Maart 2000

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in maart 2000 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 2000.


KRONIEK 2000
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 2 Een gesprek met de sportvertegenwoordigers wordt door wethouder Tettero begonnen met de verzekering dat hij zelf geen visie heeft, maar dat wel gezocht moet worden naar een samenhangend sportbeleid.
 • 3 Uit gemeentelijk onderzoek blijkt dat Nijmeegse jongeren drugs vaker op school of op straat kopen dan in een koffieshop of café. -Het einde van het politiek en cultureel centrum O42 wordt gevierd met een slotfeest.
 • 4 Overlijden van Jo Evers (60), die vijftien jaar lid was van de Lentse gemeenteraad voor het CDA en in 1998 met een Lents hart zitting nam in de Nijmeegse gemeenteraad. -Na vergeefse pogingen tot verkoop van de reparatieafdeling van Compaq valt het besluit tot sluiting. Met de sluiting zijn 110 banen gemoeid.
 • 5 De carnavalsoptocht valt samen met de risicowedstrijd NEC-FC Utrecht. Van de gevreesde botsing tussen supporters en Knotsenburgers komt niets. De wedstrijd eindigt in een thuisnederlaag (0-1). Wel tekent Johan Neeskens ('de Nees', 48 jaar) een tweejarig trainerscontract bij de Nijmeegse club. De wagen 'Al mo we krupe' geniet bij de optocht de meeste waardering van de jury.
 • 6 De Nederlandse Spoorwegen lanceren het project 'Ruimte voor de Fiets'. Voor de fietsenstalling onder het Stationsplein betekent dat een reductie met ruim 800 plaatsen, terwijl bovengronds het aantal plaatsen zal worden uitgebreid.
 • 10 Na een hem onwelgevallige rechterlijke uitspraak zet wethouder R.Verdijk vraagtekens bij de kwaliteit van het justitieel onderzoek naar de zaak hij als wethouder van Beuningen indertijd betrokken was. Verdijks uitlatingen vallen slecht in de Nijmeegse politiek en bij Justitie te Arnhem. - Een door het Nijmeegs ingenieurs- en architectenbureau Haskoning ontworpen rioleringsbuis wint een door staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat)ingestelde prijs.
 • 12 Het Nijmeegse ijshockeyteam wordt voor de vierde keer op een rij Nederlands kampioen.
 • 14 Een kostbare collectie schilderijen en tekeningen, waarin met name magisch-realisten als Carel Willink goed vertegenwoordigd zijn, wordt door de gemeente,die de kunst in het oude gedeelte van het stadhuis toonde, in bruikleen gegeven aan Museum Het Valkhof. Bij de overdracht blijkt dat drie tekeningen van Dick Ket in het stadhuis te veel zonlicht hadden gevangen en daardoor onherstelbaar beschadigd waren.
 • 15 Begin van de Wereldwaterdagen in Nijmegen, opgezet om de Nijmegenaren op de hoogte te brengen van de wereldwaterproblematiek.
 • 16 De gemeente gaat akkoord met een fiscale naheffing van een 4,3 miljoen gulden over de periode 1993-1997, vanwege veronachtzaming van belastingplichtigheid bij de uitbetaling van onkostenvergoedingen en toelagen aan de gemeenteambtenaren.
 • 18 Grootscheepse veiligheidscontrole in het centrum van de stad onder de codenaam 'Operatie Ingeltsje' (Fries voor lieveheersbeestje).
 • 19 Open Kloosterdag: drie Nijmeegse kloosters openen hun deuren voor belangstellenden. - De Nijmeegse politie rolt een bende op die zich bezig hield met de invoer van hard drugs. Enkele tientallen kilo's cocaïne worden in beslag genomen.- Een goklustige Arnhemmer wint in het casino de jackpot van 3,5 miljoen gulden.
 • 21 De gemeente schiet de Molukse gemeenschap in Nijmegen anderhalf miljoen gulden voor ten behoeve van de bouw van haar nieuwe kerk aan de Thorbeckestraat. - Het plan van de kersverse wethouder Paul Depla om het Weeshuis op de Hessenberg te behouden en het omstreden Flash-Gordon-project af te blazen lijdt schipbreuk. De metafoor van de rijdende trein wordt door alle partijen gebruikt: Depla wil de trein tot stilstand laten komen, terwijl VVD en CDA niet van de rijdende trein willen springen.
 • 22 De gemeenteraad stemt in met twee maanden uitstel van sloop van het Weeshuis. - Aan financiële steun aan sportclub NEC verbindt de gemeenteraad de voorwaarde dat de naam van het stadion 'De Goffert' blijft.
 • 23 Twee Nijmeegse neurobiologen prof. dr A. Cools en mevrouw dr G. Andringa hebben een stof ontdekt, waarmee de voortschrijding van Parkinson bij apen volledig tot staan gebracht kan worden.- Theo Eikmans (in Nijmegen bekend als Groadus fan Nimwegen),buutreedner en schepper van de lokale evergreen 'Al mot ik krupe, op blote voet gaon', overlijdt op 78-jarige leeftijd.
 • 24 De Raad van State wijst het bouwplan Flash Gordon op tal van punten af, waarmee er aan de prestigieuze en nogal megalomane plannen een einde komt. Oud-wethouder Thielen spreekt zijn teleurstelling uit over de uitspraak van de Raad van State en die teleurstelling hult hij in een aanval op zijn opvolger Depla, die hij 'een angsthaas' noemt. - Het Radboudziekenhuis behandelt een familie, die naar bekend de enige familie ter wereld is die aan een bepaalde erfelijke oogziekte (macula oedeem) lijdt. - Marithaime, de historische vereniging voor Elst en Lent, verwijt de Nijmeegse plannenmakers een gebrek aan respect voor waardevolle cultuur-historische elementen in het Over-Betuwse landschap.
 • 27 De universiteiten van Nijmegen en Wageningen besluiten tot intensieve samenwerking op het gebied van onderzoek, onderwijs en dienstverlening.
 • 30 Plannen van het R.O.C. (Regionaal Opleidingscentrum) om in de Spoorkuil tussen Bottendaal en het Willemskwartier grootschalig te bouwen worden ingetrokken. - Een kleine lokale oorlog rond benzineprijzen wordt ontketend door de vestiging van een onbemand benzinestation van de firma Tango aan de Hatertseweg.
 • 31 Inwijding van het witte kerkje van Neerbosch door de bisschop van Den Bosch, mgr. A. Hurkmans. Het kerkje, dat in de tijd van de Reformatie toeviel aan de protestanten, wordt door de firma Stadelmaier, producent van en handelaar in religieuze artikelen en onder meer hofleverancier van de paus, als showroom gebruikt.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...