Maart 2005

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in maart 2005 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 2005.


KRONIEK 2005
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Op het terrein van de Radboud Universiteit, nabij een bushalte, is een boze student zijn studieadviseur te lijf gegaan. Hij was het niet eens met diens negatieve advies.
 • 2 De VVD-fractie pleit voor het heffen van 'entreegeld' voor de bezoekers van de afwerkloods aan de Nieuwe Marktstraat. De voorziening kost de gemeente jaarlijks een ton en de gebruikers van de tippelzone dragen daar niets aan bij. Een slagboom en betaalautomaat zouden uitkomst kunnen bieden.
 • 3 Het openbare leven lijdt onder het winterweer. Dankzij de inzet van sneeuwploegen en doordat er veel minder sneeuw viel dan woensdag, waren de snelwegen behoorlijk sneeuwvrij, maar in de straten van de stad was het glibberen.
 • 4 Twee jongens van zeven jaar hebben bekend verantwoordelijk te zijn voor de vernielingen aan zo'n dertien graven op de begraafplaats aan de Daalseweg.
 • 5 Op de doorgaande wegen en fietspaden in Nijmegen is deze week een pak zout gestrooid dat normaal gesproken genoeg is voor een halve winter. De strooiwagens hebben 400 ton uitgereden.
 • 10 De rechter bepaalt dat Museum Kam en een deel van de archeologische collectie voorlopig niet teruggaan naar de familie Kam in Den Haag.
 • 17 De atletiekbaan verhuist van de Heemraadstraat naar De Driehuizen. De voorkeur van het college van B & W, de bosrand van het landgoed, haalt het niet. Het wordt de hoek die de Sionsweg maakt met de spoorlijn. Daarmee komt het sportcomplex midden in het bos te liggen. Het belang om sporters de ruimte te geven, weegt bij de voorstanders net iets zwaarder dan het behoud van de ecologische verbindingszone.
 • 19 De Tweede Kamer stelt het besluit om een experiment met vrije heroïneverstrekking toe te staan weer uit. De Grift, de Nijmeegse instantie voor verslavingszorg, betreurt dat. Heroïneverstrekking zou de vicieuze cirkel waarin vele verslaafden zich bevinden, kunnen doorbreken.
 • 20 Op het Maasplein in Oud-West opent burgemeester Ter Horst het eerste wijkfeest van Nijmegen 2000, waarmee het grote feestjaar andermaal echt begint.
 • 22 In de omgeving van de Marialaan en Voorstadslaan in Nijmegen-West is een pyromaan actief. Deze heeft het vooral voorzien op auto's. In de fgelopen maanden gingen er in deze omgeving zeker zes in vlammen op.- De Stichting Nijmegen blijft in Beeld houdt in het kader van het wijkenfestival Oud-West een filmavond in het Gemeenschapshuis aan de Waterstraat. De industrie die Nijmegen in de jaren vijftig groot maakte (Nyma, Van Dungen), komt prominent in beeld. - In Museum Het Valkhof is een tentoonstelling te zien over de in Nijmegen geboren jezuïet Petrus Canisius en zijn catechismus. De in 1555 geschreven catechismus was een echte bestseller: er verschenen maar liefst 1.115 uitgaven in 26 talen van. Bij de expositie hoort een boek van Paul Begheyn SJ, die tevens samensteller van de expositie is.
 • 23 Een commissie van 'wijze mensen' adviseert de bibliotheek in Bottendaal te gaan fuseren met de Openbare Bibliotheek Nijmegen, nadat ze daar eerder juist van was afgesplitst om opheffing te voorkomen. Twee bibliotheekorganisaties naast elkaar, dat werkt niet, zo vinden alle betrokkenen. - De Historische Atlas van Nijmegen wordt op internet gepresenteerd, dankzij het Gemeentearchief, het kadaster en de Nijmegenaar Hans Giesbertz.
 • 24 In het stadhuis worden voor het eerst de Karel de Groteprijs en de Alcuïnusprijs gezamenlijk uitgereikt. De Karel de Groteprijs (5.000 euro) is met een vertraging van twee jaar beschikbaar en gaat naar architect Wim Kol uit Nijmegen; de Alcuïnusprijs voor beginnende jonge kunstenaars gaat naar de audiovisuele werkplaats Dziga.- Bestuurders van vijf provincies en staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat komen overeen om de Ooijpolder en het Rijnstrangengebied definitief te schrappen als noodoverloopgebieden bij extreem hoogwater in de Waal. Hoe de bochtafsnijding van de Waal bij Lent eruit gaat zien, is nog onduidelijk. Het pleidooi van een bewonerslobby tegen dijkteruglegging en voor een variant met terpen met huizen 'wordt meegenomen' in de planologische procedure.
 • 27 Nijmeegse Antillianen organiseren een debatavond over de problemen in hun gemeenschap en de negatieve beeldvorming die hun aankleeft. Initiatiefnemer is Culture Tree, een Antilliaanse migrantenclub.
 • 28 Nijmeegse idol Maud Mulder presenteert haar eerste cd, een Nederlandstalig werk met de titel Wacht op mij. Er staat onder andere een duet met Frank Boeijen op.
 • 30 Bij graafwerkzaamheden naast het Centraal Station hebben archeologen de fundamenten van een rond gebouw blootgelegd. Volgens Harry van Enckevort van het gemeentelijke Bureau Archeologie gaat het om de fundamenten van een molen die daar in de negentiende eeuw is gebouwd.
 • 31 De Sint-Stevenstoren is dringend aan groot onderhoud toe, maar geld is er niet. Het rijk vergoedt maar de helft van de kosten. Om Sint-Steven 'te heure sloan' moet er dan ook een actieplan komen, zegt de beherende stichting.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...