Mei 1995

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in mei 1995. Zie voor verantwoording en overzicht de jaarkroniek van 1995 of gebruik de navigatiebalk onderaan het artikel.

1 Alternatieve 1 mei-manifestatie op Plein 1944. De bijeenkomst is bedoeld als alternatief voor de traditionele discussieavond van de vakbonden. De directeur van de Sociale Dienst Hanneke Berben krijgt een bosje asperges aangeboden als protest tegen het plan van de minister van Sociale Zaken om werklozen te werk te stellen bij het asperge steken.

2 Dankzij een uitspraak van de belastingkamer van het gerechtshof Arnhem kan de gemeente nu 20 miljoen gulden aan achterstallige onroerend-zaakbelasting van het energiebedrijf EPON innen. Veel plaatselijke politici komen met mooie plannen voor de besteding van het geld, dat echter nog lang niet binnen is. - De Market Garden Veterans Association (MGVA) draagt in de Trêveszaal van het stadhuis haar vaandels symbolisch over aan de burgemeester. De vlaggen gaan voorlopig nog terug naar Engeland, maar na de te verwachten opheffing van de regionale afdelingen zullen ze stuk voor stuk definitief naar Nijmegen terugkeren om in de Trêveszaal te worden opgehangen.

3 Publikatie van het evaluatierapport 'Hoog Water 1995' van de rampen regio Nijmegen. Opmerkelijk is de gesignaleerde onenigheid tussen burgemeester E. d'Hondt en Commissaris van de Koningin J. Terlouw. De onenigheid betrof het bezoek van de koningin aan het geëvacueerde gebied en de bekendmaking van het tijdstip waar de evacués naar huis mochten terugkeren.

4 Herdenkingsplechtigheid bij het verzetsmonument op het Trajanusplein. Opmerkelijk gastspreekster is de Guatemalteekse Nobelprijswinnares Rigoberta Mechù.

5 Dag van het Levenslied op het Valkhof, georganiseerd door het Steiger theater.

6 Bal van het Eenzame Hart, eveneens op het Valkhof en georganiseerd door het Steigertheater. - Opening van de Stratemakerstoren door wethouder W. Hompe. De Stichting Stratemakerstoren wil het complex gaan gebruiken voor archeologische presentaties, tentoonstellingen en theateractiviteiten.

7 Groenmarkt op de Waalkade. Tientallen kooplieden verkopen hier hun bloemen en planten.

9 Op last van de burgemeester wordt een koffieshop aan de Dr. Jan Berendsstraat voor drie maanden gesloten. De reden is dat hier een Nijmegenaar werd vastgehouden en mishandeld, nadat hij uit het Goffertpark ontvoerd was. - Grote opkomst in het gemeentehuis bij de inspraakavond over de Centrum-2000 plannen. Onder de binnenstadondernemers blijkt veel onzekerheid over de gemeentelijke plannen te heersen.

10 De gemeente sluit een samenwerkingsovereenkomst met de RABO-bank ten behoeve van het financieren van renovaties van vooroorlogse woningen en monumenten.

11 Presentatie van de brochure 'Nijmegen, een Rijk aan keizers'. Het Nijmeegse verleden moet meer zichtbaar worden gemaakt, zo stelt de VVV. Voorgesteld wordt onder andere de Waalkade om te dopen tot 'Forum Romanum' en de sokkel van het beeld van Karel de Grote op het Keizer Karelplein te verhogen. - De raadsfractie van de VVD is kwaad, omdat de minister van Milieu M. de Boer niet toestaat dat in de nieuwe oven van Afvalverwerking Regio Nijmegen afval uit Duitsland en Zuid-Holland wordt verbrand. Wethouder Hompe is het eens met de kritiek: het is van de gekke dat de extra milieu investeringen die het ministerie eiste niet mogen worden terugverdiend door het aantrekken van afval van buiten de regio.

12 Bewoners van de Oude Heselaan en omgeving verlaten voortijdig het tippeloverleg met de burgemeester. Zij willen geen lapwerk, maar opheffing van de gedoogzone. - In De Goffert houden oud-spelers van NEC een reünie.

15 Om financiële redenen moet de Stichting Waalconcerten haar aanvankelijk plan om dit jaar op en rond de Waal kade drie klassieke concerten te organiseren, laten varen. Alleen de uitvoering van Wagners Götterddmmemng op 12 juli door het Nationaal Jeugdorkest zal nog doorgaan. - De gemeente krijgt van minister Melkert van Sociale Zaken toestemming om de komende drie jaar 200 banen voor langdurig werklozen te creëren.

16 Ondertunneling van de Oranjesingel en de St. Canisiussingel is op de lange termijn de enige oplossing voor de nog steeds wassende verkeersstroom op de singels, zo blijkt uit een rapport van het adviesbureau Grontmij. Een derde Waalbrug zal deze problematiek slechts gedeeltelijk oplossen.

17 Met een rondrit op een driewieler opent wethouder A.F. Buitenhuis speelotheek De Bolleboos, die in het kader van de sociale vernieuwing is gevestigd in het wijkcentrum Willemskwartier.

19 Minder heksen dan verwacht, nemen delen aan de heksennacht, een internationale protestnacht tegen seksueel geweld.

20 Uit een krantebericht blijkt dat de bewoners van de Nijmeegse studentenflats tot nu toe niet verplicht waren om de gemeentelijke groene vuilniszak à 1 gulden te gebruiken. Bij nieuwe onderhandelingen tussen de reinigingsdienst en de Stichting Studentenhuisvesting is overeengekomen dat ook studenten vanaf 1 juli de groene zak moeten gaan gebruiken.

23 Een fietser komt 's nachts ten val en raakt ernstig gewond, doordat hij de kettingen tussen de paaltjes op de Grote Markt over het hoofd ziet. Hij is niet de eerste wie dit overkomt en B en W besluiten daarom de kettingen wit te laten schilderen.

24 Het bestuur van het KAN presenteert in Den Haag een haalbaarheidsstudie waarin wordt gepleit voor de opening van NS-stations in Nijmegen-Noord en Arnhem-Zuid.

26 Een rapport van een verkeersadviesbureau adviseert aan de gemeente om het doorgaande fietsverkeer, evenals de bussen, uit de binnenstad te weren. Het rapport pleit voor een ringfietspad rond het stadshart met bewaakte fietsenstallingen. Volgens de voorzitter van de binnenstadondernemers David Mul der is dit de 'tol' die fietsers moeten betalen voor de face-lift van het winkelcentrum.

27 Politici en bestuurders komen kijken naar de nieuwe opstelling van de marktkramen in de Augustijnenstraat en Burchtstraat, waar de bussen verdwenen zijn. Enkele marktkooplui en winkeliers geven uiting aan hun ongenoegen

28 Optreden van de popgroep Bon Jovi op de Goffertweide.


KRONIEK 1995
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december