header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Moedervereniging Sint Anna te Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Moedervereniging Sint Anna te Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1946 -
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

De vereniging werd op 11 oktober 1946 (het feest van Maria’s Moederschap) opgericht door deken Teulings van de Heilige Antonius van Padua-Sint Annakerk en had toen 300 leden. In 1972 waren er 636 leden en bij het 25-jarig jubileum in 1981 was de vereniging “uitgegroeid tot een beweging van 650 leden en 12 werkgroepen.” In 1996, bij het 50-jarig jubileum waren er nog 300 leden.

Taken en activiteiten

Het doel van de vereniging was de hulp aan naasten en de accentuering van de roeping van het moederschap. Belangrijk was in de eerste tijd de onderlinge kraamzorg. Later verschoof het doel naar het tegengaan van vereenzaming en het onderhouden van onderlinge contacten.
doel van de vereniging werd in 1981 omschreven als: “Vorm te geven aan de christelijke opdracht: Draagt elkanders lasten. Helpt elkaar waar nodig en mogelijk is.”
doel werd ingevuld via een aantal werk- of actiegroepen die zich bezig hielden met onder andere:
aan langdurig zieken, gebrekkige bejaarden en andere “parochianen die hieraan behoefte hadden”
hulpverlening (de zogenaamde Hulp In Nood-actie)
voor het vervoer van zieken en bejaarden
en kindercrèche
tennis- en gymnastiekclubs
van kerstvieringen, jaarlijkse uitstapjes en excursies.

Organisatie

De vereniging was verbonden aan en werkte vanuit de parochie H. Antonius van Padua van de kerk aan de Groenestraat.
vereniging kende een bestuur dat bestond uit een presidente, leidsters van de diverse groepen en een moderator (een pastoor die de parochie vertegenwoordigde). Dit bestuur werd ondersteund door een secretaresse en vergaderde ongeveer eens in de twee maanden.
waren er jaarlijks een ledenvergadering en een medewerkersbijeenkomst.

Locatie

-: Nijmegen

Bronnen

  • Inleiding bij het archief van St. Anna door het Katholiek Documen­tatie­centrum (KDC) te Nijmegen, www.kdc.nl geraadpleegd 2012
  • Website Emmausparochie Nijmegen geraadpleegd 2012

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Rob Meijer. (2011)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden