header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Lintjesregen 2010

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Burgemeester Thom de Graaf reikte op donderdag 29 april ter gelegenheid van Koninginnedag 23 Koninklijke Onderscheidingen uit. Van deze lintjes werden er 22 om 10.00 uur uitgereikt in De Vereeniging te Nijmegen. Eén onderscheiding werd elders uitgereikt.

Inhoud

Mevrouw T.C.M. Barsch-Tijssen (71), tot Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Sinds 1967 is zij vrijwilligster bij de Rooms Katholieke Parochie Hees. Zij zet zich, indien nodig, dag en nacht in voor ernstig zieken, ouderen en zorgt voor spoedopvang voor kinderen in lastige thuissituaties. Ook verzorgt en coördineert zij sinds 35 jaar de collectes van de Nederlandse Hartstichting, het K.W.F. Kankerbestrijding en het Diabetesfonds. Daarnaast is mevouw Barsch vrijwilligster bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem en de Kerkbalans.

De heer G.A.M. Borgonjen (65), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Vanaf 1974 is hij bestuurlijk actief als vrijwilliger. Hij was onder meer 26 jaar lang penningmeester van tennisvereniging ’t Lentseveld en elf jaar penningmeester van de Lentse Lawn Tennis Vereniging. Ook voor de voetbalclub Oosterhoutse Sport Club was de heer Borgonjen acht jaar penningmeester. In deze periode heeft hij mede voor de realisatie van de nieuwe kantine gezorgd. Daarnaast was hij bestuurlijk actief voor het Lentse “Non Kozakkenkoor”. En op dit moment is hij nog steeds penningmeester voor het dorpsblad van Lent, de “Lentse Lucht”.

De heer ir. J. van Duivendijk (75), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij heeft als civiel ingenieur nationaal en internationaal veel betekend. Opgeleid als waterbouwkundig ingenieur, heeft hij zich gespecialiseerd in het vak waterkracht. Via Has Koning, zijn werkgever tot 1999, heeft hij een grote rol gespeeld bij een paar invloedrijke projecten, zoals de Jamuna Multipurpose Bridge in Banladesh. Tot oktober 2009 was hij docent energiewaterbouw aan de TU Delft. Van Duivendijk geeft regelmatig lezingen en ook publiceert hij in diverse vakbladen. Hij ontving een aantal toonaangevende vakprijzen. De heer Van Duivendijk krijgt de versierselen behorende bij zijn benoeming uit handen van minister C. Eurlings.

De heer F.J.A. de Haard (69), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Vanaf 1962 is hij actief voor de Vastenaktie Nijmegen-Zuid. Gedurende 25 jaar was hij voorzitter van deze werkgroep. Onder zijn enthousiaste leiding is er veel tot stand gekomen en is er veel geld opgehaald voor projecten in de Derde Wereld. Ook in de parochie Heilig Landstichting is De Haard al vanaf 1980 als vrijwilliger actief. Hij assisteert bij vrijwel alle begrafenissen en zorgt dagelijks voor de versieringen en schoonmaak in de kerk. Van 1979 tot aan zijn pensioen was hij werkzaam bij de Tarcisiusschool en heeft hij door zijn inzet wezenlijk bijgedragen aan het welzijn van kansarme jongeren. Ook na zijn pensionering bleef hij zich als vrijwilliger inzetten voor deze jongeren.

De heer H.M. Hagemans (72), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Meer dan dertig jaar zet hij zich in als materiaalman bij Nijmegen Atletiek. Hij beheert en verzorgt de diverse atletiekattributen. Vanaf 1976 organiseert hij jaarlijks de kerstloop en ook de organisatie van de Herfstloop heeft hij lange tijd op zich genomen. Lange tijd heeft hij ook kantine- en bardiensten gedraaid. Ook buiten de atletiekwereld zet Hagemans zich in. Hij is actief binnen een aantal zangkoren en is coördinator van de collectanten voor het Nederlandse Kankerfonds. Al 10 jaar lang stelt hij zijn huis ter beschikking als logeeradres voor de Vierdaagselopers.

Prof.dr. A.J. Hoitsma (62), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw[bewerken]

Sinds 1979 heeft Hoitsma met onderzoek aanzienlijk bijgedragen aan de diagnostiek en het voorkomen van afstoting van transplantaten. Binnen het UMC St Radboud coördineert hij de logistieke organisatie van het niertransplantatieprogramma met de vele afdelingen die hierbij betrokken zijn. Landelijk heeft hij als bruggenbouwer bijgedragen aan de totstandkoming van de Nederlandse Orgaan transplantatie Registratie.

Prof.dr. R.S.G. Holdrinet (63), Officier in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

In 1990 besloot de Nijmeegse Faculteit der Medische Wetenschappen tot een grondige herziening van haar onderwijs. Voor deze grote operatie, die 12 jaar duurde, werd een Bestuurscommissie ingesteld, waarvan Holdrinet de stuwende voorzitter was. Moderne inzichten uit binnen- en buitenland werden verweven met de in Nijmegen aanwezige kwaliteiten en tradities. In 1998 werd prof. Holdrinet benoemd tot hoogleraar medisch onderwijs.

De heer drs. S.W.A. Holla (63), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Hij was 31 jaar huisarts in gezondheidscentrum Hazenkamp. Vanaf het begin heeft Holla zich ingezet om dit centrum te realiseren en zich hard gemaakt voor samenwerking in de eerste lijn. Hij is als medisch adviseur verbonden aan de Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen en heeft aan de wieg gestaan van het kwaliteitssysteem voor huisartsen. Ook werkt Holla als universitair docent bij de Voortgezette Opleiding tot Huisartsgeneeskunde.

Prof.dr. R.W.N.M. van Hout (57), Officier in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij is vanaf 2003 werkzaam als hoogleraar Toegepaste Taalwetenschap en Variatielinguïstiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanaf 1976 speelt Van Hout een centrale en belangrijke rol in het wetenschappelijk onderzoek naar taalvariatie in Nederland en Vlaanderen. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis van de spraak en de taal die in Nederland gebruikt worden door immigranten, maar ook diverse dialecten, streektalen en doventaal. In 1989 ontving hij de Studieprijs van de Stichting Praemium Erasmianum voor zijn proefschrift ‘een socio-linguïstisch onderzoek naar het stadsdialect van Nijmegen’.

De heer H.F.A.M. Janssen (63), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij heeft zich 40 jaar lang belangeloos ingezet voor de glastuinbouwsector in Lent en omstreken. Hij was onder andere voorzitter van de landelijke belangenorganisatie voor boeren en tuinders ABTB, voorzitter van de overkoepelende regio kring, secretaris van de Coöperatieve sierteelt Veiling Oost-Nederland, bestuurslid van Bloemistenvereniging Lent en voorzitter van de regionale 'Kom in de Kas'. Daarnaast heeft hij zich ook ingezet voor de Lentse gemeenschap op het terrein van carnaval, muziek, jeugdvoetbal en het bankwezen.

Mevrouw J.J.M.A. Janssen-van Boxtel (64), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Zij heeft in 1984 samen met haar man het initiatief genomen om een jeugdcarnavalsvereniging op te richten in Lent. Daarnaast was zij voorzitter van gymnastiekvereniging DVOL Lent, voorzitter van het kerkkoor 'Young at Heart' en lector van de RK kerk Maria Geboorte Lent. Als vrijwilligster zette zij zich in als 'biebmoeder' bij Scholengemeenschap Over Betuwe te Bemmel en bezoekt ze ouderen namens Caritas Lent.

Prof.dr. T.H.M. Rasing (56), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw[bewerken]

Hij heeft een indrukwekkende lijst van meer dan 300 publicaties in internationale gereviewde tijdschriften, waaronder Nature, Science, Physical Review Letters, Physical Review en Applied Physics Letters. Met zijn onderzoeksreputatie heeft hij grote fondsen weten te verwerven. Hij is er in geslaagd om de afgelopen 10 jaar voor meer dan 50 miljoen Euro steun te verkrijgen. In 2007 ontving Rasing de Fysicaprijs van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging en in 2008 de Spinozapremie, ook wel de Nobelprijs van de Nederlandse wetenschap genoemd.

De heer J.W. Stevens (74), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Vanaf 1981 is hij penningmeester van de door hem opgerichte stichting ‘een hart voor Polen Nederland’. De stichting ‘een hart voor Polen Nederland’ heeft jaren lang transporten met voedsel en goederen georganiseerd naar landen als Polen, Armenië, Bulgarije, Joegoslavië, Hongarije en Roemenië. gereden. Ook werden er talrijke activiteiten georganiseerd om het benodigde geld bijeen te krijgen. In totaal heeft de stichting in de loop der jaren zo’n 7000 kinderen naar Nederland gehaald. Hiervoor werden gastgezinnen in heel Nederland gezocht. De heer Stevens en mevrouw Berting ontvingen in 1989 in Polen de orde van de ‘Glimlach’, door kinderen aangewezen. In 1992 ontvingen zij de de zilveren medaille voor Bijzondere Verdiensten van de Republiek Polen, uitgereikt door de Consul-Generaal en Gevolmachtigd Minister Zijne Excellentie de heer Boleslaw Kulski. Verder mochten zij legpenningen van verschillende steden in ontvangst nemen, waaronder Armenië.

Mevrouw M.J.T.C. Berting-van Meer (68), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Vanaf 1982 is zij secretaresse van de stichting ‘een hart voor Polen Nederland’. De stichting ‘een hart voor Polen Nederland’ heeft jaren lang transporten met voedsel en goederen georganiseerd naar landen als Polen, Armenië, Bulgarije, Joegoslavië, Hongarije en Roemenië. gereden. Ook werden er talrijke activiteiten georganiseerd om het benodigde geld bijeen te krijgen. In totaal heeft de stichting in de loop der jaren zo’n 7000 kinderen naar Nederland gehaald. Hiervoor werden gastgezinnen in heel Nederland gezocht. De heer Stevens en mevrouw Berting ontvingen in 1989 in Polen de orde van de ‘Glimlach’, door kinderen aangewezen. In 1992 ontvingen zij de de zilveren medaille voor Bijzondere Verdiensten van de Republiek Polen, uitgereikt door de Consul-Generaal en Gevolmachtigd Minister Zijne Excellentie de heer Boleslaw Kulski. Verder mochten zij legpenningen van verschillende steden in ontvangst nemen, waaronder Armenië.

Mevrouw M.J.W. Straten-Heesbeen (66), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Zij is meer dan 15 jaar actief voor Stichting In Paradisum. Zij heeft onder meer van 2700 graven (van 7000 overledenen) op Begraafplaats Daalseweg gegevens geïnventariseerd en geregistreerd, welke gegevens vervolgens zijn gebruikt voor de digitale database. Mevrouw Straten is sinds een aantal jaren mede-organisator van de kerstmarkt in de Cenakelkerk. Ook breit zij dassen voor daklozen en repareert zij kleding van bewoners van het Vincentiushuis in Venray. Als lid van de Cotardie (het Middeleeuws kledingatelier van het Gebroeders Van Limburgfestival) werkt zij mee aan diverse kledingstukken voor het Gebroeders Van Limburgfestival.

De heer J.C.M. van Teeffelen (79), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Al meer dan veertig jaar is hij actief als freelance fotograaf. Voor de Radboud Universiteit heeft hij door de jaren heen bijna alle academische plechtigheden gefotografeerd. Zijn werk is zo bijzonder en van hoog niveau, dat hij in hoge mate heeft bijgedragen aan de geschiedschrijving van de Universiteit. Sinds 1980 is hij zeer betrokken bij het Family Help Programme in Sri Lanka. Zijn hulp en inzet voor de minder bedeelde mens is van onbetaalbare waarde. Als dank werd in 2002 een park in het Welcome Dorp naar hem vernoemd. Ook als stadsfotograaf is Van Teeffelen een belangrijke ambassadeur voor Nijmegen. Hij heeft bijzondere - vrolijke, droevige en karakteristieke - gebeurtenissen vastgelegd, vaak zonder honorarium en altijd uit liefde en respect voor Nijmegen. De Nijmeegse Vierdaagse fotografeert hij al vijftig jaar.

De heer A. Ulutas (63), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Midden jaren zeventig was hij één van de oprichters van de Turkse Arbeidersvereniging HTIB afdeling Nijmegen, de Turkse Vrouwenbeweging HTKB afdeling Nijmegen en de Turkse jongerenvoetbalvereniging Nijmegen. Vanaf 1970 is hij actief binnen de Democratische Volksvereniging DHD. Hij was acht jaar voorzitter van het Platform Buitenlandse Organisaties Nijmegen. Van 1982 tot en met 1986 was hij bestuurslid van de Industriebond FNV. Voordat hij een betaalde functie bij Tandem kreeg, was hij als vrijwilliger actief binnen deze welzijnsorganisatie. De heer Ulutas is al jaren een echte bruggenbouwer tussen de Turkse gemeenschap en de Nederlandse samenleving. Voor verschillende bevolkingsgroepen is hij een herkenbare en bindende figuur.

Mevrouw T.B.C.M. Vaessen-van Elk (68), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Vanaf 1965 zet zij in voor het kunst- en muziekonderwijs als docente en belangbehartigster. Van 1975 tot en met april 2009 is zij voorzitter van de Ondernemingsraad van de Eindhovense Muziekschool (nu Centrum voor Kunsten Eindhoven) geweest. Haar professionaliteit is landelijk bekend. Zij bekleedt verschillende bestuursfuncties bij FNV KIEM, Kamer van Koophandel regio Centraal Gelderland, de geschillencommissie van Syntus Achmea Pensioenfonds en het Scholingsfonds sector Kunstzinnige Vorming.

Mevrouw A.M.C. Verberk (68), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Mevrouw Verberk heeft zich ruim veertig jaar ingezet om mensen met een verstandelijke beperking zo normaal mogelijk te laten leven. Zij is mede-oprichtster en voorzitter van Stichting De Kroost, dat zich ten doel stelt kleinschalige woonvormen te realiseren. Zij heeft ouders ondersteund in het verwerkingsproces en een cursus Onderlinge Ouderhulp opgezet. Ze bekleedde bestuursfuncties bij VOGG, Theofaan en Boldershof. Mevrouw Verberk heeft mede Stichting Grietjebie opgericht, een fonds voor mensen met een verstandelijke beperking in Suriname.

De heer J.A.J. Verhaaff (64), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij heeft zich sinds 1970 ingezet voor veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek. Gedurende elf jaar was hij de drijvende kracht achter de werkgroep Stof van FNV Bondgenoten. Hij schreef diverse, nu nog actuele, publicaties over de relatie veiligheid, gezondheid en stof. Verhaaff heeft in binnen- en buitenland gastcolleges gegeven over deze problematiek. Gedurende tien jaar was hij bestuurslid van de Valkhofvereniging. Sinds 2006 is hij vrijwilliger bij het Reumafonds. Hij collecteert voor het fonds en is organisator van de collecte in Dukenburg.

De heer G.R. Verhoeven (60), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij is vanaf 2001 voorzitter van carnavalsvereniging St. Anneke (250 leden) te Nijmegen en al 28 jaar actief betrokken bij deze vereniging. Hij was tevens senator, organisator van de kindermiddag en het senaats- en ledenontbijt en lid van de programmacommissie voor de jaarlijkse Pronkzitting. Hij nam het initiatief om een seniorenzitting te organiseren bij Woonzorgcentrum Nieuw Malderborgh en wierf hiervoor ook de sponsoring.

Mevrouw ing. A. Yildirim-Üstündag (51), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Ze was bijna 10 jaar actief binnen de Turkse arbeidersvereniging TID en bestuurslid van de Turkse Vrouwenvereniging in Nijmegen. Ook was ze meer dan 15 jaar actief binnen de Democratische Volksvereniging en haar voorgangers. Sinds 2006 is ze voorzitter van deze vereniging die zich op humanistische grondslag inzet voor allochtonen in en buiten Nijmegen. Mevrouw Yildirim vervult een voortrekkersrol als het gaat om de emancipatie van en begrip voor Turkse migranten in Nederland.

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden