Mei 2001

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in mei 2001 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 2001.


KRONIEK 2001
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Het gemeentearchief gaat voor een periode van drie maanden dicht. De feestelijke opening van de nieuwbouw staat voor 31 juli in de agenda. - Burgemeester en Wethouders besluiten achter gesloten deuren om de Mariënburgkapel te bestemmen voor activiteiten op het gebied van levensbeschouwing, religie en zingeving. Daarmee komt een einde aan een langlopende discussie. Voor activiteiten op het gebied van kunst en architectuur zal een plaats gezocht worden in het Arsenaal.- Op initiatief van De Gelderlander hebben vijf ontwerpers plannen gemaakt voor een herinrichting van Plein 1944. Het Architectuurcentrum Nijmegen zal op 9 juni een publieksprijs uitreiken aan een van de ontwerpers.
 • 2 Een rapport van Grontmij wijst het Joris Ivensplein aan als een geschikte locatie voor een nieuwe ondergrondse parkeergarage. Het wordt een dure garage, omdat vanwege de nabijheid van de Waal speciale voorzieningen nodig zijn om het water buiten te houden.- De intocht van de Vierdaagse zal voortaan om veiligheidsredenen op de Wedren plaatsvinden in plaats van bij De Vereeniging.- De Molenpoortpassage wordt na een uitgebreide verbouwing heropend. Het winkelcentrum werd in 1972 na de sloop van het Oud Burgeren Gasthuis gerealiseerd en is sindsdien al enkele malen gemoderniseerd.- Uit de monitor Centrum 2000 blijkt dat de waardering van de Nijmeegse bevolking voor het stadscentrum sinds 1996 flink is toegenomen. De inspanningen van de gemeente om het centrum te verbeteren, hebben blijkbaar resultaat. - Koningin Beatrix brengt een werkbezoek aan de Pompekliniek in Nijmegen. Aan het bezoek is vrijwel geen ruchtbaarheid gegeven. De directie hoopt dat het bezoek van de koningin het imago van tbs-instellingen zal verbeteren.
 • 4 Ed d'Hondt, oud-burgemeester van Nijmegen, wordt lid van de Raad van Commissarissen van het Canisius-Wilhelmina-Ziekenhuis. Na zijn burgemeesterschap is hij voorzitter geworden van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten.- De Raad van State oordeelt dat de gemeente Nijmegen ten onrechte geen nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER) heeft laten maken voor haar bouwplannen in het Waalspronggebied. De uitspraak betekent in feite een bouwstop. De zaak werd aanhangig gemaakt door de actiegroep De Groene Long.- De jaarlijkse dodenherdenking wordt gehouden op het Kitty de Wijzeplein, genoemd naar een joodse inwoonster van Nijmegen. De belangstelling is groot.
 • 5 Ter gelegenheid van Bevrijdingsdag wordt in De Lindenberg het jaarlijkse Kinderbevrijdingsfestival gehouden. Op dit festival worden kinderen onthaald op poppenkastvoorstellingen, muziek en technisch knutselen. Op het Valkhof vindt het Bevrijdingspopfestival plaats.
 • 6 Door brandstichting worden een timmerfabriek aan de Hogelandseweg en een school in Zwanenveld in de as gelegd. De brandweer ondervindt veel hinder van de omstandigheid dat nabijgelegen brandkranen onklaar zijn gemaakt.
 • 7 Het aantal mensen dat de weg weet te vinden naar het Buro Slachtofferhulp regio Gelderland-Zuid is in één jaar tijd met bijna 30% gestegen tot 2024. In Nijmegen zelf is de stijging het grootst: 75%. - Jannie Wierda (40) wordt geïnstalleerd als adjunct-districtschef van de Nijmeegsepolitie. Zij is de eerste vrouw in de top van de politie van de regio Gelderland-Zuid.
 • 8 Blijkens een representatieve steekproef onder Nijmeegse bevolking, uitgevoerd door bureau M4 Marktonderzoek, geeft een meerderheid de voorkeur aan een extra brug over de Waal boven een zweefbaan om de bereikbaarheid van het centrum te vergroten.- De gemeente maakt bekend dat de cultuurprijs van de stad, de Karel de Groteprijs, dit jaar zal worden uitgereikt aan Nel Linssen, wier 'adembenemende sieraden' in talrijke musea te vinden zijn. Deze Nijmeegse cultuurprijs bestaat sinds 1954 en is in het verleden ondermeer uitgereikt aan dichter H. H. ter Balkt (1997) en beeldend kunstenaar H. Terwindt (1999).- Uit een opiniepeiling van De Gelderlander blijkt dat de aanhang van het CDA vooral onder jongeren sterk is geslonken. De aanhang van de PvdA, GroenLinks en de VVD blijft tamelijk stabiel. Een groot deel van de respondenten weet echter nog niet op welke partij men zal stemmen.- Nadat andere partijen al hun bedenkingen hadden geuit, keert nu ook de VVD-fractie in de gemeenteraad zich tegen het plan van een kabeltramverbinding tussen Lent en het centrum.Daarmee is de politieke haalbaarheid van het plan vrijwel verdwenen.- Burgemeester Guusje ter Horst ontvangt het boekje "Bijzondere mensen. Bijzondere plekken", uitgegeven door het Architectuurcentrum Nijmegen. In het boekje vertellen bekende Nijmegenaren over plekken in de stad die hen vanwege de architectuur getroffen hebben.
 • 9 Leden van de voetbalverenigingen Orion en Trekvogels demonstreren voor het stadhuis. Zij eisen meer voetbalvelden op hun terrein aan de Luciaweg. Door de aanstaande sluiting van de Stadscamping komt daar binnenkort ruimte vrij.
 • 10 De Rode-Kruisafdeling Nijmegen verkeert in een crisis nadat tien vrijwillige medewerkers (chauffeurs en begeleiders) van de vervoersdienst zijn opgestapt uit onvrede over het beleid van bestuur en directie.
 • 11 Een delegatie uit zusterstad Masaya (Nicaragua) bezoekt Nijmegen - Radio Rataplan verzorgt zijn laatste uitzending. De zender houdt op te bestaan onder druk van de Rijksdienst voor Radiocommunicatie die met een grote boete dreigt. Radio Rataplan ontstond in 1980 in de Nijmeegse krakersbeweging en verwierf in 1981 landelijke bekendheid door de verslaglegging van de Piersonstraat-rellen.- Popcentrum Doornroosje krijgt extra geld van de gemeente om zijn schulden te betalen en als voorbereiding op de professionalisering van het centrum. In 2004 gaat het centrum verhuizen naar nieuwbouw.- Het doek lijkt te vallen voor de Nijmeegse Stadskrant. De krant ontstond in 1982 naar aanleiding van de Pierson-affaire en werd de spreekbuis van de kraak-, vredes- en milieubeweging in de stad.
 • 12 Actiegroep De Groene Long gaat gesprekken aan met de gemeente, maar dreigt een bouwstop voor het Waalspronggebied af te dwingen, als de gemeente niet aan haar wensen tegemoet komt.- Er wordt een begin gemaakt met de renovatie van de monumentale portaalkraan aan de Waalhaven. De kraan, die circa honderd jaar oud is, werd geadopteerd door Nijmeegse aannemers verenigd in de brancheorganisatie NVOD. De renovatie zal naar schatting meer dan honderdduizend euro vergen.- Burgemeester en Wethouders laten nagaan of er extra voetbalvelden beschikbaar gesteld kunnen worden aan de verenigingen Trekvogels en Orion. Het onderzoek richt zich op milieuoverwegingen en op de financiële voorwaarden.- De jaarlijkse Michaëlmars, die gehouden zou worden op 26 en 27 mei, wordt afgelast in verband met de mond- en klauwzeercrisis.
 • 13 Een half jaar na de presentatie van "Honderd. 15 november 1900-2000. De historie van NEC" door Jaap van Essen verschijnt er weer een boek over de geschiedenis van NEC: de auteurs Gunsing, Schramm, Verweij en Van Kuppeveld schreven "Hillemuil NECs. Ups en downs van NEC 1954-2000". Van Carlos Aalbers tot Ben Zweers.
 • 15 Er wordt een begin gemaakt met de verhuizing van het gemeentearchief van het Arsenaal naar de nieuwe behuizing in het voormalige politiebureau.- Negen linkse organisaties in Nijmegen gaan bij de rechtbank in Arnhem in beroep tegen het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken om hun, met een beroep op het staatsgeheim, geen inzage te geven in de dossiers die de Binnenlandse Veiligheidsdienst in de loop der jaren over hen heeft aangelegd. Onder de klagende organisaties bevinden zich De Feeks, boekhandel Assata, studentenvakbond AKKU, café De Bijstand en werklozenorganisatie Unitas.
 • 16 Een ongeval op de A50 leidt tot een grote verkeerschaos in en om Nijmegen.- De gemeenteraad laat het plan voor een kabeltram van Lent naar het centrum en het centraal station definitief vallen, maar is verdeeld over de alternatieven.- De jaarlijkse Nachtmars, die op 23 en 24 juni zou worden gehouden, wordt wegens de MKZ-crisis afgelast. De Avondvierdaagse van 11-14 juni vindt wel doorgang, met uitzondering van het langste parcours, dat door agrarisch gebied zou voeren.
 • 17 Tijdens de Diesviering van de KUN wordt een bronzen KUN-gedenkpenning uitgereikt aan mw. J. E. G. Oosterhof-Mey van het Instituut voor Hoge Energiefysica, en wel vanwege haar sociale verdiensten. Drs. B. Jacobs ontvangt de Studentenonderscheiding voor zijn betrokkenheid bij de kwaliteit van het medische onderwijs aan de KUN.- Raadslid Jan van der Meer (GL) publiceert een dagboek over het jaar 2000: "Enkeltje Nijmegen. Dagboek van een roze-groen raadslid". Daarin beschrijft hij zijn politieke en persoonlijke verwikkelingen van dat jaar, onder meer het uiteenvallen van de Stadspartij Leefbaar Nijmegen. Het boekje wordt aangeboden aan burgemeester G. ter Horst.
 • 18 De ontruiming van een pand aan de Handelsweg leidt tot een schermutseling tussen politie en krakers, waarbij weer ouderwets met verf en pudding wordt gegooid. Het is de eerste keer in twee jaar dat in Nijmegen de harde hand nodig was om een pand te ontruimen.- Studiecentrum Soeterbeeck van de Katholieke Universiteit Nijmegen wordt officieel geopend. De KUN heeft het voormalige augustinessenklooster in Deursen bij Ravenstein aangekocht en opgeknapt. Het gebouw gaat gebruikt worden voor evenementen en activiteiten op het terrein van zingeving en religie. - Crisismanager A. Krielen presenteert een maatregelenpakket om de NV Mensec, de beheermaatschappij van de Stadsschouwburg en De Vereeniging, uit de rode cijfers te halen. Een van de maatregelen betreft het inkrimpen van de personeelsbezetting.- Het verplegend personeel van de St.Maartenskliniek staakt voor een betere CAO. Op 20 mei volgt het personeel van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.
 • 19 Nijmeegse Straattheaterdag.
 • 20 Voor de 213de keer gaat vanuit Nijmegen de jaarlijkse processie naar het bedevaartsoord Kevelaer van start. Vroeger gingen zo'n 1200 mensen mee met deze georganiseerde bedevaart, tegenwoordig nog ongeveer honderd, aldus H. Zwartjes, voorzitter van de Nijmeegse processie.- De documentaire "Mazzeltov Nijmegen!" wordt op televisie vertoond. De film is gemaakt door Steve Huisman in opdracht van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en portretteert de weer opbloeiende joodse gemeenschap in Nijmegen. Sleutelfiguren in die opbloei zijn Peter Santcroos en rabbijn Chaim Block.
 • 22 De gemeente verzoekt de Raad van State om toestemming om bepaalde bouwactiviteiten in het Waalspronggebied te mogen voortzetten. Het gaat vooral om infrastructurele projecten, zoals wegen en riolering.
 • 23 De vijver van het Kronenburgerpark wordt weer met water gevuld na een grondige opknapbeurt.- Het pand van herenmodezaak Hoogenboom aan de Molenstraat wordt na restauratie heropend. Het pand werd in 1895 gebouwd voor de Maas en Waalse Bank. Opvallend is de grote lichtkoepel van glas in lood, die jarenlang in de Commanderie was opgeslagen, maar in 1998 werd herplaatst.- De Grift, instelling voor verslavingszorg in Zuid-Gelderland, meldt dat er minder gokverslaafden in behandeling zijn, maar dat het aantal gokkers in de regio is toegenomen.
 • 24 In cultureel centrum Doornroosje wordt de eindronde van de competitie om de Roos van Nijmegen gehouden: een popmuziekfestival voor Gelderse bands.
 • 26 Café De Plak in de Bloemerstraat bestaat vijfentwintig jaar. De Plak ontstond als 'homodagcafé ' maar kreeg later een meer algemeen karakter. Het café wordt nog steeds geleid door een collectief. Het heeft herhaaldelijk gefunctioneerd als verzamelpunt voor actievoerend Nijmegen.
 • 29 De diverse afdelingen van de gemeente hebben hun budgetten overschreden voor een totaalbedrag van ca. 20 miljoen gulden. Het college van Burgemeester en Wethouders wil ervoor zorgen dat de directeuren meer greep krijgen op hun budgetten, onder meer door hen te scholen in budgetbeheersing.
 • 31 De Katholieke Politieke Partij (KPP) houdt een presentatieavond. De partij wil ook in Nijmegen present zijn en meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002.- Burgemeester Guusje ter Horst ontvangt het boek De terugkeer van Quack, waarin de geschiedenis van het Quackmonument wordt beschreven. Het monument werd medio jaren vijftig weggehaald van zijn plaats bij het Kolpinghuis en opgeslagen. In 1994 werd de Stichting Herstel Quackmonument in het leven geroepen die erin slaagde het monument te laten restaureren en herplaatsen.- Het Vierdaagse Comité maakt bekend dat de Vierdaagse dit jaar gewoon doorgaat ondanks de MKZ-crisis. Ook de Kaloramamars van 9-10 juni zal doorgang vinden.- Uit het jaarverslag 2000 van de politie van de regio Gelderland-Zuid blijkt dat de landelijke trend zich ook hier doorzet: minder vermogenscriminaliteit, meer geweldscriminaliteit. De laatste komt vooral op rekening van het uittgaanscentrum van Nijmegen.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...