header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Lintjesregen 2011

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Burgemeester Thom de Graaf reikte op donderdag 29 april ter gelegenheid van Koninginnedag 23 Koninklijke Onderscheidingen uit. Van deze lintjes werden er 22 om 10.00 uur uitgereikt in De Vereeniging te Nijmegen. Eén onderscheiding werd elders uitgereikt.

Mevrouw drs. A. Derks-Tai A Pin (73), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Zij krijgt de Koninklijke Onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor de samenleving. Al vanaf 1970 heeft zij diverse activiteiten ontplooid, in het bijzonder voor de opvang en begeleiding van groepen in het onderwijs, de jeugd, zorg en thans voor oudere surinaamse vrouwen. Zij heeft zich bestuurlijk en uitvoerend ingezet voor o.a. het Nationaal Platform voor vrouwen van 50+, het OWN-Europe, het Europees Platform voor ouderen, de Seniorenraad van de gemeente Nijmegen en het Oudere Vrouwen Netwerk Nederland. Zij is ook mede-oprichter van FOS’TEN, een organisatie van Surinaamse vrouwen van 50+ in Nederland. Haar succesvolle inzet, landelijk en internationaal, voor migranten, en vooral Surinaamse, oudere vrouwen is van grote waarde.

De heer mr. A.A.M Kerckhoffs (61), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Naast zijn werkzaamheden als secretaris van de Raad van Bestuur van het UMC St. Radboud heeft de heer Kerckhoffs zich in brede zin maatschappelijk verdienstelijk gemaakt. Als bestuurder van meerdere organisaties op vooral het gebied van de gezondheidszorg en het onderwijs heeft hij zijn bestuurlijke talenten en inzet ten dienste van anderen gesteld. Zijn inzet kenmerkt zich door een grote betrokkenheid bij de zorg en het onderwijs. Hij was 25 jaar bestuurlid en voorzitter van het bestuur van de HAVO Notre Dame de Anges in Ubbergen. Zo was hij ook jarenlang bestuurslid van de Stichting woonzorgcentrum De Honinghoeve in Nijmegen. Als voorzitter van de Stichting Steun Rode Kruis nam hij het Rode Kruis in de regio Nijmegen geheel de zorg uit handen voor hun onroerend goed waardoor deze organisatie zich geheel aan zijn kerntaken kon wijden. Daarnaast is hij voorzitter van de klachtencommissie van de Stichting Brabantzorg, een grote thuiszorg organisatie in Noord-Brabant. Hij is ook bestuurslid van de Watersportvereniging Maas en Waal, en voorzitter en stuwende kracht achter de Batavierenrace, een van de grootste jaarlijkse studentenevenementen in Nederland.

Mevrouw M.G. de Haan – van der Brug (70), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Mevrouw de Haan heeft zich op uitzonderlijke wijze ingezet voor het werk van mensen in de kerk, maar ook daarbuiten. Als Diaken voor "nieuwe Nederlanders" , voor mensen die niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen, voor mensen met financiële problemen en gehandicapten. En als kerkenraadslid en pastoraal medewerker voor het wel en wee van de kerkelijke gemeente. Zij deed dit steeds op voortreffelijke wijze. Haar belangeloze en enthousiaste inzet bij de bijeenkomsten van de KBO, afdeling Molenhoek wordt ook zeer gewaardeerd. Ook heeft zij jarenlang tijdelijke huisvesting geboden aan Canadese veteranen tijdens de diverse herdenkingen.

Mevrouw E.E.M. Rubsamen (70), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Als verpleegkundige en vrijwilliger heeft mevrouw Rubsamen zich op bijzondere wijze ingezet voor het Nederlandse Rode Kruis en de Blindenbibliotheek in Nijmegen. Zij werkte o.a. als vrijwilliger van het Rode Kruis in Thailand om in het kamphospitaal de vluchtelingen te verzorgen. Dit onder erbarmelijke omstandigheden. Mevrouw Rubsamen was ook actief bij het Provinciaal commando van het Rode Kruis in Noord Brabant. Zij heeft toen twee treintransporten van het Nederlandse Rode Kruis met zieke en gewonde vluchtelingen uit Bosnië als verpleegkundige begeleid. Daarnaast verleende ze ook hulp op de Blindenbibliotheek, zoals boeken inlezen op het Blindeninstituut en het bezoeken van zieken. Ze is ook een betrokken en kritisch lid van de vrijwilligersraad en adviseert in beleidstaken. Mevrouw Rubsamen wordt zeer gewaardeerd om haar hulpvaardigheid, zorgvuldigheid, grote inzet én haar zorgzaamheid voor de andere vrijwilligers.

Mevrouw drs. Th.G.M. Huigens (76), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Mevrouw Huigens is gedurende 18 jaren ambtelijk secretaris geweest van de Landelijke Vereniging voor Hoger Onderwijs voor Ouderen in Nederland, HOVO. Zij heeft deze taak geheel belangeloos vervuld. Gedurende die 18 jaren heeft mevr. Huigens zich niet beperkt tot zuiver secretariële werkzaamheden maar is zij steeds de sympathieke en kundige spil geweest van de activiteiten van de Vereniging en de contactpersoon naar buiten toe. Zo heeft zij met haar enthousiasme en toewijding een grote invloed gehad op het positieve imago van HOVO Nederland en van de verschillende HOVO-instellingen in het land. Daarnaast heeft zij nog diverse bestuurlijke activiteiten verricht voor o.a. de Vereniging Het Gelders Patiënten Platform en de Stichting Werkgroep Integratie Gehandicapten in Nijmegen.

Mevrouw M.H. Zalmé – Naastepad (79), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Zij zet zich sinds 1982 in voor Unicef. Door haar actieve inzet en positieve ondersteuning heeft decoranda bekendheid gegeven aan het Regionaal Unicef Comité Nijmegen. Als bestuurslid heeft zij in veel wijken een verkooppunt van Unicef-artikelen opgezet. Door het benaderen van bedrijven en het opzetten van verkooppunten in ziekenhuizen, bejaardenhuizen en grootwinkel-bedrijven heeft ze het netwerk enorm vergroot. Tot op de dag van vandaag wordt met veel succes jaarlijks voor vele duizenden euro’s verkocht. En dat is voor een groot deel aan haar te danken. Ook nu nog heeft ze het grootste verkooppunt van Nijmegen.

De heer prof.dr. W.J.H.M. van den Bosch (61), Officier in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij krijgt zijn onderscheiding voor o.a. zijn verdiensten als hoogleraar aan de Radboud Universiteit en als huisarts te Lent. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van diverse zorginnovaties in de huisartsenpraktijk in Nederland. Ook vervult hij een belangrijke rol in het onderwijs voor geneeskunde studenten en is hij heel actief in de nascholing . Aan de internationalisering van het onderwijs heeft professor Van den Bosch sterk bijgedragen en al meer dan 25 jaar is hij een uitstekend huisarts huisarts in Lent. De innovatieve kracht van professor Van de Bosch is ook landelijk erkend. Hij is actief lid van het Zorginnovatieplatform van het Ministerie van VWS. Belangrijke innovatieve projecten waar professor Van de Bosch zich mee bezig houdt zijn Health Bridge, Ateliers in de eerste lijn en Continuïteit van zorg bij chronische ziekten. Professor Van den Bosch was ook lange tijd bestuurslid en adviseur van het Nederlands Huisartsen Genootschap, en hij vervulde in die hoedanigheid een belangrijke rol bij het uitwerken van het Standaardenbeleid van het Huisartsen Genootschap.

De heer drs. A.C.J. Staps (73), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Decorandus wordt gezien als één van de 4 voortrekkers op het gebied van de psycho-oncologie in Nederland. Hij heeft zijn ideeën in vele lezingen, workshops en (Inter)nationale publicaties uitgedragen. In een latere fase omarmden KWF Kankerbestrijding en alle Integrale Kankercentra deze psychosociale zorg als een wezenlijk en noodzakelijk onderdeel van een integrale behandeling van mensen met kanker. Tevens heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het opleidingsprogramma van medische studenten. Hij was ook oprichter van de Stichting Hulpgroep ‘Thuis sterven’ (nu Stichting VTZ Nijmegen), medeoprichter van het Taborhuis in Groesbeek en vrijwilliger bij de Stichting het Taborhuis. Dit was het eerste centrum in Nederland dat zich volledig richtte op de psychosociale begeleiding van mensen met kanker.

De heer drs. A.C.J. Staps (73), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Decorandus wordt gezien als één van de 4 voortrekkers op het gebied van de psycho-oncologie in Nederland. Hij heeft zijn ideeën in vele lezingen, workshops en (Inter)nationale publicaties uitgedragen. In een latere fase omarmden KWF Kankerbestrijding en alle Integrale Kankercentra deze psychosociale zorg als een wezenlijk en noodzakelijk onderdeel van een integrale behandeling van mensen met kanker. Tevens heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het opleidingsprogramma van medische studenten. Hij was ook oprichter van de Stichting Hulpgroep ‘Thuis sterven’ (nu Stichting VTZ Nijmegen), medeoprichter van het Taborhuis in Groesbeek en vrijwilliger bij de Stichting het Taborhuis. Dit was het eerste centrum in Nederland dat zich volledig richtte op de psychosociale begeleiding van mensen met kanker.

De heer H.H.F. Rikken (63), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Rikken is sinds 1958 als vrijwilliger actief binnen een tweetal verenigingen in Lent. Al 40 jaar is hij bestuurslid van scoutinggroep St. Bernardus waarvan een flink aantal jaren als penningmeester en voorzitter. Binnen de speltak 'scouts' vervult hij tevens de rol van hopman / leider. Ook houdt hij zich bezig met fondsenwerving, het ophalen van oud papier en de realisatie van het nieuwe clubhuis. Hij is bestuurslid en penningmeester van de Lentse Muziekvereniging St. Theresia. Daarnaast is hij ook actief voor de Lentse parochie Maria Geboorte als collectant, kerkvoorganger en bij de aan de kerk gerelateerde dragersvereniging. Ook voor de badmintonvereniging 't Pluumke, Tennisclub L.L.T.V. en de Damclub Lent verzorgt hij kosteloos de jaarrapporten. De heer Rikken kan gezien worden als iemand bij wie het woord 'nee' niet voorkomt in zijn woordenboek als het gaat om vrijwillige inzet. Hij zet zich met hart en ziel in voor de gemeenschap van Lent.

De heer L. Schouten (63), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Vanaf 1970 is de heer actief als vrijwilliger voor de EHBO. Hij is afdelingscommandant van het Nederlandse Rode Kruis in Nunspeet en Beuningen en provinciaal Coördinator van de radioverbindingsdienst. Als instructeur geeft decorandus les in diverse plaatsen. Ook is hij al die jaren als lid van het uitvoeringscomité en coördinator van het infocentrum voor het Rode Kruis actief voor de Nijmeegse vierdaagse. En is hij instructeur bedrijfshulpverlening. Tevens is hij oprichter en voorzitter van Stichting Telecom Support, deze levert radioapparatuur aan hulpverleningsinstanties. En was hij Landelijk bestuurslid van de Nederlandse Organisatie Docenten EHBO.

De heer drs. W.H. Hooglugt (63), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Hooglugt krijgt een onderscheiding vanwege zijn verdiensten als hoofd voorlichting & fondsenwerving van de Stichting Mensen in Nood en bestuurslid van de Stichting Vrienden van Moria. De Stichting Moria werkt, door opvang en persoonlijke begeleiding van jonge gedetineerden, met hen aan een nieuw toekomstperspectief. Daarnaast was hij woordvoerder en communicatieadviseur van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit en heeft in deze hoedanigheid een belangrijke bijdrage geleverd aan de positionering van de Radboud Universiteit Nijmegen in de samenleving. Ook was de heer Hooglugt bestuurslid en adviseur van Voluntary Service Overseas Nederland (VSON), een ontwikkelingsorganisatie voor uitzending van deskundigen naar ontwikkelings-landen. En is hij al vele jaren als vrijwilliger actief in de Ontmoetingskerk Dukenburg.

De heer prof.dr. M.I. Katsnelson (53), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw[bewerken]

Professor Katsnelson is hoogleraar in de Theoretische natuurkunde. Hij heeft met Andre Geim en Kostya Novoselov samengewerkt op het thema grafeen en heeft daarbij een essentiele bijdrage geleverd aan het ontrafelen en duiden van de unieke eigenschappen van dit materiaal. Geim en Novoselov kregen hiervoor in 2010 de Nobelprijs voor Natuurkunde. Professor Katsnelson is ook een zeer gewaardeerde docent, niet alleen voor Bachelor en Master studenten, maar ook voor PhD studenten (promovendi). Hij is de auteur van diverse tekstboeken op het gebied van de theoretische vast stof fysica. Deze boeken zijn oorspronkelijk in het Russisch geschreven, maar zijn gedeeltelijk in het Engels vertaald en worden nu gebruikt op vele universiteiten over de wereld, waaronder op de Radboud Universiteit Nijmegen. Professor Katsnelson zet zich op uitzonderlijke wijze in voor het populariseren van de natuurkunde middels het schrijven van bijdragen in populair wetenschappelijke tijdschriften.

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden