header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Nijmeegsche Volkszangschool

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Nijmeegsche Volkszangschool
Andere naam (namen):
  • Nijmeegsche Zangschool

Bestaansperiode: 1877 - 1909
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Op 22 september 1877 kwamen ruim 40 bijeengekomen zangliefhebbers na beraad tot de conclusie dat het wenselijk was in Nijmegen een vereniging op te richten om de Nederlandse volkszang te verbeteren. Het reglement van de Amsterdamse Volkszangschool werd tot voorbeeld genomen.

Vanaf 1890 ontving de vereniging, die zich naar buiten toe meestal presenteerde als de ‘Nijmeegsche Zangschool’, een jaarlijkse subsidie van de gemeente. Zij gebruikte de openbare school aan het Mariënburg lange tijd als oefenlokaal.

Eind 1903 volgden 56 jongens en 39 meisjes van 9 tot 12 jaar oud lessen, en 48 jongens boven 18 jaar. Na 1904 daalde het aantal leerlingen. Eind 1909 waren er nog maar 32 leerlingen van boven 16 jaar. De jongensafdeling telde eind 1909 40 leerlingen.

Na 1909 zijn er geen berichten meer van of over de vereniging.

Taken en activiteiten

Het doel was de verbetering van de Nederlandse volkszang door beoefening en uitvoering van degelijke één- of meerstemmige liederen en koren. Of, zoals het in 1893 werd verwoord, ‘de veredeling van den volkszang’.

Organisatie

De school had twee afdelingen: één voor mannen en jongelingen boven 16 jaar en één voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar.

Het bestuur, benoemd door de Algemene Vergadering, bestond uit negen leden, onder wie ten minste twee leden musici. Zij verdeelden de taken van president, vicepresident, secretaris, penningmeester en bibliothecaris. Het bestuur benoemde de onderwijzer en bepaalde de tijden en plaatsen van de lessen.

Locatie

1877-1909:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2018)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden