header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Nijmeegsche Vereeniging voor Kindervoeding en -kleeding Het Schoolkind

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Nijmeegsche Vereeniging voor Kindervoeding en -kleeding Het Schoolkind
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1940 - circa 1957
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De Nijmeegsche Vereeniging voor Kindervoeding en -kleeding werd op 3 november 1900 opgericht tijdens een vergadering van het bestuur van de afdeling Nijmegen van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Het streven was om arme kinderen, ongeacht kerkelijke of andere gezindte, van voldoende voedsel en kleding te voorzien. De vereniging kreeg brede steun. Zij haalde haar inkomsten uit de bijdragen van leden en donateurs, uit schenkingen en nalatenschappen, uit de opbrengsten van collecten, uit renten en uit overheidssubsidies. Maaltijden werden verstrekt van oktober tot in maart.

Al sinds 1903 bestond de R.K. Vereeniging voor Kindervoeding en -kleeding 'St. Nicolaas'. Deze voerde dezelfde taken uit voor katholieke kinderen en werd in 1921 hernoemd in de R.K. Vereeniging ‘Het Schoolkind’.

De aantallen kinderen die werden gevoed, namen in de crisisjaren grote proporties aan: namen in de winter van 1903 ruim 160 kinderen deel aan een maaltijd, in 1940 werden meer dan 900 kindermonden gevoed. Op 15 plaatsen in de stad werden toen maaltijden verstrekt.

Geschiedenis

Medio 1940 gingen de twee verenigingen samen.

Van na 1945 is weinig meer bekend van de vereniging, behalve dat J.C.A. van Haaren tot in ieder geval 1957 secretaris was.

Taken en activiteiten

Het doel was voedsel en zo mogelijk ook kleding te verschaffen aan schoolkinderen van arme ouders, voor zover de kinderen geregeld een lagere school in Nijmegen bezochten.

Organisatie

Het bestuur had een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee gewone leden. Er waren verder werkende, contribuerende en ereleden.

Locatie

1940-circa 1957:Nijmegen

Bronnen

  • De Gelderlander en de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 1900-1950.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door T. de Mol, Hylke Roodenburg. (1984, 2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden