header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Landstorm

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Vanaf 1915 valt onder het hoofdstuk militaire zaken ook een registratie van de jaarklassen van de landstorm. In Nederland worden in 1915/1916 landstormkorpsen opgericht met het oogmerk dienstplichtigen vrijwillig dienst te laten doen, ook buiten de tijd die ze in werkelijkheid in dienst moeten doorbrengen. Op deze manier is een extra legerreserve gekweekt.

Na de revolutie van Troelstra in november 1918 wordt er nog een bijzondere vrijwillige landstorm (BVL) opgericht. Het doel is niet zo zeer dienst te doen bij de landsverdediging in geval van buitenlandse aggressie, maar bij binnenlandse woelingen.

Nationale militie, landweer en landstorm maken alle drie geen deel uit van de lokale overheid. De bemoeienis van het lokaal bestuur is hier slechts administratiefregistrerend van aard.

Vanaf 1922 verdwijnt het hoofdstuk militie, landweer en landstorm uit de gemeenteverslagen om plaats te maken voor het hoofdstuk 'dienstplicht'.

Bronnen[bewerken]

  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1851-1919, Gemeentearchief Nijmegen, 1994.
  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1919-1945, Gemeentearchief Nijmegen, 1995.

Verantwoording[bewerken]

Bewerking van de resultaten van onderzoek, gedaan in de jaren 1994-1996, naar lokaal bestuur en gemeentelijke overheid in Nijmegen door Lisette Kuijper (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden