header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Manege op het Mariënburg

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens locatie
Naam locatie : manege Mariënburg
Plaatsnaam : Nijmegen
Straatnaam : Mariënburg


In de tweede helft van de zestiende eeuw verhief de Italiaanse edelman, Frederico Grifo, het paardrijden tot een vorm van kunst en wetenschap. Hij opende een rijacademie in Napels, die in heel Europa aantrekkingskracht uitoefende op de aristocratie. Later ontstonden er ook buiten Italië maneges. Nijmegen kon niet achterblijven. Op verzoek van kolonel en commandeur Van Welderen en andere cavaliers werd bij raadsbesluit van 21 november 1655 besloten om op de plaats waar kort daarvoor de volksschool was afgebroken een ‘pikierplaetse te maken’. Het duurde nog tot 1677 tot de ‘piqueurbaen’ geopend werd. De openluchtbaan werd na verloop van tijd overdekt. In 1786 werd de manege nogmaals vernieuwd en gerepareerd. Bij die gelegenheid werd het traktement van de pikeur op dertien gulden en tien cent gesteld. De functie van stadspikeur had echter haar langste tijd gehad: de laatste, de Wilde genaamd, stierf in 1808.

Al eerder werd de manege ook voor andere kunstvormen gebruikt. Op 9 september 1761 kreeg François Neysz, directeur van ‘het Groot Nederlandsch Vocaal en Instrumentaal Concert’ toestemming om de manege te gebruiken tijdens de kermis en de daaropvolgende acht dagen. Omdat het nauwelijks een gezellige concertzaal genoemd kon worden besloot de stedelijke raad in 1762 er een zoldering in te laten maken. Vanaf die tijd diende de manege regelmatig als zaal voor openbare vermakelijkheden. Op 30 oktober 1827 berichtte de Nijmeegsche Courant dat de Leesbibliotheek tot Nut van het Algemeen verplaatst was naar de voormalige manege. Tijdens de Belgische Opstand (1830-1839) deed het pand weer dienst als manege voor de kurassiers en de veldartillerie, die hier toen in garnizoen lagen. In 1870 werd het gebouw afgebroken en verschenen er op die plaats twee scholen voor lager onderwijs.

Bronnen[bewerken]

Regionaal Archief Nijmegen, Wetenschappelijke correspondentie, inv.nr. 607-010 (1909).


KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden