header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Lintjesregen 2009

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Burgemeester Thom de Graaf reikte op woensdag 29 april ter gelegenheid van Koninginnedag 22 Koninklijke Onderscheidingen uit. De lintjes werden om 10.00 uur uitgereikt in De Vereeniging te Nijmegen.

Inhoud

De heer J.H. Brandt (78), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij is medeoprichter van radio Radboud. Daarna was hij presentator en programmamaker. Daarnaast heeft hij de trimclub opgericht bij het Radboudziekenhuis en is tot op heden bestuurslid. Ook is hij vanaf 1980 bestuurslid van de personeelsvereniging van het Radboudziekenhuis geweest. Tevens is hij aan het UMC St Radboud en de Hogeschool Arnhem Nijmegen verbonden als simulatiepatiënt.

De heer J.E.M. Broekhoff (63), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij was restaurateur van het Museum Commanderie van St. Jan, sinds 1998 het Museum Het Valkenhof. Hij heeft in de loop der jaren de hele collectie onder handen gehad. Alle kunstwerken die binnen kwamen werden door betrokkene gecontroleerd op beschadigingen en daarna gerestaureerd. Tot 1998 was hij als materiaaldeskundige tevens intensief betroken bij de voorbereiding en inrichting van wisseltentoonstellingen. Voorts nam hij aankomende restauratoren en stagiaires onder zijn hoede. Ook is hij bestuurslid van het Museum Het Lindenhout in Nijmegen.

Prof.dr. C.W.R.J. Cremers (64), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw[bewerken]

Hij is KNO-arts aan het UMC St Radboud. Sinds 1998 is hij tevens hoogleraar Otologie (oorkunde) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij geldt als een wereldwijd pionier op het gebied van de erfelijke oorzaken van doofheid. In de jaren 80 werd een nieuwe classificatie voor bepaalde ooraandoeningen mede naar hem vernoemd: de Altman-Cremersclassificatie. Ook leverde hij grote bijdragen aan de implantologie door de introductie van de zogenoemde Bone Anchored Hearing Aid Devices.

De heer M.T.G. Delisssen (72), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij zet zich al jaren zeer actief in voor de wijk het Waterkwartier en haar bewoners. Hij is daarbij een goed bemiddelaar tussen de bewoners, gemeente Nijmegen en de woonstichting. Hij heeft zich sterk gemaakt voor Park West en het speeltuintje in de wijk. Daarnaast zet hij zich in voor het kinderbouwdorp en vierdaagse in de wijk.

Mevrouw J.H.M. Doodkorte (59), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Zij is vanaf 1972 onder meer werkzaam als muziekdocent aan verschillende muziekscholen. En dirigent van vele koren in Nijmegen en omgeving. Zoals het Toonkunstkoor, het Nijmeegs kamerkoor en het Surplus Kwaliteitskoor 55+ in Nijmegen. Zij is oprichtster, organisator en docent bij de Zangschool Nijmegen. Ook is zij lid van de Muziekcommissie van de Vereniging Toonkunst Nederland.

De heer G. Ermstrang (86), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij is bestuurslid geweest van de Nationale Christelijke Scholen Gemeenschap van Nijmegen en de Christelijke school. Ook was hij bestuurslid van de Wilhelmina Bladergroenschool en de Primo kleuterschool in de Malvert. Daarnaast was hij collectant van het Prinses Beatrixfonds. Sinds 1980 zet hij zich in voor oorlogsinvaliden uit heel Nederland. Hij was bestuurslid van het Veteranen Instituut Nijmegen en van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers.

De heer P.H. van Ewijk (73), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij is sinds 1968 actief in de wijk Meijhorst. Hij is veertig jaar koster geweest in de Ontmoetingskerk in Meijhorst. Hij verrichtte daar alle nodige diensten. Namens de kerk bracht hij vele bezoeken bij de bewoners van wooonzorgcentrum de Orangerie. Ook zet hij zich in voor de jaarlijks te houden Klaasmarkt.

De heer F.H.F. Furer (71), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij zet zich sinds 1969 in voor de zwemsport als zweminstructeur. Zo was hij zweminstructeur bij de zwemvereniging NZC Nijmegen. Hoofdtrainer wedstrijdzwemmen bij zwemvereniging ZV Wijchen. Bondscoach Vinzwemmen bij de KNZB. Ook was hij hoofdtrainer wedstrijdzwemmen en voorzitter van de technische commissie van de zwemvereniging AZC 1882 Arnhem. Sinds 1995 is hij hoofdtrainer bij zwemvereniging ZV Aqua-Novio 94 in Nijmegen.

De heer A.J.J. Hubers (73), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij is dertig jaar lang penningmeester geweest van de personeelsvereniging van de PGEM/EPON. Ook was hij penningmeester bij de Carnavalsvereniging het Swerte Schaop en de Katholieke Bond voor Ouderen in Nijmegen. Daarnaast was hij bestuurslid, hoofd activiteiten en penningmeester van de Nationale Zonnebloem, afdeling Nijmegen. Hij zet zich in als secretaris en penningmeester van de Bewonerscommissie van Maas en Waal Staete. Sinds 2000 is hij bestuurslid van de Avondvierdaagse voor senioren in Neerbosch-Oost.

De heer C. van Huijzen (85), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij is medisch tekenaar. Hij is een internationaal befaamd medisch illustrator die aan talloze publicaties in boeken en tijdschriften heeft meegewerkt. Zo werkte hij onder meer mee aan het ontwerpen en uitvoeren van zeven grote wandplaten, die samen een gedetailleerd overzicht geven van de ruimtelijke verhoudingen in het menselijk lichaam. Zo heeft hij alle illustraties in het boek The Human Central Nervous System verzorgd, een boek dat kan gezien worden als een formidabele artistieke en wetenschappelijke prestatie van internationale betekenis.

Prof.dr. J.A.P.J. Janssen (65), Officier in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij is hoogleraar Cultuur- en Godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is een expert op een brede reeks van onderwerpen variërend van voetbalvandalisme tot New Age. Hij is directeur van het onderwijsinstituut Psychologie en Kunstmatige Intelligentie. Op dit moment zet hij zich in voor een tweetal nieuwe masteropleidingen " Werk en gezondheid’ en " Gedragsverandering" . Hij heeft een dubbelbenoeming in de godsdienstpsychologie in de Faculteit der Theologie en in de Faculteit der Religiewetenschappen.

De heer dr. A.J.M. Keijser (67), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

. Hij was medisch hoofd van de Polikliniek voor Neurologie en Neurochirurgie van het UMC St Radboud.. Hij vervulde een pioniersrol bij de opzet en uitbouw van de subspecialisatie epileptologie. Neurooncologie en de neurotraumatologie. Daarnaast is hij lid van het interne Audit-team van het UMC St Radboud. Voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Nederlandse Hoofdpijnvereniging en secretaris van de Sectie Geschiedenis van de Neurowetenschappen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

De heer M.J.W.M. van Kesteren (64), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij is actief vrijwilliger ten behoeve van de bewoners van de wijk Neerbosch-oost. Hij is op alle niveaus, van uitvoerend tot bestuurslijk, zeer begaan met zijn wijk. Hij is actief in het bewonersplatform, heeft het zwerfvuilteam opgericht en hij begeleidt iedere zaterdagochtend dit zwerfvuilteam bestaande uit zeven kinderen tussen de negen en dertien jaar. Hij is voorzitter van de bewonerscommissie van de flat Nocturne en hij heeft mede gezorgd voor de komst van een jeu-de boulesbaan. De heer Kesteren zet zich ieder jaar in voor de komst van Sinterklaas in de wijk en hij is mederedacteur van het wijkblad De Partituur.

Mevrouw T.F.M. Kok-Zwartkruis (65), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Vanaf 1982 heeft zij zich op een bijzondere wijze ingezet voor het jeugdwerk, de muziek en ouderen. Zij is vrijwilliger bij de Stichting jeugd Activiteiten Neebosch-Oost (SJANO). Zij begeleidt de woensdagmiddagactiviteiten, de sinterklaasviering, het carnaval en herstelt de kleding. Daarnaast is zij vrijwilliger bij het dameskoor van de kerk "De Goede Herder” in Neerbosch- Oost.

Prof.dr. J.M.E. Kuijpers (62), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw[bewerken]

Hij is hoogleraar Astrofysica (Sterrenkunde) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook is hij decaan aan de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Hij staat bekend als de autoriteit op een van de meest moeilijke onderdelen van de Sterrenkunde: het samenspel van straling, hoge energieën en zwaartekracht. Hij bestudeert de algemeen relativistische kosmische magnetohydrodynamica. Daarnaast is hij in 2002 verkozen tot Docent van het Jaar door de studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen en door de studenten van de Universiteit van Utrecht.

De heer A. Leenders (50), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij zet zich sinds 1984, waarvan 20 jaar voorzitter, in voor het Bewonerscomité Wedesteinbroek. Al 25 jaar organiseert hij diverse jaarlijks terugkerende activiteiten, die variëren van uitstapjes naar een Kerstmarkt, het maken van sieraden en het organiseren van een wijnproeverij in het wijkcentrum De Brack. Ook coördineert hij het ophalen van het oud papier in de "Broekwijken" in de Lindenholt en organiseert de Koninginnedag en de Koninginnemarkt.

Mevrouw J.M. Melchers (63), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Sinds 1968 is zij betrokken bij alles wat met de herinnering aan de 2de Wereldoorlog te maken heeft. Zij is zeer betrokken en dagelijks actief in onder Andre het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek, waarvan zij een van de eerste grondleggers is. Zij ondersteunt alle vrijwilligers in de dagelijkse activiteiten. Zij verzorgt de rondleidingen in verschillende talen. Tevens houdt zij de financiële administratie bij en vervangt zo nodig de directeur.

Mevrouw Muhren-Blesgraaf (80), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Zij is vrijwilligster op de dialyseafdeling van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Drie dagen per week bezoekt zij negen dialysepatiënten. Zij houdt hen gezelschap, leest voor en speelt spelletjes met hen in de uren dat deze patiënten aan de kunstnier liggen.

Mevrouw T.P. Rengers-Huijbers (71), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Sinds 1982 is zij collectant voor de Hartstichting, de KWF Kankerbestrijding en de Nierstichting. Daarnaast is zij vanaf 1983 tot 1998 vice-voorzitter van het gemengd kerkkoor Hatert. Sinds 1998 is zij voorzitter van het koor. Ook is zij al 20 jaar lector in de parochie van Hatert.

Prof.dr. P.J.A. Rietbergen (58), Officier in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij is bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Betrekkingen tussen Europa en de niet-Europese wereld en gewoon hoogleraar Cultuurgeschiedenis na de Middeleeuwen. Hij is een internationaal deskundige op het terrein van de moderne Italiaanse en katholieke geschiedenis. Hij is waarnemend hoofd van het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome. Ook is hij medeoprichter van het facultaire onderzoeksprogramma Transmissie van Cultuur en Ideeën van de Radboud Universiteit.

De heer A.A.J. Smeeman (62), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Sinds 1969 is hij wedstrijdsecretaris, secretaris en voorzitter van de onderafdeling voetbal van F.C. Kolping, nu Kolping-Dynamo. Daarnaast is hij vanaf 1979 vrijwilliger en lid van de Kolpingvereniging Nijmegen. Ook is hij lid van de senaat en president van carnavalsvereniging ' t Swerte Schaop. Hij voert mede de regie van de galazitting van de vereniging en het Internationale Prinsentreffen Nijmegen.

Mevrouw T.M. Wennekes-Turlings (76), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Sinds 1978 is zij vrijwilligster bij Woonzorg Centrum Sonnehaert in Nijmegen. Zij is medeverantwoordelijk voor de winkel in het woonzorgcentrum. Daarnaast begeleidde zij de bewoners naar de huisarts of specialist in het ziekenhuis.

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden