header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Bouwnijverheid St. Joseph, afdeling Heumen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Bouwnijverheid St. Joseph, afdeling Heumen
Andere naam (namen):
  • NKBB, afdeling Heumen
  • Roomsch-Katholieke Bouwvakarbeidersbond St. Joseph, afdeling Heumen (tot 1949)
  • Katholieke Bouwvakarbeidersbond St. Joseph, afdeling Heumen (tot 1963)

Bestaansperiode: 1926 - 1972
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De R.K. Bouwvakarbeidersbond 'St. Joseph' werd in 1917 opgericht, in 1941 opgeheven en in 1945 heropgericht als één van de vakbonden onder de hoede van de Nederlandse Katholieke Arbeiders Beweging (KAB), een vakcentrale die aan haar bonden weinig zelfstandigheid liet. Dit veranderde in 1964, toen de KAB werd omgezet in het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV), waarbinnen juist de bonden de lakens uitdeelden. Vooruitlopend hierop was in 1963 de Katholiek Bouwvakarbeidersbond omgevormd tot de Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Bouwnijverheid 'St. Joseph' (NKBB). De NKBB fuseerde in 1972 met de Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Meubel-, Meubilerings-, Hout- en aanverwante bedrijven 'St. Antonius van Padua' (KHB) tot de Nederlandse Katholieke Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid (KBBH), meestal aangeduid als de Bouw- en Houtbond NKV.

Geschiedenis

De afdeling Heumen van 'St. Joseph' werd in 1926 opgericht. Sindsdien deelde zij in de lotgevallen van de landelijke vakbond, wat betekende dat zij in 1941 werd opgeheven en in 1945 heropgericht. In 1972 veranderde zij in een afdeling van Bouw- en Houtbond NKV, wat betekende dat zij voortaan ook houtbewerkers ging vertegenwoordigen.

Taken en activiteiten

De vakbond behartigde de materiële belangen van haar leden op het gebied van loon en arbeidsomstandigheden. Het lidmaatschap was tot 1964 standsbepaald en voorbehouden aan bouwvakarbeiders, na 1964 stond het open voor alle werknemers in de bouwnijverheid ongeacht of deze op de bouwplaats stonden of achter een bureau zaten.

Organisatie

De afdeling werd gevormd door alle leden van de KAB, later het NKV, woonachtig in Heumen en werkzaam in de bouwsector. Deze kozen uit hun midden jaarlijks een bestuur, dat maandelijks bijeenkwam, lopende zaken afhandelde en voor de jaarlijkse ledenvergadering de agenda bepaalde.

Locatie

1926-1972: Heumen

Bronnen

  • H. Righart en J. Ramakers, Steigers weg! Bouw- en houtbonden van verdeeldheid naar eenheid 1945-1981, Baarn 1982.
  • J. Roes (red.), Katholieke arbeidersbeweging. Studies over KAB en NKV in de economische en politieke ontwikkeling van Nederland na 1945, Baarn 1985.
  • M. Alofs, Steen voor steen. Geïllustreerde geschiedenis van de vooroorlogse bouw- en houtbonden in Nijmegen, Nijmegen 1985.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden