header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Letterkundige Gymnasiastenvereniging Utile Dulci

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Letterkundige Gymnasiastenvereniging Utile Dulci
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1887 - 1897
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Twee jongens uit de derde klas van het Stedelijk Gymnasium hadden in het schooljaar 1887-1888 het plan opgevat een clubje op te richten om het houden van voordrachten te oefenen. Nadat dit plan was mislukt, blies de heer A.W. van Geer, docent Nederlandse taal- en letterkunde, het nieuw leven in.

Geschiedenis

Op 2 oktober 1887 richtten de twee jongens alsnog de vereniging Utile Dulci (‘het nuttige met het aangename’) op. Hoewel er al snel een degelijke organisatie was, bleek verdeeldheid onder de leden vanaf het begin een zwakte van de vereniging, zo constateerde het bestuur in het eerste jaarverslag. In de eerste vijf jaar telde de vereniging in totaal een kleine 40 leden.

Na april 1892 was Utile Dulci tijdelijk slapende. De redenen daarvoor zijn niet helemaal duidelijk. Liep het ledenaantal te ver terug of was onenigheid over een benoeming de oorzaak? Op 4 februari 1893 werd de vereniging heropgericht. Vanwege het lage ledenaantal werden de vergaderingen vanaf eind 1896 geschorst. Een brief uit februari 1897 Waarin de tweede secretaris aan de voorzitter vraagt of de vereniging heeft opgehouden te bestaan is veelzeggend.

Taken en activiteiten

Het doel was de kennis van de Nederlandse taal en letterkunde onder de gymnasiasten te bevorderen door het houden van voordrachten, improvisaties, het leveren van schetsen, enzovoort.

Organisatie

Het bestuur bestond uit vijf leden: een praeses (voorzitter), een vice-praeses, een abactis (secretaris) I en II en een quaestor (penningmeester). Elk schoolseizoen werd een nieuw bestuur gekozen. Er waren gewone, buitengewone en ereleden. Alleen (oud-) gymnasiasten van de vier hoogste klassen werden aangenomen als lid.

Locatie

1887-1897:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden