Mariacongregatie van het Canisius College

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Mariacongregatie van het Canisius College
Andere naam (namen):

{{#if: Congregatie Maria Onbevlekt Ontvangen| * Andere naam::Congregatie Maria Onbevlekt Ontvangen|}} {{#if: St. Aloysius-congregatie| * Andere naam::St. Aloysius-congregatie|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1903 - Eindjaar::1980
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Vereniging
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126482604%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126482604%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126482604%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: Mariacongregaties zijn kerkelijk goedgekeurde verenigingen van leken met als doel speciale verering van Maria. De hoofdzetel is gevestigd in Rome, waar in 1563 de Luikse jezuïet Jan Leunis de eerste Mariacongregatie oprichtte voor de studenten van het Romeinse College. De jezuïeten stichtten vervolgens Mariacongregaties over geheel West-Europa. Niet alleen scholieren en studenten, ook andere bevolkingsgroepen verenigden zich in Mariacongregaties (W.H.T. Knippenberg en F. Oudejans, Katholiek Woordenboek, Amsterdam-Brussel 1987, p. 116).|

Algemene context

Mariacongregaties zijn kerkelijk goedgekeurde verenigingen van leken met als doel speciale verering van Maria. De hoofdzetel is gevestigd in Rome, waar in 1563 de Luikse jezuïet Jan Leunis de eerste Mariacongregatie oprichtte voor de studenten van het Romeinse College. De jezuïeten stichtten vervolgens Mariacongregaties over geheel West-Europa. Niet alleen scholieren en studenten, ook andere bevolkingsgroepen verenigden zich in Mariacongregaties (W.H.T. Knippenberg en F. Oudejans, Katholiek Woordenboek, Amsterdam-Brussel 1987, p. 116). |}}

{{#if: De Mariacongregatie voor externen werd op 2 februari 1903 opgericht. Die van de internen van het Canisius College werd op 9 februari 1903 opgericht. De congregatie was feitelijk een voortzetting van de sinds 1853 bestaande Mariacongregatie van het jezuïetengymnasium in Sittard.|

Geschiedenis

De Mariacongregatie voor externen werd op 2 februari 1903 opgericht. Die van de internen van het Canisius College werd op 9 februari 1903 opgericht. De congregatie was feitelijk een voortzetting van de sinds 1853 bestaande Mariacongregatie van het jezuïetengymnasium in Sittard. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De Mariacongregatie had als taak de speciale verering van Maria en onder bescherming van Maria, zelf een beter mens te worden en de christelijke idealen over de wereld uit te dragen. Naast godsdienstige waren er voor de congregatieleden ook sociale en culturele activiteiten. Zo zamelden zij kleding, schoenen en voedsel in voor de armen en organiseerden loterijen om missionarissen financieel te steunen (Ons college-jaarboek, uitgave van het Canisius-College Nijmegen 1915-1964).|

Taken en activiteiten

De Mariacongregatie had als taak de speciale verering van Maria en onder bescherming van Maria, zelf een beter mens te worden en de christelijke idealen over de wereld uit te dragen. Naast godsdienstige waren er voor de congregatieleden ook sociale en culturele activiteiten. Zo zamelden zij kleding, schoenen en voedsel in voor de armen en organiseerden loterijen om missionarissen financieel te steunen (Ons college-jaarboek, uitgave van het Canisius-College Nijmegen 1915-1964). |}}

{{#if: Internen en externen hadden elk hun eigen Mariacongregatie. Aan het hoofd van een congregatie stond de directeur. De prefect, assistenten en raadsleden vormden tezamen de congregatieraad die de directeur bijstond. De leden verenigden zich in clubs of secties die specifieke doelen nastreefden op godsdienstig en maatschappelijk gebied (inv. nr. 27); Ons college-jaarboek, uitgave van het Canisius-College Nijmegen 1915-1964). Zo ondersteunde de Missiesectie het werk van missionarissen, de Eucharistische sectie bevorderde het dagelijks ter communie gaan, de Ave Mariasectie gaf steun aan de katholieke pers (Ons College jaarboek, uitgave van het Canisius-College Nijmegen 1915-1964).|

Organisatie

Internen en externen hadden elk hun eigen Mariacongregatie. Aan het hoofd van een congregatie stond de directeur. De prefect, assistenten en raadsleden vormden tezamen de congregatieraad die de directeur bijstond. De leden verenigden zich in clubs of secties die specifieke doelen nastreefden op godsdienstig en maatschappelijk gebied (inv. nr. 27); Ons college-jaarboek, uitgave van het Canisius-College Nijmegen 1915-1964). Zo ondersteunde de Missiesectie het werk van missionarissen, de Eucharistische sectie bevorderde het dagelijks ter communie gaan, de Ave Mariasectie gaf steun aan de katholieke pers (Ons College jaarboek, uitgave van het Canisius-College Nijmegen 1915-1964). |}}

{{#if: {{#if:1903-1975|locatie periode::1903-1975:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Berg en Dalseweg 81 {{#if:|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1975-1980|locatie periode::1975-1980:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Berg en Dalseweg 207 {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1903-1975|locatie periode::1903-1975:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Berg en Dalseweg 81 {{#if:|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1975-1980|locatie periode::1975-1980:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Berg en Dalseweg 207 {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: De Mariacongregatie voor externen werd op 2 februari 1903 opgericht. Die van de internen van het Canisius College werd op 9 februari 1903 opgericht. De congregatie was feitelijk een voortzetting van de sinds 1853 bestaande Mariacongregatie van het jezuïetengymnasium in Sittard.| {{#if: * Archief van de Mariacongregatie van het Canisius College te

 • Nijmegen, 1903 – 1980;
 • FAX, Maandblad externen-Maria-Congregatie Canisius-College Nijmegen 2(1930)-(1935);
 • Gedenkschrift bij het 100-jarig bestaan van de St. Aloysiuscongregatie der interne leerlingen van het Canisius College te Nijmegen, Nijmegen 1953;
 • Ons college-jaarboek, uitgave van het Canisius-College Nijmegen, 1915-1964;
 • W.H.T. Knippenberg en F. Oudejans, Katholiek Woordenboek, Amsterdam-Brussel 1987;
 • J. Starink, H. Kuipers en W. Tromp, Hoe wij slaagden: een reconstructie van het leven op het Sint Canisius College te Nijmegen tussen 1900 en 1950, Nijmegen 1982, p. 95-101 en 123-129.|

Bronnen

 • Archief van de Mariacongregatie van het Canisius College te
 • Nijmegen, 1903 – 1980;
 • FAX, Maandblad externen-Maria-Congregatie Canisius-College Nijmegen 2(1930)-(1935);
 • Gedenkschrift bij het 100-jarig bestaan van de St. Aloysiuscongregatie der interne leerlingen van het Canisius College te Nijmegen, Nijmegen 1953;
 • Ons college-jaarboek, uitgave van het Canisius-College Nijmegen, 1915-1964;
 • W.H.T. Knippenberg en F. Oudejans, Katholiek Woordenboek, Amsterdam-Brussel 1987;
 • J. Starink, H. Kuipers en W. Tromp, Hoe wij slaagden: een reconstructie van het leven op het Sint Canisius College te Nijmegen tussen 1900 en 1950, Nijmegen 1982, p. 95-101 en 123-129.

|}} |}}

{{#if: De Mariacongregatie voor externen werd op 2 februari 1903 opgericht. Die van de internen van het Canisius College werd op 9 februari 1903 opgericht. De congregatie was feitelijk een voortzetting van de sinds 1853 bestaande Mariacongregatie van het jezuïetengymnasium in Sittard.|

Verantwoording

{{#if: Robert Spanings|Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings.|}} {{#if:2013|(2013)|}}

|}}


{{#if: 16.2 Algemeen voortgezet onderwijs| |}} {{#if: 16.3 Beroepsonderwijs| |}} {{#if: 18.1 Katholicisme| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:953| |}}