header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Leegpompen stadspoel (1677)

Uit Huis van de Nijmeegse geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Detail van de Feltmankaart met, rood omcirkeld, de stadspoel op het Kelfkensbos.

De komst van de diplomaten naar Nijmegen leidde tot veel activiteit. Leegstaande huizen werden opgeknapt en bewoonbaar gemaakt, straten werden gerepareerd en gereinigd, de meeste markten werden verplaatst en de stinkende stadspoel bij het Valkhof werd gereinigd. [1] Een poel is een door de mens gegraven vijver, met stilstaand water en een moerassige bodem. Uit een poel werd bij brand bluswater gehaald en boeren die naar de stad kwamen lieten er hun vee drinken. Omdat het water in de poelen stil stond konden bacteriën zich gemakkelijk ontwikkelen. Daarnaast fungeerden de poelen ook vaak als vuilnisbelt. Zij vormden niet alleen een bron van ziektes, maar zij verspreidden ook een nare lucht. De Engelse bemiddelaar Temple verzocht de stadsbestuurders begin 1677 dan ook het water uit de poel te pompen. Men begon de poel leeg te maken met behulp van emmers, maar al snel bleek dat er op die wijze geen einde aan zou komen. Daarom werd besloten vijf pompen te gebruiken. Uiteindelijk waren zes dagen en nachten nodig om in totaal 4260 ton aan water weg te pompen.[2]

Voetnoten

  1. J.A.M. van ‘t Hooft, ‘Nijmegen en de vredesonderhandelingen’, in: Numaga: tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving 25 (1978), p. 120. Exacte plaatsbepaling aan de hand van de Historische @tlas (RAN), ‘Stadsplattegrond 1669’ (Feltmankaart). Op de Feltmankaart is de poel duidelijk te zien.
  2. H. D. J. van Schevichaven, Penschetsen uit Nijmegen’s verleden, deel 1, Nijmegen 1898, p. 221.

Bronnen

Onderzoek naar locaties m.b.t de Vrede van Nijmegen door Nick van Kleef in opdracht van het Regionaal Archief Nijmegen. Zie ook de startpagina over de Vrede van Nijmegen


Locatie in google-maps (nieuw venster)

51° 50' 47", 5° 52' 13"

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden