header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Lintjesregen 2014

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Burgemeester drs. H.M.F. Bruls reikte op vrijdag 25 april 2014 ter gelegenheid van Koningsdag 26 Koninklijke onderscheidingen uit.

Inhoud

De heer A.H.M. Arts (77), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Arts viert 14 mei zijn gouden huwelijksfeest met Gerda (zie hieronder). Hij is al 35 jaar actief als vrijwilliger bij EHBO, carnavalsvereniging De Blauwe Steen, harmonie en scouting Brakkenstein. Hij is bestuurslid van de Katholieke Belangenorganisatie Ouderen waar hij veel activiteiten coördineert en uitvoert.

Mevrouw G.T.H. Arts-Hermsen (75), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Viert 14 mei haar 50-jarige bruiloft met André (zie hierboven). Heeft eerst de kinderen opgevoed en is daarna vrijwilligerswerk gaan doen. Eerst als kernlid van de Vrouwenbond Brakkenstein. Daarna bezorgde ze maaltijden bij ouderen in Groesbeek. Mevrouw Arts is al bijna 10 jaar voorzitter van de Zonnebloem, regio Nijmegen, afdeling Brakkenstein. In deze hoedanigheid bezoekt ze ook zieken thuis.

De heer W. Bakker (78), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Bakker heeft diverse functies vervuld bij Royal Haskoning. Hij heeft in Bangladesh de “School of Hope” in Dhaka opgezet, begin jaren 90. Hier krijgen 200 wees- en straatkinderen tot op de dag van vandaag kans op een betere toekomst. De heer Bakker heeft in diezelfde tijd een eigen NGO in Rangpur opgericht. Een organisatie die zich inzet voor een betere toekomst van vrouwen en kinderen. De heer Bakker was organisator van de multiculturele bijeenkomst Meijhorst in 2001, een evenement dat de jaren daarna groeide en in 2005 zelfs in het Triavium gehouden werd met 1750 bezoekers. Verder is hij lid van de bewonerscommissie Zwanenveld en oprichter van het buurtpreventieteam Zwanenveld.

De heer dr. A.C.A.M. Bots (72), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Bots was van 1981 tot 2003 Universitair Hoofddocent Faculteit der Letteren (afd. geschiedenis) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De heer Bots is een bekend gezicht als het gaat om het Nijmeegse ouderenwelzijn. Hij is al jarenlang voorzitter van de Seniorenraad en is actief binnen de Stichting Welzijn Ouderen, de SBGO, het ‘100 netwerk’ en de Beleids- en Adviesraad van de ZZG Zorggroep Nijmegen en omstreken. Vrijwillig en met volle overgave zet hij zich al jaren in voor ouderen in onze stad en onze regio.

De heer J. van Delft (79), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heren Van Delft en Schulte en mevrouw Ross zetten zich al jarenlang in voor de Nijmeegse Sint Stevenskerk. De heer Schulte opent dagelijks de kerk en is gastheer en eerste aanspreekpunt van iedereen die de kerk binnenstapt of telefonisch contact opneemt. Hij zorgt ook voor klein onderhoud en het aansturen van de vele vrijwilligers. Mevrouw Ross en mijnheer Van Delft vormen samen het gezicht van Stichting Stevenskerk Nijmegen als respectievelijk voorzitter van het bestuur en als lid van het dagelijks bestuur. Zij hebben er samen voor gezorgd dat de Sint Stevenskerk is uitgegroeid tot een centrale ontmoetingsplaats voor inwoners, organisaties en (internationale) gasten van diverse instituten met jaarlijks 80.000 bezoekers.

De heer P.J. Edixhoven (69), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Edixhoven is voormalig orthopedisch chirurg. Hij zet zich al decennialang belangeloos in voor de organisatie, scholing en de kwaliteit van de Medisch Specialistische Expertises. In 1995 werd de heer Edixhoven lid van de Commissie Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid , waarvan hij later 10 jaar lang voorzitter was. Hij heeft rond 1998 de Werkgroep Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid (WIA) opgezet. Als medisch Expertiseur was de heer Edixhoven verbonden aan de commissie Personenschade van de Geneeskundig Adviseurs Vereniging. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van de Werkgroep Medisch Specialistische Rapportages (WMSR). Daarmee bracht de heer Edixhoven diverse medische specialismen onder in één overkoepelende, multidisciplinaire organisatie. Uit de WMSR kwam de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportages (NVMSR) voort. De heer Edixhoven vervulde een voortrekkersrol en is nog steeds actief als bestuurslid van de vereniging. Als lid van een werkgroep van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging draagt hij nog steeds bij aan richtlijnen voor de Nederlandse orthopedische expertiseurs.

Mevrouw F. Groenendijk-Bemelmans (71), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Mevrouw Groenendijk was consultatiearts, jeugdarts en schoolarts in het Willemskwartier. Zij nam het initiatief voor een regelmatig overleg over ´probleemkinderen´ en hun gezinnen, met het hoofd van de kleuterschool en andere hulpverleners in de wijk. Mevrouw Groenendijk was van 1995-2007 huisarts in Nijmegen en van 2007 tot 2013 actief als docent-mentor van de opleiding coassistenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En zij werkte in die periode als arts bij Stichting De Driestroom, een organisatie die zorg levert voor verstandelijk beperkte mensen. Mevrouw Groenendijk werkt al jaren als vrijwilliger bij het Internationaal Vrouwencentrum in Nijmegen en bij Stichting Gast; een stichting die uitgeprocedeerde asielzoekers in Nijmegen en omgeving helpt. Ook is zij landelijk actief als lid van de commissie achterstandswijken van de Landelijke Huisartsen Vereniging. En op lokaal niveau neemt zij onder andere deel aan de Seniorenraad Nijmegen en de commissie somatische zorg migranten van PHAROS, een landelijk kennis- en adviescentrum voor migranten, vluchtelingen en gezondheid.

De heer M.J.K. Heijnen (52), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Heijnen zet zich al jarenlang en belangeloos in voor fietsvereniging De Wedrenners. Er komen wekelijks zo’n 200 deelnemers aan de start. Een initiatief dat is uitgegroeid tot een regionaal bekend fietsevenement en bijdraagt aan Nijmegen als sportieve stad. De heer Heijnen zet routes uit, deelt verschillende groepen in en verstrekt informatie via de website van deze vereniging en hij leidt zo deze ‘wilde’ fietsvereniging in goede banen.

De heer G.B. Hesseling (69), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Hesseling heeft zich bijna zijn hele leven ingezet voor de bewoners van het Waterkwartier en voor de belangen van de wijk. Hij heeft veel activiteiten en acties voor bewoners georganiseerd, is altijd trouw gebleven aan zijn wijk en maakt zich sterk voor een betere leefomgeving voor mensen met een smalle beurs. De heer Hesseling is sinds de oprichting van de Wijkvereniging Ons Waterkwartier in 1993 een onmisbaar lid van deze vereniging. Hij is een geboren en getogen Waterkwartierder en hij heeft het proces van afbraak en opbouw van de wijk intens meegemaakt en er zijn stempel op gedrukt.

De heer F.B.W. Jans (68), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Jans, gepensioneerd supermarktmanager, was actief bij de blinden en slechtzienden van het toenmalige Instituut Henricus en bij de Stichting Montessorischolen. De heer Jans is als lid en als voorzitter van ondernemingsraden zeer betrokken geweest bij de supermarkten waar hij werkte en bij hun personeel. Hij is nu nog actief als voorzitter van de NV Medezeggenschap en betrokken bij onder meer de Werkgroep Gelijk Loon.

De heer J.A.W. Janssen (79), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Janssen zet zich al meer dan dertig jaar geheel belangeloos in voor de gemeenschap van Lent. Sinds 1980 is hij actief bij de muziekvereniging St. Theresia. Hij begeleidt daar onder meer de jeugdleden. Daarnaast is hij al ruim twintig jaar hoofdkoster in de Maria Geboortekerk. De erediensten worden door hem verzorgd. De heer Janssen is daarnaast wekelijks actief voor de ouderenvereniging 'Wat heet oud'. Hij verzorgt het vervoer van ouderen die de soos willen bezoeken.

De heer H. Landman (75), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Landman is al ruim 20 jaar actief in de Ontmoetingskerk in Dukenburg. Hij verricht als vrijwilliger diverse klussen zoals het regelen van de maandelijkse vervoerszaken rondom de ouderenmiddagen en rijdt ook altijd zelf. Hij maakt de kerk gereed voor de Paas- en Kerstdiensten voor de ouderen en de 40-dagen maaltijden. Daarnaast is de heer Landman coördinator van de totale organisatie rond de actie Kerkbalans. Deze fondsenwerving is van essentieel belang voor het functioneren en voortbestaan van de kerk. Sinds 1999 is de heer Landman secretaris van het bestuur van de Stichting Fibon. Deze stichting helpt en ondersteunt ouderen die niet meer in staat zijn de eigen financiën en administratie te regelen. Ook staat de heer Landman aan de wieg van volleybalvereniging Duvol in Dukenburg. Hij is al 35 jaar een drijvende kracht bij deze vereniging.

De heer H.C.M. Langen (82), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Langen is initiator voor veel initiatieven in Bottendaal: Het bouwkamp, Koninginnedag, jaarlijkse schoolfeest van basisschool De Driemaster. Sinds zijn pensioen is hij zeven dagen per week “fulltime” als vrijwilliger in de speeltuin ’t Kraaienest of de wijk te vinden. Het nieuwe zwembadje in de speeltuin heet inmiddels het ‘Henk Langenbad’.

De heer G.C.A.H. Leenders (69), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Leenders is ondernemer die nauw betrokken is bij Nijmegen. Op vrijwillige basis is hij betrokken bij de instandhouding van de Molenstraatkerk, de Ondernemerssociëteit, de Vereniging Binnenstadsondernemers, De Nijmeegse Hofraad die de Nijmeegse ondernemers verbindt met Carnaval, de club van 19, ondernemers die NEC ondersteunen en de Vierdaagsefeesten. Een ondernemer die betrokken is en zijn verantwoordelijkheid neemt om Nijmegen op de kaart te zetten. De heer Leenders is nog steeds van de partij bij veel activiteiten en evenementen in de stad.

De heer L.J.J. Linders (59), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Linders is al 30 jaar werkzaam in het familiebedrijf Jan Linders supermarkten, vanaf 1999 als algemeen directeur. Zijn maatschappelijke betrokkenheid komt naar voren in het belangeloos in natura bijdragen aan de regionale dependance van de voedselbank in Gennep. Daarnaast werkt hij veel samen met de sociale werkvoorzieningsorganisatie INTOS – mensen met veelal een verstandelijke beperking zijn in het kader van begeleid werken werkzaam bij diverse Jan Linders supermarkten. Hij zet zich in voor lokale en regionale goede doelen: het Jeugdsportfonds, de “Jan Lympische vlam”, het jaarlijkse Schoolontbijt, de Wensboom tijdens de kerstperiode waarbij wensen worden vervuld. Daarnaast worden elke maand een school en een vereniging van de maand gekozen, deze ontvangen dan € 1000 voor een project. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de supermarkten vorig jaar september is er een fonds opgericht dat vorig jaar al 58 lokale goede doelen ondersteunde. Alle supermarkten van Jan Linders werken volgens het programma “een Vitale Regio” – een programma voor duurzaamheid – dat door de heer Linders in 2011 ontwikkeld is.

De heer H.J.T. van Loon (78), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Dhr. Van Loon is sinds 1988 vrijwilliger in verschillende functies bij het Koningin Wilhelmina Fonds. Hij is wijkhoofd en districtshoofd geweest en ging ook zelf langs de deuren met de collectebus. Daarnaast was hij in de jaren ‘80 koster en lid van het collectantencollege van de Goffertkerk (Heilige Drie-eenheid Parochie) tot de sluiting in 1989. In zijn werkzame jaren was hij ook secretaris en penningmeester bij de personeelsvereniging PION bij de Openbare Nutsbedrijven Nijmegen (na privatisering NUON, nu Alliander).

De heer L.G.W.M. Meijer (59), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Dhr. Meijer, biologiedocent, is als geboren en getogen Brakkensteiner al 40 jaar vrijwilliger bij veel organisaties in Brakkenstein: onder meer voor het Oranjecomité, de tennisvereniging, camavalsvereniging De Platte Knip (waarvan hij eresenator is), de parochie en het St. Nicolaas-comité. Hij is voorzitter van de begraafplaats in de beheercommissie van de Paters van het Heilig Hart.

De heer P. Reedijk (91), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Reedijk maakt al ruim 30 jaar deel uit van het Stadsdeeloverleg Oost. Hier praat hij met organisaties en sleutelfiguren over het belang en de kwaliteit van de zorg voor ouderen. Sinds 1988 is de heer Reedijk actief voor het Seniorennetwerk SWON. Hij gaf computerlessen en was onder meer lid van de Cliëntenraad. Van 1991-2011 was hij als vrijwilliger actief voor het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Hij verzorgt nu nog het secretariaat van de SOMI, een organisatie van milieu-ingenieurs.

Mevrouw T.H.A.W. Ross-Neutel (70), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heren Van Delft en Schulte en mevrouw Ross zetten zich al jarenlang in voor de Nijmeegse Sint Stevenskerk. De heer Schulte opent dagelijks de kerk en is gastheer en eerste aanspreekpunt van iedereen die de kerk binnenstapt of telefonisch contact opneemt. Hij zorgt ook voor klein onderhoud en het aansturen van de vele vrijwilligers. Mevrouw Ross en mijnheer Van Delft vormen samen het gezicht van Stichting Stevenskerk Nijmegen als respectievelijk voorzitter van het bestuur en als lid van het dagelijks bestuur. Zij hebben er samen voor gezorgd dat de Sint Stevenskerk is uitgegroeid tot een centrale ontmoetingsplaats voor inwoners, organisaties en (internationale) gasten van diverse instituten met jaarlijks 80.000 bezoekers.

De heer A.M.H. van der Sande (75), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Van der Sande zet zich al twintig jaar in voor andere mensen, en met name jongeren, en leert hen de Nederlandse taal. Eerst in het Asielzoekerscentrum en nu alweer 10 jaar bij de Internationale Schakelklas van het Canisiuscollege. Naast het leren om zich te redden in het Nederlands heeft de heer Van der Sande ook aandacht voor wat jongeren hebben meegemaakt en is hij voor hen een vraagbaak en een luisterend oor.

De heer L.B.M. Schulte (68), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heren Van Delft en Schulte en mevrouw Ross zetten zich al jarenlang in voor de Nijmeegse Sint Stevenskerk. De heer Schulte opent dagelijks de kerk en is gastheer en eerste aanspreekpunt van iedereen die de kerk binnenstapt of telefonisch contact opneemt. Hij zorgt ook voor klein onderhoud en het aansturen van de vele vrijwilligers. Mevrouw Ross en mijnheer Van Delft vormen samen het gezicht van Stichting Stevenskerk Nijmegen als respectievelijk voorzitter van het bestuur en als lid van het dagelijks bestuur. Zij hebben er samen voor gezorgd dat de Sint Stevenskerk is uitgegroeid tot een centrale ontmoetingsplaats voor inwoners, organisaties en (internationale) gasten van diverse instituten met jaarlijks 80.000 bezoekers.

De heer J. Spruijtenburg (85), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Spruijtenburg is al 50 jaar een grote steun en toeverlaat voor de stichting Jumborun. Hij is een van de oprichters en ruim 30 jaar voorzitter geweest. Jumborun is een jaarlijkse motortocht waarbij kinderen met een beperking in de zijspan mee kunnen rijden. Zonder zijn gedrevenheid en leiderschap zou er geen Jumborun meer zijn. Verder is de heer Spruijtenburg al bijna 40 jaar lid van de EHBO, afdeling Nijmegen. Hij is nog steeds actief als kaderinstructeur en geeft nog steeds vervolglessen aan de leden van de EHBO-vereniging. De lessen zijn noodzakelijk voor het competent houden van de leden op EHBO-gebied en ook het geldig houden van hun diploma.

De heer F. Tuinstra (71), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Tuinstra is al sinds begin jaren tachtig actief voor de protestante kerkgemeenschap in Dukenburg. Als ouderling en lid van de beheercommissie had hij bestuurlijke taken. Na zijn pensionering is de heer Tuinstra dagelijks bezig met ‘kerkwerk’. Hij helpt mensen met schuldproblematiek en met verhuizingen wanneer ze dit zelf niet mee kunnen. Verder assisteert hij bij de inzameling van goederen voor de ‘klaasmarkt’. Sinds 1999 is de heer Tuinstra ook vrijwilliger bij de stichting Fibon. Hij helpt ouderen met financiële/administratieve problemen. Vanaf 2005 bezoekt hij regelmatig TBS-patiënten in de Pompekliniek.

Mevrouw A.A.M. Wibier-Van Mechelen (74), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

Mevrouw Wibier heeft van 1960 tot 2004 in het onderwijs. Zij is vrijwilliger geweest bij CNV Onderwijs en in 2008 gekozen tot voorzitter van de sectorraad gepensioneerden onderwijs. Mevrouw Wibier is secretaris van het parochiebestuur van de H. Dominicusparochie geweest, vier jaar gemeenteraadslid en van 2006 tot 2013 voorzitter van de Seniorenraad.

De heer H. Wijnen (68), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Wijnen begeleidt al ruim 28 jaar vakanties voor langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen voor de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Daarnaast bezoekt hij voor de Zonnebloemafdeling Wolfskuil ouderen thuis. Ook bij European Care & Travel Zorgvakanties is de heer Wijnen al 20 jaar als vrijwilliger actief. Sinds 2003 is Henk Wijnen ook vrijwilliger bij de Stichting Allegoeds Vakanties. Hier begeleidt hij vakanties van ouderen met een fysieke of sociale beperking. En ook de Stichting Tendens Vakanties kan sinds 2004 op de heer Wijnen rekenen. En hij werkt al bijna tien jaar als vrijwilliger bij de SWON bij de dagopvang.

De heer L. Woudstra (67), Lid in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Woudstra heeft vele vrijwilligersfuncties bekleed. Hij is jarenlang voorzitter geweest van vogelvereniging Vogelrijk. Daarnaast was hij actief als trainer van de voetbalvereniging Krayenhoff. Ook heeft hij aan veel wijkactiviteiten in de Wolfskuil meegewerkt. Als bestuurslid van de Vereniging voor Bevrijdingskinderen heeft hij ontmoetingen georganiseerd voor bevrijdingskinderen uit Nederland en België. Daarnaast werd hij eind vorige eeuw voorzitter van de wijkraad Wolfskuil waarin hij nog steeds actief is. Hij is nog lid van de redactie van wijkkrant De Wester.

De heer drs. W.A.B. van de Laar (75), Ridder in de Orde van Oranje Nassau[bewerken]

De heer Van de Laar is dichter en schrijft onder het pseudoniem Victor Vroomkoning. Hij heeft een uniek oeuvre geschreven en hiermee nationale en internationale bekendheid verworven. De heer Van de Laar behoort al decennia lang tot aan de top van de Neerlandse poëzie en staat bekend als een van de meest toegankelijke dichters. Hij wordt ook regelmatig betrokken bij juryoverleg, en was onder meer enige jaren voorzitter van de jury van de Johnny van Doornprijs, en jaarlijks als jurylid actief voor de Gelderse Kunstbende. En zit in de redactie van het Literair Café O´42 en van Zaal Zes, het literaire programma van LUX. Hij levert ook veel bijdragen aan educatieve projecten op school en gaf masterclasses. Daarnaast was hij ook stadsdichter van Nijmegen en schreef in twee jaar tijd 18 gedichten over het heden en verleden van onze stad en de omgeving.

Mevrouw G.A. Marten-van Stijn (60), Lid in de Orde van Nassau[bewerken]

Mevrouw Marten-van Stijn ontvangt de onderscheiding voor veel activiteiten: zij zet zich in voor scholing en ontspanning van haar collega’s zoals ook de periodieke uitstapjes. Daarnaast spreekt zij regelmatig als ervaringsdeskundige op symposia en heeft zij binnen het UMC St Radboud de nazorg voor Intensive Care patiënten opgezet. Daarnaast is zij enige jaren secretaris van peuterspeelzaal Peuterhofje geweest en secretaris van de jeugdcommissie van tennisvereniging Rapiditas. Inmiddels is mevrouw Marten-van Stijn ook al geruime tijd zeer actief als vrijwilliger en mantelzorger hier in Weezenhof. Zij heeft de verzorging en begeleiding van een ernstig zieke buurvrouw op zich genomen en lange tijd een ernstig zieke buurman begeleidt. Zij betrekt buren bij alle activiteiten en vergroot daarmee de sociale verbondenheid tussen buurtgenoten; dit heeft een enorm uitstralingseffect naar anderen.

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden