header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Mercurius, Bedrijfsbond van Werknemers in de Handel, het Bank- en Verzekeringswezen en de Vrije beroepen, afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Mercurius, Bedrijfsbond van Werknemers in de Handel, het Bank- en Verzekeringswezen en de Vrije beroepen, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers Mercurius, afdeling Nijmegen (1940-1953)
  • Algemene Bond Mercurius, Bedrijfsbond van werknemers in de handel, het bank- en verzekeringswezen en de vrije beroepen, afdeling Nijmegen (1953-1971)
  • Mercurius. NVV-dienstenbond, afdeling Nijmegen (roepnaam 1977-1980)

Bestaansperiode: 1940 - 1979
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Onder dwang van de bezetter ontstond de Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers Mercurius op 1 oktober 1940 na samenvoeging van de 'moderne' (sociaal-democratische) vakbond Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden (opgericht 1905) met enkele 'neutrale' (politiek niet gebonden) vakbonden, waaronder de Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden Mercurius (opgericht 1882). De nieuwe bond ging deel uit maken van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), dat was omgevormd tot een nationaalsocialistische mantelorganisatie. In 1945, toen het NVV van foute smetten werd gezuiverd, werd besloten deze samenvoeging niet terug te draaien. In 1976 besloot het NVV nauw te gaan samenwerken met het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV), een samenwerking waaruit in 1982 een fusie voortkwam: de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Alle aangesloten bonden werden geacht het voorbeeld van hun vakcentrales te volgen. Voor Mercurius betekende dit de vorming van een federatie (Dienstenbonden FNV) met de Dienstenbond NKV in 1979. Deze federatie werd op 15 december 1981 in een fusie omgezet: de Dienstenbond FNV.

Geschiedenis

In 1979, toen de Dienstenbond NKV en de NVV-bond Mercurius samen de federatie Dienstenbonden FNV gingen vormen, werd besloten alle lokale afdelingen en kringen te vervangen door nieuwe eenheden. Nijmegen werd zo toebedeeld aan de afdeling West-Gelderland.

Taken en activiteiten

De bond had als doel op te komen voor de materiële belangen van zijn leden, in zake loon en arbeidsomstandigheden. De afdeling behartigde deze belangen op plaatselijk niveau.

Organisatie

Het afdelingsbestuur werd jaarlijks verkozen op de algemene ledenvergadering.

Locatie

1940-1979:Nijmegen

Bronnen

  • B. Reinalda, Onze strijd. Beknopte, geïllustreerde geschiedenis van de vakbeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland tussen 1859 en 1942, Nijmegen 1981.
  • B. Reinalda, De dienstenbonden. Klein maar strijdbaar, Nijmegen 1985.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers en Robert Spanings. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden