header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Maart 1990

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in maart 1990 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 1990.


KRONIEK 1990
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 2 In de Hertogstraat is de WNO-winkel geopend. Men kan daar terecht voor kopieer- en bindwerk, wenskaarten en posters.
 • 3 Vandaag vertrekken vier Nijmeegse vrouwen in het kader van de Internationale Vrouwendag (8 maart) naar de Russische zusterstad Pskov.- Vanmorgen is de vier ton wegende spits van de Christus Koningkerk aan de Hengstdalseweg, die in de zware storm van verleden week beschadigd was, met een kraan naar beneden getakeld om te worden hersteld.
 • 4 Als tweede Rotary club in Nederland heeft Rotary Nijmegen vrouwen als lid aangenomen: Antoinette Gerhartl-Witteveen, directeur van Museum Kam, en Jacqueline LeGrand, directeur zorgverlening van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Rotary Nijmegen, opgericht in 1931, is in anciënniteit de vijfde club in Nederland.
 • 5 Omwonenden van het voormalige Kloosterbosje bij de Korte Bredestraat in Hees protesteren bij de raadscommissie ruimtelijke ordening tegen het kappen van 5000 m2 bos aldaar vorig jaar ten behoeve van de bouw van vier vrije-sectorwoningen, ondanks het feit dat bij de Raad van State een schorsingsverzoek lag. De gemeente wordt onzorgvuldig handelen verweten.
 • 11 Vanavond speelt in het Steigertheater de Nijmeegse Theatersportvereniging 'Op de Geest' een competitievoorstelling tegen E'VA uit Amsterdam. Theatersport is een nieuwe rage waarbij spelers moeten improviseren op aanwijzingen uit het publiek.
 • 14 In de raad is de op 23 februari overleden James Maurice Gavin, commandant van de troepen die in 1944 Nijmegen bevrijdden, herdacht. Hij was sedert 1947 ereburger. Besloten is om de Arnhemseweg, dit is de weg vanaf het Keizer Trajanusplein tot halverwege de Waalbrug, naar hem te vernoemen.
 • 16 Volgens een opiniepeiling in opdracht van het Dagblad De Gelderlander blijkt 52,7 % van de Nijmegenaren de Waalsprong de beste oplossing voor de ruimteproblemen van Nijmegen te vinden; 22,2 % geeft de voorkeur aan annexatie van de omliggende dorpen en land bouwgebieden.
 • 17 Vanmorgen zou de feestelijke opening van de hoogwatervrije Hendrik Heucksteiger door wethouder W. Winters moeten plaatsvinden, maar onverlaten hebben in de nacht de sloten onklaar gemaakt. Vandaag gaat ook het daarbij gelegen Vismarktcomplex onderaan de Grotestraat open, waarmee de nieuwbouw aan de Waalkade is afgerond.
 • 19 De gemeente reageert enthousiast op het plan voor 'Noviomagie'. Dat moet een archeologisch park bij de Stratemakerstoren worden met een verantwoorde combinatie van commercie, recreatie en cultuur-wetenschappelijke presentatie. De kosten worden geschat op 10 miljoen. Het zal later echter een mooie droom blijken te zijn geweest.
 • 20 Presentatie van het Openbaar Vervoer Plan regio Nijmegen. Het plan voorziet in een nauwe samenwerking tussen de CVD en de Zuid-Ooster, waarbij stadslijnen zullen worden doorgetrokken tot in omliggende dorpen. Het is een eerste aanzet om te komen tot een OV-plan voor het knooppunt Arnhem-Nijmegen.
 • 21 Vandaag zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De uitslag voor Nijmegen is verrassend: een lage opkomst van 54,48 %; het CDA, met lijsttrekker Theo Camps, wordt weer de grootste partij met 12 zetels (voorheen 10), de PvdA, met Wim Hompe, zakt naar 11 (16), D'66, met Marja Alofs, is een grote winnaar met 5 zetels (2), Groen Links, met Jan Wijnia heeft er nu 6 (5), de SP blijft gelijk met 2 en de WD, met Astrid Keij, zakt naar 3 (4).
 • 23 De krant bericht dat bij de Parkweg door de stadsarcheoloog J. Thijssen een stuk van de binnenmuur van de veertiende- eeuwse stadsmuur is blootgelegd.
 • 26 De Nijmeegse politie heeft sinds kort zeven bromscooters voor de surveillance beschikbaar. Hiermee keert een vertrouwd stadsbeeld van vroeger terug. Tot in de jaren '70 gebruikte de politie zware Heinkel-scooters.
 • 29 De pedagoog Jan van Gelder zit 40 jaar in het jeugdwerk. Nu is hij de voorzitter van de Stichting Spelend Kamperen, die kinderkampen voor pleegkinderen in Oost-Brabant en Noord-Limburg organiseert.
 • 30 Mr. E.M. d'Hondt, 45 jaar, RK, PvdA, is benoemd tot burgemeester van Nijmegen. Sedert 1976 was hij burgemeester van Hilvarenbeek, vanaf 1985 van Maarssen.- Coby Sauer, de 14.000ste inwoner van Lindenholt krijgt van wethouder Hompe een bloemetje.Een nieuwe stadsbus is beschilderd met wervende tekeningen en teksten voor het wonen in die wijk.
KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden