Kroniek 2004

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

'Kroniek van Nijmegen over 2004', in: Jaarboek Numaga LII (2005), p. 213-230. (n.b. samengesteld door de redactie en Han Maenen. Eindredactie:J.van Vugt en P. Altena)


Januari

 • 1 Volgens de politie heeft de jaarwisseling een rustig verloop gehad. De meeste aandacht ging uit naar een brand, die op oudejaarsdag een huis in Lindenholt onbewoonbaar maakte.- Nijmegen telt in het begin van het nieuwe jaar 157.496 inwoners.- Theater Lux en Museum Het Valkhof maken bekend het voorbije jaar grote aantallen bezoekers te hebben mogen verwelkomen. Voor de grote drukte in Museum Het Valkhof – ruim 100.000 bezoekers - zorgde vooral de Jan Toorop-expositie. De vreugde in Lux over de meer dan een kwart miljoen bezoekers wordt getemperd door de zorgelijke financiële situatie.
 • 3 Presentatie van de cd Rondje Knotsenburg II in De Waagh. De cd bevat onder meer liedjes uit de Nijmeegse oude doos.
 • 4 De nieuwe jeugdprins van het Nijmeegs carnaval heet Kevin II en hij komt uit Oss. 'Leuke dingen' doet hij in Nijmegen, zo verklaart hij desgevraagd.
 • 5 In haar nieuwjaarstoespraak roept burgemeester Guusje ter Horst de Nijmegenaren op trotser te zijn op hun eigen stad. Bescheidenheid en genuil moeten worden ingeruild voor een zelfbewuste houding. Verder hekelt zij de ons-kent-ons-mentaliteit die in het contact tussen ambtenaren en burgers bestaat en de vriendjespolitiek die daarvan het gevolg is. De reactie hierop is voorspelbaar: wethouders, politici en ambtenaren zijn verontwaardigd. En de burgemeester acteert verbazing over de commotie. - De zilveren gedenkpenning van de Katholieke Universiteit wordt uitgereikt aan professor Willem Levelt, die grote faam heeft verworven op het gebied van de psycholinguïstiek.
 • 10 Dagblad De Gelderlander wijdt een hele bladzijde aan het 'nuilen': tien ingezonden brieven getuigen welsprekend van het in Nijmegen goed ontwikkeld talent voor klagen, terwijl oud-stadsredacteur Rob Hoogveld de lof van het 'nuilen' zingt.
 • 11 Gewapende overval op het Texaco-tankstation aan de St.-Annastraat. Een van de overvallers trekt in het zicht van de bewakingscamera zijn ijsmuts van het hoofd, waardoor in het tv-programma 'Opsporing verzocht' mooie beelden van de man getoond kunnen worden.- Zilveren Waalbrugspelden worden uitgereikt aan vrijwilligers Ineke van Bronswijk en Cor Leenders, die zich hebben ingezet voor de Brakkensteinse harmonie St.-Tarcisius, en aan Gerard Schreurs en Steven Uijen, die na 25 jaar afscheid nemen van de Stichting tot Behoud van Natuurhistorische Verzamelingen.
 • 12 Slopers hakken een gat in het Arsenaal. De sloop heet optimistisch een 'doorbraak' en zorgt voor een directe verbinding tussen de Marikenstraat en de Moenenstraat. - Nadat de burgemeester haar woorden nog eens heeft uitgelegd - van 'omkoopbaarheid' heeft zij de gemeenteraadsleden nimmer willen betichten -, krijgt zij van de gemeenteraad het door haar geëiste vertrouwen.
 • 14 Informatieavond in De Vereeniging over de twee door de gemeente geselecteerde plannen voor een nieuw Plein 1944. In beide plannen is er ruimte voor meer bebouwing.
 • 20 Er gaat een experiment van start om 'risico-peuters' (van 0 tot 4 jaar) op te sporen. Doel van het experiment, dat zich voorlopig beperkt tot Dukenburg en Lindenholt, is het voorkomen van crimineel gedrag op latere leeftijd. - Het bisdom Den Bosch deelt de parochianen van de Nijmeegse binnenstad mee dat reorganisatie onvermijdelijk is. De St.-Jozefkerk aan het Keizer Karelplein wordt aan de parochie onttrokken en krijgt als 'Titus Brandsma Gedachteniskerk' de functie van huiskerk van de karmelieten. De parochie kent voortaan nog maar één kerk: de Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat.
 • 24 Gerd Leers, burgemeester van Maastricht, wordt door carnavalsvereniging 't Swerte Schaop uitgeroepen tot het zwartste schaap van 2003. De zojuist gehuldigde poneert in stijl dat niet Nijmegen, maar Maastricht de oudste stad van het land is. Sindsdien is hij een nog zwarter schaap.- Presentatie van het kunstboek Bomen over Eugène Lücker (1876-1943) in Museum Het Valkhof.
 • 25 Het Nijmeegse duo Roland Kouwenberg (20) en Janneke Vermeulen (23) dansen zich in het Belgische Hoei naar de zege in het Benelux-kampioenschap Latin.
 • 28 De Rabobank Nijmegen bestaat honderd jaar en nodigt de inwoners van de stad uit om goede doelen aan te dragen waaraan de bank zijn steun kan geven. Reeds uitverkoren zijn een beenmergdonorbank, een instelling voor gehandicapten en de samenstellers van het boek Nijmegen, beeldend verkennen.
 • 30 De Burgemeester Dalesprijs 2004 wordt uitgereikt aan de Nijmeegse Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG).
 • 31 Stadgenoten Maud Mulder (24) en Ron Link (24) plaatsen zich voor de finale van 'Idols', de talentenjacht van RTL.- De gemeenteraad besluit de uitslag van de meningspeiling over de toekomst van Plein 1944 als 'richtlijn' te beschouwen. Dit tot verontwaardiging van wethouder Paul Depla (Ruimtelijke Ordening), die eerder onomwonden verklaarde de uitslag te zullen overnemen.

Februari

 • 1 Op het traject Nijmegen-Boxmeer wordt de voorruit van een trein verbrijzeld door een ijzeren paal die aan het viaduct over de spoorkuil in Molenhoek is gehangen. De uit Groesbeek afkomstige machinist Marcel Spanjers ontsnapt ternauwernood aan de dood. Hij doet aangifte van poging tot doodslag. Naar de daders wordt gezocht.
 • 2 In een ingezonden brief in De Gelderlander suggereert L. Hermans dat het bombardement dat op 22 februari 1944 Nijmegen trof, geen vergissing was, maar opzet. Zijn bijdrage aan de never-ending story sluit hij af met een oproep aan de Amerikaanse luchtmacht om openheid van zaken te verschaffen.- Een recordaantal inschrijvingen voor de Vierdaagse. Op de eerste inschrijfdag zijn er al 3.530 aanmeldingen binnen.
 • 4 De Nijmeegse politie verricht zes arrestaties bij wat een anachronisme lijkt: een heuse krakersrel in de Tweede Walstraat.
 • 7 Twee Nijmeegse orthopedisch chirurgen voeren een rugoperatie uit in de Sint-Maartenskliniek. Hun verrichtingen zijn rechtstreeks te zien op een symposium in Bern. De Zwitserse congresgangers kijken de chirurgen niet slechts op de vingers, maar mogen tijdens de operatie ook vragen stellen.
 • 10 In een gesprek met een dertigtal bewoners van het woonwagencentrum aan de Teersdijk leggen burgemeester Ter Horst en wethouder Depla uit dat een vermindering van het aantal woonwagens onvermijdelijk is met het oog op de veiligheid en de leefbaarheid van het kamp.
 • 11 Uit onderzoek blijkt dat de gemeente al in 2000 van het Rijk een bedrag van 1,8 miljoen gulden heeft ontvangen om het woonwagencentrum aan de Teersdijk te herstructureren. Tot veel meer dan voornemens heeft dat sindsdien niet geleid.
 • 13 Presentatie van het boekje Een zonnige voorjaarsdag, een door Will Tromp samengestelde bloemlezing van verhalen en gedichten over het bombardement van 22 februari 1944.
 • 14 Valentijnsdag krijgt dit jaar in Nijmegen het karakter van een manifestatie tegen het asielbeleid van Rita Verdonk, minister van Vreemdelingenzaken en Integratie.
 • 15 Première van een compositie van Nico Huijbregts, die het gedicht van H.H. ter Balkt, 'Het bombardement op Nijmegen, 22 februari 1944', als uitgangspunt nam. Het universitair kamerkoor Audite Nova voert de compositie in de stampvolle Molenstraatkerk uit.
 • 17 Massale vechtpartij in het centrum van Malden tussen plaatselijke en Nijmeegse jongeren. De burgemeester van Malden spreekt van 'on-Maldense toestanden'.
 • 19 Ongeveer 3.500 zogenaamde 'langdurige minima' ontvangen van de gemeente een extra bijdrage van enkele honderden euro's.
 • 20 Het plan 'Een Plein voor Iedereen' van Bureau Soeters, Van Eldonk, Ponec Architecten komt bij de meningspeiling over de toekomst van Plein 1944 als winnaar uit de bus. Het winnende plan krijgt 68% van de stemmen. Het voorziet in de bouw van drie torens op het nu zo lege plein.
 • 22 De herdenking van het bombardement van 1944 valt samen met de carnavalsoptocht. Tijdens de optocht wordt daarom een minuut stilte gehouden. Bij de herdenking zegt burgemeester Guusje ter Horst toe dat nader wetenschappelijk onderzoek licht zal werpen op de gebeurtenissen van 1944. Dat onderzoek lijkt vooral bedoeld om een eind te maken aan de vele complottheorieën.
 • 23 Wethouder Hans van Hooft zegt na klachten een verbeterd toezicht op kerkhoven toe. Overwogen wordt zelfs om het kerkhof aan de Graafseweg, waar honderden slachtoffers van het bombardement van 1944 begraven werden, de status van monument te geven.

Maart

 • 1 Het aantal aanmeldingen voor het Stedelijk Gymnasium overtreft het aantal beschikbare plaatsen. Er wordt daarom geloot in aanwezigheid van een notaris en hoopvolle ouders. Maar de onrust over de toelatingsprocedure houdt aan, totdat het Stedelijk Gymnasium besluit een extra eerste klas te vormen om de uitgelote leerlingen alsnog plaats te bieden.
 • 2 De landelijke verontwaardiging over de bouwfraude is voor wethouder Depla aanleiding om ook de aanbestedingen van de gemeente Nijmegen nog eens tegen het licht te houden. Depla ontkent dat er aanwijzingen zijn dat er iets mis is.
 • 3 Vijftien bands uit Nijmegen en omgeving hebben zich gekwalificeerd voor de traditionele Roos van Nijmegen, een talentenjacht voor muziekgroepen. Ook groepen als The Bips en Zomotta, die in het clubcircuit al een naam hebben, zijn van de partij.
 • 5 Guillaume Beckers (geb. 1906), apotheker en oud-voorzitter van de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek, overlijdt.
 • 7 De hengelsportbeurs aan de Oude Heselaan trekt veel bezoekers, maar het geklaag - 'Nijmegen is geen stad voor vissers' - is niet van de lucht.
 • 8 Internationale Vrouwendag in Nijmegen: Prinses Máxima geeft in het Nijmeegse Centrum voor Werk en Inkomen het startschot voor 'Kleurrijk talent', een landelijk project voor allochtone vrouwen. Het hoog bezoek verleidt het Nijmeegs Platform voor een Breed Pardon tot een actie voor de asielzoekers die met uitzetting bedreigd worden.
 • 9 De politie arresteert twee mannen die verdacht worden van de overval op het Texaco-tankstation aan de St.-Annastraat in de nacht van 10 op 11 januari. Tips na de uitzending van 'Opsporing verzocht' zorgden voor een doorbraak in het onderzoek.- Pal naast de Pompekliniek voor tbs-patiënten wordt een stoffelijk overschot gevonden. Het is naar alle waarschijnlijkheid de sinds 4 december vermiste Hennie Klein Overeem, een bewoner van de kliniek. Hij blijkt te zijn vermoord. Omdat ook de verdachte een patiënt van de Pompekliniek is, is de schok in en om de kliniek voelbaar. Tot nader order worden alle verloven ingetrokken.
 • 10 De Stichting Nijmegen 2000 jaar presenteert het jubileumprogramma. De plannen mogen op de instemming van de gemeenteraad rekenen, ondanks de kanttekening dat de allochtone groepen er wat bekaaid afkomen.
 • 13 De Thalys doet Nijmegen aan. De Franse hogesnelheidstrein maakt ter gelegenheid van de boekenweek, die Frankrijk als thema heeft, een omweg via Nijmegen.
 • 17 De gemeentelijke Straatnaamcommissie buigt zich over de persoon van Philipp Lenard (1862-1947). Er is in Nijmegen een straat naar deze Duitse natuurkundige vernoemd, maar nu blijkt deze geleerde op zijn oude dag zijn sympathie voor het nationaal-socialisme niet onder stoelen of banken te hebben gestoken.
 • 19 Frans Bomers viert in Lent dat hij veertig jaar pastoor is. Bomers heeft in die jaren veel zien veranderen. Wat gebleven is, zegt hij, is dat de Waal twee werelden gescheiden houdt.
 • 20 De plaatsing van de nieuwe fietsbrug over de Waal vindt ondanks de hinderlijke lage waterstand van de rivier doorgang. De 235 meter lange brug wordt aan de spoorbrug vastgeklonken. Het 'invaren' trekt veel toeschouwers.
 • 22 De gemeenteraad besluit dat enkele oude reclamemuurschilderingen opgeknapt moeten worden.- Wethouder Van Hooft sr. laat weten dat het plan 'Hart voor Dukenburg' na jaren alsnog in de prullenbak verdwijnt. Deze terloopse mededeling betekent dat jaren van plannen en inspraak voor niets zijn geweest. Niet iedereen gaat daarmee akkoord. Met name de winkeliers van kleine winkelcentra in Dukenburg verzetten zich tegen het intrekken van het plan.
 • 26 Bij monde van wethouder Lenie Scholten lanceert het college van burgemeester en wethouders een nieuwe 'filosofie': niet de bedrijven zullen centraal staan in het economisch beleid van de stad, maar de mensen. De wethouder typeert dit nieuwe gedachtegoed zelf als 'zacht'.- De website www.noviomagus.nl over de geschiedenis van Nijmegen is gered. Bijna was de website bezweken onder de eigen populariteit. Door het grote aantal bezoekers moest een hoger bedrag betaald worden aan de provider. Noodkreten blijken hun effect niet gemist te hebben: gulle giften en een nieuwe provider maken voortzetting van de website mogelijk.
 • 29 De Nijmeegse Stichting Wederopbouw Architectuur bepleit eerherstel voor het na-oorlogse bouwen. Te vaak, zo heet het, is de wederopbouwarchitectuur voorwerp van gemakzuchtige kritiek geweest en te vaak is de laatste jaren tot sloop besloten.

April

 • 1 De Pompekliniek geeft een vrouw die door een patiënt werd verkracht tienduizend euro schadevergoeding. De tbs-er verbleef voor korte tijd buiten de muren van de kliniek.- Het einde van de Stichting Vrijwillige Terminale Zorg lijkt in zicht. Vanwege de financiële perikelen overweegt het bestuur de ruim dertig vrijwilligers van de stichting onder de hoede te brengen van Hospice Nijmegen in het voormalige klooster Bethlehem aan de Sint Anthoniusplaats. Vrijwilligers van de VTZ waken 's nachts bij ernstig zieken die thuis willen sterven.
 • 2 De schandalen rond kindermisbruik door priesters in de Verenigde Staten kosten het Nijmeegse bedrijf Stadelmaier, producent van kerkgewaden, de kop. Amerikaanse bisdommen moeten zoveel schadevergoedingen betalen dat zij in geldnood zijn geraakt.- Philips Semiconductors in Nijmegen kondigt aan 350 banen te zullen schrappen. Niemand kijkt daarvan op: het is de zoveelste inkrimping.
 • 4 De politie voorkomt een illegale straatrace op de parkeerplaats naast discotheek The Matrixx aan de Wijchenseweg.
 • 7 Afgelopen jaar heeft de gemeente Nijmegen meer dan 1.500 bouwvergunningen verstrekt voor nieuwbouwwoningen. Een verzevenvoudiging in vergelijking met 2002.- Het jaarlijkse aantal geweldsincidenten op Nijmeegse scholen blijft rond de veertig schommelen. Conclusie van de autoriteiten: de scholen in Nijmegen zijn nog steeds veilig genoeg.
 • 11 De kraakbeweging is nog niet dood. Een groep van ongeveer dertig man heeft de woning gekraakt boven de Nijmeegse modezaak Ter Horst van Geel in de Molenstraat. Tien dagen later moet ook een voormalig gemeentekantoor in de binnenstad eraan geloven.
 • 13 De nieuwe werkgroep Boomrijk Nijmegen wil een netwerk van boomliefhebbers oprichten dat het groene gehalte van Nijmegen gaat bewaken. De gemeente, die ook niet stil zit, neemt zich voor monumentale bomen beter te beschermen.
 • 14 GroenLinks, PvdA en SP, samen een meerderheid in de gemeenteraad, staan achter de bezuinigingsvoorstellen van het college van burgemeester en wethouders. Ambtenarenbanen worden geschrapt en er wordt gekort op allerlei subsidies.
 • 17 Museum Het Valkhof opent een tentoonstelling van Russische iconen en schilderijen: 'De spiegel van de Russische ziel'. De collectie is in bruikleen gegeven door zusterstad Pskov.- De Chinese familie Chen, die al bijna twaalf jaar in Lent woont, moet van de rechter het land uit. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Nijmegen zijn verbolgen. Wordt vervolgd in oktober!
 • 20 De Raad voor Cultuur adviseert de minister de subsidie voor het Bijbels Openluchtmuseum (176.000 euro) in te trekken. De raad is zeer kritisch, met name over de 'interreligieuze ambities' van het museum.
 • 21 Basisschool Petrus Canisius, de enige overgebleven basisschool in het centrum, viert zijn honderdjarig bestaan, onder meer met een expositie in de Stratemakerstoren.
 • 22 De Stichting Noodopvang Vluchtelingen (SNOV) krijgt een extra noodbudget van 27.000 euro van de gemeente om uitgeprocedeerde asielzoekers te helpen.- Bij een grootschalig onderzoek naar diefstal en vernielingen in de Kolpingbuurt verricht de politie 27 arrestaties.
 • 25 De Batavierenrace, de jaarlijkse loopwedstrijd voor studenten, heeft een nieuw record gevestigd als grootste estafetteloop ter wereld: 295 ploegen met 7.375 lopers.

Mei

 • 1 Onder grote belangstelling van televisiekijkend Nederland bereikt de Nijmeegse Maud Mulder de tweede plaats bij de RTL-talentenjacht 'Idols'.
 • 4 De Engelse componist Duncan Druce, wiens bewerking van het Requiem van Mozart na de dodenherdenking wordt uitgevoerd in de St.-Stevenskerk, wordt wegens een late aankomst buiten de deur gehouden bij de uitvoering van zijn stuk, tot ontsteltenis van zijn Nederlandse gastvrouw: 'Het regende. Druce stond in zijn zwarte pak met zijn oor tegen de muren van de kerk en neuriede mee.'
 • 5 Bevrijdingsdag verloopt in Nijmegen bijna geruisloos. Voor een uitzondering zorgt het kinderbevrijdingsfestival van De Lindenberg, dat al jaren een succesnummer is. Honderden ouders en kinderen passeren de kassa voor één van de voorstellingen.
 • 7 Bij de bebouwing van het terrein van de voormalige Dobbelmannfabriek zal het industriële verleden in herinnering worden gehouden. De fabrieksschoorsteen blijft staan en het 'Biotexgebouw' krijgt een tweede leven als wooncomplex. Twee nieuwe appartementengebouwen van enorme afmetingen zullen aan fabriekshallen doen denken.
 • 11 De gemeenteraad zet kritische kanttekeningen bij het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om onderzoek te laten doen naar de exacte toedracht van het bombardement van 22 februari 1944, maar lijkt er wel mee in te gaan stemmen.
 • 12 De milieuorganisaties en de ondernemers die in de planfase van het Multimodaal Transport Centrum (MTC) als kemphanen tegenover elkaar stonden, hebben elkaar gevonden in het plan voor een alternatief: een nieuw bedrijventerrein langs de A15 bij Oosterhout, deels in de Waalsprong, biedt ruimte aan bedrijven en veel groen.- De overlast als gevolg van prostitutie rond het Waalhavengebied in Nijmegen neemt toe. Volgens omwonenden breiden de tippelactiviteiten zich uit van de Nieuwe Marktstraat naar het gebied rond de Waalhaven.
 • 13 Het experiment van de Nijmeegse woningcorporatie Talis om huurhuizen in probleemwijken als Meijhorst en Kolpingbuurt alleen nog maar toe te wijzen aan mensen met een baan, doet leden van de Tweede Kamer de wenkbrauwen fronsen. Het ministerie van VROM onderzoekt of Talis de wet overtreedt, de gemeenteraad eist uitleg van wethouder Depla.
 • 15 Fietsend met burgemeester Ter Horst heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat de Snelbinder in gebruik genomen. Dankzij de brede voetgangersstrook zal de fietsbrug naar verwachting ook een flaneerroute worden. De naam 'Snelbinder' is een vondst van de heer en mevrouw Rijk uit Lent, die samen met de minister het naambordje onthullen.- In de vroege ochtend ontploft een bestelbusje dat geparkeerd stond op de hoek van de Van Slichtenhorststraat en de Pontanusstraat. Behalve het busje branden nog drie geparkeerde personenauto's uit. Een monumentale boom loopt brandschade op. De politie sluit brandstichting niet uit.- Voormalig VVD-raadslid Wim Zink, voorzitter van de Stichting Stedenband Nijmegen-Pskov, overlijdt op 67-jarige leeftijd tijdens een bezoek aan de Russische zusterstad.
 • 16 Nijmegen wordt overspoeld door meer dan 50.000 bezoekers van de tweede Red Bull Zeepkistenrace. Degenen die het parcours aan de Voerweg tijdig hebben kunnen bereiken, zien een Rosmalense creatie in de vorm van een frikadel speciaal als winnaar eindigen.
 • 19 Wethouder Lucassen van Financiën krijgt van de gemeenteraad lof toegezwaaid voor zijn omvangrijke bezuinigingsplan. Bezuinigingen in de orde van 14 miljoen euro treffen vooral het gemeentelijke ambtenarenapparaat, dat met 10 % zal inkrimpen.
 • 20 Het heerlijke fietsweer van Hemelvaartsdag lokt velen naar de nieuwe fietsbrug over de Waal. De roltrappen bij de opgang aan de Nieuwe Marktstraat zorgen door onwennigheid van de meeste fietsers voor enkele valpartijen.
 • 23 Kunstenaar Jac. Splinter lanceert het idee om aandelen uit te geven voor een groene inrichting van Plein 1944. De kosten van het project worden op minimaal 180.000 euro begroot.
 • 24 In Neerbosch-Oost worden nieuwe speelpleinen in gebruik genomen aan de Symfonie- en Fanfarestraat. Een deel van het benodigde geld is door schoolkinderen bijeengebracht.
 • 25 Met een subsidieregeling voor het opknappen van panden in de binnenstad wil de gemeente de historische aanblik van dit gebied versterken. Oogappel vormt de Lange Hezelstraat, de oudste winkelstraat van Nijmegen.
 • 26 Voor de rechtbank in Arnhem worden twee verdachten van de moord op de Nijmeegse scholiere Maja Bradaric veroordeeld. Ferdi Ö. krijgt elf jaar cel, Goran M. acht jaar cel en tbs met dwangverpleging.
 • 31 De Marikenstraat wordt in het centrum van Nijmegen nu gevolgd door de Moenenstraat. Voor de bouw moest wel het historische Arsenaal doorgebroken worden. De opening van de winkelstraat door burgemeester Ter Horst wordt opgeluisterd door steltlopers, kunsten- en fratsenmakers.

Juni

 • 5 In het Goffertpark genieten 12.000 hardrockfans in een gemoedelijke sfeer van het jaarlijkse Dynamo Open Air festival, met optredens van onder meer Shadows Fall, Mastodon, en Nightwish. De organisatie noemt het Goffertpark in haar programmaboekje 'schitterend', maar blijft op zoek naar een betere locatie.
 • 6 De Nijmeegse Maud Mulder, onlangs verliezend finalist bij de talentenjacht 'Idols', zingt voor het weinige publiek dat tijdig bij het podium op de Waalkade is gearriveerd. Joop Tettero, voorzitter van het Muziekfestival Intro, reikt haar een oorkonde uit.
 • 9 Nijmegen zal uitgeprocedeerde asielzoekers die een beroep doen op materiële ondersteuning niet meer zomaar bijstaan. Tot nog toe konden uitgeprocedeerden aanspraak maken op hulp van het SNOV, de instelling die in Nijmegen uitgeprocedeerde asielzoekers helpt.
 • 10 Bij de Europese verkiezingen zijn de Nijmegenaren weer in meerderheid uitgelopen voor de linkse partijen. Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Socialistische Partij komen samen op 56,8 %. Van de 27 zetels die Nederland in het Europarlement inneemt, worden er twee door Nijmeegse politici bezet, namelijk Maria Martens (CDA) en ex-gedeputeerde Lily Jacobs (PvdA).
 • 11 De geneeskundeopleiding van de Katholieke Universiteit Nijmegen mag zich de beste van Nederland noemen, althans volgens het visitatierapport van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Tien jaar geleden bungelde de Nijmeegse opleiding nog onder aan de landelijke lijst.
 • 14 Twee kwajongens redden het leven van een 85-jarige bewoonster van het Oud Burgeren Gasthuis die bij het voeren van eenden naast het verzorgingshuis te water was geraakt. De jongens toerden op dat moment over de vijver in een waterfiets die zij hadden 'geleend'.
 • 15 De Arnhemse rechtbank heeft de 38-jarige landbouwspecialist J.G. een gevangenisstraf van 10 jaar opgelegd wegens de ontvoering in 2003 van een zoon van een vermogende Nijmeegse baksteenfabrikant.
 • 18 Het kunstwerk waarmee de Pompekliniek zijn tbs-werk wil symboliseren, houdt al vóór de plaatsing de gemoederen bezig. Het 'scorebord' van de Amsterdamse kunstenaar André van Bergen, dat aangeeft hoeveel patiënten binnen en buiten de inrichting zijn, leidt zowel bij het personeel als bij de patiënten tot verdeelde reacties.- Het Archief, Centrum voor Stads- en Streekhistorie Nijmegen, heeft koffers vol materiaal van de Nijmeegse cineast Joris Ivens in huis gekregen. De koffers, die onder meer scripts van Ivens' Chinese films en scenario's van in Vietnam gemaakte films bevatten, zijn door de weduwe van Ivens, Marceline Loridan, geschonken aan de Europese Stichting Joris Ivens.- In de Sint Maartenskliniek wordt het eerste Nederlandse expertisecentrum voor botontkalking geopend.
 • 21 In een uitgelekte gemeentelijke cultuurnotitie is te lezen dat wethouder Hirdes plannen heeft om het programma van Lux te beperken tot films. Muziek, theater en debat zouden bij andere podia ondergebracht moeten worden. Dat zou Lux uit de financiële zorgen kunnen halen.
 • 22 De zeven historische wandtapijten die sinds 1677 in de raadzaal van het stadhuis hingen, moeten het veld ruimen. De zaal moet na de verbouwing een 'transparante vergaderruimte' worden en daarin passen oude gobelins niet. De tapijten, die gemaakt werden als decor voor de onderhandelingen die in 1678-79 tot de Vrede van Nijmegen leidden, zullen uiteindelijk een plaats krijgen in Museum Het Valkhof.
 • 23 Na de bezuinigingen van 14 miljoen euro die in mei zijn aangekondigd, meldt wethouder Lucassen van Financiën nu een tegenvaller van 11 miljoen euro. Die zal worden opgevangen door te snijden in de 'sociale pijler van het Grotestedenbeleid': projecten in de verslavingszorg, het multicultureel beleid, veiligheidsprojecten en onderwijsbegeleiding van jongeren.- De Romeinse zegepijler met godenfiguren (de 'godenpijler'), het bewijs van het vroege stedelijke karakter van Nijmegen, krijgt een eigentijdse opvolger. Het kunstwerk - met daarin verwerkt een replica van de in 1980 gevonden pijlersegmenten - zal in de loop van 2005 op het Kelfkensbos worden geplaatst.
 • 28 De oppositie in de gemeenteraad heeft gevraagd om een onderzoek naar een vermoedelijk informatielek.

Juli

 • 1 Het Nijmeegs Studentenorkest voert onder leiding van de Zuid-Afrikaanse dirigent Conradt van Alphen een Engels Promenadeconcert uit in het Openluchttheater De Goffert.
 • 2 Om te voorkomen dat wandelaars straks last krijgen van de eikenprocessierups inspecteren de organisatoren van de Vierdaagse vanaf vandaag wekelijks het volledige wandelparcours.
 • 4 De twintigste editie van de Music Meeting vindt plaats in Park Brakkenstein. Ondanks het koele en buiige weer bezoeken 3.000 mensen het evenement.
 • 5 Het gemeentekantoor boven de Mariënburggarage wordt gedeeltelijk ontruimd wegens een 'gaslucht', die - naar later blijkt - waarschijnlijk veroorzaakt is door een schoonmaakmiddel.
 • 9 In een huis aan de Muchterplaats ontmantelt de politie een wietplantage met vijfhonderd planten. Twee mannen worden gearresteerd.
 • 10 Museum Het Valkhof opent een nieuwe expositieruimte op de benedenverdieping met de Duits-Nederlandse modetentoonstelling 'Transistor 3. Export'.
 • 12 Wethouder Ton Hirdes presenteert zijn plannen voor de Nijmeegse cultuurpodia. De Schouwburg en De Vereeniging moeten de komende jaren fors bezuinigen.
 • 14 De gemeenteraad bespreekt de acute financiële problemen waarmee Lux worstelt. Het cultuurcentrum moet in de programmering snijden.
 • 16 De voorbereidingen zijn afgerond. Nijmegen is klaar voor de 88ste Vierdaagse, maar een dag later...
 • 17 ...lijkt alles aan een zijden draad te hangen. Twee mannen worden gearresteerd op verdenking van het beramen van een terreuraanslag tegen militaire deelnemers.
 • 19 De iep aan de Dr. Jan Berendsstraat in Bottendaal is bijna dood en moet worden gekapt. De droogte in 2003 en 2004 is hem fataal geworden.
 • 20 De Vierdaagse gaat van start. 's Avonds trekt het spektakel 'De Waal in Vlammen' tienduizenden bezoekers. Het vuurwerk wordt voorafgegaan door een parade van twintig luchtballonnen.
 • 23 Over de Via Gladiola bereiken 39.711 deelnemers de finish van de 88ste Vierdaagse. In totaal vielen 4.927 deelnemers uit.
 • 24 Café Biessels aan de Grote Markt wint de Nijmeegse Terrasprijs. De jury heeft de afgelopen week 128 terrassen in de stad bezocht en beoordeeld.
 • 30 Het Ricciotti Ensemble geeft zijn jaarlijkse openluchtconcert bij Lux. Tot ergernis van het publiek verbiedt de politie zonder opgaaf van redenen het gebruik van een microfoon. Daarop speelt het ensemble 'voor de politie' een luidruchtig nummer van Frank Zappa.

Augustus

 • 1 NEC luidt met een open dag in het Goffertstadion het nieuwe voetbalseizoen in en presenteert zijn selectie voor de komende competitie. De supporters vieren feest in de hoop het afgelopen seizoen snel te vergeten.
 • 3 De Fietsvierdaagse gaat van start met naar schatting 3.500 deelnemers. Hoge temperaturen spelen de deelnemers parten.
 • 4 Het failliete taxibedrijf Knipping uit Lent maakt een doorstart, zo maakt de curator bekend. Driekwart van het personeel en van de voertuigen gaat mee naar het nieuwe bedrijf.
 • 6 Tijdens een concert van de Gelderse Muziek Zomer worden bij Lux schilderijen geprojecteerd op een groot scherm. Het concert moet binnen plaatsvinden, omdat er geen vergunning is aangevraagd voor een luidspreker in de open lucht.
 • 11 Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling verstrekt aan 'Nijmegen 2000 jaar' een subsidie van ruim 900.000 euro.
 • 13 Personeel van de Rabobank organiseert voor ruim 35 daklozen en verslaafden van het Multifunctioneel Centrum aan de Van Schevichavenstraat een diner en een bingo-avond.
 • 14 Tijdens de eerste competitiewedstrijd van NEC, tegen Willem II, protesteren supporters in vak M met grote 'bierpulballonnen' tegen het drankverbod in de Goffert.
 • 16 De eerste studenten betrekken hun kamers in de voormalige asielzoekerswoningen aan de Griftdijk-Noord in Lent. Het complex moet uiteindelijk 220 bewoners onderdak bieden.
 • 19 Jan Hendriks presenteert zijn boek "Pianist in Bevrijdingstijd". Getekend dagboek, periode van 1 september 1944 tot 18 maart 1945 in Nijmegen, waarin hij zijn belevenissen in het laatste oorlogsjaar beschrijft.
 • 20 In de vroege morgen legt een brandje de persen van De Gelderlander stil, waardoor vandaag en morgen noodedities verschijnen. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.
 • 21 Phocas-lid Annemarieke van Drumpt wint in Athene in de Dames Acht een bronzen medaille. In O'42 volgen de andere leden van de Nijmeegse vereniging de wedstrijd op een groot scherm.
 • 22 Vanaf vandaag maken 2.400 eerstejaars studenten kennis met de universiteit en de stad. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft eigen introductieprogramma's.
 • 23 Antonio de la Rocca, de 'man van de wandelstok met spiegels', is overleden. Jarenlang liep hij door de stad met zijn wandelstok vol nummerborden en buitenspiegels.
 • 24 De zesdaagse Zomertoer begint op het sportplein tegenover het Goffertbad. Welzijnsorganisatie Tandem organiseert dit evenement om jongeren in de laatste week van hun vakantie bezig te houden.
 • 26 Museum Het Valkhof krijgt van het Oud Burgeren Gasthuis twee zeventiende-eeuwse portretten in bruikleen. Ze zijn geschilderd door Nicolaes van Helt Stocade (1647) en Rutger van Langeveld (1676).
 • 27 Holland Casino wordt met 100.000 euro een hoofdsponsor van 'Nijmegen 2000 jaar'.
 • 28 De oude fabriekshal van Vasim in Nijmegen-West doet dienst als de eerste Gayfabriek voor 350 homo's en hetero's. De nacht wordt gevuld met dansen, muziek en kunst.

September

 • 1 Vanaf vandaag is de Katholieke Universiteit Nijmegen geschiedenis. De nieuwe naam luidt Radboud Universiteit Nijmegen. Naamgever is de tamelijk obscure bisschop Radboud, die rond het jaar 1000 leefde.
 • 2 De ANWB heeft onderzoek gedaan naar de vrijetijdsvoorzieningen in 35 steden. Nijmegen eindigt op de ranglijst uiteindelijk op de achttiende plek. De ontsluiting van natuurgebieden voor wandelaars en fietsers en de kwaliteit van het openbaar vervoer zijn zwakke punten. Op het gebied van uitgaan en cultuur scoort Nijmegen beter.
 • 7 De politie maakt bekend dat een oplettende bankmedewerker eind juli heeft voorkomen dat de gemeente voor 7,8 miljoen euro werd opgelicht. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht.
 • 8 Theater Lux behoudt zijn brede programmering met theater, debat, film en muziek. Het plan van wethouder Hirdes om theater en muziek elders onder te brengen krijgt geen steun in de gemeenteraad.
 • 9 De gemeente laat nieuwe ambtenaren voortaan een officiële ambtseed afleggen. Bovendien worden allerlei regels aangescherpt na recente gevallen van fraude binnen de gemeentelijke ambtenarij.
 • 12 Circus Colourful City is weer neergestreken in het Goffertpark.Het festival beperkt zich deze keer niet tot het park. Ook elders in de stad vinden evenementen plaats.
 • 14 Het oude Weeshuis aan de Hessenberg is gekraakt door een groep die protesteert tegen de langdurige leegstand en verwaarlozing van het pand.
 • 15 Provinciale Staten vinden de verbreding van de A50 over de Waal en de aanleg van een nieuwe stadsbrug voor Nijmegen de beste maatregelen om de verkeerscirculatie rond Nijmegen te verbeteren. Zij scharen zich daarmee achter de besturen van Nijmegen, Arnhem, Gelderland en het Knooppunt Arnhem-Nijmegen. De doortrekking van de A73 is van de baan.- De gemeente Nijmegen beschikt als eerste gemeente in Gelderland over een uitzendbureau dat daklozen en verslaafden een dag in de week aan het werk zet: voor 21 euro verlossen de deelnemers de straten van zwerfafval. Utrecht en Rotterdam gaven het voorbeeld.
 • 19 Duizenden zijn aanwezig bij de zestigste herdenking van Market Garden en de bevrijding van Nijmegen, op het Traianusplein.
 • 21 De Nijmeegse raadzaal heeft onder leiding van architect Paul Kleinlooh een opknapbeurt gekregen. De nieuwe zaal is lichter en moderner ingericht dan de oude. De historische gobelins die de oude zaal sierden, zullen van maart tot eind augustus 2005 worden geëxposeerd in Museum Het Valkhof. Historische vereniging Numaga en de Bond Heemschut zijn niet tevreden. Zij willen dat de tapijten in de raadzaal terugkeren.
 • 23 De vakbonden kunnen het niet eens worden met de directie van Philips over een sociaal plan dat het schrappen van 350 van de 1.400 arbeidsplaatsen aanvaardbaar moet maken.
 • 28 De Pompekliniek gaat strengere verlofregels toepassen. De politiek dringt daarop aan, nadat elders weer een tbs-er tijdens een verlof vreselijk in de fout is gegaan.
 • 29 De studentenhuisvesting in Nijmegen wordt uitgebreid. Naast de 220 tijdelijke units in Lent, de 410 kamers van het nieuwe complex op de universiteitscampus en 100 extra kamers in de oude stadspanden, komen over twee jaar 175 studentenkamers beschikbaar in het voormalige Augustinusklooster aan de Graafseweg.

Oktober

 • 1 De criminaliteit in de politieregio Gelderland-Zuid neemt af, vooral in de stad Nijmegen. De oplossingspercentages stijgen. Oorzaken van het succes: aanpak van veelplegers, speciale teams en DNA-onderzoek.
 • 6 De Nijmeegse minima die het zwaarst zijn getroffen door de bezuinigingen van de regering krijgen van de gemeente een kerstcadeau van 250 euro.
 • 8 De Mariënburgkapel moet volgens het college van burgemeester en wethouders een debatcentrum worden. De gemeenteraadsfracties vinden unaniem dat het college te hard van stapel loopt: ze willen eerst een haalbaarheidsonderzoek.- Bert Poelert (55) neemt na zes jaar afscheid als korpschef van Gelderland-Zuid. Hij is tevreden over de betere contacten met de burgers en de algemene daling van de criminaliteit, maar ook boos over de financiële en bestuurlijke perikelen met 'Den Haag'. Poelert maakt zich zorgen over het geringe aantal allochtone agenten.
 • 14 Het openbaar vervoer in Nederland ligt voor een groot deel plat: ook de buschauffeurs van Novio staken massaal tegen de kabinetsplannen met VUT en prepensioen.- De gemeente Nijmegen gaat samen met Beuningen en de provincie Gelderland onderzoek doen naar stankoverlast in Nijmegen-West en Weurt. Vooral in Weurt wakkeren de industriële geurtjes de angst voor 'kanker' weer aan.
 • 18 Drie projectontwikkelaars presenteren hun plannen voor de bebouwing van de St.-Josephhof. Een 'begijnhof', een 'groen en open' plan en een 'Hof van Eden' strijden om de gunst van de Nijmegenaren en, belangrijker, van het college van burgemeester en wethouders, dat aan het eind van het jaar een besluit moet nemen.
 • 19 Presentatie van een nieuw plan voor de Hessenberg door Filip Delanghe van architectenbureau AWG uit Antwerpen. Het nieuwe plan voorziet in gebouwen die in hoogte en formaat niet hoeven te wijken voor het afgeschoten 'Flash Gordon', maar die door de gekozen bouwstijl beter passen in de stadse omgeving. Bovendien wordt het weeshuis gerestaureerd.
 • 20 Met negentien stemmen voor en zestien tegen draagt de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders op een parkeerverbod voor luxe terreinwagens (SUV's, sports utility vehicles, in de wandeling: 'aso-bakken') in te stellen. De motie is ingediend door de fractie van GroenLinks, die deze auto's milieuvervuilend en gevaarlijk vindt. De motie leidt tot een nationaal debat over de zin of waanzin van zo'n verbod.
 • 22 Burgemeester en wethouders verklaren geen parkeerverbod voor SUV's te willen uitvaardigen. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad legt zich daarbij neer. In den lande is de communis opinio dat de Nijmeegse gemeenteraad een bok heeft geschoten.- De machinist van de trein van Nijmegen naar Den Bosch raakt gewond, wanneer een vuurbal zich in zijn cabine boort. Vandalen hebben een bankschroef aan een kabel over de bovenleiding gegooid, met kortsluiting als gevolg.
 • 23 De Stichting Bouwhistorie Nederland houdt haar jaarlijkse donateursdag in De Vereeniging. Bij die gelegenheid wordt het boek Verborgen Verleden Bouwhistorie in Nijmegen aangeboden: een bouwhistorische inventarisatie van het gebied binnen de voormalige wallen van Nijmegen. Zo'n driehonderd panden werden door bouwhistorici bekeken. Ze zijn geschrokken van wat er allemaal in de jaren vijftig en zestig is gesloopt.
 • 24 In het Petershuis te Gennep wordt een tentoonstelling geopend van schilderijen van Hubert Estourgie (1924-1982). Estourgie deed in 1975-1980 onderzoek naar de Valkhofburcht. Het resultaat legde hij neer in tekeningen, plattegronden en ongeveer vijftig schilderijen.
 • 27 Museum Het Valkhof heeft van de Nederlandse jezuïeten een grafiek- en kunstverzameling in permanente bruikleen gekregen. Daarin onder meer vijftien getekende portretten van Nederlandse jezuïeten door Jan Toorop en een schilderij van de beroemde Indonesische kunstenaar Raden Basoeki Abdullah (1915-1993).- Plaatselijke belangengroepen in Lent menen dat het niet nodig is de Waalbandijk bij Veur-Lent terug te leggen om de Waal te verbreden. Een gegraven nevengeul door de uiterwaarden achten zij voldoende, nu er in Duitsland al voldoende maatregelen tegen hoogwater zijn genomen.
 • 29 In het onderzoek 'Kennis in kaart' van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt de Radboud Universiteit Nijmegen als derde uit de bus. De Universiteit Maastricht scoort het beste. De 'oude' Universiteit Leiden is lantaarndrager.- Na jaren wachten krijgt het Chinese gezin Chen uit Lent een verblijfsvergunning.
 • 30 Tweehonderdvijftig medewerkers van Philips Semiconductors in Nijmegen krijgen te horen dat ze definitief worden ontslagen.

November

 • 1 Er wordt een begin gemaakt met de opknapbeurt van het Kronenburgerpark. Paden worden vernieuwd, banken vervangen, de verlichting aangepast en bomen en struiken gesnoeid. De romantische uitstraling blijft behouden, zo verzekert de gemeente.
 • 2 De muziektheaterproductie 'Mariken van Nieumeghen', die in 2005 ter gelegenheid van het 2000-jarige stadsjubileum zou worden opgevoerd door het Gelders Muziektheater, wordt een jaar uitgesteld.
 • 3 De meerderheid van de gemeenteraad is vóór een actievere bemoeienis van de stad met de nieuwe luchthaven Niederrhein bij Weeze in Duitsland. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of de naam van de stad kan worden toegevoegd aan die van het vliegveld.
 • 4 Het archief van het Katholiek Documentatie Centrum blijft in beheer bij de Radboud Universiteit. Onderhandelingen om het archief over te dragen aan Het Archief Nijmegen zijn stukgelopen.
 • 5 Vandaag wordt op begraafplaats Rustoord het 'Monument voor het nooit geboren kind' onthuld. Het werk van de Gennepse kunstenares Ghisleen Bakker moet een plaats worden waar ouders van doodgeboren of vroeg overleden kinderen troost kunnen vinden.
 • 9 Nijmeegse moslims houden een stille tocht voor de vermoorde cineast Theo van Gogh, die vandaag gecremeerd wordt.
 • 12 Hoogbouw is weer in de mode. Opnieuw wordt er een plan gepresenteerd om in Nijmegen-West, achter de Hezelpoort, een woontoren te bouwen. Ditmaal denkt men aan een gevaarte van maar liefst 120 meter. In 1993 kwam de Franse architect Henri Ciriani met een soortgelijk plan voor de bouw van een wolkenkrabber van 90 m hoogte. Dat plan werd echter in 1996 geschrapt, omdat er geen financiers te vinden waren.
 • 13 Volgens een woordvoerder van de Radboud Universiteit zal de masteropleiding klassieke theologie, die opleidt voor een functie binnen de katholieke kerk, uit Nijmegen verdwijnen. De drie theologische faculteiten in Nederland richten samen één nieuwe theologische faculteit op om bij teruglopende studentenaantallen de kwaliteit van de opleiding te kunnen waarborgen.- Vandaag is de intocht van Sinterklaas in Nijmegen. Die intocht verloopt niet vlekkeloos. De Sint komt weliswaar precies op tijd aan, maar burgemeester Ter Horst laat liefst drie kwartier op zich wachten. Tot groot verdriet van de wachtende kinderen en hun ouders, die de striemende regen moeten trotseren.
 • 14 Minstens driehonderd mensen herdenken in een tocht met fakkels, bloemen en foto's Maja Bradaric, die op 17 november vorig jaar werd vermoord.
 • 16 Daan Van Speybroeck, kunstcoördinator van de universiteit en van het UMC St.- Radboud, zoekt een nieuw tehuis voor de meer dan levensgrote olifant van János Bittenbinder die al negentien jaar de hal van het Radboudziekenhuis siert. In de nabije toekomst wordt deze hal gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe, die echter bescheidener van omvang wordt.
 • 17 De 30ste straat in Aldenhof is het toneel van een dramatische ontknoping van een gijzeling die begonnen was in het Groningse Haren. De politie, ondersteund door een helikopter, bevrijdt een 56-jarige Groninger uit handen van drie ontvoerders. Vervolgens worden de ontvoerders gearresteerd.
 • 18 Op Plein 1944 staat een overdekte ijsbaan, compleet met koek en zopie, waar liefhebbers van muziek en disco hun baantjes kunnen trekken.
 • 19 De Hervormde of St.-Stevenskerk kampt al jaren met een exploitatietekort. Men wil het kerkgebouw aanpassen om het beter te kunnen exploiteren. De Keizer Karelpodia willen de kerk inzetten voor culturele producties.
 • 20 De provincie Gelderland, het waterschap Rivierenland, het ministerie van VROM en Rijkswaterstaat zijn het eens geworden over de dijkteruglegging bij Lent. De gemeente Nijmegen is daarentegen voorstander van het graven van een diepe nevengeul in de uiterwaarden.
 • 21 Dit jaar doen 23.000 hardlopers mee aan de Zevenheuvelenloop. De Ethiopiër Sileshi Sihine wint bij de heren; de Keniaanse Lydia Cheromie bij de dames.
 • 23 Medy van der Laan (D66), staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en oud-studente van de Nijmeegse rechtenfaculteit, is aanwezig op een debatavond van D66 om te praten over cultuur. Ze vindt dat Nijmegen heel veel potentie heeft, maar daarvan onvoldoende gebruik maakt. In vergelijking met andere steden geeft de gemeente Nijmegen weinig geld uit aan cultuur.
 • 26 Bij herstelwerkzaamheden aan het Kronenburgerpark zijn drie betonnen schuilkelders van vlak voor de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Twee kelders liggen bij de hoek Parkweg/Doddendaal en een ligt aan de Kronenburgersingel. De ruimtes zijn na de oorlog met aarde gevuld.
 • 27 De historische vereniging Numaga viert haar vijftigjarig jubileum. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de St.-Stevenskerk geeft Jan Brabers de voorzittershamer door aan Remieg Aerts. Paul Begheyn en Ben van Hees (namens de Stichting Nijmegen blijft in Beeld) krijgen de erepenning van de vereniging. Jan Kuys, Peter Houwen en Arnold Wolf worden tot erelid benoemd. Tenslotte wordt het nieuwe Jaarboek aangeboden, dat dit maal in de gedaante van een biografisch woordenboek verschijnt.
 • 28 De politie houdt vier nepagenten aan die onder meer op de Van Heemstraweg mensen aanhielden om boetes te incasseren.
 • 30 In de gemeenteraad tekent zich een meerderheid af vóór het nieuwe plan om op de Hessenberg 177 woningen en winkels te bouwen. Alleen Ben van Hees (Nijmegen Nu) is tegen.

December

 • 1 De familie Kam eist voor de rechtbank in Arnhem dat de Provincie Gelderland en de Staat der Nederlanden het Museum Kam en een deel van de collectie aan de familie teruggeven. Deze rechtszaak is een gevolg van het feit dat de familie met geen van beide partijen overeenstemming kon bereiken over de naamgeving van het nieuwe Nijmeegse museum, dat uiteindelijk 'Museum Het Valkhof' werd gedoopt. De familie is bereid door te procederen tot aan de Hoge Raad, zo verzekert mr. W. Kam.
 • 3 Willem Alferink, voorzitter van de Stichting Oude Stad, ontvouwt plannen voor een erfgoedhuis op de Hessenberg. Het moet een centrum worden met wisselende exposities over de geschiedenis van Nijmegen.
 • 4 De Karel de Groteprijs, de culturele oeuvreprijs van de stad Nijmegen, is toegekend aan de architect Wim Krol. Gelijktijdig gaat de Alcuinusprijs - een aanmoedigingsprijs voor jonge kunstenaars - naar de audiovisuele werkplaats Dziga.
 • 5 Een groot deel van de gemeente van de Molukse Evangelische Kerk in Hatert weigert naar de dienst te komen uit protest tegen de vervanging van de eigen dominee. Ds. E. Salamony is door het landelijk kerkbestuur vervangen door de Tielse dominee Nikilujuw. Volgens woordvoerder E. Rinsampessy van de Hatertse gemeente gebeurde dat zonder consultatie van de kerkenraad.
 • 7 Rob Jaspers (50), chef van de stadsredactie van De Gelderlander, wordt in die functie opgevolgd door Jaap van Essen (44).- Het college van burgemeester en wethouders trekt de rooivergunning in die de gemeente zichzelf verleend had voor 58 grote bomen en een stukje bos aan de D'Almarasweg.
 • 8 De Nijmeegs editie van Monopoly is uit! Critici menen dat de editie niet erg Nijmeegs is.
 • 11 Voor de derde maal dit jaar is het UMC St.-Radboud getroffen door de MRSA-bacterie. Het gaat om een ziekenhuisbacterie die moeilijk te bestrijden is met de gangbare antibiotica.
 • 12 De politie heeft de handen vol om het uitgaanspubliek in toom te houden. In de nacht van zaterdag op zondag is er in de Molenstraat een massale vechtpartij van zo'n dertig bezoekers. Mikpunt is horecapersoneel, er zijn schoten gehoord.
 • 13 Het bestuur van NEC zet hoofdcoach Johan Neeskens op non-actief. De coach wordt verantwoordelijk gehouden voor het desastreuze seizoen.
 • 15 De gemeente heeft gekozen uit drie ontwerpen voor een eigentijdse versie van de Romeinse godenpijler. Ram Katzir, een Israëlisch kunstenaar, en Rutger Fuchs, een Nederlandse grafisch ontwerper, tekenden voor het ontwerp van een tien meter hoge zonnewijzer van brons en graniet. De basis van het monument is een bronzen replica van de godenpijler.
 • 16 Nijmegen heeft al twee eeuwen een onverklaarbaar vrouwenoverschot. Dat ontdekte onderzoeker Theo Engelen van de Radboud Universiteit Nijmegen tijdens zijn werk voor de Nijmeegse stadsgeschiedenis, die in 2005 zal verschijnen. Naar de oorzaak wordt gegist.
 • 17 Behalve het plein voor het station blijkt nu ook de vloer van de vernieuwde voetgangerstunnel onder het station spekglad te zijn. Over het voorplein, dat zo langzamerhand weer aan renovatie toe is, ruziën de gemeente, de aannemer en de architect al heel lang.
 • 18 Het Nijmeegs Volkenkundig Museum, dat een enigszins verborgen bestaan leidt op de universiteitscampus, moet als gevolg van bezuinigingen per 1 januari 2005 sluiten. De collectie is ontstaan uit de gemeentelijke Beijenscollectie, het opgeheven Volkenkundig Missiemuseum Tilburg, aangevuld met voorwerpen die missionarissen als souvenirs meebrachten. - De leerlingen van basisschool De Muze zijn samen met leerkrachten en ouders naar het stadhuis getogen om te protesteren tegen de gedwongen uitzetting van Nasser (8), Mostafa(10) en Maryam (12). Met hun moeder zijn ze vijf jaar geleden uit Afghanistan gevlucht. Maar nu moet de familie Zamani van minister Verdonk weer terug, omdat het volgens haar veilig is. Loco-burgemeester Lucassen spreekt mooie woorden, maar kan er ook niet veel aan doen.
 • 22 Vanaf vandaag is Universitair Longcentrum Dekkerswald definitief onderdeel van het UMC St.-Radboud. De twee ziekenhuizen werkten al meer dan dertig jaar nauw samen en de medische staf is al jaren aan beide instellingen verbonden.- Nijmeegs enige big band blaast op 8 januari 2005 zijn laatste nootjes. Het Imperial City Orchestra (ICO), voorheen Big Band Nijmegen, houdt op te bestaan. De twintig musici hebben geen repetitieruimte meer, nadat De Lindenberg veel meer huur is gaan vragen.
 • 23 In het kader van de festiviteiten rond 'Nijmegen 2000 jaar' zal op het Valkhof de donjon of reuzentoren van de vroegere burcht herbouwd worden. Dat gebeurt met behulp van een steigerconstructie en veel zeildoek. Nijmeegse aannemers sponsoren dit initiatief van onder meer de Valkhofvereniging.
 • 28 De eerste sneeuwdag van deze winter in de stad. De reinigingsdienst stuurt 24 voertuigen de weg op om de gladheid te bestrijden. Zes kleinere wagens strooien zout op de fietspaden.
 • 29 De ambitieuze jonge wethouder Paul Depla meldt in een interview met De Gelderlander: 'In 2020 heeft Nijmegen de Waal definitief omarmd!' Hij bedoelt dat Nijmegen zal uitgroeien tot een stad aan twee zijden van de rivier, met een Altstadt en een Neustadt, waarbij hij steels naar (het veel grotere) Düsseldorf kijkt.
 • 30 Diverse Nijmeegse verenigingen organiseren hulpacties voor de slachtoffers van de tsunami die op Tweede Kerstdag Zuidoost-Azië trof.
 • 31 Het hoofdpostkantoor aan de Van Schevichavenstraat gaat in 2006 sluiten. Het gebouw, een ontwerp van Rijksbouwmeester C.H. Peters uit 1908, zal worden omgebouwd tot woningen en winkels. Op de begane grond komen vestigingen van supermarkt Albert Heijn en drankenhandel Gall&Gall. Op de verdiepingen verschijnen 24 appartementen. Het postkantoor verhuist waarschijnlijk naar een bescheidener locatie aan het Mariënburg.


Jaaroverzicht

NUMAGA JAARKRONIEKEN
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011