Maart 1995

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in maart 1995. Zie voor verantwoording en overzicht de jaarkroniek van 1995 of gebruik de navigatiebalk onderaan het artikel.

1 Johanna Stolk-Molenaar viert haar honderdste verjaardag. Eigenlijk had dat gisteren moeten gebeuren, want de eeuweling is op 29 februari 1895 in Rhoon (Z.H.) geboren. Sinds 1913 woont ze in Nijmegen.

2 Omdat Digital Nijmegen er zelf niet meer uitkomt, gaat de top van het Amerikaanse computerbedrijf een reorganisatieplan voor de Nijmeegse vestiging maken met het doel 30 tot 50 arbeidsplaatsen te besparen.

3 Bekend wordt dat het dievengilde het de afgelopen tijd vooral op de kelder boxen van de wijk Zwanenveld heeft gemunt. Tientallen worden er per maand opengebroken.

5 Langzaam maar zeker verandert het uiterlijk van de elektrische centrales aan de Waal van uiterlijk. Momenteel worden de centrales 11 en 12 gesloopt. Dat betekent dat het aantal schoorstenen gereduceerd wordt, want er komt niets voor in de plaats.

6 Het televisieprogramma Opsporing Verzocht vraagt het publiek om informatie in het kader van het onderzoek naar de moord op een 48-jarige Nijmegenaar die langs de snelweg bij het Duitse plaatsje Alpen is gevonden. Er komen vijftien deels bruikbare tips binnen.

7 De krant meldt vandaag dat het aloude restaurant De Laeckenhal, na verschil lende malen van eigenaar en exploitant te zijn veranderd, nu omgetoverd gaat worden in een 'jong' café met een nieuwe naam. - Zo'n zestig politieagenten doen in een zorgvuldig geheim gehouden actie invallen in een vijftal drugspanden rond de Koninginnelaan. Onder steunbetuigingen van het publiek worden de dealers geboeid afgevoerd.

8 Statenverkiezingen. De opkomst in Nijmegen ligt rond de 45,5%. Uiteraard krijgen de verkiesbare Nijmegenaren weer veel voorkeurstemmen.

9 Wethouder Henk Janssen van D'66 ijvert voor de aanleg van een vorm van milieuvriendelijk personenvervoer: een kabelbaan tussen het centrum en de nieuw te bouwen stadswijk aan de overkant van de Waal.

10 Harry Burgers vraagt vandaag via de krant of er Nijmegenaren zijn die met hem een herdenking van het februaribombardement willen organiseren, en wel samen met de Amerikanen die destijds hun bommenlast op de stad dropten. Het zou de laatste kans zijn met hen in het reine te komen.

14 Het kabinet ziet niets in de vorming van zeven stadsprovincies, alleen de stedelijke knooppunten Rotterdam, Amsterdam en Haaglanden komen daarvoor in aanmerking. Dat is de boodschap die minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken vandaag in een toelichting op een gisteren verschenen notitie verkondigt. Daaruit blijkt dat de regio Arnhem/Nijmegen vooralsnog niet voor een bijzondere status in aanmerking komt.

16 Vandaag wordt de klok uit de toren van de voormalige Christus-Koningkerk getakeld. Ze krijgt een nieuwe bestemming in de kerktoren van Nu land. Het complex van woningen en bedrijfsruimten, dat op de plaats van de voormalige kerk is gebouwd, vindt letterlijk zijn hoogtepunt in de kerktoren, die in de nieuwbouw is opgenomen.

17 Heropening van het fors uitgebreide winkelcentrum Dukenburg door wet houder R. Migo.

18 Bekend wordt dat het ministerie van Justitie overweegt in de LIMOS-kazerne, die in oktober leeg zal komen, een asielzoekerscentrum te vestigen. De gemeente staat daar niet afwijzend tegenover, maar denkt toch eerder aan een maximum van 400 personen dan aan 1000, zoals Justitie voor ogen heeft.

20 In een persbericht maakt de gemeente bekend dat ze in samenwerking met politie en Nederlandse Spoorwegen weer eens een grote schoonmaakactie gaat houden op het Stationsplein. Wie niet de moeite neemt zijn fiets in een van de 1100 daarvoor bestemde klemmen te plaatsen, loopt het risico dat hij zijn karretje bij de politie moet ophalen, tegen betaling uiteraard.

23 Staatssecretaris E. Schmitz van Justitie (her)opent de penitentiaire inrichting De Hunerberg, die bij deze gelegenheid in 'De Hunnerberg' wordt omgedoopt. Dat sluit meer aan bij het heersende spraakgebruik, zo meent men.

25 De gemeente Bemmel blijkt allerlei bezwaren te hebben tegen de uitwerking van de Nijmeegse Waalsprongplannen. Zo wil Bemmel dat de cultuurhistorisch waardevolle kern van Ressen beschermd wordt. Ook vreest men dat grote nieuwe winkels vlakbij Bemmel de kleinere winkels in het dorp zullen bedreigen. En het geplande Betuwekanaal kan maar beter van de kaart, zo vindt men.

29 Twee olifanten verorberen kratten vol brood bij de heropening van een bakkerswinkel in het stadscentrum. Ze zijn afkomstig van Circus Royal, dat deze week op de Wedren resideert. - Oprichtingsvergadering van de vereniging 'Vrienden van het spoor Nijmegen-Kleef. De vereniging stelt zich ten doel de in 1991 opgeheven railverbinding nieuw leven in te blazen.

30 De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om voor ondernemers in de binnenstad baatbelasting in te voeren. Hierdoor zouden bepaalde noodzakelijke verbeteringen in het centrum (straatmeubilair, reconstructie van straten) sneller uitgevoerd kunnen worden.

31 De 73-jarige Louis de Wijze biedt het eerste exemplaar van zijn boek Ontsnapping uit de dodenmars aan burgemeester D'hondt en drie van diens collega's uit de regio aan. Vijftig jaar geleden behoorde hij tot de 26 Nijmeegse joden die levend terugkeerden uit de vernietigingskampen van de nazi's.


KRONIEK 1995
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december