header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, afdeling Arnhem - Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, afdeling Arnhem - Nijmegen
Andere naam (namen):
  • NBP Arnhem - Nijmegen
  • Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, afdeling agglomeratie Arnhem / Nijmegen
  • Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, agglomeraat Arnhem - Nijmegen

Bestaansperiode: 2001 - 2004
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De bond werd in 1919 opgericht als Nederlandse Bond van Gepensioneerden (NBG). Omstreeks 1990 veranderde hij zijn naam in Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP).

Geschiedenis

Op 1 januari 2001 fuseerden de afdeling Arnhem en omstreken en de afdeling Nijmegen. In 2004 bestond deze afdeling nog.

Taken en activiteiten

De bond vertegenwoordigde bij oprichting enkel de pensioenbelangen van (oud-)rijksambtenaren, na 1922 kwam hij op voor de belangen van allen aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het lidmaatschap is tegenwoordig niet meer uitsluitend voorbehouden aan leden van het ABP, maar de belangrijkste functie van de bond is nog steeds het controleren van dit pensioenfonds, wat hij onder andere doet door zitting te nemen in de deelnemersraad.

Organisatie

Alle leden van de bond horen, afhankelijk van de gemeente waarin zij wonen, bij een plaatselijke afdeling. Iedere afdeling heeft het recht vertegenwoordigers af te vaardigen die zitting nemen in de algemene vergadering van de bond, het orgaan dat het hoofdbestuur controleert. Daarnaast laat het hoofdbestuur zich, bij het uitoefenen van zijn taken, adviseren door de adviesraad, waarin de voorzitters van de grote afdelingen zetelen, alsmede de voorzitters van de districtsoverlegorganen, gevormd door de kleine afdelingen. Op afdelingsniveau wordt het bestuur jaarlijks door de leden gekozen op een ledenvergadering.

Locatie

2001-2004:Nijmegen

Bronnen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers en Robert Spanings. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden