header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Lintjesregen 2018

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Burgemeester Bruls reikte op 26 april 2018 ter gelegenheid van Koningsdag de volgende Nijmegenaren een Koninklijke Onderscheiding uit.

Wim van Aar (76), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer Van Aar is ruim 35 jaar als vrijwilliger actief bij de Stichting Vakantie Activiteiten Dukenburg en ondersteunt het bestuur. Hij heeft er mede voor gezorgd dat er een doorstart kwam voor bouwdorp Duuk. Ook verzorgt de heer Van Aar twee keer in de week boekbindles, aanvankelijk voor kinderen maar inmiddels ook voor volwassenen. Bij amateurtuindersvereniging Wijchers Bos is hij vrijwilliger en penningmeester. Hij zorgt voor het beheer, exploitatie en onderhoud.

Elly Achterbosch (72), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Mevrouw Achterbosch begeleidde, naast haar werkzaamheden als adjunct-directeur van basisschool De Akker, als gezinsvoogd bij de Stichting Jeugd en Gezin gezinnen die extra coaching nodig hadden. Vele jaren was zij bestuurslid/voorzitter Cliëntenraad woonzorgcentrum Huize Nijevelt. Sinds zes jaar is mevrouw Achterbosch bestuurslid bij Stichting Vrienden van De Waalboog en mede-initiatiefnemer van een project waarbij jong dementerenden samen met een kunstenaar zorgen voor het ontwerp en uitvoering van een buitenmuurschildering. Mevrouw Achterbosch is sinds 10 jaar vrijwilliger bij het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma van Exodus Nederland. Zij is coördinator bij de penitentiaire inrichting in Grave en geeft advies, coacht, bemiddelt, begeleidt kinderen en hun gedetineerde ouders.

Ottie van den Berg-van Eldik (66), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Mevrouw Van den Berg is bij Toneelvereniging Ernst en Luim vrijwilliger/penningmeester. Zij werkt mee aan decorbouw, draaiboeken, lichtplannen, programmaboekjes en grimeren. Dit laatste verzorgt zij ook voor diverse Sinterklaasvieringen in Nijmegen en omgeving. Bij de 4Daagse bouwt zij elk jaar op vaste plekken langs de wandelroute de ‘Pitstop van Eldik’, lopers kunnen hier uitrusten en na bemoedigende woorden weer verder lopen. Mevrouw Van den Berg is met vakantie, de burgemeester ‘reikt’ deze onderscheiding uit in een telefoongesprek. Definitieve uitreikingsdatum wordt nog vastgesteld.

Rob Cuppen (63), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer Cuppen heeft er voor gezorgd dat het Radboud Sportcentrum (onder zijn leiding) uitgegroeid is tot één van de grootste, mooiste en modernste universitaire sportcentra in Nederland. Het ledenaantal bedraagt inmiddels 19.000 personen. Naast zijn directeursfunctie is de heer Cuppen actief bij de Stichting Zevenheuvelenloop, Nijmeegse Studenten Roeistichting, Stichting Studentensport Nederland Topsport, Stichting Batavierenrace, en is hij medeoprichter/voorzitter van Stichting Watersport Nijmegen.

Jo Dekkers (75), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer Dekkers is voorzitter en secretaris geweest van de Philips Thuiscomputerclub Nijmegen, hij gaf technische ondersteuning en advies aan de leden. Bij de tuin- en ontspanningsvereniging De Smalle Steeg was hij (vice)voorzitter en secretaris. Als muzikant was hij actief bij de Politiekapel Gelderland-Zuid en bepaalde hij mede het speelprogramma. Ook was hij actief bij Amusementsorkest The Flyers. Sinds 15 jaar is hij secretaris van de Katholieke Bond Ouderen (KBO) afdeling Nijmegen. Afdelingen werden onder zijn leiding omgezet in comités die aangestuurd worden door een centraal bestuur. Momenteel verzorgt hij leden- en financiële administratie, computer- en tabletles, telefonische hulp voor leden.

Baziel van Engelen (60), Lid in de Orde van de Nederlandse Leeuw[bewerken]

De heer Van Engelen onderzoekt neuromusculaire aandoeningen en ziekten met complexe, vaak genetische mechanismen en acute, subacute en chronische beloopsvormen. Hij werkt hiervoor samen met deskundigen over de gehele wereld op velerlei gebied. De laatste jaren richt hij zich met name op Dystrofia Myotonica (ziekte van Steinert) en Facioscapulohumerale Spierdystrofie (FSHD). Ethiek in de zorg heeft zijn bijzondere aandacht, gezondheidszorg en geneeskunde wil hij menselijk en medemenselijk houden in een sterk verzakelijkte omgeving. Als onderzoeker, arts, docent, zorgvernieuwer en leider van diverse nationale en internationale samenwerkingsverbanden heeft hij zich ingezet voor behandelingsmethoden van diverse spierziekten.

Leonie van Gastel-Tinselboer (70), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Mevrouw Van Gastel was in haar jeugdjaren kabouter- en gidsenleider bij het Meisjesgilde in Herwen en Aerdt, later welpenleider bij Scouting Dominicus in Nijmegen. Mevrouw Van Gastel is al vele jaren vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Nijmegen. Zij organiseert als vakantiehoofd jaarlijks vakantieweken voor invaliden en mindervalide ouderen naar Nederland, België of Duitsland. Zij is ook nog vrijwilliger bij het woonzorgcentrum Nijevelt en verricht hand- en spandiensten als ondersteuner bij gespreksgroepen.

Huub van Gastel (68), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer Van Gastel was in het verleden vaandrig, hopman, groepsvoorzitter bij Scouting Dominicus in Nijmegen. Sinds 20 jaar is hij vrijwilliger/voorzitter van De Zonnebloem afdeling Nijmegen. Onder zijn leiding zijn er diverse afdelingen in Nijmegen bijgekomen. Hij organiseert diverse activiteiten zoals bootdagtochten, film-, toneel- en zangmiddagen. Samen met regio- en afdelingsbestuursleden heeft hij enkele jaren geleden een dagje-uit verzorgd voor ruim 700 ouderen naar de Keukenhof in Lisse.

Els Harkema (72), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Mevrouw Harkema was lerares Engels in het dag- en avondonderwijs voor vrouwen, later kwamen hier ook jongeren bij. Mevrouw Harkema heeft initiatief genomen voor buitenschoolse activiteiten voor de volwassenen die dit onderwijs volgden, ook richtte zij een leerlingenraad op en zorgde voor bemensing met vrijwilligers bij de schooluitleenbibliotheek. Maar mevrouw Harkema is ook actief als vrijwilliger bij de Maranathakerk, zorgt voor de contacten van avondgymnastiekclub St. Anna/Heyendaal met de leraar en verhuurder van de gymzaal. Ook was zij presentator bij ziekenomroep Radio Radboud en bestuurslid van de wijkraad St. Anna/Heyendaal.

Toos Hogenkamp (81), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Mevrouw Hogenkamp is vrijwilliger bij het Oud Burgeren Gasthuis (OBG). Zij begeleidt onder andere bewoners naar ziekenhuisafspraken, verzorgt wekelijkse kerkdiensten, brengt maaltijden rond, is vertrouwenspersoon. De bridgeclub ‘Bridgen bij Toos’ is door haar opgericht waarbij niet alleen bewoners maar ook anderen welkom zijn. In het seniorencafé is zij vrijwilliger bij de dansavonden, zij verzorgt de bardienst en zorgt dat bewoners in een rolstoel de bijeenkomsten ook kunnen bijwonen.

Jo Janssen (76), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer Janssen ontvangt de onderscheiding voor zijn werkzaamheden als fractievoorzitter/raadslid van de fractie Gewoon Nijmegen vanaf maart 2006 tot 28 maart jl.

Thea Kok-van Schaik (88), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Mevrouw Kok is na haar pensionering vrijwilliger geworden bij diverse instanties. In het wijkcentrum Titus Brandsma is zij receptioniste en is zij ook lid van de cliëntenraad en vrijwilliger bij het project Anders Wonen van de Swon. Daarnaast is zij vrijwilliger bij het Dienstencentrum Oud Burgeren Gasthuis. Zij bereidt ‘welzijnsbezoek’ voor en coördineert vervoer van deelnemers aan de dagopvang in het OBG en vervoer van ouderen uit het OBG naar het ziekenhuis. Ook coördineert mevrouw Kok inschrijvingen voor computercursussen bij het Seniorenweb en stelt het zomerprogramma samen.

Ria Nijhuis-van der Sanden (65), Officier in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Mevrouw Nijhuis is begonnen als kinderfysiotherapeut in een eigen praktijk. Na haar promotie vervulde zij een pioniersrol in de leerstoel Paramedische Wetenschappen. Haar werkterrein is heel groot - van kinderfysiotherapie tot geriatrische fysiotherapie. Ook zonder financiële ondersteuning wist zij haar onderzoeksprojecten succesvol af te ronden. Zij begeleidde en begeleidt vele promovendi. Als docent is mevrouw Nijhuis betrokken bij diverse (nascholings)cursussen voor fysiotherapeuten in het gehele land. Paramedische wetenschappen heeft zij niet alleen bij de Radboudumc maar in het gehele land op de kaart gezet.

Marc van Nijnatten (), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer Van Nijnatten ontvangt de onderscheiding voor zijn werkzaamheden als fractievoorzitter/raadslid van de PvdA-fractie vanaf maart 2006 tot 28 maart jl.

Peer Scheepers (59), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw[bewerken]

De heer Scheepers is hoogleraar Methoden en technieken van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek. Hij onderzoekt onder andere vraagstukken inzake sociale cohesie. Het is de verdienste van de heer Scheepers dat de opleiding Sociologie als topopleiding gewaardeerd wordt. Hij staat sinds 2013 op de prestigieuze lijst van Thomson Reuters vermeld als ‘1% top cited authors in the general sciences, worldwide’, hij behoort hiermee tot de absolute top van de wereld. De heer Scheepers heeft zich onderscheiden als wetenschapper, docent en bestuurder van buitengewoon niveau.

Garip Sever (76), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer Sever is mede-oprichter van en dede bij de Alevitische Vereniging Nijmegen. De dede draagt bij aan de versterking van de band tussen families en staat een ieder bij die vragen heeft rondom geloof en de zoektocht van jongeren hierin. Hij legt hierbij verbinding tussen jongeren en ouderen. De heer Sever vindt het belangrijk vrouwen bij alle mogelijke activiteiten te betrekken en geeft hen een prominente plaats tijdens de diensten. Als bruggenbouwer fungeert hij tussen de verschillende verenigingen en binnen de Turkse moskeeën. Hij blijft in verbinding met andere geloofsovertuigingen door contact te houden met de Raad van Religie.

Martien van Sleeuwen (75), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer Van Sleeuwen wordt getypeerd als het ‘geheugen’ van het dorp Boekel. Vanaf de jaren 60 in de vorige eeuw hield hij zich bezig met de (heemkundige) geschiedschrijving van het dorp. Vanaf de oprichting van de Heemkundekring Sint Achten op Boeckel is hij hierbij betrokken als onderzoeker en publicist. Hij heeft een bijdrage geleverd aan ‘Boekel Bijzonder: Elementen uit de geschiedenis van een eigenwijs dorp’. Vele publicaties in het verenigingsblad, bijvoorbeeld over historische benamingen van vogels en dieren in de omgeving van Boekel. Veel informatie over 700 jaar dorpsleven in Boekel is door zijn medewerking vastgelegd. (n.b. deze onderscheiding wordt uitgereikt in Boekel door burgemeester Bos)

Heintje Stevens-Schuurman (70), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Mevrouw Stevens is vrijwilliger/secretaris bij Toneelvereniging Nieuw Leven in Lent. Naast het meespelen tweemaal per jaar in diverse creaties organiseert mevrouw Stevens een jaarlijkse bingo voor donateurs, is aanspreekpunt van de vereniging, is grimeur en verantwoordelijk voor de pr-activiteiten. Mevrouw Stevens is tevens diaken en voorzitter van de Protestantse Gemeente Lent, zij vertegenwoordigde deze gemeente regelmatig in de Streekkerkenraad.

Martien van Summeren (64), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer Van Summeren is bij carnavalsvereniging De Platte Knip actief als vrijwilliger/penningmeester/controller. Hij is als hoofd sponsorcommissie heel actief om sponsoren te vinden. Als senator heeft hij de Raad van Elf nieuw leven ingeblazen. Daarnaast is hij vrijwilliger (lid barcommissie, voorzitter toernooicommissie) bij de Tennisvereniging Brakkenstein. Ook regelt hij hier kaartavonden en barbecues voor/met tegenstanders. Bij de Stichting Buur die drie jaar geleden is opgericht vervult hij de rol van penningmeester.

Franz van Vlaanderen (64), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer Van Vlaanderen is als senior verkoopmedewerker bij Albert Heijn (Nijmegen) lid van de Ondernemingsraad en lid van de Centrale Ondernemingsraad van de Koninklijke Ahold geweest. Sinds meer dan 30 jaar is hij tevens lid van de Raad van Beheer van het Ahold Pensioenfonds. Daarnaast is hij secretaris in het afdelingsbestuur van FNV Nijmegen en actief als vrijwilliger belastingservice, penningmeester bij de Stichting Eigen Gebouw Moderne Arbeidersbeweging (eigenaar FNV-gebouw Nijmegen). De heer Van Vlaanderen is vrijwilliger bij de Stichting Vrienden van de Stevenskerk en verzorgt onder andere rondleidingen. Sinds twee jaar is hij lid van de Cliëntenraad verpleeghuis Juliana en heeft voor bewoners, familieleden en personeel het informatieblad opgezet.

Theo Wobbes (71), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer Wobbes was tot zijn pensionering werkzaam als chirurg-oncoloog bij Radboudumc. Hij stond hierbij aan de basis van de ontwikkeling van multidisciplinaire behandeling van het mammacarcinoom, zowel klinisch als wetenschappelijk. De regionale samenwerking op het gebied van de oncologische zorg in de regio Nijmegen heeft hij een enorme impuls gegeven. Naast begeleiding van diverse promovendi en vele voordrachten in binnen- en buitenland vervulde en vervult hij nog steeds diverse functies op (inter)nationaal niveau: gastdocent bij Hogeschool Arnhem en Nijmegen, lid wetenschappelijke raad van het Thijmgenootschap, secretaris/penningmeester Stichting Melanoma Sarcoma Groningana.

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden