header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Maarten Trompschool Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Maarten Trompschool Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Openbare school voor Gewoon Lager Onderwijs (GLO) nr. 2

Bestaansperiode: 1946 - 1975
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

In 1946 werd de ‘Openbare school voor Gewoon Lager Onderwijs nr. 2’ gesticht. Deze vond onderdak op Prins Hendrikstraat 7, in het gebouw van de vroegere Openbare school nr. 2 voor Uitgebreid Lager Onderwijs. Aan het eind van de jaren vijftig besloot de gemeente af te stappen van de nummering van scholen en elke school een eigen naam te verlenen. Per schrijven van 6 april 1957 vroegen B en W aan het schoolhoofd of het akkoord ging met een voorstel aan de Gemeenteraad om de naam van de school te wijzigen in Maarten Trompschool. De naamswijziging werd in het schooljaar 1958-1959 ingevoerd. De lagere school ontwikkelde zich tot school voor moeilijke kinderen en nam eind jaren zestig deel aan bijeenkomsten van de werkgroep ‘Probleemscholen’. Rond 1970 zette op de school een daling van het leerlingenaantal in. Per 1 augustus 1975 werd de Maarten Trompschool opgeheven vanwege het te geringe aantal leerlingen.

Taken en activiteiten

Op de school gaf men aanvankelijk les aan kinderen in de eerste zes leerjaren, maar in 1953 werden twee extra leerjaren toegevoegd voor kinderen die de laatste jaren van de leerplicht moesten overbruggen.

Organisatie

Met ingang van het schooljaar 1946-1947 gaven er vier personen les, onder wie de directeur.

Locatie

1946-1975:Nijmegen Prins Hendrikstraat 7 locatie in googlemaps

Bronnen

  • Archief van het Gemeentearchief, jaarverslag over 1975.
  • Archief van de Secretarie Gemeente Nijmegen/Onderwijs, 1946-1984, inv. nr. 873.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door R. van Son, H. Roodenburg. (1990, 2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden