header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Lintjesregen 2012

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Burgemeester drs. W. J. A. Dijkstra reikte op vrijdag 27 april 2012 ter gelegenheid van Koninginnedag in De Vereeniging van Nijmegen 12 Koninklijke Onderscheidingen uit.

Mevrouw prof. dr. D.D.M. Braat (58), Officier in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Mevrouw Braat is in 2001 de eerste vrouwelijke hoogleraar voortplantingsgeneeskunde in Nederland. Zij is werkzaam als hoogleraar Obstetrie en Gynaecologie, afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie en opleider aan de specialistenopleiding van het UMC Sint Radboud en zij bekleedde diverse nevenfuncties. Braat speelt in Nederland een vooraanstaande rol op het terrein van de ethiek en gezondheidszorg, in het bijzonder de fertiliteitszorg. Ook heeft zij zich ingezet voor het versterken van de positie van de vrouwelijke arts. Braats inzet bleef niet onopgemerkt: eind vorig jaar ontving zij de Opleidingsprijs 2011. Artsen in opleiding tot medisch specialist uit heel Nederland kozen haar als beste opleider obstetrie en gynaecologie. Zij won al eerder prijzen, zoals in 2007 de Corrie Hermann Prijs.

De heer drs. J.A. Bulte (61), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij krijgt de Koninklijke Onderscheiding voor zijn wezenlijke bijdrage aan de sterke groei van de kwaliteit van het geneeskundig onderwijs aan het UMC St. Radboud. Deze kwaliteit blijkt vooral uit de 1e plaats die het Nijmeegs UMC inneemt op de lijst die door de landelijke visitatiecommissie wordt samengesteld. Zijn bijdrage aan de herziening van het curriculum Tandheelkunde heeft er zelfs toe geleid dat Nijmegen de koploper is in Nederland op het gebied van tandheelkundig onderwijs. Daarnaast heeft hij als bestuurder van het wijkgezondheidscentrum Lindenholt de contacten tussen de wijkbewoners en aanbieders van wonen, welzijn en zorg geoptimaliseerd. Ook zijn veelzijdige vrijwillige inzet voor de Antonius van Paduakerk wordt alom geprezen.

De heer M.E. Figaroa (69), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij krijgt de Koninklijke Onderscheiding voor zijn jarenlange verdiensten als vrijwilliger voor verschillende organisaties op de terreinen sport, zorg en wonen. De heer Figaroa heeft een groot aantal bestuurlijke functies bekleed. Naast zijn actieve beoefening van de honkbalsport was hij ook jarenlang trainer en coach en penningmeester bij de honkbalvereniging Base Bals (het latere NISC’71). Hij acteerde ook als scheidsrechter op het hoogste honkbalniveau in Nederland. Hij was langdurig bestuurlijk actief bij de voetbal- en judotak van D.V.O. (Lent) en diende jarenlang het belang van de E.H.B.O.-afdeling Lent. Ook de huurdersvereniging van wooncorporatie Overbetuwe kon jarenlang rekenen op de inzet van de heer Figaroa, net zoals de Adviescommissie Allochtonen van de gemeente Nijmegen. De heer Figaroa is nog steeds actief voor senioren in Lent die hij naar de restaurantvoorziening het Open Hof in Lent brengt.

Mevrouw drs. C.M. van den Heuvel (53), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Als hoofd Internationale Samenwerking en Kwaliteitsbeoordeling van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen heeft ze een beloningssysteem voor hoogleraren opgezet, wat van groot belang is geweest voor de kwaliteit van het Nederlands wetenschappelijk onderwijs. Mede dankzij haar werk als hoofd Marktverkenning, Strategie en Ontwikkeling behoort de Radboud Universiteit tot de (inter)nationale top, onder andere door het opzetten van een speciaal programma voor uitzonderlijk begaafde studenten. Daarnaast zet ze zich als vrijwilligster in voor onder meer het jaarlijkse Nijmeegse muziekfestival, cultureel centrum De Lindenberg en de Bethlehemparochie.

De heer H. Huiting (67), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij is meer dan 40 jaar actief als vrijwilliger. Vanaf begin jaren ‘70 tot eind jaren ‘80 was de heer Huiting secretaris en voorzitter van Oranjevereniging Oosterbeek. Als voorzitter van Inkoopvereniging Den Brink heeft de heer Huiting in bijna 40 jaar een uitgebreid netwerk aan leveranciers opgebouwd waar hij goede afspraken mee maakt en is hij nog steeds zeer actief voor deze vereniging. Onder Huitings bezielende leiding is in de jaren ‘70 het 20-jarig bestaan van de Vereniging van Gemeentepersoneel Renkum groots gevierd. De laatste 7 jaar mag de Nijmeegse Woongroep Non Solus genieten van zijn inzet; als voorzitter organiseert hij uitstapjes en chauffeert hij medebewoners als nodig.

De heer prof. dr. B. P. F. Jacobs (48), Officier in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Zowel nationaal als internationaal wordt hij gezien als toonaangevend op het gebied van Software Security and Correctness. Zijn onderzoek op het gebied van computer security heeft voor een breed gedragen besef geleid dat privacy- en veiligheidsaspecten grote maatschappelijke projecten kunnen maken of breken. Het bekendste voorbeeld hiervan was de blootlegging van de zwakheden in de chipkaart. In een maatschappij die steeds verder digitaliseert is zijn werk op het gebied van privacy en beveiliging van groot belang.

De heer J.J. Janssen (77), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij krijgt de Koninklijke Onderscheiding voor zijn jarenlange verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn. Sinds 1981 is de heer Janssen actief lid van Dragervereniging St. Vincentius in Lent. Hij ondersteunt binnen de katholieke parochie de uitvaarten. Ook verzorgt de heer Janssen al vele jaren het dagelijkse vervoer van koelverse maaltijden van de Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen naar Lent ten behoeve van de ouderen. Sociale verantwoordelijkheid en zich dienstbaar opstellen voor de gemeenschap zijn belangrijke waarden voor hem. Zijn maatschappelijke betrokkenheid is groot. Men kent de heer Janssen als een geweldige betrouwbare vrijwilliger, die voor iedereen klaar staat.

De heer drs. ing. J. T. W.M. Nillesen (65), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Als voorzitter van de Stichting MeTander voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen worden zijn gedrevenheid en integriteit geroemd. Hij stelt hierbij de kinderen, ouders en het personeel centraal. In 2009 richtte hij de Stichting Koepel Hoogbegaafdheid die het gemeenschappelijk belang van de verschillende verenigingen behartigt. Ook richtte hij het Platform Gehandicaptenbeleid Nijmegen op waarbij onder andere het leerlingenvervoer verbeterd is.

De heer M.J.M. Ramakers (76), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Ramakers is een zeer actieve vrijwilliger die in de wijk Neerbosch Oost vele activiteiten ontplooid heeft voor zowel de jeugd als ouderen. Voor de jeugd organiseerde hij niet alleen activiteiten zoals het jeugdcarnaval en de Kerstviering, maar zorgde zelf ook nog eens voor de sponsoren om dit alles betaalbaar te houden. Voor de ouderen richtte hij een tafeltennisclub op. Voor diverse lokale en nationale fondsen en stichtingen gaat hij met de collectebus rond. Voor de AbvaKabo Nijmegen heeft hij in de jaren zeventig diverse werkzaamheden verricht en diverse medewerkers van de Nijmeegse universiteit met een arbeidsconflict geholpen.

De heer P.H. Stal (72), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Hij is een ondernemer met carnavalsbloed. Een geboren en getogen Nijmegenaar die zeer betrokken is bij het wel en wee van de stad. Veel Nijmegenaren hebben de vruchten kunnen plukken zijn organisatorische kwaliteiten. Of het nou gaat om de ondernemersvereniging in de Augustijnenstraat of een tennistoernooi in Lent. Het meest opvallende vrijwilligerswerk is toch dat voor de doofblinden. De heer Stal heeft als vrijwilliger bij Kalorama geleerd om met deze groep mensen te communiceren en gaat met ze op pad in Nijmegen en omgeving, maar ook op vakantie in binnen- en buitenland. Door zijn activiteiten helpt hij deze mensen met een dubbele handicap om mee te doen.

De heer B.A.F. Traa (65), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Werkte jarenlang als vrijwilliger voor de personeelsvereniging en de senioren van de ING-NMB Hij doet dit nu nog steeds voor de ING-senioren die zijn verenigd in een seniorenclub. Veel van de activiteiten voor en met de vriendenclub leveren ook een bijdrage aan goede doelen. Zo heeft Europdonor al meerdere keren kunnen rekenen op de opbrengst van een feest dat de heer Traa met en voor de Seniorenclub georganiseerd heeft. Een bijzonder mooi goed doel overigens, stamceldonatie voor ernstig zieke patiënten, vaak met kwaadaardige bloedziekten, waarvoor geen geschikte stamceldonor binnen de eigen familie aanwezig is.

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden