header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Lintjesregen 2016

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Burgemeester Hubert Bruls reikte op dinsdag 26 april 2016 ter gelegenheid van Koningsdag de volgende koninklijke onderscheidingen uit.

Inhoud

De heer J. van den Akker (69), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

J. van den Akker Dhr. Van den Akker is al 42 jaar vrijwilliger bij NEC. In die hoedanigheid is hij leider van een seniorenteam, organisator van het Cees Combijn- en het Cocktailtoernooi geweest. Daarnaast was hij voorzitter van de seniorenafdeling en bestuurslid voetbalzaken. Als club- en facilitair manager van de kantine/kleedkamer, velden en het clubhuis stuurt hij vrijwilligers aan, deelt velden en kleedkamers in en ontvangt de gasten. Ook verricht hij schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Tevens is de heer Van den Akker wedstrijdsecretaris van N.E.C. en van de voetbalacademie N.E.C./FC Oss en lid van de klankbordgroep jeugdvoetbal KNVB district Oost en is medeorganisator van toernooien.

De heer M. ter Berg (59), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Dhr. Ter BergDrs. Ter Berg is hoofd afdeling projecten en huisvestingsbeleid en adjunct-directeur van het Universitair Vastgoed Bedrijf. Hij speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de universiteitscampus en is verantwoordelijk voor de ver- en nieuwbouw van het universitaire vastgoed. De campus vormt een belangrijk onderdeel in de bredere stedenbouwkundige structuur van Nijmegen. Dhr. Ter Berg is er in geslaagd de inpassing van de campusgebouwen in de stad op een geschikte en aantrekkelijke manier te bewerkstelligen. Daarnaast is dhr. Ter Berg voorzitter/medeoprichter van de Stichting Vrienden van Antonius van Padua en vrijwilliger/penningmeester van de Antonius van Paduakerk. Dhr. Ter Berg heeft als adviseur van het klooster Soeterbeeck te Ravenstein er voor gezorgd dat dit monumentale klooster overgenomen is door de Radboud Universiteit en nu in gebruik is als studiecentrum. Dhr. Ter Berg heeft een belangrijke rol gespeeld in de fusie van drie scholen (onder andere de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud waar hij bestuurslid van was) tot de Scholengroep Rijk van Nijmegen.

De heer J. Blokland (63), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

J. BloklandDhr. Blokland (directeur/eigenaar van Blokland Cold Stores BV te Cuijk) is voorzitter van de landelijke brancheorganisatie Nekovri (Nederlandse vereniging voor Koel- en Vrieshuizen). Ook is hij voorzitter van de commissie National Associations van de Europese koepelorganisatie European Coldstores and Logistics Association en lid van diverse internationale werkgroepen. Dhr. Blokland is tevens penningmeester geweest van de regionale ondernemersvereniging West Kanaaldijk Sluis en de Bedrijvenvereniging Trade Port Nijmegen-West. Dhr. Blokland is tevens medeoprichter van de Kiwanis Club Nijmegen en momenteel ook voorzitter van de Stichting Kiwanis Fondsenbeheer. Hij leidde onder andere een fundraisingsproject voor het Radboudumc voor het Helideck voor de afdeling Kindergeneeskunde.

De heer T. Bosch (62), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Dhr. Bosch is al ruim 30 jaar actief als bestuurslid van de heemkundekring Groesbeek. Hij heeft een groot aantal publicaties over of in relatie met Groesbeek op zijn naam staan in samenwerking met de heer S. Schmiermann. Dhr. Bosch is tevens historisch adviseur van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 te Groesbeek en maakt deel uit van een adviesgroep van historici ten behoeve van de nieuwe ‘storyline’ van het nieuw te bouwen Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Ook is dhr. Bosch bestuurslid/redacteur van de historische vereniging Numaga. (n.b. deze onderscheiding is uitgereikt in Berg en Dal door burgemeester Slinkman)

De heer J. Dwarkasing (61), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Dhr. DwarkasingAl meer dan 40 jaar zet dhr. Dwarkasing zich in voor mensen die weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt en veelal afkomstig zijn uit andere culturen. In het begin als docent door het ontwikkelen van speciale lesmethoden die het onderwijs meer toegankelijk maken. Als vrijwilliger door advisering, ondersteuning bij invullen formulieren, verzoek- en bezwaarschriften etc. Medeoprichter van Sociaal Culturele Vereniging Vaidiek Samaad, Sambandh, Djotie, het Anti Discriminatie Bureau, bestuurslid Provinciale Steunpunt voor Surinamers in Gelderland. De laatste jaren richt zijn aandacht zich op de situatie van oudere migranten.

De heer P. Elands (69), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer P. ElandsDhr. Elands is oprichter van het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS) Nijmegen. Het COS liet door voorlichting mensen buiten de universiteit kennisnemen van de problematiek in de Derde Wereld. Vanuit het COS is S.O.S. Wereldhandel, thans Fair Trade Original, opgericht. Dhr. Elands steunde actief de invoer van het Max Havelaar keurmerk. Dit keurmerk droeg bij aan de bewustwording van eerlijke handel in Nederland. Dhr. Elands was medeoprichter van het Damiaancentrum Nederland. Dit centrum is inmiddels uitgegroeid tot een bloeiend sociaal centrum dat samenwerkt met onder andere de Seniorenraad Sint-Oedenrode, Vluchtelingenwerk en BrabantZorg. Dhr. Elands is sinds enkele jaren vrijwilliger bij de Stichting Dominicanenklooster in Huissen en het Huis van Compassie in Nijmegen.

De heer H. Falcke (49), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw[bewerken]

De Heer H. FalckeProf.dr. Falcke is voorzitter van het LOFAR Astronomy Consortium committee. LOFAR is een uniek ICT-project door Nederlandse sterrenkundigen opgezet met als doel het begin van het heelal waar te nemen. LOFAR is een radiotelescoop met een netwerk van duizenden sensoren (in Nederland en andere Europese landen via glasvezelkabels) die dit kan. Dhr. Falcke levert zowel op theoretisch als experimenteel gebied belangrijke bijdragen aan de hoge energie astrofysica. Dhr. Falcke voert baanbrekend onderzoek uit naar zwarte gaten. Zeer recentelijk is voor het eerst het magneetveld bij het extreem massieve zwarte gat in het centrum van ons melkwegstelsel gemeten. In de internationale top van zijn vakgebied neemt dhr. Falcke een belangrijke plaats in.

De heer M. Ghouassi (73), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Dhr. GhouassiDhr. Ghouassi is medeoprichter van en vrijwilliger bij Badmintonclub Mariken te Nijmegen. De badmintonclub is in 1977 opgericht. Dhr. Ghouassi heeft in de afgelopen 39 jaar diverse functies vervuld: bestuurslid, lid van diverse commissies, medeorganisator van toernooien en zaalwacht. Dhr. Ghouassi is jeugdbegeleider en ondersteunt trainingen van jeugdteams. Ook haalt hij oud papier op, brengt folders rond en is aanspreekpunt voor nieuwe leden binnen de vereniging.

De heer B. de Gooyert (60), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Dhr. De GooyertDhr. De Gooyert is stafmedewerker bij onderwijsinstelling Stichting Conexus. Daarnaast verricht hij veel vrijwilligerswerk. Bij de Protestantse Gemeente Nijmegen is hij vrijwilliger/voorzitter. Hij begeleidde onder andere de fusie van de Gereformeerde Kerk Nijmegen en de Hervormde Kerk Nijmegen. Hij zet zich in tegen de leegloop van kerken. Bij scouting Amalgama is hij vrijwilliger/voorzitter en aanspreekpunt voor externe verhuur van het gebouw. Hij begeleidde de fusie met de scoutinggroep in Hees/Neerbosch. Daarnaast is hij vrijwilliger en kampleider bij Scouting Vierdaagse Nijmegen, Sinterklaas bij basisschool De Oversteek, vrijwilliger/medeoprichter Stichting Sambafestival Nijmegen.

Mevrouw G. Goverde-Lips (70), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Mevr. Goverde-LipsMevrouw Goverde-Lips was 26 jaar lang docent Engels aan het ROC Nijmegen. In haar vrije tijd organiseerde zij uitwisselingsprogramma’s en lessen aan scholen en instellingen in het buitenland. Haar leerlingen leerden niet alleen Engels, maar maakten ook kennis met cultuur, politiek en geschiedenis van het betreffende land. Samen met een collega heeft zij in Namibië een onderwijsproject opgezet, dat nu nog steeds een onderdeel van de opleiding is. Mevrouw Goverde-Lips is vrijwilliger bij de GroenLinks werkgroep landbouw en medeoprichter van het Platform Ander Landbouwbeleid (het huidige Platform Aarde Boer Consument). Sinds zeven jaar is zij secretaris/vrijwilliger bij de Stichting Nijmeegse Schooltuinen en mede-initiatiefnemer van de schooltuinen bij de locatie Wielewaal.

De heer H. van Groenestijn (76), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer H. van GroenestijnDhr. Van Groenestijn is al 17 jaar vrijwilliger/begeleider bij Hobbycentrum Nijmegen. Hij geeft les in pottenbakken en zorgt er indirect voor dat deelnemers de kans krijgen zich sociaal verder te ontwikkelen in een moeilijke levensfase. Sinds 16 jaar is hij gids/coördinator Natuurwandelen bij Het Gilde Nijmegen. Tevens is hij medeontwikkelaar/gids-coördinator van de Romeinse Waterleiding Route bij Het Gilde Nijmegen.

De heer C. Hendriks (68), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Dhr. HendriksDhr. Hendriks organiseert al meer dan 35 jaar een wekelijkse kaartclub voor ouderen in Nijmegen-Oost. Daarnaast is hij teamleider van de biljartvereniging NODAPS. Ruim 20 jaar verzorgt hij ook tweemaal per week koersbal voor ouderen. Bij deze evenementen verzorgt hij ook het jaarlijkse toernooi. Ook verzorgde hij sinterklaasvieringen in wijkcentrum De Ark van Oost. Het wel en wee van ouderen in Nijmegen-Oost heeft ook zijn aandacht: hij haalt mensen op die zelf niet naar activiteiten kunnen komen en indien nodig heeft hij contact met de ouderenadviseur van de stichting welzijnswerk ouderen Nijmegen.

De heer H. Klopper (80), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer H. KlopperDhr. Klopper is sinds 20 jaar bestuurslid public relations van de nationale vereniging De Zonnebloem regio Nijmegen. Daarnaast was hij coördinator van de Nationale Zonnebloemloterij in de regio Nijmegen en heeft gedurende 10 jaar een kwartaalblad uitgegeven voor de Zonnebloemvrijwilligers in deze regio. Dhr. Klopper is 15 jaar voorzitter geweest van de afdeling Hazenkamp-Goffert-Sint Anna; het aantal vrijwilligers van deze afdeling is in die tijd gestegen van 5 naar 30.

De heer H. van Krieken (59), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw[bewerken]

Dhr. Van KriekenDhr. Van Krieken verricht onderzoek op het terrein van pathologie, met name op het gebied van kankers van bloedverwante organen, lymfeklieren en maagdarmkanaal. Dhr. Van Krieken is een onderzoeker van wereldformaat die door zijn vertaling van wetenschappelijke methoden/gereedschappen naar de praktijk heeft bereikt dat de diagnostiek en behandeling van kanker sterk is verbeterd. Dhr. Van Krieken stelt de patiënt centraal en heeft er op het terrein van oncologie voor gezorgd dat er sneldiagnostiek toegepast wordt. Internationaal geeft dhr. Van Krieken cursussen waarbij hij zich inzet voor het samenbrengen van onderwijs, wetenschap, patiëntenzorg en de verschillende medische specialisaties.

De heer R. Meeuwsen (72), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Dhr. Meeuwsen.jpgDhr. Meeuwsen is ruim veertig jaar verbonden aan Sportvereniging Quick 1888; hij was onder andere elftalleider, secretaris afdeling Voetbal, medeoprichter/secretaris afdeling Tennis en medeoprichter/coördinator van de werkgroep facilitaire diensten. Inmiddels is dhr. Meeuwsen verantwoordelijk voor alle facilitaire zaken en hij verleent ondersteuning bij de Vierdaagsekampen. Sinds negen jaar is dhr. Meeuwsen bestuurslid bij Stichting Hobbycentrum De Nonnendaal. Hij was begeleider van de verbouwing van de werkplaats. Dhr. Meeuwsen is oprichter en bestuurslid van stichting De WijkFabriek Wolfskuil – een samenwerking tussen bewoners en de Stichting Hobbycentrum De Nonnendaal.

De heer H. van Megen (78), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Dhr. Van MegenDhr. Van Megen is vrijwilliger/oud-bestuurslid bij carnavalsvereniging Het Geberste Kruukske, onderafdeling van de Kolpingvereniging Nijmegen waarvan dhr. Van Megen vrijwilliger is. Dhr. Van Megen is spreker bij de jaarlijkse seizoensopening, medeorganisator van rommelmarkten waarvan de opbrengsten naar geadopteerde projecten in Brazilië gaan. Bij het wijkplatform Neerbosch-Oost was hij bestuurslid en lid van het buurtpreventieproject. Dhr. Van Megen heeft zich ingezet voor de jeugdronde van de Rabobank en Wielerclub Groenewoud.

Mevrouw A. Meijer-Brandwijk (55), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Mevrouw A. Meijer-BrandwijkAl 38 jaar is mevrouw Meijer-Brandwijk als vrijwilliger/scheidsrechter actief bij Volleybalvereniging Switch ’87 (voorheen Aksios) in Millingen aan de Rijn. Als wedstrijdleider bij de Stichting Toernooi Activiteiten Millingen is zij actief betrokken bij het jaarlijkse tweedaagse toernooi van de volleybalvereniging waaraan 240 teams uit Nederland en Duitsland deelnemen. Mevrouw Meijer-Brandwijk is lid van Carnavalsvereniging De Platte Knip in Brakkenstein – verleent onder andere assistentie bij jeugdcommissie activiteiten, deurcollectie, bezorgen programmaboekjes. Ook verleent mevrouw Meijer-Brandwijk als lid van het Schuttersgenootschap Orde Eendracht Vreugde 1 in Millingen aan de Rijn ondersteuning bij kerstactiviteiten en de poetsploeg.

De heer H. Olde (79), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer H. OldeDhr. Olde is vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Nijmegen. In diverse kerkelijke gemeenten was hij organist. Dhr. Olde zette zich in voor diverse groepen die contact hadden met kerken in Polen, Zweden en Zuid-Afrika. Dhr. Olde is adviseur bij de Alte Reformierte Theologie in Hannover. Dhr. Olde is medeoprichter van Stichting De Brug – deze zet zich in voor aidswezen en armoedebestrijding in Cambodja (onder andere door het bouwen van bruggen).

De heer J. Rutten (69), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer J. RuttenDhr. Rutten is trainer van een hardloopgroep bij de Stichting Houdt U Fit. Als lid van de Valkhofvereniging verzorgt hij rondleidingen en verricht klein onderhoud aan de kapel. Al ruim 20 jaar is hij stadsgids/opleider bij Het Gilde Nijmegen. Dhr. Rutten is als vrijwilliger actief bij basisschool De Lanteerne: hij organiseert musicals, rondleidingen, atletiekdagen; verzorgt themaprojecten, schoolkampen en is jaarlijks Sinterklaas.

De heer L. Verhoeven (65), Officier in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer L. VerhoevenProf.dr. Verhoeven onderzoekt gesproken en geschreven taalontwikkeling van kinderen en het ontstaan en behandelen van leerproblemen. Dhr. Verhoeven paart wetenschappelijke kwaliteit aan maatschappelijke betrokkenheid. Hij is oprichter van het landelijk Expertisecentrum Nederlands. Dit centrum verricht wetenschappelijk onderzoek naar effectief taalonderwijs en ontwikkelt praktische oplossingen voor taalvraagstukken. Dhr. Verhoeven is voorzitter van de Stichting Dyslexie Nederland, hij heeft wetenschappelijke kennis voor professionals in de zorg en het onderwijs beschikbaar laten maken. Met zijn wetenschappelijke kennis draagt hij bij aan oplossing van vraagstukken rondom de zorg aan kinderen met speciale pedagogische en didactische behoeften.

De heer J. Verstappen (77), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer J. VerstappenDhr. Verstappen is mede- initiatiefnemer van het ‘Lentse Warande’ plan. Alhoewel niet voor dit plan is gekozen, heeft dit plan het stedenbouwkundig en maatschappelijk belang van de dijkteruglegging onderstreept. Dhr. Verstappen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording van de kwelwaterproblematiek. Dhr. Verstappen maakt deel uit van de klankbordgroep ‘Ruimte voor de Waal’. In het verleden is dhr. Verstappen voorzitter geweest van de Pony- en Paardenclub Lent, de Reumapatiëntenvereniging Nijmegen en omgeving, Reuma Overleg Regio Gelderland, lid van de Patiënten Klankbord Groep UMC Sint Radboud, lid adviescommissie Platform Gehandicapten Nijmegen. Dhr. Verstappen is medeoprichter/coördinator van fitnessgroep Fire (groep voor reumapatiënten die onder professionele begeleiding sporten). Sinds vier jaar is dhr. Verstappen vicevoorzitter van de Seniorenraad en afgevaardigde in de klankbordgroep Bewust (langer thuis) Wonen.

De heer T. van der Weide (65), Officier in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Dhr. Van der WeideProf. dr. ir. Van der Weide is een bevlogen onderzoeker en docent op het terrein van de ontwikkeling en het ontwerp van informatiesystemen. Hij heeft speciale belangstelling voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie zoekmachines waarbij dialoog tussen zoekende en zoekmachine centraal staat. Dhr. Van der Weide heeft veel contacten met het bedrijfsleven, mede om stages voor studenten mogelijk te maken. Dhr. Van der Weide heeft een aantal projecten opgezet om buitenlandse contacten van de studenten te stimuleren en om buitenlanders te stimuleren aan de RU te komen studeren of werken. Elk jaar worden nieuwe projecten geïnitieerd, zonder de oude op te geven, waardoor ook in de toekomst internationalisering een substantieel onderdeel van het onderwijs blijft. Belangrijke focus is ICT in de derde wereld, wat heeft geleid tot studiereizen naar landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, en onderwijsprojecten in deze landen. Dhr. Van der Weide brengt hiermee studenten, bedrijven en vele culturen bij elkaar.

De heer B. Wielakker (73), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Dhr. WielakkerDhr. Wielakker is vrijwilliger/penningmeester bij de Stichting fiBON (deze stichting verzorgt het financieel beheer van ouderen die niet meer in staat zijn hun eigen financiën en administratie te regelen en geen hulp van anderen kunnen verwachten). Dhr. Wielakker heeft de website van de stichting opgezet en onderhoudt deze. Hij begeleidt vijf cliënten en is coördinator van negen begeleiders met 37 cliënten. Dhr. Wielakker is vraagbaak voor zijn collega’s en altijd bereikbaar voor zijn cliënten. Samen met de voorzitter van fiBON heeft hij zitting in het Platformoverleg met allerlei Nijmeegse hulpverlenende instanties.

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden