header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Mariacongregatie van het Canisius College

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Mariacongregatie van het Canisius College
Andere naam (namen):
  • Congregatie Maria Onbevlekt Ontvangen
  • St. Aloysius-congregatie

Bestaansperiode: 1903 - 1980
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Mariacongregaties zijn kerkelijk goedgekeurde verenigingen van leken met als doel speciale verering van Maria. De hoofdzetel is gevestigd in Rome, waar in 1563 de Luikse jezuïet Jan Leunis de eerste Mariacongregatie oprichtte voor de studenten van het Romeinse College. De jezuïeten stichtten vervolgens Mariacongregaties over geheel West-Europa. Niet alleen scholieren en studenten, ook andere bevolkingsgroepen verenigden zich in Mariacongregaties (W.H.T. Knippenberg en F. Oudejans, Katholiek Woordenboek, Amsterdam-Brussel 1987, p. 116).

Geschiedenis

De Mariacongregatie voor externen werd op 2 februari 1903 opgericht. Die van de internen van het Canisius College werd op 9 februari 1903 opgericht. De congregatie was feitelijk een voortzetting van de sinds 1853 bestaande Mariacongregatie van het jezuïetengymnasium in Sittard.

Taken en activiteiten

De Mariacongregatie had als taak de speciale verering van Maria en onder bescherming van Maria, zelf een beter mens te worden en de christelijke idealen over de wereld uit te dragen. Naast godsdienstige waren er voor de congregatieleden ook sociale en culturele activiteiten. Zo zamelden zij kleding, schoenen en voedsel in voor de armen en organiseerden loterijen om missionarissen financieel te steunen (Ons college-jaarboek, uitgave van het Canisius-College Nijmegen 1915-1964).

Organisatie

Internen en externen hadden elk hun eigen Mariacongregatie. Aan het hoofd van een congregatie stond de directeur. De prefect, assistenten en raadsleden vormden tezamen de congregatieraad die de directeur bijstond. De leden verenigden zich in clubs of secties die specifieke doelen nastreefden op godsdienstig en maatschappelijk gebied (inv. nr. 27); Ons college-jaarboek, uitgave van het Canisius-College Nijmegen 1915-1964). Zo ondersteunde de Missiesectie het werk van missionarissen, de Eucharistische sectie bevorderde het dagelijks ter communie gaan, de Ave Mariasectie gaf steun aan de katholieke pers (Ons College jaarboek, uitgave van het Canisius-College Nijmegen 1915-1964).

Locatie

1903-1975:Nijmegen Berg en Dalseweg 81

1975-1980:Nijmegen Berg en Dalseweg 207

Bronnen

  • Archief van de Mariacongregatie van het Canisius College te
  • Nijmegen, 1903 – 1980;
  • FAX, Maandblad externen-Maria-Congregatie Canisius-College Nijmegen 2(1930)-(1935);
  • Gedenkschrift bij het 100-jarig bestaan van de St. Aloysiuscongregatie der interne leerlingen van het Canisius College te Nijmegen, Nijmegen 1953;
  • Ons college-jaarboek, uitgave van het Canisius-College Nijmegen, 1915-1964;
  • W.H.T. Knippenberg en F. Oudejans, Katholiek Woordenboek, Amsterdam-Brussel 1987;
  • J. Starink, H. Kuipers en W. Tromp, Hoe wij slaagden: een reconstructie van het leven op het Sint Canisius College te Nijmegen tussen 1900 en 1950, Nijmegen 1982, p. 95-101 en 123-129.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden