Leefwerkschool Eigenwijs

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Leefwerkschool Eigenwijs
Andere naam (namen):

{{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam1}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1982 - Eindjaar::2008
Rechtsvorm: Rechtsvorm::
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126492431%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126492431%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126492431%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: In de jaren tachtig van de twintigste eeuw was er in Nederland een korte hausse in alternatieve scholen in Nederland. In Alkmaar, Amsterdam en Nijmegen werden 'leefwerkscholen' opgericht, waar niet de les, maar de leerling in het middelpunt stond. Tien jaar later was er maar één over: Eigenwijs in Nijmegen.|

Algemene context

In de jaren tachtig van de twintigste eeuw was er in Nederland een korte hausse in alternatieve scholen in Nederland. In Alkmaar, Amsterdam en Nijmegen werden 'leefwerkscholen' opgericht, waar niet de les, maar de leerling in het middelpunt stond. Tien jaar later was er maar één over: Eigenwijs in Nijmegen. |}}

{{#if: ====Oprichting en beginjaren==== Op 4 mei 1982 richtte een aantal Nijmeegse biologiestudenten en -didactici uit onvrede met het bestaande schoolsysteem de Leefwerkschool Eigenwijs op, voor mavo, havo en vwo-leerlingen van 14 tot 19 jaar. Aanvankelijk bezochten vooral kinderen van ouders uit de wat betere milieus, die hun kinderen niet naar een 'leerfabriek' wilden sturen, de school. Na verloop van tijd verschoof het accent naar jongeren die om wat voor reden dan ook niet pasten binnen het normale schoolsysteem, jongeren uit 'moeilijke' gezinnen, zwerfjongeren en 'onhandelbare' jongeren. Uitgangspunten van de school waren: leerrecht in plaats van leerplicht en de beoogde combinatie van wonen en leren, leven en werken. Eigenwijs had geen leraren en geen leerlingen, maar medewerkers en jongeren, iedereen was gelijk. Vrijheid, gelijkheid en zelfstandigheid waren de principes waarop Eigenwijs was gevestigd. Binnen de school stond projectonderwijs centraal; themagericht werken oversteeg de traditionele schoolvakken. Het waren idealen uit de jaren tachtig die een beloning kregen met de eerste financiering door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in 1996. Om de financiering via het Rijk geregeld te krijgen moest Eigenwijs een administratieve band aangaan met een 'gewone' school. Dat werd het Lindenholt College in Nijmegen, waar de leerlingen formeel werden in- en uitgeschreven.

De school begon in 1982 in een ruimte boven café de Cantine aan de Berg en Dalseweg. Na het gekraakte fabriekspand 'De Koopvaart' (1983-1985), een klein opslagkantoor (Van Gend en Loos) in de Van Diemenbroeckstraat (1985-1986) en een eveneens te klein bedrijfspand in de Derde Walstraat (1986-1988) werd in de zomer van 1988 een voormalig kleuterschoolgebouw in de Bongerdstraat betrokken. Een grote toeloop van jongeren maakte in de zomer van 1993 een uitbreiding noodzakelijk. In 1996 barstte de school alweer uit haar voegen. In december 1997 werd een afgeschreven bus van 'Eigengereid' op het terrein van de groentetuin geplaatst om de school uit de ergste ruimtenood te helpen. In juli 1999 kreeg de school de beschikking over een nieuw schoolgebouw aan de Heyendaalseweg 235.

In 1996 huurde de school van een plaatselijke woningbouwvereniging twee huizen (EigenWijshuizen), bestemd voor jongeren die van te grote afstand kwamen om dagelijks op en neer te kunnen reizen. De jongeren in de huurwoningen werden vanuit de school begeleid.

Samenwerking en fusie

Vanaf augustus 2005 maakte EigenWijs deel uit van het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning (COO) te Nijmegen. In het kader van het gemeentelijk onderwijsbeleid en de landelijke wetgeving werd rond 2005 in Nijmegen gestart met de Flex Company Nijmegen (FC Nijmegen). In dit project werkten alle scholen in het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omgeving samen met het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) aan de opvang en onderwijsvoorziening voor jongeren die uit het reguliere voortgezet onderwijs vielen. Die samenwerking resulteerde uiteindelijk in het opgaan van de school in het Flex College Nijmegen per 1 september 2008.|

Geschiedenis

Oprichting en beginjaren

Op 4 mei 1982 richtte een aantal Nijmeegse biologiestudenten en -didactici uit onvrede met het bestaande schoolsysteem de Leefwerkschool Eigenwijs op, voor mavo, havo en vwo-leerlingen van 14 tot 19 jaar. Aanvankelijk bezochten vooral kinderen van ouders uit de wat betere milieus, die hun kinderen niet naar een 'leerfabriek' wilden sturen, de school. Na verloop van tijd verschoof het accent naar jongeren die om wat voor reden dan ook niet pasten binnen het normale schoolsysteem, jongeren uit 'moeilijke' gezinnen, zwerfjongeren en 'onhandelbare' jongeren. Uitgangspunten van de school waren: leerrecht in plaats van leerplicht en de beoogde combinatie van wonen en leren, leven en werken. Eigenwijs had geen leraren en geen leerlingen, maar medewerkers en jongeren, iedereen was gelijk. Vrijheid, gelijkheid en zelfstandigheid waren de principes waarop Eigenwijs was gevestigd. Binnen de school stond projectonderwijs centraal; themagericht werken oversteeg de traditionele schoolvakken. Het waren idealen uit de jaren tachtig die een beloning kregen met de eerste financiering door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in 1996. Om de financiering via het Rijk geregeld te krijgen moest Eigenwijs een administratieve band aangaan met een 'gewone' school. Dat werd het Lindenholt College in Nijmegen, waar de leerlingen formeel werden in- en uitgeschreven.

De school begon in 1982 in een ruimte boven café de Cantine aan de Berg en Dalseweg. Na het gekraakte fabriekspand 'De Koopvaart' (1983-1985), een klein opslagkantoor (Van Gend en Loos) in de Van Diemenbroeckstraat (1985-1986) en een eveneens te klein bedrijfspand in de Derde Walstraat (1986-1988) werd in de zomer van 1988 een voormalig kleuterschoolgebouw in de Bongerdstraat betrokken. Een grote toeloop van jongeren maakte in de zomer van 1993 een uitbreiding noodzakelijk. In 1996 barstte de school alweer uit haar voegen. In december 1997 werd een afgeschreven bus van 'Eigengereid' op het terrein van de groentetuin geplaatst om de school uit de ergste ruimtenood te helpen. In juli 1999 kreeg de school de beschikking over een nieuw schoolgebouw aan de Heyendaalseweg 235.

In 1996 huurde de school van een plaatselijke woningbouwvereniging twee huizen (EigenWijshuizen), bestemd voor jongeren die van te grote afstand kwamen om dagelijks op en neer te kunnen reizen. De jongeren in de huurwoningen werden vanuit de school begeleid.

Samenwerking en fusie

Vanaf augustus 2005 maakte EigenWijs deel uit van het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning (COO) te Nijmegen. In het kader van het gemeentelijk onderwijsbeleid en de landelijke wetgeving werd rond 2005 in Nijmegen gestart met de Flex Company Nijmegen (FC Nijmegen). In dit project werkten alle scholen in het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omgeving samen met het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) aan de opvang en onderwijsvoorziening voor jongeren die uit het reguliere voortgezet onderwijs vielen. Die samenwerking resulteerde uiteindelijk in het opgaan van de school in het Flex College Nijmegen per 1 september 2008. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: Opvang en onderwijsvoorziening voor jongeren die uit het reguliere voortgezet onderwijs vielen.|

Taken en activiteiten

Opvang en onderwijsvoorziening voor jongeren die uit het reguliere voortgezet onderwijs vielen. |}}

{{#if: De in 1982 opgerichte Stichting Eigen-Wijs (met streepje) functioneerde als schoolbestuur. Binnen de school was de werkvergadering (algemene vergadering) het besluitvormend orgaan. Het schoolbestuur kon alleen besluiten nemen met goedkeuring van de werkvergadering.

De school kende een aantal clusters, waaronder:

  • Organisatie en beleid;
  • Jongerencluster 12 (JC12), bestaande uit twaalf jongeren;
  • Didactiek;
  • Mentoraat.

Coördinerend Team / Coördinatieteam (CT) bestond uit afgevaardigden van de verschillende clusters die tweewekelijks bijeen kwamen om elkaar op de hoogte te stellen van de diverse werkzaamheden. Tevens was het CT ook verantwoordelijk voor het bijeenroepen en voorbereiden van de werkvergadering.|

Organisatie

De in 1982 opgerichte Stichting Eigen-Wijs (met streepje) functioneerde als schoolbestuur. Binnen de school was de werkvergadering (algemene vergadering) het besluitvormend orgaan. Het schoolbestuur kon alleen besluiten nemen met goedkeuring van de werkvergadering.

De school kende een aantal clusters, waaronder:

  • Organisatie en beleid;
  • Jongerencluster 12 (JC12), bestaande uit twaalf jongeren;
  • Didactiek;
  • Mentoraat.

Coördinerend Team / Coördinatieteam (CT) bestond uit afgevaardigden van de verschillende clusters die tweewekelijks bijeen kwamen om elkaar op de hoogte te stellen van de diverse werkzaamheden. Tevens was het CT ook verantwoordelijk voor het bijeenroepen en voorbereiden van de werkvergadering. |}}

{{#if: {{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Van Diemerbroeckstraat {{#if:|locatie in googlemaps|}}

{{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Derde Walstraat {{#if:|locatie in googlemaps|}}

{{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Bongerdstraat {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Van Diemerbroeckstraat {{#if:|locatie in googlemaps|}}

{{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Derde Walstraat {{#if:|locatie in googlemaps|}}

{{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Bongerdstraat {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: ====Oprichting en beginjaren==== Op 4 mei 1982 richtte een aantal Nijmeegse biologiestudenten en -didactici uit onvrede met het bestaande schoolsysteem de Leefwerkschool Eigenwijs op, voor mavo, havo en vwo-leerlingen van 14 tot 19 jaar. Aanvankelijk bezochten vooral kinderen van ouders uit de wat betere milieus, die hun kinderen niet naar een 'leerfabriek' wilden sturen, de school. Na verloop van tijd verschoof het accent naar jongeren die om wat voor reden dan ook niet pasten binnen het normale schoolsysteem, jongeren uit 'moeilijke' gezinnen, zwerfjongeren en 'onhandelbare' jongeren. Uitgangspunten van de school waren: leerrecht in plaats van leerplicht en de beoogde combinatie van wonen en leren, leven en werken. Eigenwijs had geen leraren en geen leerlingen, maar medewerkers en jongeren, iedereen was gelijk. Vrijheid, gelijkheid en zelfstandigheid waren de principes waarop Eigenwijs was gevestigd. Binnen de school stond projectonderwijs centraal; themagericht werken oversteeg de traditionele schoolvakken. Het waren idealen uit de jaren tachtig die een beloning kregen met de eerste financiering door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in 1996. Om de financiering via het Rijk geregeld te krijgen moest Eigenwijs een administratieve band aangaan met een 'gewone' school. Dat werd het Lindenholt College in Nijmegen, waar de leerlingen formeel werden in- en uitgeschreven.

De school begon in 1982 in een ruimte boven café de Cantine aan de Berg en Dalseweg. Na het gekraakte fabriekspand 'De Koopvaart' (1983-1985), een klein opslagkantoor (Van Gend en Loos) in de Van Diemenbroeckstraat (1985-1986) en een eveneens te klein bedrijfspand in de Derde Walstraat (1986-1988) werd in de zomer van 1988 een voormalig kleuterschoolgebouw in de Bongerdstraat betrokken. Een grote toeloop van jongeren maakte in de zomer van 1993 een uitbreiding noodzakelijk. In 1996 barstte de school alweer uit haar voegen. In december 1997 werd een afgeschreven bus van 'Eigengereid' op het terrein van de groentetuin geplaatst om de school uit de ergste ruimtenood te helpen. In juli 1999 kreeg de school de beschikking over een nieuw schoolgebouw aan de Heyendaalseweg 235.

In 1996 huurde de school van een plaatselijke woningbouwvereniging twee huizen (EigenWijshuizen), bestemd voor jongeren die van te grote afstand kwamen om dagelijks op en neer te kunnen reizen. De jongeren in de huurwoningen werden vanuit de school begeleid.

Samenwerking en fusie

Vanaf augustus 2005 maakte EigenWijs deel uit van het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning (COO) te Nijmegen. In het kader van het gemeentelijk onderwijsbeleid en de landelijke wetgeving werd rond 2005 in Nijmegen gestart met de Flex Company Nijmegen (FC Nijmegen). In dit project werkten alle scholen in het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omgeving samen met het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) aan de opvang en onderwijsvoorziening voor jongeren die uit het reguliere voortgezet onderwijs vielen. Die samenwerking resulteerde uiteindelijk in het opgaan van de school in het Flex College Nijmegen per 1 september 2008.| {{#if: * A. Hazekamp (red.), Leren in vrijheid. Vijftien jaar Leefwerkschool Eigenwijs (1983-1998), Sittard 1998.|

Bronnen

  • A. Hazekamp (red.), Leren in vrijheid. Vijftien jaar Leefwerkschool Eigenwijs (1983-1998), Sittard 1998.

|}} |}}

{{#if: ====Oprichting en beginjaren==== Op 4 mei 1982 richtte een aantal Nijmeegse biologiestudenten en -didactici uit onvrede met het bestaande schoolsysteem de Leefwerkschool Eigenwijs op, voor mavo, havo en vwo-leerlingen van 14 tot 19 jaar. Aanvankelijk bezochten vooral kinderen van ouders uit de wat betere milieus, die hun kinderen niet naar een 'leerfabriek' wilden sturen, de school. Na verloop van tijd verschoof het accent naar jongeren die om wat voor reden dan ook niet pasten binnen het normale schoolsysteem, jongeren uit 'moeilijke' gezinnen, zwerfjongeren en 'onhandelbare' jongeren. Uitgangspunten van de school waren: leerrecht in plaats van leerplicht en de beoogde combinatie van wonen en leren, leven en werken. Eigenwijs had geen leraren en geen leerlingen, maar medewerkers en jongeren, iedereen was gelijk. Vrijheid, gelijkheid en zelfstandigheid waren de principes waarop Eigenwijs was gevestigd. Binnen de school stond projectonderwijs centraal; themagericht werken oversteeg de traditionele schoolvakken. Het waren idealen uit de jaren tachtig die een beloning kregen met de eerste financiering door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in 1996. Om de financiering via het Rijk geregeld te krijgen moest Eigenwijs een administratieve band aangaan met een 'gewone' school. Dat werd het Lindenholt College in Nijmegen, waar de leerlingen formeel werden in- en uitgeschreven.

De school begon in 1982 in een ruimte boven café de Cantine aan de Berg en Dalseweg. Na het gekraakte fabriekspand 'De Koopvaart' (1983-1985), een klein opslagkantoor (Van Gend en Loos) in de Van Diemenbroeckstraat (1985-1986) en een eveneens te klein bedrijfspand in de Derde Walstraat (1986-1988) werd in de zomer van 1988 een voormalig kleuterschoolgebouw in de Bongerdstraat betrokken. Een grote toeloop van jongeren maakte in de zomer van 1993 een uitbreiding noodzakelijk. In 1996 barstte de school alweer uit haar voegen. In december 1997 werd een afgeschreven bus van 'Eigengereid' op het terrein van de groentetuin geplaatst om de school uit de ergste ruimtenood te helpen. In juli 1999 kreeg de school de beschikking over een nieuw schoolgebouw aan de Heyendaalseweg 235.

In 1996 huurde de school van een plaatselijke woningbouwvereniging twee huizen (EigenWijshuizen), bestemd voor jongeren die van te grote afstand kwamen om dagelijks op en neer te kunnen reizen. De jongeren in de huurwoningen werden vanuit de school begeleid.

Samenwerking en fusie

Vanaf augustus 2005 maakte EigenWijs deel uit van het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning (COO) te Nijmegen. In het kader van het gemeentelijk onderwijsbeleid en de landelijke wetgeving werd rond 2005 in Nijmegen gestart met de Flex Company Nijmegen (FC Nijmegen). In dit project werkten alle scholen in het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omgeving samen met het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) aan de opvang en onderwijsvoorziening voor jongeren die uit het reguliere voortgezet onderwijs vielen. Die samenwerking resulteerde uiteindelijk in het opgaan van de school in het Flex College Nijmegen per 1 september 2008.|

Verantwoording

{{#if: Robert Spanings|Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings.|}} {{#if:2013|(2013)|}}

|}}


{{#if: 16.2 Algemeen voortgezet onderwijs| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:1159| |}}