Maart 1997

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in maart 1997 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 1997.


KRONIEK 1997
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Nijmegen heeft weer een eigen stadsomroep: Radio Nijmegen. Burgemeester mr. E.M. d'Hondt geeft het officiële startsein voor deze lokale radiozender die sinds 1 januari vanuit het U-huis op het Galgenveld zijn uitzendingen verzorgt. Enkele jaren geleden ging de gemeente nog voor enkele tonnen het schip in met de inmiddels opgeheven Omroep Nijmegen.
 • 2 Het Platform tot Behoud van het Valkhofpark presenteert een comité van aanbeveling met klinkende namen. Naast plaatselijke coryfeeën hebben de schrijver A.F.Th, van der Heijden, de politica Ria Beckers en een nazaat van Johan In de Betouw hierin zitting genomen. Tevens wordt een plan ontvouwd om het park terug te brengen in de sfeer van de Engelse landschapstuin van weleer.
 • 3 De Bond Heemschut presenteert in de Trèveszaal van het stadhuis een nummer van zijn tijdschrift, dat ditmaal grotendeels aan Nijmegen is gewijd.
 • 4 In de landelijke pers wordt bekend dat burgemeester mr. E.M. d'Hondt weigert inzage te geven in de dossiers over de vuil-grondkwestie.
 • 5 De initiatiefnemers van de herbouw van de Valkhofburcht willen met de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) om de tafel gaan zitten om hen ervan te overtuigen hoezeer zij hechten aan het veiligstellen van de archeologische waarden op het Valkhof.
 • 6 Een groep krakers bezet een vervallen, maar monumentaal pand in de Vondelstraat.
 • 7 Met veel uiterlijk vertoon, maar vrij wel geweldloos, ontruimen ongeveer twintig agenten de daags tevoren gekraakte woning aan de Vondelstraat.
 • 8 Onder de titel 'Nijmegen, stad in verwarring' en de ondertitel 'Ed d'Hondt en de mannen van 'de Tempelier publiceert Vrij Nederland een uitvoerige, geïllustreerde rapportage over de bestuurscultuur in Nijmegen.
 • 10 Start van de nieuwbouw van een bedrijvencentrum aan de Energieweg, nabij de rotonde. Het centrum krijgt volgens de vastgoedonderneming een 'fraaie architectuur' en een 'vriendelijke uitstraling'.
 • 14 Het kabinet heeft eindelijk de knoop doorgehakt. De vorming van een stadsprovincie Arnhem-Nijmegen is van de baan. Wel een nieuwe bestuursvorm is voorzien voor de agglomeraties Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Sinds 1988 is er over het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, het zogenaamde KAN, gediscussieerd, maar veel steun vanuit de bevolking heeft het nooit gekregen.
 • 15 De ledenvergadering van de KNBLO, de organisator van de Vierdaagse, handhaaft het verbod op deelname met een rolstoel. De landelijke Gehandicaptenraad voelt zich gediscrimineerd.
 • 17 De Vereniging Milieudefensie protesteert tegen de doortrekking van de autosnelweg A73. Verlenging vanaf het knooppunt Neerbosch via een nieuwe brug over de Waal naar de Al5 zal de leefbaarheid van de dorpen Weurt, Beuningen en Slijk-Ewijk nadelig beïnvloeden. De gemeente Nijmegen ziet doortrekking echter als een manier om de nieuwbouw van woningen en bedrijven in het Waalspronggebied beter te ontsluiten.
 • 19 De inwoners van Lent zijn ongerust over de toekomst van hun dorp na de Nijmeegse Waalsprong. Dat blijkt uit een enquête onder 300 Lentenaren aan de vooravond van de overgang van Lent naar de gemeente Nijmegen.
 • 23 Directeur C. Buist van Woningstichting Nijmegen kan tijdens een discussie de ongerustheid van de bewoners van de Indische Buurt niet wegnemen. De woningstichting wil haar woningen in de buurt in 2015 slopen, maar daarvan willen de bewoners absoluut niet weten.
 • 27 Op verzoek van de gemeente Nijmegen verklaart de gemeente Elst de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toe passing op een groot aantal percelen in Lent. Dit gebeurt om grondspeculatie in het Waalspronggebied te voorkomen.
 • 28 Nijmegenaren blijken massaal bezwaar te maken tegen een in hun ogen te hoge taxatie van hun onroerend goed.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...