header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Lintjesregen 2019

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Burgemeester Bruls reikte op 26 april 2019 ter gelegenheid van Koningsdag de volgende Nijmegenaren een Koninklijke Onderscheiding uit.

Jan Aghina (75), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer Aghina is medeoprichter van Roeivereniging De Drie Provinciën. Deze vereniging telt inmiddels 180-185 leden waaronder ook 25-30 jeugdleden. Naast medeoprichter stond de heer Aghina financieel garant tijdens het bouwen van de loods, bouw- en materiaalcommissaris, coördinator van de cursus Theoretisch Vaarbewijs, roei-instructeur en roeicoach. Ook Syrische vluchtelingen hebben inmiddels hun weg naar de roeiboten gevonden. De heer Aghina zet zich ook in voor het ‘veilig’ roeien op de Maas en de Kraaijenbergse plassen, hij verzorgt niet alleen voor beginnende maar ook voor gevorderde roeiers cursussen zodat zij hier ook zelfstandig kunnen roeien.

René van Berlo (62), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer Van Berlo is oprichter en hoofdredacteur van diverse wijkbladen in Nijmegen. Hij is begonnen met ‘De Dukenburger’, dat uitgegroeid is tot een professioneel magazine. Inmiddels is hij hoofdredacteur en of oprichter van meerdere wijkbladen in Nijmegen, zoals ‘Mariken’, ‘De Wester’, ‘Ney West’, ‘De Partituur’, ‘Lindenholt Leeft’. De heer Van Berlo is vrijwilliger bij het bewonersplatform ‘Stichting De Zevensprong Algemeen Platform Dukenburg’ en voorzitter van het wijkplatform Zwanenveld. Vanuit deze functie overlegt hij met bewonersorganisaties (onder andere over de parkeeroverlast rondom winkelcentrum Dukenburg), de gemeente, woningbouwverenigingen, politie en ondernemers.

Pierre Demacker (70), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer Demacker is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden, afdeling Gelre (ontstaan uit een fusie van afdelingen Nijmegen, Arnhem en Zuidwest Veluwezoom). De heer Demacker lobbyt voor ondertiteling van tv-programma’s, organiseert informatiebijeenkomsten, geeft voorlichting over gebruik van hoorhulpmiddelen. Ook onderhoudt hij contacten met kno-artsen en maakt zich sterk voor toegankelijkheid van openbare gebouwen voor doven en slechthorenden. De heer Demacker heeft de website voor de afdeling opgezet en is nog steeds verantwoordelijk voor het onderhoud/bijhouden en beheer van de site. De belangen van doven en slechthorenden vertegenwoordigt hij in het Zelfregiecentrum Nijmegen en de commissie Jeugd, Maatschappelijke Opvang en Gehandicaptenbeleid van de gemeente Nijmegen.

Louis Fliervoet (67), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer Fliervoet is actief bij voetbalvereniging De Trekvogels (1088 leden waarvan ongeveer 500 jeugdleden). Hij is coach, leider, grensrechter, ‘manusje-van-alles’ bij de jeugdteams. Daarnaast is hij voorzitter van de jeugdcommissie van de voetbalvereniging. Ook binnen het bestuur van de vereniging en bij activiteiten van de vereniging is hij actief. De heer Fliervoet is de drijvende kracht achter een al 35 jaar bestaande vriendenkring, jaarlijks organiseert de groep een Pinksterweekend met activiteiten. Hij zorgt met zijn partner voor de biologische moestuin van de kring waarbij de opbrengsten verdeeld worden onder de vrienden.

Barbara Franke (49), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw[bewerken]

Mevrouw Franke onderzoekt het gebied van genetica en biologie van psychiatrische aandoeningen en in het bijzonder ADHD, een stoornis met een maatschappelijke impact. Haar onderzoek richt zich onder andere op vertaling van wetenschap naar klinische toepassingen. Dit heeft bijgedragen aan opheldering van de genetische architectuur van ADHD en moleculaire verschillen tussen ADHD bij volwassenen en kinderen. Het onderzoek van mevrouw Franke is van een uitzonderlijk hoog en internationaal erkend niveau en heeft de kennis rondom genetische (risico)factoren voor deze psychiatrische aandoeningen aanzienlijk vergroot. Mevrouw Franke is (mede)oprichter van het IMpACT (International Multicenter persistent ADHD Collaboration), het Donders Cognomics Initiative, het Europese ENIGMA Consortium (het grootste internationale genetica consortium).

Gijs van Heijst (66), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer Van Heijst is vrijwilliger bij de supportersclub MVV (Maastricht). Hij verzorgt onder andere columns in het programmaboekje en was in het verleden ook penningmeester/voorzitter van de supportersclub. De heer Van Heijst is voorzitter van de Stichting Hart voor Hazenkamp, deze stichting heeft tot doel het leef- en woonklimaat in de wijk te verbeteren, in stand te houden en te bewaken. Hij ondersteunt diverse personen op het gebied van belastingrecht en bezoekt hen als zij zelf niet meer mobiel zijn. De heer Van Heijst is voorzitter/penningmeester van de Gepensioneerdengroep Anthos (110 leden), gepensioneerden die voorheen in dienst waren van C&A.

Titti Mariani (64), Officier in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Als eerste vrouwelijke hoogleraar van de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica richtte zij haar onderzoek zich op de celbiologie van de plant en de voorplanting bij planten. De kennis over de nachtschaden is door haar onderzoek vergroot en zij heeft er mede voor gezorgd dat het kassencomplex in 2014 vernieuwd is. Door haar uitzonderlijke (persoonlijke en vakinhoudelijke) aandacht voor de individuele student is zij een excellente docent. Zij maakt wetenschap voor een ieder begrijpelijk en haalt dit hiermee ‘uit een ivoren toren’. Als Italiaanse expat is zij actief bij Trajanus, een organisatie die in Nederland verblijvende expats kennis laat maken met Nederlandse cultuur, historie en gewoonten. Bij Dante Alighieri zorgt zij als lid er voor dat studenten, medewerkers en geïnteresseerden kennis kunnen maken met Italiaanse kunst en cultuur door muziekavonden en reizen naar Italië te organiseren.

Ronnie Raghoe (66), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Als leerkracht en waarnemend directeur van basisschool De Zonnewende verrichtte de heer Raghoe diverse activiteiten. Hij was vraagbaak voor ouders, hielp hen zo nodig bij het aanvragen van subsidies en het invullen van belastingformulieren. Samen met ouders kookte hij bij diverse schoolactiviteiten en in 2017 werd door hem de bibliotheek ‘het Boekenbos’ geopend. De heer Raghoe regelde diverse uitstapjes, waaronder een jaarlijks bezoek aan de Nijmeegse raadszaal en het Schoolverlaterskamp. Momenteel is de heer Raghoe nog huiswerkbegeleider. In de wijk Brakkenstein zet hij zich in voor het vergroenen van de wijk. Bij het CDA is en was de heer Raghoe fractievolger, raadslid en deelnemer in diverse werkgroepen en commissies.

Heddy Saris (65), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Mevrouw Saris organiseert spelletjesmiddagen voor de leden van de Witte Stokken (vereniging voor slechtzienden en doof-blinde mensen). Samen met anderen verzorgde zij cursussen gebarentaal. Mevrouw Saris is secretaris en coördinator van het Nijmeegs Welzijn Doven (NijWeDo). Zij heeft contacten met gemeente en instanties voor het regelen van subsidies. Ook verzorgt zij de website van deze vereniging. Daarnaast heeft zij de wekelijkse dagopvang opgezet voor oudere doven en slechthorenden en organiseert een maandelijkse middag met spelletjes of andere creatieve bijeenkomsten voor jong en oud. Ook het jaarlijkse dagje uit hoort tot haar takenpakket.

Liana Schouten-Hendriks (82), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Mevrouw Schouten is al 47 jaar als vrijwilliger actief bij de Protestantse Gemeente Nijmegen. Zij bezoekt mensen en is (mede)organisator van bijeenkomsten voor ouderen van de kerkelijke gemeente. Ook is zij als vrijwilliger actief bij het voormalige verpleeghuis Margriet en nu het ZZG Herstelcentrum Park Dekkerswald. Zij brengt bewoners naar kerkdiensten en haalt hen weer op. Ook levert zij haar bijdrage aan het organiseren van rommelmarkten en speciale kerkdiensten. Bij gezellige bijeenkomsten zorgt zij dat er altijd iets lekkers bij de koffie/thee is.

Annemie Som-Arts (71), Lid in de Orde van Oranje-Nassau=[bewerken]

Mevrouw Som is bestuurslid/voorzitter van het Damesgilde Lent. Zij verzorgt de jaarlijkse uitstapjes en bezoekt leden die ziek zijn of een jubileum vieren. Bij de Maria Geboortekerk in Lent is mevrouw Som vrijwilliger. Zij is lector/lid van het ‘Young at Heartkoor’ van de kerk. Jaarlijks is zij actief voor de kerkbalans en bezoekt voor de kerk ouderen en zieken. Bij de afdeling Lent van de Zonnebloem was zij secretaris en momenteel is zij voorzitter. Ook voor de Zonnebloem bezoekt zij wekelijks leden van de vereniging.

Ben van Tienen (79), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer Van Tienen was bestuurslid/penningmeester van de afdeling Nijmegen van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid. Ook was de heer Van Tienen bestuurslid van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland. Bij de Antonius van Paduaparochie is de heer Van Tienen vrijwilliger. Als lid van de gebouwencommissie is hij betrokken bij (de voorbereiding van) het onderhoud van de Antonius van Padua kerk en helpt hier zelf ook mee. De heer Van Tienen ondersteunt een persoon met een lichamelijke beperking door hem gezelschap te bieden, organiseert uitstapjes voor hem en helpt hem keuzes te maken. Ook het familiebedrijf Van Tienen wordt nog steeds met raad en daad bijgestaan.

Marian Top-Thomassen (68), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

Mevrouw Top is vrijwilliger bij de afdeling Brakkenstein van de Zonnebloem. Zij is bestuurslid van de commissie Bezoekwerk. Mevrouw Top gaat op bezoek, maakt een praatje, gaat met betrokkenen wandelen, helpt hen om weer een hobby op te pakken. Mevrouw Top is mede-organisator van afdelingsmiddagen, de jaarlijkse boottocht van de Zonnebloem regio Nijmegen, de jaarlijkse Ziekendag en de jaarlijkse collecte. Ook zorgde mevrouw Top voor ondersteuning van zieken in de wijk Brakkenstein.

Jan Verploegen (80), Lid in de Orde van Oranje-Nassau[bewerken]

De heer Verploegen is al ruim 40 jaar lang vrijwilliger bij de Tennis- en Padelvereniging Dukenburg Smash. Hij zorgt voor het onderhoud van het clubhuis, regelt vervoer van personen, draait bardiensten en geeft leiding aan bridgeactiviteiten. De heer Verploegen was ook verantwoordelijk voor de geldzaken bij de vereniging. Daarnaast vervoert de heer Verploegen al 30 jaar cliënten van het ZZG herstelhotel in Groesbeek naar en van het CWZ of het Radboudumc of de dagbehandeling. Cliënten voelen zich bij hem helemaal op hun gemak.

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden