header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Nederlandsche Schildersgezellenbond, afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Nederlandsche Schildersgezellenbond, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Nederlandsche Schildersgezellenbond Verbetering Zij Ons Doel, afdeling Nijmegen

Bestaansperiode: 1905 - 1941
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De Nederlandsche Schildersgezellenbond werd aan het begin van de twintigste eeuw opgericht als algemene, niet-confessionele vakbond voor schilders. Hij was aangesloten bij het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), een vakcentrale nauw verbonden met de sociaal-democratische arbeidsbeweging. In 1941, toen het NVV onder nationaalsocialistisch bestuur stond, werd de schildersgezellenbond bij de Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond (ANB) gevoegd, een samenvoeging die na de Tweede Wereldoorlog niet ongedaan werd gemaakt.

Geschiedenis

De Nijmeegse afdeling van de Nederlandsche Schildersgezellenbond werd op 4 mei 1905 opgericht. In 1941 werd ze bij de afdeling Nijmegen van de ANB gevoegd.

Taken en activiteiten

De Nederlandsche Schildersgezellenbond was een vakbond en kwam op voor de materiële belangen van haar leden, in zake loon en arbeidsomstandigheden. Het lidmaatschap was voorbehouden aan arbeiders die als schilder werkzaam waren in industrie of bouwnijverheid.

Organisatie

Het afdelingsbestuur werd jaarlijks verkozen tijdens de ledenvergadering en bestond uit een eerste en tweede voorzitter, een eerste en tweede secretaris en een eerste en tweede penningmeester.

Locatie

1905-1941: Nijmegen

Bronnen

  • M. Alofs, Steen voor steen. Geïllustreerde geschiedenis van de vooroorlogse bouw- en houtbonden in Nijmegen, Nijmegen 1985.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden