Maart 2002

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in maart 2002 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 2002.


KRONIEK 2002
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Op een door de PvdA belegde bijeenkomst wordt gediscussieerd over de omgang met het Nijmeegse cultuurhistorische erfgoed. De rijke historie moet beter zichtbaar worden, zo wordt gesuggereerd, bijvoorbeeld door het terugplaatsen van de Romeinse godenpijler op het Kelfkensbos.
 • 3 De Waalkade staat onder water.
 • 4 Er wordt groen licht gegeven voor uitbreiding van de VMBO-lokatie van het Canisius College aan de Goffertweg. Wethouder Hubert Bruls heeft uit verschillende potjes E 680.000 geput om het tekort op de bouwbegroting te dekken.- Minister Willem Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in Nijmegen het startsein voor het project 'Kom terug!' Een wervingsteam van zes vrouwen gaat thuiszittende vrouwen stimuleren (weer) een betaalde baan te nemen.
 • 5 Het College van Burgemeester en Wethouders geeft goedkeuring aan het Actieprogramma Cultuurbereik. Er worden 26 projecten gestart die er vooral op gericht zijn jongeren, in het bijzonder allochtone jongeren, actief te laten deelnemen aan culturele projecten.- Veertien middelbare scholen in Nijmegen luiden gezamenlijk de noodklok wegens ontoereikende huisvesting.
 • 6 Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad behaalt Groen Links negen zetels. De partij wordt daarmee voor het eerst de grootste partij. De Stadspartij Leefbaar Nijmegen is met een stijging van één naar drie zetels verhoudingsgewijs de grootste winnaar. Nijmegen Nu is de enige nieuwkomer in de raad. De vijf zetels die het CDA behaalde, betekenen een historisch dieptepunt voor die partij.- Museum Het Valkhof is in het vervolg elke eerste woensdag van de maand gratis toegankelijk. Men hoopt zo een ander publiek te trekken en (betaald) herhaalbezoek te stimuleren. Bij de eerste gelegenheid bezochten 730 mensen het museum. Voor de helft van hen was dit bezoek de eerste kennismaking met het museum.
 • 7 Lent is een cultureel trefpunt rijker: de Dorpsschuur aan de Oosterhoutsedijk. De stichting Lent 800 wil als huurder van deze oorspronkelijke polderschuur ruimte bieden voor muziekuitvoeringen, theater, lezingen, cursussen en exposities.- Burgemeester Guusje ter Horst toont zich blij met het pleidooi van lokale politici voor een hardere aanpak van overlast en (drugs)criminaliteit in de stad.
 • 8 De nieuwe Molukse kerk aan de Thorbeckestraat in Hatert nadert ondanks financiële perikelen haar voltooiing. De landelijke Molukse Kerkvoogdijraad had een bedrag van 25 miljoen dollar toevertrouwd aan twee malafide Zwitserse beleggingsadviseurs. Door een lening van de gemeente Nijmegen kon de bouw in Hatert toch doorgaan.
 • 9 Wethouder Paul Depla opent de expositie "Graven door de tijd" van het gemeentelijke Bureau Archeologie. Blikvangers zijn een loden grafkist met het skelet van een rijke vrouw uit de vierde eeuw na Christus, gevonden onder de Burchtstraat, en het graf van een man en een vrouw uit de zesde eeuw voor Christus, dat aan de Steltsestraat in Lent ontdekt werd.
 • 11 Wethouder Hubert Bruls van Economische Zaken bepleit een revitalisering van de Kanaalhavens.
 • 14 Na een onderzoek van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) is aannemelijk geworden, dat de Broerdijk ooit deel uitmaakte van een aquaduct. Door een stelsel van dammen en kanalen werd het Romeinse legerkamp bij Nijmegen vanaf het Zevendal van vers water voorzien. - De Europese Unie heeft een subsidie van E 140.000 toegekend om de Ganzenheuvel te veranderen in een toeristisch aantrekkelijke plek.- De nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd.
 • 15 In de Antonius van Paduakerk brengt het Nijmeegs Kamerkoor een passieconcert ten gehore. Dirigente José Doodkorte neemt met dit concert afscheid.
 • 17 De Multiculturele Week start in de St. Jozefkerk met een grote manifestatie met zang, dans, gebed en vertellingen. Burgemeester Guusje ter Horst zingt en danst niet, maar spreekt wel.
 • 18 Een medewerker van drogisterij/boekhandel Wito aan de Tooropstraat krijgt een twee-euromunt waarvan aanvankelijk wordt aangenomen dat het een vervalsing is. Bij nader inzien blijkt het om een zeldzame misslag te gaan.
 • 20 In LUX reikt oud-burgemeester Ed d'Hondt de naar hem genoemde prijs uit aan het buurtpreventiecentrum De Voorstenkamp in Lindenholt.
 • 23 De Multiculturele Week wordt afgesloten. De Nijmeegse hip-hopformatie COC is een van de slotacts.
 • 26 Kinderen uit de wijk Meijhorst hebben tien locaties uitgezocht waar speelplekken ingericht zullen worden. Zo hoopt men de leefbaarheid van de tuinarme maisonnettenbuurt in Meijhorst te vergroten.- Het Kasteel bestaat tien jaar. Het pension en opvangcentrum voor dak- en thuislozen aan de Bijleveldsingel biedt dagelijks onderdak aan dertig mensen. De 68-jarige oprichter pater Jan Eijkman constateert dat de opzet van Het Kasteel geslaagd is, maar hij maakt zich zorgen over de groeiende aantallen jongeren, uitgeprocedeerde asielzoekers en psychiatrische patiënten die de hemel als dak hebben.
 • 29 De gemeente brengt het voornemen naar buiten om een opvangcentrum inclusief gebruikersruimte voor verslaafde dak- en thuislozen te openen in het pand van de voormalige SNS-bank aan het Mariënburg. De omwonenden reageren nuchter op de plannen voor deze vierentwintig-uurs opvang.
 • 30 Voor de partijen die onderhandelen over de vorming van een nieuw College van Burgemeester en Wethouders staat vast dat de maandag- en de zaterdagmarkt moeten verdwijnen uit de Augustijnenstraat en de Burchtstraat. Op marktdagen moeten busroutes omgelegd worden. Dat bezorgt de reizigers ongemak en de gemeente extra kosten. De marktlieden reageren verbolgen op de voorgenomen verbanning.- De overstap naar 'pasparkeren', zal gedeeltelijk worden teruggedraaid. In de parkeergarages kan voortaan ook weer met klinkende munt worden betaald.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...