header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Lintjesregen 2008

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Burgemeester Thom de Graaf reikte op vrijdag 25 april ter gelegenheid van Koninginnedag 16 Koninklijke Onderscheidingen uit.

Prof. dr. H. Boonstra (67), Officier in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij is hoogleraar Gynaecologische Oncologie in het Universitair Medisch Centrum St. Radboud. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van cryosurgery en de ontwikkeling van de afdeling Obstetrie en Gynaecologie van het UMC St. Radboud. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor een kindertehuis in Djakarta en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Groningen.

Prof. dr. J.M. Groenendael (62), Ridder in de Nederlandse Leeuw[bewerken]

Hij is hoogleraar Aquatische Ecologie en Milieubiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft als wetenschapper onderzoekmethoden en -programma’s ontwikkeld die beeldbepalend zijn geworden voor de bescherming van de biodiversiteit in Nederland en Europa. Als bestuurder leverde hij belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijsprogramma binnen zijn eigen faculteit.

Mevrouw P.J. Grummels-Kokke (86), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Omdat zij zich de afgelopen dertig jaar zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de afdeling St. Dominicus van de Katholieke Ouderen Bond en als vrijwilligster bij het Oud Burgeren Gasthuis in Nijmegen.

De heer W.F.P. Hendriks (67), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Vanwege zijn inzet als algemeen directeur en mede-eigenaar van Hendriks Meetaal Industrie Nijmegen en zijn inzet voor het metaalonderwijs in Nijmegen en omstreken. Binnen zijn bedrijf besteedde hij veel aandacht aan het opleiden van mensen via het opleidingsconcept “werken en leren”. Veel jongeren hebben hierdoor de kans gekregen het vak binnen het bedrijf te leren.

De heer mr. E.M. d’Hondt (63), Officier in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Vanwege zijn verdiensten als burgemeester van respectievelijk Hilvarenbeek, Maarssen en Nijmegen. Daarnaast was hij voorzitter van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Ook heeft hij zich ingespannen voor de totstandkoming van het Montesquieu-instituut, een Europees centrum voor parlementaire geschiedenis waarvan hij 10 jaar bestuursvoorzitter is. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor vele maatschappelijke terreinen, waaronder openbare orde en veiligheid, onderwijs, zorg en waterbeheer. Op dit moment is D’Hondt onder meer voorzitter van het bestuur van het Nederlands Taxonomie Project en van GGD Nederland en vice-voorzitter van het bestuur van het Nederlands Rode Kruis.

Mevrouw T.A. Kersten-van Druten (81), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Omdat zij sinds de jaren zeventig vrijwillig heeft ingezet voor de parochies Brakkenstein en Dukenburg. Zij is actief lid en was voorzitter van het gelegenheidskoor van de parochie Johannes en Jacobus in de Ontmoetingskerk.

De heer C.H.M. de Mari (66), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Omdat hij zich sinds de jaren zestig als vrijwilliger heeft ingezet voor de parochieraad van de rooms-katholieke kerk aan de Molenstraat. Tevens was hij medeoprichter en bestuurslid van het Actief Comité Binnenstad Nijmegen. De laatste vijfentwintig jaar is hij secretaris van de Stichting Open Scheepvaartdagen, die de Haven- en Transportdagen in Nijmegen organiseert.

Prof. dr. J.M. Mastop (57), Officier in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij is hoogleraar Planologie bij de Faculteit der Beleidswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Internationaal wordt hij beschouwd als deskundige op het gebied van ruimtelijke strategische beleidsvoering. Centraal in zijn wetenschappelijk werk staat dat het gaat om leefbare oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken.

Prof. dr. P.C. Muysken (58), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw[bewerken]

Hij is hoogleraar Algemene Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft baanbrekend wetenschappelijk onderzoek verricht, waarmee hij nationale en internationale bekendheid heeft verworven. Hij heeft doorslaggevende bijdragen geleverd op het gebied van taalcontact, meertaligheid, taaltypologie en Indianentalen van de Andes. Hij ontving de Prince Bernhard Prize in the Humanities in 1985, de Spinozaprijs in 1988, de benoeming tot ‘Auswärtiges Mitglied’ van het Max Planck Instituut in 2001 en de benoeming tot Akademiehoogleraar in 2007.

De heer P.A.C. Nunnink (48), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Vanwege zijn vrijwillige inzet voor de werkloosheidsproblematiek en sociale zekerheid in Nijmegen. Hij heeft zich ingezet voor Werklozencentrum Unitas Nijmegen, het landelijk knooppunt voor uitkeringsgerechtigden Sjakuus en is medeoprichter en voorzitter van de stichting Gelderse Aanpak. Daarnaast is hij initiatiefnemer tot de oprichting van de Sociale Alliantie, een samenwerkingsverband van organisaties van uitkeringsgerechtigden.

Prof. dr. G.W.A.M. Padberg (59), Officier in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij is hoogleraar Neurologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, hoofd van de afdeling Neurologie en voorzitter van het Neurosensorisch Cluster van het UMC St. Radboud. Hij is een internationaal gerenommeerd deskundige op het gebied van neuromusculaire ziekten. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan verbetering van de samenwerking van neuromusculaire onderzoekers en artsen en het versterken van het neuromusculaire onderzoek in Nederland.

Prof. dr. B.E. de Pauw (63), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw[bewerken]

Hij is hoogleraar Supportieve Zorg in de Oncologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook is hij staflid van de afdeling Hematologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en het UMC St. Radboud. Tevens is hij hoofd van de afdeling Bloedtransfusie en Transplantatie-immunologie. Hij heeft gezorgd voor een wereldwijd geaccepteerde strategie bij patiënten die koorts ontwikkelen tijdens een langdurige neutropenie ten gevolge van chemotherapie. De overlevingskansen van deze patiënten zijn drastisch verbeterd.

Mevrouw G.J.M. van der Pol-Mars (75), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Zij is sinds 1986 vrijwillig actief binnen de rooms-katholieke parochie St. Bartholomeus in Beek-Ubbergen. Daarnaast is zij bestuurslid voor de stichting Bejaardencentrum ’t Höfke in Beek-Ubbergen. Sinds 1995 is zij bedrijfsbenaderaar voor Unicef Nijmegen en behoort tot de top drie van bedrijfsbenaderaars van Unicef Nederland.

Mevrouw C.M. Sinner (84), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Vanwege haar vrijwillige activiteiten op het gebied van zorg en welzijn. Zij droeg met name in belangrijke mate bij aan de voortgang van de activiteiten van de afdeling De Harp van verpleeghuis Joachim en Anna te Nijmegen.

De heer H. van Soest (70), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Sinds 1968 is hij actief lid en vrijwilliger van de Partij van de Arbeid. Hij is lid geweest van het afdelingsbestuur en van de Nijmeegse gemeenteraad. Daarnaast is hij sinds 1970 actief lid van de vakbond FNV (Grafische Bond), thans de vakbond Kiem. Sinds 2000 is de heer Van Soest lid van de Seniorenraad Nijmegen. Hij is ook voorzitter geweest van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen afdeling Nijmegen.

De heer jhr. ir. R.J. de Wijkerslooth de Weerdesteijn (61), Officier in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij is voorzitter van het college van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarvoor was hij directeur-generaal Hoger Onderwijs en Wetenschapsbeleid en directeur-generaal Wetenschappen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de internationalisering en verhoging van kwaliteit en kracht van het onderwijs en onderzoek aan de universiteit. Hij heeft de positie van de Radboud Universiteit temidden van de Nederlandse en internationale universiteiten versterkt.

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden