Maart 1999

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in maart 1999 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 1999.


KRONIEK 1999
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 2 Het College van B en W besluit tot vestiging van een Vlaams Cultureel Centrum in het Arsenaal aan de Mariënburg, wanneer dat vrijkomt na verhuizing van het gemeentearchief. Voor dit project tekent een reeks Vlaamse stichtingen die een nauwe relatie hebben met de Katholieke Universiteit, het Vrijdag-theater, brouwerij Interbrew en projectontwikkelaar Malant. In dit centrum zullen Vlaamse literatuur en toneel samengaan met Vlaamse eet- en drinkcultuur.
 • 3 Bij de Statenverkiezingen brengt 40,8% van de Nijmeegse stemgerechtigden zijn stem uit.- De Raad van State besluit het verzoek van De Groene Long om schorsing van de ontheffing voor een Milieu-effect-rapportage voor woningbouw in de Waalsprong, niet in te willigen.
 • 8 De Katholieke Universiteit zet bellende professoren in bij de werving van studenten. Het lage aantal studenten in de exacte vakken baart alle Nederlandse universiteiten grote zorgen. Professoren van de Nijmeegse B-faculteiten kruipen twee dagen achter de telefoon om zich door scholieren uit het voortgezet onderwijs te laten ondervragen over de Nijmeegse opleidingen wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica en biologie.
 • 10 Het KAN (knooppunt Arnhem-Nijmegen) wil verder met de huidige voorzitter van het College van Bestuur, mr. G. Jansen. Aan de KAN-raad, waarin alle gemeenten van het knooppunt zijn vertegenwoordigd, wordt voorgesteld mr. Jansen tot 2003 te herbenoemen. Officieel houdt het KAN in 2003 op te bestaan, maar de 25 deelnemende gemeenten willen in meerderheid doorgaan.
 • 11 Volgens een vandaag gepubliceerd onderzoeksrapport zouden Nijmegenaren 15% meer water verbruiken dan anderen in ons land. Gemeente en universiteit gaan samen onderzoeken waaraan dit ligt. Vooral het hoge verbruik onder alleenstaanden (landelijk 137 liter per dag, in Nijmegen 222) stelt de gemeente voor raadsels. Doelstelling is 10 % minder verbruik in 2005.
 • 12 Twee weken cel voor een man en een vrouw die tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie wethouder Thielen taarten in het gezicht smeten, omdat zij hem in hun jaren-70-jargon een "zelfgenoegzame representant van de gevestigde orde" vonden.
 • 15 De organisator van de Valkhof Affaire, het jaarlijkse festival tijdens de Zomerfeesten op het Valkhof, wil dit festijn professioneler opzetten door met meer betaalde krachten en minder vrijwilligers te gaan werken. Daarvoor is uiteraard meer financiële armslag nodig, reden waarom naar een grote sponsor gezocht wordt. Entree vragen aan de ca. 5000 bezoekers die dagelijks op de Valkhof Affaire afkomen strookt niet met het Zomerfeesten-principe dat alle evenementen gratis zijn.
 • 16 De kans dat er ooit nog een trein gaat rijden tussen Nijmegen en Kleef is een stuk kleiner geworden, nu de Duitse Spoorwegen hebben besloten het spoor tussen Kranenburg en Kleef van het verkeersplan af te voeren. Deze lijn was in 1991 reeds gesloten, maar zal door genoemd besluit niet meer onderhouden worden, hetgeen reactivering op een latere datum extra duur zal maken.
 • 17 Vanuit Nijmegen vertrekt negen ton aan hulpgoederen naar de Russische zusterstad Pskov. Na een reeks geslaagde acties kan de stedenbandorganisatie een grote truck volladen met tweedehands kleding, schoeisel, gereviseerde medische apparatuur, rolstoelen en splinternieuw onderwijsmateriaal ten behoeve van een school voor blinde en slechtziende kinderen.- De gemeenteraad pleit voor een snellere opknapbeurt van de Grote Markt, Augustijnenstraat en Burchtstraat. Renovatie stond gepland voor 2002, maar collegepartijen en oppositie zijn het erover eens -een uniek feit in de Nijmeegse dorpspolitiek!- dat de drie, vooral 's avonds kil en doods aandoende, centrumstraten een intiemere, groenere en levendiger inrichting behoeven.
 • 20 Al sinds 1994 doet Frank Eliëns van het gemeentearchief onderzoek naar de geschiedenis van de jodenvervolging in Nijmegen. Met het vrijmaken van f 44.000,- uit verschillende potjes krijgt zijn onderzoek een extra financiële impuls, zodat hij het dit najaar kan afronden en kan beginnen aan het schrijven van zijn boek.
 • 23 De 'Nijmeegse Waterweken' worden geopend met de tentoonstelling 'Nijmegen Waterbewust' in het gemeentehuis.
 • 26 Vandaag wordt het startsein gegeven voor de ingrijpende renovatie van de Vereeniging à raison van ca. vijftien miljoen gulden. Voor deze prijs krijgt het gebouw een nieuw en vergroot restaurant met dakterras, een nieuwe keuken, een bar, een verbeterde entree en garderobe. De Kleine Zaal op de eerste verdieping zal in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. De hiervoor benodigde gelden moeten nog bijeen gesprokkeld worden.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...