Militieregisters

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Militieregisters zijn registers waarin werd bijgehouden wie dienstplichtig was en wie kon worden ingeloot voor de Nationale Militie. De naam 'militieregisters' is eigenlijk een verzamelnaam voor een combinatie van registers: inschrijvingsregisters, alfabetische namenlijsten en lotingsregisters.

In 1811 werd door de Fransen de dienstplicht ingevoerd en in 1814 werd bepaald dat er per 100 inwoners één militielid moest worden aangewezen. Omdat er niet genoeg vrijwilligers waren om hieraan te kunnen voldoen, moest er worden geloot. Iedere mannelijke inwoner die in een bepaald jaar negentien werd diende zich in januari in te schrijven in de woonplaats van zijn ouders. Als een dienstplichtige werd ingeloot, was het altijd nog mogelijk om op bepaalde gronden vrijstelling te krijgen.

De militieregisters bevatte interessante informatie voor verschillende soorten onderzoekers. Dit komt omdat een medische keuring ook deel uitmaakte van de loting. Naast de standaard persoonsgegevens werden zaken genoteerd als beroep, signalement, reden tot afkeuring en plaats van inlijving.

De Nijmeegse militieregisters lopen van 1815 tot 1888. Tot 1863 bestaan ze uit de inschrijvingsregisters en de alfabetische lijsten. Van de periode 1863-1888 zijn ook de lotingsregisters aanwezig.

De registers zijn in 2011-2012 gescand en geïndexeerd in het kader van het eerste VeleHanden-project. De gegevens en scans zijn te vinden in de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen en op de website WieWasWie en Open Archieven.

Bronnen en verwijzingen


Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...