header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Nieuw gestoelte voor de Broerskerk (1672-1679)

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Titel: De Broerskerk ten tijde van de Franse bezetting en de vredesonderhandelingen (1672-1679)

De Broerskerk, rood omcirkeld, stond aan de Broerstraat.
Broerskerk.JPG
Het Kerkegasje naast het stadhuis.

De Broerskerk liep flinke schade op tijdens het Franse bombardement van de stad in 1672. Na de Franse overwinning bracht de bezetter de Nederlandse soldaten naar de kerk om ze te ontwapenen. Nadat de kerk enigszins was opgeknapt konden de protestantse Nijmegenaren haar weer gebruiken voor hun diensten. De katholieken mochten tijdens Franse bezetting de Stevenskerk voor hun eredienst gebruiken.[1] Om de Broerskerk geriefelijker te maken voor de diplomaten werd op last van het Nijmeegse stadsbestuur een nieuw gestoelte gebouwd met stoffen bekleding. Tegen de kou werden 26 ‘stooven met potten’ aangeschaft.[2]

Voetnoten

  1. H. D. J. van Schevichaven, Oud-Nijmegens kerken, kloosters, gasthuizen, stichtingen en openbare gebouwen, Nijmegen 1909, p. 90. Daar de Broerskerk er niet meer staat, is voor de exacte plaatsbepaling gebruik gemaakt van de Historische @tlas (RAN). De Broerskerk stond achter het stadhuis en had als adresgegevens: adres A369 (perceelsgeschiedenis ca. 1655-1832), adres voor 1830: onbekend.
  2. H. D. J. van Schevichaven, Penschetsen uit Nijmegen’s verleden, deel 1, Nijmegen 1898, p. 204.

Bronnen

Onderzoek naar locaties m.b.t de Vrede van Nijmegen door Nick van Kleef in opdracht van het Regionaal Archief Nijmegen. Zie ook de startpagina over de Vrede van Nijmegen


Locatie in google-maps (nieuw venster)

51° 50' 48.34" N, 5° 51' 54.40" E

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden