Mei 1997

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in mei 1997 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 1997.


KRONIEK 1997
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 De exploitant van het Nijmeegse kabelnet, NUON-dochter Telekabel, verhoogt zijn tarief met ƒ 2,50 per maand. Wethouder H. Janssen vraagt de exploitant om opheldering, omdat hij vermoedt dat deze verhoging in strijd is met de afspraken die zijn gemaakt toen de gemeente het kabelnet aan deze firma verkocht. Op 20 juni laat Telekabel schriftelijk aan de wethouder weten dat de prijsverhoging gehandhaafd blijft.
 • 2 De Nijmeegse politiekapel en de kapel van de Kantonspolizei uit Zürich geven een concert op de stoep van het stadhuis.
 • 5 Het bestuur van de KNBLO besluit dat rolstoelers die de Vierdaagse uitrijden geen kruisje krijgen, maar slechts een certificaat. De Gehandicaptenraad zal zich niet bij dit besluit neerleggen.
 • 6 Opdrachtgevers, architect en aannemer bereiken een definitief akkoord over de bouwkosten van Museum Het Valkhof. Wegens dreigende begrotingsoverschrijdingen zijn er met in stemming van architect Ben van Berkel versoberingen in het ontwerp aangebracht.
 • 10 In de Goede-Herderkerk start een gebedsmarathon ter ondersteuning van de vier Iraanse hongerstakers. De burgemeester krijgt ruim veertienhonderd handtekeningen van wijkbewoners aangeboden, die hem verzoeken de handtekeningen te overhandigen aan staatssecretaris E. Schmitz voor Vreemdelingenzaken.
 • 12 De burgemeester onthult het logo van de Waalsprong: een stralende zon die de Lentse en Nijmeegse Waaloevers met elkaar verbindt.
 • 13 Naar aanleiding van aanhoudende klachten besluiten Burgemeester en Wethouders café De Plak aan de Bloemerstraat een dwangsom op te leggen voor het geval dat dit café opnieuw de geluidsnormen overschrijdt.- Gedeputeerde Staten kennen Nijmegen een subsidie toe voor het opknappen van de binnenstad. Aangezien deze subsidie reeds was voorzien in de begroting voor het plan Centrum 2000, behoeven geen nieuwe projecten te worden bedacht.
 • 14 Onder druk van het ministerie van Sociale Zaken en het Openbaar Ministerie besluit de gemeenteraad dat voortaan anonieme tips over bijstandsfraude in behandeling zullen worden genomen. Het steeds gehanteerde principe dat tipgevers zich bekend moeten maken, wordt hiermee opgegeven.- De gemeenteraad stelt een nieuwe vrachtroute door de binnenstad vast, die via Bloemerstraat, Plein 1944 en 'Koningsplein' naar de Gruitberg moet leiden. Protesterende binnenstadbewoners en ondernemers blokkeren met vrachtwagens en bestelauto's de toe gang tot het gemeentehuis; zij willen een 'hellingbaan' tussen Mariënburgplein en 'Koningsplein'.
 • 15 De Valkhofvereniging en projectontwikkelaar ICE presenteren de architecten die een ontwerp voor de herbouw van het Valkhof zullen indienen. Het zijn het koppel J. Coenen (Nederland) & A. Galfetti (Zwitserland), G. Grassi (Italië) en het koppel E. Miralles (Spanje) & D. Fowler (Groot-Brittannië).
 • 16 Discotheek Old Cave koopt bij de gemeente 1000 uitrijkaartjes voor de parkeergarage aan de Eiermarkt. De kaartjes zullen gratis worden uitgedeeld aan de klanten van de discotheek.
 • 17 De vier Iraniërs in de Goede-Herder kerk beëindigen na 38 dagen hun hongerstaking, nadat de Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft toegezegd dat hun dossiers opnieuw zullen worden bekeken en ze de komende twee maanden niet het land zullen worden uitgezet.- Straattheater- en muziekdag in de binnenstad.
 • 20 Wethouder W. Hompe presenteert de Gezondheidsatlas 1996, die is samen gesteld door de gemeente en de GGD. Hierin zijn gegevens verzameld over de gezondheidstoestand van de bewoners van de Nijmeegse wijken.- In een kort geding vordert de gemeente ontruiming van het gekraakte lijkenhuisje op het Limos-terrein. Het daar gevestigde asielzoekerscentrum heeft het gebouwtje nodig voor het opbergen van tuingereedschap.
 • 21 De Knotsenburgse Academie voor Carnavalisten (KAC) viert te Wijchen het eerste 'Festival van de Leugen'.
 • 22 Tijdens een hoorzitting klagen bewoners van Bottendaal en Willemskwartier over de geluids- en stankoverlast die wordt veroorzaakt door de treinen die hier 's avonds en 's nachts worden opgesteld.
 • 23 In een uitzending van het tv-programma 'Van Gewest tot Gewest' wordt aandacht besteed aan de ondergrondse gangen die in Nijmegen zouden hebben bestaan.- In een geding dat dagblad De Gelderlander tegen de gemeente en de minister van Justitie heeft aangespannen, bepaalt de Arnhemse rechtbank dat de gemeente en de minister niet verplicht zijn met onmiddellijke ingang de 'vuil-gronddossiers' volledig openbaar te maken. De rechter vindt dat er eerst een uitspraak moet komen in de nog lopende bezwaarprocedure. De Gelderlander wil in de eigen woorden van de krant 'het complete dossier van het strafrechtelijk onderzoek ter beschikking hebben, omdat uit de geanonimiseerde versie niet de precieze gang van zaken rond de verwerking van vuile grond gehaald kan worden'.
 • 26 Opschudding in de Brederostraat, waar in een afgebrand schuurtje asbest blijkt te zijn verwerkt. Aanvankelijk meldt de brandweer dat er geen asbest vrij was gekomen, maar als enkele uren later mannen in maanpakken verschijnen, slaat de bewoners de schrik om het hart. De asbestverwijderaars blijken te zijn besteld door Woningstichting Nijmegen, die in tegenstelling tot de brandweer op de hoogte was van de aanwezigheid van asbest in haar woningen.
 • 27 Circa vijftig milieuactivisten van 'Groen Front!' bezetten de bouwput aan het Kelfkensbos uit protest tegen de bouw van de parkeergarage. De activisten laten zich adviseren door hun Engelse collega's van Earth First!, een organisatie die de aanlegkosten van autowegen omhoog wil drijven door het uitvoeren van bezettingsacties.
 • 28 Boekhandel De Slegte aan de Molenstraat is aan het verbouwen en verwijdert zijn boekenvoorraad op een ongebruikelijke wijze uit zijn winkel: via een stortkoker.
 • 29 De politie start een experiment met een avond- en nachtsurveillance door twee agenten te paard tijdens de koopavonden en de weekenden. Agenten en paarden maken deel uit van de Landelijke Politiedienst en komen daarom niet ten laste van het korps Zuid-Gelderland.
 • 30 De VW opent een 'cultuurbalie', die de toeristische aandacht nu eens niet wil vestigen op het natuur- maar op het cultuurschoon van het Rijk van Nijmegen.
 • 31 De Vereniging Milieudefensie maakt met witte verf een fietspad in de Ziekerstraat uit protest tegen het gemeentelijk voornemen de Zieker- en Molenstraat voor fietsverkeer af te sluiten. Drie leden van Milieudefensie worden door de politie aangehouden.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...