header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

NV Bouwkas Nederlandse Gemeenten, afdeling Beuningen - Weurt

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : NV Bouwkas Nederlandse Gemeenten, afdeling Beuningen - Weurt
Andere naam (namen):
  • NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, afdeling Beuningen - Weurt (1957-≥1967)
  • Plaatselijke Commissie voor het Bouwsparen te Beuningen - Weurt

Bestaansperiode: 1951 - ≥1967
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Na de Tweede Wereldoorlog dreigde de woningbouw in Nederland in de problemen te komen. Terwijl de woningnood enorm was, raakten de Nederlandse tegoeden op en dreigde er nauwelijks geld meer te zijn voor de bouw van huurwoningen. Ook spaartegoeden van burgers slonken flink. Nederlanders werd opgeroepen toch vooral te sparen, voor een huurwoning of voor een koopwoning.

In 1947 werd in Assen de N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten opgericht (vanaf midden 1955 N.V. Bouwkas Nederlandse Gemeenten en vanaf midden 1957 N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten). Deze organisatie riep burgers op tot het zogenoemde bouwsparen – sparen voor de bouw van een eigen woning. Na het sparen van een bepaald bedrag in de Bouwkas ontving de spaarder een hypothecaire lening. Na aanvraag en toekenning van een rijkssubsidie had de spaarder voldoende middelen om een eigen woning te laten bouwen.

Gemeenten konden zich aansluiten bij de Bouwkas. Lokale afdelingen dienden de belangen van de spaarders. In 1951 hadden al tientallen Gelderse gemeenten zich aangesloten.

Geschiedenis

De gemeenteraad van Beuningen besloot in april 1951 zich aan te sluiten bij de Bouwkas. In oktober kwam dat nieuws naar buiten en hield de gemeente een vergadering om een toelichting te geven op de werking van de Bouwkas.

De eerste twee jaar meldden zich zo’n 15 bouwspaarders en had de afdeling een gunstig resultaat ten opzichte van andere afdelingen in de regio. In 1952 verrees de eerste bouwspaarderswoning in de gemeente. In totaal meldden een kleine 60 personen zich aan als bouwspaarder. Een deel hiervan trok zich later weer terug.

Uit de stukken is niet op te maken of de afdeling Beuningen-Weurt na 1967 nog bestond.

Taken en activiteiten

Het bieden van een kas aan burgers voor het sparen voor de bouw van een eigen woning.

Organisatie

Het bestuur van de afdeling bestond uit een voorzitter (een wethouder van de gemeente Beuningen), een secretaris-penningmeester (de gemeentesecretaris) en enkele bestuursleden, onder wie een technisch deskundige en enkele bouwspaarders.

Locatie

-:Beuningen


Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden