Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij
Andere naam (namen):

{{#if: | * Andere naam::|}} {{#if: | * Andere naam::|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1863 - Eindjaar::1923
Rechtsvorm: Rechtsvorm::N.V.
Voorganger(s):

{{#if: | * opvolger van::|}} {{#if: | * opvolger van::|}} {{#if: | * opvolger van::|}} {{#if: | * opvolger van::|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * voorganger van::|}} {{#if: | * voorganger van::|}} {{#if: | * voorganger van::|}} {{#if: | * voorganger van::|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126491900%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126491900%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126491900%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: |

Algemene context

|}}

{{#if: INLEIDING

Bij Koninklijk Besluit van 1 augustus 1863 nr. 68 werden de akte van oprichting en de statuten van de N.V. Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij gevestigd te Nijmegen goedgekeurd.

Doel van de Maatschappij was het aanleggen en exploiteren van een spoorlijn van Nijmegen naar de Duitse grens in de richting Kleef in aansluiting op de daar ontworpen lijnen der Rheinische Eisenbahn. Een voorlopige concessie in deze zin was bij ministerieel besluit van 29 juni 1861 nr. 161. aangevuld bij besluit van 11 augustus 1861 nr. 215 verleend aan A.J. Triebels en A. Noorduijn jr. als vertegenwoordigers van die vele enthousiaste Nijmegenaren die in 1860 waren overgegaan tot de oprichting van het Nijmeegsche Spoorwegcomité.

Na het verkrijgen van de voorlopige concessie bleef de voor Nijmegen zo belangrijke zaak door geldgebrek lange tijd op dood spoor. Zelfs het ingrijpen van een andere initiatiefrijke stadgenoot F.J. Hallo vermocht niets tegen de aanvankelijke weigering van de regering om een belangrijke subsidie te verstrekken.

Zo heeft het tot 9 augustus 1865 moeten duren voordat het gehele baanvak Nijmegen-Kleef in gebruik genomen kon worden.

Lange tijd heeft de Maatschappij sindsdien pogingen in het werk gesteld om ook concessie te verkrijgen voor de aanleg van een lijn van Nijmegen naar Arnhem. De voor deze lijn benodigde kostbare bruggen over de Rijn en de Waal stonden de uitvoering ervan echter in de weg. Eerst de Maatschappij tot Expoitatie van Staatsspoorwegen gelukte het hiervoor van de regering voldoende subsidie los te krijgen waarna de lijn Arnhem-Nijmegen in 1879 in gebruik kon worden genomen. De stad Nijmegen waarvan de bewoners zich zo bijzonder hadden ingespannen om aansluiting aan de spoorwegnetten te krijgen was eindelijk geheel uit zijn isolement verlost.

De lijn Nijmegen-Kleef werd van het begin af aan geëxploiteerd door de Rheinische Eisenbahn Gesellschaft. Deze exploitatie werd per 1 januari 1886 overgenomen door de Königliche Eisenbahn Direktion. Daarna is nog voor korte tijd van 1 april tot 1 juli 1886 de exploitatie in eigen handen geweest om tenslotte per laatstgenoemde datum over te gaan op de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. Deze Maatschappij was gaandeweg in het bezit geraakt van een meerderheidsaandeel in de Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij. Bij overeenkomst van 25 maart 1907 kreeg de H.S.M. het recht om het Nederlandse gedeelte van de lijn te kopen, van welk recht zij in 1923 gebruik maakte. De Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij ging in liquidatie.|

Geschiedenis

INLEIDING

Bij Koninklijk Besluit van 1 augustus 1863 nr. 68 werden de akte van oprichting en de statuten van de N.V. Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij gevestigd te Nijmegen goedgekeurd.

Doel van de Maatschappij was het aanleggen en exploiteren van een spoorlijn van Nijmegen naar de Duitse grens in de richting Kleef in aansluiting op de daar ontworpen lijnen der Rheinische Eisenbahn. Een voorlopige concessie in deze zin was bij ministerieel besluit van 29 juni 1861 nr. 161. aangevuld bij besluit van 11 augustus 1861 nr. 215 verleend aan A.J. Triebels en A. Noorduijn jr. als vertegenwoordigers van die vele enthousiaste Nijmegenaren die in 1860 waren overgegaan tot de oprichting van het Nijmeegsche Spoorwegcomité.

Na het verkrijgen van de voorlopige concessie bleef de voor Nijmegen zo belangrijke zaak door geldgebrek lange tijd op dood spoor. Zelfs het ingrijpen van een andere initiatiefrijke stadgenoot F.J. Hallo vermocht niets tegen de aanvankelijke weigering van de regering om een belangrijke subsidie te verstrekken.

Zo heeft het tot 9 augustus 1865 moeten duren voordat het gehele baanvak Nijmegen-Kleef in gebruik genomen kon worden.

Lange tijd heeft de Maatschappij sindsdien pogingen in het werk gesteld om ook concessie te verkrijgen voor de aanleg van een lijn van Nijmegen naar Arnhem. De voor deze lijn benodigde kostbare bruggen over de Rijn en de Waal stonden de uitvoering ervan echter in de weg. Eerst de Maatschappij tot Expoitatie van Staatsspoorwegen gelukte het hiervoor van de regering voldoende subsidie los te krijgen waarna de lijn Arnhem-Nijmegen in 1879 in gebruik kon worden genomen. De stad Nijmegen waarvan de bewoners zich zo bijzonder hadden ingespannen om aansluiting aan de spoorwegnetten te krijgen was eindelijk geheel uit zijn isolement verlost.

De lijn Nijmegen-Kleef werd van het begin af aan geëxploiteerd door de Rheinische Eisenbahn Gesellschaft. Deze exploitatie werd per 1 januari 1886 overgenomen door de Königliche Eisenbahn Direktion. Daarna is nog voor korte tijd van 1 april tot 1 juli 1886 de exploitatie in eigen handen geweest om tenslotte per laatstgenoemde datum over te gaan op de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. Deze Maatschappij was gaandeweg in het bezit geraakt van een meerderheidsaandeel in de Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij. Bij overeenkomst van 25 maart 1907 kreeg de H.S.M. het recht om het Nederlandse gedeelte van de lijn te kopen, van welk recht zij in 1923 gebruik maakte. De Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij ging in liquidatie. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: Doel van de Maatschappij was het aanleggen en exploiteren van een spoorlijn van Nijmegen naar de Duitse grens in de richting Kleef in aansluiting op de daar ontworpen lijnen der Rheinische Eisenbahn.|

Taken en activiteiten

Doel van de Maatschappij was het aanleggen en exploiteren van een spoorlijn van Nijmegen naar de Duitse grens in de richting Kleef in aansluiting op de daar ontworpen lijnen der Rheinische Eisenbahn. |}}

{{#if: |

Organisatie

|}}

{{#if: {{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: INLEIDING

Bij Koninklijk Besluit van 1 augustus 1863 nr. 68 werden de akte van oprichting en de statuten van de N.V. Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij gevestigd te Nijmegen goedgekeurd.

Doel van de Maatschappij was het aanleggen en exploiteren van een spoorlijn van Nijmegen naar de Duitse grens in de richting Kleef in aansluiting op de daar ontworpen lijnen der Rheinische Eisenbahn. Een voorlopige concessie in deze zin was bij ministerieel besluit van 29 juni 1861 nr. 161. aangevuld bij besluit van 11 augustus 1861 nr. 215 verleend aan A.J. Triebels en A. Noorduijn jr. als vertegenwoordigers van die vele enthousiaste Nijmegenaren die in 1860 waren overgegaan tot de oprichting van het Nijmeegsche Spoorwegcomité.

Na het verkrijgen van de voorlopige concessie bleef de voor Nijmegen zo belangrijke zaak door geldgebrek lange tijd op dood spoor. Zelfs het ingrijpen van een andere initiatiefrijke stadgenoot F.J. Hallo vermocht niets tegen de aanvankelijke weigering van de regering om een belangrijke subsidie te verstrekken.

Zo heeft het tot 9 augustus 1865 moeten duren voordat het gehele baanvak Nijmegen-Kleef in gebruik genomen kon worden.

Lange tijd heeft de Maatschappij sindsdien pogingen in het werk gesteld om ook concessie te verkrijgen voor de aanleg van een lijn van Nijmegen naar Arnhem. De voor deze lijn benodigde kostbare bruggen over de Rijn en de Waal stonden de uitvoering ervan echter in de weg. Eerst de Maatschappij tot Expoitatie van Staatsspoorwegen gelukte het hiervoor van de regering voldoende subsidie los te krijgen waarna de lijn Arnhem-Nijmegen in 1879 in gebruik kon worden genomen. De stad Nijmegen waarvan de bewoners zich zo bijzonder hadden ingespannen om aansluiting aan de spoorwegnetten te krijgen was eindelijk geheel uit zijn isolement verlost.

De lijn Nijmegen-Kleef werd van het begin af aan geëxploiteerd door de Rheinische Eisenbahn Gesellschaft. Deze exploitatie werd per 1 januari 1886 overgenomen door de Königliche Eisenbahn Direktion. Daarna is nog voor korte tijd van 1 april tot 1 juli 1886 de exploitatie in eigen handen geweest om tenslotte per laatstgenoemde datum over te gaan op de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. Deze Maatschappij was gaandeweg in het bezit geraakt van een meerderheidsaandeel in de Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij. Bij overeenkomst van 25 maart 1907 kreeg de H.S.M. het recht om het Nederlandse gedeelte van de lijn te kopen, van welk recht zij in 1923 gebruik maakte. De Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij ging in liquidatie.| {{#if: |

Bronnen

|}} |}}

{{#if: INLEIDING

Bij Koninklijk Besluit van 1 augustus 1863 nr. 68 werden de akte van oprichting en de statuten van de N.V. Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij gevestigd te Nijmegen goedgekeurd.

Doel van de Maatschappij was het aanleggen en exploiteren van een spoorlijn van Nijmegen naar de Duitse grens in de richting Kleef in aansluiting op de daar ontworpen lijnen der Rheinische Eisenbahn. Een voorlopige concessie in deze zin was bij ministerieel besluit van 29 juni 1861 nr. 161. aangevuld bij besluit van 11 augustus 1861 nr. 215 verleend aan A.J. Triebels en A. Noorduijn jr. als vertegenwoordigers van die vele enthousiaste Nijmegenaren die in 1860 waren overgegaan tot de oprichting van het Nijmeegsche Spoorwegcomité.

Na het verkrijgen van de voorlopige concessie bleef de voor Nijmegen zo belangrijke zaak door geldgebrek lange tijd op dood spoor. Zelfs het ingrijpen van een andere initiatiefrijke stadgenoot F.J. Hallo vermocht niets tegen de aanvankelijke weigering van de regering om een belangrijke subsidie te verstrekken.

Zo heeft het tot 9 augustus 1865 moeten duren voordat het gehele baanvak Nijmegen-Kleef in gebruik genomen kon worden.

Lange tijd heeft de Maatschappij sindsdien pogingen in het werk gesteld om ook concessie te verkrijgen voor de aanleg van een lijn van Nijmegen naar Arnhem. De voor deze lijn benodigde kostbare bruggen over de Rijn en de Waal stonden de uitvoering ervan echter in de weg. Eerst de Maatschappij tot Expoitatie van Staatsspoorwegen gelukte het hiervoor van de regering voldoende subsidie los te krijgen waarna de lijn Arnhem-Nijmegen in 1879 in gebruik kon worden genomen. De stad Nijmegen waarvan de bewoners zich zo bijzonder hadden ingespannen om aansluiting aan de spoorwegnetten te krijgen was eindelijk geheel uit zijn isolement verlost.

De lijn Nijmegen-Kleef werd van het begin af aan geëxploiteerd door de Rheinische Eisenbahn Gesellschaft. Deze exploitatie werd per 1 januari 1886 overgenomen door de Königliche Eisenbahn Direktion. Daarna is nog voor korte tijd van 1 april tot 1 juli 1886 de exploitatie in eigen handen geweest om tenslotte per laatstgenoemde datum over te gaan op de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. Deze Maatschappij was gaandeweg in het bezit geraakt van een meerderheidsaandeel in de Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij. Bij overeenkomst van 25 maart 1907 kreeg de H.S.M. het recht om het Nederlandse gedeelte van de lijn te kopen, van welk recht zij in 1923 gebruik maakte. De Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij ging in liquidatie.|

Verantwoording

{{#if: M.G.H.A de Graaff|Inleiding van de toegang op het archief door M.G.H.A de Graaff.|}} {{#if:1972|(1972)|}}

|}}


{{#if: 8.3 Spoor- en tramwegen| |}} {{#if: 8.5 Transport| |}} {{#if: 8.6 Openbaar vervoer| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:352| |}}