header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Lidmatenregisters

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Lidmaten zijn mensen die belijdend lid zijn van een kerkelijke gemeente. Oorspronkelijk had dit een algemene betekenis maar vanaf de achttiende eeuw werd het beperkt tot de protestante kerkleden. Men verkrijgt dit lidmaatschap als men belijdenis had gedaan of een attestatie (verklaring) kon overleggen van de gemeente waaruit men afkomstig was. Dit werd bijgehouden in het lidmatenregister, waarin ook werd opgetekend wanneer iemand met attestatie naar elders vertrok.

Zoeken[bewerken]

De volgende Nijmeegse lidmaatregisters zijn beschikbaar in de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen:

Ook is het bekeerlingregister van de R.K. Statie der Augustijnen uit de periode 1675-1709 doorzoekbaar. Het gaat dan om mensen die zich tot het katholieke geloof bekeerden.

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden