header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Bouwnijverheid St. Joseph, afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Bouwnijverheid St. Joseph, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):
  • NKBB, afdeling Nijmegen
  • Nederlandsche R.K. Bouwvakarbeidersbond St. Joseph, Nijmegen
  • R.K. Bouwvakarbeidersbond St. Joseph, afdeling Nijmegen (tot 1949)
  • Katholieke Bouwvakarbeidersbond St. Joseph, afdeling Nijmegen (tot 1963)
Bestaansperiode: 1917 - 1972
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

'St. Joseph' ontstond in 1917 uit een fusie van de katholieke vakbonden van verschillende beroepsgroepen in de bouwnijverheid. Hij was één van de vakbonden aangesloten bij de katholieke vakcentrale, die achtereenvolgens het R.K. Werkliedenverbond (RKWV, tot 1945), de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB, tot 1963) en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV, tot 1981) heette. Bij de omvorming van de KAB naar het NKV in 1963 werd besloten om vakbonden niet per beroepsgroep, maar per bedrijfstak te organiseren. 'St. Joseph' veranderde om die reden van een 'Bouwvakarbeidersbond' in een 'Bond van Werknemers in de Bouwnijverheid' en kwam voortaan op voor alle werknemers in de bouwsector, kantoorbedienden zo goed als bouwvakkers. In 1972 fuseerde 'St. Joseph' met de Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Meubel-, Meubilerings-, Hout- en aanverwante bedrijven 'St. Antonius van Padua' (KHB) tot de Nederlandse Katholieke Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid (KBBH), informeel aangeduid als de Bouw- en Houtbond NKV.

Geschiedenis

Afdeling Nijmegen van 'St. Joseph' trad voor de Tweede Wereldoorlog wel eens eigenzinnig op ten opzichte van het landelijk bondsbestuur. Na de oorlog volgde zij de ontwikkelingen van de landelijke vakbond: zij veranderde een paar maal van naam en fuseerde ten slotte in 1972 met de lokale van afdeling van de KHB tot de afdeling Nijmegen van de Bouw- en Houtbond NKV.

Taken en activiteiten

De NKBB was een vakbond bestemd voor werknemers in de bouwnijverheid. Zijn taak was opkomen voor de materiële belangen van zijn leden op het gebied van loon en arbeidsomstandigheden. De taak van de afdeling was de behartiging van deze belangen op lokaal niveau.

Organisatie

De Nijmeegse leden van de NKBB kozen jaarlijks uit hun midden een afdelingsbestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele algemene bestuursleden. Het bestuur coördineerde acties, handelde dringende kwesties af en bepaalde de agenda van de ledenvergadering.

Locatie

1917-1972: Nijmegen

Bronnen

  • H. Righart en J. Ramakers, Steigers weg! Bouw- en houtbonden van verdeeldheid naar eenheid 1945-1981, Baarn 1982.
  • M. Alofs, Steen voor steen. Geïllustreerde geschiedenis van de vooroorlogse bouw- en houtbonden in Nijmegen, Nijmegen 1985.
  • J. Roes (red.), Katholieke arbeidersbeweging; Studies over KAB en NKV in de economische en politieke ontwikkeling van Nederland na 1945, Baarn 1985.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden