header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Maart 2008

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in maart 2008 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 2008.


KRONIEK 2008
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


  • 3 De Stichting Nijmegen Cultuurstad is teleurgesteld als de gemeente een subsidieaanvraag van 40.000 euro afwijst. Twee culturele evenementen, Streetlive en Park & Party 2008, komen hierdoor in gevaar. De Stichting besluit een nieuwe aanvraag in te dienen voor een lager bedrag en op zoek te gaan naar andere geldschieters.
  • 8 Op verschillende plekken in Nijmegen wordt de honderdste Internationale Vrouwendag gevierd. Projectbureau whaa, de Vrijwilligerscentrale Nijmegen en het Internationaal Vrouwencentrum Nijmegen kiezen voor het Kolpinghuis. Stichting De Opstap viert haar eigen feestje in de Ark van Oost. – Kunstenaar Jack Splinter heeft enkele tientallen Waterkwartierders enthousiast weten te maken voor zijn project ‘Kiek Nou Toch!’. In één middag fotograferen zij de zestig straten van hun wijk, waar de komende jaren veel gaat veranderen. Op die manier wordt het oude Waterkwartier gedocumenteerd voor de toekomst. De foto’s zijn te zien in het Gemeenschapshuis en in cultuurspinnerij De Vasim.
  • 10 De herbouw van de donjon op het Valkhof is een stap dichterbij gekomen. Hoewel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kritisch staat tegenover elke verandering van het monumentale park, is de gemeente er toch in geslaagd de weg vrij te maken voor de Europese aanbesteding van de herbouw.
  • 12 De raad spreekt voor het eerst over het ‘Novio-debacle’. Vrijwel alle raadsfracties zijn van mening dat er vanuit het stadhuis jarenlang onvoldoende controle was op het busbedrijf, waardoor de verkoop aan Connexxion teleurstellend weinig opbracht. De oppositie heeft geen vertrouwen meer in wethouder Peter Lucassen. – De Ragweek, waarin studenten geld inzamelen voor goede doelen, is begonnen. ‘Brallende ballen’ van studentenvereniging Carolus Magnus en ‘behaarde hardrockers’ van de alternatieve vereniging Karpe Noktem vieren samen feest.
  • 15 In de wijk Hazenkamp meldt zich de 1.160ste gegadigde voor een glasvezelaansluiting. Daarmee is de kogel door de kerk. De wijk krijgt een glasvezelnetwerk, Glazenkamp, voor onder meer supersnel internet. Het bedrijf xms levert het netwerk, dat begin 2009 klaar moet zijn.
  • 18 Op de Hessenberg, waar tot voor kort de Pijkestraatgarage stond, zijn onder meer resten van het vijftiende-eeuwse cellenbroederenhuis opgegraven. De vondsten moeten wijken voor de aanleg van een keermuur. – De gemeente wil het voormalige kraakpand De Grote Broek in de Van Broeckhuysenstraat verkopen aan woningbouwcorporatie Standvast. De bewoners moeten dan voortaan huur betalen.
  • 19 Het College van Burgemeester en Wethouders geeft groen licht voor het bestemmingsplan voor de bouw van een nieuwe Waalbrug. Wethouder Paul Depla verwacht dat de stadsbrug in 2012 kan worden opgeleverd.
  • 24 Op Tweede Paasdag vindt de traditionele Nijmeegse Paasmarkt plaats. Artiesten treden op, er zijn kraampjes en het publiek kan zijn hart ophalen aan onder andere oude stoomtractoren.
  • 26 Bewoners van Grootstal protesteren op het stadhuis tegen de bouw van een internaat voor schipperskinderen op een speelveld aan de Edisonstraat. Ze vinden dat hun wijk de afgelopen jaren al meer dan genoeg groen heeft ingeleverd voor woningbouw.
  • 30 Een tentoonstelling van tekeningen tegen discriminatie in het roc-gebouw bij het station, mede georganiseerd door het Anti Discriminatie Bureau (adb ) Nijmegen, wordt voortijdig beëindigd als een groep leerlingen onder dreiging van geweld eist dat deze worden verwijderd. Hun motieven zijn niet helemaal duidelijk.
KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden