld door koppelsubsidies van de Europese Unie, het Rijk en de provincie.
 • 14 De Milieu Effect Rapportage (MER) voor de Waalsprong is klaar.
 • 15 Het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders begint met een serie wijkbezoeken. Als eerste is het Waterkwartier aan de beurt.
 • 16 Bij de kamerverkiezingen wint het CDA en verliest de PvdA. Dat is ook in Nijmegen het geval. Vergeleken met de verkiezingen van 1998: CDA van 13,1 naar 19,5%; PvdA van 32,6 naar 18,6%; VVD van 18,8 naar 10,9%. De LPF krijgt 13,6%. Groen Links gaat van 15,8 naar 16,4%, de SP van 7 naar 11,4%. De opkomst is 77,09 tegen 71,6% in 1998.
 • 17 De 'tenenzuigers' krijgen een rustplaats in de Historische Tuin aan de Griftdijk in Lent. Beide skeletten zijn gevonden in een graf uit de Vroege IJzertijd (800-500 v. Chr.) aan de Steltsestraat in Lent met hun hoofden aan elkaars voeten, vandaar de naam 'tenenzuigers'.
 • 18 Bij opgravingen door het Bureau Archeologie is op de Ganzenheuvel de put gevonden van een stadspomp.
 • 22 Besloten wordt de herdenking van operatie Market Garden, die na 2003 zou stoppen, op kleine schaal voort te zetten. Het programma voor Britse veteranen in en rond Nijmegen blijft doorgaan zolang dat mogelijk is. De Veterans Association zoekt sponsors.- De Stadsschouwburg en De Vereeniging (N.V. MENSEC) sluiten het theaterseizoen af met een winst van E 40.000. De Vereeniging wil de klassieke concerten opwaarderen door een toporkest naar Nijmegen te halen.
 • 23 Samenwerkende dorpsgroepen in Lent willen dat de gemeenteraad het akkoord met het Rijk over de dijkteruglegging verwerpt. Zij willen een studie naar serieuze alternatieven.
 • 25 In het Kolpinghuis is het Roze Meifeest afgesloten. Tijdens de muziekshow op het Koningsplein wordt aan burgemeester Ter Horst een roze lintje uitgereikt als dank voor haar inzet voor de homo-emancipatie in Nijmegen.
 • 27 Een groot deel van de gemeenteraad is vóór de herinvoering van muntparkeren. Sinds alleen met pasjes kan worden betaald, zijn er grote problemen en is het bezoek aan de stad met sprongen afgenomen.
 • 29 De monumentenwerkgroep van Numaga gaat verder als meldpunt voor eenieder die aantasting constateert van het historische stadsbeeld van Nijmegen en zal zich alleen met kleine projecten bezighouden. Numaga is vertegenwoordigd in de gemeentelijke Monumentencommissie.
 • 30 Voor de derde keer wordt in Nijmegen de Straatspeeldag gehouden. Afgezette straten zijn het domein van spelende kinderen en hun ouders. Het doel van deze dagen is aandacht te vragen voor de kwetsbare positie van kinderen in het verkeer.
 • 31 De Mariënburgkapel is leeggeruimd. De depotstellingen van Het Archief zijn verwijderd. Door de eeuwen heen heeft de kapel verschillende bestemmingen gehad. Er is een voorstel om er een spiritueel centrum te vestigen.

Juni

 • 2 In de binnenstad wordt het festival 'Nijmegen Cultuurstad' gehouden. Deze manifestatie is een idee van de stichting Novio Pontis.
 • 4 De Openbare Bibliotheek gaat zes van de tien vestigingen sluiten. Als alternatief voor de gesloten filialen komen er servicepunten. Deze operatie zal tien jaar in beslag nemen.
 • 5 Wim Peters, emeritus hoogleraar klassieke archeologie, heeft een Romeinse tuin aangelegd in het Bijbels Openluchtmuseum. De tuin is ontworpen naar een voorbeeld uit Pompeï.
 • 8 De Vrijmetselaarsloge St. Lodewijk onthult in de St. Stevenskerk een gedenksteen voor prins Ludwig Friedrich von Sachsen-Hildburghausen, militair gouverneur van het Kwartier van Nijmegen, die in 1752 de Nijmeegse loge oprichtte.
 • 10 In Autocenter Heyendaal wordt een 1,5 meter lange python met veel moeite achter het instrumentenpaneel van een auto weggehaald. Pythons zijn niet giftig, maar kunnen gemeen bijten.
 • 12 De eikenprocessierups rukt op. In Wijchen en Groesbeek zijn honderden eiken aangetast. De rupsen vreten de bomen kaal en de haren van de rups veroorzaken ernstige huidirritaties. De bestrijding is in volle gang.
 • 13 Onder het pand Lange Hezelstraat 59 worden bij opgravingen laatmiddeleeuwse muren aangetroffen. Volgens de Stichting Oude Stad (SOS) zou het gaan om resten van een rijke kapel met een 'klaverbladkoor'. De eigenaar van het pand, Jo Janssen, maakt al plannen voor een permanente expositie in zijn restaurant, maar volgens stadsarcheoloog Jan Thijssen is de vondst van jonger datum en geen kapel, maar een oven.
 • 14 De achtjarige Anne van Rozendaal heeft op de Hooge Langeberg in Groesbeek een vijfduizend jaar oude hakbijl gevonden. De bijl is in Archeologisch Centrum G.M. Kam onderzocht. Ze mag hem houden, maar ze mag hem ook aan het museum verkopen. Aan verkopen denkt ze voorlopig niet.
 • 17 Het enthousiasme voor de viering '1900 jaar stad' in 2005 groeit. Het nieuwe College wil nu al E 700.000 reserveren. Burgemeester Ter Horst denkt aan een totale bijdrage van E 2 miljoen van de gemeente en E 3 miljoen van derden. De Gelderlander reikt een groot aantal ideeën voor het feest aan, alle afkomstig van lezers van de krant.
 • 18 De acht voormalige noodwoningen aan de Bosweg op de Kwakkenberg worden toch gesloopt.
 • 21 Veertig Britse veteranen van de operatie Market Garden bezoeken het Karel de Grote College. Zij laten de leerlingen delen in hun oorlogservaringen.
 • 22 De klavecinisten Johan en Dirk Luijmes presenteren zich als 'klinkend kunstwerk' in Museum Het Valkhof. Zij willen aantonen dat muziek en beeldende kunst veel raakvlakken hebben.
 • 24 De eerste bijeenkomst van de wijkraad van woonpark Oosterhout in de Waalsprong.
 • 26 De Stadspas wordt onder de naam 'Citychip' gelanceerd.
 • 27 Samen met hulpverlener Daan van der Bruggen heeft de dakloze Leon een film gemaakt over het leven van daklozen in Nijmegen. Het doel is begrip te kweken voor deze groep. De film gaat in première in nachtopvang Nunn.
 • 29 Het universitair kamerkoor Audite Nova viert zijn 35-jarig bestaan met een jubileumconcert onder het motto 'Tong(en) Taal'. Het ensemble brengt onder andere het werk 'Lauden' van de Arnhemse componist Andries van Rossem ten gehore.- Uit een telefonische enquête blijkt dat 1,5% van de Nederlanders Nijmegen kent als 'een van de oudste steden van Nederland'. Als Vierdaagsestad is Nijmegen bekend bij liefst 25% van de respondenten.

Juli

 • 1 Nijmegen kampt met de gevolgen van het Nederlands Kampioenschap Wielrennen: veel hekwerk, hopen afval en ontevreden buurtbewoners rond het kazerneterrein.- De gemeente grijpt de vakantie aan om de Citychip thuis te laten bezorgen. Niet iedereen is daarvan gediend, getuige de vele ingezonden brieven in De Gelderlander. 'Uitlevering aan de commercie' is een veelgehoord commentaar, 'massaal weigeren' het advies.
 • 2 Het gaat niet goed met de daklozenkrant Impuls. De afzet is met de helft teruggelopen. Mogelijke oorzaken zijn de invoering van de euro en de dalende koopkracht.
 • 3 Soms vallen muntjes langzaam. Op diverse grote parkeerplaatsen kan weer met muntgeld worden betaald. De chipknip en prepaid-kaarten bleken zoveel problemen te veroorzaken dat het gemeentebestuur is teruggekomen op zijn keuze voor 'pasparkeren'.
 • 4 Tijdens de raadsvergadering komt de netelige kwestie van het verkoopverbod van alcohol in de fles tijdens de Vierdaagse ter sprake. Met name VVD, CDA en Nijmegen Nu zijn er niet gelukkig mee: het nut en de uitvoerbaarheid worden betwijfeld en er is te weinig overleg geweest. Burgemeester Ter Horst blijft ferm: 'Polderen is mooi, maar soms moet je gewoon de wet toepassen'. - De proef met een nieuwe, strenge en duidelijke aanpak van huiselijk geweld is een succes, zegt vrouwenopvang Hera (voorheen Blijf van Mijn Lijf).
 • 5 De Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG) heeft een lespakket gemaakt om kinderen van groep vijf en zes duidelijk te maken hoe het is om te moeten leven met een handicap of een chronische ziekte.
 • 7 Nijmeegse atleten halen vijf prijzen tijdens het Nederlands kampioenschap baanatletiek, maar alleen steeple-loopster Miranda Boonstra behaalt een eerste plaats. Zij woont in Nijmegen, maar komt uit voor Leiden.
 • 8 Het ontwerp voor de doorsteek van het Arsenaal naar de Ziekerstraat van architect Frans Kooijman wordt door de betrokken commissies goedgekeurd. Kooijman wil de negentiende-eeuwse sfeer laten terugkomen. Met de bouw wordt begin 2003 begonnen.
 • 9 Net op tijd voor de Vierdaagse gaat de hoofdader van Nijmegen, de St. Annastraat, weer open voor alle verkeer, na voor de zoveelste keer te zijn opgebroken. Dit keer is de straat geluidsarm gemaakt. Het wachten is op de volgende ingreep.
 • 14 Het nieuwe NS-station Nijmegen-Lent wordt officieel in gebruik genomen met een extra treinrit voor genodigden. Een dag later wordt het station in de officiële dienstregeling opgenomen.
 • 15 Stichting 'Nijmegen blijft in beeld' draait de hele dag historische films over de Vierdaagse. Daarin onder meer de bekende opnamen van de deelname van prins Claus aan het evenement in 1967.
 • 16-19 De Vierdaagse wordt voor de 86ste keer gehouden. Zo'n 36.000 wandelaars halen de Via Gladiola. Maar de meesten van hen weten weinig van Nijmegen, zo blijkt uit een enquête van De Gelderlander. De meest bekende inwoners zijn nieuwkomers Guusje ter Horst en Johan Neeskens. Vooral de laatste is bekend (en geliefd): 71% kent hem als trainer van NEC.
 • 18 Het Rijk beboet Nijmegen met een bedrag van een E 0,5 miljoen voor de slechte bedrijfsvoering bij de dienst Sociale Zaken. De boete betreft het jaar 2000, toen de gemeente nalatig was bij het heronderzoeken van bijstandscliënten.
 • 20 Er zit nog rek in de Vierdaagsefeesten, vindt Jan Loman van de organisatie. Er waren de afgelopen week meer dan een miljoen mensen, maar dat kunnen er meer worden, wanneer bijvoorbeeld ook De Vereeniging, Museum Het Valkhof en het Kronenburgerpark in de feestvreugde delen.
 • 22 De intensieve verkeerscontroles die onder de noemer 'Blik op Veilig' sinds 2000 plaatsvinden, worden voortgezet. De flitspalen, die overal in de stad zijn geplaatst, hebben in combinatie met radarcontroles, verkeersdrempels en rotondes voor een daling van het aantal verkeersslachtoffers gezorgd.
 • 23 Er tekent zich een groot kamertekort af onder de aankomende studenten. Bij de Stichting Studentenhuisvesting hebben zich al 1.800 kamerzoekenden ingeschreven. Zij zullen minstens een jaar moeten wachten op een kamer.
 • 26 Het Karel de Grote College heeft een dependance in het voormalige Stedelijk Gymnasium aan de Van Schevichavenstraat. Er zijn echter ook plannen om in dat gebouw een vierentwintig-uurs drugsopvang onder te brengen. Dat vinden de ouders van de leerlingen geen goed idee. Zij worden daarin gesteund door omwonenden die zo'n opvang in hun achtertuin niet zien zitten.
 • 31 Het is volop vakantie en dus houdt de gemeente een enquête onder houders van parkeervergunningen om te peilen of zij akkoord gaan met een stelsel dat niet meer per straat geldt, maar per wijk. Binnen drie weken moeten alle antwoorden binnen zijn.

Augustus

 • 3 Het botert niet echt tussen de bewoners van Nijmegen-Oost en de bewoners van het AZC. Onbekend maakt onbemind: er is nauwelijks onderling contact en vooroordelen over en weer tieren welig, zo blijkt uit een onderzoek van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). Er is grote behoefte aan meer informatie over en weer.
 • 7 In Nijmegen mogen ambtenaren van de burgerlijke stand weigeren een huwelijk tussen twee homo's te sluiten, zo luidt het officiële standpunt van het College van Burgemeester en Wethouders. Noodgedwongen, zo voegt men daaraan toe, gezien de richtlijnen van de Commissie Gelijke Behandeling. - In buurthuis 't Oude Weeshuis wordt een digitaal trapveld geopend. Met zestien computers probeert men jongeren van de straat te houden en ouderen uit huis te krijgen om zo de sociale contacten tussen de bewoners van de binnenstad te bevorderen.
 • 8 Schippers van recreatieschepen die willen aanleggen in de passantenhaven moeten daarvoor met een chipknip betalen. Dat leidt tot vertwijfeling bij schippers die 'zo'n ding' niet op zak hebben. Archeologen zijn aan de kop van de Weurtseweg op zoek naar overblijfselen van de toegangsweg tot de oude Romeinse stad of de oude stadsmuur. Op deze plek worden nieuwe woningen en appartementen ontwikkeld met de fraaie naam 'Waalhaeve'. Die nieuwbouw moet wachten tot het onderzoek is afgerond.
 • 13 Het is een slechte zomer en daaronder lijden de zwembaden. Vooral openluchtbad De Goffert is gedupeerd. Ook enkele medewerkers van het zwembad hebben reden tot treurnis: als 'Melketiers' zouden zij een opleiding krijgen en in vaste dienst komen bij het zwembad, maar dat gaat nu niet door.
 • 15 Naast het Fietsmuseum komt een hotel, dat oorspronkelijk 'Velocitas' zou gaan heten, naar de eerste Nijmeegse wielervereniging. Maar eigenaar G.J. Moed koos toch voor de Franse versie van zijn achternaam: 'Courage'.
 • 18 Negen Nijmeegse cultuurinitiatieven en culturele instellingen krijgen subsidie van de provincie. Daaronder zijn De Zeepunie (de gezamenlijke kunstenaars van de oude Dobbelmanfabriek) voor hun festival Zomerzeep; de homotheatergroep Mannen van Daarnet voor een reality soap die gericht is op allochtone jongeren, en stichting WHAA voor de organisatie van een Iraanse dag.
 • 19 De groep 'Kraakstaat' heeft op het voormalige Smit-terrein aan de Groenestraat een bedrijfspand gekraakt dat al meer dan een jaar leeg stond. De groep verwijt de eigenaar het pand alleen als economisch object te gebruiken.
 • 20 Rumoer in de doorgaans zo rustige wijk Hazenkamp. Het winkelcentrum van de Groenestraat rukt op en dat leidt tot een hekwerk rond een veldje. Boze buurtbewoners blokkeren daarop met auto's de toegang. 'Schandalig', zo kwalificeert wethouder Depla die actie.
 • 21 De nieuwe jaargang van studenten meldt zich bij de KUN en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Tijdens de periode van introductie krijgen de nieuwe kamerbewoners in een met dikke rook gevulde tent een demonstratie van de brandweer over de vraag wat te doen bij huisbrand. Geen overbodig initiatief want bij een controle bleek dat van de 350 gecontroleerde panden er 150 niet brandveilig waren.
 • 26 De HAN start tien nieuwe opleidingen op het gebied van gezondheid, zakelijke dienstverlening en techniek. Zo kan er voortaan Gezondheid, Sport en Management worden gestudeerd, Ergotherapie en Technische Bedrijfskunde. In totaal hebben zich 425 studenten voor de nieuwe richtingen ingeschreven.
 • 29 Bij de passantenhaven aan de Waalkade wordt een mini-Armada gehouden, een beperkte versie van het grote theater-, film- en muziekfestival. Volgend jaar moet er weer een groot spektakel onder die naam gaan plaatsvinden 'van nationale en zelfs internationale allure'.- De wachttijd voor het volgen van een cursus Nederlands bij het Regionaal Opleidingscentrum beloopt intussen meer dan een jaar.

September

 • 1 Vandaag opent wethouder Ton Hirdes de vernieuwde Muntweg, nadat jarenlang gesoebat is over de inrichting van deze 'racebaan'.
 • 2 In het redemptoristenklooster Nebo overlijdt op 88-jarige leeftijd pater Ben Kahmann C.ss.R. Hij heeft veel betekend voor het Nijmeegse muziekleven, o.a. als dirigent van het Nijmeegs studentenkoor- en orkest, maar als voorzitter van de Nederlandse St. Gregoriusvereniging en hoofdredacteur van het Gregoriusblad leverde hij ook landelijk zijn bijdrage, en dat jarenlang.
 • 3 Uit een dubbelinterview in De Gelderlander blijkt dat de visies van de gemeenten Arnhem en Nijmegen op het vlak van de economie mijlenver uit elkaar liggen. Breekpunt is vooral het onlangs door de Raad van State afgewezen plan voor de bouw van een Multimodaal Transport Centrum bij Valburg in de Betuwe. Arnhem wil het liever vandaag dan morgen gerealiseerd zien, terwijl Nijmegen het bij nader inzien veel te grootschalig en bovendien verkeerd gesitueerd vindt.
 • 4 De gemeente heeft een tiental bezwaarschriften ontvangen van mensen die het niet eens zijn met de sloop van een karakteristiek pand op de hoek van de Vondelstraat en de Arend Noorduijnstraat. Het pand uit 1913 met een langzamerhand zeldzaam geworden dakbedekking van zinken losanges (ruitvormige platen) moet plaats maken voor een grillige nieuwbouw die luistert naar de naam 'Vondelpoort'.- Gisteravond heeft het raadspresidium besloten ex-wethouder P. Boelens (VVD) af te wijzen als toekomstig raadsgriffier. Het merendeel van de raad twijfelde aan zijn onafhankelijkheid.
 • 6 Burgemeester Ter Horst houdt een speech ter gelegenheid van de jaarlijkse Indië-herdenking van oud-strijders.
 • 9 In De Gelderlander van vandaag doet 'centrummanager' Birgit Hendriks een oproep om het zieltogende Plein 1944 snel opnieuw vorm te geven, maar daarbij de 'schakelfunctie' die het plein heeft niet uit het oog te verliezen. Ze vindt de functie van verblijfsruimte belangrijker dan die van evenementenplein. En ze ziet er al helemaal geen knooppunt voor het openbaar vervoer in.
 • 10 Presentatie van 'Koers West': een ontwikkelingsplan voor het gebied langs de Waaloever tussen de spoorbrug en de Noord- en Oostkanaalhavens. Volgens het College van Burgemeester en Wethouders liggen hier geweldige kansen voor een spraakmakend woon- en werkgebied.
 • 11 Burgemeester Ter Horst biedt de directeur van basisschool Abibakr een schilderij aan ter gelegenheid van de renovatie van de school. De islamitische school aan de Waldeck Pyrmontsingel was enkele dagen na de rampzalige aanslag in New York op het World Trade Center door onbekenden in brand gestoken.- NRC/Handelsblad meldt dat fotograaf Anton Corbijn een portret van oud-burgemeester E.d'Hondt gaat maken. Zo komt er een knik in de geschiedenis: voordien was het immers gebruikelijk dat de scheidende burgemeester zich liet schilderen.
 • 12 Tine Jorritsma wordt de nieuwe raadsgriffier. Zij is momenteel interim-griffier. Uit zeventig sollicitanten voor de vacature kon men eerder geen keuze maken.- Verschillende bedrijven die zijn gevestigd in het havengebied laten weten dat ze er niet over peinzen naar elders te verhuizen, zoals in het plan Koers West wordt voorgesteld.Sommige bedrijven hebben onlangs nog flink geïnvesteerd in hun plek aan het water.
 • 13 Ad Scherpenhuizen neemt na twintig jaar afscheid als secretaris van de Nijmeegse Sportraad. Als dank voor zijn inzet voor de sportwereld wordt hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
 • 14 Vandaag en morgen is het Open Monumentendag. Bijzonder is de openstelling van de toren van het stadhuis.
 • 16 Als alles volgens plan verloopt, is de dijkteruglegging bij Lent in 2015 een feit. De gemeente is ermee akkoord gegaan dat enkele tientallen huizen hiervoor moeten wijken. De samenwerkende Lentse belangengroeperingen zijn minder enthousiast en propageren nog steeds een onderzoek naar alternatieven.
 • 17 De landelijke MER-commissie heeft de verplichte Milieu Effect Rapportage van de gemeente naar de gevolgen van de realisatie van de Waalsprong goedgekeurd. Dat impliceert dat de in mei 2001 stilgelegde bouwwerkzaamheden hervat kunnen worden.
 • 21 De gemeentelijke monumentencommissie treedt naar buiten met een opmerkelijk advies. Zij raadt de gemeente aan de E 300.000 die nodig zijn voor de restauratie van de keizerbeelden en de madonnafiguur in de voorgevel van het raadhuis maar in de zak te houden en de beelden prijs te geven aan de tand des tijds. De beelden zijn het werk van de bekende beeldhouwer Albert Termote.
 • 23 Overweldigend blijkt de belangstelling van het publiek om ideeën aan te dragen voor een nieuw Keizer Karelplein. Een 'intense beleveniservaring voor de gebruiker' zou daarin centraal moeten staan. Maar liefst 131 personen dienden zich aan met plannen die variëren van serieus tot doldwaas.
 • 26 De Autovrije Dag waartoe de gemeente samen met nog vijftig andere gemeenten in het land had opgeroepen, valt in de praktijk tegen. Weliswaar is het centrum voor alle autoverkeer afgesloten, maar verder doen slechts vijf straten in de stad mee met het initiatief om de auto eens een dagje te laten staan.
 • 27 In Museum Het Valkhof wordt de tentoonstelling Romeins Nijmegen boven het maaiveld gehouden. Getoond worden wetenschappelijk verantwoorde reconstructies van verdwenen gebouwen uit de Romeinse tijd. Bij de tentoonstelling hoort ook een boek met dezelfde titel, samengesteld door Annelies Koster, Kees Peterse en Louis Swinkels.
 • 28 De politieagenten die sinds enige tijd op mountainbikes in de binnenstad patrouilleren, blijken een doeltreffende uitwerking op de criminaliteit te hebben. Ze zijn wendbaarder, zodat ze overtreders sneller kunnen aanpakken. Het aantal geweldsdelicten in de binnenstad is voor het eerst sinds jaren gedaald, zo meldt De Gelderlander.

Oktober

 • 1 Bezoek van koningin Beatrix aan de Katholieke Universiteit, waar zij het nieuwe onderzoekcentrum voor cognitieve neurowetenschap F.C. Donders opent.- In het Glashuiskwartier aan de Papengas wordt een discussiebijeenkomst belegd over de vraag wat er nu in 2005 gevierd moet worden: Nijmegen 1900 jaar stad of Nijmegen 2000 jaar stad?
 • 2 Informatiemiddag over de toekomst van het Dobbelmanterrein in Bottendaal. Architecte Marlies Rohmer, de gemeente en de betrokken woningcorporaties geven tekst en uitleg bij de nieuwe plannen tot herontwikkeling van het terrein, waar tot voor kort een zeepfabriek stond. De omwonenden hebben vooral bezwaren tegen de plannen voor hoogbouw ter plaatse.
 • 3 Opening van een tentoonstelling in het Open Huis ter gelegenheid van het afscheid van Paul Hoeke als stadsarchitect.
 • 4 De Gelderlander meldt dat het College van Burgemeester en Wethouders deze week de plannen voor de Waalsprong heeft bijgesteld. In de nieuwe plannen is meer ruimte gelaten voor groen. Bovendien wordt meer rekening gehouden met cultuurhistorische belangen. Zo zal de oude dorpskern van Lent beter intact blijven en komt er geen woningbouw onder Ressen.
 • 6 Officiële onthulling van het nieuwe kunstwerk op de Ganzenheuvel. Het waterkunstwerk van gebronsd koper dat Marc Ruygrok voor het pleintje maakte, valt niet bij iedereen in de smaak. Gelijktijdig met de onthulling legt een theatergroepje, verkleed als monniken, namens de Stichting Oude Stad een rouwkrans bij het monument. De stichting meent dat een kans gemist is om de hier aangetroffen middeleeuwse waterput in de oorspronkelijke staat terug te brengen. De kunstenaar zag daarentegen niets in een nep-middeleeuwse waterput.
 • 7 Als gevolg van de bijgestelde plannen voor de Waalsprong verklaart J. Coopmans, voorzitter van werkgroep De Groene Long uit Oosterhout, dat de werkgroep een dikke streep zet onder haar verzet, dat eerder leidde tot uitstel en herziening van de Waalsprongplannen.
 • 9 De monumentencommissie gaat onderzoeken of het gebouw van Haskoning aan de Barbarossastraat de monumentenstatus kan krijgen. Dit naar aanleiding van plannen om het imposante kantoorgebouw van architect Alexander Bodon uit de jaren zeventig te verbouwen.
 • 15 De kans dat popcentrum Doornroosje een nieuw gebouw krijgt bij de Stadsschouwburg lijkt verkeken. De gemeenteraad vindt nieuwbouw te duur. Opknappen van het bestaande voormalige schoolgebouw aan de Groenewoudseweg lijkt vooralsnog een beter alternatief.
 • 16 Wethouder Lucassen geeft de officiële aftrap voor de Nijmeegse deelname aan het landelijke project 'De Woonomgeving'. Het Archief gaat samen met vrijwilligers ruim 2.600 percelen en hun eigenaren in de binnenstad in kaart brengen over de periode 1650 tot 1832. Zo ontstaat een gedigitaliseerd naslagwerk over de historische woonomgeving van de binnenstad.
 • 18 Burgemeester Ter Horst neemt het boek "Driekwarteeuw Maas-Waalkanaal 1927-2002" in ontvangst. Het wordt uitgebracht ter herinnering aan de opening van het kanaal door koningin Wilhelmina op 27 oktober 1927.
 • 20 Monumentenbeurs in De Vereeniging. Wethouder Depla verricht de opening van de beurs waar behalve de gemeente tal van monumentenorganisaties en ondernemers in de restauratiebranche zich presenteren.
 • 25 Bewoners van de wijk Galgenveld maken bij de Raad van State in Den Haag bezwaar tegen de dreigende bebouwing van de groene binnenterreinen achter de St. Annastraat.
 • 31 Er wordt een begin gemaakt met de doorsteek door het Arsenaal, die onderdeel moet gaan uitmaken van de verbinding tussen de Ziekerstraat en de Marikenstraat. Allereerst worden enkele oude panden aan de Ziekerstraat gesloopt.

November

*1 Een meerderheid van de gemeenteraad wil definitief geld vrijmaken voor de viering van 'Nijmegen 1900 jaar stad'.- Achttiende aflevering van Music Meeting. Evenals in voorafgaande jaren vinden de optredens van dit wereldmuziekfestival in de loop van het weekeind plaats in De  Vereeniging, de Stadsschouwburg en de Antonius van Paduakerk.
 • 2 Hobbywerkplaats De Nonnendaal wordt na een opknapbeurt heropend.
 • 3 Een schietpartij voor de deur van megadisco The Matrixx aan de Wijchenseweg kost een van de portiers het leven. Een ander raakt zwaargewond. De 29-jarige dader wordt enkele dagen later in Hoofddorp gearresteerd.
 • 5 De wiskunde-opleiding van de Katholieke Universiteit wordt gehalveerd: er zijn al jaren te weinig studenten.- Prinses Máxima bezoekt de faculteit Educatie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Tijdens het kennismakingsbezoek dat zij vorig jaar samen met prins Willem-Alexander aan Gelderland aflegde, was Nijmegen overgeslagen.
 • 6 De plannen van het College van Burgemeester en Wethouders om het kraakpand De Grote Broek voor E 1,2 miljoen aan te kopen en te bestemmen tot 'culturele broedplaats' leidt tot hevige politieke discussie in de gemeenteraad.
 • 7 Het Anti Discriminatie Bureau Nijmegen doet aangifte van discriminatie in het internetcondoleanceregister voor de vorig weekend doodgeschoten portier van disco The Matrixx. De dader van de schietpartij was van allochtone afkomst.- Het 'Heidehuis', een voormalig klooster van de paters Assumptionisten aan de Louiseweg, blijft een gemeentelijk monument. De gemeentelijke monumentencommissie handhaaft haar besluit ondanks druk van de projectontwikkelaar, die het pand wil slopen
 • 8 De Nijmeegse elektriciteitscentrale wil het stoken van afvalhout hervatten, ondanks protesten van omwonenden. Er wordt nog gewacht op een vergunning: de zaak ligt bij de Raad van State.- Wethouder Paul Depla opent de expositie 'De verleiding van de Oude Stad' in het Open Huis. De expositie toont plannen om de cultuurhistorische waarden van het stadscentrum te behouden en te versterken.- Asfaltproducent Boesewinkel mag van de Raad van State nog minstens een jaar doorgaan met het produceren en vervoeren van asfalt aan de Energieweg.
 • 9 Een dreigend geschil tussen de gemeente Nijmegen en de organisatoren van de Vierdaagse is in de kiem gesmoord. Het geschil draaide om de inning van zogeheten precariorechten voor terrassen en standplaatsen tijdens de Vierdaagse. De gemeente heeft voorlopig bakzeil gehaald.
 • 12 De ondernemers in Nijmegen klagen in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders over het verslechterde ondernemingsklimaat in de stad sinds het linkse college aan het bewind is gekomen. Wethouder Lenie Scholten van Economische Zaken doet de brief af als 'flauwekul' en gezeur', maar biedt enkele dagen later haar excuses aan voor deze krasse reactie.
 • 14 Sinds de opening in september 1999 heeft Museum Het Valkhof 300.000 bezoekers ontvangen. De directie rekent op ca. 70.000 bezoekers per jaar en dat streefgetal lijkt men gemakkelijk te gaan halen.
 • 15 De Stichting St. Josephscholen bestaat 125 jaar. Onderwijsman en bestuurslid Jos Beke schreef een boek over de geschiedenis van de stichting: "De Josephscholen. 1877-2002". - Poppodium Merleyn in de Hertogstraat is gered van faillissement door een overbruggingskrediet van de gemeente. Het poppodium kwam in problemen, toen bleek dat het gebouw niet voldeed aan de brandveiligheidseisen.
 • 16 Wethouder Hans van Hooft sr. wil het aantal toezichthouders uitbreiden van ca. 50 naar 65 à 70. In het afgelopen jaar stokte de rekrutering, onder meer door geldtekort.
 • 17 Zo'n 17.400 lopers doen mee aan de negentiende editie van de Zevenheuvelenloop over 15 kilometer. Winnaar bij de mannen is Kamiel Maase (43 minuten, 40 seconden). Bij de vrouwen was de 16-jarige Irvette van Blerk uit Zuid-Afrika de snelste (51 minuten, 6 seconden).
 • 19 Uit een onderzoek onder zestien gemeenten, uitgevoerd door managementadviesbureau Berenschot, blijkt dat Nijmegen dankzij de universiteit, uitgeverij SUN en cultureel centrum LUX een sterk literair imago heeft en uitblinkt door het grote aantal podiumvoorstellingen. Nijmegen doet echter te weinig met zijn sterke kanten.
 • 20 Het plan voor een Multimodaal Transport Centrum aan de Waal is van de baan. Wel komt er ten noorden van de A15 een terrein voor de overslag van goederen van trein naar vrachtwagen en andersom. Het landschap tussen Ewijk en de Waalsprong blijft echter behouden.- Theo Maters heeft van de gemeente de 'Gouden Schoffel'-prijs ontvangen voor het vele werk dat hij heeft verricht om de straten van de wijk Meijhorst netjes en vrij van onkruid te houden.
 • 21 De Nijmeegse Rekenkamer bekritiseert de verwaarlozing van het rioolstelsel in de gemeente, ten gevolge van jarenlange bezuinigingen. De Rekenkamer betoogt dat 'calamiteitenbeheer' altijd duurder uitvalt dan preventief onderhoud.
 • 22 Presentatie van het boek van Hylke Roodenburg, "Archiefbeelden Nijmegen". Het boek is een initiatief van de groep rond de website www.noviomagus.nl, een website voor amateur-historici in Nijmegen.
 • 23 In elf kroegen in Oost-Nijmegen wordt het Smartlappenfestival 'De Troost van Oost' gehouden.- Frans Cuijpers, een van de oprichters van Music Meeting in 1984, krijgt de Waalbrugspeld. De gemeente wil hem bij zijn afscheid eren voor zijn betekenis voor de promotie van Nijmegen.
 • 24 In Oosterhout worden honderd woningen tijdelijk ontruimd, omdat een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk moet worden gemaakt. De demontage verloopt zonder problemen.- Jan Willems en Mieke Scheepers nemen afscheid van huiskamercafé Oortjeshekken in de Ooijpolder. Zij werkten in het onderwijs en het maatschappelijk werk, toen zij in 1980 besloten om Oortjeshekken over te nemen. Oortjeshekken, voor veel wandelaars en fietsers een centraal punt in de Ooijpolder, gaat verder onder andere eigenaars.
 • 25 Het College van Burgemeester en Wethouders wil niet meebetalen aan het beheer van het natuurschoon van de Ooijpolder. Burgemeester Paul Wilbers van Ubbergen had dat gesuggereerd met als argument dat de Ooijpolder vooral door Nijmeegse recreanten wordt bezocht.- Het Centrum Vakopleidingen Nijmegen wordt bedreigd met sluiting, omdat de overheid kleine zelfstandige centra niet langer wil financieren. Overname door het ROC ligt voor de hand.- Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar de milieu-effecten van een dijkteruglegging Veur-Lent. Staatssecretaris M. Schultz van Haegen (VVD) stelt de bewoners van Lent gerust: het onderzoek van Rijkswaterstaat zal objectief zijn.
 • 27 De fietsverbinding tussen Wijchen en Nijmegen wordt gestroomlijnd, waardoor fietsers over de gehele afstand circa 7 minuten tijdwinst kunnen boeken.
 • 28 Belangengroepen van de ondernemers in de binnenstad prefereren een doortrekken van de A73 over de Waal boven een nieuwe stadsbrug. Winkeliers van de westelijke binnenstad geven daarentegen de voorkeur aan een stadsbrug over de Waal tussen de Energieweg en Lent om winkelend publiek uit het Waalspronggebied te trekken.- Drie demonstraties op één dag. Ca. 120 cursisten van het Centrum Vakopleidingen protesteren tegen de voorgenomen sluiting van hun school; 5 demonstranten betogen tegen het niet verstrekken van een eindejaarsuitkering aan 'Melkertbaners' en ca. 70 demonstranten van het Nijmeegs Platform tegen de Nieuwe Oorlog protesteren tegen de dreigende oorlog tegen Irak.

December

 • 1 Pastoor L. Becx legt de eerste steen van het nieuwe kerkgebouw aan de Van Hogendorpstraat. De nieuwbouw vervangt de oude kerk op de hoek van de Van Hogendorpstraat en de Treubstraat, waarvan de stookkosten de pan uitrezen.
 • 3 Uit een onderzoek van het Amsterdamse bureau LaGroup komt naar voren dat Nijmegen een toeristische 'subtopper' is. De stad komt landelijk gezien op plaats zes. Maastricht is nummer één. Het imago van Nijmegen behoeft verbetering.
 • 4 Door de invoering van het 'pasparkeren' zijn de inkomsten van de gemeente de afgelopen 10 maanden met E 600.000 teruggelopen.
 • 5 In Nijmegen zijn dit jaar 26 dak- en thuislozen overleden. Dat is bijna twee keer zoveel als in andere jaren. Vergrijzing en toeval spelen een rol. Het aantal dak- en thuislozen stijgt.- Philips Semiconductors schrapt weer 90 banen.
 • 6 Er wordt actie ondernomen tegen treiterende jongeren in de trein van Wijchen en Dukenburg naar Nijmegen Centraal.- Burgemeester Guusje ter Horst, Hans Bots, decaan van de faculteit Letteren van de universiteit, en Jan Brabers, voorzitter van historische vereniging Numaga, krijgen een exemplaar van een cahier met vijf bijdragen over de geschiedenis van Nijmegen. Het cahier is bedoeld als 'promotieobject' voor de ambitieuze driedelige stadsgeschiedenis die de komende jaren wordt samengesteld.
 • 7 Winkeliers in de Van Broeckhuysenstraat willen liever winkels in het voormalige krakerspand De Grote Broek dan het 'tegendraads cultureel centrum' dat de gemeente voor ogen staat.
 • 8 Het ROC en het Nijmeegse bedrijfsleven tekenen een convenant over een nieuw op te richten centrum voor beroepsopleidingen.- De ideeënprijsvraag van De Gelderlander en het Architectuurcentrum Nijmegen over de herinrichting van het Keizer Karelplein is gewonnen door Martijn Al en Arjan Kool. De herinrichting van het plein heeft voor de gemeente echter geen prioriteit.
 • 9 Zeven vrouwelijke onderzoekers en assistenten aan de universiteit krijgen het Frye Stipendium uitgereikt ter waarde van E 3.500. Het stipendium is genoemd naar mevrouw dr. Ida Frye (1909-2003), een pionier in het onderzoek naar kinderlijk autisme, en is bedoeld om vrouwelijke onderzoekers aan te moedigen.
 • 11 De toeschouwersaantallen van De Vereeniging en de Stadsschouwburg zijn bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar (van 146.000 naar ca. 300.000). De toegenomen inkomsten komen goed van pas: de grote zaal van de Stadsschouwburg is dringend aan renovatie toe.- Onbekenden hebben de woning van burgemeester Ter Horst beklad met witte verf uit protest tegen de ontruiming van een krakerspand op het voormalige Smit-terrein aan de Groenestraat. De burgemeester heeft aangifte gedaan.
 • 14 De Raad van State heeft het stoken van hout in de Nijmeegse elektriciteitscentrale voorlopig verboden: een overwinning voor de milieubeweging.- De Historische Tuin in Lent is gered. De gemeente heeft de tuin gekocht en de Stichting Historische Tuin pacht het terrein terug van de gemeente. De Historische Tuin omvat een traditioneel warmoezeniersbedrijf. De gemeente vindt de tuin een waardevol element binnen het Waalspronggebied.
 • 17 De in Nijmegen woonachtige dichter H.H. ter Balkt krijgt de jaarlijkse P.C. Hooftprijs voor zijn hele oeuvre.
 • 19 De Regionale Brandweer Nijmegen krijgt een interim-manager die orde op zaken moet stellen in het door een bestuurscrisis verscheurde korps. - Het Centrum Vakopleidingen Nijmegen, opgericht in 1983, is voor drie jaar gered dankzij een overname door het ROC. De protesten van docenten en cursisten tilden de zaak naar ministerieel niveau, en dat heeft geholpen.- Aan de Tarweweg wordt het 'Kempehuis' geopend, een filiaal van de Pompekliniek, bedoeld voor uitbehandelde TBS-delinquenten.
 • 21 NEC verkoopt het Goffertstadion aan de gemeente voor E 12 miljoen. Met de opbrengst kan de club zijn schulden saneren en de financiële problemen voorkomen waarmee menige topvoetbalclub reeds worstelt.- Een deel van de Gemeenteraad wil aan bijstandsgezinnen een eindejaarsuitkering van E 200 geven. De VVD-fractie meent dat het geld beter aan kinderopvang kan worden besteed. De fractie wijst erop dat de gemeente volgens de wet alleen extra geld mag geven, als er aantoonbaar sprake is van armoede en tekorten.- Op de Waal bij Nijmegen botsen twee binnenvaartschepen op elkaar. Een van de schepen vervoert 1.300 ton methanol. Er doen zich geen persoonlijke ongelukken voor en de brandweer pompt de gevaarlijke lading over in een ander schip.
 • 27 David Mulder ontvangt de onderscheiding 'Het Blauwe Steentje' voor zijn inzet voor de Vereniging Binnenstad Ondernemers (VBO).
 • 30 De verbouwing van het klooster Bethlehem aan de St. Antoniusplaats tot hospice loopt vertraging op.


Jaaroverzicht

NUMAGA JAARKRONIEKEN
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011